Zondag 20 september 2020: Mw. Sity Smedinga uit Strijensas Dienst opening Winterwerk

De Bloemen van zondag 30 augustus gingen met een hartelijke groet en teken van verbondenheid naar Dhr. Freek Hulsbos. Zondag 6 september gingen de bloemen mee met de doopouders Paula en Arnoud van Raamsdonk.

Afgelopen zondagen ging op zondag 30 augustus Proponent Mw. C.E. Bakker uit Sommelsdijk bij ons voor. De schriftlezingen kwamen uit Jesaja 51 en Marcus 8 vers 27-38. Hierin lazen wij dat Jezus aan zijn leerlingen vraagt: “Wie zeggen de mensen dat ik ben en wie ben ik volgens jullie?” Wie is Jezus voor ons? Wat anderen vinden kunnen wij zo vertellen maar wat wij ervan vinden dat komt meestal niet zomaar uit onze mond. Is Jezus onze Goede Herder? Of een rondtrekkend Prediker, Onze Verlosser of Herder en Leraar? Hebben wij een antwoord op deze vraag? Op zondag 6 september ging Ds. K.H. Waterlander uit Simonshaven bij ons voor. In deze dienst is de Heilige Doop bedient aan Bram Hendrik van Raamsdonk, zoon van Paula en Arnoud van Raamsdonk broertje van Elise, Sophie en Esther. Wij lazen uit Matteüs 14 vers 22-31 Waarin Jezus over het water loopt en Petrus naar hem toe wil gaan. Als thema boven de prediking stond: Houdt moed, ik ben het, vreest niet! Beide diensten zijn terug te luisteren op www.kerkdienstgemist.nl

Komende zondagen: Op zondag 13 september hoopt Ds. E. van Wijk uit Sprang Capelle en op zondag 20 september hoopt Mw. Sity Smedinga uit Strijensas in de dienst opening van het Winterwerk ofwel Startzondag bij ons voor te gaan. Wij hopen op gezegende diensten met elkaar.

Omzien naar elkaar Er zijn inonze gemeente nog meerdere zieken of mensen die herstellend zijn. Speciaal noemen wij hier Dhr. Hennie de Winter die thuisgekomen is uit het ziekenhuis na een operatie. Mw. A.J. Sluimer-Konijnendijk die thuis herstellend is en Mw. Janny Vree-van Dongen die een behandeling in het ziekenhuis heeft ondergaan. Wij wensen alle zieken en herstellenden van Harte Beterschap en veel sterkte en geduld toe. Vreugde was er bij Mw. Schafer-Bijl met de geboorte van haar achterkleinzoon Luuk zoon van Johan en Karin Goud, Kleinzoon van Martin en Rianne Goud-Schafer. Onze hartelijke felicitaties met dit grote kleine wonder! Op zondag 6 september was het echtpaar J. de Penning-Kruithof 64 jaar getrouwd. Onze hartelijke felicitaties voor dit echtpaar. Wat een dankbaarheid om zolang voor en met elkaar gespaard te mogen zijn. Verdriet was er bij de fam. Meuzelaar-van Kesteren omdat de zus van Wilma op 29 augustus overleed. Heel veel sterkte voor alle rouwenden in onze gemeente. Heer, die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken, kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, Gij volgt mij waar ik zit of sta. Wat mij ten diepste houdt bewogen, ’t ligt alles open voor uw ogen. (Psalm 139-1)

De Boekenbus: Op zaterdag 5 september stond de boekenbus weer op ons kerkplein de opbrengst was 130 Euro. Alle kopers en vrijwilligers die dit mogelijk gemaakt hebben hartelijk dank voor uw bijdrage aan onze kerk. Rommelmarkt: Op zaterdag 12 september wordt er weer een Rommelmarkt gehouden op ons kerkplein. Alles wel volgens de landelijke Covid-19 regels ingedeeld en met looproutes. Tevens zal een maximum van het aantal bezoekers in het oog worden gehouden, zodat er voldoende afstand gehouden kan worden. Er zal van alles te koop zijn. De markt is open van 09.00 uur tot 13.00 uur. Oproep aan u allen: Komt allen! De opbrengst is voor onze kerk. Tevens op 12 september doen wij mee met Open Monumentendag. Onze kerk is open van 10.00 uur tot 16.00 uur. Het thema dit jaar is “Leermonument”. Wij hopen een bloemententoonstelling in de kerk te houden.

Op vrijdag 18 september organiseert World Servants de actie ‘Ride2Change’. Bij deze actie gaan we samen met andere World Servants 2021 km fietsen. Er zijn in totaal 8 routes door heel Nederland van 252,5 km lang. Route geel zal starten in Puttershoek en eindigen in Heino (Overijssel). Joost de Haan en ik (Judith Prosman) zullen deze complete route gaan fietsen voor ons project in Oeganda en we kunnen dus wel wat sponsors gebruiken! Sponsoren kan via www.ride2change.nl. Klik dan op ‘sponsor een deelnemer’ en kies dan de persoon die u wilt sponsoren. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

Agenda voor de komende weken: 12 september Rommelmarkt 09.00-13.00 uur Open Monumentendag 10.00-16.00 uur 16 en 23 september Repetitie Cantorij 19.45-21.15 uur 18 september Vrouwenbijbelkring 10.15-11.45 uur. 21 september Gebedskring 19.00 uur Moderamen 19.00 uur en Ouderlingenoverleg 20.00 uur Ten slotte een gedicht naar Psalm 121 Ik kijk naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp komt van een machtig God, Die alles liet ontstaan. Hij waakt over mijn leven, Hij laat mij nooit alleen, al ga ik door een donker dal, Hij leidt mij erdoorheen. De Heer is bij mij, overal, Hij houdt mij stevig vast, zodat mijn voet niet wankelen zal, Hij draagt voor mij mijn last. Hij plaatst mijn voeten op de rots, een rotsvast fundament. Ik dank U, dat U dag aan dag, zo heel dicht bij mij bent. Namens de kerkenraad een hartelijke groet Toos Israel-Biesheuvel (ouderling-scriba).

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Zondag 20 september 2020: Mw. Sity Smedinga uit Strijensas Dienst opening Winterwerk

Zondag 30 augustus 2020: 10.00 uur Proponent Mw. C.E. Bakker uit Sommelsdijk

Zondag 6 september 2020: 10.00 uur Ds. K.H. Waterlander uit Simonshaven

Bediening van de Heilige Doop

 

De bloemen gingen op zondag 16 augustus met een hartelijke groet en beterschapswens naar Mw. A.J. Sluimer-Konijnendijk die thuis mocht komen uit de Rembrandt. Op zondag 23 augustus gingen de bloemen naar Dhr. J.A. de Vos met een hartelijke groet en als teken van verbondenheid met onze gemeente.

Afgelopen zondagen: Het was duidelijk vakantietijd in onze kerk. Het maximumaantal bezoekers van 45 werd lang niet gehaald. Dankbaar zijn wij dat wij telkens weer een voorganger konden vinden met dank aan Dhr. J. Vermeulen voor het vele werk hieraan. Op zondag 16 augustus mocht Proponent Dhr. Jorin Menkveld uit Dordrecht bij ons voorgaan. Hij nam ons mee in de schriftlezing met Adam en Eva. Genesis 3 vers 8-15. Durven wij open en eerlijk tegenover God te staan en alles met Hem te delen? Of zijn wij zoals Adam en Eva en verstoppen wij ons in het struikgewas? Op zondag 23 augustus ging Ds. Evelien Barendregt uit Dinteloord bij ons voor. Wij lazen uit Psalm 146 en Johannes 9. Waarin de blinde man genezen wordt. Kijken wij net als deze blinde man ook naar Jezus als onze redder en helper in deze moeilijke tijd? Want Jezus is de zon van ons bestaan! U kunt beide diensten terugluisteren op www.kerkdienstgemist.nl. Wees Gij de zon van mijn bestaan, dan kan ik veilig verder gaan, tot ik U zie, o eeuwig licht, van aangezicht tot aangezicht. (NLB 834-3).

Komende zondagen hoopt op zondag 30 augustus Proponent Mw. C.E. Bakker uit Sommelsdijk bij ons voor te gaan. Op zondag 6 september is de Heilige Doop aangevraagd door Arnoud en Paula van Raamsdonk-de Vries voor hun zoontje Bram Hendrik van Raamsdonk. Bram is geboren op 20 mei 2020. Voorganger in deze doopdienst is Ds. K.H. Waterlander uit Simonshaven. Voor beide diensten geldt dat u zich volgens de coronaregels vooraf dient aan te melden met een maximum van 45 personen. Wij hopen op Gezegende diensten met elkaar.

Omzien naar elkaar: In onze gemeente zijn nog steeds langdurig zieken en mensen die wachten op een operatie. Mw. A.J. Sluimer-Konijnendijk mocht thuiskomen vanuit de Rembrandt. Met de nodige hulp moet zij thuis verder revalideren. Mw. de Penning-Kruithof is heel dankbaar dat de operatie goed gegaan is. Dhr. J. Vermeulen is thuis herstellend van alle bestralingen wij wensen hem heel veel sterkte toe. Uw voorbede wordt gevraagd voor Dhr. H.E. de Winter die binnenkort een operatie moet ondergaan. Wij wensen Hennie en Lenie heel veel sterkte toe in deze spannende tijd. Ook uw voorbeden voor de familie van Wilma Meuzelaar-van Kesteren. Zus Gerrie gaat nu zienderogen achteruit. Zij is altijd de Pater Familias. De samenbindende factor van de familie. Naast zieken zijn er ook gemeenteleden die een jubileum mogen vieren. Op maandag 24 augustus 2020 was het echtpaar J.M. Krielaart-van Nieuwaal 30 jaar getrouwd. Op zaterdag 29 augustus 2020 hoopt het echtpaar H.A. Kwakernaat-Visser 40 jaar getrouwd te zijn. Wij wensen beide echtparen nog vele goede jaren in liefde en gezondheid toe onder Gods Zegen en natuurlijk met onze Hartelijke Felicitaties.

Mededeling van de kerkrentmeesters: Wij zijn blij u te kunnen melden dat er voor ds. Marianna van de Graaf een tijdelijke woning is gevonden in Puttershoek. Haar adres daar zal zijn Pieter Repelaerstraat 51. De woning is gehuurd voor de periode van 1 oktober 2020 tm 30 april 2021. Daarna zal zij de pastorie gaan bewonen. Wij hebben met haar de woning bezocht, waarna zij heeft aangegeven heel tevreden te zijn met deze oplossing.

Bericht van de Boekenmarkt: De Boekenbus ‘Stap in de wereld van boeken’ staat zaterdag 5 september 2020 op het kerkplein aan de Raadhuisstraat 37 in Maasdam. De Boekenbus is geopend van 9.00 tot 12.00 uur. In verband met de RIVM-regels mag er 1 persoon of huishouden tegelijk in de Boekenbus. Onder tijdsdruk boeken uitzoeken is niet fijn maar om ieder gelegenheid te geven is 10 minuten de limiet als er een wachtende persoon aanwezig is.

Oproep van de Rommelmarkt: onze eerste vraag: vrijdag 11 september te helpen met inrichten van de rommelmarkt’? De tweede vraag: rommelmarkt 12 september helpen met de verkoop, het opruimen en wegbrengen van de materialen. Een derde vraag: ‘Als u wilt bakken horen we dat graag’! Om spullen af te voeren naar RAD maandag 14 september 4 mensen. Wil je meehelpen meldt je aan bij Elly Snel via elfjesnel@gmail.com. Pannenkoekenactie: Zin in boeren- pannenkoeken op zaterdag 12 september? Dat KAN!!! Wilt u een bestelling plaatsen kan dit via Rook de Vlaming tussen 17.00 en 19.00 uur via telefoonnummer 078-676 41 87. De laatste dag om uw bestelling door te geven is donderdag 10 september. Geef aan hoeveel pannenkoeken u wilt bestellen. U kunt de pannenkoeken zelf op komt halen in de kraam tijdens de Najaars-Rommelmarkt op het kerkplein. Lukt u het niet om zelf te komen dan kunt u thuisbezorgen aangeven. Ophalen kan zaterdag 12 september van 9.00-13.00 uur, Raadhuisstraat 37. Een pannenkoek kost € 0,75 per stuk. Mocht de vergunning voor de rommelmarkt niet worden afgegeven gaat deze actie WEL door vanuit het Ontmoetingscentrum. We hopen op een geslaagde Pannenkoekenactie! Doet u mee? Op D.V. 12 september a.s. is het tevens “Open Monumentendag” Het thema dit jaar is “leermonument”. Met dit thema willen we aan de slag en het idee is om bloemstukken te maken en tentoon te stellen. Hoe mooi en feestelijk is het om de bezoekers te verrassen met prachtige bloemstukken die gemaakt zijn door de gemeenteleden. Wij zoeken nog gemeenteleden die voor die zaterdag een bloemstuk willen maken, welke wij tentoon kunnen stellen in de kerk. U kunt zich aanmelden bij Wilma Meuzelaar- 06-2198 0524 of wilmameuzelaar@gmail.com. Tenslotte mag ik u namens de Kerkenraad Gezegende zondagen en goede weken toewensen.  Loof de Heer, want Hij is goed, trouw in alles wat Hij doet. Want zijn goedertierenheid zal bestaan in eeuwigheid. Loof Hem die de hemel schiep, zijn verstand is grondloos diep. Hij bereidde zee en land. Eeuwig houdt zijn liefde stand. (Ps 136 1-3). Toos Israel-Biesheuvel (ouderling-scriba).

 

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Zondag 30 augustus 2020: 10.00 uur Proponent Mw. C.E. Bakker uit Sommelsdijk

Zondag  23 augustus 2020: 10.00 uur Ds. E. Barendregt uit Dinteloord

De bloemen van zondag 2 augustus 2020 gingen met een hartelijke groet naar Dhr. Ed de Winter Noordstraat. Zondag 9 augustus 2020 gingen de bloemen naar Mw. de Koning-Gravendeel van de Hoeksedijk.

Afgelopen zondagen: Op zondag 2 augustus ging Ds. A.T.J. Bouwman uit Papendrecht bij ons voor wij hoorden de schriftlezingen uit Jesaja 52 en 61 en Lucas 4. Jeruzalem is verwoest en de bevolking is voor een gedeelte in ballingschap. Het lijkt heel veel op onze tijd waarin wij te maken hebben met een virus dat nog steeds om zich heen grijpt. Het IK viert hoogtij. Er is heel veel eenzaamheid en leegte dat is ook “Ballingschap”. Jesaja spreekt van een vreugdebode voor Sion. Deze bode roept naar de ballingen “Jouw God is Koning”. Ook voor ons: “het is een Goede God” die zegt: “Ik zal er zijn” ook vandaag de dag. Op zondag 9 augustus ging Ds. G. van Reeuwijk uit Alkmaar bij ons voor. Wij lazen uit Johannes 9 vers 1-41, waarin een blinde weer kon zien door de genezing door Jezus. Hoe de farizeeën niet wilden geloven dat Jezus een door God gezonden man was. Het is de kracht van God die mensen wil bevrijden van hun beperkingen. Het is “Het Goede Nieuws”. Zijn wij ook ziende blind? U kunt beide diensten terugluisteren op www.kerkdienstgemist.nl.  Wat God doet, dat is welgedaan, daar laat ik het bij blijven. Al moet ik door de engten gaan waar mij de dood zal drijven – als God mij leidt kan ik de tijd van duisternis verdragen: ik zal zijn licht zien dagen. (NLB 909-3)

Komende zondagen hoopt op 16 augustus Proponent Joren Menkveld uit Dordrecht bij ons voor te gaan. Op zondag 23 augustus hoopt Ds. Evelien Barendregt uit Dinteloord bij ons voor te gaan. Wij hopen op gezegende diensten met elkaar. De aanmeldingsplicht is er nog steeds van kracht. Er is een max. van 45 personen in de kerk.

Oproep van de kerkrentmeesters: Tijdens de diensten worden er wel collecten gehouden, echter de opbrengsten zijn vele malen lager dan wij gewend zijn en de onkosten blijven wel gewoon doorgaan. Het is mogelijk om uw collecte of extra gift via de GIVT-app over te maken of op de bankrekening van de kerkrentmeesters. Dit wordt van harte bij u aanbevolen. De bankrekeningnummers zijn NL17INGB0000628468 t.n.v. College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente of NL46RABO0354301136 t.n.v. Hervormde Gemeente Maasdam.

Omzien naar elkaar: Mw. A.J. Sluimer-Konijnendijk is voor revalidatie in de Rembrandt. Zij hoopt met de nodige hulp op 15 augustus weer thuis te komen. Wij wensen haar van Harte Beterschap en een voorspoedig herstel toe! Wij leven mee met Dhr. J.A. de Heer en Mw. A. Vermaat en Fam. G. Verrijp-de Heer op 24 juli is dochter, schoondochter en zus van Tineke, Angela overleden. Wij wensen deze families heel veel sterkte met dit verlies en Gods nabijheid en troost toe. Fam. K. Meuzelaar-van Kesteren en kinderen. De gezondheid van de zus van Wilma gaat sterk achteruit. Graag uw voorbede voor deze familie. Wij willen alle zieken en eenzamen hier niet genoemd Gods kracht en sterkte toewensen. Zeker in de zomerperiode kan het vaak heel stil worden om je heen. Ook al is het deze zomer niet zoals andere jaren!

Uw voorbeden worden gevraagd: voor alle slachtoffers en gewonden van de ontploffingen in Beiroet. Kerk in Actie is inmiddels een Noodhulpactie begonnen: Kom ook in actie en help de slachtoffers van de verwoestende explosie in Beiroet. Maak uw bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie, o.v.v. ‘Slachtoffers explosie Beiroet’. Huwelijksjubilea: Op vrijdag 14 augustus 2020 is het echtpaar C. Blaak-van de Lagemaat 40 jaar getrouwd. Op zondag 16 augustus 2020 hoopt het echtpaar J. Timmers-van Sintmaartensdijk 35 jaar getrouwd te zijn. Wij feliciteren beide echtparen van Harte en wensen hen nog vele jaren in liefde en gezondheid toe.  

Boekenbus: Op 1 augustus stond de boekenbus met de nodige maatregelen weer op het kerkplein. De opbrengst was 85 Euro. Wij bedanken alle kopers en vrijwilligers voor hun inzet.

Oproep van de Rommelmarkt: De Najaars- Rommelmarkt in ‘corona-stijl’ zal er totaal anders uitzien dan we gewend waren…. Als het allemaal door mag en kan gaan en daar hopen we natuurlijk op. Zonder vrijwilligers kunnen we helemaal niets doen. Daarom onze eerste vraag: ‘ziet u het zitten om op vrijdag 11 september te helpen met inrichten van de rommelmarkt’? De tweede vraag: ‘Wilt u op de dag van de rommelmarkt 12 september helpen met de verkoop, het opruimen en wegbrengen van de materialen ‘? Een derde vraag: ‘Als u wilt bakken horen we dat graag’! Niet voor de catering maar willen we dit graag verpakt op een kraam te koop aanbieden. Het 1,5 m afstand houden en bewaken moeten we natuurlijk doen, dus beperken we het totaal aantal mensen op het kerkplein en vragen we vrijwilligers om hier te helpen met toezicht houden en zo nodig ook mensen hierop aan te spreken. Om spullen af te voeren naar RAD Westmaas op maandag 14 september 4 mensen. Een hele waslijst mensen, maar dan weten jullie ook een beetje waar het naar toe gaat. Als Rommelmarkt Commissie gaan wij verder met de organisatie en zullen jullie op de hoogte houden. Wil je meehelpen meldt je aan bij Elly Snel via elfjesnel@gmail.com.

Op D.V. 12 september a.s. is het tevens “Open Monumentendag” Het thema dit jaar is “leermonument”. Met dit thema willen we aan de slag en het idee is om bloemstukken te maken en tentoon te stellen. Hoe mooi en feestelijk is het om de bezoekers te verrassen met prachtige bloemstukken die gemaakt zijn door de gemeenteleden. Wij zoeken nog gemeenteleden die voor die zaterdag een bloemstuk willen maken, welke wij tentoon kunnen stellen in de kerk. U kunt zich aanmelden bij Wilma Meuzelaar- 06-2198 0524 of wilmameuzelaar@gmail.com.

Zaterdag 22 augustus 16.00 uur is de uiterste inleverdatum voor kopij van het Hervormd Contact van September. Op maandag 24 augustus is het weer gebedskring in de consistorie/kerk om 19.00 uur. Tenslotte: Mag ik u namens de kerkenraad goede weken toewensen. Het is op dit moment zeer warm met temperaturen boven de 35 graden. Let op uzelf en op elkaar. Ga met God en Hij zal met je zijn, Jou nabij op al je wegen met zijn raad en troost en zegen. Ga met God en Hij zal met je zijn. (NLB 416-1) Hartelijke Groet Toos Israel-Biesheuvel (ouderling-scriba).

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Zondag  23 augustus 2020: 10.00 uur Ds. E. Barendregt uit Dinteloord

Zondag 2 augustus 2020: 10.00 uur Ds. A.J.T. Bouwman uit Papendrecht

9 augustus 2020: 10.00 uur Ds. G. van Reeuwijk uit Alkmaar

De bloemen gingen op zondag 19 juli 2020 als Hartelijke Felicitatie mee met de doopouders Rick en Wilma Welten-Zilverschoon op zondag 26 juli 2020 gingen de bloemen met een Hartelijke Groet naar Fam. J. de Penning-Kruithof aan de Hoeksedijk.

Afgelopen zondagen mocht op 19 juli onze oud-predikant Ds. Jak. Verwaal bij ons voor gaan in een doopdienst. Gedoopt werd Yens Henricus Huig Welten zoon van Rick en Wilma Welten broertje van Lyanne. Yens is geboren op 6 juni en mocht op 19 juli het teken en zegel van de Heilige Doop ontvangen. Wat fijn dat zo de cirkel weer rond is in de familie. Ds. Verwaal heeft het huwelijk van Rick en Wilma ingezegend, Lyanne gedoopt en niet te vergeten de rouwdienst van de vader van Wilma verzorgd. Op zondag 26 juli ging Ds. H. Koolhaas uit Aalsmeer bij ons voor. Met de schrift gedeelten uit Jesaja 28 en 1 Korinthe 3 stond de overdenking met als thema: “God houdt rekening met mensen” centraal. Wat een bemoedigende woorden, wat er ook gebeurt toen en nu God is erbij. Hij bepaalt wat er gebeurt en wanneer iets gebeurt. Wij zongen dan ook lied 935: “Je hoeft niet bang te zijn, al gaat de storm tekeer, leg maar gewoon je hand in die van onze Heer, Je hoeft niet bang te zijn, als oorlog komt of pijn, De Heer zal als een muur rondom ons leven zijn, Je hoeft niet bang te zijn, al gaan de lichten uit, God is er en Hij blijft als jij je ogen sluit” Beide diensten zijn terug te luisteren op www.kerkdienstgemist.nl

Komende zondagen hoopt op zondag 2 augustus Ds. A.J.T. (Thea) Bouwman uit Papendrecht bij ons voor te gaan. Op zondag 9 augustus hoopt Ds. G. van Reeuwijk uit Alkmaar bij ons voor te gaan. Wij hopen op gezegende diensten met elkaar. Als het weer het toelaat zullen wij weer een aantal liederen na afloop van de kerkdienst op het kerkplein met elkaar zingen. Als het orgel op volle kracht speelt kunnen wij 1 of 2 liederen in een grote kring met elkaar buiten zingen. Voor beiden diensten geld dat u zich van tevoren aan moet melden volgens de afgesproken regels. Er is een max. van 45 personen. Dit geld ook voor de kinderen die naar de nevendienst gaan. Langzaam begint het wat te wennen, dat wij een plaats toegewezen krijgen en niet met elkaar mogen zingen. Voorlopig bidden wij dat iedereen gezond mag blijven door zich goed aan de geldende afspraken te houden.

Mededeling namens de kerkenraad: Afgelopen periode heeft de kerkenraad een brief ontvangen waarin ouderling Dhr. H.A. Kwakernaat om persoonlijke redenen zijn ambt als ouderling wenst te beëindigen. Wij bedanken Henk voor zijn inzet en wensen hem en zijn gezin Gods Zegen toe. Dit betekent dat wij weer een extra vacature in onze kerkenraad hebben.

Het totaal aantal vacatures is momenteel 4: 1 of 2 jeugdouderlingen en 2 wijkouderlingen. Deze mededeling is tevens een oproep aan alle belijdende leden om bij uzelf te rade te gaan of u een taak in onze kerkenraad zou willen en kunnen vervullen. Wij zijn dringend op zoek naar AMBTSDRAGERS. Het is zo belangrijk om alle taken in de kerkenraad goed te kunnen verdelen. Hoe meer schouders dit dragen hoe eenvoudiger de werkzaamheden zullen zijn. Momenteel zijn 2 wijken in de gemeente vacant het bezoekwerk moet verdeeld worden over de andere wijken, welke eigenlijk al heel erg groot zijn. Laten wij als leden van de Kerk van Maasdam onze verantwoordelijkheid met elkaar proberen te dragen!

Omzien naar elkaar: Mw. H. Janse-Herweijer is weer thuisgekomen uit de Rembrandt. Wij wensen haar van Harte Beterschap en een voorspoedig herstel toe. Mw. A.J. Sluimer-Konijnendijk is sinds vorige week vrijdag voor revalidatie naar de Rembrandt kamer 22 gegaan. Ook haar wensen wij van Harte Beterschap en een voorspoedig herstel toe! Dhr. J. Vermeulen is al geruime tijd bezig met een traject van bestralingen. Wij vragen uw voorbede van Jan en Cobi nu de bijwerkingen meer en meer duidelijk worden. Fam. Knoot-Nooteboom Deze week hebben zij afscheid moeten nemen van de moeder van Hetty, Moeder, Schoonmoeder en Oma Mw. Nooteboom-Blok. Wij wensen hen heel veel sterkte met dit verlies toe. Fam. K. Meuzelaar-van Kesteren en kinderen. De gezondheid van de zus van Wilma gaat sterk achteruit en haar gezondheid is momenteel zeer broos. Graag uw voorbede. Ook zijn er nog meerdere zieken en ouderen die liever niet met name genoemd worden. Wij wensen iedereen jong of oud heel veel sterkte en Gods nabijheid toe.

World Servants: afgelopen weekend zou een groep jongeren uit Maasdam en Puttershoek vertrekken naar Rwanda en Oeganda om te helpen scholen en bijbehorende voorzieningen te bouwen.  Uit onze gemeente zou Judith Prosman naar Oeganda gaan. Door de corona maatregelen zijn alle projecten geannuleerd. Wij vragen uw voorbede voor alle mensen in de landen waar de projecten nu uitgesteld of geannuleerd zijn. Hulp blijft nodig maar kan helaas nu niet doorgaan. Ook in deze landen slaat het corona virus hard om zich heen. Nieuws van de Boekenbus: De Boekenbus ‘Stap in de wereld van boeken’ staat

zaterdag 1 augustus 2020 op het Kerkplein aan de Raadhuisstraat 37 in Maasdam. Om ons te houden aan de RIVM-regels is er handgel, mag er één persoon of gezin tegelijk in de bus en heeft u 10 minuten de tijd om een boek te zoeken. Wachten kan op het kerkplein op gepaste afstand en bij slecht weer staan er stoelen gereed in het Ontmoetingscentrum. Bent u met de auto dan kunt u daarin wachten op uw beurt. De Boekenbus is geopend van 9.00 tot 12.00 uur.  De opbrengst van de verkochte boeken komt ten goede aan de kerk. Graag ontvangen wij uw overtollige boeken tijdens openingsuren. Encyclopedieën, biebboeken, boeken die stuk zijn en folders mag u thuis al bij het oud papier verzamelen.

Oproep van de Rommelmarkt: De Najaars- Rommelmarkt in ‘corona-stijl’ zal er totaal anders uitzien dan we gewend waren…. Als het allemaal door mag en kan gaan en daar hopen we natuurlijk op. Zonder vrijwilligers kunnen we helemaal niets doen. Daarom onze eerste vraag: ‘ziet u het zitten om op vrijdag 11 september te helpen met inrichten van de rommelmarkt’? De tweede vraag: ‘Wilt u op de dag van de rommelmarkt 12 september helpen met de verkoop, het opruimen en wegbrengen van de materialen ‘? Een derde vraag: ‘Als u wilt bakken horen we dat graag’! Niet voor de catering maar willen we dit graag verpakt op een kraam te koop aanbieden. Het 1,5 m afstand houden en bewaken moeten we natuurlijk doen, dus beperken we het totaal aantal mensen op het kerkplein en vragen we vrijwilligers om hier te helpen met toezicht houden en zo nodig ook mensen hierop aan te spreken. Om spullen af te voeren naar RAD Westmaas op maandag 14 september 4 mensen. Een hele waslijst mensen, maar dan weten jullie ook een beetje waar het naar toe gaat. Als Rommelmarkt Commissie gaan wij verder met de organisatie en zullen jullie op de hoogte houden. Wil je meehelpen meldt je aan bij Elly Snel via elfjesnel@gmail.com.  Op D.V. 12 september a.s. is het tevens “Open Monumentendag” Het thema dit jaar is “leermonument”. Met dit thema willen we aan de slag en het idee is om bloemstukken te maken en tentoon te stellen. Hoe mooi en feestelijk is het om de bezoekers te verrassen met prachtige bloemstukken die gemaakt zijn door de gemeenteleden. Wij zoeken nog gemeenteleden die voor die zaterdag een bloemstuk willen maken, welke wij tentoon kunnen stellen in de kerk. U kunt zich aanmelden bij Wilma Meuzelaar- 06-2198 0524 of wilmameuzelaar@gmail.com

Gebedskring: op maandag 3 augustus wordt er weer een gebedskring in onze kerk gehouden om 19.00 uur bent u van harte welkom. Voor alle overige activiteiten is het “vakantietijd”. Ten slotte mag ik u namens de Kerkenraad goede weken en een Gezegende tijd toewensen. ”Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, in Christus verbonden, tezamen gezonden op weg in een wereld die wacht op uw woord. Om daar in genade uw woorden als zaden te zaaien tot diep in het donkerste dal, door liefde gedreven, om wie met ons leven uw zegen te brengen die vrucht dragen zal”. (NLB 425-1) Toos Israel-Biesheuvel (ouderling-scriba).

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Zondag 2 augustus 2020: 10.00 uur Ds. A.J.T. Bouwman uit Papendrecht

Zondag 26 juli 2020 10.00 uur Ds. H. Koolhaas uit Aalsmeer

De bloemen gingen in de afgelopen weken op 5 juli met een hartelijke groet ter bemoediging naar Mw. Jabaaij-Grooters uit Puttershoek. Op zondag 12 juli gingen de bloemen met een hartelijke felicitatie naar het echtpaar Janse-Herweijer die op 6 juli 60 jaar getrouwd waren. Helaas verblijft Mw. Janse tijdelijk in de Rembrandt voor revalidatie.

Afgelopen zondagen: ging op zondag 5 juli Ds. L. Donkersloot uit Ridderkerk bij ons voor. Wij lazen uit Jesaja 35 en Mattheus 6 afsluitend met een gedeelte uit 1 Thessalonicenzen 5. “Verblijd je ten alle tijden”. Lees je bijbel en laat je verwonderen door Gods liefde en volmaaktheid. In je voor en tegenspoed bidt met ootmoed en ontzag. Op zondag 12 juli hebben we gelukkig Ds. G.E. van der Hout uit Lekkerkerk bereidt gevonden om de dienst te leiden. Ds. Reehorst uit Nieuw-Beijerland stond op het rooster, maar moest vanwege gezondheid deze dienst op het laatste moment teruggeven. Wij vierden met elkaar het Heilig Avondmaal op aangepaste wijze. Het werd een lopend avondmaal iedereen kon langs de tafel lopen en een stukje brood en glaasje wijn gebruiken. Al lopend kon men weer naar zijn of haar plaats gaan. Dit alles op aanwijzing van de diakenen en ouderling van dienst. Ds. van der Hout nam ons mee in de lezingen uit de Heidelbergse Catechismus zondag 20 en uit Johannes 14 en Galaten 4: “Wat gelooft u van de Heilige Geest?” U kunt de diensten terugluisteren op www.kerkdienstgemist.nl

Komende zondag hoopt onze oud-predikant Ds. Jak Verwaal voor te gaan in een doopdienst. De zoon van Rick en Wilma Welten-Zilverschoon zal het teken en zegel van de Heilige Doop ontvangen. Yens Henricus Huig Welten is geboren op 6 juni 2020. Wij hopen met elkaar op een gezegende dienst. Iedere bezoeker moet zich verplicht aanmelden volgens de corona-regels van onze kerk. Het maximum is 45 personen. Op zondag 26 juli hoopt Ds. H. Koolhaas uit Aalsmeer bij ons voor te gaan. Ook hier geldt een maximum van 45 personen in de kerk. Helaas mogen wij nog niet met elkaar zingen maar mee neuriën met het orgel mag wel. Thuis kunt u uit volle borst meezingen!

Beroepingswerk: Op donderdag 2 juli hebben wij een zeer geslaagde gemeenteavond mogen houden. Ds. Marianna van de Graaf uit Poortugaal heeft zichzelf voorgesteld aan de gemeente en er is een stemming onder belijdende leden gehouden. Aangezien er geen bezwaren tegen de beroepingsprocedure zijn binnengekomen is op vrijdag 10 juli 2020 de beroepsbrief uitgereikt aan Ds. van de Graaf. Zij had haar antwoord reeds klaarliggen en gaf ons als antwoord dat zij: “Van harte, met enthousiasme en in vertrouwen het beroep van onze gemeente aanneemt”. Grote dankbaarheid en vreugde vervullen ons met dit besluit. In november kunnen wij uitzien naar onze nieuwe predikant die als Herder en Leraar aan onze gemeente verbonden zal worden. Grote dank ook voor alle leden van de beroepingscommissie die enorm veel werk en inspanning hebben verricht in deze moeilijke Corona-tijd om tot het vinden van een geschikte kandidaat te komen. Maasdam wordt de 3e gemeente van Ds. van de Graaf na 6 jaar in het hoge Noorden (Friesland) en 14 jaren in de pg-gemeente van Poortugaal zal zij in onze gemeente als predikant gaan werken. Zoals zij zelf schrijft: “lk heb er alle vertrouwen in, dat wij als predikant en gemeente een goede, fijne samenwerking zullen hebben. lk hoop en bid van harte dat wij samen, met Gods hulp en leiding, een vruchtbare, gezegende tijd tegemoet gaan”.

Omzien naar elkaar: Op maandag 29 juni is in de leeftijd van 80 jaar Pieter Voetee overleden. Man, vader en Opa. Op vrijdag 3 juli was de uitvaartplechtigheid in het Crematorium in Heinenoord met de woorden uit 1 Korinthe 13 “En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie, de meeste van deze is de liefde”. Wij denken aan zijn vrouw Jannie en de kinderen en kleinkinderen. Wij bidden om de kracht en troost van onze Here. Mw. Fenny van de Burgh-Kranendonk is aan haar hand geopereerd wij wensen haar een voorspoedig herstel toe. Wij denken aan Dhr. Jan Vermeulen die gestart is met een serie bestralingen om zijn ziekte te behandelen. Wij vragen uw voorbede voor Jan en Cobi. Op zaterdag 4 juli was het echtpaar P. Engels-Westerlaken 40 jaar getrouwd. Op maandag 6 juli was het echtpaar K.A. Janse-Herweijer 60 jaar getrouwd. Wij willen beide echtparen van harte feliciteren en nog vele jaren in liefde en gezondheid toewensen. Wij bidden ook Mw. Janse-Herweijer een voorspoedig herstel toe.

Mededeling van de Rommelmarkt: De pannenkoeken actie van zaterdag 4 juli heeft het prachtige bedrag van 482,65 Euro opgebracht. Alle vrijwilligers, kopers en sponsoren hartelijk bedankt voor uw inzet namens de commissie. De Boekenbus: Zaterdag 4 juli heeft de boekenbus het mooie bedrag van 80 Euro tbv onze kerk opgebracht. Er waren 14 kopers en 7 bezoekers die boeken inleverden. Bedankt voor de inzet van vrijwilligers en kopers.

Ten Slotte: Wij gaan richting vakantietijd die zal dit jaar ook anders dan anders zijn. Wij wensen iedereen een goede reis en behouden thuiskomst. En blijft u dit jaar thuis, ook daar kun je heerlijk ontspannen met alle goeds dat wij in onze huizen hebben. Namens de kerkenraad mag ik u hartelijk groeten en een Gezegende tijd toewensen. Toos Israel-Biesheuvel (ouderling-scriba).

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Zondag 26 juli 2020 10.00 uur Ds. H. Koolhaas uit Aalsmeer

Zondag 12 Juli 2020: 10.00 uur Ds. J. Reehorst uit Nieuw-Beijerland, Viering Heilig Avondmaal

De bloemen van de afgelopen weken gingen op zondag 21 Juni naar Dhr. Peter van loon die uit het ziekenhuis thuis mocht komen en op zondag 28 Juni naar Dhr. Fred Dijkers beiden met een hartelijke groet en beterschapswens.

Huwelijksjubilea: Op 16 juni 2020 was het echtpaar E. Vos-van ’t Leven 25 jaar getrouwd, Zondag 21 juni 2020 was het echtpaar Verrijp- de Heer 35 jaar getrouwd. Op 22 juni 2020 was het echtpaar D. de Jong 30 jaar getrouwd. Wij wensen deze echtparen van harte geluk met zoveel jaren in verbondenheid en Gods Zegen voor de komende jaren.

Afgelopen zondagen mochten wij voorzichtig ons kerkgebouw weer vullen met gemeenteleden. Wel onder strikte voorwaarden van aanmelden vooraf en niet zingen in de kerk.  Het beamerteam probeert de diensten ook weer te ondersteunen. Deze weken met het laten horen van liederen via YouTube. Zo lijkt het nog enigszins alsof er in de kerk gezongen wordt en kan er thuis uit volle borst worden meegezongen. Op zondag 21 Juni ging Ds. J. Noordam uit Nieuwendijk (NB) bij ons voor. Wij lazen uit Romeinen 8 over leven met de Geest van God. In de Overdenking stond Romeinen 8 vers 15 centraal: “De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. En nu we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen, erfgenamen van God”. Nu wij de Geest hebben ontvangen mogen wij erop vertrouwen dat wij door deze Geest kunnen veranderen. Wij kunnen deelgenoot worden van het eeuwige leven. Op zondag 28 Juni ging Ds. P. van der Ende uit Rijnsburg bij ons voor. Wie in Christus gelooft als Zoon van God, als Heer en Redder, die zal volstromen met Gods Heerlijkheid en Gods Volkomenheid. Prachtige woorden naar Efeziërs 3 en Kolossenzen 2. U kunt de diensten terugluisteren op www.kerkdienstgemist.nl.

Komende zondagen hoopt op zondag 5 Juli Ds. L. Donkersloot uit Ridderkerk bij ons voor te gaan. Beslist geen onbekende voor ons. Op zondag 12 Juli hoopt Ds. J. Reehorst met ons het Heilig Avondmaal te mogen vieren. Vooraf moeten alle mensen die een dienst willen bezoeken zich aanmelden bij onze koster Dhr. Rook de Vlaming rdevlaming@kpnmail.nl  of telefoon Rook 06 2895 7344 BGG Ali 06 1356 6620. Graag bellen tussen 17.00 en 19.00 uur. Opgeven is ook noodzakelijk voor kinderen die naar de oppas en nevendienst gaan. Altijd aangeven naam en aantal personen. Uiterlijk vrijdagavond tot 20.00 uur. Er is in tegenstelling tot wat er in het Hervormd Contact vermeld staat geen beperking op alfabet. Alle gemeenteleden mogen zich aanmelden met een max. van 45 personen. Dit in het kader van de 1,5 meter regel. Thuis meeluisteren en meevieren kan natuurlijk ook!

Het beroepingswerk: Als u dit leest is er een gemeenteavond geweest waarin wij kennis hebben mogen maken met Ds. Marianna van de Graaf uit Poortugaal. De kerkenraad is voornemens een beroep op haar uit te brengen. Op 2 juli jl. is er door de belijdende leden gestemd of er daadwerkelijk een beroep mag worden uitgebracht. De kerkenraad vraagt uw voorbeden voor het beroepingswerk en voor Ds. Marianna van de Graaf zodat zij bij een mogelijk beroep de stem van God mag volgen om de vacature in onze gemeente te mogen vervullen.

Bericht van de Kindernevendienst: Beste ouders/verzorgers, Vanaf zondag 5 juli zal de kindernevendienst weer starten. Alle kinderen zijn hierbij welkom om 10 uur in het ontmoetingscentrum. De kinderen gaan niet de kerk in en blijven de hele dienst in het ontmoetingscentrum. We gaan dit uur invullen met verhaal, spelletjes en gezellig samen zijn. Papa en mama niet naar de kerk? Geen probleem! De kinderen zijn wel welkom. Komen jullie ook? Wel van tevoren aanmelden! Op zondag 5 juli luisteren de kinderen naar: Mattheüs 11:25-30 Hier vind je rust: In het Bijbelverhaal vertelt Jezus over rust. Hij zegt tegen de mensen: ‘Kom naar mij als je moe bent, als je het zwaar hebt. Want ik zal je rust geven. Wie rust zoekt, zal het vinden.’ Op zondag 12 juli komt het verhaal uit: Mattheüs 13:1-9.18-23 De zaaier: Jezus vertelt de gelijkenis van de zaaier. Het zaad komt op verschillende plekken terecht. Op de ene plek komt het tot bloei, op de andere plek komt er niets van terecht. Zo is het ook met het woord van God, zegt Jezus.

Omzien naar elkaar: Speciaal noemen wij hier alle eenzamen, ouderen en mensen die nog steeds of weer opnieuw in isolatie zitten. Wat moeilijk om zolang weinig of geen mensen te mogen ontmoeten. Weet dat u nooit alleen bent: God is erbij! Wij vragen uw voorbeden voor de Fam. Voetee, Dhr. Voetee is thuisgekomen en heeft inmiddels 24/7 verzorging. Ook vragen wij voorbeden voor Kees en Rita Roest nu hun broer en zwager Leo Roest zo plotseling is overleden. Hij mocht slechts 57 jaar worden. Gelukkig mocht Peter van Loon uit het ziekenhuis thuiskomen na een geslaagde knieoperatie. Wij wensen hem een goede revalidatie en voorspoedig herstel toe. Zelf ben ik nog steeds aan het tobben met hevige zenuwpijnen. Als u dit leest ben ik wederom voor nadere gesprekken naar het EMC in Rotterdam geweest. De vraag blijft hoe gaan wij de periode tot een eventuele operatie overbruggen?

Dhr. Jaap de Vos ging voor een staaroperatie naar het ziekenhuis maar deze operatie ging niet door vanwege een infectie. Hij wacht nu op een volgende oproep. Wij zijn blij en dankbaar met Janny Vree nu de behandeling zo goed heeft geholpen dat zij weer kan lopen. Dan kun je weer genieten zei ze en dat is ook zo.

Oproep van de Rommelmarkt Commissie voor de Pannenkoekenactie op 4 juli a.s. U kunt u bestellingen doorgeven tot (vandaag) vrijdag 3 juli bij Rook de Vlaming tel 078-6764187 graag tussen 17.00 en 19.00 uur bellen. Nieuws van de Boekenbus: Maanden liggen achter ons waarbij er geen Boekenbus op het kerkplein heeft gestaan.  In overleg met de Boekenbus vrijwilligers willen we op zaterdag 4 juli de Boekenbus weer naar het Kerkplein laten komen. Natuurlijk vragen we u om niet te komen als u klachten heeft volgens de RIVM-regels. Om afstand te kunnen houden vragen we u als u met de auto komt te parkeren op het kerkplein en te blijven zitten in de auto tot het uw beurt is. Bent u lopend of op de fiets dan kunt u op 1,5 meter afstand van elkaar wachten op uw beurt. Ook een tijdlimiet, u kunt 10 minuten zoeken naar boeken. Wachten op uw beurt kan bij mooi weer – op afstand- zn. op een stoel op het kerkplein of staand. Is het slecht weer, dan kunt u in het Ontmoetingscentrum op de daar gereedstaande stoelen wachten op uw beurt. In de boekenbus mag één persoon, of een gezin. Graag zien we u op de volgende verkoopochtend 4 juli a.s. van 9-12 uur op het Kerkplein! Tijdens de openingsuren kunt u uw overtollige boeken inleveren. Ten slotte mag ik u en jullie namens de kerkenraad Gods Zegen toewensen. Toos Israel-Biesheuvel (ouderling-scriba).

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Zondag 12 Juli 2020: 10.00 uur Ds. J. Reehorst uit Nieuw-Beijerland, Viering Heilig Avondmaal

Zondag 28 Juni 2020: 10.00 uur Ds. P. v.d. Ende uit Rijnsburg

De bloemen gingen afgelopen weken op 7 juni ter bemoediging naar Carel en Hennie Bosschaart en op zondag 14 juni met een hartelijke groet vanuit onze gemeente naar Fam. Soeters in Puttershoek.

Afgelopen zondagen: Op zondag 7 juni was Ds. G.E. van der Hout uit Lekkerkerk bij ons aanwezig echter de techniek liet ons in de steek. Door een kapot modem kon de uitzending van kerkdienst gemist niet doorgaan. Naast het niet kunnen meeluisteren was ook de predikant eigenlijk voor niets helemaal naar Maasdam gekomen. Gelukkig konden enkele leden van onze kerkenraad en de predikant met elkaar nog een gebed met voorbeden uitspreken. Op zondag 14 juni ging Mw. Barbera Broeren uit Puttershoek bij ons voor. De lezingen kwamen uit Lucas 6 vers 36-38 en vers 43-45. Het thema van de dienst was: “Geef het door”. Wij mogen net als Jezus het goede nieuws doorgeven aan ons nageslacht en de mensen om ons heen. Want als ons hart vol is van Jezus, loopt de mond ervan over. Ik wil jou van harte dienen en als Christus voor je zijn. Bid dat ik genade vind, dat jij het ook voor mij kunt zijn. Wij zijn onderweg als pelgrims, vinden bij elkaar houvast. Naast elkaar als broers en zusters, dragen wij elkanders last.(ELB 213). Komende zondagen zal op 21 Juni Ds. Noordam uit Nieuwendijk bij ons voorgaan. De kerkenraad heeft besloten heel voorzichtig de kerkdiensten op te starten. Op 21 juni zijn de Kerkenraadsleden met hun partner of echtgenoten uitgenodigd. Echter, iedereen dient zich aan te melden uiterlijk vrijdagavond 20.00 uur bij onze koster Dhr. Rook de Vlaming email: rdevlaming@kpnmail.nl of mobiel: 06 2895 7344 tussen 17.00 en 19.00 uur. Voor meer informatie krijgt u de komende weken ons nieuwe “Hervormd Contact”.  Alles uiteraard volgens de laatste regels van het RIVM en de PKN. Het belangrijkste advies is: Heeft u koorts of bent u verkouden blijf thuis. Valt u binnen de kwetsbare leeftijdsgroep blijf thuis. Op zondag 28 Juni hoopt Ds. P. v.d. Ende uit Rijnsburg bij ons voor te gaan. Families waarvan de achternaam begint met de letters A t/m F kunnen zich aanmelden voor deze dienst met een max. van 25 personen. Uiteraard worden alle kerkdiensten uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl

Omzien naar elkaar: er zijn in onze gemeente meerdere mensen die onder behandeling zijn of wachtend op een uitslag. Grote dankbaarheid is er bij Petra Commijs en haar familie. Bij de laatste scan waren er geen vreemde cellen meer te zien. Dat betekent dat Petra schoon is. Hartelijk Gefeliciteerd na een periode van spanning eindelijk goed nieuws. Als u dit leest is er bij Toos Israel-Biesheuvel inmiddels meer bekend over de verdere behandeling van haar ernstige pijnklachten vanuit de rug. Intussen heeft Toos een geslaagde staaroperatie achter de rug, waarvoor grote dankbaarheid is. Wij leven mee met de Fam. van Wilma en Kleis Meuzelaar nu de zus van Wilma zo ernstig ziek is dat genezing naar de mens gesproken niet meer mogelijk is. Grote dankbaarheid bij Joke en Luuk Goud met de geboorte van hun kleindochter Jippe, dochtertje van Lotte en Steven. Onze Hartelijke Felicitaties voor dit grote kleine wonder. De kerkenraad mocht een geboortekaartje ontvangen van Yens Henricus Huig Welten, zoon van Wilma en Rick Welten-Zilverschoon Broertje van grote zus Lyanne. Grote dankbaarheid in dit gezin dat zij uit Gods Hand dit kindje mochten ontvangen op 6 juni 2020. Ook zij ontvangen onze hartelijke felicitaties met de geboorte van Yens. Hiermede willen wij ook onze koster Ali Zilverschoon van harte feliciteren met de geboorte van haar kleinzoon. Geslaagden: Afgelopen weken hebben alle geslaagden binnen onze gemeente als teken van felicitatie een roos mogen ontvangen. Wij feliciteren Lotte Buizer, Eva van Gastel, Judith Prosman, Eva in ’t Veld en Annemieke Vermeulen.  Voor allen die het dit jaar net niet of niet gehaald hebben hopen wij dat zij opnieuw de moed krijgen om examen te doen.

Het beroepingswerk: Alle gemeenteleden hebben een uitnodiging ontvangen voor de gemeenteavond welke gehouden wordt op 2 juli a.s. Tijdens deze avond zal de nieuw te beroepen predikant gepresenteerd worden en wordt er door belijdende leden een stemming gehouden of wij daadwerkelijk een beroep gaan uitbrengen. Wij vragen uw voorbeden voor deze avond dat alles volgens plan mag verlopen en dat Gods Geest daarbij aanwezig mag zijn. Omdat er maar een beperkt aantal mensen in de kerk aanwezig kunnen zijn, is er een mogelijkheid om via een beveiligde verbinding digitaal mee te luisteren. Alle gegevens kunt u in de uitnodiging vinden! Heeft u vragen kijk op www.kerkmaasdam.nl  hier kunt u wellicht een antwoord op uw vragen vinden. Voor alle overige vragen kunt u uiteraard terecht bij een van de kerkenraadsleden.

Oproep van de Rommelmarkt Commissie voor de Pannenkoekenactie op 4 juli a.s. U kunt u bestellingen doorgeven tot 3 juli bij Rook de Vlaming tel 078-6764187 graag tussen 17.00 en 19.00 uur bellen. Meer informatie vindt u op onze website.

Ten slotte: Mag ik u namens de kerkenraad Gods Zegen toewensen voor de komende weken. Toos Israel-Biesheuvel Ouderling-Scriba

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Zondag 28 Juni 2020: 10.00 uur Ds. P. v.d. Ende uit Rijnsburg

Beroepingswerk, gemeenteavond 02-07-2020

De beroepingscommissie heeft 21 mei een kandidaat dominee voorgesteld aan de kerkenraad.
De kerkenraad is op 25 mei akkoord gegaan met de kandidaat.
Omdat onze gemeente kleiner is dan 200 belijdende leden moet er (onder de belijdende leden) een stemming over het beroepen van de kandidaat plaatsvinden.

Vandaag is een uitnodigingsbrief voor een gemeenteavond op 2 juli a.s. uitgegaan naar alle leden van de kerk. Deze bijeenkomst is georganiseerd door de kerkenraad zodat de stemming onder de belijdende leden kan plaatsvinden. Vanwege de Coronamaatregelen en de beperkte mogelijkheden tot samenkomen, is het ook voor niet belijdende leden mogelijk kennis te maken met de kandidaat. En uiteraard voor de kandidaat de mogelijkheid kennis te maken met de gemeente.

De naam van de kandidaat wordt pas op 21-06 bekend gemaakt.
Uiteraard heeft de beroepingscommissie haar werk zorgvuldig gedaan en is zij ervan overtuigd een goede kandidaat voorgesteld te hebben. Dit proces is ook het gebruikelijke proces dat volgens de kerkorde doorlopen moet worden bij het beroepingswerk. Tevens geeft dit de kandidaat de mogelijkheid om een eventueel beroep binnen de eigen gemeente kenbaar te maken.

Machtigen: Een machtiging geeft u alleen af aan iemand die van u weet wat u graag in een predikant ziet, of juist niet. Wees duidelijk waar uw stem naar uit gaat. Uiteraard kunt u na a.s. zondag zelf nagaan wie de kandidaat is. Wees hier voorzichtig mee en weet dat de beroepingscommissie een zorgvuldig proces heeft doorlopen en over meer informatie beschikt dat u wellicht in openbare stukken kunt terugvinden.
Wij vragen u uiteraard zorgvuldig met de gegevens van de kandidaat om te gaan. Heeft u aanvullende informatie nodig dan kunt u uw vragen kwijt aan de leden van de beroepingscommissie. Hiervoor is op 2 juli ook zeker nog gelegenheid.

Omdat er in de kerk maximaal ruimte is voor 50 mensen kunnen we helaas niet iedereen verwelkomen en zullen we mensen teleur moeten stellen. Ondanks dit gegeven vindt de kerkenraad het belangrijk dat het proces doorgang kan vinden. Op deze manier is het mogelijk snel weer een eigen predikant in onze gemeente te hebben. Een kleine pleister op de wonden is dat u de kennismaking kunt volgen via de computer. Mensen die niet op de avond aanwezig kunnen zijn, vanwege eigen keus of tekort aan plaatsen, kunnen zo toch een eerste indruk krijgen van de kandidaat dominee.

We begrijpen dat de situatie niet ideaal is, maar denken echt een goede kandidaat dominee te kunnen presenteren waar we als gemeente weer mee de toekomst in kunnen!
We vragen u om uw begrip hiervoor en bidden dat de uitslag van de bijeenkomst de juiste mag zijn voor de kerk van Maasdam.

In vertrouwen op Hem

De kerkenraad.

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Beroepingswerk, gemeenteavond 02-07-2020

Zaterdag 4 Juli pannenkoekenactie..

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Zaterdag 4 Juli pannenkoekenactie..

Zondag 14 juni 2020: 10.00 uur Mw. B. Broeren uit Puttershoek

De bloemen van de afgelopen weken gingen op zondag 24 mei naar Mw. Joke Moelker als dank voor de vele werkzaamheden die zij voor onze kerk verricht. Op zondag 31 mei gingen de bloemen ter bemoediging naar Dhr. en Mw. Voetee aan de Molenlaan. Alle gemeenteleden hebben in de week voor Pinksteren een Pinkstergroet met boekenlegger mogen ontvangen, dit als teken van verbondenheid in deze tijd van Corona.

Afgelopen weken vierden wij Hemelvaartsdag gezamenlijk met onze broeders en zusters van de Gereformeerde Kerk Puttershoek/Maasdam Ds. R. Verkaik uit Hardinxveld-Giessendam ging ons voor. Wij lazen het verhaal van Hemelvaart uit Handelingen 1. Op zondag 24 mei mocht Dhr. M. Padmos uit Krimpen aan den IJssel bij ons voorgaan wij luisterden naar de lezingen uit Johannes 14 vanaf vers 15. Waarin Jezus zegt: “Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug”. Afscheid nemen is moeilijk zeker in deze Coronatijd. Je blijft wat verweest achter. Jezus bereidt de volgelingen voor op zijn komende afscheid met Hemelvaartsdag. Hij troost hen en ons met de woorden: Als ik wegga, zal ik je nooit vergeten. Ik zal voor je bidden bij mijn Vader en een andere helper sturen: ”De Heilige Geest”. Hou vol eens zal ik terugkomen. Op zondag 31 mei 1e Pinksterdag ging Ds. J. den Braber uit Numansdorp (Klundert) bij ons voor. Wij lazen Handelingen 2 met als thema: Vervullen en Verspreiden. Hoe laten wij ons vervullen met de Heilige Geest van God. Als wij deze Heilige Geest ontvangen hebben laten wij deze dan ook verspreiden. De Heilige Geest wil geen app op je telefoon zijn die je nooit gebruikt. Hij wil in ons werken en ons vullen met Gods liefde en werken in ons leven. U kunt alle diensten terugluisteren of www.kerkdienstgemist.nl

Komende zondagen zullen nog steeds digitale diensten zijn. Er zijn wat versoepelingen in de Corona regels maar een werkgroep binnen de kerkenraad samen met de kosters zijn aan het onderzoeken hoe het kerkgebouw Corona-proef gebruikt kan worden.  Op zondag 7 juni hoopt Ds. G.E. van der Hout uit Lekkerkerk voor te gaan en op zondag 14 juni Mw. Barbera Broeren uit Puttershoek. Wij wensen u allemaal gezegende diensten toe. Omzien naar elkaar: Wij mochten een geboortekaartje ontvangen van Arnoud en Paula van Raamsdonk. Op 20 mei 2020 is hun zoon Bram Hendrik van Raamsdonk geboren, broertje van Elise, Sophie en Esther. Hij was 6 weken te vroeg maar mocht vrijdag 29 mei samen met Paula het ziekenhuis verlaten. Onze Hartelijke Felicitaties en wij wensen dat Bram op mag groeien als een parel in Gods hand. Tekst op het kaartje: “Klein ben je in deze wereld, Als een zandkorrel langs het strand. Maar God heeft jouw naam al geschreven in de palmen van Zijn Vaderhand”. Wij wensen Paula en Bram een voorspoedig herstel toe. Wij leven mee met Jan en Cobi Vermeulen nu Jan gestart is met medicijnen om zijn ziekte af te remmen of te genezen. Wij wensen Jan en Cobi Gods kracht en onmisbare Zegen toe. Grote schrik en verbijstering bij Hennie en Carel Bosschaart die afgelopen vrijdag zo plotseling afscheid moesten nemen van hun schoonzoon. Man van Suzanne en vader van hun 2 jonge kinderen. Op vrijdag 5 juni a.s. neemt de familie afscheid in het crematorium. Wij vragen uw voorbede voor Carel, Hennie en hun dochter en verdere familie. Ook vragen wij uw voorbeden voor allen hier niet genoemd maar die opgenomen zijn of wachtend op een behandeling of onderzoeken. Blijf bij mij Heer, als ’t zonlicht niet meer straalt. Blijf met mij, Heer, als straks de avond daalt. Als vrienden henengaan in stormgetij, blijf Gij ter hulp gereed, o blijf met mij. (JdH)

Beroepingswerk: Op maandag 25 mei 2020 heeft de beroepingscommissie een advies aan de kerkenraad uitgebracht over een te beroepen predikant. De kerkenraad heeft het advies overgenomen en beraadt zich nu over het organiseren van een gemeenteavond. Zodra er meer bekend is stellen wij u op de hoogte. Met de huidige beperkingen is dit nog niet zo eenvoudig! De kerkenraad denkt aan 1 of 2 juli a.s.

Bericht van de Rommelmarkt: 40 tomatenplanten zijn gekregen voor de Rommelmarkt. U vindt ze bij de laatste plantenstekken op Hoeksedijk 59. Fijn als u ons wilt helpen door ze op te halen. Uw bijdrage a.u.b. in de brievenbus deponeren, de opbrengst is voor de Rommelmarkt.

Kindernevendienst: De kerkenraad heeft besloten het afscheid van de kinderen van de Nevendienst te verplaatsen naar september as. Omdat wij wellicht dan elkaar weer kunnen ontmoeten. Helaas kan de jaarlijkse BBQ in de pastorie-tuin niet doorgaan vanwege Corona. Wij hopen dat dit volgend jaar weer mogelijk is.

Tenslotte: Mag ik u namens de kerkenraad sterkte in deze tijd van Corona wensen. Hou vol en let een beetje op elkaar. Ook nu de regels wat soepeler worden. Laten wij voorzichtig blijven. Tevens een Hartelijke Groet van ons allemaal. “Heer ik hoor van rijke zegen, die Gij uitstort keer op keer. Laat ook van die milde regen dropp’len vallen op mij neer. Ook op mij, ook op mij, dropp’len vallen ook op mij”. (ELB 147). Toos Israel-Biesheuvel (Ouderling-scriba).

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Zondag 14 juni 2020: 10.00 uur Mw. B. Broeren uit Puttershoek