Update JOR World Servants 2019

In het vorige kerkblad hebben wij verteld dat we de dit jaar het benodigde geldbedrag bij elkaar proberen te krijgen door middel van enkele grote acties.

De eerste actie die we bekend kunnen maken is Dive2Change. Op zaterdag 29 december springen wij in Voorthuizen, samen met honderden andere Servants, het ijskoude water in om geld op te halen voor ons project. Voor elke 100 euro die we per persoon ophalen gaan we een extra keer het koude water in. Sponsoren kan via geef.ws/puttershoek onder vermelding van Dive2Change of op onderstaand rekeningnummer. Ook bedrijven kunnen ons sponsoren: we dragen een T-shirt met het bedrijfslogo en het logo zal te zien zijn op onze actiepagina.

Verder staat er in het voorjaar een hele grootse actie gepland! Wat dat is blijft voorlopig nog een verrassing. Achter de schermen wordt hard gewerkt om binnenkort meer details vrij te kunnen geven.

Komende weken hopen we meer acties bekend te kunnen maken. Volg onze Facebookpagina JOR World Servants om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws. In het komende kerkblad zal deze informatie uitgebreider beschreven worden.

 

Helpt u ons bouwen aan verandering in Ghana, Malawi en Oeganda?

 

Frank Janssens, Laura den Hoed en Ilona Preesman

 

Facebook: JOR World Servants
Website: www.jorworldservants.nl
Rekening: NL58 BUNQ 2025 5330 39 of geef.ws/puttershoek (ANBI)

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Update JOR World Servants 2019

Zondag 14 oktober 2018 10.00 Prop. J.L. van de Voorde uit Ridderkerk 16.00 Vriendendienst in de Herv. Kerk van Puttershoek o.l.v. Ds. A.A. van den Berg

De komende weken zal de scriba Mw. Israel de kopij aanleveren voor “Het Ringblad” en het “Hervormd Contact”. U kunt uw kopij mailen naar hervormdegemeentemaasdam@gmail.com.

De bloemen van afgelopen week gingen met een Beterschapswens en Hartelijke Groet naar Mw. T. Peet-’t Hart.

Afgelopen zondag was het Israel-Zondag. Onze voorganger was Drs. P. Schalk uit Rijswijk.

De kerkenraad en gemeente waren dankbaar dat Drs. Schalk deze dienst wilde invullen voor ons.

Het thema van de Preek uit Jesaja 62 was: “Bestemming bereikt”. Als wij op reis zijn en onze navigatie gebruiken klinkt er zeker als wij thuiskomen:” bestemming bereikt”. In Jesaja wordt eerder onze eindbestemming bedoeld. God is onderweg met zijn volk-met het volk Israel- maar ook met ons. Zodat wij ooit het Nieuwe Jeruzalem kunnen zien. Het zal geen eenvoudige reis zijn maar wel een behouden aankomst als wij de weg van God volgen en op Hem vertrouwen.  U kunt de dienst terugluisteren op www.kerkdienstgemist.nl

Komende zondag hebben wij 2 diensten. ’s Morgens zal Proponent van de Voorde uit Ridderkerk bij ons voorgaan. Het thema van de kindernevendienst (4-9 jaar) is: “Wat heb je nodig” uit Marcus 10 vers 17-31

Een man vraagt aan Jezus wat hij moet doen om bij God te horen? Hij houdt zich al goed aan alle geboden. Jezus zegt hem al zijn spullen weg te geven. Zou de man dat kunnen? Een kameel kan nog makkelijker door het oog van een naald kruipen, dan een rijke door de poort van het koninkrijk van God.

Er zal geen tienernevendienst (10-14 jaar) zijn i.v.m. de vriendendienst op zondagmiddag.

Zondagmiddag om 16.00 uur hebben wij de jaarlijkse vriendendienst met Hervormde Gemeente Puttershoek. Deze keer in de kerk van Puttershoek met medewerking van de band “All4one” en het kinderkoor “ Een vrolijk geluid” en het tienerkoor “Differentz”.  Het zou fijn zijn als veel gemeenteleden uit Maasdam hun betrokkenheid met elkaar laten zien door deze dienst te bezoeken. Iedereen, jong en oud, is Hartelijk Welkom!

Omzien naar elkaar: Er zijn nog steeds meerdere zieken in onze gemeente. Dankbaarheid is er bij Familie de Vlaming. Rook is behandeld in het ziekenhuis en voelt zich aanmerkelijk beter. Hij zal nog een lange weg van revalidatie moeten volgen.  Willen wij de volgende gemeenteleden ook gedenken in onze gebeden:

Een kaartje een bezoekje of uw gebeden kunnen zoveel betekenen in tijden van zorgen.

Agenda:

Zaterdag 13-10-2018: 16.00 Kopij inleveren voor het Hervormd Contact van oktober.

Maandag 15-10-2018: 14.00 Bijbelkring Huis te Hoecke o.l.v. Ds. Frits Renes.

Woensdag 17-10-2018: 10.00-12.00 Inloophuis gezamenlijke kerken in de RK Kerk te Puttershoek.

19.45 Repetitie Cantorij.

Donderdag 18 -10-2018: 10.00-12.00 Inloophuis “Achter de Plataan” in het Ontmoetingscentrum.

Tot slot: Wij mogen op de volgende woorden vertrouwen voor de komende week Lied 913 uit het Liedboek

Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand, moedig sla ik dus de ogen, naar het onbekende land. Leer mij volgen zonder vragen. Vader wat Gij doet is goed, Leer mij slechts het heden dragen met een rustig kalme moed.

Namens de kerkenraad: Toos Israel-Biesheuvel

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Zondag 14 oktober 2018 10.00 Prop. J.L. van de Voorde uit Ridderkerk 16.00 Vriendendienst in de Herv. Kerk van Puttershoek o.l.v. Ds. A.A. van den Berg

Zondag 7 oktober 10.00uur, ds. J. Prosman

De bloemen gingen zondag met een hartelijke felicitatie voor hun 50 jarige huwelijksjubileum naar dhr. en mw. Notenboom.

Afgelopen zondag hoorden we het verhaal David die klein en hulpeloos op de vlucht was voor de grote koning Saul (1Samuel 24). David bleek in zijn kleinheid veilig in Gods handen. Ondanks Saul… En gelukkig werd Saul ook klein gemaakt. Letterlijk! Om te ontdekken dat ook Zijn leven alleen in Gods handen veilig was, en niet in zijn eigen grootsheid en kracht. Was hij maar zo klein gebleven! Kunt u ontvangen? Gods ontferming ontvangen? Hoe zwak zijn wij! Hoe klein. Wees dat dan ook maar. En weet dat God zich wel over je ontfermt, ook al doen types als Saul dat soms niet.

Komende zondag is het Israëlzondag. We lezen met de nevendienst uit Markus 10: 13-16. Hoe kom je bij God? Wanneer geloof je echt zoals God het wil? Door als farizeeër volgens Gods regels te leven? Door jezelf een discipel te vinden van Jezus? Jezus wordt er boos van als juist deze mensen de kleine kinderen bij Hem weghouden… Want juist mensen die afhankelijk zijn als kinderen, leven van vertrouwen. Die leven van wat ze krijgen. Dát is het geheim van geloven.

We bidden om een gezegende dienst waarin we ervaren mogen dat ook wij bij God mogen thuiskomen!

De uitgangscollecte is voor het Jaffa-project, steun aan kansarme kinderen in Jaffa, Israël.

Omzien naar elkaar We leven mee met onze zieken en rouwdragenden. Een lied voor u uit de kerk: Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons, Hij kent onze broze kracht. / Hij bewaart ons, Hij ontzet ons van de boze en zijn macht… (Lied 103C:3).

Boekenbus Deze zaterdag, 6 oktober, staat de Boekenbus van 9-12u op het Kerkplein. Wist u dat we ook Boekenmarkt-cadeaubonnen hebben? En prachtige kaarten. Welkom!

Vriendendienst Zet dit ook vast in je agenda! Volgende week zondagmiddag hebben we onze jaarlijkse vriendendienst met de hervormde gemeente van Puttershoek. Het thema is: ‘Geef mij je agenda!’De muziek wordt verzorgd door de Band All4One, gitaar: Jojanneke van den Berg en de koren: Een vrolijk geluid en Differentz o.l.v. Nicole van Vliet.

Agenda 5/10 19.30 catechese, 20.30 belijdeniscatechese; 6/10 9.00-12.00 Boekenbus; 7/10 17.00 catechese/jeugdSoos; 8/10 19.00 gebedskring, 20.00 Bijbelkring; 10/10 10.00-12.00 inloophuis gezamenlijke kerken Puttershoek/Maasdam in de RK-kerk, 19.45 Cantorij; 11/10 10.00-12.00 inloopochtend ‘Achter de Plataan’, 14.30u seniorenkring (elke 2e donderdagmiddag van de maand); 12/10 10.15-11.45 VrouwenBijbelkring, 19.30 catechese; 13/10 voor 16.00 kopij HC; 14/10 16.00 Vriendendienst in Puttershoek.

Tenslotte Hoe klein bent u? Nooit te klein, of te gekneusd of beschadigd, om bij Jezus thuis te mogen komen. Welkom in de kerk!!

Hartelijke groet, ds. Johan Prosman

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Zondag 7 oktober 10.00uur, ds. J. Prosman

Zondag 30 september 10.00uur, ds. L. Donkersloot, Ridderkerk

De bloemen gingen zondag met een hartelijke felicitatie voor hun 50 jarige huwelijksjubileum naar dhr. en mw. Walraven.

Afgelopen zondag vierden we het Heilig Avondmaal. Onze Heer Jezus nam ons mee op weg en liet ons proeven wat het belangrijkste is: Zijn lijden en sterven; dat Hij de minste werd en wilde dienen, uit liefde, om te redden (Markus 9:30-37). Laten wij Hem daarin volgen! Aanvaarden we Zijn liefde! Dienen we elkaar. Uit liefde. Het Grote Gebod! Jezelf belangrijk maken ten koste van de ander, zoals de discipelen deden (nota bene toen Jezus hen onderwees!) maakt niemand gelukkig. Het levert alleen maar twist op en vernedering. Maar iemand anders belangrijk laten zijn zoals onze Heiland dat deed, is zo de moeite waard! Te zien dat je iemand gelukkig maakt, dat hij/zij zich niet meer diep vernederd voelt!

U kunt de dienst terugluisteren op kerkdienstgemist.nl: Hervormde kerk Maasdam.

Komende zondag Naar gewoonte mogen we weer even thuis komen bij God. Hoewel, gewoon? Ooit, heel lang geleden, was hier kerk – en misschien over een tijdje ook niet meer – geen plek om God te ontmoeten. Daarom roepen we elkaar op dit te koesteren en ons best te doen om deze ontmoetingsplek in stand te houden! Niet alleen voor onszelf, maar ook voor onze kinderen en zoveel anderen. Veronderstel dat in onze samenleving helemaal geen plaats meer is waar je God, onze Vader, kunt ontmoeten, vergeving vindt en inspiratie, waar je KIND mag zijn… Kom naar de kerk als de ontmoeting met God je ook maar enigszins lief is! En mocht je je afvragen of jij of iemand anders er wel bij hoort? De Heer Jezus is zo ruimhartig! Dat horen de kinderen bij de nevendienst: over iemand die in Jezus’ naam goed doet, maar niet in de discipelkring komt. Ze willen hem daarom het zwijgen opleggen/uitsluiten van Jezus. Maar Jezus zegt: ‘Wie niet tegen ons is, is voor ons’ (Markus 9:38-50).

Voorganger is ds. Donkersloot uit Ridderkerk. Hartelijk welkom! We bidden om een gezegende dienst!

De uitgangscollecte is voor Kerkbeheer.

Omzien naar elkaar We bidden voor onze zieken en brengen hen een bezoekje of een kaartje ter bemoediging. Hun namen: Een lied vol moed om altijd bij je te hebben: Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren, / laat al wat binnen in mij is Hem eren, / vergeet niet hoe Zijn liefde u heeft geleid, / gedenk Zijn goedheid, die u wil vergeven, / die u geneest, die uit het graf uw leven / verlost en kroont met goedertierenheid (Psalm 103:1).

5-Euroactie Opendoors Wie is er al gestart met de 5-Euro-vermenigvuldiging voor ons diaconale project voor Open Doors: ondersteuning van de medechristenen in Egypte die vaak knel zitten, juist omdat ze christen zijn?

Actie schoenendoos is zondag gestart. Samen willen we kinderen die anders niets hebben, blij maken met een mooie versierde schoenendoos vol met schoolspullen, hygiëneproducten, speelgoed en een knuffel. Ben je al gestart met je doos? Je mag hem de komende zondagen inleveren, voor in de kerk.

Kinderknutselclub 3 oktober start de knutselclub weer! Iedere eerste woensdag van de maand van 14.00 tot 15.00u voor alle kinderen van 4-12 jaar in Het Ontmoetingscentrum bij de kerk. Hou jij van knutselen en ben je nieuwsgierig? Kom langs en neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee! Informatie: www.kerkmaasdam.nl/jongeren/knutselclub.

Boekenbus Zaterdag 6 oktober staat de Boekenbus weer van 9-12u op het Kerkplein. Wist u dat we ook Boekenmarkt-cadeaubonnen hebben? En prachtige kaarten! Informatie: www.facebook.com/marktmaasdam en www.kerkmaasdam.nl/activiteiten/boekenmarkt.

Agenda 28/9 10.15-11.45 VrouwenBijbelkring, 19.30 catechese; 30/9 17.00 catechese/jeugdSoos; 1/10 19.30 kerkenraad; 3/10 10.00-12.00 inloophuis gezamenlijke kerken Puttershoek/Maasdam in de RK-kerk, 14.00-15.00 kinderknutselclub, 19.45 Cantorij; 4/10 10.00-12.00 inloopochtend ‘Achter de Plataan’; 5/10 19.30 catechese, 20.30 belijdeniscatechese; 6/10 9.00-12.00 Boekenbus; 7/10 17.00 catechese/jeugdSoos; 8/10 19.00 gebedskring, 20.00 Bijbelkring.

Tenslotte Iedereen is welkom bij God thuis, des te meer ontferming je nodig hebt, hoe meer je welkom bent! Wie neemt u mee?

Hartelijke groet, ds. Johan Prosman

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Zondag 30 september 10.00uur, ds. L. Donkersloot, Ridderkerk

Zondag 23 september, Heilig Avondmaal 10.00uur, ds. J. Prosman 16.00uur, zanguurtje

De bloemen gingen zondag met een hartelijke felicitatie voor hun 55 jarige huwelijksjubileum naar dhr. en mw. De Man.

Afgelopen zondag hadden we de kerkproeverij. We deden mee met de landelijke actie om ‘oud-kerkgangers’, ‘niet-zulke-kerkgangers’ en ‘niet-kerkgangers’ en iedereen die maar wil, eens te laten proeven van onze kerk; onze gemeenschap, eredienst, ons mooie kerkje, de sfeer. We kijken terug op een mooie dienst. Met pepermunt – goed voor van alles! En met topsport als voorbeeld voor de inspanning die je ook in het geloof moet getroosten om het hoogste doel te bereiken. We lazen Hebreeën 12: 1-13. Sportcoaches, ouders en publiek zetten zich in en moedigen de sporters aan om te presteren. Een menigte mede-gelovigen (van ooit) staan zo ook om ons heen en moedigen ons aan om door te zetten, het doel te halen!

De dienst is terug te luisteren op kerkdienstgemist.nl – Hervormde kerk Maasdam.

Komende zondag mogen we weer het Heilig Avondmaal vieren. We lezen het Evangelie met de nevendienst mee, Markus 9:30-37. De Heer Jezus legt de leerlingen uit dat Hij zal lijden en sterven en na 3 dagen weer opstaan – daarover gaat het Avondmaal. Maar wat vreemd! Als zij zo onderweg zijn, praten twee leerlingen zacht met elkaar. Waarover? ‘Ik denk dat Jezus mij het belangrijkst vindt…’. Lekker belangrijk zeg! Ze denken dat Jezus het niet hoort, maar dat een vergissing! En Hij legt uit wat wel het belangrijkste is: klein willen/durven zijn…

De uitgangscollecte is voor Pastoraal diaconaal centrum De Herberg. Daar kunnen mensen even op adem komen. Kijk maar eens op pdcdeherberg.nl.

Omzien naar elkaar Belangrijke mensen in de christelijke gemeente, zo leren we van de Heer Jezus, zijn de kleinen en de zwakken. Een bemoedigend lied voor iedereen met zorgen: Door de nacht van strijd en zorgen / schrijdt de stoet der pelgrims voort, / vol verlangen naar de morgen, / waar de hemel hen verhoort (Lied 801:1).

Catechese/JeugdSoos We hebben een nieuwe opzet bedacht: catechese en Soos op zondagmiddag/avond. Dan hebben we er geen hinder meer van dat sport, baantjes en andere belangrijke bezigheden ons in de weg zitten. We beginnen met een uurtje catechese. Daarna eten we samen, een soort American Party; neem zelf je eten mee. Wie weet kunnen we ruilen? En tenslotte hebben we als vanouds Soos. Spelletje doen? Voor het geval je niet kunt op zondagavond, is er vrijdag natuurlijk ook nog catechese om 19.30u.

Tienernevendienst Zondag 23 september begint de tienernevendienst voor de kinderen van 10 t/m 14 jaar. We zijn nog op zoek naar iemand die daarbij wil helpen.

Agenda 21/9 19.30 catechese; 23/9 10.00 Heilig Avondmaal, tienernevendienst, 16.00 zanguurtje in de kerk, 17.00 catechese/jeugdSoos; 24/9 19.00 gebedskring, 20.00 Bijbelkring; 26/9 10.00-12.00 inloophuis gezamenlijke kerken Puttershoek/Maasdam in de RK-kerk, 19.00 Alpha-cursus Puttershoek, 19.45 Cantorij; 27/9 10.00-12.00 inloopochtend ‘Achter de Plataan’; 28/9 10.15-11.45 VrouwenBijbelkring, 19.30 catechese; 1/10 19.30 kerkenraad.

Tenslotte Interessante gedachte naar aanleiding van de kerkproeverij… Heeft u wel eens over de kerkelijke activiteiten nagedacht als een soort sportschool, of, nog wat socialer, een sportvereniging waar je je geloofs-fitheid en -gezondheid op peil kunt komen houden?                                                                         Hartelijke groet, ds. Johan Prosman

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Zondag 23 september, Heilig Avondmaal 10.00uur, ds. J. Prosman 16.00uur, zanguurtje

JOR World Servants 2019

JOR World Servants 2019

 

Na het succes van de afgelopen jaren gaan er in 2019 weer enkele jongeren op pad met World Servants! In de zomer van 2019 vertrekken Laura den Hoed, Frank Janssens en Ilona Preesman naar Ghana, Oeganda en Malawi.

 

Ghana

In Gorogo, Ghana, zal Laura bouwen aan woningen voor medisch personeel bij het gezondheidscentrum. Het personeel reist nu vanuit de stad van en naar het gezondheidscentrum. Dichtbij het gezondheidscentrum wonen betekent voor de verpleegkundigen snellere en betere zorg voor de patiënten. Nadat World Servants in 2008 het gezondheidscentrum gebouwd heeft zijn deze woningen de volgende stap naar gezondheidszorg voor iedereen.

 

Oeganda

Frank bouwt in Kkungu, Oeganda, aan klaslokalen voor een kleuterschool en helpt bij de renovatie van lokalen van de basisschool. Door de oorlog in de jaren 80 is de school in verval geraakt en loopt het leerlingenaantal terug. Door de bouw van een kleuterschool en renovatie van de basisschool hoopt de gemeenschap de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

 

Malawi

In Liziwazi ,Malawi, helpt Ilona mee bij de bouw van klaslokalen en latrines voor de basisschool. Nu staat er één lokaal gebouwd van modder en gras, wat niet aantrekkelijk is voor leraren. De lokale bevolking bouwt zelf de eerste twee lokalen en World Servants helpt bij de bouw van lokaal nummer 3 en 4. Hierdoor kan de overheid gekwalificeerde leraren toewijzen aan Lizawazi en zal de kwaliteit van het onderwijs verbeteren. De latrines maken het mogelijk dat meisjes ook naar school kunnen wanneer ze ongesteld zijn.

 

Om deze reizen te kunnen maken is een totaalbedrag van €7500,- nodig. Ook dit jaar hebben wij gekozen om actie te voeren om dit bedrag bij elkaar te krijgen. In tegenstelling tot voorgaande jaren willen wij enkele grote acties houden, in plaats van meerdere kleine acties. Via de kerkbladen, onze facebookpagina JOR World Servants en internet op geef.ws/puttershoek zullen wij u op de hoogte houden van acties en de voortgang.

 

Meebouwen aan verandering? Sponsor onze reis via internet, op geef.ws/puttershoek

 

Wij hopen dat we ook dit jaar weer op uw steun en support mogen rekenen!

 

Frank Janssens, Laura den Hoed en Ilona Preesman

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor JOR World Servants 2019

Gerommel in Maasdam (rommelmarktnieuws)

Voor meer info, zie onderstaande.

Rommelmarkt

 

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Gerommel in Maasdam (rommelmarktnieuws)

Knutselclub

 

 

Hoera! Woensdag 3 oktober is het eindelijk weer zover!
De knutselclub in Maasdam gaat van start.
Iedere eerste woensdag van de maand van 14.00 tot

15.00 uur zijn alle kinderen van 4 t/m 12 jaar

welkom in het ontmoetingscentrum. Het adres is: Raadhuisstraat 35.
Hou jij van knutselen en ben je nieuwsgierig? Kom langs en neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee!
De data zijn als volgt: 3 oktober, 7 november, 12 december, 9 januari, 6 februari, 6 maart, 3 april, 8 mei, 5 juni en 3 juli.


Nadere informatie en Oproep voor je vader of moeder, opa of oma

 Om dit initiatief tot een succes te maken, zijn we op zoek naar vrijwilligers!

Mensen die de betreffende woensdagmiddagen vorm willen geven aan de knutselmiddag. Uiteraard zijn hier meerdere mogelijkheden voor knutselwerkje, spelletjes, themamiddag.

De leeftijdscategorie waaraan gedacht wordt is van 4 tot 12 jaar.

Wilt u meedoen, meedenken of kunt u op andere wijze behulpzaam zijn (faciliteren)?
Neem dan contact op via e-mail verameuzelaar@hotmail.com

Geplaatst in Aktueel, Kindernevendienst | Reacties uitgeschakeld voor Knutselclub

Zondag 16 september, Kerkproeverij 10.00uur, drs. P. van Dam, Houten

De bloemen gingen zondag met een hartelijke groet naar Sonja Reedijk.

Afgelopen zondag hadden we onze startdienst voor het kerkenwerkseizoen. De Heer Jezus wandelde met Zijn leerlingen van het ene dorp naar het andere. En onderweg stelde Hij zomaar opeens een paar vragen (Markus 8:27-38). Hij stelde ze ook aan ons: ‘Wie zeggen de mensen dat Ik ben?’ en toen: ‘Wie ben Ik volgens jullie?’ Daaromheen ontspon zich een goed gesprek… Dat kan zomaar gebeuren als je nieuwsgierig bent naar wat anderen denken, vinden, voelen! Bijzonder was dat Jezus’ leerlingen zomaar wisten wat de mensen om hen heen van Jezus vonden: ‘Eén van de profeten…’ Weet u wat de mensen om u heen van Hem denken? En Wie is Jezus volgens jou? Je Messias; je reddende Koning, je bevrijdende, verzoenende Priester, je Profeet die je in de waarheid leidt?

De dienst is terug te luisteren op kerkdienstgemist.nl – Hervormde kerk Maasdam.

Komende zondag Kerkproeverij Zondag doen wij mee met de landelijke Kerkproeverij. Wilt u wel eens iemand anders laten ervaren/proeven hoe de kerk is? Vast wel! Nodig ze gerust uit om eens mee te komen kijken. Er zijn zoveel mensen, buren, vrienden, collega’s, enz., die misschien best nieuwsgierig zijn… Nodig ze gewoon uit. Dan zie je vanzelf wat er gebeurt. Voorganger in deze dienst is ons aller welbekende Paul van Dam uit Houten. Ik was er zelf graag geweest, maar er waren al lange tijd afspraken die niet meer verzet konden worden. Gezegende dienst!

De uitgangscollecte is voor Kerkbeheer.

Omzien naar elkaar Een van de belangrijkste kanten van de christelijke gemeente is dat we naar elkaar omzien, elkaar steun en troost bieden, elkaar bij de hemelse Vader brengen. Daarom noemen we onze ziekenWe bidden met elkaar een lied van afgelopen zondag: Jezus, ga ons voor / deze wereld door, / en U volgend op Uw schreden / gaan wij moedig met U mede. / Leid ons aan Uw hand / naar het vaderland. (Lied 835:1).

Rommelmarkt – Open Monumentendag We kijken terug op een prachtige dag! Heerlijk weer, een goed bezochte gezellige Rommelmarkt met een geweldige opbrengst: 3984,22 Euro. Iedereen nogmaals heel hartelijk dank voor de geweldige inzet! Dank ook naar God die ook nu weer in alles heeft voorzien. Hij zorgt ook voor ‘dagelijks brood’.

En dan de expositie van onze ‘verborgen talenten’ in de kerk. Wat een geweldige schilderijen, beelden, glaswerk, textiel. Het is werkelijk verbazingwekkend en bewonderenswaardig wat mensen kunnen maken. Dat dingen zoveel ‘ziel’ kunnen krijgen! Dat je zoveel persoonlijke gevoelens in een kunstwerk kunt leggen! Je gaat mensen helemaal met andere ogen bekijken hierdoor. Ik ben blij dat deze talenten nu niet langer meer verborgen zijn… Het is allemaal geopenbaard onder het inspirerende orgelspel van onze organisten. Wat een goede gesprekken hebben we met elkaar gehad in onze Open Kerk!

Catechese/JeugdSoos We hebben een nieuwe opzet bedacht: catechese en Soos op zondagmiddag/avond. Dan hebben we er geen hinder meer van dat sport, baantjes en andere druktes ons in de weg zitten. We beginnen met een uurtje catechese/praten over het geloof. Daarna eten we samen. We maken daar een soort American Party van; iedereen neemt z’n eigen eten van thuis mee en dan ruilen? En daarna sozen we lekker nog een poosje. Spelletje, kletsen, enz. We beginnen deze zondag met een film. Komen jullie allemaal? Voor het geval je niet kunt op zondagavond, is er vrijdag natuurlijk ook nog catechese om 19.30u.

Tienernevendienst Zondag 23 september begint de tienernevendienst voor de kinderen van 10 tot en met 14 jaar. We zijn nog op zoek naar iemand die daarbij wil helpen.

Agenda 14/9 10.15-11.45 VrouwenBijbelkring; 16/9 10.00 kerkproeverij; 17.00 catechese/jeugdSoos (film); 17/9 19.00 moderamen, 20.00 ouderlingen; 19/9 10.00-12.00 inloophuis gezamenlijke kerken Puttershoek/Maasdam in de RK-kerk; 19.45 Cantorij, 19.00 Alpha-cursus Puttershoek; 20/9 10.00-12.00 inloopochtend ‘Achter de Plataan’; 21/9 19.30 catechese; 23/9 10.00 Heilig Avondmaal, tienernevendienst, 16.00 zanguurtje in de kerk; 24/9 19.00 gebedskring, 20.00 Bijbelkring.

Tenslotte Om te oefenen met een goed geloofsgesprek: vraag eens aan iemand die je kent: ‘Wie is Jezus volgens jou?’ En probeer ook voor jezelf eens antwoorden op die vraag te geven…                                      Hartelijke groet, ds. Johan Prosman

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Zondag 16 september, Kerkproeverij 10.00uur, drs. P. van Dam, Houten

Zondag 9 september 10.00uur, ds. J. Prosman, Startdienst

De bloemen gingen zondag met een hartelijke groet naar Kees Roest.

Afgelopen zondag ontmoetten we de Heer Jezus toen Hij een blinde genas (Markus 8:22-26). Een wonder! En ze hadden alleen maar gevraagd of Hij hem wilde aanraken… Waar het om ging was vooral dat er ogen open gaan. Open voor de dingen die God ons wil laten zien. Mooi was het dat die man als eerste mensen zag (vs.24)! Eerst nog wat verward, maar toen heel helder en duidelijk. Dat is precies wat God ziet: mensen die hulp en ontferming nodig hebben, gered moeten worden. Zacharia de profeet was zo iemand die met God meekeek. Hij kon er vervolgens zijn mond niet over kon houden (Zacharia 8): Zo zegt de HEER van de hemelse machten… Ik zie een zalige toekomst. Allemaal mensen die verlost zijn, aangeraakt door Gods ontferming!

De dienst is terug te luisteren op kerkdienstgemist.nl – Hervormde kerk Maasdam.

Startdienst We gaan weer van start! De vakanties zijn weer achter de rug en ook in de kerk beginnen de kringen, catechese, vergaderingen, enz. weer. Dat markeren we met de startdienst. In deze dienst lezen we uit Markus 8; we lopen een stukje mee met Jezus en Zijn leerlingen. Ze hebben Een goed gesprek over de vraag ‘wie is Jezus?’ Na de dienst maken we een korte ‘Emmaüs-wandeling’. We stellen elkaar de vragen die Jezus Zijn leerlingen onderweg stelde: ‘Wie zeggen de mensen dat Ik ben?’ (vs.27), en: ‘wie ben Ik volgens jullie?’

World Servants Zambia-reis Daarna drinken we samen koffie en hebben we een lunch (heeft u zich opgegeven?) waarbij Pieter Commijs ons vertelt (met plaatjes!) over zijn reis naar Zambia met World Servants.

De uitgangscollecte is voor ons Jeugdwerk.

Elke dag kerk Wilt u door de week ook even in de kerk zijn voor een moment stilte, een kaarsje aansteken, bidden of een gesprek? De kerk is elke dag open van 13.00-14.00.

Omzien naar elkaar We bidden elke zondag, en op de gebedskring, en natuurlijk ook thuis steeds voor de zieken en iedereen die ontferming nodig heeft. Een lied ter bemoediging, we zongen het zondag nog: De HEER zal u steeds gadeslaan, / Hij maakt het kwade goed, / Hij is het die u hoedt. / Hij zal uw komen en uw gaan, / wat u mag wedervaren, / in eeuwigheid bewaren. (Psalm 121:4).

Geboorte Er zijn de afgelopen weken twee kinderen geboren! Vrijdag 24 augustus werd Levi (Louis Johannes) Lambillion geboren. Hij is de zoon van Hans en Benita, en het broertje van Daan en Lars.

Dinsdag 28 augustus is Seline (Seline Anrika Elise) van der Vlis geboren Seline is de tweede dochter van Jeroen en Ashley en het zusje van Joëlle.

Beide families van harte gefeliciteerd!! We bidden voor jullie en jullie kinderen om Gods zegen en veel geluk!

Achter de Plataan De inloop op donderdagmorgen van 10.00u tot 12.00u voor alle bewoners van Maasdam is weer gestart. Komt u ook?

Rommelmarkt Deze zaterdag, 8 september, is van 9.00u-13.00u onze Najaars-Rommelmarkt op het Kerkplein en in het Ontmoetingscentrum. Buiten vindt u elektra, lp’s, cd’s, huishoudelijke spullen, glaswerk, decoratie en meubels. En de Boekenbus. Binnen kunt u de inwendige mens laten verzorgen. En verder vindt u daar speelgoed, kaarten, cadeautjes, curiosa en kleding. Het Rad van Avontuur draait van 9.30 tot 12.30 uur.

Vrijdag 7 september kunt u van 9.00-12.00u zelf nog goede spullen brengen op het Kerkplein. De opbrengst van de Rommelmarkt is voor onze kerk. www.kerkmaasdam.nl & facebook-marktmaasdam

Boekenbus zaterdag 1/9 was de opbrengst van de boekenbus 240,00 Euro. Heel hartelijk dank allemaal!

Opslagruimte Wie kan ons helpen aan een lege schuur, garage of ander onderkomen voor opslag voor de spullen van de Rommelmarkt?

Kunstexpositie–Open Monumentendag–orgel In het kerkgebouw is tijdens en na de rommelmarkt de tentoonstelling ‘verborgen talenten’ te zien met schilder- en beeldhouwwerk, gemaakt door leden van onze gemeente/dorpsgenoten. Ook zal het orgel bespeeld worden.

Kerkproeverij Zondag 16 september doen wij mee met de landelijke Kerkproeverij. Wilt u wel eens iemand anders laten ervaren/proeven hoe de kerk is? Vast wel! Nodig ze dan uit om eens mee te komen kijken. Er zijn zoveel mensen, buren, vrienden, collega’s, enz., die nog nooit in de kerk geweest zijn, of voor wie het zo lang geleden is dat ze er waren. Nodig ze gewoon uit. Dan zie je vanzelf wat er gebeurt.

Agenda 7/9 ophaalochtend rommelmarkt; 8/9 9.00-13.00 najaarsrommelmarkt, 9.00-16.00 Open Monumentendag–kunstexpositie–orgel; 9/9 10.00 startdienst, 20.00 startbijeenkomst catechese/soos; 10/9 19.00 gebedskring, 20.00 Bijbelkring, 12/9 10.00-12.00 inloophuis gezamenlijke kerken Puttershoek/Maasdam in de RK-kerk; 19.45 Cantorij, 19.00 Alpha-cursus Puttershoek; 13/9 10.00-12.00 inloopochtend ‘Achter de Plataan’; 14/9 10.15-11.45 VrouwenBijbelkring; 16/9 10.00 kerkproeverij; 17/9 19.00 moderamen, 20.00 ouderlingen.

Tenslotte Er is wat te proeven, te ervaren…: Gods ontferming en zegen in een warme gemeenschap! Het is er elke week weer. In de kerk! Iedereen is hartelijk welkom!                                                                                                                                                           Hartelijke groet, ds. Johan Prosman

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Zondag 9 september 10.00uur, ds. J. Prosman, Startdienst