Zondag 3 februari 2019: 10.00 uur Ds. D. Smink uit Alblasserdam Viering van het Heilig Avondmaal 16.00 uur Zanguurtje in de kerk

De bloemen gingen afgelopen zondag naar Mw. C. Vermeulen-Zilverschoon met een hartelijke groet en beterschapswens vanuit de gemeente.

Afgelopen zondag ging Prop. Mw. C.E  Bakker uit Sommelsdijk bij ons voor wij hoorden met elkaar de lezingen uit Jeremia 1 vers 4-10. En Lucas 4 vers 14-30. Zien wij Jezus als onze broeder of als de Profeet? Is hij ons rakelings nabij of raakt hij ons in ons hart?

U kunt de dienst terugluisteren op www.kerkdienstgemist.nl.

Komende zondag D.V. zal Ds. D. Smink uit Alblasserdam bij ons voor gaan. Samen hopen wij dan de maaltijd van de Heer te mogen vieren in het “Heilig Avondmaal”. Wij hopen op een gezegende viering met elkaar. ’s Middags mogen wij bij elkaar komen tijdens het zanguurtje waarin eenieder zijn of haar lievelingslied kan opgeven om met elkaar te zingen. Komt u allemaal ook als dankzegging voor het “Heilig Avondmaal” dat wij met elkaar vierden.  De kinderen van de kindernevendienst luisteren deze zondag naar het verhaal uit Ester 4. Doe iets! De oom van Ester, Mordechai, verschijnt voor de koningspoort. Hij is diep in de rouw vanwege het lot dat zijn volk boven het hoofd hangt. Hij vraagt Ester om hulp.

Omzien naar elkaar: Er zijn meerdere zieken en rouwdragenden in onze gemeente.

“Geest die ons troost, levend nabij, genezing en vuur. Adem van God, kracht onderweg, dag in dag uit.” (NLB303).

Bericht van de Boekenmarkt: Boekenbus ‘Stap in de wereld van boeken’ staat zaterdag 2 februari op het kerkplein aan de Raadhuisstraat 37 in Maasdam. De bus is geopend van 9.00 tot 12.00 uur en staat vol met heel veel boeken in allerlei genres voor mensen van 0-100+! Tevens tijdens de bovenstaande openingsuren grote opruiming van boeken in het naast gelegen “Ontmoetingscentrum”. Hier koopt u boeken voor € 0,50 en kinderboeken voor € 0,25 Van harte welkom! De opbrengst van alle verkochte boeken komt ten goede aan de kerk van Maasdam.

Agenda voor de komende week: Maandag 4 februari 19.30 uur Kerkenraadsvergadering. Woensdag 6 februari 10.00-12.00 Inloophuis gez. Kerken in de RK Kerk te Puttershoek. 14.00-15.00 uur Knutselclub 19.45-20.45 repetitie Cantorij. Donderdag 7 februari 10.00-12.00 Inloophuis “Achter de Plataan” Vrijdag 8 februari 10.15-11.45 Vrouwenbijbelkring. Zaterdag 9 februari inleveren kopij Hervormd Contact voor 16.00 uur.

Tenslotte “zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht” Jeremia 32-27.

Namens de kerkenraad een goede week en een gezegend weekend toegewenst.

Toos Israel Biesheuvel (scriba)

 

 

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Zondag 3 februari 2019: 10.00 uur Ds. D. Smink uit Alblasserdam Viering van het Heilig Avondmaal 16.00 uur Zanguurtje in de kerk

27 januari 2019 Maasdam: 10.00 uur Prop.mw. C.E. Bakker Sommelsdijk

De bloemen: gingen met een Hartelijke Groet naar Mw. I. den Boer-Lanser.

Afgelopen zondag: ging Dhr. J Kranendonk uit ’s-Gravendeel bij ons voor. Wij mochten een groot gedeelte uit de z.g. “Bergrede” horen, waarin Jezus zijn discipelen, de menigte, maar ook ons onderwees. Dit is een toespraak die zijn weerga niet kent. Een zeer zuivere toespraak. Jezus gaat ervan uit dat wat hij spreekt ook door ons gedaan wordt. Wij zijn net als zijn discipelen geroepen om Jezus te volgen. Mensen die Jezus volgen hebben een andere levenshouding. Mensen die Jezus volgen veranderen van binnenuit. Als wij veranderen van binnenuit kunnen wij impact hebben op de wereld om ons heen. Zoals zout en licht verandering in het leven kunnen brengen.

De “Bergrede” is een oproep om Jezus te volgen in je leven. Je bent helemaal afhankelijk van Zijn Goedheid. U kunt de dienst terugluisteren op www.kerkdienstgemist.nl.

Zondagmiddag was er een Oecumenische dienst met de gezamenlijke kerken in de Herv. Kerk van Puttershoek. De dienst werd voorafgegaan door koffie en thee met elkaar te drinken en elkaar nader te ontmoeten. Het thema van de dienst was “Recht voor ogen” uit Deuteronomium 16 vers 20.

Wij bidden voor recht voor allen, waar ook ter wereld “Recht en niets dan het Recht”. Deze dienst is terug te luisteren op www. Kerkomroep.nl/Puttershoek/Hervormde gemeente.

Komende zondag: gaat Prop.mw. C.E. Bakker uit Sommelsdijk bij ons voor. De kinderen van de nevendienst luisteren naar het verhaal uit Ester 3. Macht en vrijheid Deze week maken we kennis met Haman, een van de ministers van de koning. Hij heeft gruwelijke plannen om het Joodse volk uit te roeien. Met de kinderen staan we stil bij macht en vrijheid.

Omzien naar elkaar:

Wat ook het leven brengt, Hij is nabij. ’t Zij ’t vreugd of droefheid schenkt, Hij is nabij. Hoe sterk ook satans macht, Jezus geeft licht en kracht, Ieder die Hem verwacht; Hij is nabij. (ELB 185-4)

Agenda voor de komende week: Maandag 28 januari: 19.00 uur Gebedskring in de Consistorie.

Woensdag 30 januari: 10.00-12.00 uur inloophuis Gez. Kerken in de RK Kerk te Puttershoek. 19.45 uur repetitie van de Cantorij. Donderdag 31 januari: 10.00-12.00 uur inloop “Achter de Plataan”.

Zaterdag 2 februari: 09.00-12.00 Boekenbus “Stap in de wereld van Boeken” op het kerkplein.

Tenslotte: Namens de kerkenraad wil ik u allen een fijne week en gezegend weekend toewensen.

Treed vrolijk voort op ’s Heren wegen, neem zijn gebod getrouw in acht, ’t wordt eindlijk alles u ten zegen, wanneer gij daarop biddend wacht. En wie gelovig op Hem ziet, weet zeker, Hij verlaat ons niet. (Gez. 429: vers 3) Toos Israel Biesheuvel (scriba).

 

 

 

 

 

 

 

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor 27 januari 2019 Maasdam: 10.00 uur Prop.mw. C.E. Bakker Sommelsdijk

20 januari 2019 10.00 uur Dhr. J. Kranendonk uit ’s Gravendeel 17.00 uur in de H.K. van Puttershoek viering met de Oecumenische Kring

De Bloemen: van afgelopen zondag gingen ter bemoediging naar Dhr. Wilco den Hoed die opgenomen is in Rijndam Revalidatie Westersingel te Rotterdam.

Afgelopen zondag werd de dienst geleid door Ds. Donkersloot uit Ridderkerk. Wij namen afscheid van Diaken Mw. Hilda van Bennekom-Both en de volgende broeders mochten in het ambt worden bevestigd. Dhr. Bas Knaape als Diaken, Dhr. Henk Kwakernaat als Ouderling, Dhr. Peter de Koning als Ouderling-Kerkrentmeester en Dhr. Hennie de Winter als Ouderling-Kerkrentmeester. De Kerkenraad is dankbaar dat deze broeders de roepstem van God gehoord hebben en hun taak in onze gemeente op zich willen nemen. Tijdens de prediking hoorden wij het verhaal van Jakob die door zijn oom Laban werd bedrogen met Lea. Ook wij kunnen worden bedrogen. Door goed in iemands ogen te kijken kunnen wij dit wellicht voorkomen. De ogen zijn nl de spiegel van de ziel. En als Gods Geest je leidt is dit te zien. Door Jakobs verliefdheid op Rachel was hij verblind. Zo verblind dat hij niet eens merkte dat zijn oom Laban hem Lea gaf om mee te slapen. Dat kan liefde dus met ons doen, verliefdheid is net als een verslaving je merkt niet meer waar het echt om gaat. Als het moeilijk wordt gaan wij op zoek naar God. Dit mogen wij allemaal uit eigen vrije wil doen. Trek je schouders recht en kijk iedereen recht in de ogen. God zal je dragen en geef hem jezelf zoals hij zich aan jou geeft. Wilt u de dienst terugluisteren dan kan dit op www.kerkdienstgemist.nl

Komende zondag hoopt Dhr. J. Kranendonk uit ’s-Gravendeel om 10.00 uur bij ons voor te gaan. Het thema van de kindernevendienst komst uit: Ester 2 vers 1-17 Jij bent het!  Koning Ahasveros zoekt een koningin. Uit het land komen allerlei meisjes naar het paleis, ze maken zich mooi en proberen bij de koning in de smaak te vallen. Uiteindelijk kiest hij een joods, buitenlands meisje Ester.

Er is om 17.00 uur een oecumenische dienst in de Ned. Herv. Kerk te Puttershoek. Het is de jaarlijkse bijeenkomst in het kader van “De week van gebed voor de eenheid van kerken ”. Ds. A. v.d. Berg is de voorganger met lectores pastor Geurts, ds. F. Renes en mw.  Janny Vree.  Het thema is “Recht voor ogen” n.a.v. Deuteronomium 16, 11-20. Iedereen is van harte welkom.

Omzien naar elkaar: Willen wij alle zieken gedenken in onze gebeden. Een kaartje of berichtje wordt zeer op prijs gesteld. De briefjes met namen en adressen hangen wekelijks achter in onze kerk.

O God, die droeg ons voorgeslacht In nacht en stormgebruis, bewijs ook ons uw trouw en macht, wees eeuwig ons tehuis! (NLB 90a -1)

Agenda voor de komende week: Maandag 21 januari: 19.00 uur Moderamenoverleg 20.00 uur Ouderlingenoverleg. Woensdag 23 januari 10.00-12.00 uur Inloophuis Gez. Kerken in de RK Kerk te Puttershoek. Donderdag 24 januari 10.00-12.00 uur Inloophuis “Achter de Plataan” 19.30 uur Evaluatie Evensong 2018 in Mijnsheerenland. Vrijdag 25 januari 10.15-11.45 Vrouwenbijbelkring

Tenslotte: Wil ik u namens de kerkenraad een gezegende week toewensen. Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is. En zijn liefde als een lichtstraal doordringt in de duisternis. ’t Werk van God is niet te keren omdat Hij erover waakt en de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt. (ELB 218-2) Toos Israel-Biesheuvel (scriba)

 

 

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor 20 januari 2019 10.00 uur Dhr. J. Kranendonk uit ’s Gravendeel 17.00 uur in de H.K. van Puttershoek viering met de Oecumenische Kring

Maasdam Zondag 13 januari 2019 10.00 uur Ds. L. Donkersloot uit Ridderkerk Afscheid en Bevestiging van Ambtsdragers

De bloemen gingen in de afgelopen periode op 23 december naar Thomas Israel op 25 december naar Mw. J. Mooijaart-Kooijman op 30 december naar Dhr. J.C. van der Gaag allen met een hartelijke groet en beterschapswens en op 6 januari naar Dhr. F.J. van der Linden met een hartelijke groet vanuit onze gemeente en een dankjewel voor het vele werk achter de schermen.

De afgelopen weken hebben wij diverse diensten mogen vieren en beleven met steeds weer andere voorgangers. Voor onze roostermaker een hele klus om met deze toch bijzondere dagen steeds weer een voorganger te kunnen vinden. Wij zijn dan ook dankbaar dat ouderling J. Vermeulen daar zoveel tijd in gestoken heeft dat zelfs het rooster voor 2019 al haast ingevuld is. Het waren mooie bijzondere en dankbare diensten die wij gevierd hebben. De Kerstnachtdienst en het feest van kerstfeest met de kinderen van de nevendienst waren feestelijke hoogtepunten in onze kerk. Wij hebben uit volle borst gezongen en geluisterd naar o.a. onze Cantorij en Diva o.l.v. Els in ’t Veld. Fijn ook te mogen ervaren dat onze gemeente trouw blijft in het bezoeken van de diensten en het elkaar ontmoeten. Afgelopen zondag mochten wij elkaar de beste wensen brengen onder het genot van koffie, thee of limonade met natuurlijk de heerlijke oliebollen van Fam. de Penning. Wat fijn om ook zo gemeente te mogen zijn. U kunt alle diensten nog eens terugluisteren op www. Kerkdienstgemist.nl.

Ook het kerstdiner op 2e kerstdag voor ouderen en alleenstaanden was zeer geslaagd. Ik zou zeggen zegt het voort zodat wij volgend jaar nog meer mensen kunnen verwelkomen. Het eten dat door de diverse vrijwilligers gemaakt werd was voortreffelijk de sfeer was goed en gezellig.  Iedereen ging voldaan met een heerlijke kerstverrassing naar huis. Als aandenken hebben wij allemaal een leuk fotoboekje ontvangen gemaakt door Joke Moelker. Vanaf deze plaats een hartelijk dankjewel voor iedereen die op wat voor manier zijn of haar bijdrage geleverd heeft.

Komende zondag hoopt Ds. L. Donkersloot uit Ridderkerk bij ons voor te gaan. Het wordt weer een bijzondere dienst waarin wij afscheid nemen van Diaken Mw. H. van Bennekom-Both. De volgende gemeenteleden zullen bevestigd worden in het ambt. Kerkrentmeester Dhr. H.E. de Winter wordt bevestigd tot Ouderling-Kerkrentmeester, Dhr. P. de Koning tot Ouderling Kerkrentmeester, Dhr. H.A. Kwakernaat tot Ouderling en Dhr. B.J. Knaape tot Diaken. De kerkenraad is dankbaar dat deze broeders hun taak in het ambt willen aanvaarden zodat ook de werkzaamheden in de kerkenraad breed gedragen kunnen worden. De kindernevendienst leest het verhaal uit Lucas 3 vers 15-16 en vers 21-22. Hij hoort bij God Johannes doopt mensen in de Jordaan. Is hij de Messias? Johannes vertelt dat hij dat niet is. Als Johannes even later Jezus doopt, weten de mensen dat Jezus de Zoon van God is.

Omzien naar elkaar: Er zijn nog steeds meerdere zieken in onze gemeente. Laten wij hen ook in het nieuwe jaar niet vergeten met een bezoekje een kaartje of een telefoontje. Hij zal de redder zijn der armen, Hij hoort hun hulpgeschrei. Hij is met koninklijk erbarmen hun eenzaamheid nabij. Hij helpt, met hun bestaan bewogen, die zijn in vrees verward. Hun bloed is kostbaar in zijn ogen. Hij draagt hen in Zijn hart.

 (Ps 72 vers 4).

De boekenmarkt van afgelopen zaterdag heeft met 39 bezoekers het mooie bedrag van € 120 Euro opgebracht. Dank aan alle vrijwilligers en kopers.

Agenda voor de komende week: Maandag 14 januari 14.30 uur Bijbelkring ‘t Huys te Hoecke 19.00 uur Gebedskring in de consistorie. Woensdag 16 januari 10.00-12.00 uur Inloophuis van de Gez. Kerken in de RK-kerk te Puttershoek.  19.45 uur repetitie van de Cantorij. Donderdag 17 januari 10.00-12.00 Inloophuis “Achter de Plataan”.

Tot slot: Namens de Kerkenraad wil ik u en jullie allemaal de allerbeste wensen voor 2019 toewensen. De laatste dagen komen de oude woorden “Veel Heil en Zegen” steeds in mijn gedachten. Met deze wens werd ik als kind door mijn grootouders begroet op nieuwjaarsmorgen.

Toch wil ik deze wens ook aan u meegeven heel veel Heil (Heling-Gezondheid) en Gods onmisbare Zegen. Toos Israel Biesheuvel.

 

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Maasdam Zondag 13 januari 2019 10.00 uur Ds. L. Donkersloot uit Ridderkerk Afscheid en Bevestiging van Ambtsdragers

30 december 2018 10.00 uur Dhr. P. Reedijk uit Puttershoek

31 december 2018 19.30 uur Ds. R. ten Napel uit ’s Gravendeel – Oudejaarsdienst

 

6 januari 2019 10.00 uur Drs. R.D. van Schouwen uit Honselersdijk

 

De bloemen gingen met een hartelijke felicitatie naar het echtpaar A. in ’t Veld-Groeneveld vanwege het feit dat zij afgelopen zondag precies 60 jaar getrouwd waren. Op 15 december was het echtpaar J. Vermeulen-Nouwen 40 jaar getrouwd.  Wij wensen beide echtparen nog vele goede jaren in liefde en gezondheid toe.

Afgelopen zondag ging Dhr. R. Verkaik uit Hardinxveld-Giessendam bij ons voor. De schriftlezing kwam uit Ruth 1. Het verhaal van Naomi en Ruth. Hoe Naomi met haar buitenlandse schoondochters terug wil keren uit Moab naar Bethlehem. Ruth gaat met Naomi mee. Uw land is mijn land Uw God is mijn God. Vol verwachting op weg naar Bethlehem. Zijn wij ook zo op weg naar Bethlehem? Kijken wij ook uit naar het kerstkind?

Komende zondagen: De komende weken hebben wij verschillende vieringen op onze agenda staan.

De juiste data met aanvangstijden kunt u elders in dit blad vinden.

Zondag 23 december hoopt bij ons Dhr. Klink uit Ouddorp voor te gaan. Het verhaal van de kindernevendienst komt deze week uit Lucas 1 vers 39-45 Ontmoeting: Deze week lezen we het verhaal over Elisabet, een oude vrouw die een kind verwacht. Haar man Zacharias heeft van een engel gehoord dat ze een kind zullen krijgen en dat hij Johannes zal heten. Als Elisabet bezoek krijgt van haar nichtje Maria, beweegt haar kind in haar buik. Ze weet dat Maria ook een kind verwacht, dat de Heer geboren zal worden. Op maandag 24 december hopen wij met elkaar de kerstnachtdienst te vieren o.l.v. Mw. E. Kleinjan het thema van deze dienst is: “Het wordt kerst, God is dichtbij” Onze cantorij en Diva o.l.v. Els in ’t Veld zullen hun medewerking verlenen. Dinsdag 25 december zullen wij in de morgendienst het kerstfeest van de kindernevendienst vieren. Voorganger is Ds T. Meijer.

Het project van de kindernevendienst wordt afgesloten met lezingen uit Lucas 2 vers 1-20.

Lichtpunt Hoe zou het zijn als de wereld er plotseling totaal anders uit gaat zien, mooier dan je ooit had gedacht? Dat gebeurt bij de herders in het verhaal. Er verschijnen engelen uit de hemel die de vrede uitroepen en in de stal ligt het kind dat God dichtbij brengt. Zondag 30 december hoopt Dhr. P. Reedijk bij ons voor te gaan. Het verhaal van de kindernevendienst komt wederom uit Lucas 2 vers 25-40 Simeon en Hanna Het verhaal van Jezus begon in een stal: op een onbelangrijke plaats. Vandaag gaat het verder bij de tempel. Dat is ook de plek waar Simeon en Hanna het kind Jezus vinden. Ze herkennen in hem de langverwachte, de Messias die komen zou. Op maandag 31 december hebben wij onze oudejaarsviering o.l.v. Ds. R. ten Napel uit s- ‘Gravendeel. Zondag 6 januari 2019 hoopt Dhr. van Schouwen uit Honselersdijk bij ons voor te gaan. Het verhaal van de kindernevendienst komt dan uit Mattheus 2 vers 1-12 Stralende ster Vandaag horen we hoe wijzen uit het Oosten een licht zien stralen in de donkere nacht. Daardoor weten zij: er is een koningskind geboren! Het brengt hen in beweging en het betekent een nieuw begin.

Bericht van overlijden: Afgelopen week hebben wij bericht van overlijden ontvangen van ons gemeentelid Mw. Elisabeth den Boer-van Maanen op de gezegende leeftijd van 96 jaar.

De laatste jaren woonde Mw. den Boer in Puttershoek in “de Wijk van je Leven”. Heel jong is Mw. den Boer reeds weduwe geworden en stond zij alleen voor de opvoeding van haar kinderen.

Op zaterdag 15 december is Mw. den Boer begraven op de begraafplaats in Puttershoek.

Wij wensen de kinderen en kleinkinderen Gods troostende nabijheid toe. Ook de troostende woorden op de voorkant van de rouwbrief zijn goed om te onthouden: “Wat je in je hart bewaart, raak je nooit meer kwijt”. Veel sterkte voor alle nabestaanden.

Omzien naar elkaar: Wij denken dan aan de volgende zieken in onze gemeente. Voor alle hier genoemde zieken en rouwdragenden vragen wij uw voorbeden.  Ook vragen wij uw gebeden voor diegene die niet genoemd zijn maar wel zorgen hebben rondom ziek zijn of rouw dragend zijn. Vat moed, bedroefde harten, de koning nadert al. Vergeet uw angst en smarten, daar Hij u helpen zal. Er is weer nieuwe hoop: Hij noemt u zijn beminden, in ’t woord laat Hij zich vinden, in avondmaal en doop. NLB 440-2.

Agenda voor de komende periode: Vrijdag 21 december 19.45 uur repetitie Cantorij, woensdag  26 december 16.00 uur Kerstdiner in het OC. Zaterdag 5 januari De Boekenbus ‘Stap in de wereld van boeken’ op het kerkplein aan de Raadhuisstraat 37 in Maasdam. De Boekenbus is geopend van 9.00 tot 12.00 uur. Zondag 6 januari na de kerkdienst koffiedrinken met Nieuwjaar wensen.

Zo mogen wij op weg gaan naar het kerstfeest en het nieuwe jaar. Voor alles hierboven aangekondigd geldt “Deo Volente”. Advent is kijken naar wat komt, Advent is durven dromen.

Is licht zien in de duisternis, geloven dat God met ons is en dat Zijn rijk zal komen.

Namens de kerkenraad wensen wij u Gezegende Kerstdagen en een goede Jaarwisseling toe.

Hartelijke Groet Toos Israel Biesheuvel.

 

 

 

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor 30 december 2018 10.00 uur Dhr. P. Reedijk uit Puttershoek

Hervormdcontact december 2018

Het Hervormdcontact van december staat online.

Hervormd Contact

 

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Hervormdcontact december 2018

Boekenmarkt nieuws….

Wel en wee in de wereld van boeken.

Boekenmarkt

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Boekenmarkt nieuws….

16 december 2018 Maasdam: 10.00 uur Dhr. R. Verkaik, Hardinxveld-Giessendam

De bloemen van afgelopen zondag gingen naar de Fam. van der Vlis uit Puttershoek met een hartelijke groet en ter bemoediging.

Afgelopen zondag mochten wij met elkaar het Heilig Avondmaal vieren. Voorganger was Ds. G.E. van der Hout uit Lekkerkerk. Het was zondag 2e Advent. De verkondiging kwam uit Nahum 2 (trooster), waarin de profeet uitkijkt naar de bergen rondom Jeruzalem en zegt daar komt een boodschapper: Hij kondigt vrede aan. Zo mogen wij ook uitkijken naar de komst van onze heer Jezus Christus met kerst. Hebben wij ook zo’n mooi toekomstperspectief in ons eigen leven?  Laten wij kijken wat Onze Here God doet in ons leven. Wij moeten ons hoofd maar vooral ons hart omhoogheffen.

Wij mogen uitkijken naar zijn komst tijdens deze advents periode.

Komende zondag: Hoopt Dhr. R. Verkaik uit Hardinxveld-Giessendam bij ons voor te gaan.

Het is de 3e zondag van Advent. Het thema van de kindernevendienst komt uit Sefanja 3 vers 14-20

Vreugde In de tijd van de profeet Sefanja is Jeruzalem in de ban van andere goden. Zelfs de tempel is ontheiligd. Maar er komt een dag dat God weer midden tussen zijn volk zal zijn. Mensen komen tevoorschijn uit hun schuilplaatsen. Het is feest en tussen de puinhopen wordt gedanst.

Omzien naar elkaar: Er zijn in onze gemeente nog steeds meerdere zieken en rouwdragenden.

Ook voor de hier niet genoemden zieken vragen wij uw voorbeden. Achter in onze kerk hangen wekelijks de briefjes met namen en adressen, zodat U een kaartje of bezoekje kunt regelen. Ga stillen in den lande, uw koning tegemoet, de intocht is op handen van Hem die wonderen doet. Gij die de Heer verwacht, laat ons voor alle dingen Hem ons hosanna zingen. Hij komt, Hij komt met macht.

Rommelmarkt: vandaag 14 december wordt de kerstrommelmarkt gehouden op het kerkplein en in het ontmoetingscentrum. Mis de gezellige sfeer niet en kom vandaag even langs tussen 14.00 en 17.00 uur.

Choral Evensong: Op woensdag 5 december vond de Choral Evensong in onze kerk plaats. Ondanks de datum was er een geweldige opkomst. Zo blijkt dat deze avonden bijzonder in de smaak vallen en het bezoeken meer dan waard zijn. Op woensdag 19 december is de laatste Choral Evensong in de Laurentius kerk in Mijnsheerenland met medewerking van het Laurens Kamerkoor. De aanvang is 19.30 uur.

Inmiddels een mooie traditie in de weken voorafgaand aan kerst.

Kerstboom: Op vrijdag 7 december hebben wij de lampjes in de kerstboom op het kerkplein weer mogen ontsteken. De kerstboom was geplaatst door de Gemeente Binnenmaas. Wethouder H. van Etten verzorgde namens de gemeente een toespraak waarna onder het zingen van kerstliederen de lampjes ontstoken werden.

De muziek werd traditiegetrouw verzorgd door een kopergroep van “Maasmuziek” o.l.v. Sonja van der Hooft.

Na afloop kon iedereen zich opwarmen met warme chocolademelk met slagroom aangeboden door “de Hoeksche Zuivel” van de familie Commijs. Nogmaals iedereen hartelijk dank voor de medewerking.

Wij hopen dat deze traditie ook in de nieuwe gemeente “Hoeksche Waard” gehandhaafd kan worden.

Kerstdiner op 26 december er zijn nog enkele plaatsen vrij om deel te nemen aan het Kerstdiner op 2e Kerstdag. Voor informatie en opgave kunt u contact opnemen met Elly Snel 078-6764169 of Joke Moelker 078-6763208. Agenda voor de komende week: Maandag 17 december: 19.00 uur gebedskring in de consistorie

Woensdag 19 december 10.00-12.00 uur inloophuis gez. Kerken in de RK-kerk te Puttershoek. 19.30 uur Choral Evensong Hervormde Kerk Mijnsheerenland 19.45 uur repetitie cantorij van Maasdam. Donderdag 20 december 10.00-12.00 uur Inloophuis “Achter de Plataan”. Vrijdag 21 december 10.15-11.45 Vrouwenbijbelkring. Tot slot: Wil ik u namens de kerkenraad een gezegende week toewensen. Advent is kijken naar wat komt, Advent is durven hopen, Het kerstkind is een nieuw begin. We slaan een weg van vrede in. Die moet je verder lopen. Een hartelijke groet namens de kerkenraad: Toos Israel Biesheuvel.

 

 

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor 16 december 2018 Maasdam: 10.00 uur Dhr. R. Verkaik, Hardinxveld-Giessendam

Zondag 9 December 2018 10.00 uur Ds. G.E. van der Hout uit Lekkerkerk Viering Heilig Avondmaal 16.00 uur Zanguurtje in de kerk

De bloemen gingen afgelopen zondag naar Mw. Lien Blanker-in ’t Veld met een van Harte Beterschap en sterkte wens namens onze gemeente.

Afgelopen zondag: was de 1e zondag van Advent, de tijd van uitzien naar de komst van onze Heer Jezus Christus. Onze voorganger was Ds. J.W. van de Bosch uit Aalsmeer. Samen hebben wij het verhaal van Jozef gelezen uit Genesis 41 vers 1-14 en Handelingen 2 vers 16-21.

Zoals Jozef uit de “Put” verkocht werd als slaaf aan Egypte en zoals Jozef uit de gevangenis “Put” werd bevrijd door de dromen van de Farao uit te leggen,  zo mogen wij erop vertrouwen dat Onze Heer Jezus Christus ons uit onze “put” kan bevrijden.

Komende zondag: Hopen wij met elkaar het “Heilig Avondmaal” te vieren. Onze voorganger deze morgen is Ds. G.E. van der Hout uit Lekkerkerk. In de middag willen wij zoals gebruikelijk een zanguurtje houden in onze kerk. De aanvang is 16.00 uur.

Het thema van de kindernevendienst voor deze zondag komt uit: Lucas 3 vers 1-6. Een nieuw begin 
Johannes, krijgt een bijzondere boodschap te verkondigen: God zal redding brengen. Johannes vertelt erover bij de rivier de Jordaan. Hij zegt tegen alle mensen: ‘Kom hier maar naartoe. Laat achter je wat verkeerd was en begin opnieuw!’ God maakt een nieuw begin met mensen, hij zal ze redden.

Afgelopen week: Hebben wij in een rouwdienst afscheid genomen van onze ouderling Kerkrentmeester Leo den Boer. Vele jaren was Leo ondanks zijn handicap onze administrateur. Een zeer betrokken zorgvuldige man. Na een kerkdienst in onze kerk o.l.v. Ds. T. Meijer uit Puttershoek en een rouwdienst in het Yarden Huis in Rotterdam is er onder grote belangstelling afscheid van Leo genomen. Wij wensen zijn vrouw Irma, de kinderen en kleinkinderen Gods troostende nabijheid toe.

Bericht van overlijden: Op 25 november 2018 is ons gemeentelid Leendert Martinus Verdonk overleden in de leeftijd van 79 jaar. De uitvaart vond op 30 november plaats op de begraafplaats in Puttershoek. Wij wensen zijn vrouw Teuni en kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe in deze moeilijke periode.  “Op U, mijn Heiland blijf ik hopen, Verlos mij van mijn bange pijn !

Omzien naar elkaar: Er zijn nog steeds meerdere zieken in onze gemeente, wilt  u hen niet vergeten in deze donkere decemberdagen! Ook voor de hier niet genoemden zieken en rouwdragenden vragen wij uw voorbeden.

Vandaag vrijdag 7 december hopen wij met elkaar en de burgerlijke gemeente voor de laatste keer als gemeente Binnenmaas de kaarsjes te ontsteken in onze kerstboom op het kerkplein. Aanvang 19.00 uur na afloop is er warme chocolademelk.

Op woensdag 12 december is er weer knutselclub in het ontmoetingscentrum van 14.00 tot 15.00 uur.

Alle jongeren van 4 t/m 12 jaar zijn van harte welkom.

Evensong 2018 : Ook op woensdag 12 december is de 3e Evensong van 2018 in de Dorpskerk van Westmaas

m.m.v. Gorcums Boys Choir. De toegang is gratis er wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten. Deze vieringen zijn zeer de moeite waard om te bezoeken !.

14 december de Kerst-Rommelmarkt van 14-17 uur in het Ontmoetingscentrum,

u vindt allerlei kerstversiering van bal tot slinger en lichtsnoer. Kleding en textiel, kerstkaarten, cadeautjes, huishoudelijke spullen, speelgoed, elektra, kerststukken, groenkransen, kaarsen, cranberrycompote, jam, kant en klare stoofpeertjes en de cateringhoek met huisgebakken koek etc. Op het kerkplein staat Jan de Koning met zijn overheerlijke appelbeignets en hartige broodjes. Uw groenteman Krijn Bas Kooy is er ook bij met zijn aanbiedingen op de wagen, spruitjes verkoop is voor de opbrengst van de Rommelmarkt!! Hoeksch Zuivel brengt Petra Commijs mee en in de Boekenbus bent u ook van harte welkom. Op 14 december is een ophaalochtend van spullen is gepland. Aanmelden graag tot 13 december via 078-676 7188 of 078- 676 1696  U kunt ook zelf spullen brengen tussen 9 en 11 uur. Heeft u voor ons groen voor het maken van kerststukken dan kunt u dat donderdagmorgen 13 december langs brengen in het Ontmoetingscentrum graag voor 10 uur. Blijf op de hoogte via https://www.facebook.com/marktmaasdam/ Mis de gezellige sfeer niet en kom de 14e even langs!

Tot Slot:  Zo mogen wij met elkaar op weg gaan naar het Kerstfeest:

Advent is kijken naar wat komt, zoals toen, lang geleden, Er werd een kind van God verwacht, een kind van licht, een kind vol kracht, een kind dat zorgt voor vrede.

Een hartelijke groet namens de kerkenraad Toos Israel Biesheuvel.

 

 

 

 

 

 

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Zondag 9 December 2018 10.00 uur Ds. G.E. van der Hout uit Lekkerkerk Viering Heilig Avondmaal 16.00 uur Zanguurtje in de kerk

Zondag 2 december 2018 10.00 uur, Ds. J.W. van den Bosch uit Aalsmeer

De bloemen gingen afgelopen zondag naar Mw. Fransisca Bieshaar- van der Gaag ter bemoediging en met een van Harte Beterschap en sterkte wens.

Afgelopen zondag was het de laatste zondag van het kerkelijk jaar, de z.g. Eeuwigheidszondag. Onze voorganger was Mw. J.W. Vree-van Dongen uit Maasdam. De namen van de gemeenteleden welke ons het afgelopen jaar door de dood zijn ontvallen klonken nog 1 keer in onze kerk. Zij werden herdacht en familie en betrokkenen konden een kaarsje aansteken. De schriftlezingen kwamen uit Jesaja 25, Lukas 23 en 24 en uit Openbaring 21. “Zie ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde” Een visioen waarin geen dood en rouw of jammerklacht meer zal zijn. “Zie ik maak alle dingen nieuw”.

Komende zondag is het 1e Advent. Ds. J.W. van den Bosch uit Aalsmeer hoopt bij ons voor te gaan. Het thema van de kindernevendienst is uit Openbaring 1:9-11 + 8: 1-4 “Bericht uit de hemel”. Johannes is naar het eiland Patmos verbannen. Hij krijgt daar visioenen die hij moet opschrijven, zodat mensen in alle windstreken ze kunnen lezen. Hij ziet zeven engelen met bazuinen en nog veel, veel meer. Wij mogen uitzien naar de geboorte van Christus en meelezen met de verhalen van de kindernevendienst.

Jubilea: Maandag 19 november 2018 waren dhr. en Mw. van Nieuwenhuijzen-Korpel 25 jaar getrouwd. Zaterdag 24 November 2018 waren dhr. en Mw. van der Heiden-Rijsdijk 40 jaar getrouwd. Namens de kerkenraad worden beide echtparen hartelijk gefeliciteerd en nog vele goede jaren toegewenst.

Bericht van overlijden: Op 20 november 2018 is na een kort en ernstig ziekbed onze administrateur en ouderling kerkrentmeester Dhr. Leo den Boer overleden. In de leeftijd van 76 jaar. Leo was al sinds 2002 als administrateur aan onze gemeente verbonden. Hij vervulde met grote nauwkeurigheid en betrokkenheid zijn taak als ouderling-kerkrentmeester. Wij zijn zeer dankbaar dat hij een van ons was. Wij zullen hem allemaal erg missen. Het is een grote troost te weten dat Leo nu thuis is bij God. De uitvaart heeft afgelopen maandag 26 november plaatsgevonden vanuit onze kerk o.l.v. Ds. T. Meijer uit Puttershoek. Onze gedachten en gebeden zijn bij zijn vrouw Irma en bij de kinderen en kleinkinderen.

Omzien naar elkaar: Er zijn nog steeds meerdere zieken in onze gemeente. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan, Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. Uw naam is “Ik ben” en “Ik zal er zijn”.

Boekenmarkt: De Boekenbus ‘Stap in de wereld van boeken’ staat zaterdag 1 december op het kerkplein aan de Raadhuisstraat 37 in Maasdam. De bus is geopend van 9.00 tot 12.00 uur. Ook op 14 december staat de Boekenbus tijdens de Kerst-Rommelmarkt op het kerkplein van 14-17 uur. De opbrengst van de verkochte boeken komt ten goede aan de kerk van Maasdam.

Choral Evensong: Op 5 december is de tweede Choral Evensong in de Hervormde kerk van Maasdam. Medewerking zal worden verleend door de Voces Feminae uit Gorinchem. U wordt allen van harte uitgenodigd om deze mooie muzikale avond mee te beleven en zo samen naar het feest van de geboorte van Jezus toe te leven. De aanvang is om 19.30 uur.

Kerstboom zingen: Op 7 december hopen wij dat de kerstboom is geplaatst door de gemeente Binnenmaas. Traditiegetrouw zullen wij met elkaar samenkomen op het kerkplein om de lichtjes in de boom te ontsteken. Medewerking wordt verleend door de kopergroep van Maasmuziek. Na afloop is er warme chocolademelk met slagroom in het ontmoetingscentrum. De aanvang is 19.00 uur.

Agenda voor de komende week: Zaterdag 1 december: 09.00-12.00 uur Boekenmarkt, Maandag 3 december 19.00 uur Gebedskring in de consistorie.  19.30 uur kerkenraadsvergadering. Woensdag 5 december 10.00-12.00 uur inloophuis gez. Kerken in de RK-kerk Puttershoek. 19.30 uur Evensong Hervormde Gemeente Maasdam. Donderdag 6 december 10.00-12.00 uur Inloophuis “Achter de Plataan”. Vrijdag 7 december 19.00 Kerstboom zingen op het kerkplein. Zaterdag 8 december 16.00 uur inleveren kopij Hervormd Contact.

Tot Slot: Zo gaan wij met elkaar de 1e Adventsweek tegemoet: Advent is kijken naar wat komt, Hoewel er weinig zicht is. Je steekt een kaars aan in de nacht, omdat je iets van God verwacht, een wereld waar het licht is.

Een hartelijke groet namens de kerkenraad

Toos Israel-Biesheuvel.

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Zondag 2 december 2018 10.00 uur, Ds. J.W. van den Bosch uit Aalsmeer