Maasdam: 11 november 2018 10.00 uur Ds.J.Noordam, Nieuwendijk NB. Dankdag voor gewas en arbeid

De bloemen gingen afgelopen zondag met een hartelijke felicitatie naar het echtpaar C.A. Schippers en mw. M.J.Schippers-Vermaas  omdat zij woensdag 31 oktober jl. 50 jaar getrouwd waren.

Wij wensen dit echtpaar nog vele jaren in liefde en gezondheid toe.

Afgelopen zondag: Was Ds.E.S ten Heuw uit Leiden onze voorganger. De schriftlezingen kwamen uit Sefanja 3: 14-20 en Filippenzen 4: 4-9. U kunt de dienst terug  luisteren via www.kerkdienstgemist.nl

Komende zondag: hoopt Ds.J.Noordam uit Nieuwendijk NB bij ons voor te gaan. We vieren dan met elkaar dankdag voor gewas en arbeid. Aan de kinderen is gevraagd om hun gave deze zondag mee te brengen en gezamenlijk de kerk in te gaan. Tijdens de dienst zal er door de kinderen een tasje  weggebracht worden, zo leren de kinderen, dat het goed is om te delen van onze overvloed. Het thema van de nevendienst komt uit Marcus 12: 28-34. Als je één ding kunt onthouden……Bovenkant formulier

Een Schriftgeleerde vraagt aan Jezus naar het grootste gebod. Jezus antwoordt: ‘Het gaat om de liefde. Liefde voor God, liefde voor een ander en liefde voor jezelf. Dat is het belangrijkste. Liefhebben, daar gaat het om.’

Denkt u nog aan de actie schoenendoos, deze loopt tot 18 november a.s. het zou mooi zijn als we 50 dozen kunnen inleveren doet u ook mee?

Dankdag: Op 11 november hopen wij de jaarlijkse dankdag te mogen vieren.

Op zaterdag 10 november kunt u s’ morgens vanaf 10.00 uur uw gaven voor de tafel bij ons inleveren. De opbrengst zal verdeeld worden onder gezinnen die dit goed kunnen gebruiken.

10 november Winter-Rommelmarkt.
Zaterdag 10 november wordt in het Ontmoetingscentrum, Raadhuisstraat 35 te Maasdam van 9-12 uur de Winter-Rommelmarkt gehouden. Allerhande spullen liggen op u te wachten, stoofperen, spruiten, speculaas, planten, elektra, speelgoed, puzzels, kerstspullen, winterkleding en schoeisel, in de koffiehoek is huisgebakken koek en taart, er zijn cadeautjes te koop en de Boekenbus staat op het Kerkplein. De opbrengst komt ten goede aan onze kerk. www.kerkmaasdam.nl/activiteiten/rommelmarkt https://www.facebook.com/marktmaasdam/

Agenda voor de komende week:

Zaterdag 10 november 2018: 9.00-12.00 uur winterrommelmarkt

Va. 10.00 uur inleveren spullen voor de dankdagtafel

Zondag 11 november 2018 : 17.00 u. Catechese met aansluitend soos

Woensdag 14 november 2018 10.00-12.00 uur Inloophuis gezamenlijke kerken in de RK Kerk Puttershoek, 14.00-15.00 uur Knutselclub in het ontmoetingscentrum. 19.45 uur repetitie Cantorij.

Donderdag 15 november 2018 10.00-12.00 uur Inloopochtend “Achter de Plataan”.

“Prijs de Heer mijn ziel en zegen zijn heilige naam. Prijs de Heer mijn ziel, hij laat mij leven” NLB 103e. Namens de Kerkenraad: Wilma Meuzelaar-van Kesteren

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Maasdam: 11 november 2018 10.00 uur Ds.J.Noordam, Nieuwendijk NB. Dankdag voor gewas en arbeid

Maasdam: 4 November 2018 10.00 uur Ds. E.S. ten Heuw uit Leiden

De bloemen gingen afgelopen zondag met een hartelijke felicitatie naar het echtpaar C. Schouten en mw. E.J. Schouten-van Wingerden omdat zij woensdag 24 oktober jl. 50 jaar getrouwd waren.

Wij wensen dit echtpaar nog vele jaren in liefde en gezondheid toe.

Tevens ging er een bloemengroet vanuit de gemeente naar Mw. J. Suimer-Konijnendijk omdat zij thuis mocht komen uit het ziekenhuis.

Afgelopen zondag: Was Ds. P. van de Ende uit Rijnsburg onze voorganger. Het was een feestelijke dienst omdat de Heilige Doop bediend werd aan Seline Anrika Elise van der Vlis.

De dooptekst kwam uit Ps. 91 vers 14-15 “Ik zal bevrijden wie Mij liefheeft, en beschermen wie met mijn naam vertrouwd is. Roep je Mij aan, ik geef antwoord, in de nood zal ik bij je zijn.

Er waren extra feestelijke liederen ondersteund door de gelegenheids-band waar ook de doopvader Jeroen van der Vlis zijn muzikale ondersteuning mocht laten horen.

Komende zondag: hoopt Ds. E.S. ten Heuw uit Leiden bij ons voor te gaan.

Het thema van de kindernevendienst komt uit Marcus 12 vers 18-27. “Het klopt niet meer Een van de sadduceeën gaat naar Jezus: ‘Dat koninkrijk van de hemel kan niet bestaan.’ Hij geeft als voorbeeld een vrouw die zeven keer getrouwd is, omdat elke man overlijdt. Met wie is zij getrouwd in de hemel? Jezus antwoordt: ‘In de hemel zijn mensen als engelen, dan zijn ze niet getrouwd.’

Omzien naar elkaar: Er zijn nog steeds meerdere zieken in onze gemeente. “Houd mij vast, laat uw liefde stromen. Houd mij vast heel dicht bij Uw Hart.

Denkt u nog aan de actie schoenendoos, deze loopt tot 18 november a.s.

Dankdag: Op 11 november hopen wij de jaarlijkse dankdag te mogen vieren.

Op zaterdag 10 november kunt u s morgens vanaf 10.00 uur uw gaven voor de tafel bij ons inleveren.

De opbrengst zal verdeeld worden onder gezinnen die dit goed kunnen gebruiken.

Rommelmarkt: Op 10 November is het Winter rommelmarkt de verkoop is van 09.00 tot 12.00 uur

Er worden nog verkopers en helpers gezocht voor vrijdag en zaterdag. U kunt contact opnemen met Elly Snel of een van de andere leden van de rommelmarkt commissie.

Agenda voor de komende week:

Maandag 5 november 2018: 19.00 uur gebedskring, 19.30 uur Kerkenraadsvergadering,

Woensdag 7 november 2018 10.00-12.00 uur Inloophuis gezamenlijke kerken in de RK Kerk Puttershoek, 14.00-15.00 uur Knutselclub in het ontmoetingscentrum. 19.45 uur repetitie Cantorij.

Donderdag 8 november 2018 10.00-12.00 uur Inloopochtend “Achter de Plataan”. Vrijdag 9 november 2018 Ophaalochtend Rommelmarkt en klaarzetten van de Rommelmarkt op 10 november.

“Vader maak ons tot een zegen; hier in de woestijn. Wachtend op uw milde regen, om zelf een bron te zijn. Met een hart vol vrede, zijn wij zegenend nabij. Van Uw Liefde delend, waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.” (OPW 710). Namens de Kerkenraad: Wilma Meuzelaar-van Kesteren en Toos Israel-Biesheuvel (scriba).

 

 

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Maasdam: 4 November 2018 10.00 uur Ds. E.S. ten Heuw uit Leiden

Maasdam Zondag 28 Oktober 2018 10.00 Ds. P. van de Ende uit Rijnsburg Doopdienst

De bloemen: Gingen met een hartelijke felicitatie naar het echtpaar P. Notenboom en A. Notenboom-van Zwienen vanwege het feit dat zij op 18 oktober jl. 50 jaar getrouwd waren.

Wij wensen Dhr. en Mw. Notenboom nog vele gezonde jaren toe.

Afgelopen zondag: mocht Ds. E. Agterhuis uit Heinenoord bij ons voorgaan. Het thema van de preek kwam uit Hebreeën 4. Laten wij onze “Rust” vooral bij God zoeken. Niets van wat geschapen is blijft voor Hem verborgen alles is onverhuld en volkomen zichtbaar voor de ogen van Hem aan wie wij rekenschap moeten afleggen. Helaas moest de dienst vroegtijdig worden beëindigd vanwege een onwel wording van een van onze gemeenteleden.  Fijn dat wij als broeders en zusters op zo’n moment elkaar bij kunnen staan en er in onze gemeente mensen zijn met een medische achtergrond. Na het uitspreken van de zegen kwam de opgeroepen ambulance voor verdere behandeling en onderzoek in het ziekenhuis.

Komende zondag: Op zondag 28 oktober 2018 hoopt Ds. P. van de Ende uit Rijnsburg bij ons voor te gaan. Tijdens deze dienst zal de “Heilige Doop” worden bediend aan Anrika Elise (Seline) dochter van Jeroen en Ashley van der Vlis, zusje van Joëlle. Seline is geboren op 28 augustus 2018.

De dienst zal feestelijk worden opgeluisterd door de band waarin Jeroen van der Vlis zelf speelt.

Het thema van de kindernevendienst komt uit: Marcus 10 vers 46-52 Een wereld van verschil het verhaal van de blinde Bartimeüs. Jezus geneest hem en hij kan weer zien. Niet alleen Bartimeüs verandert hierdoor, maar ook de mensen die erbij zijn.

In verband met afwezigheid van de Soosleiding is er geen catechese en jeugdsoos op deze zondag.

Bericht van overlijden: Op 14 oktober 2018 is overleden ons gemeentelid Adriana Schaalje-Bauer op de gezegende leeftijd van 92 jaar. Laatst gewoond hebbend Zorgwaard locatie Huys te Hoecke.

De crematieplechtigheid heeft op vrijdag 19 oktober jl. plaatsgevonden te Heinenoord. Op de rouwbrief staat het volgende gedicht: Waar de mensen zijn, die elkaar verstaan. Waar de liefde Liefde is, daar is zij heengegaan. Waar het eeuwig vrede is. Waar de zon steeds schijnt. Waar een nieuwe wereld is, die nooit meer verdwijnt. Wij wensen haar dochter en schoonzoon in Numansdorp

Gods troostende nabijheid en veel sterkte voor de komende tijd.

Omzien naar elkaar: Het lijstje van onze zieken is nog onverminderd lang te noemenWees mijn leidsman, trouwe here, voer mij pelgrim, door de nacht. Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig, van wie ‘k al mijn steun verwacht (ELB 186B) Laten wij onze zieke gemeenteleden niet vergeten in onze voorbeden. Ook een kaartje of bezoekje wordt zeer op prijs gesteld.

5 Euro Actie: De 5 Euro Actie voor ons project voor Open Doors heeft het prachtige bedrag van

€ 624,23 opgebracht. Het project van Open Doors is bedoeld voor hulp aan kinderen in Egypte.

Denkt u ook nog aan de “actie schoenendoos” deze loopt tot 18 november 2018.

Agenda voor de komende week:

Vandaag vrijdag 26 oktober 2018 Ophaalochtend voor de rommelmarkt van 10 november.

Zaterdag 27 oktober 2018: Najaar concert “Asaf” aanvang 19.30 uur in de Gereformeerde kerk van Puttershoek Maandag 29 oktober 2018 19.00 Moderamen overleg 20.00 Ouderlingen overleg.

Woensdag 31 Oktober 2018: 10.00-12.00 Inloophuis gezamenlijke kerken in de RK Kerk te Puttershoek.

19.45 Repetitie Cantorij Donderdag 1 november 2018: 10.00-12.00 Inloopochtend “Achter de Plataan”. Zaterdag 3 November 2018 09.00-12.00 Boekenbus op het Kerkplein.

Neem Heer, Mijn beide handen en leid uw kind, tot ik aan d’eeuw’ge stranden de ruste vind!

Te zwaar valt m’elke schrede als ‘k U verlaat. O neem mij met U mede, daar waar Gij gaat! (ELB 235)

Namens de Kerkenraad Toos Israel Biesheuvel (scriba)

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Maasdam Zondag 28 Oktober 2018 10.00 Ds. P. van de Ende uit Rijnsburg Doopdienst

Maasdam: Zondag 21 Oktober 2018 10.00 uur Ds. E. Agterhuis uit Heinenoord

Kopje Hervormde Gemeente Maasdam:

Afgelopen zondag is er een verklaring voorgelezen in de kerk over de privé-situatie van de Fam. Prosman. Het breed moderamen van de classis Delta stelt ds. Prosman met ingang van 15 oktober 2018 vrij van alle werkzaamheden voor de Hervormde Gemeente van Maasdam, voorlopig voor een periode van drie maanden. In deze periode zal hij omzien naar een andere werkkring waarbij het netwerk van de kerk hem daarbij waar mogelijk zal helpen.

De bloemen van afgelopen week zijn met een hartelijke groet gebracht bij Mw. J. Visser-van der Pligt uit de Merwedestraat.

Afgelopen zondag: Mocht Prop. J.L. van de Voorde uit Ridderkerk bij ons voorgaan.

Het thema van de dienst kwam uit Lucas 8: vers 4-15. De gelijkenis van de Zaaier. Het gaat om horen en luisteren. Horen met je oren, luisteren met je hart. Het zaad is het woord van God en de bodem is ons hart waar het in terecht komt. In de gelijkenis worden 4 verschillende bodems aangeduid. Met welke bodem is ons hart te vergelijken? Als we God de sleutel van ons hart geven dan kunnen wij grote schoonmaak houden in ons leven. Als wij in het licht van God wandelen wordt het licht in ons hart.  U kunt deze dienst terugluisteren op www.kerkdienstgemist.nl

Komende Zondag: Hoopt Ds. E. Agterhuis uit Heinenoord bij ons voor te gaan.

Het thema van de kindernevendienst is: Marcus 10 vers 32-45. “Een koning wordt een dienaar”
Jezus vertelt zijn leerlingen wat hem te wachten staat in Jeruzalem: ‘Ik zal uitgelachen en gedood worden. En op de derde dag opstaan.’ De leerlingen zijn bezorgd en bang. In het verhaal van deze week gaat het ook over wie belangrijk wil zijn, moet anderen dienen. Daarvoor is Jezus ook gekomen.

Omzien naar elkaar: Er zijn nog steeds veel zieken in onze gemeente. Wij leven mee

Een kaartje een bezoekje of uw gebeden kunnen zoveel betekenen in tijden van zorgen.

Ps. 62 Ik wankel niet, want hij staat vast: Mijn toevlucht, als het water wast, mijn rots en enige vertrouwen.

Huwelijksjubilea: Afgelopen week 8 oktober 2018 mocht het echtpaar Jacob en Evelien Buizer-Stolk 25 jaar getrouwd zijn. Zaterdag 13 oktober 2018 waren Jos en Ina van Wingerden-Seton 40 jaar getrouwd. Wij wensen beide echtparen nog vele gezonde jaren toe in Geloof, Hoop en Liefde.

5 Euro Actie: Afgelopen week op 10 oktober is er een benefietconcert gehouden door de Cantorij van Maasdam. De opbrengst was voor ons project van Open Doors voor kinderen in Egypte.

Er is € 280 Euro opgehaald tijdens deze avond. Tevens zijn afgelopen zondag alle opbrengsten van de 5 Euro actie ingezameld. Er zijn koekjes gebakken bonbons gemaakt en er is van alles verkocht om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor Open Doors. Volgende week hopen wij de definitieve uitslag aan u bekend te maken. Denkt u ook nog aan de “actie schoenendoos” deze loopt tot 18 november as.

Agenda voor de komende week:

Maandag 22 oktober 2018: 19.00 uur Gebedskring in de Consistorie

Woensdag 24 oktober 2018: 10.00-12.00 Inloophuis gezamenlijke kerken in de RK Kerk te Puttershoek.

19.45 Repetitie Cantorij

Donderdag 25 oktober 2018: 10.00-12.00 Inloopochtend “Achter de Plataan”

Vrijdag 26 oktober 2018: Ophaalochtend van de Rommelmarkt

10.15-11.45 Vrouwenbijbelkring

Zaterdag 27 oktober 2018: Najaar concert “Asaf” 19.30 uur in de Gereformeerde Kerk van Puttershoek

Tot slot wil ik afsluiten met de woorden van Lied 885:

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, en uw nabijheid, die sterkt en die leidt; kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. Gij geeft het leven tot in Eeuwigheid. Groot is uw trouw o Heer !

Namens de Kerkenraad: Toos Israel-Biesheuvel

 

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Maasdam: Zondag 21 Oktober 2018 10.00 uur Ds. E. Agterhuis uit Heinenoord

Update JOR World Servants 2019

In het vorige kerkblad hebben wij verteld dat we de dit jaar het benodigde geldbedrag bij elkaar proberen te krijgen door middel van enkele grote acties.

De eerste actie die we bekend kunnen maken is Dive2Change. Op zaterdag 29 december springen wij in Voorthuizen, samen met honderden andere Servants, het ijskoude water in om geld op te halen voor ons project. Voor elke 100 euro die we per persoon ophalen gaan we een extra keer het koude water in. Sponsoren kan via geef.ws/puttershoek onder vermelding van Dive2Change of op onderstaand rekeningnummer. Ook bedrijven kunnen ons sponsoren: we dragen een T-shirt met het bedrijfslogo en het logo zal te zien zijn op onze actiepagina.

Verder staat er in het voorjaar een hele grootse actie gepland! Wat dat is blijft voorlopig nog een verrassing. Achter de schermen wordt hard gewerkt om binnenkort meer details vrij te kunnen geven.

Komende weken hopen we meer acties bekend te kunnen maken. Volg onze Facebookpagina JOR World Servants om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws. In het komende kerkblad zal deze informatie uitgebreider beschreven worden.

 

Helpt u ons bouwen aan verandering in Ghana, Malawi en Oeganda?

 

Frank Janssens, Laura den Hoed en Ilona Preesman

 

Facebook: JOR World Servants
Website: www.jorworldservants.nl
Rekening: NL58 BUNQ 2025 5330 39 of geef.ws/puttershoek (ANBI)

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Update JOR World Servants 2019

Zondag 14 oktober 2018 10.00 Prop. J.L. van de Voorde uit Ridderkerk 16.00 Vriendendienst in de Herv. Kerk van Puttershoek o.l.v. Ds. A.A. van den Berg

De komende weken zal de scriba Mw. Israel de kopij aanleveren voor “Het Ringblad” en het “Hervormd Contact”. U kunt uw kopij mailen naar hervormdegemeentemaasdam@gmail.com.

De bloemen van afgelopen week gingen met een Beterschapswens en Hartelijke Groet naar Mw. T. Peet-’t Hart.

Afgelopen zondag was het Israel-Zondag. Onze voorganger was Drs. P. Schalk uit Rijswijk.

De kerkenraad en gemeente waren dankbaar dat Drs. Schalk deze dienst wilde invullen voor ons.

Het thema van de Preek uit Jesaja 62 was: “Bestemming bereikt”. Als wij op reis zijn en onze navigatie gebruiken klinkt er zeker als wij thuiskomen:” bestemming bereikt”. In Jesaja wordt eerder onze eindbestemming bedoeld. God is onderweg met zijn volk-met het volk Israel- maar ook met ons. Zodat wij ooit het Nieuwe Jeruzalem kunnen zien. Het zal geen eenvoudige reis zijn maar wel een behouden aankomst als wij de weg van God volgen en op Hem vertrouwen.  U kunt de dienst terugluisteren op www.kerkdienstgemist.nl

Komende zondag hebben wij 2 diensten. ’s Morgens zal Proponent van de Voorde uit Ridderkerk bij ons voorgaan. Het thema van de kindernevendienst (4-9 jaar) is: “Wat heb je nodig” uit Marcus 10 vers 17-31

Een man vraagt aan Jezus wat hij moet doen om bij God te horen? Hij houdt zich al goed aan alle geboden. Jezus zegt hem al zijn spullen weg te geven. Zou de man dat kunnen? Een kameel kan nog makkelijker door het oog van een naald kruipen, dan een rijke door de poort van het koninkrijk van God.

Er zal geen tienernevendienst (10-14 jaar) zijn i.v.m. de vriendendienst op zondagmiddag.

Zondagmiddag om 16.00 uur hebben wij de jaarlijkse vriendendienst met Hervormde Gemeente Puttershoek. Deze keer in de kerk van Puttershoek met medewerking van de band “All4one” en het kinderkoor “ Een vrolijk geluid” en het tienerkoor “Differentz”.  Het zou fijn zijn als veel gemeenteleden uit Maasdam hun betrokkenheid met elkaar laten zien door deze dienst te bezoeken. Iedereen, jong en oud, is Hartelijk Welkom!

Omzien naar elkaar: Er zijn nog steeds meerdere zieken in onze gemeente. Dankbaarheid is er bij Familie de Vlaming. Rook is behandeld in het ziekenhuis en voelt zich aanmerkelijk beter. Hij zal nog een lange weg van revalidatie moeten volgen.  Willen wij de volgende gemeenteleden ook gedenken in onze gebeden:

Een kaartje een bezoekje of uw gebeden kunnen zoveel betekenen in tijden van zorgen.

Agenda:

Zaterdag 13-10-2018: 16.00 Kopij inleveren voor het Hervormd Contact van oktober.

Maandag 15-10-2018: 14.00 Bijbelkring Huis te Hoecke o.l.v. Ds. Frits Renes.

Woensdag 17-10-2018: 10.00-12.00 Inloophuis gezamenlijke kerken in de RK Kerk te Puttershoek.

19.45 Repetitie Cantorij.

Donderdag 18 -10-2018: 10.00-12.00 Inloophuis “Achter de Plataan” in het Ontmoetingscentrum.

Tot slot: Wij mogen op de volgende woorden vertrouwen voor de komende week Lied 913 uit het Liedboek

Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand, moedig sla ik dus de ogen, naar het onbekende land. Leer mij volgen zonder vragen. Vader wat Gij doet is goed, Leer mij slechts het heden dragen met een rustig kalme moed.

Namens de kerkenraad: Toos Israel-Biesheuvel

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Zondag 14 oktober 2018 10.00 Prop. J.L. van de Voorde uit Ridderkerk 16.00 Vriendendienst in de Herv. Kerk van Puttershoek o.l.v. Ds. A.A. van den Berg

Zondag 7 oktober 10.00uur, ds. J. Prosman

De bloemen gingen zondag met een hartelijke felicitatie voor hun 50 jarige huwelijksjubileum naar dhr. en mw. Notenboom.

Afgelopen zondag hoorden we het verhaal David die klein en hulpeloos op de vlucht was voor de grote koning Saul (1Samuel 24). David bleek in zijn kleinheid veilig in Gods handen. Ondanks Saul… En gelukkig werd Saul ook klein gemaakt. Letterlijk! Om te ontdekken dat ook Zijn leven alleen in Gods handen veilig was, en niet in zijn eigen grootsheid en kracht. Was hij maar zo klein gebleven! Kunt u ontvangen? Gods ontferming ontvangen? Hoe zwak zijn wij! Hoe klein. Wees dat dan ook maar. En weet dat God zich wel over je ontfermt, ook al doen types als Saul dat soms niet.

Komende zondag is het Israëlzondag. We lezen met de nevendienst uit Markus 10: 13-16. Hoe kom je bij God? Wanneer geloof je echt zoals God het wil? Door als farizeeër volgens Gods regels te leven? Door jezelf een discipel te vinden van Jezus? Jezus wordt er boos van als juist deze mensen de kleine kinderen bij Hem weghouden… Want juist mensen die afhankelijk zijn als kinderen, leven van vertrouwen. Die leven van wat ze krijgen. Dát is het geheim van geloven.

We bidden om een gezegende dienst waarin we ervaren mogen dat ook wij bij God mogen thuiskomen!

De uitgangscollecte is voor het Jaffa-project, steun aan kansarme kinderen in Jaffa, Israël.

Omzien naar elkaar We leven mee met onze zieken en rouwdragenden. Een lied voor u uit de kerk: Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons, Hij kent onze broze kracht. / Hij bewaart ons, Hij ontzet ons van de boze en zijn macht… (Lied 103C:3).

Boekenbus Deze zaterdag, 6 oktober, staat de Boekenbus van 9-12u op het Kerkplein. Wist u dat we ook Boekenmarkt-cadeaubonnen hebben? En prachtige kaarten. Welkom!

Vriendendienst Zet dit ook vast in je agenda! Volgende week zondagmiddag hebben we onze jaarlijkse vriendendienst met de hervormde gemeente van Puttershoek. Het thema is: ‘Geef mij je agenda!’De muziek wordt verzorgd door de Band All4One, gitaar: Jojanneke van den Berg en de koren: Een vrolijk geluid en Differentz o.l.v. Nicole van Vliet.

Agenda 5/10 19.30 catechese, 20.30 belijdeniscatechese; 6/10 9.00-12.00 Boekenbus; 7/10 17.00 catechese/jeugdSoos; 8/10 19.00 gebedskring, 20.00 Bijbelkring; 10/10 10.00-12.00 inloophuis gezamenlijke kerken Puttershoek/Maasdam in de RK-kerk, 19.45 Cantorij; 11/10 10.00-12.00 inloopochtend ‘Achter de Plataan’, 14.30u seniorenkring (elke 2e donderdagmiddag van de maand); 12/10 10.15-11.45 VrouwenBijbelkring, 19.30 catechese; 13/10 voor 16.00 kopij HC; 14/10 16.00 Vriendendienst in Puttershoek.

Tenslotte Hoe klein bent u? Nooit te klein, of te gekneusd of beschadigd, om bij Jezus thuis te mogen komen. Welkom in de kerk!!

Hartelijke groet, ds. Johan Prosman

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Zondag 7 oktober 10.00uur, ds. J. Prosman

Zondag 30 september 10.00uur, ds. L. Donkersloot, Ridderkerk

De bloemen gingen zondag met een hartelijke felicitatie voor hun 50 jarige huwelijksjubileum naar dhr. en mw. Walraven.

Afgelopen zondag vierden we het Heilig Avondmaal. Onze Heer Jezus nam ons mee op weg en liet ons proeven wat het belangrijkste is: Zijn lijden en sterven; dat Hij de minste werd en wilde dienen, uit liefde, om te redden (Markus 9:30-37). Laten wij Hem daarin volgen! Aanvaarden we Zijn liefde! Dienen we elkaar. Uit liefde. Het Grote Gebod! Jezelf belangrijk maken ten koste van de ander, zoals de discipelen deden (nota bene toen Jezus hen onderwees!) maakt niemand gelukkig. Het levert alleen maar twist op en vernedering. Maar iemand anders belangrijk laten zijn zoals onze Heiland dat deed, is zo de moeite waard! Te zien dat je iemand gelukkig maakt, dat hij/zij zich niet meer diep vernederd voelt!

U kunt de dienst terugluisteren op kerkdienstgemist.nl: Hervormde kerk Maasdam.

Komende zondag Naar gewoonte mogen we weer even thuis komen bij God. Hoewel, gewoon? Ooit, heel lang geleden, was hier kerk – en misschien over een tijdje ook niet meer – geen plek om God te ontmoeten. Daarom roepen we elkaar op dit te koesteren en ons best te doen om deze ontmoetingsplek in stand te houden! Niet alleen voor onszelf, maar ook voor onze kinderen en zoveel anderen. Veronderstel dat in onze samenleving helemaal geen plaats meer is waar je God, onze Vader, kunt ontmoeten, vergeving vindt en inspiratie, waar je KIND mag zijn… Kom naar de kerk als de ontmoeting met God je ook maar enigszins lief is! En mocht je je afvragen of jij of iemand anders er wel bij hoort? De Heer Jezus is zo ruimhartig! Dat horen de kinderen bij de nevendienst: over iemand die in Jezus’ naam goed doet, maar niet in de discipelkring komt. Ze willen hem daarom het zwijgen opleggen/uitsluiten van Jezus. Maar Jezus zegt: ‘Wie niet tegen ons is, is voor ons’ (Markus 9:38-50).

Voorganger is ds. Donkersloot uit Ridderkerk. Hartelijk welkom! We bidden om een gezegende dienst!

De uitgangscollecte is voor Kerkbeheer.

Omzien naar elkaar We bidden voor onze zieken en brengen hen een bezoekje of een kaartje ter bemoediging. Hun namen: Een lied vol moed om altijd bij je te hebben: Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren, / laat al wat binnen in mij is Hem eren, / vergeet niet hoe Zijn liefde u heeft geleid, / gedenk Zijn goedheid, die u wil vergeven, / die u geneest, die uit het graf uw leven / verlost en kroont met goedertierenheid (Psalm 103:1).

5-Euroactie Opendoors Wie is er al gestart met de 5-Euro-vermenigvuldiging voor ons diaconale project voor Open Doors: ondersteuning van de medechristenen in Egypte die vaak knel zitten, juist omdat ze christen zijn?

Actie schoenendoos is zondag gestart. Samen willen we kinderen die anders niets hebben, blij maken met een mooie versierde schoenendoos vol met schoolspullen, hygiëneproducten, speelgoed en een knuffel. Ben je al gestart met je doos? Je mag hem de komende zondagen inleveren, voor in de kerk.

Kinderknutselclub 3 oktober start de knutselclub weer! Iedere eerste woensdag van de maand van 14.00 tot 15.00u voor alle kinderen van 4-12 jaar in Het Ontmoetingscentrum bij de kerk. Hou jij van knutselen en ben je nieuwsgierig? Kom langs en neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee! Informatie: www.kerkmaasdam.nl/jongeren/knutselclub.

Boekenbus Zaterdag 6 oktober staat de Boekenbus weer van 9-12u op het Kerkplein. Wist u dat we ook Boekenmarkt-cadeaubonnen hebben? En prachtige kaarten! Informatie: www.facebook.com/marktmaasdam en www.kerkmaasdam.nl/activiteiten/boekenmarkt.

Agenda 28/9 10.15-11.45 VrouwenBijbelkring, 19.30 catechese; 30/9 17.00 catechese/jeugdSoos; 1/10 19.30 kerkenraad; 3/10 10.00-12.00 inloophuis gezamenlijke kerken Puttershoek/Maasdam in de RK-kerk, 14.00-15.00 kinderknutselclub, 19.45 Cantorij; 4/10 10.00-12.00 inloopochtend ‘Achter de Plataan’; 5/10 19.30 catechese, 20.30 belijdeniscatechese; 6/10 9.00-12.00 Boekenbus; 7/10 17.00 catechese/jeugdSoos; 8/10 19.00 gebedskring, 20.00 Bijbelkring.

Tenslotte Iedereen is welkom bij God thuis, des te meer ontferming je nodig hebt, hoe meer je welkom bent! Wie neemt u mee?

Hartelijke groet, ds. Johan Prosman

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Zondag 30 september 10.00uur, ds. L. Donkersloot, Ridderkerk

Zondag 23 september, Heilig Avondmaal 10.00uur, ds. J. Prosman 16.00uur, zanguurtje

De bloemen gingen zondag met een hartelijke felicitatie voor hun 55 jarige huwelijksjubileum naar dhr. en mw. De Man.

Afgelopen zondag hadden we de kerkproeverij. We deden mee met de landelijke actie om ‘oud-kerkgangers’, ‘niet-zulke-kerkgangers’ en ‘niet-kerkgangers’ en iedereen die maar wil, eens te laten proeven van onze kerk; onze gemeenschap, eredienst, ons mooie kerkje, de sfeer. We kijken terug op een mooie dienst. Met pepermunt – goed voor van alles! En met topsport als voorbeeld voor de inspanning die je ook in het geloof moet getroosten om het hoogste doel te bereiken. We lazen Hebreeën 12: 1-13. Sportcoaches, ouders en publiek zetten zich in en moedigen de sporters aan om te presteren. Een menigte mede-gelovigen (van ooit) staan zo ook om ons heen en moedigen ons aan om door te zetten, het doel te halen!

De dienst is terug te luisteren op kerkdienstgemist.nl – Hervormde kerk Maasdam.

Komende zondag mogen we weer het Heilig Avondmaal vieren. We lezen het Evangelie met de nevendienst mee, Markus 9:30-37. De Heer Jezus legt de leerlingen uit dat Hij zal lijden en sterven en na 3 dagen weer opstaan – daarover gaat het Avondmaal. Maar wat vreemd! Als zij zo onderweg zijn, praten twee leerlingen zacht met elkaar. Waarover? ‘Ik denk dat Jezus mij het belangrijkst vindt…’. Lekker belangrijk zeg! Ze denken dat Jezus het niet hoort, maar dat een vergissing! En Hij legt uit wat wel het belangrijkste is: klein willen/durven zijn…

De uitgangscollecte is voor Pastoraal diaconaal centrum De Herberg. Daar kunnen mensen even op adem komen. Kijk maar eens op pdcdeherberg.nl.

Omzien naar elkaar Belangrijke mensen in de christelijke gemeente, zo leren we van de Heer Jezus, zijn de kleinen en de zwakken. Een bemoedigend lied voor iedereen met zorgen: Door de nacht van strijd en zorgen / schrijdt de stoet der pelgrims voort, / vol verlangen naar de morgen, / waar de hemel hen verhoort (Lied 801:1).

Catechese/JeugdSoos We hebben een nieuwe opzet bedacht: catechese en Soos op zondagmiddag/avond. Dan hebben we er geen hinder meer van dat sport, baantjes en andere belangrijke bezigheden ons in de weg zitten. We beginnen met een uurtje catechese. Daarna eten we samen, een soort American Party; neem zelf je eten mee. Wie weet kunnen we ruilen? En tenslotte hebben we als vanouds Soos. Spelletje doen? Voor het geval je niet kunt op zondagavond, is er vrijdag natuurlijk ook nog catechese om 19.30u.

Tienernevendienst Zondag 23 september begint de tienernevendienst voor de kinderen van 10 t/m 14 jaar. We zijn nog op zoek naar iemand die daarbij wil helpen.

Agenda 21/9 19.30 catechese; 23/9 10.00 Heilig Avondmaal, tienernevendienst, 16.00 zanguurtje in de kerk, 17.00 catechese/jeugdSoos; 24/9 19.00 gebedskring, 20.00 Bijbelkring; 26/9 10.00-12.00 inloophuis gezamenlijke kerken Puttershoek/Maasdam in de RK-kerk, 19.00 Alpha-cursus Puttershoek, 19.45 Cantorij; 27/9 10.00-12.00 inloopochtend ‘Achter de Plataan’; 28/9 10.15-11.45 VrouwenBijbelkring, 19.30 catechese; 1/10 19.30 kerkenraad.

Tenslotte Interessante gedachte naar aanleiding van de kerkproeverij… Heeft u wel eens over de kerkelijke activiteiten nagedacht als een soort sportschool, of, nog wat socialer, een sportvereniging waar je je geloofs-fitheid en -gezondheid op peil kunt komen houden?                                                                         Hartelijke groet, ds. Johan Prosman

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Zondag 23 september, Heilig Avondmaal 10.00uur, ds. J. Prosman 16.00uur, zanguurtje

JOR World Servants 2019

JOR World Servants 2019

 

Na het succes van de afgelopen jaren gaan er in 2019 weer enkele jongeren op pad met World Servants! In de zomer van 2019 vertrekken Laura den Hoed, Frank Janssens en Ilona Preesman naar Ghana, Oeganda en Malawi.

 

Ghana

In Gorogo, Ghana, zal Laura bouwen aan woningen voor medisch personeel bij het gezondheidscentrum. Het personeel reist nu vanuit de stad van en naar het gezondheidscentrum. Dichtbij het gezondheidscentrum wonen betekent voor de verpleegkundigen snellere en betere zorg voor de patiënten. Nadat World Servants in 2008 het gezondheidscentrum gebouwd heeft zijn deze woningen de volgende stap naar gezondheidszorg voor iedereen.

 

Oeganda

Frank bouwt in Kkungu, Oeganda, aan klaslokalen voor een kleuterschool en helpt bij de renovatie van lokalen van de basisschool. Door de oorlog in de jaren 80 is de school in verval geraakt en loopt het leerlingenaantal terug. Door de bouw van een kleuterschool en renovatie van de basisschool hoopt de gemeenschap de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

 

Malawi

In Liziwazi ,Malawi, helpt Ilona mee bij de bouw van klaslokalen en latrines voor de basisschool. Nu staat er één lokaal gebouwd van modder en gras, wat niet aantrekkelijk is voor leraren. De lokale bevolking bouwt zelf de eerste twee lokalen en World Servants helpt bij de bouw van lokaal nummer 3 en 4. Hierdoor kan de overheid gekwalificeerde leraren toewijzen aan Lizawazi en zal de kwaliteit van het onderwijs verbeteren. De latrines maken het mogelijk dat meisjes ook naar school kunnen wanneer ze ongesteld zijn.

 

Om deze reizen te kunnen maken is een totaalbedrag van €7500,- nodig. Ook dit jaar hebben wij gekozen om actie te voeren om dit bedrag bij elkaar te krijgen. In tegenstelling tot voorgaande jaren willen wij enkele grote acties houden, in plaats van meerdere kleine acties. Via de kerkbladen, onze facebookpagina JOR World Servants en internet op geef.ws/puttershoek zullen wij u op de hoogte houden van acties en de voortgang.

 

Meebouwen aan verandering? Sponsor onze reis via internet, op geef.ws/puttershoek

 

Wij hopen dat we ook dit jaar weer op uw steun en support mogen rekenen!

 

Frank Janssens, Laura den Hoed en Ilona Preesman

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor JOR World Servants 2019