Zondag 3 mei 2020: 10.00 uur Ds. C. Haasnoot uit Lisse

De bloemen van de afgelopen weken gingen op Paasmorgen 12 april naar de Fam. L.A. de Vlaming- Andreae vanwege hun 65-jarig huwelijk op 6 april en naar Mw. Ingrid de Jong-de Heus die na een fietsongeluk weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Op zondag 19 april gingen de bloemen naar Fam. J. de Vos-Steenbergen vanwege hun 55-jarig huwelijk op 14 april.

Paasgroet: In de stille week heeft de kerkenraad bij alle gemeenteleden een “paasgroet” laten bezorgen. “Een heerlijk morgenlicht breekt aan, de Zoon van God is opgestaan”. Een mooie kaart met daarop het verlangen elkaar weer snel te mogen ontmoeten in deze moeilijke tijd.

Afgelopen weken hebben wij op een bijzondere manier de stille week en het Paasfeest mogen vieren. Op witte donderdag ging ds. Agterhuis uit Heinenoord bij ons voor met een dienst van brood en wijn. Deze dienst kon thuis worden meegevierd zodat wij verbonden in Christus het Heilig Avondmaal mochten vieren. De dienst werd muzikaal ondersteund door Mw. Tineke Agterhuis op de Viool en Mw. Fenny den Haan op het orgel. Troostvol dat wij dit op deze manier konden meemaken maar wat een gemis aan het gevoel van samenzijn met de gemeente. Op Goede Vrijdag ging Mw. Janny Vree-van Dongen voor in een dienst van woord en gebed. Wij hoorden het lijdensverhaal uit Johannes 18 en werden stil in verbondenheid met elkaar toen het licht gedoofd werd. De muzikale ondersteuning op orgel en piano was dit keer van Dhr. Arie de Korte. Een prachtige bewerking van “Via Dolorosa” bracht ons dichtbij het lijden en sterven van onze Here Jezus die dit offer voor ons heeft volbracht! Op Paasmorgen ging Dhr. A.J. den Besten uit Sliedrecht bij ons voor. De nieuwe Paaskaars werd ontstoken en

de oude Paaskaars werd dit jaar als teken van dank en verbondenheid geschonken aan Dhr. Jan Vermeulen die laatst na een periode van 12 jaar afscheid heeft genomen als ouderling van onze gemeente. Tevens verzorgd Jan al enkele jaren het rooster van predikanten. Dit is een enorme klus zeker in de periode dat wij vacant zijn. Wij hopen dat Jan zich nog vele jaren in mag en kan zetten voor onze gemeente. Dhr. den Besten had als thema op Paasmorgen “Ik heb de Heer gezien” Dit naar aanleiding van de schriftlezing uit Hooglied 3 vers 1-4a en Johannes 20 1-18 over Maria die haar Heer zoekt bij het graf en hem niet vindt. Ook de discipelen vinden het lege graf. Maar na een ontmoeting met hun Heer kunnen zij zeggen: “het is Pasen geworden” voor hen maar ook voor ons. Ondanks Corona en allerlei beperkingen kunnen en mogen wij zeggen “De Heer is waarlijk opgestaan”. De muzikale ondersteuning was op het orgel van Mw. Fenny den Haan en op trompet Dhr. Jeroen Tempelman. Op zondag 19 april ging Ds. Gerard Kansen uit Amersfoort bij ons voor. De schriftlezing kwam uit Openbaring 1 vers 9-19. Een openbaring van Johannes die verbannen is naar Patmos. Ook hij is geïsoleerd net als wij mensen door het Corona virus. Hij ervaart dat de dood niet het laatste woord heeft. Ook voor Johannes is het Pasen geworden. Als je je nood bij God brengt, je eenzaamheid of ziekte, God is erbij. Want het is Pasen geworden: Wees niet bang ik ben de eerste en de laatste. “Jezus Leeft”. Alle kerkdiensten zijn terug te beluisteren op www.kerkdienstgemist.nl.

Tijdens de diensten worden er geen collectes gehouden, echter de onkosten blijven wel gewoon doorgaan. Het is mogelijk om uw collecte via de GIVT-app over te maken of op de bankrekening van de kerkrentmeesters. Dit wordt van harte bij u aanbevolen. De bankrekeningnummers zijn NL17INGB0000628468 t.n.v. College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente of NL46RABO0354301136 t.n.v. Hervormde Gemeente Maasdam. Het college van kerkrentmeesters is heel dankbaar dat zoveel mensen hun giften overmaken nu de diensten anders dan gebruikelijk zijn.

Omzien naar elkaar: In de afgelopen periode hebben meerdere gemeenteleden hun huwelijksjubileum mogen vieren. Het echtpaar P. Soeters-Top was op 14 april 64 jaar getrouwd en het echtpaar J. de Vos-Steenbergen ook op 14 april 55 jaar getrouwd. Wat een zegen om zolang met elkaar verbonden te mogen zijn. Op 5 april mochten Jos en Ina van Wingerden opnieuw opa en oma worden van een kleinzoon Maarten Bastiaan Johannes van Wingerden zoon van Wouter en Annemarie. Wat bijzonder om in deze tijd niet te mogen knuffelen en je kleinzoon slechts te kunnen zien op een foto. Alsnog Hartelijk Gefeliciteerd met dit wonder uit Gods Hand. Er zijn nog steeds meerdere zieken in onze gemeente Mw. Ingrid de Jong-de Heus die thuis herstellend is van een ongeval. Mw. Petra Commijs die goede berichten mocht ontvangen van allerlei onderzoeken. Wij denken aan Dhr. en Mw. Voetee. Verder vragen wij uw voorbede voor alle ouderen en alleenstaanden in onze gemeente. Juist in deze tijd van Corona is het stiller dan ooit.

Afgelopen week mochten wij een rouwbrief ontvangen van Mw. Aagje Teuntje Dorst-van der Steeg. Zij is op 9 april overleden in de leeftijd van 73 jaar, slechts een aantal maanden na het overlijden van haar schoonzoon en echtgenoot. Wij denken aan haar dochters en schoonzoon Mirna Danielle en Denny, en haar kleinzoon Jesse. Op woensdag 15 april is zij na een rouwdienst o.l.v. Dhr. P. Reedijk op de Essenhof in Puttershoek begraven in St. Anthoniepolder. Een begrafenis in besloten kring omdat er vanwege overheidsmaatregelen geen andere mogelijkheid was. Het correspondentieadres van de Fam. Dorst is: Louis Raemaekersstraat 59, 3119 NR Schiedam.

Weekbrief: De kerkenraad heeft besloten om in deze tijd te starten met een weekbrief. Dit om zo goed mogelijk contact te houden met alle leden van de onze gemeente.

Wilt U onze digitale weekbrief ontvangen? Stuur een email naar contactkerkmaasdam@gmail.com Zodra u zich aangemeld heeft ontvangt u wekelijks onze weekbrief met liturgie via uw email. Deze weekbrief wordt op zaterdag naar u verzonden in pdf-formaat. Voorlopig zullen alle diensten nog zonder gemeenteleden gehouden worden. Wij zijn dankbaar dat predikanten zo goed mogelijk proberen mee te werken in deze tijd zodat wij als gemeente verbonden mogen blijven. Tenslotte mag ik u namens de kerkenraad veel sterkte toewensen in deze tijd van het corona-virus. Wij hopen en bidden dat alle maatregelen van de regering niet voor niets zijn en ook in de komende tijd een goed verloop mogen hebben. “De aarde is vervuld van goedertierenheid, van Goddelijk geduld en Goddelijk beleid. Gods goedheid is te groot voor het geluk alleen, zij gaat in alle nood door heel het leven heen. Omdat zij niet vergeet wie Godverlaten zijn: de wereld hemelsbreed zal goede aarde zijn” (NLB 650 1-2-4). Toos Israel-Biesheuvel (scriba).

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Zondag 3 mei 2020: 10.00 uur Ds. C. Haasnoot uit Lisse

Rommel en Boekenmarkt nieuws….

‘Gerommel in Maasdam’ 1974-2020
Alle plannen staan stil tot de overheid het sein geeft dat er weer ruimte komt. Hebt u spullen voor de Rommelmarkt dan hopen we dat u het nog even wilt bewaren tot nader tijdstip. We hopen dat de ophaalploeg voor het ophaalmoment van vrijdag 26 juni weer aan de slag mag. Maar houdt u de website van de kerk in de gaten. Als we ophalen kunt u bellen tot en met donderdag 25 juni via tel.nr. 676 1430 of 676 7188 om uw op te halen spullen aan te melden. De afgelopen weken zijn de zakjes met DE punten weer binnen gevallen in onze brievenbus. Dank! Zo kunnen we zeker weer iets leuks aanschaffen voor de verloting. Zin om u in te zetten bij de Rommelmarkt van 12 september en nog niet eerder meegewerkt? ‘Ik wil me wel een paar uur inzetten bij de organisatie’, als dat een keer bij u in gedachten geweest is neem dan de stap, we geven u als commissieleden graag meer informatie!
Verantwoording: De inkomsten in 2019 van de vier Rommelmomenten was: € 12.002,79 De uitgaven voor de vier markten totaal: € 1.287,84 Saldo: € 10.714,95 Heel veel werk wordt voor dit bedrag verzet in een jaar met een groot aantal vrijwilligers. Blijf op de hoogte via www.kerkmaasdam.nl/activiteiten/rommelmarkt of https://www.facebook.com/marktmaasdam/ Informatie via elfjesnel@gmail.com of bij onderstaande commissieleden. Cobi Vermeulen, Arie v d Berg, Rook de Vlaming, Elly Snel

Boekenmarkt 2009-2020
Onze boekenbus draait zo af en toe zijn motortje warm maar komt niet van zijn plek. Wel zijn er onzichtbare krachten aan het werk geweest, de bus is helemaal in het sop gezet, dat was ook heel hard nodig! Nu weer spic en span! Op een paar plaatsen was het bijwerken met verf nodig en ook daar is weer voorzienigheid aan het werk geweest. Dank! Van de boekenkast in de Superr wordt goed gebruik gemaakt en dat is voor alle partijen erg fijn. Mensen blijven lezen, onze bevoorraadster fietst met volle fietstassen om aan te vullen en zo kunnen we elkaar van dienst zijn. Verantwoording: Totaal aan inkomsten van 12 boekenbus verkopen en de opruiming in 2019 € 1845,80 Kosten die gemaakt zijn om de Boekenbus te laten rijden: € 120,21 = Saldo: € 1725,59 U ziet met hele kleine bedragen bij de verkoop is het vele kleine een grote overdracht voor de kerk geworden. Een volgende verkoopochtend zal worden aangekondigd als dat mogelijk wordt via site en media. Voorlopig dus pas op de plaats. We hopen dat u uw boeken voor de boekenbus nog even zelf in bewaring kan houden tot u tijdens de openingsuren uw overtollige boeken in kan leveren. Encyclopedieën, biebboeken, boeken die stuk zijn en folders mag u thuis al bij het oude papier verzamelen. Houdt u in de gaten of vanwege de richtlijnen van de overheid er wel of geen Boekenbus op het kerkplein zal staan? Informatie ook via www.kerkmaasdam.nl of https://www.facebook.com/marktmaasdam/
Werkgroep Boekenmarkt

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Rommel en Boekenmarkt nieuws….

Paasmorgen olv Dhr. A.J. den Besten uit Sliedrecht

Paasmorgendienst

12 april 2020

Hervormde Gemeente Maasdam

 

Paasmuziek op orgel.

 1. Mededelingen kerkenraad
 2. Intochtslied Ps. 98: 1 en 3 Zingt een nieuw lied voor God de Here.
 3. Moment van stilte.
 4. Votum en groet: Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn handen. Genade zij u, en barmhartigheid en genade van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Heer, onze God, wat zijn wij zonder U? Onze geest heeft uw licht nodig, onze wil uw kracht, onze ziel uw vrede. Amen.
 5. De Heer is werkelijk opgestaan en door Petrus gezien! Halleluja!
 6. Zingen: ELB 122: 1,2,3 en 4 Daar juicht een toon, daar klinkt een stem!
 7. We belijden ons geloof met de aloude woorden van de Apostolische Geloofsbelijdenis: Ik geloof in God de Vader, de almachtige, de schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel, op de derde dag weer opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest.    Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van zonden, wederopstanding van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
 8. Zingen: ELB 218: 1, 2 en 3 Samen in de naam van Jezus.
 9. Gebed om de Heilige Geest.
 10. Schriftlezing 1: Hooglied 3: 1 t/m 4a ’s Nachts in mijn slaap zoek ik mijn lief. Ik zoek hem, maar ik vind hem niet. Laat ik opstaan, rondgaan in de stad, laat ik in de straten, op de pleinen, zoeken naar mijn allerliefste. Ik zoek hem, maar ik vind hem niet. De wachters vinden mij op hun ronde door de stad. “Hebben jullie mijn lief ook gezien?” Nog maar nauwelijks ben ik hun voorbij of ik vind mijn lief. Ik grijp hem vast en laat hem niet meer los.
 11. Schriftlezing 2: Johannes 20: 1 t/m 18 Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria uit Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen van de opening was weggehaald. Ze liep snel terug naar Simon Petrus en de andere leerling, van wie Jezus veel hield, en zei: Ze hebben de Heer uit het graf weggehaald en we weten niet waar ze hem nu neergelegd hebben. Petrus en de andere leerling gingen op weg naar het graf. Ze liepen beiden snel, maar de andere leerling rende vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. Hij boog zich voorover en zag de linnen doeken liggen, maar hij ging niet naar binnen. Even later kwam Simon Petrus en hij ging het graf wel in. Ook hij zag de linnen doeken, en hij zag dat de doek die Jezus’ gezicht bedekt had niet bij de andere doeken lag, maar apart opgerold op een andere plek. Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf gekomen was, het graf in. Hij zag het en geloofde. Want ze hadden uit de Schrift nog niet begrepen dat hij uit de dood moest opstaan. De leerlingen gingen terug naar huis. Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf, en daar zag ze twee engelen in witte kleren zitten, een bij het hoofdeind en een bij het voeteneind van de plek waar het lichaam van Jezus gelegen had. “Waarom huil je?” vroegen ze haar. Ze zei: “Ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze hem naartoe gebracht hebben.” Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. “Waarom huil je?” vroeg Jezus. “Wie zoek je?” Maria dacht dat het de tuinman was en zei: “Als u hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt neergelegd, dan kan ik hem meenemen”. Jezus zei tegen haar: “Maria!” Ze draaide zich om en zei: “Rabboeni!” ( Dat betekent “meester”). “Houd me niet vast” zei Jezus. “Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is”. Maria uit Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen: “Ik heb de Heer gezien!” En ze vertelde alles wat hij tegen haar gezegd had.                          Tot zover de Schriften en iedereen is een gelukzalig mens die deze woorden hoort of leest èn ze bewaart.
 12. Zingen Lied 624: 1, 2 en 3 Christus, onze Heer, verrees!

 

 1. Verkondiging: Ik heb de Heer gezien!
 2. Meditatief orgelspel
 3. Zingen: Lied 908: 1, 4 en 7 Ik heb u lief, o mijn beminde!
 4. Dankzegging, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader.
 5. Collecten
 6. Slotlied: ELB 132: 1, 2 en 3 U zij de glorie
 7. Heenzending en zegen: De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijve met u allen….Amen, amen, amen..
 1. Uitleidend orgelspel.
Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Paasmorgen olv Dhr. A.J. den Besten uit Sliedrecht

Goede Vrijdag Dienst dd. 10-04-2020 olv Mw. Janny Vree-van Dongen

Orgel- en pianospel door Dhr. Arie de Korte Welkom door ouderling van dienst Ina van Wingerden Votum en groet Gebed voor de Goede Vrijdag Orgelspel psalm 22 Lezing van het Evangelie volgens Johannes Johannes 18, 1-14 Jezus gevangen genomen in … Lees verder

Meer galerijen | Reacties uitgeschakeld voor Goede Vrijdag Dienst dd. 10-04-2020 olv Mw. Janny Vree-van Dongen

liturgie van Witte donderdag.

Voorganger Ds. E. Agterhuis uit Heinenoord

Organist Mw. Fenny den Haan’

Ouderling van Dienst Dhr. Bjorn van den Aardweg

Diaken van Dienst Mw. Hetty Knoot

Koster: Dhr. Rook de Vlaming

 

Liturgie witte donderdag 09-04-2020

klik op liturgie nieuw venster verschijnt nogmaals op liturgie klikken.

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor liturgie van Witte donderdag.

Goede Vrijdag 10 april 2020: 19.30 uur Mw. J.W. Vree-van Dongen Vesperdienst

Zondag 12 april 2020: 10.00 uur Dhr. A.J. den Besten uit Sliedrecht Paasviering

Zondag 19 april 2020: 10.00 uur Ds. G.A. Kansen uit Hilversum onder voorbehoud

Alle diensten zijn te beluisteren via Kerkradio of op www.kerkdienstgemist.nl/Maasdam

 

De bloemen van afgelopen zondag gingen met een bemoedigende groet naar Mw. Middelkoop-Kruithof. Wij wensen haar heel veel sterkte in deze spannende tijd met haar kleindochter.

Afgelopen zondag mochten wij weer naar een digitale kerkdienst luisteren. Een morgengebed met muziek, gebed en verbondenheid in Jezus Christus via de diverse media. Wat zijn wij dankbaar dat dit in deze voor iedereen zo moeilijke tijd een mogelijkheid is om met elkaar verbonden te zijn. Wij hoorden de schriftlezingen uit Psalm 118 vers 1-2 en 19-29. En uit het evangelie van Mattheus 21 vers 1-11. “De intocht in Jeruzalem” Dit keer geen kinderen met Palmpasen stokken in onze kerk. Wij hopen dat er kinderen zijn die deze thuis gemaakt hebben. Jezus geeft zijn leerlingen de opdracht om een ezelin met veulen uit het kleine dorpje op te halen, zodat de schrift vervuld kan worden. Jezus neemt plaats op de ezel en rijdt met zijn discipelen Jeruzalem binnen. De mensen juichen en leggen mantels en takken op de weg. Hij wordt binnengehaald als een Koning. Echter Jezus blijft nederig als een mens die deze weg moet gaan voor onze zonden. Wij mochten prachtige bewerkingen op het orgel horen door onze organist Sander Barth. Tevens luisterden wij naar een gedicht dat ik u graag wil meegeven:

Zoals God is er maar een! Zoals God is er maar één. En Hij laat ons nooit alleen. Houd van hem zoveel je kan, Want daar word je vrolijk van. Echt dit moet je nooit vergeten. Schrijf het op en lees het voor. Laat aan heel de wereld weten. God gaat altijd met ons door. Op je arm kun je het schrijven. Op je voorhoofd, op de deur “Ik wil altijd bij Hem blijven, Want hij geeft mijn leven kleur” Schrijf met stoepkrijt op de pleinen. Met een stokje in het zand. Overal mag het verschijnen. Laat het zien in heel het land. Schrijf het op beslagen spiegels. In een brief of in de krant. Met wel honderd kleine kiezels, of met schelpen op het strand. In het stof op autoruiten. Schrijf het op waar je maar kan. Schrijf het zelf met poedersuiker Op een bruine boterham. Maak een poster of een spandoek. Voor de straat waarin je woont. Of borduur het op een handdoek. Zet het in je telefoon. Zoals God is er maar één En Hij laat ons nooit alleen Houd van hem zoveel je kan.Want daar word je vrolijk van! (Kind op Zondag-Erik Idema).

Volgende week: vanaf Witte Donderdag proberen wij de kerkdiensten invulling te geven met een predikant zodat het zoveel mogelijk op een gewone kerkdienst lijkt. U kunt alle diensten beluisteren via Internet of Kerkradio.

Tijdens de diensten worden er geen collecten gehouden, echter de onkosten blijven wel gewoon doorgaan. Het is mogelijk om uw collecte via de GIVT-app over te maken of op de bankrekening van de kerkrentmeesters. Dit wordt van harte bij u aanbevolen. De bankrekeningnummers zijn NL17INGB0000628468 t.n.v. College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente of NL46RABO0354301136 t.n.v. Hervormde Gemeente Maasdam. Het college van kerkrentmeesters is heel dankbaar dat zoveel mensen hun giften overmaken nu de diensten anders dan gebruikelijk zijn.

Omzien naar elkaar: In onze gemeente zijn nog steeds meerdere zieken. Nu de briefjes met adressen niet meer meegenomen kunnen worden uit de kerk vragen wij toch onze zieken niet te willen vergeten. Een kaartje of telefoontje kan zoveel voor iemand betekenen! Speciaal denken wij deze week aan Petra Commijs die als u dit leest de uitslag van weefselonderzoeken heeft gehoord. Wij hopen en bidden voor haar en de mensen die om haar heen staan dat dit een beetje mee mag vallen zodat een vervolgbehandeling in zicht komt. Ook denken wij aan Mw. A. Dorst-van der Steeg die zeer ernstig ziek thuis op bed ligt. Bezoek is niet mogelijk, wij bidden voor kracht en troost nu zij zo dicht bij het einde van haar leven komt. Tevens denken wij aan Dhr. Belder van de Gatsedijk die ziek thuis is. Opgeschrikt werden wij door het bericht dat Mw. Ingrid de Jong – de Heus geschept is met haar fiets door een auto vlak bij haar huis. Gelukkig mocht zij na een opname van 2 dagen het ziekenhuis weer verlaten met diverse kneuzingen. Dankbaar dat het zo is afgelopen en wij wensen haar een goed en voorspoedig herstel toe! Dankbaarheid was er ook bij de Fam. Voetee. Afgelopen week waren zij 51 jaar getrouwd en mocht Dhr. Voetee 80 jaar worden. Zij hebben dit niet gezamenlijk kunnen vieren omdat Dhr. Voetee opgenomen is in Huys te Hoecke en Mw. Voetee thuis woont in de Molenlaan. Als u behoefte heeft aan een gesprek of contact met een van de kerkenraadsleden, dan kunt u in het jaarboekje en op internet onze gegevens vinden.

Schroom niet: bellen kan altijd. Diaconale hulp. Misschien zit u dringend om hulp verlegen en lukt het niet om iemand hiervoor te krijgen. Als diaconie willen we u graag helpen. Er wordt natuurlijk al veel gedaan en aangeboden, omdat zelfs de overheid er ons op wijst meer dan anders op elkaar te letten. Er zijn veel particuliere initiatieven om er voor elkaar te zijn, en dat is heel mooi. We willen graag een oproep doen aan mensen die hulp willen bieden voor als er een hulpvraag komt. En een oproep doen aan mensen die hulp nodig hebben of als u iemand weet die hulp nodig heeft. Neem dan contact op met één van de diakenen.

Dankbaarheid is er bij het echtpaar Bert en Constance Verplanke-Mulder. Zij waren afgelopen dinsdag 31 maart 25 jaar getrouwd. Buiten onze Hartelijke gelukwensen wensen wij hen nog heel veel goede en gezonde jaren samen toe. Op maandag 6 april was het echtpaar L.A. de Vlaming-Andreae 65 jaar getrouwd. Zoveel jaren met elkaar verbonden mogen zijn is reden om God dankbaar te zijn dat hij hen altijd voor elkaar bewaard heeft. Ook dit echtpaar wensen wij van harte geluk en nog vele jaren samen toe.

Ten slotte mag ik u namens de kerkenraad Gezegende Paasdagen toewensen.  U zij de glorie, opgestane Heer! U zij de victorie, nu en immermeer. Uit een blinkend stromen, Daald’ een engel af, Heeft de steen genomen Van ’t verwonnen graf. U zij de glorie, opgestane Heer! U zij de victorie, nu en immermeer. Toos Israel- Biesheuvel (Ouderling-Scriba)

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Goede Vrijdag 10 april 2020: 19.30 uur Mw. J.W. Vree-van Dongen Vesperdienst

Kindernevendienst!

De kerk is dicht, de kindernevendienst gaat door!

De meeste kerken houden de komende zondagen hun deuren gesloten en/of zenden online diensten uit. Dat wil niet zeggen dat het kinderwerk stilvalt! 

De redactie van Kind op Zondag vindt het belangrijk dat het kinderwerk doorgaat. Voor alle kinderen, maar ook voor gezinnen, die in deze onzekere tijden de kerkelijke gemeenschap en het vieren met jong en oud moeten missen.

Daarom stellen zij nu tijdelijk het volledige materiaal op de website van Kind op Zondag beschikbaar. Zolang de kerken dicht zijn.  

Gezinsboekje
Veel gezinnen werken al met het gezinsboekje dat bij Kind op Zondag ontwikkeld is. Zeker nu kinderen de hele dag thuis zijn, is dit een mooie manier om thuis aandacht te besteden aan de veertigdagentijd. Mocht u het boekje nog niet hebben: U kunt het vanaf nu gratis online gebruiken.
Klik hier voor het gezinsboekje

 

 

Geplaatst in Aktueel, Kindernevendienst | Reacties uitgeschakeld voor Kindernevendienst!

Kerkdiensten Zondag 29 maart 2020 Maasdam: 10.00 Morgengebed te beluisteren via Kerkradio en

www.kerkdienstgemist.nl/

 

De bloemen van afgelopen zondag gingen met een hartelijke groet en beterschapswens naar Dhr. Kees Roest.

Jubilea: Op 12 maart jl. waren Arie en Corrie Wols-Herweijer 45 jaar getrouwd wij feliciteren dit bruidspaar van Harte en wensen hun nog vele jaren in liefde en gezondheid toe onder Gods beschermende vleugels.

Afgelopen zondag konden wij voor het eerst luisteren naar een korte dienst, een z.g. morgengebed. De kerkenraad heeft besloten gedurende de tijd dat er geen diensten gehouden kunnen worden i.v.m. het Coronavirus om elke zondag een korte dienst te houden van Woord en Gebed. Wij mochten luisteren naar orgelspel en hoorden de schriftlezingen uit Psalm 23 en Johannes 9 vers 1-39. Wat een troostrijke woorden uit Psalm 23: De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar. Want u bent bij mij, uw stok en uw staf zij geven mij moed. Ook in deze tijd van de angst en zorgen rondom het Corona virus mogen wij vertrouwen op de nabijheid van Onze Heer en Heiland. Zo ook de genezing van een blinde uit Johannes 9. Niemand kon en wilde het geloven, maar de blindeman kon weer zien en hij geloofde in zijn Heer en Heiland. Laten wij ook proberen te blijven geloven in het licht dat op Pasen naar ons toekomt, die zal sterven voor al onze zonden. Zodat wij kunnen leven in het LICHT. Tijdens de dienst hoorden wij ook een mooi gedicht over de huidige situatie rondom het virus, dat ons in zijn greep houdt. Echter wij mogen vertrouwen op de hulp van onze Heer als wij hem aanroepen in onze gebeden. Morgenglans der eeuwigheid, licht aan ’t eeuwig Licht onttogen, stel ons deze ochtendtijd uwe heerlijkheid voor ogen, en verdrijf door uwe macht onze nacht. Overstroom ons met uw licht klare Zon van trouw en goedheid. Treed niet met ons in ’t gericht, maar verblijd ons met de zoetheid van des hemels zaligheid voor altijd. (NLB 213-1en5).

Komende zondag hopen wij met elkaar weer een korte dienst te houden. U kunt deze dienst beluisteren via kerkradio of www.kerkdienstgemist.nl

Omzien naar elkaar: Er zijn nog steeds veel zieken in onze gemeente. Wij noemen hier speciaal Petra Commijs, Henny Bosschaart, Toos Israel, Kees Roest, Mw. Dorst, Dhr. Belder, Dhr. Voetee. Het is moeilijk voor de kerkenraad om bezoeken af te leggen. Wij proberen telefonisch of via de sociale media contact met elkaar te houden. De kerkenraad volgt de voorschriften van het RIVM en de PKN om persoonlijk contact zoveel mogelijk te vermijden. Laten wij een beetje op elkaar letten was het verzoek van onze Minister-President Rutte. Laten wij elkaar eens bellen of een kaartje sturen. Grote bewondering voor alle hulpverleners en mensen in de zorg die deze periode zo extra belast worden door alle ziekte en overheidsmaatregelen. Ook vragen wij uw voorbeden voor alle zieken en ouderen in verzorging en verpleegtehuizen die nu letterlijk van de buitenwereld afgesloten zijn. Tevens willen wij meeleven met allen die getroffen worden door het virus en wellicht naasten moeten verliezen. Wij wensen hen Gods nabijheid en troost toe.

Uitstellen van de grote schoonmaak van de kerk: In tegenstelling tot wat in het Hervormd Contact vermeld staat, zal de grote schoonmaak van ons kerkgebouw geen doorgang vinden op 28 en 30 maart. Wij willen u en onze gezondheid niet in gevaar brengen, nu de risico’s wegens het coronavirus zo groot zijn. Wij hopen dat we op een later tijdstip dit jaar alsnog de schoonmaak kunnen realiseren en hopen dat wij dan weer op uw medewerking mogen rekenen. Als het zover is zullen wij weer tijdig een oproep plaatsen. Maar tot die tijd bidden wij dat u en wij gespaard zullen blijven voor dit bedreigende virus.

Mededeling van de rommelmarkt commissie De boekenbus komt niet naar het Kerkplein op 4 april a.s. de ruimte is beperkt en we staan te dicht op elkaar. Ook de ophaal voor de Rommelmarkt op 27-3 zal niet doorgaan. Mochten mensen iets aan willen bieden voor de Rommelmarkt of Boekenmarkt vragen we of u het zelf nog even wilt opslaan.

Ten slotte: Mag ik u namens de kerkenraad een Gezegend weekend en goede week toewensen. Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, in Christus verbonden, tezamen gezonden op weg in een wereld die wacht op uw woord. Om daar in genade uw woorden als zaden te zaaien tot diep in het donkerste dal, door liefde gedreven, om wie met ons leven uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. (NLB 425) Toos Israel-Biesheuvel (ouderling-scriba)

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Kerkdiensten Zondag 29 maart 2020 Maasdam: 10.00 Morgengebed te beluisteren via Kerkradio en

Coronavirus

 

17 maart 2020


Update i.v.m. Coronavirus

Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen van de overheid zullen er in ieder geval t/m 5 april geen kerkdiensten worden gehouden in de Kerk van Maasdam.

Vanaf zondag 22 maart kunt u iedere zondag om 10.00 uur een zg Morgengebed volgen via

www.kerkdienstgemist.nl/Zuid-Holland/Maasdam.

Voor de gebeden roepen wij u van harte op om uw voorbeden door te geven aan een van onze ouderlingen.

 

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Coronavirus

zondag 22 maart : 10.00 uur Geen Kerkdienst i.v.m. het Coronavirus

Wat leven wij momenteel in een bijzondere tijd. Een tijd van angst, van spanning, van zaken die wij nog nooit eerder hebben meegemaakt. Donderdagmiddag kregen wij als kerkenraad het advies alle bijeenkomsten waar meer dan 100 mensen samenkomen af te gelasten. Niet alleen een advies van de regering of het RIVM maar ook een advies van PKN en de Classis Delta noodzaakten onze kerkenraad drastische maatregelen te nemen. Het aantal van 100 mensen is bij ons niet zozeer de vraag, veel meer de gemiddelde leeftijd van onze kerkgangers en de indeling van ons kerkgebouw. Alle gemeenteleden moeten door 1 smalle ingang naar hun plaats waar men vervolgens toch heel dicht op elkaar zit. De kerkenraad heeft getracht een zo goed mogelijk besluit te nemen. Geen diensten tot 6 april 2020. Ook gaat de geplande gemeentemiddag van 29 maart niet door. Achteraf is het altijd gemakkelijker wat je had moeten doen. Wij hopen en bidden dat wij de juiste beslissing hebben genomen. Ds. L. Donkersloot uit Ridderkerk die zondag 15 maart onze voorganger zou zijn complimenteerde de kerkenraad met het genomen, wijze, besluit. Ook andere voorgangers konden zich helemaal vinden in onze beslissing. Wij mogen vertrouwen op de Zegen van de Heer en de Genade van Zijn zoon Jezus Christus. Wat vliedt’ of bezwijk’, getrouw is mij God, Hij blijft aan mijn zij in ’t wisselend lot; Moog ’t hart soms ook beven in ’t heetst van de strijd, zijn liefd’ en ontferming vertroosten altijd. (LB 470-1).

Omzien naar elkaar: Er zijn in onze gemeente nog steeds meerdere zieken of gemeenteleden die het moeilijk hebben. Wij noemen hier Petra Commijs die in afwachting is van een ingrijpende operatie, die wellicht doorkruist wordt door het Corona-Virus. Mw. Dorst-van der Steeg die nog altijd onder behandeling is. Mw. Henny Bosschaart-van der Klugt, Mw. Toos Israel-Biesheuvel die langzamer dan gehoopt herstelt van een operatie. Ook denken wij aan Dhr. Kees Roest die herstellend is van een operatie. Laten wij onze zieken en ouderen vooral in deze tijd niet vergeten. Een kaartje of telefoontje is een kleine moeite en wordt heel erg gewaardeerd. Als golven van zorgen je leven benauwen, dan spreek ik Mijn woorden: “Zwijg toch, wees stil” Je mag op de kracht van Mijn liefde vertrouwen, waarmee ik jou altijd dragen wil. Mijn Geest tilt je op in de storm van het leven, je zweeft op de wind, en Mijn woord maakt je vrij. Je koerst naar de toekomst die ik jouw wil geven, en waar je ook gaat, je bent veilig bij Mij. (woorden van Gods Liefde).

De komende week: Alle geplande activiteiten voor de komende week zijn afgelast. Wij volgen de adviezen van de regering, RIVM, PKN en classis.

Tenslotte wil ik u enkele woorden uit Psalm 25 meegeven. Deze Psalm is afgelopen zondag door Ds. R. de Reuver van de PKN gebruikt in zijn korte overdenking op televisie, i.v.m. de afgelaste kerkdiensten in geheel Nederland. Naar u, HEER, gaat mijn verlangen uit, 2mijn God, op u vertrouw ik, maak mij niet te schande, laat mijn vijanden niet triomferen. 3Zij die op u hopen worden niet beschaamd, beschaamd worden zij die u achteloos verraden. 4Maak mij, HEER, met uw wegen vertrouwd, leer mij uw paden te gaan. 5Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij, want u bent de God die mij redt, op u blijf ik hopen, elke dag weer. Ps 25vers 1-7

Namens de kerkenraad mag is u een gezegend weekend en goede week toewensen. Als u behoefte heeft aan een gesprek of contact met een van de kerkenraadsleden, dan kunt u in het jaarboekje en op internet onze gegevens vinden. Schroom niet: bellen kan altijd. Ook de leden van de kerkenraad zullen uiterste voorzichtigheid betrachten met het bezoekwerk. Toos Israel Biesheuvel Ouderling Scriba

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor zondag 22 maart : 10.00 uur Geen Kerkdienst i.v.m. het Coronavirus