Zondag 15 december : 10.00 uur Mw. J.W. Vree-van Dongen

De bloemen van afgelopen zondag gingen met een hartelijke groet vanuit de gemeente naar Mw. J. Sluimer-Konijnendijk. Afgelopen zondag ging Ds. T. Meijer uit Puttershoek bij ons voor. Wij mochten de woorden uit Micha 4 vers 1-8 en uit Lukas 1 vers 26-33 horen. Micha verteld ons over de profetie van David. God wil via Micha iets vertellen. Micha roept op tot bekering. Er komt een vrederijk ziet Micha in zijn visioen. Hij voorspeld de komst van onze vredebrenger. In Lukas lezen wij van het bezoek van de Engel Gabriel die voor Maria hoopvol nieuws heeft. Deze boodschapper van God brengt ook Hoopvol nieuws voor ons. Wij mogen rekenen op Gods Hulp en Nabijheid. God ziet naar zijn Wereld om. U kunt deze dienst terugluisteren op www.kerkdienstgemist.nl/Zuid-Holland/Maasdam. Komende zondag 3e Advent hoopt Mw. J.W. Vree-van Dongen bij ons voor te gaan. De kinderen van de nevendienst luisteren naar het verhaal uit Micha 6:1-8 Hoe maak je het goed? Als de profeet Micha vertelt dat God teleurgesteld is in zijn volk, reageren de mensen met: ‘Misschien moeten we offers brengen om het goed te maken.’ Maar dat is niet wat God wil. Hij vraagt niet om extra geld in de collectezak, maar om een andere houding: Doe recht en ga de weg van God. Zegen het volk dat vrede wil, maak Israël gerust en stil, wees uw belofte, neem ons aan, Emmanuël, bewijs uw naam! O kom, ja, kom, Emmanuël! Verblijd uw volk, uw Israël! (ELB 99-7) Omzien naar elkaar: Er zijn nog steeds meerdere zieken in onze gemeente en mensen die het moeilijk hebben. Wij denken deze week speciaal aan Mw. L. Blanker-in ’t Veld die als u dit leest een operatie heeft ondergaan. Wij hopen op een voorspoedig herstel en bidden voor genezing. Petra Commijs is begonnen met een behandeling die haar echt ziek maakt. Wij dragen haar op in onze gebeden. Schrijf, mensen, in uw harten, dit, als verdriet u kwelt, uw tranen u verwarren om moeiten ongeteld. Houd moed, tot Hij zal komen, Hij is met u begaan. De trooster uit uw dromen, zie Hem nu voor u staan! (NLB 441-6) Dankbaarheid: De kerkenraad is dankbaar dat de solvabiliteitsverklaring om te mogen beroepen deze week binnen gekomen is. Wij mogen een herder en leraar zoeken voor 100% en voor onbepaalde tijd. Deze week is de cursus “Beroepingswerk” begonnen a.s. dinsdag zal de 2e avond zijn. De kerkenraad hoopt na deze avonden dat de beroepingscommissie compleet is. Als de toestemming om te mogen beroepen van het Breed Moderamen van de Classis Delta binnengekomen is kan het “echte” beroepingswerk beginnen. Uitnodiging: op 26 December 2019 bent u van harte welkom op het Kerstdiner van 16.00 uur tot ca. 19.30 uur in het Ontmoetingscentrum. U kunt zich tot 20 december aanmelden bij Elly Snel 078-6764169 of Joke Moelker 078-6763208 Vervoer kan geregeld worden. Dit jaarlijks terugkerend diner wordt van harte bij u aanbevolen en georganiseerd door diverse vrijwilligers van onze kerk. Wij hopen op een goede opkomst. Kerk in actie. Het is mogelijk om een gratis kerst-cd of adventsboekje te bestellen via www.daaromkerst.nl. Net als voorgaande jaren, toen de actie een groot succes was, kunnen particulieren gratis een kerst-cd bestellen. Daarnaast breidt de organisatie dit jaar uit met een adventsboekje, speciaal voor kinderen Afgelopen week zijn er veel activiteiten geweest. Vandaag vrijdag is de kerstrommelmarkt van 14.00-17.00 uur in het Ontmoetingscentrum. Vrijdagavond worden de lichtjes in de kerstboom aangestoken. Iedereen is van harte welkom om 19.00 uur op het kerkplein. De boom is geplaatst door De Gemeente Hoeksche Waard en Wethouder Dhr. P. van Leenen zal aanwezig zijn namens de gemeente. Medewerking door de kopergroep van “Maasmuziek”.  Agenda voor de komende week: Maandag 16 december 19.00 uur gebedskring 19.00 uur moderamen overleg 20.00 uur ouderlingenoverleg. Dinsdag 17 december 19.30 uur cursus “Beroepingswerk” Woensdag 18 december 10.00 uur inloop gez. Kerken in de RK Kerk te Puttershoek 19.45 uur repetitie cantorij. Zondag 22 december 10.00 uur Mw. B. Broeren-Verschoor uit Puttershoek. Tenslotte: Mag ik u namens de kerkenraad een gezegende adventstijd toewensen: De komst onze Heiland en Verlosser: Het Kind in de Kribbe. Toos Israel Biesheuvel (Scriba)

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Zondag 15 december : 10.00 uur Mw. J.W. Vree-van Dongen

Zondag: 10.00 uur Ds. T. Meijer uit Puttershoek

De bloemen van afgelopen zondag gingen met een hartelijke felicitatie naar Lieneke en Wout van Varik-Smaal vanwege hun 50-jarig huwelijk. Op woensdag 27 november mochten zij gedenken dat zij 50 jaar met elkaar door het huwelijk waren verbonden. Grote Dankbaarheid dat zij dit met hun kinderen en kleinkinderen mochten vieren. Zondag mocht ook de gemeente meevieren met een heerlijke traktatie bij de koffie.

Afgelopen zondag mocht Ds. A.J. den Besten uit Sliedrecht bij ons voorgaan. Wij hoorden de woorden uit Habakuk 3 vers 3-7 en 16-19 en Jesaja 40 vers 1-11. “Hij laat mij over mijn bergen gaan”. Wat is er veel onrust in de wereld en ook rondom ons heen. Het zou je bijna depressief maken. Zoveel problemen: “Hoe moet het verder”. Stakingen Stikstofproblemen, geweld op straat, discriminatie om maar niet te noemen de zwarte pieten discussie. Wat moet onze houding zijn in deze situatie. Kunnen wij nog woorden van Advent spreken? Habakuk spreekt over bergen “Mijn bergen” Hij zorgt voor ons in moeite en pijn en laat niet los de werken van zijn handen. Hoe groot onze zorgen ook mogen zijn Hij houdt onze hand vast. God sloopt onze bergen, van zorgen, moeite en pijn. Niets dreef U uit den hoge naar wat wij mensen zijn, dan liefde, louter liefde. U ziet de schuld en pijn, waarmee wij allen falen, maar houdt die grote last, de wereld met haar kwalen, in uw erbarmen vast (NLB 441-5).

Komende zondag hoop Ds. T. Meijer uit Puttershoek bij ons voor te gaan. De kinderen van de nevendienst zijn in deze adventstijd op weg met Micha. Een stralende dag De profeet Micha voorspelt een stralende dag. Op die dag komen alle mensen samen in de stad van de Heer. Ze zijn vergeten wat oorlog is, hun wapens hebben ze veranderd in gereedschap. En ze zitten ‘in de schaduw’: de plek waar je rustig geniet van een mooie dag.

Omzien naar elkaar: Er zijn nog steeds meerdere zieken in onze gemeente en mensen die eenzaam zijn of rouw dragen. Speciaal noemen wij hier Dhr. Voetee in Huis te Hoecke en Petra Commijs die weer een moeilijke uitslag moet verwerken. Laten wij onze zieken gedenken in onze voorbeden! De Boekenbus ‘Stap in de wereld van boeken’ staat zaterdag 7 december op het kerkplein aan de Raadhuisstraat 37 in Maasdam. De bus is geopend van 9.00 tot 12.00 uur. De winterboeken liggen extra voor u gereed. Net als alle andere genres, voor een kleine prijs. De opbrengst van de verkochte boeken komt ten goede aan de kerk van Maasdam.

Kerst-Rommelmarkt op 13 december a.s. in het ontmoetingscentrum, De markt is geopend van 14.00 uur tot 17.00 uur. U vindt kerstgroen, kerststukken, kransen, elektra, dvd’s en cd’s, huishoudelijke spullen, glaswerk, decoratie, kerstspullen, kaarsen, speelgoed, spellen, kaarten, cadeautjes, kleding, jam, ook voor de inwendige mens is er genoeg te vinden bij de catering. Vrijdag 13 december is er nog een mogelijkheid om spullen op te laten halen. Belt u tot 12 december hiervoor tel. 676 7188 of tel. 676 1430. U kunt ook zelf goede spullen die voor herkansing in aanmerking komen, schoon en compleet zijn brengen tussen 9 en 11 uur. De opbrengst van deze Rommelmarkt komt ten goede aan de kerk te Maasdam.

Op Vrijdag 13 december zullen ook de lampjes in de kerstboom aangestoken worden om 19.00 uur op het kerkplein met het jaarlijkse “Kerstboomzingen”. Zegt het voort zodat zoveel mogelijk mensen aanwezig zijn.

Agenda voor de komende week: zaterdag 7 december: 09.00-12.00 uur de boekenbus op het kerkplein, 16.00 uur uiterlijk inleveren van kopij voor het Hervormd Contact. Dinsdag 10 december 16.30 uur Catechese groep 6-8 19.30 uur Cursus beroepingswerk woensdag 11 december 10.00 uur Inloop Gez. Kerken in de RK Kerk te Puttershoek 19.15 uur Catechese 13-16 jaar 19.45 uur repetitie Cantorij 20.30 uur Catechese 16-25 jaar Donderdag 12 december 10.00 uur Inloop “Achter de Plataan” Vrijdag 13 december 10.15 uur Vrouwenbijbelkring ophaalochtend Rommelmarkt 14.00 uur Kerstrommelmarkt 19.00 uur Zingen bij de Kerstboom. Tenslotte: Mag ik u namens de kerkenraad een goede gezegende Adventstijd toewensen. De tijd van het vooruitzien en verwachting. Licht in onze ogen, redder uit de nacht, geldt uw mededogen nog wie U verwacht? Herder wil behoeden, wie in ’t duister valt. Keer hun lot ten goede, licht dat stralen zal!.(NLB 463 1-3) Toos Israel Biesheuvel (scriba)

 
 
 
 
 

 

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Zondag: 10.00 uur Ds. T. Meijer uit Puttershoek

Zondag 1 december 10.00 uur: Ds. A.J. den Besten uit Sliedrecht 1e Advent

De bloemen van afgelopen zondag gingen als een hartelijke groet en teken van medeleven naar Mw. I. Middelkoop-Kruithof. Afgelopen zondag was het “Eeuwigheidszondag” de laatste zondag van het kerkelijk jaar. In een dienst geleid door Ds. A.P. Noordam uit Dordrecht, kregen alle familieleden die in het afgelopen kerkelijk jaar een naaste verloren hadden de gelegenheid een kaarsje aan te steken ter gedachtenis. Het was een bijzonder ingetogen dienst met medewerking van onze “Cantorij”. De schriftlezingen kwamen uit 2 Koningen 25 vers 27-30, 2 Kronieken 36 vers 20-23 en Jesaja 35. Het leven van de Israëlieten in ballingschap. Zo kan het ook voelen als je een dierbare verloren hebt. Uitzichtloos, eenzaam, verloren en verdrietig. God heeft ons echter iets anders beloofd. Vertrouw maar op Hem, want “Hij zal er zijn”. De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. ‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. (Opw.770) Komende zondag Gaat Ds. A.J. den Besten uit Sliedrecht bij ons voor. Het is 1e Advent. De kinderen van de nevendienst starten ook met het kerst project. Elke week een stapje dichter naar het kerstfeest. Het feest van de geboorte van Jezus. Wie maakt het licht? Deze zondag maken de kinderen kennis met de profeet Micha. Hij gaat naar Jeruzalem om het woord van God te verkondigen. ‘Het is donker in de stad,’ zegt hij. ‘Maar het kan weer licht worden.’ Dat is een hoopvol bericht. Maar wie maakt het licht? Je zult zelf iets moeten doen om het licht te maken. Omzien naar elkaar: Er zijn nog meerdere zieken in onze gemeente. Speciaal noemen wij Dhr. J.C. van der Gaag en Dhr. Voetee die beiden aan bed gebonden zijn met veel pijn. Wij wensen de families heel veel sterkte in deze moeilijke weg. Wij denken ook aan Mw. J. Sluimer-Konijnendijk die deze week diverse onderzoeken moet ondergaan om te ontdekken waar haar klachten vandaan komen. Verder zijn er nog meerdere zieken hier niet met name genoemd. U kunt hun namen en adressen vinden aan de uitgang van onze kerk waar wekelijks de briefjes met namen en adressen hangen. Laten wij hen opdragen in onze gebeden en eens een kaartje sturen of telefoontje plegen. Bericht van de Rommelmarktcommissie: Op vrijdag 13 december as wordt de kerstmarkt gehouden van 14.00-17.00 uur in het Ontmoetingscentrum. Vrijdag 29 november (vandaag) is er nog een ophaalmoment voor uw spullen. Op zaterdag 7 december staat de “de Boekenbus” op het Kerkplein van 09.00-12.00 uur. Op Vrijdag 13 december zullen ook de lampjes in de kerstboom aangestoken worden om 19.00 uur op het kerkplein met het jaarlijkse “Kerstboomzingen”. Zegt het voort zodat zoveel mogelijk mensen aanwezig zijn. Beroepingswerk Alle gemeenteleden die zich aangemeld hadden om plaats te nemen in de beroepingscommissie hebben een uitnodiging ontvangen voor de cursus “Beroepingswerk” Deze cursus wordt gegeven op 10 en 17 december in het ontmoetingscentrum aanvang 19.30 uur. Na afloop van de cursus hoopt de kerkenraad dat de zich een beroepingscommissie gevormd heeft. De gemeente wordt gevraagd om hun voorbede voor alle werkzaamheden rondom het beroepingswerk. Agenda voor de komende week: Maandag 2 december 19.00 uur Gebedskring 19.30 uur Kerkenraadsvergadering Woensdag 4 december 10.00-12.00 Inloophuis Gez. Kerken in de RK Kerk te Puttershoek 19.45 uur repetitie Cantorij Donderdag 5 december 10.00-12.00 Inloop “Achter de Plataan” Zaterdag 7 december 09.00-12.00 De Boekenbus op het Kerkplein 16.00 inleveren kopij tbv het Hervormd Contact. Zondag 8 december 10.00 uur Ds. T. Meijer uit Puttershoek. Tenslotte: Mag ik u namens de kerkenraad een gezegend weekend en goede week toewensen. Een week waarin in menig gezin het Sinterklaasfeest gevierd zal worden. Wat een rijkdom om die kindergezichtjes vervuld van verlangen te kunnen zien. God van leven, eeuwig leven, In de nood bent U nabij. Jezus, leven van mijn leven, Mijn verlosser leeft in mij. (Sela) Toos Israel-Biesheuvel (Scriba)

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Zondag 1 december 10.00 uur: Ds. A.J. den Besten uit Sliedrecht 1e Advent

Zondag: 10.00 uur Ds. A.P. Noordam uit Dordrecht “Eeuwigheidszondag”

De bloemen van afgelopen zondag gingen als teken van medeleven naar Mw. Jopie de Vlaming-van Prooijen. Afgelopen zondag mochten wij het Heilig Avondmaal met elkaar vieren. Voorganger was Ds. F. Renes uit Rotterdam. De schriftlezingen kwamen uit Jesaja 42 vers 5-7 en Mattheus 5 vers 13-16 Een stuk uit de Bergrede waarin Jezus spreekt over “het zout der aarde en het licht van de wereld”. Wij mogen het zout der aarde zijn en het licht in de wereld. Laten wij omzien naar elkaar en een lichtje zijn voor de mensen om ons heen. Het is een opdracht die Jezus ons geeft het moet niet maar het mag. Laten wij aan die opdracht gehoor geven door verder te kijken dan de kerkmuren of de muren van je huis. Er gebeurt zoveel om ons heen dat wij zoutend zout kunnen zijn en lichtend licht. U kunt de dienst terugluisteren op www.kerkdienstgemist.nl/Zuid-Holland/Maasdam Komende zondag is het “Eeuwigheidszondag”. Wij zullen alle overleden gemeenteleden van het afgelopen jaar in onze kerk gedenken. De betreffende families hebben allemaal een persoonlijke uitnodiging ontvangen om tijdens deze dienst hun dierbaren te gedenken en desgewenst een kaarsje aan te steken. Ook voor de overige gemeenteleden is er de mogelijkheid hun geliefden te gedenken. Na afloop van de dienst kunt u elkaar ontmoeten onder het genot van koffie/thee en limonade in het ontmoetingscentrum. Voorganger tijdens deze dienst is Ds. A.P. Noordam uit Dordrecht medewerking wordt verleend door “De Cantorij”. De kinderen van de nevendienst luisteren naar: Maleachi 3:19-24 Dit is niet het einde Het is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Vandaag lezen we het allerlaatste stuk van het Oude Testament. Over de dag die komt waarop alles wat voorbij moet gaan, voorbij is. Je zult je voelen als een springend kalfje dat de stal uit mag, zegt Maleachi. Wij hopen met elkaar op een gezegende dienst. Omzien naar elkaar: Er zijn nog steeds meerde zieken in onze gemeente. Mw. I. Middelkoop-Kruithof en Mw. S. Sluimer Konijendijk zijn gelukkig weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. Wij bidden voor Dhr. J.C. van der Gaag die met zoveel pijn op bed ligt. Ook zijn onze voorbeden voor Petra Commijs die geen vervolgbehandeling mag starten. Wat een moeilijke, niet te begrijpen, uitslag voor deze familie. Ook bidden wij voor Jopie de Vlaming-van Prooijen nu er bij toeval een ziekte is ontdekt met zulle grote gevolgen. Laten wij eens een kaartje sturen de namen en adressen hangen wekelijks achter in onze kerk. Zaterdag 23 november organiseert World Servants een Benefietconcert in de Kerk van Maasdam. Het concert is ten bate van Rwanda en Oeganda: Aanvang 16.00 – 17.30. Aanwezig zullen zijn: kinderkoor ‘een Vrolijk Geluid’, het tienerkoor ‘Differentz’ en de band ‘All4One’. Na afloop is er de mogelijkheid om een hapje en een drankje te nuttigen tegen in kleine vergoeding. De entree zelf zal gratis zijn. Beroepingswerk: De kerkenraad is voorbereidend werk aan het doen om het beroepingswerk op te kunnen starten. Op het moment dat wij van de Classis Delta toestemming krijgen om te mogen beroepen kunnen wij actief aan de gang met onze reeds gevormde beroepingscommissie. Wij hopen op zoek te kunnen gaan naar een nieuwe herder en leraar voor onze gemeente. De Rommelmarkt: Vrijdag 29 november is er voor de Kerstmarkt op 13 december nog een ophaalmoment gepland. Aanmelden van de goederen? Belt u tot 28 november hiervoor  tel. 676 7188 of  tel. 676 1430. Hartelijk dank als u aan ons wilt denken. Agenda voor de komende week: Woensdag 27 november 10.00 uur Inloophuis Gez. Kerken in de RK Kerk te Puttershoek 19.45 uur repetitie Cantorij Donderdag 28 november 10.00 uur inloop “Achter de Plataan” Vrijdag 29 november 10.15 Vrouwenbijbelkring. Ophaalochtend van de Rommelmarkt. Ten slotte: Mag ik u mede namens de kerkenraad een goede week en gezegend weekend toewensen U wil ik danken, grote Levensvorst; Gij hebt gestild mijn honger en mijn dorst. Uw kracht, uw leven daalde in mij neer; in uw gemeenschap wil ik blijven, Heer. (NLB 318: 6) Toos Israel-Biesheuvel(scriba)

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Zondag: 10.00 uur Ds. A.P. Noordam uit Dordrecht “Eeuwigheidszondag”

Zondag 17 november 2019 10.00 uur Ds. F. Renes uit Rotterdam Viering Heilig Avondmaal

De bloemen van afgelopen zondag gingen met een hartelijke groet en beterschapswens naar Mw. C. de Vos-Steenbergen die zaterdag weer uit het ziekenhuis is thuisgekomen. Afgelopen zondag vierden wij Dankdag voor Gewas, Arbeid en Visserij. Ds. E. Agterhuis uit Heinenoord ging bij ons voor. De avondmaalstafel was helemaal gevuld met gaven vanuit de gemeente. Deze gaven zijn maandag verdeeld en bezorgd bij mensen die een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. Fijn dat wij als gemeente Maasdam ook zo onze dankbaarheid konden tonen door te delen van onze overvloed. Wij hoorden de lezingen uit Jesaja 38 vers 1-8 over de zieke koning Hiskia die door God genezen werd en nog 15 jaar verder mocht leven. Ook de Lezing uit Lucas 17 vers 11-19 ging over genezing dit keer van 10 mensen met melaatsheid. Slechts 1 persoon dankte Jezus nadat hij genezen was. Zijn wij nog dankbaar voor ons dagelijks brood, voor onze gezondheid voor ons leven? Danken wij God als wij weer hersteld zijn van de griep of als het goed met ons gaat? God ziet naar ons om hij hoort ons gebed en ziet ons verdriet. Laten wij dan ook vooral onze dankbaarheid aan God geven voor alles in ons leven. Hij heeft ons zijn zoon gegeven zodat wij voor altijd vrij zijn van onze zonden. Komende zondag: gaat Ds. F. Renes uit Rotterdam bij ons voor. Wij hopen dan met elkaar het Heilig Avondmaal te mogen vieren. De kinderen van de nevendienst luisteren naar het verhaal uit Lucas 20:27-38 Wil je dat begrijpen? De Sadduceeën stellen Jezus een (strik?!) vraag over hoe het is in de hemel: Een vrouw is op aarde met zeven mannen getrouwd geweest, omdat de een na de ander overleed. Met wie is ze dan getrouwd in de hemel? Uit het antwoord van Jezus blijkt: al zou je het willen begrijpen, dan nog zou je dat niet kunnen. De kerkenraad heeft gezien de geringe belangstelling moeten besluiten de zanguurtjes niet meer door te laten gaan. Erg jammer maar het kost nogal wat voorbereiding en in de winter moet de kerk verwarmd worden. Omzien naar elkaar: Er zijn nog steeds meerdere zieken in onze gemeente en mensen die het moeilijk hebben. Speciaal noemen wij hier Mw. I. Middelkoop-Kruithof die in het ziekenhuis is opgenomen. Op dit moment ligt Mw. J. Sluimer-Konijnendijk ook in het ziekenhuis. Dhr. J.C. van der Gaag ligt alle dagen met veel pijn op bed in de huiskamer. Mw. Dorst- van der Steeg is onder behandeling en Petra Commijs die als u dit leest de uitslag van de onderzoeken heeft gekregen. Wij hopen met haar dat zij mag starten met een vervolgbehandeling. Ik heb mijn hoop gevestigd op God de Heer die hoort. Mijn hart, hoezeer onrustig, wacht zijn verlossend woord. Nog meer dan in de nachten wachters het morgenlicht blijf ik, o Heer, verwachten uw lichtend aangezicht. (NLB 130 vers 3). Dankbaarheid bij de familie van Steenselen nu op zaterdagavond Maas Pieter geboren is. Derde zoon van Peter en Anouk Wij bidden voor Anouk voor een voorspoedig herstel. De 5 Euroactie van onze diaconie heeft totaal het nettobedrag van € 1.149,97 opgebracht. Dit alles voor ons project van de straatkinderen uit Jog Jakarta. Een geweldig bedrag bedankt aan alle gevers, bakkers verkopers en wat er ook maar gedaan is om de 5 euro te vermeerderen. En natuurlijk aan de medewerkers van de Benefietavond fantastisch. De opbrengst van de Herfst Rommelmarkt van 9 november heeft een prachtig bedrag van € 1.681,95 Opgebracht. Alle vrijwilligers kopers en verkopers en iedereen die ook maar zijn of haar steentje heeft bijgedragen hartelijk dank hiervoor. De agenda van de komende week: Maandag 18 november 19.00 uur Gebedskring en 19.00 uur Moderamen overleg 20.00 uur ouderlingen overleg Dinsdag 19 november 16.30 uur Catechese groep 6,7 en 8 Woensdag 20 november 10.00-12.00 uur inkoop Gez. Kerken in de RK-kerk te Puttershoek. 19.15 uur catechese 12-16-jarigen 19.45 uur repetitie cantorij 20.30 uur catechese 16-25-jarigen. Donderdag 21 november 10.00 uur Inloop “Achter de Plataan”. Ten slotte mag ik u namens de kerkenraad Gods Zegen toewensen. Dank, dank nu allen God met hart en mond en handen, die grote dingen doet hier en in alle landen, die ons van kindsbeen aan, ja, van de moederschoot, zijn vaderlijke hand en trouwe liefde bood. (NLB 704 vers 1) Toos Israel Biesheuvel.

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Zondag 17 november 2019 10.00 uur Ds. F. Renes uit Rotterdam Viering Heilig Avondmaal

Kinderkoor zoekt dringend nieuwe dirigent(e)

Wist u dat er in Puttershoek een heel leuk kinderkoor en tienerkoor is, uitgaande van de Hervormde Gemeente in Puttershoek? Wellicht heeft u één van deze koren wel eens horen zingen. Helaas dreigen deze beide koren binnenkort te gaan stoppen. De enthousiaste dirigente zal stoppen in verband met aankomende gezinsuitbreiding en de huidige pianist heeft al langere tijd aangegeven te willen stoppen.

Wij hopen en bidden dat één of beide koren mogen blijven bestaan.  We zijn dus op zoek naar iemand die zin heeft om te gaan dirigeren. Onze grootste wens is, dat het kinderkoor in ieder geval door kan gaan.

Ligt uw hart bij zingen? Dan is dit misschien wel iets voor u?! Alle dirigenten die ooit het koor gingen dirigeren hadden geen ervaring. Speelt u piano, keyboard of een ander instrument en lijkt het u leuk een koor te begeleiden, wie weet is dit een  kans!

Nog even wat leuke achtergrondinformatie:

Het kinderkoor is een begrip sinds jaren; er is mij ingefluisterd dat het rond 1997 moet zijn geweest dat Hugo de Jonge (nu actief in onze landelijke politiek) het kinderkoor opgericht heeft! Het tienerkoor is een jaar of 6 geleden opgericht door Marissa de Bruijn en op dit moment ook gevuld met een leuke groep jongeren. Aangezien het koor een zeer regionaal en missionair karakter heeft , is voor een dirigent verbondenheid met onze Puttershoekse gemeente geen must, dus vraag ook eens voor ons rond bij naburige gemeentes.

Wilt u meer weten over één van deze functies (er zijn functieomschrijvingen beschikbaar) of wilt u  met uw creatieve ideeën ons helpen bij de zoektocht,  neem dan contact op met:

Nicole van Vliet 06 21902263,

Elleke Smit 078 6766237 of

Mariska van der Zwaal 06 44542819

(what’s app berichtje mag ook).

 

P.S. Schroom niet om eens op een repetitieavond te komen kijken in de Schakel.

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Kinderkoor zoekt dringend nieuwe dirigent(e)

Zondag 10 november 2019 10.00 uur Ds. E. Agterhuis uit Heinenoord Dankdag voor Gewas en Arbeid

De bloemen van afgelopen zondag gingen met een hartelijke groet en beterschapswens naar Mw. Kleinjan uit de Vlasoever.

Afgelopen zondag ging Ds. R. ten Napel bij ons voor. Wij hoorden de schriftlezingen uit Ezechiël 37 vers 1-14 en Romeinen 11 vers 25-31. De Israëlieten in ballingschap hebben geen hoop meer. Zeker nu ook Jeruzalem en het huis van God vernietigd zijn. God had de Israëlieten al zoveel gegeven en door hun eigen schuld zijn ze in ballingschap geraakt. Ezechiël krijgt een visioen te zien waarin God dingen laat zien die voor mensen begrippen niet mogelijk zijn. Maar God maakt zijn beloften waar. De Heer zegt “Ik zal jullie bevrijden” “Ik zal jullie terugbrengen” Wat bij mensen onmogelijk is, is bij God mogelijk. God blijft trouw aan zijn volk. Wij mogen erop vertrouwen dat God ook getrouw blijft aan ons. U kunt de dienst terugluisteren op www.kerkdienstgemist.nl/Zuid-holland/Maasdam

Komende zondag hoopt Ds. E. Agterhuis uit Heinenoord bij ons voor te gaan in dienst waarin wij Dankdag voor Gewas en Arbeid mogen vieren. De kinderen van de nevendienst luisteren naar het verhaal uit Lucas 19:41-48 Wat voor stad wil je hebben? Jezus gaat met zijn vrienden naar Jeruzalem. Wat een mooie stad is dat toch! Maar wat wordt Jezus boos als hij de marktkraampjes op het tempelplein ziet! Hij jaagt de handelaars weg, want de tempel moet een huis van gebed zijn.

Speciaal voor deze zondag wordt de Dankdag collecte hartelijk bij u aanbevolen!

Huwelijksjubileum: Afgelopen zaterdag 2 november mochten Jan en Cobi Vermeulen hun 40-jarig huwelijk vieren. Dankbaarheid bij dit bruidspaar. Wij wensen hen nog vele jaren in liefde en gezondheid toe maar bovenal onder Gods beschermende trouw.

Verdriet en rouw bij de familie Vermeulen nu hun broer en zwager zo plotseling is overleden.

Wij bidden voor deze families om kracht en sterkte in deze moeilijke periode.

Ook zijn er nog steeds meerdere zieken in onze gemeente. Hun namen en adressen staan wekelijks op de briefjes achter in de kerk. Afgelopen woensdag was er een prachtige benefietavond in onze kerk met medewerking van de Cantorij en de Diva’s o.l.v. Els in ’t Veld en Dhr. Cor de Haan uit Strijen. De opbrengst van deze avond was € 530.35 Dit mooie bedrag is voor de straatkinderen van Jog Jakarta, het project van onze diaconie. Afgelopen zaterdag stond de boekenbus op het Kerkplein de opbrengst was € 151 Euro en bij de Superrrr € 49 Euro Totaal toch € 200 Euro. Alle kopers en gevers van boeken en natuurlijk alle vrijwilligers hartelijk bedankt hiervoor. Oproep tbv de beroepingscommissie: De kerkenraad vraagt gemeenteleden die deel willen gaan uitmaken van de beroepingscommissie om samen op zoek te gaan naar een nieuwe predikant voor onze gemeente zich aan te willen melden.  Het zou fijn zijn als er mensen uit verschillende leeftijdsgroepen mee doen. Heeft u interesse? Aanmelden vóór 11 november 2019 bij de scriba. Oproep van de Kerkenraad: Met ingang van 2020 ontstaan er diverse vacatures binnen de kerkenraad: Wij zoeken meerdere ouderlingen-Jeugdouderlingen . Meld je daarom aan en doe mee aan de opbouw van onze gemeente. Bel, mail of app naar een van de kerkenraadsleden (wijkouderling of scriba) voor meer informatie! Winter-Rommelmarkt op 9 november a.s. in het Ontmoetingscentrum, Raadhuisstraat 35 te Maasdam. De markt is geopend van 9.00 uur tot 12.00 uur. Zaterdag 9 november kunt u tevens uw tussen 10.00-12.00 uw gaven geven tbv de Dankdag tafel in de kerk. Alle artikelen (niet over datum) zullen verdeeld worden onder gezinnen en personen die het moeilijk hebben en een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. Agenda voor de komende week: Zaterdag 9 november 09.00-12.00 uur Winterrommelmarkt. 10.00-12.00 Goederen inleveren Dankdagtafel 16.00 uur inleveren Kopij tbv het Hervormd Contact. Dinsdag 12 november 19.30 uur Extra Kerkenraadsvergadering i.v.m. Beroepingswerk. Woensdag 13 november 10.00-12.00 uur Inloop Gez. Kerken in de RK Kerk te Puttershoek. 19.45-21.15 uur repetitie Cantorij Donderdag 14 november 10.00-12.00 uur Inloop “Achter de Plataan”. Vrijdag 15 november 10.15-11.45 uur Vrouwenbijbelkring.

Ten slotte: Mag ik u namens de kerkenraad een gezegend weekend en goede week toewensen.

Waar zou het zijn, dat land van licht? Wie, waar is God een stem, een naam? Wie wijst de weg, ik ben alleen. Wie helpt mij door het donker heen? Wie neemt mijn hand en leert mij gaan? (NLB 952-1).

Toos Israel-Biesheuvel (scriba).

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Zondag 10 november 2019 10.00 uur Ds. E. Agterhuis uit Heinenoord Dankdag voor Gewas en Arbeid

Zondag 3 November 10.00 uur Ds. R. ten Napel uit ’s Gravendeel

De bloemen van afgelopen zondag gingen met een hartelijke groet en ter bemoediging naar Dhr. A. in ’t Veld van de Trambaan in Maasdam.

Afgelopen zondag ging Ds. A.P. Davelaar uit Rotterdam bij ons voor. Wij mochten horen uit Jesaja 66 en Romeinen 1 vers 6 en 7 tevens Paulus bericht aan Efeziërs 2 vers 11-18. Waarin de Vrede van Christus centraal staat. “Ik Wens Jouw Vrede”. Paulus groet de gemeente van Rome. Vrede speelt een belangrijke rol in de bijbel. Jezus is onze vrede! “Is iedereen gelijk?” of verschillen wij heel erg veel? We zijn allemaal verschillend. Dus vecht voor je eigen identiteit?. Mensen luisteren niet meer naar elkaar en komen tegenover elkaar te staan. De christelijke boodschap laat iets anders horen. Zie verschillen niet als een probleem maar als een uitdaging. Leren omgaan met verschillen.  Hij brengt God en mensen bij elkaar. Weten wij nog wat luisteren is? Mensen kunnen niet naar elkaar luisteren. Iedereen schreeuwt wat tegen elkaar. Jezus Christus leert ons omgaan met verschillen. Voor velen is de grootste angst om alleen te blijven,. Jezus geschenk aan ons dat hij beloofd “Ons nooit alleen te laten”. Door Zijn Geest hebben wij toegang tot de Vader. Hij leert ons het geheim van Geluk,  Liefde , Vreugde en Vrede.

Komende zondag: Hoopt Ds. R. ten Napel bij ons voor te gaan. Geen onbekende in ons midden.

De kinderen van de nevendienst luisteren naar het verhaal uit: Lucas 19:1-10 Wat voor iemand ben jij? Deze zondag gaat het over Zacheüs de tollenaar. Hij klimt in een boom om Jezus te zien en zelf niet gezien te worden. Maar Jezus ziet hem wel en wil graag bij hem eten. De mensen snappen er niets van.

Omzien naar elkaar: Afgelopen zondag 20 oktober is ons gemeentelid Dhr. Hendrik Jacobus Florentinus Dorst overleden in de leeftijd van 84 jaar. Vele jaren woonde Henk met zijn vrouw en kinderen in de Sint Anthonypolder, waar zij een huis met een schapenweide hadden. Tijdens zijn uitvaart werd stilgestaan bij Psalm 23 “De heer is mijn Herder” . Henk leefde dicht bij de natuur. De liefde voor zijn gezin en zijn schapen was hem veel waard. Heel lang hadden zij de zorg over vader Aart, die deel van het gezin uitmaakte.  De laatste jaren, maanden tekenden zich door zorgen rondom de gezondheid van vrouw en kinderen maar vooral ook bij Henk zelf. Kort geleden afscheid moeten nemen van Chris de zoonschoon was nu het afscheid van Henk. Zoals op de rouwkaart stond: “Het was genoeg” Wij bidden voor zijn vrouw en kinderen en kleinzoon om Gods onmisbare nabijheid. Dankbaarheid bij de familie Commijs. Petra mag toch ondanks alle tegenslagen beginnen met een kuur. Waar zorgverzekeraars zich terugtrokken,  zal deze kuur vergoed worden door de leverancier van het medicijn om de celgroei af te remmen. Dankbaarheid alom zodat het jonge leven van Petra nog verder mag gaan. Zorgen zijn er bij Dhr. A. in ’t Veld na een ziekenhuis opname toch afwachten wat de gezondheid zal doen. Ook denken wij aan alle zieken en mensen die het moeilijk hebben, hier niet met name genoemd. Alle zieken staan wekelijks op het briefje achterin onze kerk. Laten wij een biddende gemeente rondom onze zieken zijn.

Boekenmarkt 2009-2019 Boekenbus ‘Stap in de wereld van boeken’ staat zaterdag 2 november op het kerkplein. We vieren deze maand tien jaar Boekenmarkt. De bus is geopend van 9.00 tot 12.00 uur. De Sint boeken staan gereed. De opbrengst van de verkochte boeken komt ten goede aan de Voor de rommelmarkt van 9 november zoekt de Rommelmarkt commissie hulp bij het uitpakken op vrijdag 8 november, 5 mensen voor de verkoop op zaterdag en graag een handvol extra mensen bij het opruimen om 12 uur. Aanmelden graag bij Elly Snel.

Oproep van de Kerkenraad: Met ingang van 2020 ontstaan er diverse vacatures binnen de kerkenraad: Wij zoeken meerdere ouderlingen-Jeugdouderlingen. Meld je daarom aan en doe mee aan de opbouw van onze gemeente.  Bel, mail of app naar een van de kerkenraadsleden (wijkouderling of scriba) voor meer informatie !

Agenda voor de komende week: Zaterdag 2 November 09.00-12.00 uur Boekenbus op het kerkplein

Maandag 4 november 19.00 uur gebedskring in de consistorie 19.30 uur Kerkenraadsvergadering

Woensdag 6 november 2019 10.00-12.00 uur Inloophuis Gez. Kerken in de RK Puttershoek 19.45-21.15 uur Repetitie Cantorij. Donderdag 7 november 10.00-12.00 uur Inloop “Achter de Plataan”

Vrijdag 8 november 09.00 Ophaalochtend Rommelmarkt Zaterdag 9 November

9.00-12.00 Rommelmarkt in het Ontmoetingscentrum. 16.00 inleveren Kopij Hervormd Contact.

Ten Slotte:  Mag ik u namens de kerkenraad een gezegend weekend en goede week toewensen.

Als ik, omringd door tegenspoed, bezwijken moet, / schenkt Gij mij leven. Wanneer mijn vijands toorn ontbrandt, uw rechterhand / zal redding geven. De Heer is zo getrouw als sterk, Hij zal zijn werk / voor mij voleinden. Verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron, / wil bijstand zenden (NLB Psalm 138-4) Toos Israel Biesheuvel (scriba)

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Zondag 3 November 10.00 uur Ds. R. ten Napel uit ’s Gravendeel

Zondag 27 Oktober 2019 Maasdam: 10.00 uur Ds. A.P. Davelaar uit Rotterdam

De bloemen van afgelopen zondag gingen met een hartelijke groet en ter bemoediging naar Mw. Rie van de Berg-Barendregt in de Rembrandt in Oud-Beijerland.

Afgelopen zondag ging Ds. L. Donkersloot uit Ridderkerk bij ons voor. Wij mochten luisteren naar lezingen gedeelten uit Exodus 2 en 3 en uit Marcus 10 vers 17-23.

Kwaad houden wij graag onzichtbaar. Ook Mozes doet dat: hij vermoordt een Egyptenaar en begraaft hem ongezien. Maar hij is gezien door zijn volksgenoten als hij dat merkt vlucht hij. Mozes is in nood, maar in nood leer je bidden. God zegt tegen Mozes “Ik heb je ellende en dat van je volk gezien”. Je wordt vastgehouden door God. Hij heeft je ellende gezien; Altijd. Je moet wel leren bidden en God willen volgen. “Geef al je bezittingen weg en volg mij”. “Ik zal jouw en je volk brengen in het land van Melk en Honing”. “Het Koninkrijk van God”. U kunt deze dienst terugluisteren op www.kerkdienstgemist.nl/Zuid-Holland/Maasdam

Komende zondag hoopt Ds. A.P. Davelaar uit Rotterdam bij ons voor te gaan.

De kinderen van de nevendienst luisteren naar het gedeelte uit Lucas 18:9-14: Goed genoeg Vandaag lezen we de gelijkenis van de Farizeeër en de bedelaar. Dit verhaal vertelt dat het geen zin heeft om jezelf groter te willen maken dan een ander. God kijkt met andere ogen.

Omzien naar elkaar: Er zijn nog steeds meerdere zieken in onze gemeente. Dankbaar zijn wij met Dhr. A. in ’t Veld van de Trambaan die na een korte ziekenhuisopname weer thuis mocht komen. Ook dankbaarheid bij de Fam. Soeters. Na een verblijf van enige weken zijn zij weer thuis in Puttershoek. Ook bidden wij voor Petra Commijs en haar familie nu zij zulke teleurstellende berichten moeten verwerken. Alle namen en adressen van onze zieken hangen wekelijks achter in onze kerk. Laten wij onze broeders en zusters niet vergeten.

Op dinsdagavond 29 oktober 2019 zullen de jaarrekeningen 2018 en begrotingen 2020 van Diaconie en College van Kerkrentmeesters ter inzake liggen in het Ontmoetingscentrum. U kunt deze inzien van 19.30 uur tot 20.30 uur. Als deze avond niet schikt kunt u een afspraak maken met Diaken Mw. Nooteboom en Ouderling Kerkrentmeester Dhr. de Winter.

De Cantorij Maasdam organiseert op 30 oktober as. Een benefiet zangavond in de Hervormde kerk van Maasdam. De opbrengst van deze avond is voor de kansarme straatkinderen in JAVA, een project dat de diaconie ondersteunt door middel van de vijf euro actie. Aan deze avond werken mee organist/pianist Cor de Haan uit Strijen, Meisjes ensemble de Diva’s en de Cantorij, beiden o.l.v. Els in ’t Veld Aanvang 20.00 uur, de kerk is open om 19.30 uur Bij de uitgang kunt u vrijwillig een bijdrage geven aan dit project.

Agenda voor de komende week: Maandag 28 oktober 19.00 uur Moderamenoverleg in het OC 20.00 uur Ouderlingenoverleg in het OC. Dinsdag 29 oktober 19.30-20.30 uur Jaarrekeningen diaconie en CVK ter inzage in het OC. 20.30 uur Kerkenraadsvergadering inzake beroepingswerk Woensdag 30 oktober 10.00-12.00 uur inloop Gez. Kerken in de RK-kerk Puttershoek. 19.45-21.15 uur Repetitie Cantorij Donderdag 31 oktober 10.00-12.00 Inloop “Achter de Plataan”. Zaterdag 2 november 09.00-12.00 Boekenbus op het kerkplein.

Tenslotte: Mag ik u namens de kerkenraad een gezegend weekend en goede week toewensen. Door de wereld gaat een woord en het drijft de mensen voort: “Breek uw tent op, ga op reis, naar het land, dat Ik u wijs.” Here God, wij zijn vervreemden, door te luist’ ren naar Uw stem. Breng ons saam met Uw ontheemden, naar het nieuw Jeruzalem.

Toos Israel-Biesheuvel (scriba).

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Zondag 27 Oktober 2019 Maasdam: 10.00 uur Ds. A.P. Davelaar uit Rotterdam

Zondag 20 oktober 2019: 10.00 uur Ds. L. Donkersloot uit Ridderkerk

De bloemen van afgelopen zondag gingen met een hartelijke groet en beterschapswens naar Peter van Loon uit de Leeuwerik.

Afgelopen zondag: Ging Ds. G.E. van der Hout uit Lekkerkerk bij ons voor. Wij luisterden naar de schriftlezing uit Exodus 17 vers 8-16 en Mattheus 10 vers 32-39. Waarin Jozua de Banier hooghoudt.

Houden wij onze banier ook hoog voor God en onze Gemeente?  De kerkenraad is dankbaar dat Mw. Mirjam Lanting-Kwakernaat en Mw. Jopie de Vlaming-van Prooijen hun roeping tot het ambt van Kerkrentmeester hebben aanvaard. Ook al maken zij geen deel uit van de kerkenraad is hun ambt heel belangrijk voor de instandhouding van onze gemeente. Vanaf 1 oktober is onze gemeente officieel vacant na de losmaking van Ds. J. Prosman met ingang van deze datum. Als gemeente mogen wij met elkaar vooruitzien naar een nieuwe Herder en Leraar voor onze gemeente.

Komende zondag: Hoopt Ds. L. Donkersloot uit Ridderkerk bij ons voor te gaan. De kinderen van de nevendienst luisteren naar het verhaal uit: 2 Samuël 5:6-16 Wie bepaalt dat? David wordt koning over Israël. Hij neemt plaats op de troon nadat koning Saul gestorven is. Koning David is gekozen door God en door de mensen.

Omzien naar elkaar: Er zijn in onze gemeente nog steeds veel zieken en mensen die elders verblijven vanwege hun gezondheid. Wij denken aan Dhr. Peter van Loon die herstellend thuis is uit het ziekenhuis en Dhr. en Mw. Soeters die hopen binnen afzienbare tijd weer terug te keren naar Puttershoek. Tevens denken wij aan Dhr. en Mw. Dorst. Waar de zorgen om hun gezondheid alleen maar toenemen.  Ook Dhr. en Mw. Voetee kennen de nodige zorgen zo ook Dhr. Both en Mw. Kleinjan en Mw. Jabaaij-Grooters. Willen wij allen opdragen in onze voorbeden. God, schenk ons de kracht, dicht bij U te blijven, dan zal ons geen macht uit elkander drijven. Zijn wij in U een, samen op uw wegen dan wordt ons tot zegen lachen en geween. (NLB 418-4).

Rommelmarkt: Met de Najaars-Rommelmarkt nog vers in het geheugen denken wij aan onze

Winter-Rommelmarkt op zaterdag 9 november van 09.00 uur tot 12.00 uur in het Ontmoetingscentrum. De voorbereidingen draaien op volle toeren, vrijdag 25-10 is de eerste ophaalochtend. Meldt u a.u.b. uw spullen aan tot een dag vóór de ophaaldag. Aanmelden graag via tel. 676 7188 of tel. 676 1430. Dat wat heel, compleet en schoon is zoals klein-meubelen en kleingoed, kleding, linnengoed, babyspullen etc. kunnen we goed gebruiken.

De Cantorij Maasdam organiseert op 30 oktober as. Een benefiet zangavond in de Hervormde kerk van Maasdam. De opbrengst van deze avond is voor de kansarme straatkinderen in JAVA, een project dat de diaconie ondersteunt door middel van de vijf euro actie. Aan deze avond werken mee organist/pianist Cor de Haan, Meisjes ensemble de Diva’s en de Cantorij, beiden o.l.v. Els in ’t Veld

Aanvang 20.00 uur, de kerk is open om 19.30 uur Bij de uitgang kunt u vrijwillig een bijdrage geven aan dit project.

Agenda voor de komende week:

Maandag 21 oktober 2019: 19.00 uur Gebedskring in de consistorie. Woensdag 23 oktober 2019 10.00-12.00 uur Inloophuis Gez. Kerken in de RK Kerk te Puttershoek. 19.30-21.15 Repetitie Cantorij.

Donderdag 24 oktober 2019 10.00-12.00 Inloop “Achter de Plataan” Vrijdag 25 Oktober 2019 Ophaalochtend Rommelmarkt.

Ten Slotte: Mag ik U namens de Kerkenraad een gezegend weekend en goede week toewensen:

God uit God, Gij eerstgeboren, licht uit licht, o zonneschijn, in wiens lichaam uitverkoren heiligen slechts heilig zijn, schenk ons leven uit uw bronnen; door uw adem aangeraakt zingen wij tot Vader, Zoon en heilige Geest die levend maakt. (NLB 726-6).

Toos Israel-Biesheuvel (scriba)

 

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Zondag 20 oktober 2019: 10.00 uur Ds. L. Donkersloot uit Ridderkerk