Maasdam zondag 22 september 2019: 10.00 uur Ds. G.H. de Graaf uit Rhoon Viering Heilig Avondmaal 16.00 uur Zanguurtje in de Kerk

De bloemen van afgelopen zondag gingen met een hartelijke groet naar Ed de Winter vanwege zijn thuiskomst uit de Rembrandt.

Afgelopen zondag ging Mw. B. Broeren uit Puttershoek bij ons voor. Wij lazen uit Nehemia waarin de Israëlieten weer thuiskomen uit de ballingschap in Jeruzalem. De stad van de Vrede, Gods Stad. Voor het eerst in lange tijd horen zij de wetten van de Heer, de regels van God. Ze beseffen dat zij niet geleefd hebben naar Gods regels. Maar het is een feestdag dus moeten zijn het Loofhuttenfeest vieren. Ook dat is een regel van God. God komt zijn regels en beloften na. Al onze zonden en fouten worden door hem vergeven. Door Jezus Christus zijn Zoon. Door God te geloven op zijn woord, ontvangen wij vreugde en genade altijd weer. Genade, zo oneindig groot, dat ik, die ’t niet verdien, het leven vond, want ik was dood, en blind, maar nu kan ‘k zien. (ELB 203). U kunt deze dienst terugluisteren op www.kerkdienstgemist.nl/Zuid-Holland/Maasdam.

Komende zondag hoopt Ds. G.H. de Graaf uit Rhoon bij ons voor te gaan. Wij hopen dan met elkaar het “Heilig Avondmaal” te mogen vieren. De kinderen luisteren naar het verhaal uit 1 Samuël 19:9-17 Wegwezen! Deze zondag horen we hoe koning Saul zijn speer naar David werpt. David weet hem maar net te ontwijken. De vrouw van David, die de dochter van koning Saul is, helpt hem op een slimme manier te ontsnappen!

Omzien naar elkaar: Laten wij de zieken, eenzamen en rouwdragenden in onze gemeente niet vergeten een kaartje telefoontje of bezoekje kan zoveel goed doen. Bovenal laten wij eenieder opdragen in onze gebeden.

Afgelopen zaterdag mochten wij onze rommelmarkt houden op het kerkplein. Het was een prachtige dag met stralende zon. Wij zijn dankbaar voor alle bezoekers, kopers en vrijwilligers die voor de prachtige opbrengst van € 4.640,18 Bruto hebben gezorgd. Tevens was het zaterdag

open monumentendag in onze kerk waar een werkelijk schitterende tentoonstelling van “Trouwjurken en Bijbels” te zien was. Het was een zeer drukbezochte expositie. Op bepaalde momenten kon je haast over de hoofden lopen. De organisatie van de tentoonstelling was in handen van onze ouderling Mw. Wilma Meuzelaar geholpen door Ouderling Henk Kwakernaat. Ook hierin zagen wij een stuk van Gods Geest die ons steeds weer inspireert om “Samen Kerk” te zijn.

Start van het Jeugdwerk Op zaterdag 28 september wordt het Jeugdwerk gestart met een BBQ-Pyjama Party welke gehouden wordt bij de Familie Commijs. Oproep aan alle jongeren van 10 jaar en ouder om zich op te geven voor deze dag. Informatie bij de Jeugdouderlingen.

Opening van het Winterwerk Op zondag 29 september hopen wij met elkaar het Nieuwe Seizoen te openen met als jaarthema: “Een Goed Verhaal”. Deze zondag zal er na de dienst koffiedrinken zijn en een gemeentebijeenkomst met gezamenlijke Lunch. Voor alle leeftijden staat er iets op het programma. Wilt U iets koken, bakken of bereiden dan kunt u zich opgeven bij Wilma Meuzelaar of de commissie Bijzondere diensten.  Email: wilmameuzelaar@gmail.com. Tevens op 29 september is de

Kerkproeverij: Wellicht vraagt u zich af: wat is dat “Kerkproeverij”? De bedoeling is om deze zondag zoveel mogelijk mensen in u omgeving uit te nodigen met u mee te gaan naar de kerk. Om zo een kerkdienst te kunnen meemaken en de sfeer te kunnen proeven in onze kerk. Denk daarbij aan vrienden, buren kennissen of iedereen die u ook maar mee zou kunnen nemen naar de kerk. Deze zondag begint de dienst zoals gebruikelijk om 10.00 uur.

Agenda voor de komende week: Maandag 23 september 19.00 uur Gebedskring 19.00 uur Moderamenoverleg 20.00 uur Ouderlingenoverleg Woensdag 25 september 10.00-12.00 uur Inloophuis in Puttershoek 19.45-21.30 uur Repetitie van de Cantorij. Donderdag 26 september 10.00-12.00 Inloop “Achter de Plataan” Zaterdag 28 september Jeugd BBQ en Pyjama Party.

Ten Slotte mag ik u namens de kerkenraad een hele goede week en Gezegend weekend toewensen.

Toos Israel Biesheuvel (scriba)

 

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Maasdam zondag 22 september 2019: 10.00 uur Ds. G.H. de Graaf uit Rhoon Viering Heilig Avondmaal 16.00 uur Zanguurtje in de Kerk

Romelmarktnieuws…..

Nieuwsgierig naar de opbrengst van de Rommelmarkt van afgelopen zaterdag 14 september……

klik op onderstaande link.

Rommelmarkt

 

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Romelmarktnieuws…..

World Servants, actiegroep Puttershoek

Zes deelnemers van actiegroep Puttershoek steken in 2020 weer de handen uit de mouwen in Nepal, Rwanda en Oeganda.  Met uw hulp kunnen zij mensen helpen die dat hard nodig hebben. Hiermee doen ze zelf  ook nog eens geweldige ervaring op!

World Servants in het kort

Actiegroep Puttershoek bouwt met World Servants aan verandering. World Servants wil mensen enthousiast maken om iets voor een ander te betekenen. Jaarlijks werken zo’n 800 vrijwilligers mee in een ontwikkelingsproject van partnerorganisaties in ontwikkelingslanden. Ze bouwen in Afrika, Azië of Latijns-Amerika mee aan bijvoorbeeld een school of een kliniek. Daardoor verandert niet alleen het leven van de mensen daar, maar ook de jongeren zelf veranderen. Dat noemt World Servants bouwen aan verandering.

Wilt u ze steunen of wil je zelf meedoen, meer informatie is te vinden op:

https://www.worldservants.nl/actieplatform/groep/puttershoek_2020

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor World Servants, actiegroep Puttershoek

Zondag 15 september 2019 10.00 uur Mw. B. Broeren-Verschoor

De bloemen van afgelopen zondag gingen met een hartelijke groet en beterschapswens naar Dhr. J.C. Sint-Nicolaas uit de Trambaan.

Afgelopen zondag ging Ds. C. Haasnoot uit Lisse bij ons voor. De schriftlezing kwam uit Jozua 3 vers 1-17. Het beschrijft de tocht van de Israëlieten door de Jordaan. Is ons leven een overlevingstocht of is God onze leermeester in onze tegenslagen? Het leven is niet altijd voorspelbaar en soms denk je “Waarom moet dit of dat gebeuren” Ook de Israëlieten denken “Hoe komen wij door die woeste rivier de Jordaan” Zij moeten “de Ark” hooghouden en het woeste water rijst op als en dam. Zo kunnen zij droog de overkant bereiken. Zolang wij Gods woord “Hooghouden” komen wij door onze zorgen en moeite heen. Gods Woord geeft kracht om te geloven en te vertrouwen. Vertrouw maar op Gods belofte. God weet wat wij nodig hebben gisteren vandaag en in de toekomst.

Komende zondag hoopt Mw. B. Broeren-Verschoor bij ons voor te gaan. De kinderen van de nevendienst luisteren naar het verhaal uit 1 Samuël 17:31-58 Waar vertrouw je op? Deze week vertellen we het verhaal van David en Goliath. Een kleine herdersjongen met een slinger en een paar steentjes neemt het op tegen een reus. David wint doordat hij op God vertrouwt.

Omzien naar elkaar: Wij zijn dankbaar dat Ed de Winter weer thuis mag zijn. Dankbaar zijn wij dat Dhr. Sint-Nicolaas na een korte ziekenhuis opname weer thuis mocht komen. Wij leven mee met Petra Commijs nu zij gelukkig goede berichten heeft gekregen, maar wel weer een behandeling moet ondergaan. Ook denken wij aan de Fam. van Steenselen nu het zo spannend is rondom de zwangerschap. Willen wij alle zieken, ouderen en rouwdragenden opdragen in onze gebeden.

Komend weekend staan er veel activiteiten gepland. Op vrijdag de ophaalochtend van de rommelmarkt en het gereedmaken van de markt.

Najaars-Rommelmarkt op 14 september a.s. op het Kerkplein en in het Ontmoetingscentrum, Raadhuisstraat 35 te Maasdam. De markt is geopend van 09.00 uur tot 13.00 uur. De Boekenbus is ook aanwezig. Op het Kerkplein vindt u kramen met elektra, lp’s en cd’s, huishoudelijke spullen, glaswerk, decoratie en meubelen, In het Ontmoetingscentrum kunt u de inwendige mens laten verzorgen, speelgoed, kaarten, cadeautjes, curiosa of kleding vinden.

Het Rad van Avontuur draait van 9.30 tot 12.30 uur.

Open Monumentendag: Zaterdag 14 september is onze kerk geopend tijdens de “Open Monumentendag” van 10.00-17.00 Er is een prachtige tentoonstelling van Bijbels en Trouwjurken. U bent allen van harte welkom om binnen te komen in onze kerk. Het orgel zal zo nu en dan ook bespeeld worden door Sander Barth en Bastian Kooy.

Agenda voor de komende week:

Zaterdag 14 september 09.00-13.00 uur Najaars Rommelmarkt 10.00-17.00 Open Monumentendag

Woensdag 18 september 10.00-12.00 uur Inloop Gez. Kerken in de RK Kerk te Puttershoek 19.45-21.15 uur Repetitie Cantorij Donderdag 19 september 10.00-12.00 uur Inloop achter de Plataan.

Vrijdag 20 september 10.15-11.45 Vrouwenbijbelkring.

Ten Slotte mag ik u namens de kerkenraad een gezegend weekend en een goede week toewensen.

Velen hopen wij te mogen ontmoeten tijdens de Rommelmarkt en Open Monumentendag.

Jezus, ga ons voor deze wereld door, en U volgend op uw schreden gaan wij moedig met U mede.

Leid ons aan uw hand naar het vaderland.  Valt de weg ons lang, zijn wij klein en bang, sterk ons, Heer, om zonder klagen achter U ons kruis te dragen. Waar Gij voor ons trad, is het rechte pad. (NLB 835)

Toos Israel-Biesheuvel (scriba)

 

 

 

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Zondag 15 september 2019 10.00 uur Mw. B. Broeren-Verschoor

Zondag 8 september 2019 10.00 uur Ds. C. Haasnoot uit Lisse

De bloemen van deze zondag gingen met een hartelijke groet vanuit de gemeente naar Fenny den Haan en Judith Prosman omdat zij deze week verhuisd zijn. Wij wensen dat jullie huis snel een “Thuis” mag zijn en een mooi begin van een nieuwe periode in jullie leven.

Afgelopen zondag ging Dhr. J.W. van den Bosch uit Aalsmeer bij ons voor. Het was een fijn weerzien met elkaar. De verkondiging kwam uit Deuteronomium 11 en Mattheus 25. Hierin verteld de Heer Mozes hoe hij met zegen en vloek om zal gaan en hoe Jezus bij zijn wederkomst hiermee om zal gaan. De schapen en de bokken zullen gescheiden worden. Ook in ons midden gaan zegen en vloek rond. Wij mogen er echter op vertrouwen dat Onze Heer Jezus Christus gestorven is voor onze zonden. Laten wij dan een zegen zijn voor iedereen om ons heen en doen wat Jezus voor ons gedaan heeft. U kunt deze dienst terugluisteren op www.kerkdienstgemist.nl/Zuid-Holland/Maasdam.

Komende zondag gaat Ds. C. Haasnoot uit Lisse bij ons voor. Inmiddels geen onbekende.

De kinderen van de nevendienst luisteren naar het verhaal uit I Samuel 16 vers: 1-13. Uitgekozen: Samuël krijgt van God de opdracht een koning te zalven. Hij gaat naar het huis van Isaï en daar zijn zeven zonen. Maar zij zijn niet degenen die Samuël zoekt. Er is nog één zoon, buiten op het veld bij de schapen: David. Hij wordt gehaald. Hij is het en Samuël zalft hem.

Wij hopen met elkaar op een gezegende dienst.

In de ring Hoeksche Waard wordt deze zondag afscheid genomen van Ds. G.J. Robbemond van “De Open Hof Kerk” in Oud-Beijerland en Ds. C.D. van Alphen van de Hervormde Gemeente Numansdorp.  Wij wensen beide predikanten Gods Zegen in hun nieuwe gemeente respectievelijk Woerden en Rhoon. Hartelijk dank voor de fijne samenwerking in de afgelopen jaren. Op woensdag 11 september mogen wij Ds. J.A. van den Berg welkom heten in de Ring in de Hervormde Gemeente Sint Anthoniepolder. Welkom als predikant van onze buurgemeente.

Omzien naar elkaar: Dhr. Ed. de Winter mag hopelijk als u dit leest weer definitief zijn thuisgekomen uit de Rembrandt. Vele maanden heeft Ed eerst in het ziekenhuis en daarna in de Rembrandt gerevalideerd. Ed en Greet zijn dankbaar voor alle belangstelling vanuit de gemeente en ver daarbuiten. Wij leven mee met Petra Commijs. Als u dit leest heeft zij inmiddels de uitslag van allerlei onderzoeken gekregen. Wij bidden mee met deze familie om Gods nabijheid. Er zijn nog steeds meerdere zieken en mensen die het moeilijk hebben in onze gemeente. Hun namen en adressen vindt u op de briefjes achter in onze kerk.

De Boekenbus ‘Stap in de wereld van boeken’ staat zaterdag 7 september op het kerkplein aan de Raadhuisstraat 37 in Maasdam. De bus is geopend van 9.00 tot 12.00 uur en staat vol met boeken. De avonden worden langer, tijd voor een boek in je buurt! De opbrengst van alle verkochte boeken komt ten goede aan onze kerk. Fijn als u uw overtollige boeken bij ons wilt inleveren.

Najaars-Rommelmarkt op 14 september a.s. op het Kerkplein en in het Ontmoetingscentrum, Raadhuisstraat 35 te Maasdam. De markt is geopend van 09.00 uur tot 13.00 uur. De Boekenbus is ook aanwezig. Op het Kerkplein vindt u kramen met elektra, lp’s en cd’s, huishoudelijke spullen, glaswerk, decoratie en meubelen. In het Ontmoetingscentrum kunt u de inwendige mens laten verzorgen, speelgoed, kaarten, cadeautjes, curiosa of kleding vinden. Het Rad van Avontuur draait van 9.30 tot 12.30 uur. Op vrijdag 13 september is er nog een ophaalochtend.  Belt u tot 12 september hiervoor dhr. A. v.d. Linden tel. 676 7188 of dhr. L. Goud tel. 676 1430. U kunt ook zelf spullen brengen die een tweede kans verdienen graag compleet en schoon, tussen 9 en 12 uur op het Kerkplein.

Open Monumentendag: Zaterdag 14 september is onze kerk geopend tijdens de “Open Monumentendag”.  Er is een tentoonstelling van Bijbels en Trouwjurken. U bent allen van harte welkom om binnen te komen in onze kerk. Het orgel zal zo nu en dan ook bespeeld worden door enkele van onze vaste organisten.

Agenda voor de komende week: Maandag 9 september 19.00 uur gebedskring in de Consistorie

Woensdag 11 september 10.00-12.00 uur inloop RK Kerk Puttershoek, 19.30-21.30 uur Repetitie van de Cantorij Donderdag 12 september 10.00-12.00 uur Inloop “Achter de Plataan “13.30-14.30 uur de Kerk is open”. Vrijdag 13 september ophaalochtend van de Rommelmarkt. Zaterdag 14 September 09.00 -13.00uur Najaars Rommelmarkt 09.00-16.00 uur Open Monumentendag.

Ten slotte: Mag ik u namens de kerkenraad een Gezegend weekend en Goede week toewensen.

Wees Gij de zon van mijn bestaan, dan kan ik veilig verder gaan, tot ik U zie, o eeuwig licht, van aangezicht tot aangezicht. (NLB 834-3).

Toos Israel-Biesheuvel (ouderling-scriba).

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Zondag 8 september 2019 10.00 uur Ds. C. Haasnoot uit Lisse

Zondag 1 september 2019: 10.00 uur Dhr. J.W. van den Bosch uit Aalsmeer

De bloemen van zondag 18 augustus gingen met een hartelijke groet naar Mw. J. Visser-van der Pligt uit de Merwedestraat. Op zondag 25 augustus gingen de bloemen met een hartelijke groet en teken van medeleven naar Mw. Voetee uit de Molenlaan.

Afgelopen zondagen: Op zondag 18 augustus ging Mw. van Dam Pieters uit Utrecht bij ons voor. De schriftlezingen kwamen uit Psalm 34 en Lucas 15. De Geschiedenis van “De Verloren Zoon”.  Alweer?

Iedereen denkt ook dat weet ik wel dat is zo bekend. Deze zondag werd de nadruk meer gelegd op de zoon die altijd zo trouw bij zijn vader gebleven was. Hij moppert omdat zijn vader zo blij is met de terugkomst van de jongste zoon. God zoekt juist zondaars en tollenaars. Deze mogen zich welkom weten bij Jezus en bij God. De opdracht aan ons is om verwaterde contacten en uit het oog verloren mensen op te zoeken en de weg naar Jezus en onze kerk terug te wijzen. Want iedereen ongeacht zijn of haar verleden is welkom bij Jezus en dus bij God.

Op zondag 25 augustus ging Mw. B. Broeren-Verschoor uit Puttershoek bij ons voor. Wij hoorden de geschiedenis van Henoch uit Genesis 5. “Wandelen met God” dat was het thema van de dienst. Wandelen (en dus niet lopen) is goed voor lichaam en geest. Het geeft ruimte en je kunt tijdens het wandelen veel overdenken. Henoch wandelde met God staat in de Bijbel. Wandelen wij ook met God? Misschien moeten wij ook eens wat meer tijd vrijmaken om Hem te zoeken tijdens onze “Wandelingen”.  U kunt beide diensten terugluisteren op www.kerkdienstgemist.nl/Zuid-Holland/Maasdam.

Komende zondag hoopt Dhr. J.W. van den Bosch uit Aalsmeer bij ons voor te gaan. Jan Willem weet heel veel van het Hebreeëns en Jodendom en de gebruiken rondom het Jodendom, de wortels van ons christelijke geloof. Hij heeft theologie gestudeerd en dit in 2014 afgerond.

De kinderen van de nevendienst luisteren naar het verhaal uit: Lucas 14:1.7-14 De beste plaats Jezus vertelt het verhaal van de eersten die achteraan komen te staan. Een ereplaats kies je niet, die krijg je. Als je voor jezelf de beste plaats kiest, loop je het risico dat je naar achteren moet als iemand binnenkomt die belangrijker is dan jij.

Omzien naar elkaar: Er zijn nog steeds meerdere zieken in onze gemeente. Hun namen en adressen hangen wekelijks achterin onze kerk.

Ook denken wij aan de rouwdragenden onder ons. Dhr. en Mw. Dorst: hun schoonzoon Chris is na een ernstig ziekbed overleden. Fam. de Lange nu zij Theo de Lange moeten missen. Ook denken wij aan de Fam. H.A. Kwakernaat. Nu hun man en vader en onze oud organist is overleden. Wij bidden voor onze zieken en rouwdragenden voor Gods nabijheid en Troost. Ik wandel in het licht met Jezus, mijn ziel is Hem gans toegewijd, Met Hem verrezen tot nieuw leven, volg ’k mijn Heiland tot in eeuwigheid (ELB 184-3).

Open Monumentendag: Op 14 september “tijdens onze Rommelmarkt” is de kerk open. Er wordt een tentoonstelling gehouden van Bijbels en/of Trouwjurken. Heeft u iets dat met onze kerk te maken heeft of herinnert aan onze kerk dat past in dit thema neemt u dan contact op met onze ouderling Mw. W. Meuzelaar-van Kesteren email: wilmameuzelaar@gmail.com.

Agenda voor de komende week: Maandag 2 September 2019: 19.30 uur Kerkenraadsvergadering

Woensdag 4 september 2019 10.00-12.00 uur Inloophuis Gez. Kerken in de RK Kerk te Puttershoek

14.00-15.00 uur Knutselclub in het Ontmoetingscentrum 19.30-21.15 uur Repetitie van de Cantorij

Donderdag 5 september 10.00-12.00 uur Inloophuis “Achter de Plataan” in het Ontmoetingscentrum

Zaterdag 7 september 09.00-12.00 De Boekenbus op het Kerkplein.

Ten slotte mag ik u namens de Kerkenraad een goede week en Gezegend weekend toewensen.

Langzaam gaan alle groepen en kringen weer van start en zit de vakantie erop. Here, maak mij uwe wegen, door uw woord en Geest bekend; leer mij, hoe die zijn gelegen en waarheen G ’uw treden wendt; leid mij in uw rechte leer, laat mij trouw uw wet betrachten, want Gij zijt mijn heil, o Heer, ’k blijf U al den dag verwachten. (Psalm 25-2)

Toos Israel-Biesheuvel (scriba)

 

 

 

 

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Zondag 1 september 2019: 10.00 uur Dhr. J.W. van den Bosch uit Aalsmeer

Nieuwe (voorlopige) data catechisatie bekend.

Zie http://www.kerkmaasdam.nl/jongeren/catechese/

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Nieuwe (voorlopige) data catechisatie bekend.

Oproep Beamteam!

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Oproep Beamteam!

Zondag 25 augustus 2019 10.00 uur Mw. B. Broeren-Verschoor uit Puttershoek

De bloemen van de afgelopen weken gingen op zondag 4 augustus naar Dhr. B. Rookhuijzen met een hartelijke groet vanuit onze gemeente. Op zondag 11 augustus gingen de bloemen naar Petra Commijs als bemoediging en groet van uit onze gemeente.

Afgelopen zondagen: Op zondag 4 augustus ging Ds. L. Donkersloot uit Ridderkerk bij ons voor. We luisterden naar Paulus uit Thessalonicenzen 5 waarin hij ons de opdracht geeft: “Verblijdt u te allen tijde, bidt zonder ophouden, dankt onder alles, want dat is de wil van God in Christus Jezus”.

Maak je geen zorgen om de dag van morgen want elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Ds. riep de gemeente op om vooral blij te zijn. Lukt het je niet om blij te zijn: Bid dan tot God. En lukt het je niet om te bidden, roep dan de naam van Jezus aan.

Op zondag 11 augustus ging Ds. E. Agterhuis uit Heinenoord bij ons voor de schriftlezing kwam uit Handelingen 13 waarin Paulus reist van Perge naar Antiochië. Paulus vertrouwd op de Heer en wil het evangelie verkondigen. Mensen uit die tijd wisten niet wie Jezus was. Paulus probeerde hun het verhaal van Jezus te vertellen.  Het evangelie is niet vrijblijvend.  Het is een oproep om Jezus te volgen en God te aanbidden. Is Jezus bij ons nog welkom?

Komende zondagen hoopt op zondag 18 augustus Mw. H. van Dam-Pieters uit Utrecht bij ons voor te gaan. De kinderen van de nevendienst luisteren naar het verhaal uit Lucas 12 vers 49-56: Wat gaat het worden? In het verhaal voor de jongste kinderen kijken twee mensen naar de lucht om te zien wat voor weer het wordt. In het verhaal voor de oudste kinderen nemen mensen een parasol mee, want het wordt een warme dag. Maar weten ze ook wat er in de wereld gaat gebeuren? Het is nu de tijd dat het koninkrijk zal aanbreken. Op zondag 25 augustus hoopt Mw. B. Broeren-Verschoor bij ons voor te gaan. De kinderen luisteren deze zondag naar het verhaal uit Lucas 13 vers 22-30.

Dit wil je niet missen! Iemand stelt Jezus de vraag: Zijn er maar weinigen die worden gered? Jezus antwoordt dat er redding is voor velen. Maar dat zij daar zelf voor in beweging moeten komen. Het is alsof God de sleutel van zijn huis aan mensen gegeven heeft.

Omzien naar elkaar: Er zijn nog steeds meerdere zieken in onze gemeente.

Soms door ziekte maar ook door een ongeval. Wij vragen u onze zieken en rouwdragenden op te dragen in uw gebeden.

Laten wij ook in deze vakantietijd omzien naar elkaar en elkaar niet vergeten.

Want Jezus droeg mijn zondelast en tranen aan het kruis, Hij houdt mij door genade vast en brengt mij veilig thuis. (ELB 203-3)

Bericht van de Rommelmarkt: Voor de Najaars-Rommelmarkt op 14 september a.s. te Maasdam zoekt de Rommelmarkt Commissie goede bruikbare spullen voor de verkoop. Ophaalochtend 30 augustus a.s., meldt u a.u.b. uw spullen aan tot een dag vóór de ophaaldag. Aanmelden graag via tel. 676 7188 of tel. 676 1430. Dat wat heel, compleet en schoon is zoals klein-meubelen en kleingoed, kleding, linnengoed, babyspullen etc. kunnen we goed gebruiken.  Erg fijn als u het in een stevige doos kunt verpakken. Hartelijk dank als u aan ons wilt denken bij het opruimen van uw spullen.

Agenda voor de komende weken: Donderdag 22 augustus 13.30-14.30 uur “De Kerk is Open”

Zaterdag 24 augustus voor 16.00 uur inleveren kopij Hervormd Contact. Zondag 25 augustus 10.00 Mw. B. Broeren-Verschoor. Maandag 26 augustus 19.00 uur Gebedskring in de consistorie. 19.00 uur Moderamenoverleg 20.00 uur Ouderlingen overleg. Donderdag 29 augustus 13.30-14.30 uur “De Kerk is Open” Vrijdag 30 augustus Ophaalochtend rommelmarkt.

Ten slotte: Mag ik u namens de kerkenraad Gezegende en goede weken toewensen.

Heer ik kom tot U, neem mijn hart verander mij. Als ik U ontmoet vind ik rust bij U. Want Heer ik heb ontdekt dat als ik aan uw voeten ben- Trots en twijfel wijken voor de kracht van uw liefde.

Houd mij vast, Laat Uw liefde stromen, Houd mij vast heel dicht bij Uw hart. (ELB 226:1)

Toos Israel-Biesheuvel (Scriba).

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Zondag 25 augustus 2019 10.00 uur Mw. B. Broeren-Verschoor uit Puttershoek

Zondag 11 augustus 2019 10.00 uur Ds. E. Agterhuis uit Heinenoord

 

De bloemen van de afgelopen weken gingen op zondag 21 juli 2019 naar Mw. Middelkoop-Kruithof als teken van groet vanuit onze gemeente. De bloemen van 28 juli 2019 gingen naar Mw. van der Stouw-Wols van de Keizersdijk met een hartelijke groet en medeleven.

Afgelopen zondagen: Op zondag 21 juli mochten wij met elkaar het Heilig Avondmaal vieren. De dienst werd geleid door onze oud-predikant Ds. Jak Verwaal. Het was een fijn en vertrouwd samen zijn zo met elkaar. Op zondag 28 juli ging bij ons Dhr. Jorim Rietdijk voor. Inmiddels geen onbekende meer in ons midden. Wij lazen uit Mattheus 18 vers 21-35. Daarin legt Jezus de vraag uit “Hoe vaak moet je iemand iets vergeven?” Hij probeert daarin zijn leerlingen uit te leggen dat God ons alle zonden vergeven heeft door zijn Zoon Jezus Christus aan het kruis te laten sterven. Alle zonden zijn ons vergeven. Laten wij ook zo iedereen die ons iets schuldig is vergeven. Tot wel 70 maal 7 keer ofwel oneindige vergeving. Wij zijn onderweg als pelgrims, vinden bij elkaar houvast. Naast elkaar als broers en zusters, dragen wij elkanders last. (ELB 213). U kunt de diensten terugluisteren op www.kerkdienstgemist.nl/Zuid-Holland/Maasdam.

Komende zondagen: Op zondag 4 augustus a.s. hoopt Ds. L. Donkersloot uit Ridderkerk bij ons voor te gaan. De kinderen van de nevendienst luisteren naar het verhaal uit Lucas 12:31-21 “Vergeet niet te leven” Twee broers komen bij Jezus omdat ze ruzie hebben over een erfenis.

Op zondag 11 augustus hoopt Ds. E. Agterhuis uit Heinenoord bij ons voor te gaan.  De kinderen luisteren dan naar het verhaal uit Lucas 12:32-40 “Op de uitkijk” Jezus vertelt zijn leerlingen dat je kunt uitkijken naar God. Blijf waakzaam.  Het is in de gemeente duidelijk merkbaar dat het vakantietijd is. De banken blijven leger vertrouwde gezichten zijn soms wat langer weg. Alle activiteiten liggen tot eind augustus begin september op een laag pitje. Laten wij vooral onze ouderen en zieke gemeenteleden niet vergeten in deze tijd.

Omzien naar elkaar: Er zijn nog steeds meerdere zieken in onze gemeente. Hun namen en adressen staan wekelijks op de briefjes bij de uitgang van onze kerk. Afgelopen week ontvingen wij de Rouwbrief van Mw. Janna Reedijk- Bevelander. Mw. Reedijk is overleden in de leeftijd van 96 jaar.

Zij was op een leeftijd van de zeer sterken onder ons. Reeds vroeg is zij weduwe geworden en heeft een aantal jaren geleden haar zoon verloren. Op vrijdag 26 juli is er afscheid van Mw. Reedijk genomen in het crematorium in Heinenoord. Wij wensen haar dochters en schoondochter en schoonzoon en de klein en achterkleinkinderen heel veel sterkte toe nu zij moeder en oma moeten missen. Wij leven mee met Fam. Snel en van der Star nu zij afscheid hebben genomen van hun zus, schoonzus en tante Ria Snel in de leeftijd van 52 jaar. Ook onze aandacht voor Fam. den Hoed. De schoonvader en opa van Stephanie en de kinderen is afgelopen week overleden. Wij gedenken alle rouwdragenden en diegene die het moeilijk hebben in deze vakantietijd.

Boekenmarkt: De Boekenbus ‘Stap in de wereld van boeken’ staat zaterdag 3 augustus op het kerkplein aan de Raadhuisstraat 37 in Maasdam. De bus is geopend van 9.00 tot 12.00 uur en staat vol met boeken. Koop voor de zwoele augustusavonden een prima boek!
De opbrengst van alle verkochte boeken komt ten goede aan onze kerk. Fijn als u uw overtollige boeken bij ons wilt inleveren.

Tenslotte: Wil ik u een lied meegeven Psalm 62 vers 6 Zet nooit uw hart op geld of goed, zie toe dat gij geen onrecht doet, want alle macht is snel vervlogen. ’t Zij hoog of laag, ’t zij arm of rijk, gij zijt een ademtocht gelijk, lucht, in een weegschaal afgewogen.

Namens de Kerkenraad mag ik u gezegende weken toewensen en gaat u met vakantie, dan wensen wij u een goede reis en een behouden thuiskomst.  Voor allen die al weggeweest zijn of niet weggaan, hopen wij elkaar te mogen ontmoeten in onze kerk. Toos Israel-Biesheuvel (scriba).

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Zondag 11 augustus 2019 10.00 uur Ds. E. Agterhuis uit Heinenoord