Kindernevendienst Klein Begin

Dit is de pagina van kindernevendienst Klein begin.

De leiding is bereikbaar via: kbnevendienst@gmail.com

We lezen deze  weken uit het boek Ester. Uit heel veel meisjes wordt zij gekozen tot nieuwe koningin in het Perzische rijk (ze verzwijgt dat ze joods is). Dat is bijzonder maar daarmee heeft zij  ook grote verantwoordelijkheden.  Kan en durft zij met deze verantwoordelijkheden iets tegen de plannen van minister Haman te doen? De verhalen gaan over vervolging en bedreiging, maar ook over geloof, hoop en redding.

Ester is moedig en wijs. Wij hopen moed en kracht te mogen ontvangen net als Ester. Wij hopen de dingen te vertellen die belangrijk voor ons zijn. En dat we die dingen ook kunnen laten zien als we bang zijn voor anderen.

Hierbij aansluitend wordt er op dit moment ook een dienst voorbereid met de kindernevendienst voor 10 februari. Het thema van deze dienst is: Wat is je plaats?

Ook wil ik alvast verklappen dat we met alle kinderen die zich aanmelden op 18 mei een gezellige dag willen organiseren…… houd deze datum vrij! De uitnodigingen volgen spoedig.

Groetjes Jolanda