Catechese

Catechese!

Ben je van de basisschool af, dan ben je welkom op de catechese.
De catechese is 1x in week op zondagavond van 18.00 tot +/- 19 met aansluitend soos tot uiterlijk 20 uur.
Schikt de zondagavond niet, neem dan contact op met de jeugdouderling.
Het seizoen loopt vanaf de startzondag. Vind je het leuk en/of belangrijk om over geloof, kerk en het leven na te denken en van mening te wisselen met leeftijdsgenoten, kom, je bent welkom!

Ouders/verzorgers van jongelui van 12 jaar en ouder, stuur uw kind naar de catechisatie, als u het belangrijk vindt dat uw kind
met leeftijdsgenoten o.l.v. catecheten nadenkt over het leven van nu met als uitgangspunt de Bijbel en het geloof in God.

Mocht je “dagelijks” van het wel en wee op de hoogte worden gehouden (en je beschikt over een smartphone met Whatsapp), geef dan je mobiele telefoonnr. door en wij voegen je toe in de catechese-APP!