Rommelmarkt

‘Gerommel in Maasdam’ 1974-2020                                           

De Kerst-Rommelmarkt sluit bijna de rij van de activiteiten van de Rommelmarkt commissie zo aan het eind van dit jaar. Het is wel een van de meest bewerkelijke markten. Maar ook de meest inspirerende. Heel veel mensen doen en denken mee in de voorbereidingen die al starten met het vragen, ‘mag er van die of die stuik in uw tuin wat worden gesnoeid half december’? Dan volgen aanmeldingen van hulptroepen om de vrachtwagen vol te laden met alle kerstballen en aanverwante artikelen en mensen die helpen met het maken van de kerststukken, op de dag voor de markt. Het is een drukke maar fijne dag en om 21 uur stoppen we met het maken, er zijn 99 stukken klaar! Op de ochtend voor de kerstmarkt is het erg druk ook al omdat iedereen nog even wil bloedprikken, deze mensen genieten van onze bezigheden. Het lukt altijd net om na de lunch de laatste zaken te regelen en om 13.45 uur echt ‘gereed’ te staan voor de bezoekers die al een kwartier ‘op wacht’ staan om binnen te mogen. Dhr. Verplanke opent de Kerstmarkt en bedankt alle vrijwilligers namens de kerkrentmeesters met een banketstaaf. Dit waardeerden alle medewerkers zeer! Op het plein deden Krijn-Bas Kooy, Mw. v d Wekken en Jan de Koning samen met de vrijwilligers van de Boekenmarkt hun best om gezelligheid uit te stralen en hun waren aan de mens te brengen. De kopers deden hun best een mooi kerststuk te vinden naar hun zin, daar ‘vlogen’ de gemaakte stukken de deur uit. Ook de andere kramen mochten niet klagen over belangstelling. De tafel in de hal zat steeds vol met mensen die nog een kop koffie met iets lekkers nuttigden en hun aankopen nog eens bekeken of aan een ander lieten zien. Duidelijk dat men tevreden was. Het werd dan ook een mooie opbrengst van bruto € 1556,90. Ieder die hieraan heeft bijgedragen willen we hartelijk danken! We kregen ook € 20,- van iemand die niet in de gelegenheid was erbij te zijn. Om 17 uur kwamen de hulptroepen die we ook hard nodig hadden om alles ‘op tijd’ weer uit het OC te hebben in verband met het in het licht zingen van de Kerstboom op het plein. Het is allemaal gelukt om op tijd gereed te zijn en alles opgeruimd te hebben. Pluim voor alle hulp! Op 19 december werden onze kramen verhuurd aan Duivesteyn voor de kerstmarkt in de sporthal. Ook hier zijn dan twee dagen 6 mensen voor nodig om op te bouwen en af te breken. Dank voor jullie trouwe hulp mannen! Willen we nu een poosje rust inbouwen en begin 2020 starten we met het laden van de bandenwagens met spullen uit de opslag zodat bij de ophaalmomenten vanaf februari weer ruimte is om de spullen neer te zetten. We kijken dankbaar terug op afgelopen jaar. Wensen we u allen een goede Jaarwisseling toe en hopen dat u in 2020 ontvangen mag wat u nodig hebt.

Informatie via elfjesnel@gmail.com of bij onderstaande commissieleden.

Cobi Vermeulen, Arie v d Berg, Rook de Vlaming en Elly Snel