Zondag 26 juli 2020 10.00 uur Ds. H. Koolhaas uit Aalsmeer

De bloemen gingen in de afgelopen weken op 5 juli met een hartelijke groet ter bemoediging naar Mw. Jabaaij-Grooters uit Puttershoek. Op zondag 12 juli gingen de bloemen met een hartelijke felicitatie naar het echtpaar Janse-Herweijer die op 6 juli 60 jaar getrouwd waren. Helaas verblijft Mw. Janse tijdelijk in de Rembrandt voor revalidatie.

Afgelopen zondagen: ging op zondag 5 juli Ds. L. Donkersloot uit Ridderkerk bij ons voor. Wij lazen uit Jesaja 35 en Mattheus 6 afsluitend met een gedeelte uit 1 Thessalonicenzen 5. “Verblijd je ten alle tijden”. Lees je bijbel en laat je verwonderen door Gods liefde en volmaaktheid. In je voor en tegenspoed bidt met ootmoed en ontzag. Op zondag 12 juli hebben we gelukkig Ds. G.E. van der Hout uit Lekkerkerk bereidt gevonden om de dienst te leiden. Ds. Reehorst uit Nieuw-Beijerland stond op het rooster, maar moest vanwege gezondheid deze dienst op het laatste moment teruggeven. Wij vierden met elkaar het Heilig Avondmaal op aangepaste wijze. Het werd een lopend avondmaal iedereen kon langs de tafel lopen en een stukje brood en glaasje wijn gebruiken. Al lopend kon men weer naar zijn of haar plaats gaan. Dit alles op aanwijzing van de diakenen en ouderling van dienst. Ds. van der Hout nam ons mee in de lezingen uit de Heidelbergse Catechismus zondag 20 en uit Johannes 14 en Galaten 4: “Wat gelooft u van de Heilige Geest?” U kunt de diensten terugluisteren op www.kerkdienstgemist.nl

Komende zondag hoopt onze oud-predikant Ds. Jak Verwaal voor te gaan in een doopdienst. De zoon van Rick en Wilma Welten-Zilverschoon zal het teken en zegel van de Heilige Doop ontvangen. Yens Henricus Huig Welten is geboren op 6 juni 2020. Wij hopen met elkaar op een gezegende dienst. Iedere bezoeker moet zich verplicht aanmelden volgens de corona-regels van onze kerk. Het maximum is 45 personen. Op zondag 26 juli hoopt Ds. H. Koolhaas uit Aalsmeer bij ons voor te gaan. Ook hier geldt een maximum van 45 personen in de kerk. Helaas mogen wij nog niet met elkaar zingen maar mee neuriën met het orgel mag wel. Thuis kunt u uit volle borst meezingen!

Beroepingswerk: Op donderdag 2 juli hebben wij een zeer geslaagde gemeenteavond mogen houden. Ds. Marianna van de Graaf uit Poortugaal heeft zichzelf voorgesteld aan de gemeente en er is een stemming onder belijdende leden gehouden. Aangezien er geen bezwaren tegen de beroepingsprocedure zijn binnengekomen is op vrijdag 10 juli 2020 de beroepsbrief uitgereikt aan Ds. van de Graaf. Zij had haar antwoord reeds klaarliggen en gaf ons als antwoord dat zij: “Van harte, met enthousiasme en in vertrouwen het beroep van onze gemeente aanneemt”. Grote dankbaarheid en vreugde vervullen ons met dit besluit. In november kunnen wij uitzien naar onze nieuwe predikant die als Herder en Leraar aan onze gemeente verbonden zal worden. Grote dank ook voor alle leden van de beroepingscommissie die enorm veel werk en inspanning hebben verricht in deze moeilijke Corona-tijd om tot het vinden van een geschikte kandidaat te komen. Maasdam wordt de 3e gemeente van Ds. van de Graaf na 6 jaar in het hoge Noorden (Friesland) en 14 jaren in de pg-gemeente van Poortugaal zal zij in onze gemeente als predikant gaan werken. Zoals zij zelf schrijft: “lk heb er alle vertrouwen in, dat wij als predikant en gemeente een goede, fijne samenwerking zullen hebben. lk hoop en bid van harte dat wij samen, met Gods hulp en leiding, een vruchtbare, gezegende tijd tegemoet gaan”.

Omzien naar elkaar: Op maandag 29 juni is in de leeftijd van 80 jaar Pieter Voetee overleden. Man, vader en Opa. Op vrijdag 3 juli was de uitvaartplechtigheid in het Crematorium in Heinenoord met de woorden uit 1 Korinthe 13 “En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie, de meeste van deze is de liefde”. Wij denken aan zijn vrouw Jannie en de kinderen en kleinkinderen. Wij bidden om de kracht en troost van onze Here. Mw. Fenny van de Burgh-Kranendonk is aan haar hand geopereerd wij wensen haar een voorspoedig herstel toe. Wij denken aan Dhr. Jan Vermeulen die gestart is met een serie bestralingen om zijn ziekte te behandelen. Wij vragen uw voorbede voor Jan en Cobi. Op zaterdag 4 juli was het echtpaar P. Engels-Westerlaken 40 jaar getrouwd. Op maandag 6 juli was het echtpaar K.A. Janse-Herweijer 60 jaar getrouwd. Wij willen beide echtparen van harte feliciteren en nog vele jaren in liefde en gezondheid toewensen. Wij bidden ook Mw. Janse-Herweijer een voorspoedig herstel toe.

Mededeling van de Rommelmarkt: De pannenkoeken actie van zaterdag 4 juli heeft het prachtige bedrag van 482,65 Euro opgebracht. Alle vrijwilligers, kopers en sponsoren hartelijk bedankt voor uw inzet namens de commissie. De Boekenbus: Zaterdag 4 juli heeft de boekenbus het mooie bedrag van 80 Euro tbv onze kerk opgebracht. Er waren 14 kopers en 7 bezoekers die boeken inleverden. Bedankt voor de inzet van vrijwilligers en kopers.

Ten Slotte: Wij gaan richting vakantietijd die zal dit jaar ook anders dan anders zijn. Wij wensen iedereen een goede reis en behouden thuiskomst. En blijft u dit jaar thuis, ook daar kun je heerlijk ontspannen met alle goeds dat wij in onze huizen hebben. Namens de kerkenraad mag ik u hartelijk groeten en een Gezegende tijd toewensen. Toos Israel-Biesheuvel (ouderling-scriba).

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.