Beroepingswerk, gemeenteavond 02-07-2020

De beroepingscommissie heeft 21 mei een kandidaat dominee voorgesteld aan de kerkenraad.
De kerkenraad is op 25 mei akkoord gegaan met de kandidaat.
Omdat onze gemeente kleiner is dan 200 belijdende leden moet er (onder de belijdende leden) een stemming over het beroepen van de kandidaat plaatsvinden.

Vandaag is een uitnodigingsbrief voor een gemeenteavond op 2 juli a.s. uitgegaan naar alle leden van de kerk. Deze bijeenkomst is georganiseerd door de kerkenraad zodat de stemming onder de belijdende leden kan plaatsvinden. Vanwege de Coronamaatregelen en de beperkte mogelijkheden tot samenkomen, is het ook voor niet belijdende leden mogelijk kennis te maken met de kandidaat. En uiteraard voor de kandidaat de mogelijkheid kennis te maken met de gemeente.

De naam van de kandidaat wordt pas op 21-06 bekend gemaakt.
Uiteraard heeft de beroepingscommissie haar werk zorgvuldig gedaan en is zij ervan overtuigd een goede kandidaat voorgesteld te hebben. Dit proces is ook het gebruikelijke proces dat volgens de kerkorde doorlopen moet worden bij het beroepingswerk. Tevens geeft dit de kandidaat de mogelijkheid om een eventueel beroep binnen de eigen gemeente kenbaar te maken.

Machtigen: Een machtiging geeft u alleen af aan iemand die van u weet wat u graag in een predikant ziet, of juist niet. Wees duidelijk waar uw stem naar uit gaat. Uiteraard kunt u na a.s. zondag zelf nagaan wie de kandidaat is. Wees hier voorzichtig mee en weet dat de beroepingscommissie een zorgvuldig proces heeft doorlopen en over meer informatie beschikt dat u wellicht in openbare stukken kunt terugvinden.
Wij vragen u uiteraard zorgvuldig met de gegevens van de kandidaat om te gaan. Heeft u aanvullende informatie nodig dan kunt u uw vragen kwijt aan de leden van de beroepingscommissie. Hiervoor is op 2 juli ook zeker nog gelegenheid.

Omdat er in de kerk maximaal ruimte is voor 50 mensen kunnen we helaas niet iedereen verwelkomen en zullen we mensen teleur moeten stellen. Ondanks dit gegeven vindt de kerkenraad het belangrijk dat het proces doorgang kan vinden. Op deze manier is het mogelijk snel weer een eigen predikant in onze gemeente te hebben. Een kleine pleister op de wonden is dat u de kennismaking kunt volgen via de computer. Mensen die niet op de avond aanwezig kunnen zijn, vanwege eigen keus of tekort aan plaatsen, kunnen zo toch een eerste indruk krijgen van de kandidaat dominee.

We begrijpen dat de situatie niet ideaal is, maar denken echt een goede kandidaat dominee te kunnen presenteren waar we als gemeente weer mee de toekomst in kunnen!
We vragen u om uw begrip hiervoor en bidden dat de uitslag van de bijeenkomst de juiste mag zijn voor de kerk van Maasdam.

In vertrouwen op Hem

De kerkenraad.

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.