zondag 16 juni 2019  10.00 u.  ds. L.Donkersloot, Ridderkerk

 

 

De bloemen van zondag 26 mei gingen als teken van bemoediging en medeleven naar mw.Nicole Vermeulen en van zondag 2 juni gingen de bloemen naar dhr.Rook de Vlaming, omdat hij weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis.

Zondag 26 mei mochten we met elkaar het Heilig Avondmaal vieren voorganger was Ds.A.J.T.Bouwman uit Papendrecht, we werden allen uitgenodigd door Jezus om samen aan tafel te gaan. Genesis 18-:1-8 stond centraal in de avondsmaalsmeditatie waarvan het thema “Gastvrijheid” was. Zoals Abraham gastvrij was naar de 3 vreemdelingen zo is Jezus gastvrij naar ons allen en nodigt ons uit om met hem het Avondmaal te vieren.

Hemelvaartsdag 30 mei Ds.F.L.Renes uit Rotterdam was onze voorgangers tijdens een gezamenlijke dienst met de Gereformeerde kerk uit Puttershoek. De lezingen waren uit Genesis 1:6-8 ,2 Koningen 2:6-13 en Lucas 24:46-53.tijdens de overdenking stond de Hemel centraal.

Zondag 2 juni Ds.P.J.van der Ende uit Rijnsburg ging voor in deze dienst, er werd gelezen uit Handelingen 1:12-26. Wij hoorde hoe de discipelen het aantal van 12  weer compleet wilde maken, nadat er een de lege plaats  ontstaan was door het verraad van Judas. Door  een gezamenlijk gebed werd  Mattias( geschenk van God) nummer 12.Zij bleven eendrachtig met elkaar bidden. Wij kunnen hiervan leren om met elkaar te blijven bidden, door het gezamenlijk gebed ,deel je samen Gods belangen en kan Gods Geest door ons allen heen werken.

Komende zondag: 1e pinksterdag 9 juni 10.00. u. Hoopt ds.T.Meijer uit Puttershoek voor te gaan.

De nevendienst heeft als thema Woorden .De leerlingen van Jezus zitten bij elkaar. Kleine vlammetje blijven hangen boven hun hoofd. Ze zetten ramen en deuren open. Met harde stem praten ze. De mensen kijken op. Iedereen hoort precies wat er wordt gezegd. Ook al komen ze allemaal ergens anders vandaan en spreken ze een andere taal.

Om 12. 00 u. is de Pinksterpraise voorganger is dhr.Jorim Rietdijk,  een openluchtdienst aan de Binnenmaas met als thema “Woorden”. Op het adres Lageweg 7, t.o. de ingang van de Campina, is een samenzijn met o.a. veel muziek. Voor de kinderen is er een creatief programma en voor de allerkleinsten is er oppas. Op zondagmorgen is op de website te lezen of de dienst als gevolg van het weer wel of niet doorgaat. Neem een stoeltje of kleed mee. Vanaf half 12 is er ontvangst met koffie, thee en limonade. De dienst start om 12.00 uur. Er is voldoende parkeergelegenheid. Van harte welkom!

Meer info: www.kerkmaasdam.nl

 

Zondag 16 juni hoopt ds L. Donkersloot uit Ridderkerk voor te gaan, de kinderen gaan aan de slag met het thema :Mag ik iets vragen? Nikodemus, een Farizeeër, gaat ’s avonds laat naar Jezus. Hij heeft veel vragen. Hoe kan een mens opnieuw geboren worden als hij al oud is? Hoe kan hij opnieuw tevoorschijn komen uit de buik van zijn moeder?

Omzien naar elkaar.

Nog steeds zijn er meerdere zieken in onze gemeente, Wij bidden voor Gods nabijheid en kracht om dit te dragen.

De Hervormde Gemeente Maasdam heeft het overlijdensbericht ontvangen van:

Mw. Jozina Aartje Naaktgeboren- de Romph, zij was jaren samen met haar man het kostersechtpaar van de kerk van Maasdam. Vele mensen hebben hier nog herinneringen aan. Na het overlijden van haar man heeft ze nog jaren in Maasdam gewoond, een val maakte dat het niet meer mogelijk was om zelfstandig te kunnen wonen en is ze verhuisd naar Puttershoek. Zondag 26 mei is ze overleden en vrijdag 31 mei is ze begraven op “de Essenhof” te Puttershoek. Wij wensen haar kinderen, klein-en achterkleinkinderen Gods nabijheid ,heel veel krachte en sterkte toe in deze moeilijke tijd.

 

 

Blijf bij mij Heer, als ’t zonlicht niet meer straalt.
Blijf met mij, Heer, als straks de avond daalt.
Als vrienden henengaan in stormgetij,
blijf Gij ter hulp gereed, o blijf met mij.( Johannes de Heer)

 

Vrijdag 28 juni  is een ophaalochtend van hergebruik spullen gepland voor de Najaars- Rommelmarkt in Maasdam. Aanmelden a.u.b. tot 27 juni via 078-676 7188 dhr. v d Linden of 078- 676 1430 dhr Goud als u afstand wilt doen van goede spullen die voor hergebruik in aanmerking komen. Het is erg fijn als u de spullen in een stevige doos kunt verpakken. Grote t.v.’s, kasten, plastic tuinmeubilair en beschadigde spullen kunnen we niet meer aannemen omdat we daar geen afzet voor hebben. We zien u graag op 14 september bij onze Najaars-Rommelmarkt, waarvan de opbrengst ten goede komt aan onze kerk. Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via https://www.facebook.com/marktenmaasdam of www.kerkmaasdam.nl/activiteiten/rommelmarkt

De agenda voor de komende weken: zaterdag 8 juni: Loop van Maasdam 14.00 u. start wandelaars 5 en 10 kilometer en jeugd 1 km hardlopen. 14.10 u. Jeugd 2 km hardlopen. 15.00 u.  Loop van Maasdam start 5 en 10 km hardlopen,  skeeleren. Woensdag 12 juni: 10.00-12.00 u. Inloop Gez. Kerken in de RK Kerk te Puttershoek donderdag 13 juni 10,00-12,00 u. inloop achter de plataan maandag 17 juni 19.00 u, gebedskring donderdag 20 juni 10.00-12.00 u. inloop achter de plataan.

 

Ten Slotte: Wil ik u namens de kerkenraad hartelijk groeten en Gods Zegen toewensen.

Wilma Meuzelaar-van Kesteren

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.