Zondag 24 februari 10.00 uur Ds. G.J. Robbemont uit Oud-Beijerland

De bloemen van afgelopen zondag gingen als hartelijke groet en beterschapswens naar Wessel van Steensel. Hij tobt al langere tijd met gezondheids problemen. Vanaf deze plaats ook heel veel sterkte toegewenst.

Afgelopen zondag hadden wij een hele feestelijke dienst speciaal voor mensen met een beperking.

Wij hebben gezongen, geluisterd, geklapt en vooral het kinderkoor “Een Vrolijk Geluid” gaf een geweldig optreden weg. Voorganger was Mw. Ds. Lyonne Verschoor. “Hoe herken je een slechterik” dat is nog zo eenvoudig niet. Ook in het verhaal van Esther was Haman de slechterik. Hij wilde alle joden dood maken omdat hij ruzie had met Mordechai ook een Jood. Gelukkig heeft God ervoor gezorgd dat het verhaal heel anders afliep. Durven wij net als Esther tegen het kwaad in te gaan?

Zijn wij wel zo dapper of durven wij dan niet. Zijn wij misschien bang dat het kwaad zich dan tegen ons keert. Heeft God wat aan ons als wij bang zijn, als wij niet durven? Durven wij te onderzoeken wat God van ons vraagt? De wereld redden begint bij een mens redden. Wie een mens redt, red de wereld. U kunt de dienst terugluisteren op www.kerkdienstgemist.nl

Komende zondag hoopt Ds. G.J. Robbemont uit Oud-Beijerland bij ons voor te gaan. Het thema van de kindernevendienst komt uit Ester 8:3-8; 9:1-23. Wat kun je doen? De wet om de joden uit te roeien, kan niet veranderd worden. Daarom maakt de koning er een wet bij waarin staat dat zij zich wel mogen verdedigen. Met de kinderen bekijken we het ook op iets kleinere schaal: Wat kun je doen als er iets gebeurd is dat niet zomaar te herstellen is?

Omzien naar elkaar: Afgelopen zaterdag hebben wij in een rouwdienst in de Kerk van Maasdam onder overweldigende belangstelling afscheid genomen van Willem Adriaan Cornelis (Wilco) den Hoed. Wilco was een mensen-mens en had heel veel mensen rondom zich verzameld. Familie, vrienden collega’s, dienst kameraden, leden van het badminton, het Koor waar Wilco lid van was en natuurlijk gemeenteleden te veel om op te noemen. Wij wensen Stefany, Bart en Megan, Laura en Wilco (de vriend van Laura) alle kracht en liefdevolle steun die zij zo nodig hebben. Laten wij dit gezin in onze gebeden opdragen. Ook denken wij aan Fenny en de kinderen Prosman die afgelopen week hun vader en opa hebben begraven. Ondanks zijn ernstige ziekte toch een enorm verlies voor zijn vrouw, de kinderen en kleinkinderen. In onze gemeente zijn nog steeds meerdere zieken.

Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser. Gij voert de strijd, de huld’ is U gewijd. In ’t laatste uur zal ‘k zegevierend ingaan in rust met U die die mij hebt voortgeleid. Evang. Liedbundel 246.

De Boekenbus ‘Stap in de wereld van boeken’ staat zaterdag 2 maart op het kerkplein aan de Raadhuisstraat 37 in Maasdam. De bus is geopend van 9.00 tot 12.00 uur en staat vol met heel veel boeken in allerlei genres voor mensen van 0-100! Tijdens de openingsuren kunt u uw overtollige boeken inleveren. De opbrengst van alle verkochte boeken komt ten goede aan onze kerk.

Ook dit jaar is er weer gelegenheid om een huispaaskaars te bestellen: Tot en met zondag 3 maart as. Is er voor eenieder die daar belangstelling voor heeft gelegenheid om een huispaaskaars te bestellen. De bestellijst ligt achter in de kerk, voor vragen kunt u terecht bij de koster, Rook de Vlaming tel.nr 078 676 4187.

Agenda voor de komende week: Maandag 25 februari 19.00 uur gebedskring

Woensdag 27 februari 10.00 – 12.00 uur inloophuis Gez. Kerken in de RK Kerk te Puttershoek

19.45 – 20.45 uur repetitie cantorij Donderdag 28 februari 10.00 – 12.00 uur inloop “Achter de Plataan” Vrijdag 1 maart 14.30 uur seniorenkring Zaterdag 2 maart 9.00 – 12.00 uur boekenbus.

Tot Slot wil ik u namens de kerkenraad een gezegend weekend en goede week toewensen. En voor diegene die met voorjaarsvakantie gaan geniet ervan goede reis en een behouden thuiskomst toegewenst. Toos Israel Biesheuvel.

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Zondag 24 februari 10.00 uur Ds. G.J. Robbemont uit Oud-Beijerland

Zondag 17 februari: 10.00 uur Ds. Lyonne Verschoor uit Oud-Beijerland dienst voor mensen met een beperking Koffiedrinken na de dienst.

De bloemen gingen afgelopen zondag als teken van groet en hartelijke dankzegging voor de vele jaren waarin hij deel uitmaakte van het bestuur van ons ontmoetingscentrum, als penningmeester, naar Dhr. B. van Rookhuijzen.

Afgelopen zondag hadden wij een gezinsdienst o.l.v. Mw. H. van Dam Pietersen uit Utrecht.

Het was eens anders dan anders. De voorganger besteedde veel tijd aan de kinderen, waardoor het een echte gezinsdienst was. Met de stoelendans in de kerk zat de sfeer er goed in. Nadat Hester van Dam op de kansel begon met haar overdenking, ging zij toch weer naar beneden om een gesprek te houden met de kinderen en zo de uitleg over het verhaal van Esther, Mordechai en Haman met de kinderen op gelijk niveau te bespreken. Het thema “Wat is je Plaats” kwam van begin tot einde goed uit de verf. Je mocht op een andere plaats in de kerk gaan zitten dan je gewend was. Tevens met stoelendans kon je zoeken naar “Wat is je Plaats”. Zo ook Esther in het verhaal, wat was haar plaats? Gelukkig luisterde koning Ahasveros naar koningin Esther en viel Haman in zijn eigen val.

Komende zondag hoopt Ds. Lyonne Verschoor uit de Open Hof Kerk van Oud-Beijerland bij ons voor te gaan. Vanaf eind januari is Ds. Verschoor onze consulent tijdens deze periode. Het thema van de dienst is “Niemand wordt als held geboren” Het is een aangepaste dienst voor mensen met een beperking met medewerking van het kinderkoor “Een vrolijk geluid”. Wij zullen weer de verhalen van Esther horen. Omzien naar elkaar: Afgelopen week ontvingen wij bericht van overlijden van Dhr. Hendrik Cornelis den Haan uit St. Philipsland. Vader van Fenny den Haan en opa van de kinderen Prosman. Fenny’s vader mocht 72 jaar worden. De begrafenis heeft in besloten familiekring plaatsgevonden. Wij wensen Fenny en de kinderen heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd. Dat God hun met Troost en Kracht mag omringen dat bidden wij dit gezin en de familie den Haan toe.

Tevens ontvingen wij zaterdagavond bericht van overlijden van Dhr. Wilco den Hoed op de leeftijd van 61 jaar. Hij was een halfjaar ernstig ziek een halfjaar waarin hij en zijn gezin echt alles gegeven hebben om te overleven. Het heeft helaas niet zo mogen zijn. De ziekte was te sterk om te overwinnen. Wilco zal vanuit de Kerk van Maasdam begraven worden in een dienst die op zaterdagmorgen om 09.30 uur plaats zal vinden. De begrafenis is gepland om ongeveer 11.00 uur in Puttershoek waarna de familie terugkeert naar het ontmoetingscentrum in Maasdam voor de condoleance. Wij wensen Stephanie, Bart en Laura Gods Troostende nabijheid toe voor nu en de komende tijd.

Verder zijn er meerdere zieken in onze gemeente.

Maar gij moogt schuilen bij de Heer, geen kwaad bedreigt uw woning: gij hebt tot schild en tegenweer de allerhoogste koning. Hij gaf zijn engelen bevel dat u geen ding zou schaden; zij zullen u naar Gods bestel behoeden op uw paden. (NLB Ps91-5).

Uitnodiging classicaal college voor de Visitatie: Op maandag 18 februari 2019 wordt een inloopspreekuur gehouden van 19.00 tot 20.00 waarin gemeenteleden in gesprek kunnen met de visitatoren. U kunt alles kwijt dat u van belang acht rondom de situatie waarin onze gemeente momenteel verkeert. Eventueel kunt u ook een schriftelijke reactie achterlaten. Het inloopspreekuur vindt plaats in ons Ontmoetingscentrum. De visitatoren zijn Ds. J.H. Smeets en Dhr. P.N.G.C. Schakel.

U bent van harte Welkom.

De opbrengst van de boekenmarkt van Zaterdag 2 februari In de boekenbus werd verkocht voor € 190,- De opruiming in het OC verkochten we voor € 125,80 Samen is dat € 315,80
Hartelijk dank voor de geboden hulp om de boeken heen en weer te sjouwen!
Natuurlijk ook dank aan de kopers en Boekenmarktvrijwilligers.

 

Ophaalochtend spullen Rommelmarkt

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Zondag 17 februari: 10.00 uur Ds. Lyonne Verschoor uit Oud-Beijerland dienst voor mensen met een beperking Koffiedrinken na de dienst.

Zondag 10 februari 10.00 uur Mw. H. van Dam-Pietersen uit Utrecht, Themadienst

De bloemen gingen afgelopen zondag naar Dhr. Flip Blanker als dank voor zijn jarenlange inzet voor ons Ontmoetingscentrum. Hij heeft kortgeleden het stokje overgedragen aan Dhr. Bram Peet.

Afgelopen zondag ging onze oud-predikant Ds. D. Smink uit Alblasserdam bij ons voor. Samen mochten wij het “Heilig Avondmaal” vieren. De verkondiging kwam uit Mattheus 25: vers 1-13. Het verhaal van de 5 wijze en 5 dwaze meisjes. Wij mochten horen dat ook al behoren wij tot de dwazen wij nooit te laat zijn om “olie” te verzamelen om onze lamp brandend te kunnen houden. Zoals de 5 wijze meisje hun olie niet wilden delen met de 5 dwaze meisjes is het ook niet mogelijk je geloof aan iemand anders te geven. Je kunt het wel met elkaar delen maar ieder moet zijn geloof vinden en opbouwen. Iedereen moet zelf “olie” verzamelen en mag erop vertrouwen dat hij dan toegang krijgt tot het bruiloftsfeest. Onze Heer Jezus Christus is namelijk voor onze zonden aan het kruis gestorven.

U kunt de dienst terugluisteren op: www.kerkdienstgemist.nl

’s-Middags hebben wij weer ons vertrouwde zanguurtje gehouden o.l.v. Mw. Fenny den Haan.

Met een kleine groep gemeenteleden hebben wij een uur lang uit volle borst gezongen. Het zou fijn zijn als er meerdere gemeenteleden zich een volgende keer aansluiten voor het zanguurtje. Een ieder mag zijn of haar liederen opgeven om met elkaar te zingen.

Komende zondag hoopt Mw. H. van Dam Pietersen uit Utrecht bij ons voor te gaan. Het is dan een themadienst georganiseerd voor en door onze jeugd. Het thema van de verkondiging is: “Wat is je plaats” Dit naar aanleiding van de schriftlezingen uit Esther 5 en 6. Koning Ahasveros vraagt aan Haman wat je moet doen om iemand eer te bewijzen. Haman denkt dat het over hem gaat en bedenkt de mooiste manieren. Alleen blijkt dat de koning Mordechai bedoelt. En Haman mag het uitvoeren…  Wij hopen met elkaar op een gezegende dienst. De collecte aan de uitgang zal deze week zijn voor Stichting “De Hoop” uit Dordrecht. Van harte bij u aanbevolen!

Omzien naar elkaar: Afgelopen week heeft de uitvaart plaatsgevonden van Mw. Aletta Hendrika Besseling. In de dienst van afgelopen zondag hebben wij haar herdacht. Wij bidden de familie Gods troostende nabijheid toe. Mw. Besseling mocht 97 jaar worden.

Zieken in onze gemeente: Ouderling Henk Kwakernaat is gelukkig na een korte ziekenhuis opname weer thuis. Hier zal met de nodige medicatie en aandacht verder gewerkt moeten worden aan zijn herstel. Van Wilco den Hoed hoorden wij dat hij wederom opgenomen is vanuit Rijndam Revalidatie in het Erasmus MC. Zijn situatie is nog steeds zeer zorgelijk. Kees van Herwaarden is opgenomen in het ziekenhuis in Maastricht waar hij als u dit leest een operatie heeft ondergaan. Tevens zijn er in onze gemeente meerdere gemeenteleden die wachten op onderzoek en of uitslagen. Stuur eens een kaartje of pleeg een telefoontje. Wilt u onze zieken en ouderen in onze gemeente gedenken in Uw gebeden? Ga met God en Hij zal met je zijn: bij gevaar, in bange tijden, over jou Zijn vleugels spreiden. Ga met God en Hij zal met je zijn. (NLB 416:2).

De opbrengst van de boekenmarkt van Zaterdag 2 februari In de boekenbus werd  verkocht voor € 190,- De opruiming in het OC verkochten we voor € 125,80 Samen is dat € 315,80
Hartelijk dank voor de geboden hulp om de boeken heen en weer te sjouwen!
Natuurlijk ook dank aan de kopers en Boekenmarktvrijwilligers.

De agenda voor de komende week: Zaterdag 9 februari uiterlijk 16.00 Kopij voor het Hervormd Contact inleveren. Maandag 11 februari 14.30 uur Bijbelkring ’t Huys te Hoecke, 19.00 uur Gebedskring in de consistorie. Woensdag 13 februari 10.00-12.00 uur Inloophuis Gez. Kerken in de RK Kerk te Puttershoek. 19.45-20.45 repetitie cantorij. Donderdag 14 februari 10.00-12.00 Inloophuis “Achter de Plataan”.

Tot Slot: De Heer verschijnt te middernacht, Nu is nog alles stil, maar zalig hij die toch reeds wacht en Hem begroeten wil. Zijn onze lampen wel gereed en branden ze wel goed, zodat, als Christus binnentreedt, Hij waardig wordt begroet? (NLB 751 vers 1-4). Namens de kerkenraad wil ik u een goede week en een gezegend weekend toewensen. Toos Israel-Biesheuvel.

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Zondag 10 februari 10.00 uur Mw. H. van Dam-Pietersen uit Utrecht, Themadienst

Zondag 3 februari 2019: 10.00 uur Ds. D. Smink uit Alblasserdam Viering van het Heilig Avondmaal 16.00 uur Zanguurtje in de kerk

De bloemen gingen afgelopen zondag naar Mw. C. Vermeulen-Zilverschoon met een hartelijke groet en beterschapswens vanuit de gemeente.

Afgelopen zondag ging Prop. Mw. C.E  Bakker uit Sommelsdijk bij ons voor wij hoorden met elkaar de lezingen uit Jeremia 1 vers 4-10. En Lucas 4 vers 14-30. Zien wij Jezus als onze broeder of als de Profeet? Is hij ons rakelings nabij of raakt hij ons in ons hart?

U kunt de dienst terugluisteren op www.kerkdienstgemist.nl.

Komende zondag D.V. zal Ds. D. Smink uit Alblasserdam bij ons voor gaan. Samen hopen wij dan de maaltijd van de Heer te mogen vieren in het “Heilig Avondmaal”. Wij hopen op een gezegende viering met elkaar. ’s Middags mogen wij bij elkaar komen tijdens het zanguurtje waarin eenieder zijn of haar lievelingslied kan opgeven om met elkaar te zingen. Komt u allemaal ook als dankzegging voor het “Heilig Avondmaal” dat wij met elkaar vierden.  De kinderen van de kindernevendienst luisteren deze zondag naar het verhaal uit Ester 4. Doe iets! De oom van Ester, Mordechai, verschijnt voor de koningspoort. Hij is diep in de rouw vanwege het lot dat zijn volk boven het hoofd hangt. Hij vraagt Ester om hulp.

Omzien naar elkaar: Er zijn meerdere zieken en rouwdragenden in onze gemeente.

“Geest die ons troost, levend nabij, genezing en vuur. Adem van God, kracht onderweg, dag in dag uit.” (NLB303).

Bericht van de Boekenmarkt: Boekenbus ‘Stap in de wereld van boeken’ staat zaterdag 2 februari op het kerkplein aan de Raadhuisstraat 37 in Maasdam. De bus is geopend van 9.00 tot 12.00 uur en staat vol met heel veel boeken in allerlei genres voor mensen van 0-100+! Tevens tijdens de bovenstaande openingsuren grote opruiming van boeken in het naast gelegen “Ontmoetingscentrum”. Hier koopt u boeken voor € 0,50 en kinderboeken voor € 0,25 Van harte welkom! De opbrengst van alle verkochte boeken komt ten goede aan de kerk van Maasdam.

Agenda voor de komende week: Maandag 4 februari 19.30 uur Kerkenraadsvergadering. Woensdag 6 februari 10.00-12.00 Inloophuis gez. Kerken in de RK Kerk te Puttershoek. 14.00-15.00 uur Knutselclub 19.45-20.45 repetitie Cantorij. Donderdag 7 februari 10.00-12.00 Inloophuis “Achter de Plataan” Vrijdag 8 februari 10.15-11.45 Vrouwenbijbelkring. Zaterdag 9 februari inleveren kopij Hervormd Contact voor 16.00 uur.

Tenslotte “zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht” Jeremia 32-27.

Namens de kerkenraad een goede week en een gezegend weekend toegewenst.

Toos Israel Biesheuvel (scriba)

 

 

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Zondag 3 februari 2019: 10.00 uur Ds. D. Smink uit Alblasserdam Viering van het Heilig Avondmaal 16.00 uur Zanguurtje in de kerk

27 januari 2019 Maasdam: 10.00 uur Prop.mw. C.E. Bakker Sommelsdijk

De bloemen: gingen met een Hartelijke Groet naar Mw. I. den Boer-Lanser.

Afgelopen zondag: ging Dhr. J Kranendonk uit ’s-Gravendeel bij ons voor. Wij mochten een groot gedeelte uit de z.g. “Bergrede” horen, waarin Jezus zijn discipelen, de menigte, maar ook ons onderwees. Dit is een toespraak die zijn weerga niet kent. Een zeer zuivere toespraak. Jezus gaat ervan uit dat wat hij spreekt ook door ons gedaan wordt. Wij zijn net als zijn discipelen geroepen om Jezus te volgen. Mensen die Jezus volgen hebben een andere levenshouding. Mensen die Jezus volgen veranderen van binnenuit. Als wij veranderen van binnenuit kunnen wij impact hebben op de wereld om ons heen. Zoals zout en licht verandering in het leven kunnen brengen.

De “Bergrede” is een oproep om Jezus te volgen in je leven. Je bent helemaal afhankelijk van Zijn Goedheid. U kunt de dienst terugluisteren op www.kerkdienstgemist.nl.

Zondagmiddag was er een Oecumenische dienst met de gezamenlijke kerken in de Herv. Kerk van Puttershoek. De dienst werd voorafgegaan door koffie en thee met elkaar te drinken en elkaar nader te ontmoeten. Het thema van de dienst was “Recht voor ogen” uit Deuteronomium 16 vers 20.

Wij bidden voor recht voor allen, waar ook ter wereld “Recht en niets dan het Recht”. Deze dienst is terug te luisteren op www. Kerkomroep.nl/Puttershoek/Hervormde gemeente.

Komende zondag: gaat Prop.mw. C.E. Bakker uit Sommelsdijk bij ons voor. De kinderen van de nevendienst luisteren naar het verhaal uit Ester 3. Macht en vrijheid Deze week maken we kennis met Haman, een van de ministers van de koning. Hij heeft gruwelijke plannen om het Joodse volk uit te roeien. Met de kinderen staan we stil bij macht en vrijheid.

Omzien naar elkaar:

Wat ook het leven brengt, Hij is nabij. ’t Zij ’t vreugd of droefheid schenkt, Hij is nabij. Hoe sterk ook satans macht, Jezus geeft licht en kracht, Ieder die Hem verwacht; Hij is nabij. (ELB 185-4)

Agenda voor de komende week: Maandag 28 januari: 19.00 uur Gebedskring in de Consistorie.

Woensdag 30 januari: 10.00-12.00 uur inloophuis Gez. Kerken in de RK Kerk te Puttershoek. 19.45 uur repetitie van de Cantorij. Donderdag 31 januari: 10.00-12.00 uur inloop “Achter de Plataan”.

Zaterdag 2 februari: 09.00-12.00 Boekenbus “Stap in de wereld van Boeken” op het kerkplein.

Tenslotte: Namens de kerkenraad wil ik u allen een fijne week en gezegend weekend toewensen.

Treed vrolijk voort op ’s Heren wegen, neem zijn gebod getrouw in acht, ’t wordt eindlijk alles u ten zegen, wanneer gij daarop biddend wacht. En wie gelovig op Hem ziet, weet zeker, Hij verlaat ons niet. (Gez. 429: vers 3) Toos Israel Biesheuvel (scriba).

 

 

 

 

 

 

 

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor 27 januari 2019 Maasdam: 10.00 uur Prop.mw. C.E. Bakker Sommelsdijk

20 januari 2019 10.00 uur Dhr. J. Kranendonk uit ’s Gravendeel 17.00 uur in de H.K. van Puttershoek viering met de Oecumenische Kring

De Bloemen: van afgelopen zondag gingen ter bemoediging naar Dhr. Wilco den Hoed die opgenomen is in Rijndam Revalidatie Westersingel te Rotterdam.

Afgelopen zondag werd de dienst geleid door Ds. Donkersloot uit Ridderkerk. Wij namen afscheid van Diaken Mw. Hilda van Bennekom-Both en de volgende broeders mochten in het ambt worden bevestigd. Dhr. Bas Knaape als Diaken, Dhr. Henk Kwakernaat als Ouderling, Dhr. Peter de Koning als Ouderling-Kerkrentmeester en Dhr. Hennie de Winter als Ouderling-Kerkrentmeester. De Kerkenraad is dankbaar dat deze broeders de roepstem van God gehoord hebben en hun taak in onze gemeente op zich willen nemen. Tijdens de prediking hoorden wij het verhaal van Jakob die door zijn oom Laban werd bedrogen met Lea. Ook wij kunnen worden bedrogen. Door goed in iemands ogen te kijken kunnen wij dit wellicht voorkomen. De ogen zijn nl de spiegel van de ziel. En als Gods Geest je leidt is dit te zien. Door Jakobs verliefdheid op Rachel was hij verblind. Zo verblind dat hij niet eens merkte dat zijn oom Laban hem Lea gaf om mee te slapen. Dat kan liefde dus met ons doen, verliefdheid is net als een verslaving je merkt niet meer waar het echt om gaat. Als het moeilijk wordt gaan wij op zoek naar God. Dit mogen wij allemaal uit eigen vrije wil doen. Trek je schouders recht en kijk iedereen recht in de ogen. God zal je dragen en geef hem jezelf zoals hij zich aan jou geeft. Wilt u de dienst terugluisteren dan kan dit op www.kerkdienstgemist.nl

Komende zondag hoopt Dhr. J. Kranendonk uit ’s-Gravendeel om 10.00 uur bij ons voor te gaan. Het thema van de kindernevendienst komst uit: Ester 2 vers 1-17 Jij bent het!  Koning Ahasveros zoekt een koningin. Uit het land komen allerlei meisjes naar het paleis, ze maken zich mooi en proberen bij de koning in de smaak te vallen. Uiteindelijk kiest hij een joods, buitenlands meisje Ester.

Er is om 17.00 uur een oecumenische dienst in de Ned. Herv. Kerk te Puttershoek. Het is de jaarlijkse bijeenkomst in het kader van “De week van gebed voor de eenheid van kerken ”. Ds. A. v.d. Berg is de voorganger met lectores pastor Geurts, ds. F. Renes en mw.  Janny Vree.  Het thema is “Recht voor ogen” n.a.v. Deuteronomium 16, 11-20. Iedereen is van harte welkom.

Omzien naar elkaar: Willen wij alle zieken gedenken in onze gebeden. Een kaartje of berichtje wordt zeer op prijs gesteld. De briefjes met namen en adressen hangen wekelijks achter in onze kerk.

O God, die droeg ons voorgeslacht In nacht en stormgebruis, bewijs ook ons uw trouw en macht, wees eeuwig ons tehuis! (NLB 90a -1)

Agenda voor de komende week: Maandag 21 januari: 19.00 uur Moderamenoverleg 20.00 uur Ouderlingenoverleg. Woensdag 23 januari 10.00-12.00 uur Inloophuis Gez. Kerken in de RK Kerk te Puttershoek. Donderdag 24 januari 10.00-12.00 uur Inloophuis “Achter de Plataan” 19.30 uur Evaluatie Evensong 2018 in Mijnsheerenland. Vrijdag 25 januari 10.15-11.45 Vrouwenbijbelkring

Tenslotte: Wil ik u namens de kerkenraad een gezegende week toewensen. Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is. En zijn liefde als een lichtstraal doordringt in de duisternis. ’t Werk van God is niet te keren omdat Hij erover waakt en de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt. (ELB 218-2) Toos Israel-Biesheuvel (scriba)

 

 

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor 20 januari 2019 10.00 uur Dhr. J. Kranendonk uit ’s Gravendeel 17.00 uur in de H.K. van Puttershoek viering met de Oecumenische Kring

Maasdam Zondag 13 januari 2019 10.00 uur Ds. L. Donkersloot uit Ridderkerk Afscheid en Bevestiging van Ambtsdragers

De bloemen gingen in de afgelopen periode op 23 december naar Thomas Israel op 25 december naar Mw. J. Mooijaart-Kooijman op 30 december naar Dhr. J.C. van der Gaag allen met een hartelijke groet en beterschapswens en op 6 januari naar Dhr. F.J. van der Linden met een hartelijke groet vanuit onze gemeente en een dankjewel voor het vele werk achter de schermen.

De afgelopen weken hebben wij diverse diensten mogen vieren en beleven met steeds weer andere voorgangers. Voor onze roostermaker een hele klus om met deze toch bijzondere dagen steeds weer een voorganger te kunnen vinden. Wij zijn dan ook dankbaar dat ouderling J. Vermeulen daar zoveel tijd in gestoken heeft dat zelfs het rooster voor 2019 al haast ingevuld is. Het waren mooie bijzondere en dankbare diensten die wij gevierd hebben. De Kerstnachtdienst en het feest van kerstfeest met de kinderen van de nevendienst waren feestelijke hoogtepunten in onze kerk. Wij hebben uit volle borst gezongen en geluisterd naar o.a. onze Cantorij en Diva o.l.v. Els in ’t Veld. Fijn ook te mogen ervaren dat onze gemeente trouw blijft in het bezoeken van de diensten en het elkaar ontmoeten. Afgelopen zondag mochten wij elkaar de beste wensen brengen onder het genot van koffie, thee of limonade met natuurlijk de heerlijke oliebollen van Fam. de Penning. Wat fijn om ook zo gemeente te mogen zijn. U kunt alle diensten nog eens terugluisteren op www. Kerkdienstgemist.nl.

Ook het kerstdiner op 2e kerstdag voor ouderen en alleenstaanden was zeer geslaagd. Ik zou zeggen zegt het voort zodat wij volgend jaar nog meer mensen kunnen verwelkomen. Het eten dat door de diverse vrijwilligers gemaakt werd was voortreffelijk de sfeer was goed en gezellig.  Iedereen ging voldaan met een heerlijke kerstverrassing naar huis. Als aandenken hebben wij allemaal een leuk fotoboekje ontvangen gemaakt door Joke Moelker. Vanaf deze plaats een hartelijk dankjewel voor iedereen die op wat voor manier zijn of haar bijdrage geleverd heeft.

Komende zondag hoopt Ds. L. Donkersloot uit Ridderkerk bij ons voor te gaan. Het wordt weer een bijzondere dienst waarin wij afscheid nemen van Diaken Mw. H. van Bennekom-Both. De volgende gemeenteleden zullen bevestigd worden in het ambt. Kerkrentmeester Dhr. H.E. de Winter wordt bevestigd tot Ouderling-Kerkrentmeester, Dhr. P. de Koning tot Ouderling Kerkrentmeester, Dhr. H.A. Kwakernaat tot Ouderling en Dhr. B.J. Knaape tot Diaken. De kerkenraad is dankbaar dat deze broeders hun taak in het ambt willen aanvaarden zodat ook de werkzaamheden in de kerkenraad breed gedragen kunnen worden. De kindernevendienst leest het verhaal uit Lucas 3 vers 15-16 en vers 21-22. Hij hoort bij God Johannes doopt mensen in de Jordaan. Is hij de Messias? Johannes vertelt dat hij dat niet is. Als Johannes even later Jezus doopt, weten de mensen dat Jezus de Zoon van God is.

Omzien naar elkaar: Er zijn nog steeds meerdere zieken in onze gemeente. Laten wij hen ook in het nieuwe jaar niet vergeten met een bezoekje een kaartje of een telefoontje. Hij zal de redder zijn der armen, Hij hoort hun hulpgeschrei. Hij is met koninklijk erbarmen hun eenzaamheid nabij. Hij helpt, met hun bestaan bewogen, die zijn in vrees verward. Hun bloed is kostbaar in zijn ogen. Hij draagt hen in Zijn hart.

 (Ps 72 vers 4).

De boekenmarkt van afgelopen zaterdag heeft met 39 bezoekers het mooie bedrag van € 120 Euro opgebracht. Dank aan alle vrijwilligers en kopers.

Agenda voor de komende week: Maandag 14 januari 14.30 uur Bijbelkring ‘t Huys te Hoecke 19.00 uur Gebedskring in de consistorie. Woensdag 16 januari 10.00-12.00 uur Inloophuis van de Gez. Kerken in de RK-kerk te Puttershoek.  19.45 uur repetitie van de Cantorij. Donderdag 17 januari 10.00-12.00 Inloophuis “Achter de Plataan”.

Tot slot: Namens de Kerkenraad wil ik u en jullie allemaal de allerbeste wensen voor 2019 toewensen. De laatste dagen komen de oude woorden “Veel Heil en Zegen” steeds in mijn gedachten. Met deze wens werd ik als kind door mijn grootouders begroet op nieuwjaarsmorgen.

Toch wil ik deze wens ook aan u meegeven heel veel Heil (Heling-Gezondheid) en Gods onmisbare Zegen. Toos Israel Biesheuvel.

 

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Maasdam Zondag 13 januari 2019 10.00 uur Ds. L. Donkersloot uit Ridderkerk Afscheid en Bevestiging van Ambtsdragers

30 december 2018 10.00 uur Dhr. P. Reedijk uit Puttershoek

31 december 2018 19.30 uur Ds. R. ten Napel uit ’s Gravendeel – Oudejaarsdienst

 

6 januari 2019 10.00 uur Drs. R.D. van Schouwen uit Honselersdijk

 

De bloemen gingen met een hartelijke felicitatie naar het echtpaar A. in ’t Veld-Groeneveld vanwege het feit dat zij afgelopen zondag precies 60 jaar getrouwd waren. Op 15 december was het echtpaar J. Vermeulen-Nouwen 40 jaar getrouwd.  Wij wensen beide echtparen nog vele goede jaren in liefde en gezondheid toe.

Afgelopen zondag ging Dhr. R. Verkaik uit Hardinxveld-Giessendam bij ons voor. De schriftlezing kwam uit Ruth 1. Het verhaal van Naomi en Ruth. Hoe Naomi met haar buitenlandse schoondochters terug wil keren uit Moab naar Bethlehem. Ruth gaat met Naomi mee. Uw land is mijn land Uw God is mijn God. Vol verwachting op weg naar Bethlehem. Zijn wij ook zo op weg naar Bethlehem? Kijken wij ook uit naar het kerstkind?

Komende zondagen: De komende weken hebben wij verschillende vieringen op onze agenda staan.

De juiste data met aanvangstijden kunt u elders in dit blad vinden.

Zondag 23 december hoopt bij ons Dhr. Klink uit Ouddorp voor te gaan. Het verhaal van de kindernevendienst komt deze week uit Lucas 1 vers 39-45 Ontmoeting: Deze week lezen we het verhaal over Elisabet, een oude vrouw die een kind verwacht. Haar man Zacharias heeft van een engel gehoord dat ze een kind zullen krijgen en dat hij Johannes zal heten. Als Elisabet bezoek krijgt van haar nichtje Maria, beweegt haar kind in haar buik. Ze weet dat Maria ook een kind verwacht, dat de Heer geboren zal worden. Op maandag 24 december hopen wij met elkaar de kerstnachtdienst te vieren o.l.v. Mw. E. Kleinjan het thema van deze dienst is: “Het wordt kerst, God is dichtbij” Onze cantorij en Diva o.l.v. Els in ’t Veld zullen hun medewerking verlenen. Dinsdag 25 december zullen wij in de morgendienst het kerstfeest van de kindernevendienst vieren. Voorganger is Ds T. Meijer.

Het project van de kindernevendienst wordt afgesloten met lezingen uit Lucas 2 vers 1-20.

Lichtpunt Hoe zou het zijn als de wereld er plotseling totaal anders uit gaat zien, mooier dan je ooit had gedacht? Dat gebeurt bij de herders in het verhaal. Er verschijnen engelen uit de hemel die de vrede uitroepen en in de stal ligt het kind dat God dichtbij brengt. Zondag 30 december hoopt Dhr. P. Reedijk bij ons voor te gaan. Het verhaal van de kindernevendienst komt wederom uit Lucas 2 vers 25-40 Simeon en Hanna Het verhaal van Jezus begon in een stal: op een onbelangrijke plaats. Vandaag gaat het verder bij de tempel. Dat is ook de plek waar Simeon en Hanna het kind Jezus vinden. Ze herkennen in hem de langverwachte, de Messias die komen zou. Op maandag 31 december hebben wij onze oudejaarsviering o.l.v. Ds. R. ten Napel uit s- ‘Gravendeel. Zondag 6 januari 2019 hoopt Dhr. van Schouwen uit Honselersdijk bij ons voor te gaan. Het verhaal van de kindernevendienst komt dan uit Mattheus 2 vers 1-12 Stralende ster Vandaag horen we hoe wijzen uit het Oosten een licht zien stralen in de donkere nacht. Daardoor weten zij: er is een koningskind geboren! Het brengt hen in beweging en het betekent een nieuw begin.

Bericht van overlijden: Afgelopen week hebben wij bericht van overlijden ontvangen van ons gemeentelid Mw. Elisabeth den Boer-van Maanen op de gezegende leeftijd van 96 jaar.

De laatste jaren woonde Mw. den Boer in Puttershoek in “de Wijk van je Leven”. Heel jong is Mw. den Boer reeds weduwe geworden en stond zij alleen voor de opvoeding van haar kinderen.

Op zaterdag 15 december is Mw. den Boer begraven op de begraafplaats in Puttershoek.

Wij wensen de kinderen en kleinkinderen Gods troostende nabijheid toe. Ook de troostende woorden op de voorkant van de rouwbrief zijn goed om te onthouden: “Wat je in je hart bewaart, raak je nooit meer kwijt”. Veel sterkte voor alle nabestaanden.

Omzien naar elkaar: Wij denken dan aan de volgende zieken in onze gemeente. Voor alle hier genoemde zieken en rouwdragenden vragen wij uw voorbeden.  Ook vragen wij uw gebeden voor diegene die niet genoemd zijn maar wel zorgen hebben rondom ziek zijn of rouw dragend zijn. Vat moed, bedroefde harten, de koning nadert al. Vergeet uw angst en smarten, daar Hij u helpen zal. Er is weer nieuwe hoop: Hij noemt u zijn beminden, in ’t woord laat Hij zich vinden, in avondmaal en doop. NLB 440-2.

Agenda voor de komende periode: Vrijdag 21 december 19.45 uur repetitie Cantorij, woensdag  26 december 16.00 uur Kerstdiner in het OC. Zaterdag 5 januari De Boekenbus ‘Stap in de wereld van boeken’ op het kerkplein aan de Raadhuisstraat 37 in Maasdam. De Boekenbus is geopend van 9.00 tot 12.00 uur. Zondag 6 januari na de kerkdienst koffiedrinken met Nieuwjaar wensen.

Zo mogen wij op weg gaan naar het kerstfeest en het nieuwe jaar. Voor alles hierboven aangekondigd geldt “Deo Volente”. Advent is kijken naar wat komt, Advent is durven dromen.

Is licht zien in de duisternis, geloven dat God met ons is en dat Zijn rijk zal komen.

Namens de kerkenraad wensen wij u Gezegende Kerstdagen en een goede Jaarwisseling toe.

Hartelijke Groet Toos Israel Biesheuvel.

 

 

 

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor 30 december 2018 10.00 uur Dhr. P. Reedijk uit Puttershoek

Hervormdcontact december 2018

Het Hervormdcontact van december staat online.

Hervormd Contact

 

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Hervormdcontact december 2018

Boekenmarkt nieuws….

Wel en wee in de wereld van boeken.

Boekenmarkt

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Boekenmarkt nieuws….