Zondag 22 November 2020, Eeuwigheidszondag,10.00 uur, ds. Marianna van de Graaf

Afgelopen zondag was er behalve de ochtenddienst om 16.00 uur een speciale kinderviering, waarin kinderen en de nieuwe dominee kennis konden maken met elkaar. Wat leuk dat er zoveel kinderen en ook tieners waren in de vrolijk versierde kerk! Het verhaal van Zacheüs die kennismaakte met Jezus werd verteld, we luisterden naar mooie liederen en de dominee kwam over elk kind iets te weten. Een memoryspel met foto’s van alle jongeren en leiding van kinder- en tienernevendienst dat ze kreeg met een lijst namen erbij moet haar nu gaan helpen hun namen en gezichten bij elkaar te gaan onthouden.

De bloemen van afgelopen zondag gingen met een hartelijke groet naar dhr. A. Messchendorp.

Zondag 22 november is het eeuwigheidszondag. We lezen o.a. Psalm 139. De namen van broeders en zusters die in het afgelopen kerkelijk jaar uit ons midden overleden worden genoemd. Wij doen dat in verbondenheid met hun naasten, van wie er in de kerk aanwezig zullen zijn en met wie we verbonden zullen zijn via de live-verbinding, die we in onze gebeden met hun verdriet en gemis in de hoede van de Heer opdragen. Wij noemen hun namen in herinnering aan wat zij betekenden en betekenen. We noemen hun namen niet alleen om terug te kijken, maar ook om daarmee vooruit kijken, omdat wij mensen zijn met hoop, hoop op de Heer die komt en in wiens handpalm alle namen staan gegrift. Daarom gedenken we, op de drempel van Advent, in het noemen van hun namen, Gods grote genade en trouw jegens hen en jegens ons al­len. Helaas is het tijdens de dienst niet mogelijk om de kerk door te lopen en daarom zal de ouderling van dienst de kaarsen aansteken. Als u in deze dienst een korter of langer overleden geliefde wilt gedenken, kunt u daarom dit jaar de naam van uw geliefde of de relatie die u met diegene had doorgeven aan ds. Marianna. Dat kan tot en met a.s. vrijdag 20 november. In de dienst zullen we dan ook hen noemen en zal de ouderling van dienst ter gedachtenis een kaarsje aansteken.

Elke zondag kunnen de mensen die thuis de dienst meevieren hun gaven voor de collectes  overmaken op de bankrekening van het college van kerkrentmeesters; het nummer daarvan kunt u in Hervormd Contact vinden. Vriendelijk verzoeken we u om u aan te melden voor de diensten bij Rook Vlaming. U mag spontaan komen, maar loopt dan het risico dat de kerk al vol is met het maximale aantal van 30 personen.

Omzien naar elkaar. Zieken. Vervolgonderzoek moet voor dhr. Jurgen Lanting uitwijzen welk behandelplan bij zijn ziekte past. Dhr. Piet Riedijk is van de IC naar een verpleegafdeling van het Erasmus MC gegaan. Mw. Toos Israël-Biesheuvel is onverwacht toch opgenomen in het Erasmus MC en de hoop is dat de operatie die zij nodig heeft a.s. vrijdag of eerder kan worden uitgevoerd. De vader van dhr. Arie Commijs mocht het ziekenhuis verlaten en is naar een verpleeghuis gegaan voor revalidatie. Hen allen en andere gemeenteleden die ziek zijn of zorgen hebben dragen wij op in de hoede van de Heer en wensen wij Zijn kracht en zegen toe.

Overlijden. Heel plotseling is de schoonzoon van dhr. en mw. A. in ’t Veld (Puttershoek) op 11 november overleden in de leeftijd van 61 jaar. Hij was de man van hun 17 jaar geleden overleden dochter. We bidden voor hen, voor hun kleinkinderen, voor zijn huidige echtgenote en zijn ouders om de troost en kracht van de Heer. 

Geboorte. Op 17 oktober 2020 is Daley Engel geboren, tweede kleinkind van Tineke en Gerrit Verrijp. Opa en oma zijn heel blij met zijn geboorte en wij feliciteren hen van harte.

Voor de Schoenendoosactie zijn maar liefst 40 versierde en gevulde dozen ingeleverd. Iedereen die daaraan zijn of haar steentje heeft bijgedragen willen we hartelijk danken!

Mondkapjes om de kerk-kas te spekken. Er zijn mondkapjes genaaid door Lieneke van Varik. Deze zijn te koop voor € 3,50 en de volledige opbrengst is voor de kerk. Bestellen via telefoon 078-6763138 of 06 53364705 Ophalen na telefonisch overleg: Trambaan 33 Maasdam.

Tenslotte een hartelijke groet uit de tijdelijke pastorie, ds. Marianna van de Graaf 

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Zondag 22 November 2020, Eeuwigheidszondag,10.00 uur, ds. Marianna van de Graaf

Zondag 15 November 2020: 10.00 uur Ds. Marianna van de Graaf

                                                   16.00 uur Ds. Marianna van de Graaf

                                                   speciale kinder intrede dienst

Afgelopen zondag was er een Dankdienst voor gewas en arbeid, die mee voorbereid werd door de commissie bijzondere themadiensten. Het ging over ‘Dankt onder alle omstandigheden’ (1 Tess. 5:18) n.a.v. het lied van Habakuk: ‘Al zal de vijgenboom niet bloeien…., toch zal ik juichen voor de Heer, jubelen voor de God die mij redt. God, de Heer, is mijn kracht’ (3: 16-19). Dat er ondanks de lastige omstandigheden waar we in leven toch veel is om voor te danken, bleek uit de overvloed aan gaven van dankbaarheid die op de zaterdag voorafgaande aan de dienst bij de kerk werden afgeleverd. Het zorgde voor een feestelijk aangekleed liturgisch centrum, waar de dienst werd geleid tussen de kisten appels en mandarijnen, pakken drinken, potten pindakaas en groenten, zakken aardappelen en ga zo maar door. Dat er veel is om voor te danken bleek ook uit de vele dankgebeden die zaterdags op schrift of telefonisch en tijdens de dienst via WhatsApp werden doorgegeven. Ook vanuit de kindernevendienst werden dankgebeden geappt en de kinderen maakten een mooie vlaggenlijn met vlaggetjes waarop ze schreven en tekenden waarvoor ze willen danken. Fijn dat jong en ouder in de gemeente op deze manieren betrokkenheid toonde. Op maandag zijn alle meegebrachte boodschappen doorgegeven aan mensen die goed een extraatje kunnen gebruiken.

De bloemen van afgelopen zondag gingen met een hartelijke groet naar mw. Toos Israël-Biesheuvel.

Zondag 15 november staat in de dienst Matteüs 25: 31-45 centraal. Op deze één-na-laatste zondag van het kerkelijk jaar blikken we vooruit op de toekomst van de Heer, wanneer ‘Hij zal plaatsnemen op zijn glorierijke troon’ (Matt. 25:31), een toekomst die natuurlijk alles te maken heeft met ons leven van vandaag. Er is deze ochtend geen kindernevendienst, omdat er ’s middags om 16.00 uur een speciale kinder-intrededienst is, waarin de kinderen en de nieuwe dominee kennis kunnen maken met elkaar. Ouders kunnen hun kinderen aanmelden voor deze dienst bij de kindernevendienstleiding.

Elke zondag kunnen de mensen die thuis de dienst meevieren hun gaven voor de collectes  overmaken op de bankrekening van het college van kerkrentmeesters; het nummer daarvan kunt u in Hervormd Contact vinden. Vriendelijk verzoeken we u om u aan te melden voor de diensten bij Rook Vlaming. U mag spontaan komen, maar loopt dan het risico dat de kerk al vol is met het maximale aantal van 30 personen.

Omzien naar elkaar. Er is grote dankbaarheid bij Jan en Cobi Vermeulen, omdat Jan goede uitslagen gekregen heeft in het ziekenhuis. Francisca Bieshaar-van der Gaag krijgt over 2 weken een spannende uitslag. Voor Toos Israël-Biesheuvel was eindelijk na maanden wachten de operatie gepland, maar helaas werd die weer afgeblazen door de huidige golf van Coronabesmettingen. Piet Reedijk is opgenomen op de IC van het Erasmus MC en is heel ziek. Er zijn meerdere gemeenteleden die ziek zijn, die wachten op uitslagen of ziekenhuisopname of die zorgen hebben om ziekte van naasten. Allen dragen wij op in de hoede van de Heer en wensen wij Zijn kracht en zegen toe.

Voor de pannenkoekenactie van de Rommelmarkt Commissie afgelopen week zijn maar liefst 550 pannenkoeken gebakken. Dat leidde, inclusief giften, tot de prachtige opbrengst van 495 Euro.  Extra dank aan alle bakkers, die dat in deze tijd ongezellig alleen thuis moeten doen in plaats van samen op het kerkplein. Bij het ophalen van de pannenkoeken is er voor 75 Euro aan jammen, chutneys en notenbonbons verkocht. Ze zijn ook te koop aan de Hoeksedijk 59, er is nog voldoende voorraad. Van harte aanbevolen. Geweldig dat ook op deze manier talenten worden ingezet voor de kerk.
De Boekenbus kon door de aangescherpte maatregelen afgelopen zaterdag helaas niet op het kerkplein staan. We hopen dat het op 5 december wel weer mogelijk is. In elk geval kunt u boeken vinden bij de dorpswinkel ‘Natuurlijk bij Ton’.  

Voor de Schoenendoosactie zijn al een heel aantal schoenendozen gemaakt en ingeleverd. De actie loopt nog tot zondag 15 november 2020, dus we hopen nog dozen te ontvangen!

Agenda: de gebedskring is op maandag 16 november om 19.00 uur in de kerk. De moderamenvergadering en het ouderlingenoverleg zijn op maandag 16 november. Kopij voor Hervormd Contact kunt u inleveren tot zaterdag 14 november, 16.00 uur.

Uit de tijdelijke pastorie. Wat een warm welkom heeft u mij gegeven! Bij de bevestigings- en intrededienst, maar ook daarvoor en daarna in bv. het harde werken om een prettige tijdelijke woning voor mij te regelen en die schoon te maken, en in de vele hartelijke welkomstberichten en felicitaties voor mijn 50ste verjaardag. De kerkenraad had voor mijn verjaardag zelfs de inrit naar mijn woning versierd met vlaggen, 50-borden en een heuse Sarah-pop. Hartelijk dank voor het mooie en bijzondere begin dat u mij in de gemeente heeft gegeven. Inmiddels is de eerste werkweek en ook de eerste gewone zondagochtenddienst als uw predikant achter de rug. Hoewel, gewoon…, wat heeft u een feest van die dienst gemaakt door alle meegebrachte boodschappen en ingebrachte dankgebeden! Het is jammer dat kennismaken langzamer en anders zal gaan dan in normale tijden en dat mijn voorgenomen aanwezigheid op het kerkplein afgelopen zaterdag niet door kon gaan vanwege de aangescherpte maatregelen. Maar wat in het vat zit verzuurt niet. En natuurlijk heb ik inmiddels toch al kennisgemaakt met diverse mensen en groepen. Gelijk op mijn eerste werkdag bijvoorbeeld maakte ik via een Zoom-overleg over de Dankdienst kennis met de 9 leden van de commissie bijzondere themadiensten. Ondanks de beperkingen van digitaal kennismaken en vergaderen, voelde het alsof we het nooit anders zo samen hadden gedaan. Ik vraag uw begrip ervoor dat ik niet iedereen na elkaar kan bezoeken in deze tijd en dat de kennismaking langzamer zal gaan dan in normale tijden, maar schroomt u niet om contact op te nemen. Gesprekken via de telefoon of video-verbinding zijn ook mogelijk. Woensdag is mijn vrije dag. We hopen dat de extra beperkende maatregelen niet te lang duren en dat het dan weer mogelijk wordt om ook na de diensten met die en gene een praatje te maken en ook doordeweeks op een vast tijdstip de kerk open te doen. Als u niet te kwetsbaar bent om op zondag naar de kerk te komen, hoop ik u daar in de loop van de tijd te ontmoeten. Fijn dat we ons elke zondag verbonden mogen weten met velen van u die de dienst thuis meevieren! Hartelijke groet, ds. Marianna van de Graaf 

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Zondag 15 November 2020: 10.00 uur Ds. Marianna van de Graaf

BOEKENBUS…..

In verband met de aangescherpte RIVM regels zal a.s zaterdag 7 november de Boekenbus ‘Stap in de wereld van boeken’ NIET op het kerkplein staan.
We hopen dat het op 5 december wel weer mogelijk is.
In elk geval kunt u boeken vinden bij de dorpswinkel ‘Natuurlijk bij Ton’.
We hebben er 5 decemberboeken bij gelegd.

Boekenmarkt Maasdam

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor BOEKENBUS…..

Zondag 8 November 2020: 10.00 uur Ds. Marianna van de Graaf

                                                                   Dankdag Gewas, Arbeid en Visserij

De bloemen van afgelopen week gingen met een hartelijke felicitatie en welkomstgroet mee met Ds. Marianna van de Graaf.

Afgelopen zondag mochten wij in een feestelijke dienst de bevestiging en intrede van Ds. Marianna van de Graaf vieren. Met een maximumaantal bezoekers op 1,5 meter afstand was het allemaal anders dan wij hadden gewild, maar daarom niet minder feestelijk. Ds. Lyonne Verschoor uit Oud-Beijerland mocht Ds. Marianna van de Graaf bevestigen in het ambt van predikant van de Hervormde Gemeente Maasdam. Ds. van de Graaf nam ons daarna mee in de lezingen uit Psalm 62 en Lucas 10 vers 1-20. Zowel in de Psalm als in het schrift gedeelte uit Lucas wordt gesproken over de uitzending om mee te doen en samen te zijn. De leiders worden uitgezonden om vrede te stichten. Zo worden wij en ook de predikant uitgezonden om samen te komen en vrede te brengen met elkaar. Je mag van tijd tot tijd ook loslaten en je successen en moeilijkheden bij de Heer brengen. “Hij alleen is mijn rots en mijn redding, mijn burcht, ik zal niet wankelen. Bij God is mijn redding en mijn schuilplaats”.

Na de dienst sprak Burgemeester van Hemmen warme woorden van welkom naar onze nieuwe predikant en het belang van samenwerking tussen kerk en staat. Hoe fijn is het dat de lijnen kort blijven. Ook Classis predikant Ds. Arie van der Maas verwelkomde Ds. van de Graaf in de Classis Delta. Het bleek dat Ds. van der Maas en Marianna elkaar al jaren kennen omdat Ds. van der Maas tijdens zijn opleidingsperiode een stage heeft gelopen bij de vader van Ds. van de Graaf. Hoe klein kan de wereld zijn. Na een warme welkomst dienst werd met een kleine besloten groep nog een kop koffie genoten in onze kerk. De dienst is terug te kijken op www.kerkdienstgemist.nl

Komende zondag hoopt Ds. Marianna van de Graaf bij ons voor te gaan in de dienst in het teken van Dankdag voor Gewas, Arbeid en Visserij. Op zaterdag 7 november kunnen allerlei levensmiddelen en goederen voor de dankdag-tafel bij de kerk ingeleverd worden van 10-12 uur. Op maandag 9 november zullen de goederen bij minima in de gemeente gebracht worden en bij de Tassen-actie van Annemieke Steenbergen in Westmaas. Dit is inmiddels een vertrouwde traditie geworden. De diaconie is u heel dankbaar als u uw bijdrage hieraan wilt leveren. Ook brengen wij graag de Dankdagcollecte onder de aandacht. Momenteel actueler dan ooit. De kosten blijven nl. gewoon doorgaan en de collecte opbrengsten blijven toch wat achter. U kunt uw gaven ook overmaken op de bankrekening van het college van kerkrentmeesters voor de juiste rekeningnummers kunt u het Hervormd Contact raadplegen. In verband met de ventilatie van onze kerk kan het tijdens de diensten kouder zijn dan u gewend bent. Wij vragen uw begrip en vragen u zich warmer te kleden en uw jas en/of sjaal mee te nemen naar uw zitplaats. Vriendelijk verzoek u aan te melden voor de diensten. U mag spontaan komen maar met een max van 30 personen en vol=vol.

Omzien naar elkaar: Er zijn in onze gemeente meerdere gemeenteleden die wachten op een operatie of uitslagen van onderzoeken. Wij denken nu speciaal aan Jurgen Lanting die op 9 november as. de uitslag van vele onderzoeken krijgt. Het is heel spannend voor hem zijn vrouw Mirjam en de kinderen. Wij bidden voor kracht en sterkte in deze spannende tijd. Ook familie Commijs leeft in spanning nu de vader van Arie met corona besmetting hellemaal in Terneuzen in het ziekenhuis ligt. Wij leven met hen mee. Indien er ziekenhuisopnamen of zieken te melden zijn kunt u vanaf vandaag terecht bij onze nieuwe Predikant Ds. Marianna van de Graaf tel: 078-7857881. De komende periode zullen de taken van de scriba overgenomen worden door diverse gemeenteleden. I.v.m. de komende operatie bij de scriba is het noodzakelijk om even pas op de plaats te maken. Dit alles om ruimte voor een goed herstel te kunnen maken.

Pannenkoekenactie door de Rommelmarkt Commissie Tijdens het ophalen van uw pannenkoeken op 7 november in het Ontmoetingscentrum kunt u ook jam (braam, pruim, vijg) of vijgen chutney aanschaffen. Kosten: grote pot 2 Euro en klein 1 Euro Ook zijn er notenbonbons gemaakt, een zakje voor 2 Euro. De Terschellingse cranberry compote is er in 2 variaties 3 Euro per potje. Er staan zo’n 60 potten te wachten op de verkoop. Bij Hoeksedijk 59 kunt u ook de jammen en chutney kopen.
Boekenmarkt: Op zaterdag 7 november 2020 staat tevens onze boekenbus weer op het kerkplein! U kunt ook uw uitgelezen boeken inleveren tijdens de openingstijden. Openingstijden: 09.00-12.00 uur de opbrengst is voor onze kerk! Sint boeken liggen gereed. Genoeg nieuw aanbod in vele genres!

Zaterdag 7 november kunt U levensmiddelen inleveren in de kerk voor dankdag. Van 10 tot 12 uur.

Schoenendoosactie 2020 Deze actie loopt tot uiterlijk zondag 15 november 2020!

Ten slotte: Mag ik u namens de kerkenraad een gezegend weekend en goede week toewensen.

Ik geef het stokje door aan Ds. Marianna van de Graaf met de woorden uit Psalm 62 Mijn ziel is stil tot God mijn Heer van Hem verwacht ik altijd weer mijn heil, op Hem toch kan ik bouwen Ik wankel niet, want Hij staat vast mijn toevlucht, als het water wast mijn rots, mijn enige vertrouwen. Toos Israel-Biesheuvel (Ouderling-Scriba)

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Zondag 8 November 2020: 10.00 uur Ds. Marianna van de Graaf

Zondag 1 november 2020: 10.00 GEEN DIENST

                                                14.30 uur Bevestiging en Intrededienst Ds. M.H. van de Graaf

                                                 door Ds. Lyonne Verschoor uit Oud-Beijerland

De Bloemen van afgelopen zondag gingen met een Hartelijke Groet en Beterschapswens naar Dhr. C. Oversier uit Puttershoek.

Afgelopen zondag ging Mw. E. Kleinjan uit Strijen bij ons voor. Wij hoorden de schriftlezing uit Matteus 25 vers 1-13 over de tien wijze en dwaze meisjes. Het is een oproep aan ons allemaal dat “de Bruidegom” onze Heer op elk moment van de dag bij ons langs kan komen. Zijn wij goed voorbereid op deze ontmoeting? Hebben wij genoeg olie in onze lampen? Laten wij niet versloffen in het zoeken naar onze Heer en Heiland. Hij kijkt naar ons om. Hij zoekt ons elk moment en elke dag. Laten wij Hem ook zoeken door te lezen uit zijn woord en de kerkdiensten trouw te bezoeken of te beluisteren of zoals nu ook mogelijk is te bekijken. U kunt onze diensten bekijken en beluisteren op www.kerkdienstgemist.nl/Zuid-Holland/Maasdam. De Heer verschijnt te middernacht!

Nu is nog alles stil, maar zalig hij die toch reeds wacht en Hem begroeten wil. Zijn onze lampen wel gereed en branden ze wel goed, zodat, als Christus binnentreedt, Hij waardig wordt begroet? (NLB 751 1 en 4)

Komende zondag is er geen Ochtendienst! Om 14.30 uur hopen wij de Bevestiging en Intrededienst van onze nieuwe Herder en Leraar te mogen vieren. Onze consulente Ds. Lyonne Verschoor uit Oud-Beijerland hoopt Ds. Marianna Helena van de Graaf te bevestigen in het ambt van Predikant van de Hervormde Gemeente Maasdam. Na deze bevestiging zal Ds. van de Graaf haar intrede doen in onze gemeente. Volgens de nu geldende regels mogen wij 30 gasten uitnodigen voor deze dienst en wij hopen dat dit niet zal wijzigen met nieuwe maatregelen van onze regering. Alle gemeenteleden hebben een uitnodiging ontvangen om de dienst digitaal mee te kijken of te beluisteren. Wij hopen met elkaar op een feestelijke dienst, die door alle maatregelen wel een ander tintje krijgt dan gedacht. Zo moeten wij helaas het kopje koffie en/of thee laten vervallen omdat dit volgens de nu geldende regels organisatorisch niet haalbaar is. Wij hopen met elkaar als alle regels weer eens versoepeld zijn een mooi welkomst feest te kunnen vieren.

Omzien naar elkaar: Er zijn in onze gemeente meerdere gemeenteleden die wachten op een uitslag van onderzoeken, behandelingen of op een operatie. Speciaal denken wij hier aan Jurgen Lanting die op 9 november a.s. een spannende uitslag krijgt van allerlei onderzoeken. Wij bidden voor Miriam en Jurgen en hun kinderen dat dit mee mag vallen. Ook bidden wij hen eindelijk duidelijkheid toe. Soms is niet weten erger dan weten wat er aan de hand is. Er zijn ook meerdere gemeenteleden herstellend van een ziekenhuis opname of operatie. Wij wensen iedereen heel veel sterkte en geduld met de revalidatie toe. Vanaf 1 november kunt u eventuele ziekenhuis opnamen of vermelding van zieken of overledenen doorgeven aan Ds. Marianna van de Graaf tel: 078-7857881. Ds. van de Graaf mocht afgelopen maandag 26 oktober haar 50e verjaardag vieren. Zij heeft die dag letterlijk “Sarah” mogen zien. Normaal reden voor een groot feest, maar ook dit mag momenteel niet. Namens de kerkenraad onze hartelijke felicitaties met dit heugelijke feit.

Mondkapjes om de kerk-kas te spekken. Er zijn mondkapjes genaaid door Lieneke van Varik. Deze zijn te koop voor € 3,50 en de volledige opbrengst is voor de kerk. Bestellen via telefoon 078-6763138 of 06 53364705 Ophalen na telefonisch overleg: Trambaan 33 Maasdam.

Schoenendoosactie 2020 Deze actie loopt tot uiterlijk zondag 15 november 2020. Dan kunnen de dozen verstuurd worden als kerstcadeau voor de kinderen!!!! Het idee van de actie is simpel, pak een lege schoenendoos en tover deze om tot een kostbaar geschenk. Voor meer informatie kunt u kijken op de website www.Schoenendoosactie.nl Als er vragen zijn naar aanleiding van de actie kunt u contact opnemen met: Jantina, Ashley of Jolanda.

Pannenkoekenactie door de Rommelmarkt Commissie Zin in Boeren- pannenkoeken op zaterdag 7 november? Dat kan! Op vrijdag 6 november wordt uw pannenkoek gebakken en verpakt. Plaats uw bestelling via Cobi Vermeulen, telefoonnummer 078-676 41 32 tussen 17.00 en 19.00 uur of mail cobivermeulen@outlook.com  De laatste dag om uw bestelling door te geven is donderdag 5 november. Geef a.u.b. aan hoeveel pannenkoeken u wilt bestellen. U kunt de pannenkoeken 7 november op komen halen in het Ontmoetingscentrum tussen 9-12 uur, Een pannenkoek kost 0,75 Eurocent per stuk. We hopen op een geslaagde actie. Doet u mee?

Boekenmarkt: ‘Stap in de wereld van boeken’ staat zaterdag 7 november 2020 op het Kerkplein aan de Raadhuisstraat 37 in Maasdam. Om ons te houden aan de RIVM-regels is er handgel, mag er één persoon of gezin tegelijk in de bus en heeft u 10 minuten de tijd om een boek te zoeken. Wachten kan op het kerkplein op gepaste afstand en bij slecht weer staan er stoelen gereed in het Ontmoetingscentrum. Bent u met de auto dan kunt u daarin wachten op uw beurt. De Boekenbus is geopend van 9.00 tot 12.00 uur.  De opbrengst van de verkochte boeken komt ten goede aan de kerk. Graag ontvangen wij uw overtollige boeken tijdens openingsuren. Encyclopedieën, biebboeken, boeken die stuk zijn en folders mag u thuis al bij het oud papier verzamelen

Dankdag zondag 8 November 2020 Zaterdag 7 november kunt U levensmiddelen inleveren in de kerk voor dankdag. Van 10 tot 12 uur. Dank U wel. Namens de diaconie. De ingezamelde levensmiddelen worden op maandag 9 november verdeeld onder de minima in onze gemeente. Als er veel goederen zijn worden deze geschonken aan de voedselbank in Oud-Beijerland.

Agenda voor de komende week: Maandag 2-11: 19.00 uur gebedskring in de kerk, Dinsdag 3-11 19.30 uur Kerkenraadsvergadering in de Kerk. Donderdag 5-11 uiterlijk pannenkoeken bestellen, vrijdag 6-11 Pannenkoeken bakken, Zaterdag 7-11 09.00-12.00 uur de Boekenbus, 09.00-12.00 Pannenkoeken ophalen, 10.00-12.00 uur Levensmiddelen voor de Dankdag inleveren.

Ten Slotte: Mag ik u namens de kerkenraad een feestelijke zondag en goede week toewensen!

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord in Christus verbonden tezamen gezonden op weg in een wereld die wacht op uw woord Om daar in genade uw woorden als zaden te zaaien tot diep in het donkerste dal door liefde gedreven om wie met ons leven uw zegen te brengen die vrucht dragen zal (NLB 425) Toos Israel-Biesheuvel (Ouderling-scriba)

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Zondag 1 november 2020: 10.00 GEEN DIENST

Zondag 25 oktober 2020: 10.00 uur Mw. E. Kleinjan uit Strijen

De bloemen van afgelopen zondag gingen met een Hartelijke Groet naar Mw. M.C. van de Burgh-in’ t Veld die thuisgekomen is uit de Rembrandt.

Afgelopen zondag ging Ds. R. ten Napel uit ’s-Gravendeel bij ons voor. Wij lazen uit Leviticus 23 vers 39-43 en Johannes 7 vers 37-39. De verhalen gaan over het zg. “Loofhuttenfeest” van de Israëlieten. In Leviticus lezen wij allerlei voorschriften waaraan de Israëlieten zich moeten houden bij de viering van dit feest. De Joden vieren dit feest in een houten hut met een dak van bladeren-loofhut. Dit dak is zo open om het zicht op de hemel te houden en te weten dat wij afhankelijk zijn van God.  In Johannes komt Jezus op het hoogtepunt van het feest in de tempel. Hij zegt tegen de mensen: “laat iedereen die dorst heeft bij mij komen en drinken”.  Laten wij eens kritisch naar onze manier van leven te kijken. Laten wij leven zoals God ons heeft voorgehouden in zijn “Tien Geboden”. Gebruiken wij onze rustdag nog als “De rustdag van de Heer”? Laten wij proberen tot rust te komen bij onze Here Jezus Christus. Hij wil onze verlosser zijn. Hij alleen kan onze dorst lessen. Want Hij is het levende water. Gij zijt het water ons ten leven; de bronnen van de eeuwigheid zijn ons ter lafenis gegeven, zijn doorgebroken in de tijd. O Gij, die als een bron ontspringt in elk die tot U komt en drinkt. (NLB 653-3)U kunt de dienst terugkijken op www.kerkdienstgemist.nl

Komende zondag mogen wij een uurtje langer op bed liggen i.v.m. de wintertijd, hoopt Mw. E. Kleinjan uit Strijen bij ons voor te gaan. Aanmelden mag, maar spontaan naar onze kerk komen is ook mogelijk met een max van 30 personen en vol=vol. Wij hopen op een Gezegende zondag met elkaar.

Geboren 14 oktober 2020 achterkleinzoon Max Willem Schäfer, zoon van Maurice en Stephanie, kleinzoon van Arie Willem en Ariane Schäfer Grote dankbaarheid bij Mw. J.P. Schäfer-Bijl.  Geboren: 16 oktober 2020 Levi zoon van Huriya Anialem Tesfay, Oma Belaynes en Opa Anialem Tesfay zijn dankbaar dat Moeder en Zoon het goed maken. Omzien naar elkaar: Mw. M.C. van de Burgh-in ’t Veld is afgelopen vrijdag weer thuisgekomen uit de Rembrandt. Wij wensen haar een goed herstel toe. Dhr. J. en Mw. R. de Penning-Kruithof zijn weer met elkaar verenigd nadat Mw. weer thuisgekomen is uit Dordrecht. Vriendelijk verzoek om niet ongevraagd op bezoek te gaan i.v.m. de huidige Corona maatregelen. U kunt bellen voor een afspraak met Coraline Kuipers Tel: 078-6764297 Wij wensen Mw. de Penning een goed herstel toe! Wij leven ook mee met allen die hier niet genoemd zijn maar in afwachting zijn van verdere onderzoeken en/of een operatie. Afgelopen week is

Ds. Marianna van de Graaf verhuisd naar Puttershoek! (Pieter Repelaerstraat 51, 3297 BL Puttershoek) Hartelijk Welkom in de gemeente. Wij hopen dat je je snel een beetje thuis zult voelen. Alle leden van onze gemeente hebben een uitnodiging ontvangen om de Bevestiging en Intrededienst op 1 november 2020 digitaal mee te vieren. De dienst begint om 14.30 uur er is op 1 november GEEN ochtenddienst dit i.v.m. de huidige corona-regels rondom ventilatie en bezoekersaantallen.

Mondkapjes om de kerk-kas te spekken. Er zijn mondkapjes genaaid door Lieneke van Varik. Deze zijn te koop voor € 3,50 en de volledige opbrengst is voor de kerk. Bestellen via telefoon 078-6763138 of 06 53364705 Ophalen na telefonisch overleg: Trambaan 33 Maasdam. Schoenendoosactie 2020 Deze actie loopt tot uiterlijk zondag 15 november 2020. Dan kunnen de dozen verstuurd worden als kerstcadeau voor de kinderen!!!! Het idee van de actie is simpel, pak een lege schoenendoos en tover deze om tot een kostbaar geschenk. Voor meer informatie kunt u kijken op de website www.Schoenendoosactie.nl Als er vragen zijn naar aanleiding van de actie kunt u contact opnemen met: Jantina, Ashley of Jolanda.

Pannenkoekenactie door de Rommelmarkt Commissie Zin in Boeren- pannenkoeken op zaterdag 7 november? Dat kan! Op vrijdag 6 november wordt uw pannenkoek gebakken en verpakt. Plaats uw bestelling via Cobi Vermeulen, telefoonnummer 078-676 41 32 tussen 17.00 en 19.00 uur of mail cobivermeulen@outlook.com  De laatste dag om uw bestelling door te geven is donderdag 5 november. Geef a.u.b. aan hoeveel pannenkoeken u wilt bestellen. U kunt de pannenkoeken 7 november op komen halen in het Ontmoetingscentrum tussen 9-12 uur, Een pannenkoek kost € 0,75 per stuk. We hopen op een geslaagde actie. Doet u mee?

Boekenmarkt: Op zaterdag 7 november 2020 staat tevens onze boekenbus weer op het kerkpleinvan 09.00-12.00 uur de opbrengst is voor onze kerk!

Dankdag zondag 8 November 2020 Zaterdag 7 november kunt U levensmiddelen inleveren in de kerk voor dankdag. Van 10 tot 12 uur. Dank U wel. Namens de diaconie. De ingezamelde levensmiddelen worden op maandag 9 november verdeeld onder de minima in onze gemeente.

Tenslotte: Mag ik u allemaal hartelijk groeten namens onze kerkenraad. Weet u geborgen in de handen van God! Alles wat adem heeft love de Here, zinge de lof van Israëls God! Zolang ik hier in het licht mag verkeren, roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. Die lijf en ziel geschapen heeft worde geloofd door al wat leeft. Halleluja! Halleluja! (NLB 146C) Toos Israel-Biesheuvel (Ouderling-Scriba)

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Zondag 25 oktober 2020: 10.00 uur Mw. E. Kleinjan uit Strijen

Zondag 18 Oktober: 10.00 uur Ds. R. ten Napel uit ‘s Gravendeel

De bloemen gingen afgelopen zondag met een hartelijke groet naar Dhr. H. de Snoo uit Resenburgh.

Afgelopen zondag ging Ds. G.A. van de Weerd uit Geertruidenberg bij ons voor. Wij hoorden hoe Daniel de dromen van Koning Nebukadnessar uitlegt. Dit is ook voor ons een teken in de toekomst Dat er een einde komt aan alle koningschappen en een berg op zal staan over de gehele aarde. Dat Jezus zal heersen over de gehele aarde! Wij lazen uit Daniel 2 vers 1-49 en Paulus 2e brief aan de Korintiërs 5 vers 1-8 maar ook uit het evangelie van Matteus 24 vers 35-44. “De Hemel en de aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen”. “Verwacht de komst van de Heer”.  Jezus roept hier mensen samen die in woord, gebed en lied Gods aanwezigheid beamen, geen belofte gaat teniet. Prijs nu God, die goed en trouw is, prijs de Zoon, die mensen kent, prijs de Geest die als de Trooster zich naar ons heeft toegewend. (NLB 975-1). Komende zondag hoopt Ds. R. ten Napel uit ’s Gravendeel bij ons voor te gaan. Vriendelijk verzoek zich aan te melden bij onze Koster Rook de Vlaming, u mag ook zonder aanmelding naar onze diensten komen echter met een max. van 30 personen en vol=vol.

Omzien naar elkaar: Wij hebben een geboortekaartje ontvangen van Wim en Anneke Stolk-Gouw. Op 22 september 2020 is Job (Jacob Marinus) Stolk geboren (Trambaan 29, 3299 BN  Maasdam) Onze hartelijke felicitaties en Gods Zegen bij de opvoeding van Job. Mw. M.C. van de Burgh-in ’t Veld verblijft in de Rembrandt voor revalidatie wij wensen haar veel sterkte en  een voorspoedig herstel toe. Mw. A.J. Sluimer-Konijnendijk heeft het moeilijk met haar verdere herstel. Wij wensen haar heel veel sterkte toe. Mw. A. de Penning-Kruithof. Revalideert in Dordrecht. Gelukkig maakt zij het goed. Dhr. J.G. de Penning is aan huis gebonden en met de nodige buurtzorg verblijft hij thuis. Hij maakt het goed.

Afgelopen week hebben alle gemeenteleden een uitnodiging ontvangen om de bevestiging en intrededienst van Ds. Marianna van de Graaf digitaal mee te vieren. Onze kerk is uitgerust met camera zodat de dienst via Livestream meegevierd kan worden. De dienst is op zondag 1 november om 14.30 uur. Helaas is het alleen voor gasten welke een speciale uitnodiging ontvangen hebben mogelijk om echt in de kerk aanwezig te zijn. Wij moeten ons aan een maximum van 30 personen houden. De kerkenraad hoopt en bid dat er niet nog strengere eisen van de regering komen zodat deze speciale dienst gewoon door kan gaan. Er is op zondag 1 november geen ochtenddienst! Dit alles heeft te maken met het luchten en voorbereiden van de ruimte voor de middagdienst. Ds. Marianna van de Graaf heeft zondag 11 oktober afscheid genomen van de Protestantse Gemeente Poortugaal en is deze week verhuisd naar Puttershoek waar zij voor een periode van ongeveer een half jaar een woning aan de Pieter Repelaerstraat heeft betrokken. Welkom in onze gemeente! Wij hopen dat je snel een beetje gewend bent in onze omgeving.

Mondkapjes om kerk-kas te spekken. Er zijn mondkapjes genaaid door Lieneke van Varik. Deze zijn te koop voor € 3,50 en de volledige opbrengst is voor de kerk. Bestellen via telefoon 078-6763138 of 0653364705 Ophalen na telefonisch overleg: Trambaan 33 Maasdam. Tot nu toe is er al 135 Euro opgehaald! Schoenendoosactie 2020 Dit jaar is er weer een schoenendoosactie in onze gemeente. Deze actie wordt georganiseerd door Kindernevendienst Klein Begin. Deze actie loopt tot uiterlijk zondag 15 november 2020. Dan kunnen de dozen verstuurd worden als kerstcadeau voor de kinderen!!!! Het idee van de actie is simpel, pak een lege schoenendoos en tover deze om tot een kostbaar geschenk. Dit jaar gaan de dozen naar kinderen in Afrika, Oost-Europa en mogelijk naar kinderen in de vluchtelingenkampen in Griekenland. De uitleg wat in de dozen mag/kan staat in de folder welke bij de ingang van de kerk liggen. Voor meer informatie kunt u kijken op de website www.Schoenendoosactie.nl Vanwege corona-maatregelen mogen de gevulde schoenendozen niet voor in de kerk gezet worden. U kunt deze bij binnenkomst afgeven bij de koster of bij de organisatoren thuis inleveren. Wilt u de actie alleen financieel steunen dan kan dat natuurlijk ook. U kunt hiervoor u bijdrage overmaken op de rekening van de kerkrentmeesters: NL17INGB0000628468 t.a.v. actie schoenendoos of in de in te leveren enveloppe doen. Als er vragen zijn naar aanleiding van de actie kunt u contact opnemen met: Jantina, Ashley of Jolanda. Pannenkoekenactie georganiseerd door de Rommelmarkt commissie: Zin in Boeren- pannenkoeken op zaterdag 7 november? Dat kan! Op vrijdag 6 november wordt uw pannenkoek gebakken en verpakt. Plaats uw bestelling via Cobi Vermeulen, telefoonnummer 078-676 41 32 tussen 17.00 en 19.00 uur of mail cobivermeulen@outlook.com De laatste dag om uw bestelling door te geven is donderdag 5 november. Geef a.u.b. aan hoeveel pannenkoeken u wilt bestellen. U kunt de pannenkoeken 7 november op komen halen in het Ontmoetingscentrum tussen 9-12 uur, Raadhuisstraat 35. Een pannenkoek kost € 0,75 per stuk. We hopen op een geslaagde actie. Doet u mee?

Ten Slotte: Mag ik u namens de kerkenraad veel sterkte toewensen in deze tijd waarin het Corona-virus om zich heen slaat. Wij bidden om Gods Zegen en nabijheid voor alle mensen. Beveel gerust uw wegen, al wat u ’t harte deert, der trouwe hoede en zegen van Hem, die ’t al regeert. Die wolken, lucht en winden wijst spoor en loop en baan, zal ook wel wegen vinden waarlangs uw voet kan gaan. (NLB 904-1) Toos Israel-Biesheuvel (Ouderling-Scriba).

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Zondag 18 Oktober: 10.00 uur Ds. R. ten Napel uit ‘s Gravendeel

Zondag 11 oktober: 10.00 uur Ds. C.A. van de Weerd uit Geertruidenberg

16.00 uur Mw. J.W. Vree-van Dongen en Ds. A.A. van den Berg.

Vriendendienst met de Hervormde Gemeente Puttershoek

De bloemen gingen afgelopen zondag met een bemoedigende groet naar Mw. J.P. Schäfer-Bijl.

Afgelopen zondag was het best een beetje spannend. Wij gingen voor de eerste keer Livestream beelden uitzenden. Alles was nog in een experimentele fase. Over een paar weken wordt de installatie compleet gemaakt omdat nog niet alle componenten op voorraad waren. Wij zijn heel dankbaar dat het vanuit “Het Verjaardagsfonds” mogelijk gemaakt is om hieraan invulling te geven. Zondag ging Ds. Lyonne Verschoor uit Oud-Beijerland bij ons voor. De schriftlezing kwam uit 1 Koningen 19 vers 1-16: Waarin Elia vlucht om zijn leven te redden. Elia is wanhopig, Hij weet niet meer hoe hij verder moet. Zo kunnen wij ook in deze moeilijke Corona-tijd soms wanhopig zijn. Wanneer stopt dit nare virus. Wanneer mogen wij weer bij elkaar zijn. Echter God roept naar Elia, “Elia wat doe je hier”. Zo roept ook God naar ons “Blijf volhouden, ik ga met je mee. Ook als het moeilijk wordt in je leven je mag erop vertrouwen dat ik je blijf vasthouden”. Zo mogen wij in vertrouwen met God gaan. Wij mogen net als Elia in de stilte de bron van ons bestaan zoeken. Wij mogen zeggen: “Ik vertrouw dat U er bent God en hier ben ik” De stilte zingt U toe, o Here, in uw verheven oord. Wij zullen ons naar Sion keren waar Gij ons bidden hoort. Daar zal men, Heer, tot U zich wenden, tot U komt al wat leeft, tot U, o redder uit ellende, die alle schuld vergeeft. (Ps 65-1)

Komende zondag hoopt om 10.00 uur Ds. C.A. van de Weerd uit Geertruidenberg voor te gaan. In de middag hebben wij om 16.00 uur een gezamenlijke dienst met de Hervormde Gemeente Puttershoek. Dit is de z.g. “Vriendendienst”. Deze keer zal de dienst worden gehouden in en om de kerk van Puttershoek. Voorgangers zullen zijn. Janny Vree-van Dongen en Ds. A.A. van den Berg.

Dit keer in de Open Lucht op Het Kerkplein! Het thema is weer een mix geworden van onze beide jaarthema’s: ‘Samen Goed Leven’. Hans de Bruin zal de samenzang begeleiden vanonder het inmiddels bekende afdak van De Schakel en ook het kinderkoor ‘Een vrolijk geluid’ zal meewerken! Mocht u of jij bang zijn voor eventuele regen…? Neem dan (naast een eigen stoel!) a.u.b. je paraplu mee en zing met anderen het mooie ‘Healing rain’ van M.W. Smith mee! Na afloop is er zoals ieder jaar ruimte voor ontmoeting met een broodje en iets te drinken. Welkom allen!   De bezoekers kunnen zich als volgt aanmelden (graag ook erbij vermelden of er kinderen voor de oppas meekomen!): ‘U kunt een plaats reserveren per email reserveren@hervormdputtershoek.nl graag naam, adres en telefoonnummer vermelden. Of telefonisch bij onze oud-scriba mevr. J. Kuipers – Versendaal (078-6762671) op woensdag-, donderdag- of vrijdagmiddag tussen 17.00 en 18.00 uur. Wordt er op dit nummer op de aangegeven tijden niet opgenomen? Bel dan Tineke van Horssen (078-7856281) op woensdag, donderdag of vrijdag (geen vaste tijden).

Omzien naar elkaar: Mw. M.C. van de Burgh-in ’t Veld is deze week verhuisd naar de Rembrandt voor revalidatie. Wij wensen haar veel sterkte en hopelijk een voorspoedig herstel. Mw. A.J. Sluimer-Konijnendijk heeft het moeilijk met haar verdere herstel, wij wensen haar heel veel sterkte toe. Mw. A. de Penning-Kruithof. Revalideert in Dordrecht gelukkig maakt zij het redelijk goed. Dhr. J.G. de Penning is aan huis gebonden en met de nodige buurtzorg verblijft hij thuis, hij maakt het goed. Mw. J.P. Schafer-Bijl afgelopen week is haar zus overleden. Onze oprechte deelneming met het verlies en heel veel sterkte toegewenst. Fam. van der Stel: Afgelopen week is Dhr. J. van der Stel in de leeftijd van 95 jaar overleden. Dhr. van der Stel woonde jarenlang in Maasdam. De laatste periode in Zorgwaard te Puttershoek. Afgelopen vrijdag heeft de uitvaart plaatsgevonden op “de Essenhof” voorafgegaan door een rouwdienst o.l.v. Ds. Tiemen Meijer. Onze oprechte deelneming ook voor deze familie en heel veel sterkte toegewenst.  Blijdschap is er bij de Fam. Cees en Rosanne Alblas-Sterk die afgelopen zondag 4 oktober 12,5 jaar getrouwd waren. Onze hartelijke felicitaties en wij wensen dit echtpaar nog vele jaren in liefde en gezondheid toe.

De opbrengst van de boekenmarkt van zaterdag 3 oktober was 100 Euro en de opbrengst in de winkel “Bij Ton” was 50 Euro. Alle kopers en vrijwilligers hartelijk bedankt voor uw en jullie inzet voor onze kerk.

Schoenendoosactie 2020 Dit jaar is er weer een schoenendoosactie in onze gemeente. Deze actie wordt georganiseerd door Kindernevendienst Klein Begin. Deze actie loopt tot uiterlijk zondag 15 november 2020. Dan kunnen de dozen verstuurd worden als kerstcadeau voor de kinderen!!!! Het idee van de actie is simpel, pak een lege schoenendoos en tover deze om tot een kostbaar geschenk. Dit jaar gaan de dozen naar kinderen in Afrika, Oost-Europa en mogelijk naar kinderen in de vluchtelingenkampen in Griekenland. De uitleg wat in de dozen mag/kan staat in de folder welke bij de ingang van de kerk liggen. Voor meer informatie kunt u kijken op de website www.Schoenendoosactie.nl Vanwege corona-maatregelen mogen de gevulde schoenendozen niet voor in de kerk gezet worden. U kunt deze bij binnenkomst afgeven bij de koster of bij de organisatoren thuis inleveren. Wilt u de actie alleen financieel steunen dan kan dat natuurlijk ook. U kunt hiervoor u bijdrage overmaken op de rekening van de kerkrentmeesters: NL17INGB0000628468 t.a.v. actie schoenendoos of in de in te leveren enveloppe doen. Als er vragen zijn naar aanleiding van de actie kunt u contact opnemen met: Jantina, Ashley of Jolanda.

Van de Rommelmarkt Commissie: Overgebleven planten en struiken na de Rommelmarkt staan aan Hoeksedijk 59. Kan uw tuin nog een stek of struik gebruiken? Fiets even langs en voor het kleine bedrag van € 0,50 of € 1,- kiest u naar eigen voorkeur. Fijn als de planten een nieuw thuis vinden en het geld kan door de brievenbus! De opbrengst is voor de Rommelmarkt.

Ds. Marianna van de Graaf nog een paar weken dan hoopt Ds. van de Graaf haar intrede in onze gemeente te doen. Op zondag 1 november 2020 om 14.30 zal de bevestiging en Intrededienst gehouden worden. De verschillende uitnodigingen liggen bij de drukker wij hopen die de komende week te kunnen bezorgen. De toekomstige woning van Ds. van de Graaf is inmiddels schoongemaakt door een aantal vrijwilligers zodat volgende week de verhuizing plaats kan vinden. Wij houden u op de hoogte!

Ten slotte: Laat dan uw stilte ook uw kracht zijn en leef uw leven opgewekt. Laat Gods genade u genoeg zijn, die voor u uit zijn sporen trekt. Hij is het zelf die ons voorziet; wat ons ontbreekt ontgaat Hem niet. (NLB 905-3). Namens de Kerkenraad mag ik u een gezegende zondag en goede week toewensen. Toos Israel-Biesheuvel (Ouderling-Scriba)

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Zondag 11 oktober: 10.00 uur Ds. C.A. van de Weerd uit Geertruidenberg

zondag 4 oktober 202010.00 uur Ds. Lyonne Verschoor uit Oud-Beijerland Israël zondag

De bloemen van afgelopen zondag gingen met een hartelijke groet naar Dhr. en Mw. Blanker-in ’t Veld aan de Lindenlaan in Maasdam.

Afgelopen zondag ging Ds. J. Noordam uit Nieuwendijk NB bij ons voor in een dienst viering Heilig Avondmaal. Wij lazen uit Openbaringen 22. De Tekst van de overdenking kwam uit vers 17: “De Geest en de bruid zeggen: Kom! Laat wie luistert zeggen: Kom! Laat wie dorst heeft komen; laat wie dat wil vrij drinken van het water dat leven geeft. Na de overdenking werden wij genodigd aan het Heilig Avondmaal om teken van brood en wijn tot ons nemen tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Wat een mooi en dankbaar teken dat God ons gegeven heeft in zijn zoon “Jezus Christus” die gestorven is om ons te redden. O Christus, ons van God gegeven, Gij tot in alle eeuwigheid de weg, de waarheid en het leven, Gij zijt de zin van alle tijd. Vervul van dit geheimenis uw kerk die in de wereld is. (NLB 653-7) U kunt deze dienst terugluisteren op www.kerkdienstgemist.nl

Komende zondag hoopt Ds. Lyonne Verschoor uit Oud-Beijerland bij ons voor te gaan in een dienst die in het teken van “Israelzondag” zal staan. Voor alle kerkgangers ligt er een speciale uitgave van Christenen voor Israel klaar om mee naar huis te nemen. U dient zich nog steeds aan te melden bij onze koster volgens onze covid-19 regels met een maximum van 45 personen.

Omzien naar elkaar: Mw. M.C. van de Burgh-in ’t Veld isin het ASZH  geopereerd aan haar heup, op het moment dat u dit leest is zij overgeplaatst naar de revalidatie afdeling van het ziekenhuis. Wij wensen haar van Harte Beterschap toe. Mw. A.J. Sluimer-Konijnendijk heeft het moeilijk met haar verdere herstel. Wij wensen haar heel veel sterkte toe. Mw. A. de Penning-Kruithof is voor revalidatie overgeplaatst naar Revalidatiezorg Dordrecht Albert Schweitzer plaats 12-14 3318 AS Dordrecht Locatie Wantij kamer 314. Heel veel sterkte en hopelijk een voorspoedig herstel. Mw. Joke Moelker heeft een geslaagde operatie achter de rug en is nu thuis herstellend. In onze gemeente hebben zich al de nodige positief geteste gemeenteleden voorgedaan. Gelukkig voor zover wij weten geen ernstig zieken. Wij wensen alle zieken, eenzamen, ouderen of mensen die het moeilijk hebben heel veel sterkte en kracht toe en waar mogelijk van Harte Beterschap.

Van de Rommelmarkt Commissie: Overgebleven planten en struiken na de Rommelmarkt staan aan Hoeksedijk 59. Kan uw tuin nog een stek of struik gebruiken? Fiets even langs en voor het kleine bedrag van € 0,50 of € 1,- kiest u naar eigen voorkeur. Fijn als de planten een nieuw thuis vinden en het geld kan door de brievenbus!  De opbrengst is voor de Rommelmarkt. De Boekenbus ‘Stap in de wereld van boeken’ staat zaterdag 3 oktober 2020 op het Kerkplein aan de Raadhuisstraat 37 in Maasdam. Om ons te houden aan de RIVM-regels is er handgel, mag er één persoon of gezin tegelijk in de bus en heeft u 10 minuten de tijd om een boek te zoeken. Wachten kan op het kerkplein op gepaste afstand en bij slecht weer staan er stoelen gereed in het Ontmoetingscentrum. Bent u met de auto dan kunt u daarin wachten op uw beurt. De Boekenbus is geopend van 9.00 tot 12.00 uur.  De opbrengst van de verkochte boeken komt ten goede aan de kerk. Graag ontvangen wij uw overtollige boeken tijdens openingsuren. Encyclopedieën, biebboeken, boeken die stuk zijn en folders mag u thuis al bij het oud papier verzamelen. Informatie https://www.facebook.com/marktmaasdam/

Schoenendoosactie 2020 Dit jaar is er weer  een schoenendoosactie in de gemeente van Maasdam. Deze actie wordt georganiseerd door Kindernevendienst Klein Begin. Deze actie loopt tot uiterlijk zondag 15 november 2020. Dan kunnen de dozen verstuurd worden als kerstcadeau voor de kinderen!!!! Het idee van de actie is simpel, pak een lege schoenendoos en tover deze om tot een kostbaar geschenk. Dit jaar gaan de dozen naar kinderen in Afrika, Oost-Europa en mogelijk naar kinderen in de vluchtelingenkampen in Griekenland. De uitleg wat in de dozen mag/kan staat in de folder welke bij de ingang van de kerk liggen. Voor meer informatie kunt u kijken op de website www.Schoenendoosactie.nl Vanwege coronamaatregelen mogen de gevulde schoenendozen niet voor in de kerk gezet worden. U kunt deze bij binnenkomst afgeven bij de koster of bij de organisatoren thuis inleveren. Wilt u de actie alleen financieel steunen dan kan dat natuurlijk ook. U kunt hiervoor u bijdrage overmaken op de rekening van de kerkrentmeesters: NL17INGB0000628468 t.a.v. actie schoenendoos of in de in te leveren enveloppe doen. Als er vragen zijn naar aanleiding van de actie kunt u contact opnemen met : Jantina , Ashley of Jolanda

Agenda voor de komende week: Zaterdag 3 oktober 2020: 09.00-12.00 uur de Boekenbus op het kerkplein. Maandag 5 oktober 2020 19.00 uur Gebedskring. Dinsdag 6 oktober 2020 19.30 uur Kerkenraadsvergadering Woensdag 7 oktober 2020 19.45-21.15 Repetitie Cantorij aan de Lageweg Ten slotte: Mag ik u namens de kerkenraad een Gezegend weekend en goede week toewensen. De Heer is mijn licht en zijn liefde is mijn steun. Zijn eeuwige armen, waar ’k veilig op leun. Hij trok m’ uit het duister, zijn bloed kocht mij vrij. Mijn ziel rust in Jezus, mijn Redder is Hij. Mijn Redder is Hij, mijn Redder is Hij. Mijn ziel rust in Jezus, mijn Redder is Hij. (ELB 181). Toos Israel-Biesheuvel (Ouderling-Scriba).

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor zondag 4 oktober 202010.00 uur Ds. Lyonne Verschoor uit Oud-Beijerland Israël zondag

Zondag 20 september 2020: Mw. Sity Smedinga uit Strijensas Dienst opening Winterwerk

De Bloemen van zondag 30 augustus gingen met een hartelijke groet en teken van verbondenheid naar Dhr. Freek Hulsbos. Zondag 6 september gingen de bloemen mee met de doopouders Paula en Arnoud van Raamsdonk.

Afgelopen zondagen ging op zondag 30 augustus Proponent Mw. C.E. Bakker uit Sommelsdijk bij ons voor. De schriftlezingen kwamen uit Jesaja 51 en Marcus 8 vers 27-38. Hierin lazen wij dat Jezus aan zijn leerlingen vraagt: “Wie zeggen de mensen dat ik ben en wie ben ik volgens jullie?” Wie is Jezus voor ons? Wat anderen vinden kunnen wij zo vertellen maar wat wij ervan vinden dat komt meestal niet zomaar uit onze mond. Is Jezus onze Goede Herder? Of een rondtrekkend Prediker, Onze Verlosser of Herder en Leraar? Hebben wij een antwoord op deze vraag? Op zondag 6 september ging Ds. K.H. Waterlander uit Simonshaven bij ons voor. In deze dienst is de Heilige Doop bedient aan Bram Hendrik van Raamsdonk, zoon van Paula en Arnoud van Raamsdonk broertje van Elise, Sophie en Esther. Wij lazen uit Matteüs 14 vers 22-31 Waarin Jezus over het water loopt en Petrus naar hem toe wil gaan. Als thema boven de prediking stond: Houdt moed, ik ben het, vreest niet! Beide diensten zijn terug te luisteren op www.kerkdienstgemist.nl

Komende zondagen: Op zondag 13 september hoopt Ds. E. van Wijk uit Sprang Capelle en op zondag 20 september hoopt Mw. Sity Smedinga uit Strijensas in de dienst opening van het Winterwerk ofwel Startzondag bij ons voor te gaan. Wij hopen op gezegende diensten met elkaar.

Omzien naar elkaar Er zijn inonze gemeente nog meerdere zieken of mensen die herstellend zijn. Speciaal noemen wij hier Dhr. Hennie de Winter die thuisgekomen is uit het ziekenhuis na een operatie. Mw. A.J. Sluimer-Konijnendijk die thuis herstellend is en Mw. Janny Vree-van Dongen die een behandeling in het ziekenhuis heeft ondergaan. Wij wensen alle zieken en herstellenden van Harte Beterschap en veel sterkte en geduld toe. Vreugde was er bij Mw. Schafer-Bijl met de geboorte van haar achterkleinzoon Luuk zoon van Johan en Karin Goud, Kleinzoon van Martin en Rianne Goud-Schafer. Onze hartelijke felicitaties met dit grote kleine wonder! Op zondag 6 september was het echtpaar J. de Penning-Kruithof 64 jaar getrouwd. Onze hartelijke felicitaties voor dit echtpaar. Wat een dankbaarheid om zolang voor en met elkaar gespaard te mogen zijn. Verdriet was er bij de fam. Meuzelaar-van Kesteren omdat de zus van Wilma op 29 augustus overleed. Heel veel sterkte voor alle rouwenden in onze gemeente. Heer, die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken, kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, Gij volgt mij waar ik zit of sta. Wat mij ten diepste houdt bewogen, ’t ligt alles open voor uw ogen. (Psalm 139-1)

De Boekenbus: Op zaterdag 5 september stond de boekenbus weer op ons kerkplein de opbrengst was 130 Euro. Alle kopers en vrijwilligers die dit mogelijk gemaakt hebben hartelijk dank voor uw bijdrage aan onze kerk. Rommelmarkt: Op zaterdag 12 september wordt er weer een Rommelmarkt gehouden op ons kerkplein. Alles wel volgens de landelijke Covid-19 regels ingedeeld en met looproutes. Tevens zal een maximum van het aantal bezoekers in het oog worden gehouden, zodat er voldoende afstand gehouden kan worden. Er zal van alles te koop zijn. De markt is open van 09.00 uur tot 13.00 uur. Oproep aan u allen: Komt allen! De opbrengst is voor onze kerk. Tevens op 12 september doen wij mee met Open Monumentendag. Onze kerk is open van 10.00 uur tot 16.00 uur. Het thema dit jaar is “Leermonument”. Wij hopen een bloemententoonstelling in de kerk te houden.

Op vrijdag 18 september organiseert World Servants de actie ‘Ride2Change’. Bij deze actie gaan we samen met andere World Servants 2021 km fietsen. Er zijn in totaal 8 routes door heel Nederland van 252,5 km lang. Route geel zal starten in Puttershoek en eindigen in Heino (Overijssel). Joost de Haan en ik (Judith Prosman) zullen deze complete route gaan fietsen voor ons project in Oeganda en we kunnen dus wel wat sponsors gebruiken! Sponsoren kan via www.ride2change.nl. Klik dan op ‘sponsor een deelnemer’ en kies dan de persoon die u wilt sponsoren. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

Agenda voor de komende weken: 12 september Rommelmarkt 09.00-13.00 uur Open Monumentendag 10.00-16.00 uur 16 en 23 september Repetitie Cantorij 19.45-21.15 uur 18 september Vrouwenbijbelkring 10.15-11.45 uur. 21 september Gebedskring 19.00 uur Moderamen 19.00 uur en Ouderlingenoverleg 20.00 uur Ten slotte een gedicht naar Psalm 121 Ik kijk naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp komt van een machtig God, Die alles liet ontstaan. Hij waakt over mijn leven, Hij laat mij nooit alleen, al ga ik door een donker dal, Hij leidt mij erdoorheen. De Heer is bij mij, overal, Hij houdt mij stevig vast, zodat mijn voet niet wankelen zal, Hij draagt voor mij mijn last. Hij plaatst mijn voeten op de rots, een rotsvast fundament. Ik dank U, dat U dag aan dag, zo heel dicht bij mij bent. Namens de kerkenraad een hartelijke groet Toos Israel-Biesheuvel (ouderling-scriba).

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Zondag 20 september 2020: Mw. Sity Smedinga uit Strijensas Dienst opening Winterwerk