liturgie van Witte donderdag.

Voorganger Ds. E. Agterhuis uit Heinenoord

Organist Mw. Fenny den Haan’

Ouderling van Dienst Dhr. Bjorn van den Aardweg

Diaken van Dienst Mw. Hetty Knoot

Koster: Dhr. Rook de Vlaming

 

Liturgie witte donderdag 09-04-2020

klik op liturgie nieuw venster verschijnt nogmaals op liturgie klikken.

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor liturgie van Witte donderdag.

Goede Vrijdag 10 april 2020: 19.30 uur Mw. J.W. Vree-van Dongen Vesperdienst

Zondag 12 april 2020: 10.00 uur Dhr. A.J. den Besten uit Sliedrecht Paasviering

Zondag 19 april 2020: 10.00 uur Ds. G.A. Kansen uit Hilversum onder voorbehoud

Alle diensten zijn te beluisteren via Kerkradio of op www.kerkdienstgemist.nl/Maasdam

 

De bloemen van afgelopen zondag gingen met een bemoedigende groet naar Mw. Middelkoop-Kruithof. Wij wensen haar heel veel sterkte in deze spannende tijd met haar kleindochter.

Afgelopen zondag mochten wij weer naar een digitale kerkdienst luisteren. Een morgengebed met muziek, gebed en verbondenheid in Jezus Christus via de diverse media. Wat zijn wij dankbaar dat dit in deze voor iedereen zo moeilijke tijd een mogelijkheid is om met elkaar verbonden te zijn. Wij hoorden de schriftlezingen uit Psalm 118 vers 1-2 en 19-29. En uit het evangelie van Mattheus 21 vers 1-11. “De intocht in Jeruzalem” Dit keer geen kinderen met Palmpasen stokken in onze kerk. Wij hopen dat er kinderen zijn die deze thuis gemaakt hebben. Jezus geeft zijn leerlingen de opdracht om een ezelin met veulen uit het kleine dorpje op te halen, zodat de schrift vervuld kan worden. Jezus neemt plaats op de ezel en rijdt met zijn discipelen Jeruzalem binnen. De mensen juichen en leggen mantels en takken op de weg. Hij wordt binnengehaald als een Koning. Echter Jezus blijft nederig als een mens die deze weg moet gaan voor onze zonden. Wij mochten prachtige bewerkingen op het orgel horen door onze organist Sander Barth. Tevens luisterden wij naar een gedicht dat ik u graag wil meegeven:

Zoals God is er maar een! Zoals God is er maar één. En Hij laat ons nooit alleen. Houd van hem zoveel je kan, Want daar word je vrolijk van. Echt dit moet je nooit vergeten. Schrijf het op en lees het voor. Laat aan heel de wereld weten. God gaat altijd met ons door. Op je arm kun je het schrijven. Op je voorhoofd, op de deur “Ik wil altijd bij Hem blijven, Want hij geeft mijn leven kleur” Schrijf met stoepkrijt op de pleinen. Met een stokje in het zand. Overal mag het verschijnen. Laat het zien in heel het land. Schrijf het op beslagen spiegels. In een brief of in de krant. Met wel honderd kleine kiezels, of met schelpen op het strand. In het stof op autoruiten. Schrijf het op waar je maar kan. Schrijf het zelf met poedersuiker Op een bruine boterham. Maak een poster of een spandoek. Voor de straat waarin je woont. Of borduur het op een handdoek. Zet het in je telefoon. Zoals God is er maar één En Hij laat ons nooit alleen Houd van hem zoveel je kan.Want daar word je vrolijk van! (Kind op Zondag-Erik Idema).

Volgende week: vanaf Witte Donderdag proberen wij de kerkdiensten invulling te geven met een predikant zodat het zoveel mogelijk op een gewone kerkdienst lijkt. U kunt alle diensten beluisteren via Internet of Kerkradio.

Tijdens de diensten worden er geen collecten gehouden, echter de onkosten blijven wel gewoon doorgaan. Het is mogelijk om uw collecte via de GIVT-app over te maken of op de bankrekening van de kerkrentmeesters. Dit wordt van harte bij u aanbevolen. De bankrekeningnummers zijn NL17INGB0000628468 t.n.v. College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente of NL46RABO0354301136 t.n.v. Hervormde Gemeente Maasdam. Het college van kerkrentmeesters is heel dankbaar dat zoveel mensen hun giften overmaken nu de diensten anders dan gebruikelijk zijn.

Omzien naar elkaar: In onze gemeente zijn nog steeds meerdere zieken. Nu de briefjes met adressen niet meer meegenomen kunnen worden uit de kerk vragen wij toch onze zieken niet te willen vergeten. Een kaartje of telefoontje kan zoveel voor iemand betekenen! Speciaal denken wij deze week aan Petra Commijs die als u dit leest de uitslag van weefselonderzoeken heeft gehoord. Wij hopen en bidden voor haar en de mensen die om haar heen staan dat dit een beetje mee mag vallen zodat een vervolgbehandeling in zicht komt. Ook denken wij aan Mw. A. Dorst-van der Steeg die zeer ernstig ziek thuis op bed ligt. Bezoek is niet mogelijk, wij bidden voor kracht en troost nu zij zo dicht bij het einde van haar leven komt. Tevens denken wij aan Dhr. Belder van de Gatsedijk die ziek thuis is. Opgeschrikt werden wij door het bericht dat Mw. Ingrid de Jong – de Heus geschept is met haar fiets door een auto vlak bij haar huis. Gelukkig mocht zij na een opname van 2 dagen het ziekenhuis weer verlaten met diverse kneuzingen. Dankbaar dat het zo is afgelopen en wij wensen haar een goed en voorspoedig herstel toe! Dankbaarheid was er ook bij de Fam. Voetee. Afgelopen week waren zij 51 jaar getrouwd en mocht Dhr. Voetee 80 jaar worden. Zij hebben dit niet gezamenlijk kunnen vieren omdat Dhr. Voetee opgenomen is in Huys te Hoecke en Mw. Voetee thuis woont in de Molenlaan. Als u behoefte heeft aan een gesprek of contact met een van de kerkenraadsleden, dan kunt u in het jaarboekje en op internet onze gegevens vinden.

Schroom niet: bellen kan altijd. Diaconale hulp. Misschien zit u dringend om hulp verlegen en lukt het niet om iemand hiervoor te krijgen. Als diaconie willen we u graag helpen. Er wordt natuurlijk al veel gedaan en aangeboden, omdat zelfs de overheid er ons op wijst meer dan anders op elkaar te letten. Er zijn veel particuliere initiatieven om er voor elkaar te zijn, en dat is heel mooi. We willen graag een oproep doen aan mensen die hulp willen bieden voor als er een hulpvraag komt. En een oproep doen aan mensen die hulp nodig hebben of als u iemand weet die hulp nodig heeft. Neem dan contact op met één van de diakenen.

Dankbaarheid is er bij het echtpaar Bert en Constance Verplanke-Mulder. Zij waren afgelopen dinsdag 31 maart 25 jaar getrouwd. Buiten onze Hartelijke gelukwensen wensen wij hen nog heel veel goede en gezonde jaren samen toe. Op maandag 6 april was het echtpaar L.A. de Vlaming-Andreae 65 jaar getrouwd. Zoveel jaren met elkaar verbonden mogen zijn is reden om God dankbaar te zijn dat hij hen altijd voor elkaar bewaard heeft. Ook dit echtpaar wensen wij van harte geluk en nog vele jaren samen toe.

Ten slotte mag ik u namens de kerkenraad Gezegende Paasdagen toewensen.  U zij de glorie, opgestane Heer! U zij de victorie, nu en immermeer. Uit een blinkend stromen, Daald’ een engel af, Heeft de steen genomen Van ’t verwonnen graf. U zij de glorie, opgestane Heer! U zij de victorie, nu en immermeer. Toos Israel- Biesheuvel (Ouderling-Scriba)

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Goede Vrijdag 10 april 2020: 19.30 uur Mw. J.W. Vree-van Dongen Vesperdienst

Kindernevendienst!

De kerk is dicht, de kindernevendienst gaat door!

De meeste kerken houden de komende zondagen hun deuren gesloten en/of zenden online diensten uit. Dat wil niet zeggen dat het kinderwerk stilvalt! 

De redactie van Kind op Zondag vindt het belangrijk dat het kinderwerk doorgaat. Voor alle kinderen, maar ook voor gezinnen, die in deze onzekere tijden de kerkelijke gemeenschap en het vieren met jong en oud moeten missen.

Daarom stellen zij nu tijdelijk het volledige materiaal op de website van Kind op Zondag beschikbaar. Zolang de kerken dicht zijn.  

Gezinsboekje
Veel gezinnen werken al met het gezinsboekje dat bij Kind op Zondag ontwikkeld is. Zeker nu kinderen de hele dag thuis zijn, is dit een mooie manier om thuis aandacht te besteden aan de veertigdagentijd. Mocht u het boekje nog niet hebben: U kunt het vanaf nu gratis online gebruiken.
Klik hier voor het gezinsboekje

 

 

Geplaatst in Aktueel, Kindernevendienst | Reacties uitgeschakeld voor Kindernevendienst!

Kerkdiensten Zondag 29 maart 2020 Maasdam: 10.00 Morgengebed te beluisteren via Kerkradio en

www.kerkdienstgemist.nl/

 

De bloemen van afgelopen zondag gingen met een hartelijke groet en beterschapswens naar Dhr. Kees Roest.

Jubilea: Op 12 maart jl. waren Arie en Corrie Wols-Herweijer 45 jaar getrouwd wij feliciteren dit bruidspaar van Harte en wensen hun nog vele jaren in liefde en gezondheid toe onder Gods beschermende vleugels.

Afgelopen zondag konden wij voor het eerst luisteren naar een korte dienst, een z.g. morgengebed. De kerkenraad heeft besloten gedurende de tijd dat er geen diensten gehouden kunnen worden i.v.m. het Coronavirus om elke zondag een korte dienst te houden van Woord en Gebed. Wij mochten luisteren naar orgelspel en hoorden de schriftlezingen uit Psalm 23 en Johannes 9 vers 1-39. Wat een troostrijke woorden uit Psalm 23: De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar. Want u bent bij mij, uw stok en uw staf zij geven mij moed. Ook in deze tijd van de angst en zorgen rondom het Corona virus mogen wij vertrouwen op de nabijheid van Onze Heer en Heiland. Zo ook de genezing van een blinde uit Johannes 9. Niemand kon en wilde het geloven, maar de blindeman kon weer zien en hij geloofde in zijn Heer en Heiland. Laten wij ook proberen te blijven geloven in het licht dat op Pasen naar ons toekomt, die zal sterven voor al onze zonden. Zodat wij kunnen leven in het LICHT. Tijdens de dienst hoorden wij ook een mooi gedicht over de huidige situatie rondom het virus, dat ons in zijn greep houdt. Echter wij mogen vertrouwen op de hulp van onze Heer als wij hem aanroepen in onze gebeden. Morgenglans der eeuwigheid, licht aan ’t eeuwig Licht onttogen, stel ons deze ochtendtijd uwe heerlijkheid voor ogen, en verdrijf door uwe macht onze nacht. Overstroom ons met uw licht klare Zon van trouw en goedheid. Treed niet met ons in ’t gericht, maar verblijd ons met de zoetheid van des hemels zaligheid voor altijd. (NLB 213-1en5).

Komende zondag hopen wij met elkaar weer een korte dienst te houden. U kunt deze dienst beluisteren via kerkradio of www.kerkdienstgemist.nl

Omzien naar elkaar: Er zijn nog steeds veel zieken in onze gemeente. Wij noemen hier speciaal Petra Commijs, Henny Bosschaart, Toos Israel, Kees Roest, Mw. Dorst, Dhr. Belder, Dhr. Voetee. Het is moeilijk voor de kerkenraad om bezoeken af te leggen. Wij proberen telefonisch of via de sociale media contact met elkaar te houden. De kerkenraad volgt de voorschriften van het RIVM en de PKN om persoonlijk contact zoveel mogelijk te vermijden. Laten wij een beetje op elkaar letten was het verzoek van onze Minister-President Rutte. Laten wij elkaar eens bellen of een kaartje sturen. Grote bewondering voor alle hulpverleners en mensen in de zorg die deze periode zo extra belast worden door alle ziekte en overheidsmaatregelen. Ook vragen wij uw voorbeden voor alle zieken en ouderen in verzorging en verpleegtehuizen die nu letterlijk van de buitenwereld afgesloten zijn. Tevens willen wij meeleven met allen die getroffen worden door het virus en wellicht naasten moeten verliezen. Wij wensen hen Gods nabijheid en troost toe.

Uitstellen van de grote schoonmaak van de kerk: In tegenstelling tot wat in het Hervormd Contact vermeld staat, zal de grote schoonmaak van ons kerkgebouw geen doorgang vinden op 28 en 30 maart. Wij willen u en onze gezondheid niet in gevaar brengen, nu de risico’s wegens het coronavirus zo groot zijn. Wij hopen dat we op een later tijdstip dit jaar alsnog de schoonmaak kunnen realiseren en hopen dat wij dan weer op uw medewerking mogen rekenen. Als het zover is zullen wij weer tijdig een oproep plaatsen. Maar tot die tijd bidden wij dat u en wij gespaard zullen blijven voor dit bedreigende virus.

Mededeling van de rommelmarkt commissie De boekenbus komt niet naar het Kerkplein op 4 april a.s. de ruimte is beperkt en we staan te dicht op elkaar. Ook de ophaal voor de Rommelmarkt op 27-3 zal niet doorgaan. Mochten mensen iets aan willen bieden voor de Rommelmarkt of Boekenmarkt vragen we of u het zelf nog even wilt opslaan.

Ten slotte: Mag ik u namens de kerkenraad een Gezegend weekend en goede week toewensen. Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, in Christus verbonden, tezamen gezonden op weg in een wereld die wacht op uw woord. Om daar in genade uw woorden als zaden te zaaien tot diep in het donkerste dal, door liefde gedreven, om wie met ons leven uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. (NLB 425) Toos Israel-Biesheuvel (ouderling-scriba)

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Kerkdiensten Zondag 29 maart 2020 Maasdam: 10.00 Morgengebed te beluisteren via Kerkradio en

Coronavirus

 

17 maart 2020


Update i.v.m. Coronavirus

Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen van de overheid zullen er in ieder geval t/m 5 april geen kerkdiensten worden gehouden in de Kerk van Maasdam.

Vanaf zondag 22 maart kunt u iedere zondag om 10.00 uur een zg Morgengebed volgen via

www.kerkdienstgemist.nl/Zuid-Holland/Maasdam.

Voor de gebeden roepen wij u van harte op om uw voorbeden door te geven aan een van onze ouderlingen.

 

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Coronavirus

zondag 22 maart : 10.00 uur Geen Kerkdienst i.v.m. het Coronavirus

Wat leven wij momenteel in een bijzondere tijd. Een tijd van angst, van spanning, van zaken die wij nog nooit eerder hebben meegemaakt. Donderdagmiddag kregen wij als kerkenraad het advies alle bijeenkomsten waar meer dan 100 mensen samenkomen af te gelasten. Niet alleen een advies van de regering of het RIVM maar ook een advies van PKN en de Classis Delta noodzaakten onze kerkenraad drastische maatregelen te nemen. Het aantal van 100 mensen is bij ons niet zozeer de vraag, veel meer de gemiddelde leeftijd van onze kerkgangers en de indeling van ons kerkgebouw. Alle gemeenteleden moeten door 1 smalle ingang naar hun plaats waar men vervolgens toch heel dicht op elkaar zit. De kerkenraad heeft getracht een zo goed mogelijk besluit te nemen. Geen diensten tot 6 april 2020. Ook gaat de geplande gemeentemiddag van 29 maart niet door. Achteraf is het altijd gemakkelijker wat je had moeten doen. Wij hopen en bidden dat wij de juiste beslissing hebben genomen. Ds. L. Donkersloot uit Ridderkerk die zondag 15 maart onze voorganger zou zijn complimenteerde de kerkenraad met het genomen, wijze, besluit. Ook andere voorgangers konden zich helemaal vinden in onze beslissing. Wij mogen vertrouwen op de Zegen van de Heer en de Genade van Zijn zoon Jezus Christus. Wat vliedt’ of bezwijk’, getrouw is mij God, Hij blijft aan mijn zij in ’t wisselend lot; Moog ’t hart soms ook beven in ’t heetst van de strijd, zijn liefd’ en ontferming vertroosten altijd. (LB 470-1).

Omzien naar elkaar: Er zijn in onze gemeente nog steeds meerdere zieken of gemeenteleden die het moeilijk hebben. Wij noemen hier Petra Commijs die in afwachting is van een ingrijpende operatie, die wellicht doorkruist wordt door het Corona-Virus. Mw. Dorst-van der Steeg die nog altijd onder behandeling is. Mw. Henny Bosschaart-van der Klugt, Mw. Toos Israel-Biesheuvel die langzamer dan gehoopt herstelt van een operatie. Ook denken wij aan Dhr. Kees Roest die herstellend is van een operatie. Laten wij onze zieken en ouderen vooral in deze tijd niet vergeten. Een kaartje of telefoontje is een kleine moeite en wordt heel erg gewaardeerd. Als golven van zorgen je leven benauwen, dan spreek ik Mijn woorden: “Zwijg toch, wees stil” Je mag op de kracht van Mijn liefde vertrouwen, waarmee ik jou altijd dragen wil. Mijn Geest tilt je op in de storm van het leven, je zweeft op de wind, en Mijn woord maakt je vrij. Je koerst naar de toekomst die ik jouw wil geven, en waar je ook gaat, je bent veilig bij Mij. (woorden van Gods Liefde).

De komende week: Alle geplande activiteiten voor de komende week zijn afgelast. Wij volgen de adviezen van de regering, RIVM, PKN en classis.

Tenslotte wil ik u enkele woorden uit Psalm 25 meegeven. Deze Psalm is afgelopen zondag door Ds. R. de Reuver van de PKN gebruikt in zijn korte overdenking op televisie, i.v.m. de afgelaste kerkdiensten in geheel Nederland. Naar u, HEER, gaat mijn verlangen uit, 2mijn God, op u vertrouw ik, maak mij niet te schande, laat mijn vijanden niet triomferen. 3Zij die op u hopen worden niet beschaamd, beschaamd worden zij die u achteloos verraden. 4Maak mij, HEER, met uw wegen vertrouwd, leer mij uw paden te gaan. 5Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij, want u bent de God die mij redt, op u blijf ik hopen, elke dag weer. Ps 25vers 1-7

Namens de kerkenraad mag is u een gezegend weekend en goede week toewensen. Als u behoefte heeft aan een gesprek of contact met een van de kerkenraadsleden, dan kunt u in het jaarboekje en op internet onze gegevens vinden. Schroom niet: bellen kan altijd. Ook de leden van de kerkenraad zullen uiterste voorzichtigheid betrachten met het bezoekwerk. Toos Israel Biesheuvel Ouderling Scriba

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor zondag 22 maart : 10.00 uur Geen Kerkdienst i.v.m. het Coronavirus

Geen dienst in de kerk van Maasdam

Naar aanleiding van het advies van de Rijksoverheid op 12 maart rondom het Coronavirus en het advies van de Protestantse Kerk in Nederland heeft de kerkenraad besloten de diensten op 15, 22 en 29 maart niet door te laten gaan. Het is een lastige beslissing. We rekenen op uw begrip.

Op zondag 15 maart wordt op NPO2 om 9.30 uur een korte meditatie door ds. René de Reuver vanuit de kapel van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk uitgezonden. Dit ter vervanging van de kerkdiensten die zondag niet door gaan. Deze uitzending wordt verzorgd door de EO.

Verbonden in de Heer,

de kerkenraad.

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Geen dienst in de kerk van Maasdam

Zondag 15 maart 2020 – geen dienst

De bloemen van afgelopen zondag gingen met een Hartelijke Groet en Beterschapswens naar Mw. J. Sluimer-Konijnendijk uit Puttershoek die afgelopen week na een korte ziekenhuisopname weer thuis mocht komen. Toch plotseling weer die schrik die weer een plekje moet krijgen en de nodige medicijnen en afspraken. Wij wensen haar heel veel sterkte toe en Gods Nabijheid.

Afgelopen zondag mochten wij een dienst houden in het teken van Biddag voor Gewas, Arbeid en Visserij. Voorganger was Mw. J. Vree-van Dongen uit Maasdam. Het thema van de dienst was “Geloof doet Groeien”. Wij lazen uit Johannes 4 vers 5-26 over de Sameritaanse vrouw en haar ontmoeting met Jezus bij de waterput. Wij hoorden dat alles groeit en bloeit door water. Ook ons geloof heeft “water” nodig om te groeien en te bloeien. Jezus vraagt de vrouw wat water om te drinken. Zij krijgen een echte ontmoeting en het gesprek wordt heel erg persoonlijk. In het dagelijks leven kun je ook zulke ontmoetingen treffen. Jezus biedt de vrouw levend water aan. Het water dat Jezus geeft is water voor Eeuwig Leven. Als wij uit die bron willen putten, kunnen wij ook die bron van levend water worden. Dit mogen wij gebruiken voor alle mensen om ons heen en in ons eigen leven.  Zodat Geloof doet Groeien!

Komende zondag hoopt Ds. L. Donkersloot uit Ridderkerk bij ons voor te gaan. De kinderen van de nevendienst luisteren naar het verhaal uit Exodus 6:2-9 + 6:28-7:7 Hoor je me? God praat met Mozes. Mozes praat met het volk. Maar het volk luistert niet. Mozes moet van God met de farao gaan praten. Maar Mozes durft niet. Samen met zijn broer Aäron durft hij wel!

Omzien naar elkaar: Hier denken wij speciaal aan de familie Vermeulen die nu in zo korte tijd ook afscheid moeten nemen van hun schoonzus Siska. Wij wensen Jan en Toos, Willem Jan en Nicole en verdere familie heel veel sterkte toe in deze dagen van afscheid nemen. Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij, Gij kent mijn leven woord voor woord, Gij hebt mij voor ik spreek gehoord. Ja overal, op al mijn wegen en altijd weer komt Gij mij tegen (Ps 139-2).
Ook zijn er nog steeds meerdere zieken in onze gemeente. De briefjes met hun adresgegevens hangen wekelijks in de kerk bij de uitgang. Wij noemen hier Mw. Petra Commijs, Mw. Henny Bosschaart, Mw. Dorst-van der Steeg. Ikzelf ben dankbaar dat de operatie voor zover goed geslaagd is. De weg van revalidatie is lang en niet gemakkelijk.

Hulpvraag schoonmaak kerk. Op zaterdag 28 en maandag 30 maart willen de kosters de grote schoonmaak houden van de kerk. Dit kunnen zij niet zonder hulp, heeft u één van deze twee dagen een paar uurtjes over meldt u dan aan bij Rook of Ali. Misschien heeft u nog nooit meegedaan meldt u dan zeker aan om te ervaren hoe gezellig we het hebben.

Opbrengst van de Boekenmarkt van zaterdag 7 maart is 135 Euro in de Boekenbus en 65 Euro bij de Superrrr. Toch een mooi bedrag van 200 Euro Hartelijk dank aan alle kopers en vrijwilligers die dit mogelijk gemaakt hebben.

Choral Evensong: Woensdag 18 maart is er weer een nieuwe Choral Evensong in de reeks van de 40 dagentijd. Deze keer in de grote St Lambertuskerk in Strijen m.m.v. Codarts Kerkmuziek Ensemble o.l.v. Hanna Rijken. Aanvang 19.30 uur.

Agenda voor de komende week: zaterdag 14 april voor 16.00 Kopij Hervormd Contact inleveren. Woensdag 18 maart 10.00 uur inloop Gez. Kerken in de RK Kerk te Puttershoek,19.30 uur Choral Evensong te Strijen, 19.45 uur repetitie Cantorij, Donderdag 19 maart 10.00 inloop “Achter de Plataan”.

Ten slotte mag ik u namens de Kerkenraad een gezegend weekend en goede week toewensen. Laten wij putten uit die onuitputtelijke bron die de Heer voor ons wil zijn. Zodat wij kunnen bloeien en groeien tot eer van Zijn Naam! Vader, maak ons tot een zegen; hier in de woestijn. Wachtend op uw milde regen, om zelf een bron te zijn. Met een hart vol vrede, zijn wij zegenend nabij. Van uw liefde delend, waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. (Opw.710) Toos Israel-Biesheuvel (Ouderling-Scriba).

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Zondag 15 maart 2020 – geen dienst

Zondag 8 maart: 10.00 uur Mw. J.Vree- van Dongen, Biddag voor gewas, arbeid en visserij

De bloemen van afgelopen zondag gingen naar mw. Henny Bosschaart, als bemoediging en groet vanuit de gemeente.

Afgelopen zondag ging drs.P.van Dam uit Houten bij ons voor. We lazen uit Jesaja 43:9-12 en Mattheüs 5:13-16. We werden meegenomen naar de berg waar de Bergrede gehouden werd door Jezus en hoorden dat we het zout der aarde zijn en het licht der wereld, omdat we bij God horen en deel zijn van het verbond. U kunt deze dienst terug luisteren op www.kerkdienstgemist.nl

Komende zondag 8 maart  gaat mw. J Vree-van Dongen bij ons voor. We staan dan  stil bij Biddag voor gewas, arbeid en visserij. Dit keer willen wij als gemeente dit doen door een bijzondere dienst. Het thema van deze dienst is ‘Geloof doet groeien.’ De dienst is voor jongeren, ouderen en iedereen die jong van hart is. Iedereen is dus welkom en van harte uitgenodigd. De kinderen van de nevendienst ,gaan verder met hun project “Een teken van Leven”  en lezen uit Exodus 4:18-31,Op weg naar Egypte .Mozes gaat naar Egypte, met zijn staf in de hand. Egypte is geen fijne plek. Mozes wil daar helemaal niet naartoe. Gelukkig hoeft hij niet alleen. Zijn vrouw en kinderen gaan met hem mee. En zijn broer Aaron komt hem in de woestijn tegemoet. Als je hulp krijgt gaat het beter.

Spaardoosjes. Er zijn weer spaardoosjes uitgereikt, de opbrengst dit jaar gaat naar het project van Kerk in Actie op Java .Daar wordt gewerkt aan een betere toekomst voor de straatkinderen in Yogyakarta ,Indonesië telt 15000 eilanden waaronder Java. Veel kinderen leven op straat , ze worden aan hun lot overgelaten en niemand kijkt naar hen om. Organisatie Dream house zet zich in voor deze kinderen en heeft 3 keer per week contact met de straatkinderen, om vriendschap en vertrouwen op te bouwen. Er zijn inloop centra waar ze kunnen leren schrijven en lezen en er is een Hope shelterhuis, waar jongeren -als ze van de straat af willen- tijdelijk kunnen verblijven. De doosjes kunnen 1e paasdag 12 april weer ingeleverd worden.

Paasgroeten voor gevangenen Er zijn weer kaarten die verstuurd kunnen worden naar gevangenen, deze kaarten konden meegenomen worden tijdens het koffiedrinken van afgelopen zondag, heeft u ze gemist ,dan kunt u contact opnemen met diaken Heleen Commijs, zij zorgt er dan voor dat u alsnog kaarten krijgt.

Omzien naar elkaar: Er zijn nog steeds meerdere zieken in onze gemeente en mensen die het moeilijk hebben. Speciaal noemen wij hier Petra Commijs, Mw. Dorst-van der Steeg, Mw. Henny Bosschaart-van der Klugt en Mw. Toos Israël-Biesheuvel.

Boekenmarkt De Boekenbus ‘Stap in de wereld van boeken’ staat zaterdag 7 maart 2020 op het kerkplein aan de Raadhuisstraat 37 in Maasdam. De Boekenbus is geopend van 9.00 tot 12.00 uur. Veel nieuwe boeken vindt u op de planken. De opbrengst van de verkochte boeken komt ten goede aan de kerk van Maasdam. Maak ons volbrengers van dat woord, getuigen van uw vrede, dan gaat wie aarzelt met ons voort, wie afdwaalt met ons mede. Laat ons getrouw de weg begaan, tot allen die ons verre staan, en laat ons zonder vrezen, de minst willen wezen. NLB 838: 1,2.

Agenda voor de komende week: Zaterdag 7 maart 9.00-12.00 uur Boekenbus, Maandag 9 maart 15.00 uur Bijbelkring Huys te Hoecke  , 19.00 uur Gebedskring ,Dinsdag 10 maart 16.30 uur catechese groep 6,7,8 , Woensdag 11 maart 10.00 uur inloophuis gez. Kerken in de RK Kerk te Puttershoek, 19.15 uur catechese 13 t/m 16 jaar ,19.45 uur repetitie cantorij , 20.30 uur catechese 16 t/m 25 jaar, Donderdag 12 maart 10.00 uur Inloop “achter de Plataan” . Met een Hartelijke Groet namens de kerkenraad. Wilma Meuzelaar-van Kesteren(ouderling)

 

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Zondag 8 maart: 10.00 uur Mw. J.Vree- van Dongen, Biddag voor gewas, arbeid en visserij

De 40 dagen tijd.

Deze galerij bevat 1 foto.

Meer galerijen | Reacties uitgeschakeld voor De 40 dagen tijd.