Zondag 21-08-2016 10:00 : Ds. J. Prosman

Bloemen:

Op Zondag 7 augustus gingen de bloemen met een Hartelijke Groet naar Mw. Wilma Meuzelaar die herstellend is van een operatie aan haar hand.

Op Zondag 14 augustus gingen de bloemen naar Fam. van der Stouw-Bijl met een hartelijke gelukwens vanwege hun 50 jarig huwelijk.

Afgelopen zondagen:

Op Zondag 7 augustus ging Ds. S. van der Graaf-Leentfaar uit Rhoon bij ons voor.

Centraal stond de lezing uit Psalm 104. Hoeveel krachtiger is het geloven in God. Als je hier het geloven in een afgod mee vergelijkt ? Bij het geloven in afgoden weet je het maar nooit. God geeft alles op de juiste tijd. Maak je geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf (Mattheus 6: vers 34)

Op Zondag 14 augustus ging Ds. J. Vollebregt uit Sassenheim bij ons voor. Centraal stonden de lezingen uit Galaten 5: vers 18-26 en Handelingen 2 vers 43-47 Met als thema : De Kerk in 2025.

Hoe ziet onze kerk er over 10 jaar uit? Door de eeuwen heen heeft de kerk en Gods volk al van alles doorstaan. Dit hebben wij niet op eigen kracht gedaan, maar met de Kracht van God en ons geloof.

Komende zondagen hoopt onze eigen predikant Ds. J. Prosman weer bij ons voor te gaan.

Wij hopen dat hij en zijn gezin weer gezond en wel in ons midden zijn. Van Harte Welkom in beide diensten ook voor onze gasten tijdens deze vakantie-tijd.

De kindernevendienst heeft als thema op 21 augustus Jesaja 30 vers 19-21 God zorgt voor jou

Jesaja is een profeet. Hij vertelt woorden van God aan een volk dat het moeilijk heeft. De mensen zijn bang en verdrietig. Maar Jesaja vertelt hen dat er een eind komt aan hun tranen.

Op Zondag 28 augustus is het thema Lucas 14-1 en 7-11 Plaats voor jou Jezus vertelt een verhaal. Wie zichzelf vooraan zet, loopt het risico dat hij naar achteren moet. Maar wie achteraan gaat zitten, loopt de kans om naar voren gevraagd te worden.

Meeleven: Er zijn nog steeds ernstig zieken in onze gemeente. Met name Mw. Goud en Mw. Reedijk.

Verdriet is er bij de Fam. Vermeulen. Op 2 augustus j.l. verloren zij hun moeder, schoonmoeder en oma Mw. N. Vermeulen-van der Linden op 88 jarige leeftijd. De uitvaart heeft op 6 augustus 2016 plaatsgevonden vanuit onze kerk. Ds. R. ten Napel heeft de dienst geleid . Ook verdriet is er voor de Fam. de Pee nu hun moeder, schoonmoeder en oma Mw. T.W. de Pee-Steenhoek op 88 jarige leeftijd is gestorven. De Uitvaart heeft plaatsgevonden op maandag 15 augustus vanuit Het Ontmoetingscentrum. Mw. J. Vree-van Dongen heeft de afscheidsdienst geleid. Wij wensen beide families heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd. Naast verdriet is er ook vreugde in de gemeente: Fam- van der Stouw-Bijl uit de Molenlaan was op 12 augustus j.l 50 jaar getrouwd. Op 16 augustus was de Fam. Meuzelaar- van Kesteren uit de Merwedestraat 25 jaar getrouwd. Op 19 augustus is de Fam. Havelaar-Gravendeel uit de Rijnstraat 50 jaar getrouwd. Hartelijk Gefeliciteerd namens onze gemeente. Wat een zegen om zolang door het huwelijk verbonden te mogen zijn.

Rommelmarkt: Vrijwilligers gevraagd die vrijdag 9 september willen helpen met het

gereedmaken en/of voor de verkoop en opruim hulp op de zaterdag 10 september om de Najaars-Rommelmarkt te bemensen. Opgave graag via elfjesnel@gmail.nl of telefonisch 676 4169

Agenda:

24/8 en 31/8 Inloophuis gez. Kerken Puttershoek en Maasdam in de RK kerk ophalen

25/8 en 01/9 Inloopochtend “Achter de Plataan” in het Ontmoetingscentrum 10.00-12.00 uur

26/8 ophalen spullen voor de rommelmarkt van 10 september a.s.

29/8 Gebedskring

29/8 Ouderlingen overleg en Moderamen

03/9 Boekenbus op het kerkplein van 09.00-11.30 uur

Tot Slot:

De vakantietijd is haast weer voorbij. Scholen en opleidingen gaan weer beginnen ook wij gaan weer aan een nieuw seizoen beginnen met als thema : “Deel je Leven”. Laten wij vol vertrouwen zijn.

Wie zich door God alleen laat leiden, enkel van Hem zijn heil verwacht, weet Hem nabij, ook in de tijden die dreigend zwart zijn als de nacht. Want wie op God alleen vertrouwt, heeft nooit op zand zijn huis gebouwd. (lied 905 het nieuwe Liedboek).

Een Hartelijke Groet namens de Kerkenraad: Toos Israel –Biesheuvel (scriba).

Posted in Aktueel | Comments Off on Zondag 21-08-2016 10:00 : Ds. J. Prosman

Zondag 14 augustus, 10.00 uur Ds J. Vollebregt uit Sassenheim 2016

 

Op Zondag 14 augustus hoopt Ds. Vollebregt uit Sassenheim bij ons voor te gaan.

Het thema van de Nevendienst is dan nav Lucas 12 vers 14-56 Mag dat Jezus geneest een vrouw bij de synagoge. Maar mag dat wel op sabbat?

We bidden om gezegende diensten: voor onszelf voor de gasten en voor de voorgangers.

 

Een Hartelijke Groet Namens de Kerkenraad: Toos Israel –Biesheuvel (scriba).

 

 

Posted in Aktueel | Comments Off on Zondag 14 augustus, 10.00 uur Ds J. Vollebregt uit Sassenheim 2016

Zondag 7 augustus 2016 10.00 uur Ds S. de Graaf-Leentvaar uit Rhoon

Op zondag 24 juli gingen de bloemen met een hartelijke groet naar Fam. Van Steensel Hoeksedijk

Zondag 31 juli gingen de bloemen met een hartelijke gelukwens naar Fa. C. Peet voor hun 50 jarig huwelijk.

Afgelopen zondagen:

Op zondag 24 juli ging Ds Bijl uit Numansdorp bij ons voor.

Hij had als thema boven zijn preek “Leren Bidden” Zoals Jezus ons dat leerde uit Lucas 11.

Het is niet zo eenvoudig Leren Bidden. Je mag onze Vader alles vragen. Maar je moet niet verwachten dat al je wensen in vervulling zullen gaan. Het is meer in gesprek gaan met God en erop vertrouwen dat Hij ons door de Heilige Geest alles geeft als een Vader aan zijn kinderen.

Op zondag 31 juli ging Ds Meijer uit Puttershoek bij ons voor. Het thema van deze zondag kwam uit Openbaringen 7. Hierin hoorden wij dat God ondanks alle kwaad dat momenteel in de wereld geschied, Zijn zoon aan aan ons gegeven heeft ter vergeving van al onze zonden.  God heeft ons geen kalme reis beloofd maar wel een behouden thuiskomst.

Komende zondagen hopen 2 gastpredikanten bij ons voor te gaan:

Van Harte Welkom in beide diensten.  Op Zondag 7 augustus hoopt Ds S. de Graaf-Leentvaar uit Rhoon bij ons voor te gaan.  Op het rooster van de Nevendienst staat  Lucas 12 vers  32- 40:

Je krijgt meer  Jezus vertelt over het koninkrijk van God. Daarbij vergeleken verliest al het andere zijn waarde en urgentie. Sta klaar om te ontvangen!

Op Zondag 14 augustus hoopt Ds. Vollebregt uit Sassenheim bij ons voor te gaan.

Het thema van de Nevendienst is dan nav Lucas 12 vers 14-56 Mag dat  Jezus geneest een vrouw bij de synagoge. Maar mag dat wel op sabbat?

We bidden om gezegende diensten: voor onszelf voor de gasten en voor de voorgangers.

Meeleven:

Er zijn nog steeds ernstig zieken in onze gemeente. Met name Mw. Goud en Mw. Reedijk.

Dankbaar is Dhr. Sint Nicolaas dat de operatie goed verlopen is.

Mw. Joke Moelker is helaas geblesseerd geraakt .  Wij wensen haar van harte beterschap toe. Tevens is Mw Wilma Meuzelaar de afgelopen week geopereerd. Wij wensen haar een voorspoedig herstel toe. Dankbaarheid is er bij Jan en Cobi Vermeulen na de geboorte van hun Kleindochter Lieke. Dochter van Alco en Bianca Vermeulen. Namens de gemeente Hartelijk Gefeliciteerd. Ook dankbaarheid bij het echtpaar Coen en Thea Peet. Zij mochten op 26 juli jl nl 50 jaar getrouwd zijn.

Verdriet is er bij Fam. De Winter aan de Vliet nu hun vader en schoonvader gestorven is.

Heel veel sterkte voor alle zieken, rouwdragenden en eenzamen onder ons.  Willen wij hen in deze vakantietijd niet vergeten ?

Agenda:

10/8 en 17/8 Inloophuis gez. Kerken Puttershoek en Maasdam in de RK kerk

6/8 De Boekenbus op het Kerkplein van 09.00-11.30 uur. U kunt hier ook uw oude boeken inleveren

11/8 Inloopochtend “Achter de Plataan” in het Ontmoetingscentrum 10.00 uur

Tot Slot:

Het is in de gemeente duidelijk merkbaar dat diverse mensen erop uitgetrokken zijn. Hier en daar blijven de banken in de kerk leeg.  Of wij nu vakantie plannen hebben of de gehele zomer moeten werken laten wij dit blijmoedig doen.  Hoe uw zomer er ook uit ziet. Geniet en dank God voor alles aan ons gegeven.  Psalm 121 vers 4: De Heer bewaart je voor al het kwade. De Heer bewaart je hart. Ga je naar huis of trek je er opuit: God helpt je altijd weer. (Psalmen voor nu)

Een Hartelijke Groet Namens de Kerkenraad:  Toos Israel –Biesheuvel (scriba).

Posted in Aktueel | Comments Off on Zondag 7 augustus 2016 10.00 uur Ds S. de Graaf-Leentvaar uit Rhoon

Zondag 24 juli 2016, 10.00 uur, ds. E. Bijl, Numansdorp en Zondag 31 juli 2016 10.00 uur, ds. T. Meijer, Puttershoek

Bloemen. Zondag zijn de bloemen met een hartelijke groet en felicitaties voor hun 50-jarige huwelijksjubileum naar dhr. en mw. Messchendorp-Verschoor gegaan.

De bloemen uit de trouwdienst van Maarten en Ellen zijn zondag met een hartelijk groet naar mw. Rie van den Berg gegaan.

Afgelopen zondagen. 10 juli vierden we het Heilig Avondmaal, zoals onze Heer Jezus het ons heeft opgedragen: ‘doe dit telkens opnieuw tot Mijn gedachtenis.’ Graag deden we dat! Wat heeft Hij voor ons over gehad! We zijn zo dankbaar dat Hij ons heeft bevrijd uit de diepste duisternis – nog dieper als die van Israëls Egyptische slavernij. Als de Goede Herder gaf Hij Zijn leven…

Zondag 17 juli ontmoetten we onze Heer bij de opwekking uit de dood van de jongeman uit Naïn (Lukas 7:11-17). ‘De dood is halverwege door onze Heer gestuit…’ (gezang 274:5), zongen we. Door Jezus was Gods vriendelijk aangezicht even haast aan te raken. Hoe heilzaam dat is, proefden we samen!

Komende zondagen. Hoe goed is het dat je bij God altijd terecht kunt. Hij heeft zoveel rust en tijd voor ons…! Van harte welkom in de diensten!

24 juli gaat onze ‘buurdominee’ ds. Bijl uit Numansdorp voor. Op het rooster van de nevendienst staat Lukas 11:1-13. Het thema is: Vraag het maar. Jezus’ leerlingen vragen Hem om hen te leren bidden. Hij leert hen het Onze Vader. En Hij leert hen ook dat ze nooit hoeven aarzelen om God te vragen wat ze nodig hebben.

Zondag 31 juli gaat weer een ‘buurdominee’ voor: ds. Meijer uit Puttershoek. De nevendienst leest dan uit Lukas 12:13-21. Het verhaal gaat over rijke dwaze man. Wat is het waard als je rijk bent maar je kunt er niet van genieten? Verzamel geen schatten voor jezelf, maar wees rijk bij God. Een schat in de hemel is altijd veel meer waard!

We bidden om gezegende diensten: voor onszelf, voor de gasten en voor de voorgangers.

Huwelijk. We danken voor de huwelijksdag van Maarten Wensink en Ellen Roorda vrijdag 15 juli. Gods zegen over hun huwelijk ontvingen ze in ons midden! We bidden dat jullie huwelijk net zo mooi zal zijn als jullie huwelijksdag!

Meeleven. Zondag baden we voor onze zieken. Met name voor mw.Goud en mw.Reedijk, die ernstig ziek zijn. En ook voor dhr. Sint Nicolaas die deze week naar het ziekenhuis moest voor een staaroperatie. In hen baden we voor alle anderen bovendien. Denkt u ook ‘door de week’ aan de zieken? De namen en adressen hangen bij de uitgang van de kerk.

Verder bidden we voortdurend voor de landen en volken die te lijden hebben van terreur, dreiging en oorlog. De genade en de vrede die wij ontvangen in de kerk (elke zondag wordt het ons aangereikt) gunnen wij hen ook zo van harte!

Agenda. 27/7 en 3/8 10.00-12.00u inloophuis gezamenlijke kerken Puttershoek en Maasdam in de RK kerk; 6/8 9.00-11.30u Boekenbus op het kerkplein.

De inloopochtend ‘Achter de Plataan Maasdam’ houdt vakantie. De eerstvolgende keer is donderdag 11/8.

Tot slot. Wij zijn van plan de komende weken met de tent wat rond te zwerven. Intussen is de pastorie bewoond door familie. Dus wilt u zo vriendelijk zijn van 22/7–18/8 niet (aan)te bellen? Als u iemand van de kerk nodig hebt, kunt u zich het best tot de scriba of uw wijkouderling wenden. Ook de kerkblad-kopij wordt verzorgd door de scriba, mw. Israël

Hartelijke vakantiegroet, ds. Johan Prosman

Posted in Aktueel | Comments Off on Zondag 24 juli 2016, 10.00 uur, ds. E. Bijl, Numansdorp en Zondag 31 juli 2016 10.00 uur, ds. T. Meijer, Puttershoek

Diensten zondag 10, vrijdag 15 en zondag 17 juli 2016

Zondag 10 juli 2016

10.00uur, ds. J. Prosman, Heilig Avondmaal

Vrijdag 15 juli 2016

19.00uur, ds. J. Prosman, huwelijksdienst Maarten Wensink en Ellen Roorda

Zondag 17 juli 2016

10.00uur, Drs. P. M. van Dam, Houten

Bloemen. Zondag zijn de bloemen met een hartelijke groet en felicitaties voor hun 45-jarige huwelijksjubileum naar dhr. en mw. Van Bennekom-Both gegaan.

Afgelopen zondag. We kijken terug op een fijne gezinsdienst, waarin Mariëlle van Gastel nam afscheid van de leiding van de nevendienst. De centrale vraag in de dienst was: ‘Wie zegt dat?’, een vraag die vaak gesteld wordt. Het belangrijkste antwoord was: ‘God zegt dat’. De profeet Bileam kon niet anders dan zeggen wat God hem beval (Numeri 23). En WAT zegt God dan? Zegenen! En: verboden te vervloeken! Mooie woorden…, vooral als je bedenkt wat het betekent. Vervloeken (letterlijk: kwaad spreken – in Gods naam) mag alleen over dingen die echt kwaad zijn. Maar liever moeten we eens wat vaker zegenen: goede dingen zeggen – in Gods naam! We worden al blij als mensen zomaar iets goeds over en tegen ons zeggen. Laat staan als je te horen krijgt dat God Zelf goede dingen over en tegen je zegt…! Evangelie, blij nieuws voor je!

Zondag 10 juli. Zondag vieren we het Heilig Avondmaal. We lezen Gods woord uit Numeri 27:12-23. Wie wijst ons de weg? Wie gaat ons voor en verlost ons. Wie brengt ons thuis? Mozes heeft het volk uitgeleid uit de slavernij. Maar hij is niet degene die Israël in het land van belofte zal brengen. Jozua volgt Hem op. Maar uiteindelijk is het Gods zoon Zelf: Jezus, de Christus, die ons thuisbrengt.

Zondag 17 juli. Een ons welbekende gastvoorganger mag ons voorgaan in woord en gebed. Op het rooster van de nevendienst staat Lukas 10:38-42: Kiezen. Twee zussen, Marta en Maria. De een is maar aan het zorgen. En de ander laat zich helemaal meevoeren door wat Jezus vertelt. Wie maakt de beste keus?

Huwelijk. 15 juli trouwen Maarten Wensink en Ellen Roorda! Om 19.00u is de kerkdienst waarin zij in ons midden, samen met familie en vrienden, Gods zegen vragen over hun huwelijk.

Huwelijksjubilea. Deze week waren er twee huwelijksjubilea. Dhr. en mw. Kranendonk-Bruggeman, waren dinsdag 5 juli 55 jaar getrouwd. En dhr. en mw. Van Bennekom-Both, waren woensdag 6 juli 45 jaar getrouwd.

Beide gezegende echtparen: van harte gefeliciteerd!

Geboorte. Peter en Anouk van Steenselen ontvingen een zoon! Van harte gefeliciteerd met de geboorte van Job Sander! Heel veel geluk en zegen van God komt op deze manier zomaar je leven binnen!

Meeleven. Zondag baden we voor onze zieken, met name mw.Goud en mw.Reedijk. Denkt u aan hen die dat nodig hebben? De namen en adressen hangen steeds bij de uitgang van de kerk.

Boekenbus. De opbrengst van de boekenmarkt van zaterdag 2juli was €125,-. Iedereen die meegeholpen heeft, boeken gekocht of gebracht, heel hartelijk bedankt!

Agenda. 13/7 10.00-12.00 inloophuis gezamenlijke kerken Puttershoek en Maasdam in de RK kerk; 15/11 19.00u huwelijksdienst Maarten en Ellen.

De inloopochtend ‘Achter de Plataan Maasdam’ houdt vakantie. De eerstvolgende keer is donderdag 11/8.

Tot slot. We willen zoals we zondag leerden, zegenend leven. Goed sprekend tegen en over elkaar. Complimenten uitdelend waar het kan. Bemoedigend waar het nodig is. Kortom: in navolging van Christus leven.

Hartelijke groet, ds. Johan Prosman

 

Posted in Aktueel | Comments Off on Diensten zondag 10, vrijdag 15 en zondag 17 juli 2016

Boeken en Rommelmarkt nieuws….

Geachte lezer (s),

Via onderstaande linken leest u alles over zowel de boekenmarkt en de rommelmarkt.

http://www.kerkmaasdam.nl/activiteiten/boekenmarkt/

http://www.kerkmaasdam.nl/activiteiten/rommelmarkt/

 

Posted in Aktueel | Comments Off on Boeken en Rommelmarkt nieuws….

Barbecue met de jeugd afgelopen zaterdag 19 juni

Afgelopen zaterdag had de jeugd van de kerk van Maasdam een goede barbecue met elkaar.

Hier een kleine impressie daarvan.

WP_20160625_002WP_20160625_005WP_20160625_008

Posted in Aktueel | Comments Off on Barbecue met de jeugd afgelopen zaterdag 19 juni

Zondag 3 juli 2016 10.00 uur, ds. J. Prosman

 

Bloemen. Zondag zijn de bloemen met een hartelijke groet en felicitaties voor hun 50-jarige huwelijksjubileum naar dhr. en mw. Mailly – de Ruiter gegaan.

Afgelopen zondag. ‘Waar wil je heen?’ was het thema zondagmorgen. En ja, wie wil er niet weg uit moeite en verdriet, uit duisternis, Egyptische slavernij, uit de woestijn? Wie wil er niet naar het beloofde land, vloeiend van melk en honing, naar een land van louter licht? Naar vrijheid en geluk?

Onderweg uit de duisternis naar het licht kom je soms vreemde wegwijzers tegen…: een koperen slang op een stok (Numeri 21) die je blik uit de slangenkuil van het leven opwaarts richt. Opdat je leert vertrouwen: God onze Vader redt zelfs van de meest bange machten.

En toen wees onze Heer Jezus ons op Zijn kruis (Johannes 3): teken van de dood dat teken van Het leven werd, waaraan Hij alle kwaad overwon. We leerden weer eens omhoog kijken, door de dingen heen, zo de hemel in…

Komende zondag gezinsdienst. Samen met de kinderen van de nevendienst houden we zondag een gezinsdienst. Het thema is ‘Wie zegt dat?’. Daarover gaat het verhaal van Bileam uit Numeri 23:1-12. Koning Balak van Moab is bang en wil het volk Israël laten vervloeken door de profeet Bileam. Maar wie zegt dat de Heer God dat ook goed vindt? Onderweg naar koning Balak komen Bileam en zijn ezel een engel tegen. Steeds weer blijkt dat niet koning Balak, maar God het voor het zeggen heeft: zegenen en niet vervloeken!

Spelmiddag. Na de dienst zijn er spelletjes voor de kinderen op het kerkplein.

Boekenbus. Haal voor uw vakantie nog een paar boeken! Zaterdagmorgen 2 juli staat de ‘Boekenbus – stap in de wereld van boeken’ van 9.00u – 11.30u op het Kerkplein. U kunt dan ook uw overtollige boeken inleveren. Informatie www.kerkmaasdam.nl/activiteiten/ boekenmarkt.

Huwelijk. Maarten Wensink en Ellen Roorda hopen 15 juli te trouwen! Gods zegen over hun huwelijk mogen ze, temidden van familie, vrienden en gemeente, ontvangen in een kerkdienst om 19.00u. Wij wensen hen nu alvast een fijne trouwdag en een rijk gezegend huwelijk!

Meeleven. We leven mee met hen die dat nodig hebben. Een kaartje of een andere blijk van medeleven doet altijd veel goeds. En natuurlijk helpt praten over de dingen die ons bezighouden ook. Niet alleen met elkaar. We doen dat ook met onze Vader in de hemel.

Zondag dankten we met/voor mw. Veldhoen en Nathan Bieshaar voor geslaagde operaties. We baden voor de zieken: mw.Goud, mw.Reedijk, en voor de rouwdragende fam.Schäfer.

Agenda. 1/7 20.00 ‘boekenbal’ voor de vrijwilligers die geholpen hebben met de boekenbus; 2/7 9.00–11.30 Boekenbus; 3/7 gezinsdienst en spelmiddag na de dienst; 4/7 19.00 gebedskring 19.45 kerkenraad; 6/7 10.00-12.00 inloophuis gezamenlijke kerken Puttershoek en Maasdam in de RK kerk; 7/7 10.00 inloopochtend Achter de Plataan Maasdam.

Tot slot. Laten we ons de weg wijzen door God, Zijn Geest, Zijn woord. Hartelijke groet, ds. Johan Prosman

Posted in Aktueel | Comments Off on Zondag 3 juli 2016 10.00 uur, ds. J. Prosman

Zondag 26 juni 2016, 10.00 uur, ds. J. Prosman

 • Bloemen. Zondag zijn de bloemen met een hartelijke groet en felicitaties voor hun 50-jarige huwelijksjubileum naar dhr. en mw. Van der Linden gegaan, en naar dhr. en mw. Deunhouwer voor hun 45-jarig huwelijksjubileum.

  Afgelopen zondag. We hebben zondag in de kerkdienst het winterwerk afgesloten. Vrijdag hadden we al een afsluitende BBQ in de pastiorietuin. Daar hadden we het als goede buren erg goed samen. Zondag zijn we daar nog even op teruggekomen. Goede buren… hoe wordt dat zichtbaar? Vaak wordt iets anders zichtbaar lazen we in de Bijbel, waar mensen Aaron het priesterschap betwistten. Maar als je in het heiligdom komt, voor Gods troon, zoals die dorre stokken uit Numeri 17, kan het zomaar zijn dat er iets anders zichtbaar wordt. Dat je gaat bloeien. Dan kun je zomaar op die prachtige lamp gaan lijken, de Menora. Dan wordt je waakzaam als een amandeltak. Een priester, een bruggenbouwer tussen mensen en tussen God. Bemiddelaar en uitdeler van verzoening, van toewijding, van geloof en van bewondering… Aäron (de lichtdrager) werd door God aangewezen als priester.

  Komende zondag. Waar wil je heen? Zondag lezen we verder uit Numeri (21:4-9), met de nevendienst mee (bij ons krijgen de kinderen de leiding in het luisteren naar Gods woord…). De Israëlieten willen niet meer verder lopen door de woestijn. Maar dat geeft veel ellende. Een slangenplaag. Gelukkig wijst God de richting weer. Mozes moet een richtingaanwijzer maken: een koperen slang die wijst naar de genezende en verlossende genade van God (Johannes 3: 14-16). Zie je wel dat je je beter kunt laten leiden als kinderen, dan eigenwijs je eigen weg te kiezen…

  Loop van Maasdam / Boekenbus. De Boekenmarkt heeft van ‘de Loop van Maasdam’ het mooie bedrag van €208,01 ontvangen voor de Boekenbus. Dit zal besteed worden aan de belettering en het logo op de Boekenbus. Hartelijk dank!

  Ophaaldag Rommelmarkt Voor de Najaars-Rommelmarkt op 10 september zoeken we bruikbare spullen. Vrijdag 24 juni is het weer ophaaldag. Belt u (liefst vóór 23 juni) dhr. A.v.d.Linden(6767188) of dhr. M. Goud(6761696). De opbrengst komt ten goede aan onze kerk. Zie ook: www.kerkmaasdam.nl/activiteiten/rommelmarkt.

  Meeleven. We bidden voor de mensen met ziekte, zorgen en verdriet. Zondag baden we voor fam.Schäfer, mw.Goud, mw.Reedijk, mw.Van de Perk, Toos Israel, Nathan Bieshaar en mw.Van Kouwen.

  We zijn ook blij met mensen die vreugde beleven. We dankten dan ook voor hen die slaagden voor hun examens (en baden voor hen die gezakt zijn), voor de huwelijks jubilarissen.

  Overlijden. We werden vrijdagavond opgeschrikt door het overlijden van een zeer geliefd gemeentelid, Reijer Schäfer. Hij was die avond nog bij de gemeente-BBQ. Veel heeft hij voor ons betekend. We zullen hem missen. We leven mee met zijn vrouw en (achterklein)kinderen. Aanstaande donderdag vindt de uitvaart vanuit onze kerk plaats. Hij mag nu thuis zijn bij God.

  Agenda. 24/6 ophalen rommelmarkt; 25/6 afsluitende BBQ jeugdwerk; 27/6 19.00 ouderlingen, 20.30 moderamen; 29/6 10.00-12.00 inloophuis gezamenlijke kerken Puttershoek en Maasdam in de

  RK kerk; 30/6 10.00 inloopochtend Achter de Plataan Maasdam; 1/7 20.00 ‘boekenbal’ voor de vrijwilligers die geholpen hebben met de boekbus.

  Tot slot. We bidden dat we een gemeenschap van priesters zullen zijn, bruggenbouwers die elkaar bij God en bij elkaar brengen! ds. Johan Prosman

Posted in Aktueel | Comments Off on Zondag 26 juni 2016, 10.00 uur, ds. J. Prosman

Boekenmarkt en Rommelmarkt nieuws…

Boekmarkt nieuws, zie onderstaande link voor meer info.

http://www.kerkmaasdam.nl/activiteiten/boekenmarkt/

 

Ophaalochtend juni

Voor de Najaars-Rommelmarkt op 10 september te Maasdam zoekt de Rommelmarkt Commissie goede bruikbare spullen voor de verkoop.

Ophaalochtend 24 juni, belt u hiervoor a.u.b. vóór 23 juni met dhr. A. v.d. Linden tel. 676 7188 of dhr. M. Goud tel. 676 1696.

De opbrengst komt ten goede aan de Kerk te Maasdam.

Wat kunnen we goed gebruiken? Bijna alles als het heel, compleet en schoon is.
Babyspullen, speelgoed, elektra (geen grote t.v.), verlichting, gereedschappen, kleding, textiel, schoeisel, huishoudelijke artikelen, serviesgoed, wit-goed, huishoudelijke apparaten, klein-meubelen (geen bankstellen en grote wandkasten) fietsen, kampeerspullen, tuingereedschap, decoratiespullen etc. Het is fijn als uw spullen in een doos zijn verpakt in verband met het goed op kunnen slaan.

Boeken en luisterboeken kunt u tijdens de openingsuren op de eerste zaterdag van de maand van 9-11.30 uur inleveren bij “De Boekenbus: Stap in de wereld van boeken” Kerkplein, Raadhuisstraat 37.
Uitzondering hierop zijn Encyclopedieën deze kunt u meegeven aan het ophalen van Oud Papier.

Hartelijk dank als u aan ons wilt denken bij het opruimen van uw spullen.
Rommelmarkt Commissie

Posted in Aktueel | Comments Off on Boekenmarkt en Rommelmarkt nieuws…