Zondag: 26 Mei 2019: 10.00 uur Ds. A.J.T. Bouwman uit Papendrecht Viering Heilig Avondmaal 16.00 uur Zanguurtje in de Kerk

Hemelvaartsdag

Maasdam: 30 Mei 2019 09.30 uur Ds. F. Renes uit Rotterdam

Gez. Dienst met Gereformeerde Kerk Puttershoek

30 Mei 2019 19.30 Uur Zangavond i.s.m. Bond Tegen Vloeken

m.m.v. Vocaal Ensemble “Yadah”

 

Maasdam: 2 Juni 2019 10.00 uur Ds. P.J. van der Ende uit Rijnsburg

 

De bloemen van afgelopen zondag gingen als teken van bemoediging en medeleven naar Jeroen en Vera Tempelman-Meuzelaar.

Afgelopen zondag ging Ds. C.D. van Alphen uit Numansdorp bij ons voor. Wij mochten luisteren naar het verhaal uit Johannes 11: Vers 17-44. “De opwekking van Lazarus”. Het thema van de preek was “Opstaan met Jezus”. Jezus wil ons laten delen in het eeuwige leven met God. Wij vinden het vaak moeilijk om te geloven in de macht van God. Jezus gunt ons een goed leven vol geloof. Jezus stapt op het graf van Lazarus af en roept Lazarus tot leven. Hij laat hier de kracht van het geloof zien. Wij mogen naar de stem van Jezus luisteren. Hij roept ons om met hem op te staan en blijmoedig door het leven te gaan. Dat is de kracht van “Pasen” Opstaan en met Hem meegaan!

Na de dienst hebben wij een fijne Gemeenteontmoetingsmiddag gehad in het Ontmoetingscentrum.

Er was koffie, thee en limonade en vooral heel veel lekkers verzorgd door de vrijwilligers. Voor de kinderen was er een springkussen en konden spelletjes op het plein gespeeld worden. Voor de volwassenen was er een spel met vraag en antwoord. Verdeeld in groepjes kreeg iedereen een vraag. Deze vragen konden worden beantwoord, eventueel met behulp van foto’s welke op de tafels gelegd waren. Wij gebruikten gezamenlijk de lunch geweldig verzorgd door de diverse vrijwilligers. Het was een goed en gezellig samenzijn. De bijeenkomst werd afgesloten met algemene informatie en de stand van zaken in het proces van losmaking. Tevens werd door de kerkrentmeesters het gebruik van de collecte app geïntroduceerd. Vanaf zondag 26 Mei kunt u, uw collecte geld geven door het gebruik van de Givt app. Download de app van GIVT op uw telefoon, vul de gegevens in en u kunt deze gebruiken voor onze collecten, maar ook voor huis aan huiscollecten.

Komende zondag: Hoopt Ds. Mw. A.J.T. Bouwman uit Papendrecht bij ons voor te gaan. Wij hopen dan het Heilig Avondmaal met elkaar te mogen vieren. ’s-Middags is er het inmiddels welbekende zanguurtje. Hierbij kan iedereen een lied opgeven welke wij met elkaar gaan zingen. Komt U of jij ook? De kinderen luisteren ’s morgens naar het verhaal uit Johannes 14 vers 23-29. Geloof in vrede 
De leerlingen van Jezus zitten bij elkaar en denken terug aan wat hij hun leerde over vrede en over de Geest. Als je de woorden van Jezus verder vertelt, is het verhaal nog lang niet afgelopen!

Hemelvaartsdag 30 Mei 2019 hoopt Ds. F. Renes uit Rotterdam in een gezamenlijke dienst met de Gereformeerde Kerk van Puttershoek bij ons voor te gaan. Let op de dienst begint om 09.30 uur!

’s-Avonds is er een zangdienst georganiseerd door de Bond tegen Vloeken. Deze begint om 19.30 uur en is vrij toegankelijk. Medewerking wordt verleend door Vocaal Ensemble “Yadah”. Van harte bij U aanbevolen!

Zondag 2 Juni hoopt Ds. P.J. van der Ende uit Rijnsburg bij ons voor te gaan. De kinderen van de Nevendienst luisteren dan naar het verhaal uit Johannes 14 vers 15-21. Wie ziet het? 
Deze zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren heet ook wel ‘wezenzondag’. Jezus’ leerlingen blikken terug en zeggen tegen elkaar: ‘Weet je nog wat hij gezegd heeft? Hij zou ons nooit alleen achter laten. Hij zou de Geest van de waarheid sturen.’ Wij hopen op gezegende diensten met elkaar.

Omzien naar elkaar: Deze week mochten wij het geboortekaartje van Barbera Cornelia Kooijman ontvangen. Robiene is geboren op 10 Mei 2019 en dochter van Hugo en Marianne Kooijman- van den Berg. Wij wensen deze ouders heel veel geluk en bidden voor Gods Zegen bij de opvoeding van Robiene. Ook een hartelijke felicitatie voor de grootouders. Tevens hebben wij het geboortebericht ontvangen van Louise. Kleindochter van Jaap en Corrie de Vos-Steenbergen. Dochter van Caroline en Ronald Bruijniks-de Vos en zusje van Oliver. Louise is geboren op 17 Mei 2019. Wij wensen deze ouders en grootouders heel veel geluk met de kleine Louise.

Er zijn nog steeds meerdere zieken in onze gemeente.

Als g’ in nood gezeten, geen uitkomst ziet, wil dan nooit vergeten, God verlaat u niet.
Vrees toch geen nood, ’s Heren trouw is groot, en op ’t nacht’ lijk duister, volgt het morgenrood.
Schoon stormen woeden, ducht toch geen kwaad; God zal u behoeden, uw toeverlaat. (JdH 7).

Pinksteren 2019 Op 9 juni hopen wij naast de gewone pinksterdienst weer de jaarlijkse Pinksterpraise te houden. Er worden vrijwilligers gevraagd om mee te helpen of iets te bakken bij de koffie. U kunt zich opgeven bij Bjorn van den Aardweg en Els Wensink.

De agenda voor de komende weken: maandag 27 mei: 14.30 uur Bijbelkring ’t Huys te Hoecke.

Dinsdag 28 mei: 16.30 uur catechese groep 7 en 8. Woensdag 29 mei: 10.00-12.00 uur Inloop Gez. Kerken in de RK Kerk te Puttershoek 19.15 uur catechese 13-16 jaar. 19.30 uur repetitie Cantorij. 20.30 uur catechese 17-25 jaar.

Ten Slotte: Wil ik u namens de kerkenraad hartelijk groeten en Gods Zegen toewensen.

Toos Israel Biesheuvel. (Scriba)

 

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Zondag: 26 Mei 2019: 10.00 uur Ds. A.J.T. Bouwman uit Papendrecht Viering Heilig Avondmaal 16.00 uur Zanguurtje in de Kerk

Zondag 10.00 uur Ds. C.D. van Alphen uit Numansdorp

De bloemen gingen afgelopen zondag als dank voor de vele werkzaamheden in deze periode naar Mw. Toos Israel-Biesheuvel.

Afgelopen zondag vierden wij een themadienst o.l.v. Pastor R.W. Baas uit Gouda.

Wij lazen met elkaar uit Mattheus 6 vers 24 tot 34. Het thema van de preek was “Rijk zijn”.

Het was een fijne dienst waarin wij met de kinderen het verhaal van een slapende boer hoorden. Die maakte zich geen zorgen over de dag van morgen. Zo leren wij uit dit schrift gedeelte ons geen zorgen over de dag van morgen te maken. Maar wij mogen wel uitkijken naar “Zijn Rijk”.

Komende zondag hoopt Ds. C.D. van Alphen uit Numansdorp bij ons voor te gaan. De kinderen van de Nevendienst horen het verhaal uit Johannes 13 vers 31-35. Laat het maar zien! In het verhaal voor de jongste kinderen vragen Petrus en Johannes zich af of het verhaal nog verder gaat na Jezus’ dood en opstanding. In het verhaal voor de oudste kinderen hebben de leerlingen het erover wat Jezus als opdracht heeft meegegeven.  Na de dienst hopen wij op een grote opkomst voor de Gemeenteontmoetingsmiddag er is koffie-thee-limonade met wat lekkers. Er kan door de Jeugd buiten gespeeld worden en voor de volwassenen is er een spel bedacht. Natuurlijk is het belangrijkste: Elkaar Ontmoeten! Wij sluiten dit af met een gezamenlijke lunch in het Ontmoetingscentrum. Iedereen jong, wat ouder of oud is van Harte Welkom!

Omzien naar elkaar: Wij denken hier aan alle zieken en ouderen die aan huis gebonden zijn.

Wees stil, want de kracht van onze God, daalt neer op dit moment. De kracht van de God die vergeeft en ons genezing brengt; Niets is onmogelijk, voor wie gelooft in Hem. Wees stil want de kracht van Onze God daalt neer op dit moment. (OPW 464)

Ook hoorden wij een mooi bericht. In het gezin van Marianne en Hugo Kooijman-van den Berg is op vrijdag 10 Mei een dochtertje geboren. Nadere details ontbreken nog. Dit gezin woont aan de Meeuwenoordseweg nr.14 3295 LH te ’s-Gravendeel. Een Hartelijke Felicitatie voor dit gezin en alle (Over)Grootouders.

De Rommelmarkt: Met een heerlijk zonnetje erbij, was de Rommelmarkt een groot succes! Het Rad van Avontuur draaide op volle toeren en het was gezellig druk. Iedereen die meegeholpen heeft op welke manier dan ook: Hartelijk bedankt! Met elkaar hebben we een prachtig bedrag bij elkaar gekregen. De bruto-opbrengst is €3.883,76!!

Vanaf deze week zijn er boeken van de “Boekenbus” te koop bij de Superrr in Maasdam. Van Harte bij u aanbevolen. De opbrengst komt ten goede aan onze kerk.

Deze week zijn de eindexamens begonnen: De kerk leeft met de jongeren mee en wil graag even hierbij stilstaan. Maar dat kan niet zonder uw hulp. Doe je zelf examen of weet jij/u iemand binnen onze kerk die examen doet, geef dit dan door aan een van onze jeugdouderlingen.  Alvast hartelijk dank!

Agenda voor de komende week: Maandag 20 Mei: 19.00 Gebedskring in de consistorie. 19.00 uur Moderamen overleg in het OC. 19.45 uur Bijbelkring bij Mw. Thea Peet 20.00 uur Ouderlingenoverleg in het OC. Woensdag 22 Mei 10.00-12.00 uur Inloop Gez. Kerken in de RK Kerk te Puttershoek. 19.30-21.15 uur Repetitie Cantorij. Donderdag 23 Mei 10.00-12.00 Inloop “Achter de Plataan”.

Ten Slotte: Mag ik u namens de Kerkenraad een gezegend weekend en een goede week toewensen.

Toos Israel Biesheuvel (scriba)

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Zondag 10.00 uur Ds. C.D. van Alphen uit Numansdorp

Zondag 12 mei 2019: 10.00 uur Dhr. Pastor R.W. Baas uit Gouda

De bloemen van afgelopen zondag werden gebracht bij Mw. Dorst-van der Steeg als bemoediging en groet vanuit onze gemeente.

Afgelopen zondag ging Ds. W.H. Hendriks uit Mijnsheerenland bij ons voor. Wij lazen uit 1 Korinthe 15 vers 1-22. Waarboven staat “De opstanding uit de doden”. Christus is gestorven voor onze zonden en begraven. Maar wat is zonde! Zonde is wantrouwen tegenover God. Als je God niet vertrouwd, dan zet je God buiten de deur. Wij laten Gods Zoon sterven aan het kruis. Hij draagt onze zonden en houd vol in liefde. Jezus blijft op God vertrouwen, de God die mensen vasthoudt.

De kruisweg is aangewezen als de weg naar het nieuwe leven. Pasen verteld: “Jezus Leeft!” Durf je dat te geloven? Durf je dat te vertrouwen? Wanneer je leert te vertrouwen op God, dan krijgt je leven “Eeuwigheidswaarde”. Hij houdt ons vast door de dood heen. U kunt deze dienst terugluisteren op www.kerkdienstgemist.nl

Komende zondag hoopt Dhr. Pastor R.W. Baas uit Gouda bij ons voor te gaan.

De kinderen van de kindernevendienst luisteren naar het verhaal uit Johannes 10 vers 22-30 over geloof en ongeloof. Mensen vragen aan Jezus of hij de Messias is, terwijl ze het antwoord op die vraag al lang hebben kunnen horen. De vraag is of ze het willen geloven. Wij hopen op een gezegende dienst met elkaar.

Omzien naar elkaar: Er zijn nog steeds meerdere zieken in onze gemeente, ook mensen die wachten op een behandeling, onderzoek of operatie in het ziekenhuis. Achter in de kerk hangen wekelijks de briefjes met namen en adressen. Stuur eens een kaartje of pleeg een telefoontje! God, laat mij nooit verliezen, de vreugde om uw woord, de moed mijn weg te kiezen waar ik uw voetstap hoor. En overtuig mij dag aan dag dat Gij mij hebt geroepen, ja, dat ik leven mag! (NLB 119A).

De Boekenmarkt van zaterdag 4 mei heeft het mooie bedrag van € 130. —opgebracht. Alle kopers en vrijwilligers hartelijk dank voor u of jouw inzet waarvan de opbrengst voor onze kerk is.

Rommelmarkt Zaterdag 11 mei Voorjaars- Rommelmarkt, geopend van 9-13 uur op het Kerkplein en in het Ontmoetingscentrum. Er is van alles te koop: boeken, kleding en huishoudtextiel, handgemaakte kaarten, cadeautjes, sokken, fietsen, barbecue, speelgoed waaronder Lego en spellen, curiosa, lp’s en cd’s, natuurlijk ook huishoudelijke spullen en elektra, de bloempotten en vazen ontbreken niet, plantjes horen er ook bij. Meubels van stoelen, tafels, kasten en kapstok. Koffers en tassen zijn er in alle soorten en maten. Het Rad van Avontuur draait van 9.30 tot 12.30 uur. Verse koffie, thee en fris met heerlijk gebak, soep, een tosti of heerlijke boerenpannenkoek. We zien u graag op 11 mei bij onze Voorjaars-Rommelmarkt, waarvan de opbrengst ten goede komt aan onze kerk.

Catechese: De komende week is er weer Catechese volgens onderstaand rooster:

Basiscatechese voor de kinderen van groep 7+8 (en evt. brugklassers):

Op dinsdagmiddag 14 Mei van 16.30 – 17.15 uur Catechese voor jongeren van 13 t/m 16 jaar (16-jarigen kunnen evt ook bij de oudere groep): Op woensdagavond 15 mei van 19.15 — 20.15 uur

Catechese voor jongeren van 17 t/m 25 jaar: Op woensdagavond 15 mei van 20.30 – 21.30 uur

Wij willen hier graag alle jongeren oproepen om naar deze bijeenkomsten o.l.v. Dhr. Jan Kranendonk uit ’s-Gravendeel te komen.

Op zondag 19 Mei willen wij een gemeentemiddag organiseren. De aanvang is direct na de kerkdienst. Het belooft een leuke bijeenkomst te worden met koffie thee samenzijn, activiteiten voor jong en oud en een gezellige lunch met elkaar. Alle gemeenteleden worden van harte uitgenodigd aanwezig te zijn. U kunt zich opgeven tot 15 mei voor meer info zie het Hervormd Contact van april 2019.

Agenda voor de komende week: Dinsdag 14 mei 16.30-17.15 uur Catechese Woensdag 15 mei 10.00-12.00 uur inloop Gez. Kerken in de RK Kerk te Puttershoek 19.15-20.15 uur Catechese 19.30-21.15 uur Repetitie Cantorij 20.30-21.30 uur Catechese. Donderdag 16 mei 10.00-12.00 Inloop “Achter de Plataan”. 13.30-14.30 Kerk is open Vrijdag 17 Mei vrouwenbijbelkring bij Wennie Veldhoen (laatste keer dit seizoen).

Ten Slotte: Mogen wij heerlijk genieten van het voorjaars weer, langzaam komt de zomer in zicht. De akkers worden weer bewerkt en alles groeit en bloeit erop los. Wat een dankbaarheid dat wij zo, in vrijheid, van Gods mooie schepping mogen genieten. Namens de kerkenraad mag ik u een Goede week en Gezegend weekend toewensen. Toos Israel Biesheuvel (scriba)

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Zondag 12 mei 2019: 10.00 uur Dhr. Pastor R.W. Baas uit Gouda

Zondag 5 mei 2019: 10.00 uur Ds. W.H. Hendriks uit Mijnsheerenland

De Bloemen van zondag 21 april gingen met een hartelijke groet en beterschapswens naar Dhr. A.K. Bot, Vlasoever te Maasdam die uit het ziekenhuis thuisgekomen is.

De Bloemen van zondag 28 april gingen met een hartelijke felicitatie naar het echtpaar Vree-van Dongen die op 23 april jl. 55 jaar getrouwd waren. Namens onze gemeente wensen wij dit echtpaar nog vele jaren in gezondheid toe.

Paaskaars: Het restant van de “Paaskaars van 2018” is als dank voor alle inzet voor onze kerk naar Elly Snel aan de Hoeksedijk gegaan.

Afgelopen weken: Wij hebben mooie diensten met elkaar mogen beleven. Allereerst in de stille week waarin wij elke avond een vesperviering mochten bijwonen. Vieringen om tot inkeer en bewustwording te komen van het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus. Op Witte Donderdag mochten wij het Heilig Avondmaal vieren o.l.v. Ds. T. Meijer uit Puttershoek. Een mooie ingetogen viering in gedachtenis met het Laatste Avondmaal dat onze Heer Jezus Christus had met zijn Leerlingen. Op Goede Vrijdag een stilte viering o.l.v. Mw. Janny Vree-van Dongen en met medewerking van onze Cantorij. “De kruisweg van Jezus” met het aangrijpende lied “Via Dolorosa” prachtig vertolkt door het koor. Op 1e Paasdag hebben wij de nieuwe Paaskaars in gebruik genomen.

In een dienst o.l.v. Ds. N. ten Napel. Een feestelijke dienst waarin het doorklonk “De Heer is Waarlijk Opgestaan”. Wij hoorden “Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid.”

Het Interkerkelijk koor “Sjofar” uit Dordrecht verleende hun muzikale medewerking. Wij mogen erop vertrouwen dat Jezus ook voor onze zonden aan het kruis geleden heeft. Ook al maken wij verkeerde keuzes in ons leven. Jezus Christus gisteren vandaag en heden blijft ons vergeving geven van al onze zonden. Op zondag 28 april hoorden wij hoe de discipelen niet konden geloven dat Jezus werkelijk uit de dood is opgestaan. Vooral Tomas had moeite met wat zijn vrienden vertelden dat Jezus in hun midden was. Hij wilde eerst de wonden van Jezus zien om het werkelijk te geloven. Plotseling staat Jezus in hun midden. Hij wenst iedereen Vrede. “Mijn vrede is met jullie” zegt hij. In hoeverre verschillen de leerlingen van ons? Jezus veroordeelt Tomas niet en komt hem tegemoet in zijn twijfels. Zo komt ook Jezus ons tegemoet in onze twijfels. Het gaat niet om het bewijs van Jezus opstanding. Het gaat om de overtuiging door de Heilige Geest dat Hij de opgestane Christus is. Dat Hij onze opgestane Heer is.

De komende zondag hoopt Ds. W.H Hendriks bij ons voor te gaan. De kinderen van de nevendienst luisteren naar het verhaal uit Lucas 24:35-48 Veranderen Jezus verschijnt aan zijn leerlingen. Niet als een geest, maar als een mens. Je kunt hem aanraken en hij eet een visje. Alsof er niets veranderd is. Vandaag vieren we ook bevrijdingsdag. Wij hopen met elkaar op een gezegende dienst.

Omzien naar elkaar: Er zijn in onze gemeente meerdere zieken en ouderen die onze aandacht verdienen. Bericht van overlijden: Op 13 april ontvingen wij het bericht van overlijden van ons gemeentelid Mw. Sijgie Willempje (Sonja) Reedijk-van Eekelen in de leeftijd van 58 jaar. Op Goede Vrijdag is in een dienst van Woord en Gebed o.l.v. Ds. W. Hordijk uit ‘s-Gravendeel in onze kerk afscheid genomen van Sonja. Daarna heeft de begrafenis plaatsgevonden op de Alg. Begraafplaats “De Essenhof” de Puttershoek. Sonja was al meerdere jaren ziek en leefde steeds meer naar haar afscheid toe. Het prachtige gedicht op de rouwbrief, door haarzelf geschreven, geeft weer hoeveel vertrouwen zij uit haar geloof putte. De laatste regels wil ik u niet onthouden: “Als ik op de drempel sta, mijn God, laat ik dan in Uw hand mijn hand mogen leggen, Dan zal mijn dood geboorte zijn.”. Wij wensen Piet de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe nu zij Sonja moeten missen.

Boekenmarkt: De Boekenbus ‘Stap in de wereld van boeken’ staat zaterdag 4 mei op het kerkplein aan de Raadhuisstraat 37 in Maasdam. De bus is geopend van 9.00 tot 12.00 uur en staat vol met heel veel boeken in allerlei genres voor een kleine prijs. De opbrengst van alle verkochte boeken komt ten goede aan de kerk van Maasdam. Op 11 mei is de Boekenbus ook te vinden op de Voorjaars Rommelmarkt van 9-13 uur.

Speciaal voor onze jongeren: Woensdag 8 mei is er weer Knutselclub in het Ontmoetingscentrum Van 14.00 tot 15.00 zijn jullie allemaal met vriendjes of vriendinnen hartelijk welkom.

Rommelmarkt: Er worden nog helpers gevraagd voor de Rommelmarkt van 11 mei as U kunt zich opgeven bij Elly Snel tel: 078-6764169. Op 10 mei is de ophaalochtend van spullen gepland. Aanmelden tot 9 mei via 078-676 7188 of 078- 676 1696. Zaterdag 11 mei Voorjaarsrommelmarkt, geopend van

9-13 uur op het Kerkplein en in het Ontmoetingscentrum. Het Rad van Avontuur draait van 9.30 tot 12.30 uur. Verse koffie, thee en fris met heerlijk gebak, soep, een tosti of heerlijke boerenpannenkoek.  We zien u graag op 11 mei bij onze Voorjaars-Rommelmarkt, waarvan de opbrengst ten goede komt aan onze kerk.

Agenda voor de komende week: Zaterdag 4 Mei 09.00-12.00 Boekenbus op het Kerkplein, 19.00 uur gezamenlijke dodenherdenking vanuit de Tienvoet in Heinenoord. Maandag 6 mei 19.00 uur Gebedskring in de consistorie, 19.30 uur Kerkenraadsvergadering in het OC. Woensdag 8 mei 10.00.-12.00 uur Inloophuis Gez. Kerken in de RK Kerk te Puttershoek. 14.00-15.00 uur Knutselclub in het Ontmoetingscentrum, 19.30 -21.15 uur repetitie Cantorij. Donderdag 9 mei 10.00-12.00 Inloophuis “Achter de Plataan” 13.30-14.30 uur Kerk is open. Vrijdag 10 mei Ophaalochtend van de Rommelmarkt, Klaarzetten van de Rommelmarkt Zaterdag 11 mei 09.00-13.00 uur Grote Voorjaars Rommelmarkt.  Voor 16.00 uur Inleveren Kopij Hervormd Contact.

Ten Slotte: Namens de kerkenraad wil ik u allen een gezegend weekend en een goede week toewensen.

Toos Israel Biesheuvel (scriba)

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Zondag 5 mei 2019: 10.00 uur Ds. W.H. Hendriks uit Mijnsheerenland

Foto’s van de schikking van Pasen.

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Foto’s van de schikking van Pasen.

28 april 2019 10.00 uur Mw. B. Broeren-Verschoor uit Puttershoek

28 april 2019 10.00 uur Mw. B. Broeren-Verschoor uit Puttershoek

De bloemen van afgelopen zondag gingen naar Mw. de Man-van der Sluis Trambaan te Maasdam met een hartelijke groet vanuit onze gemeente.

Afgelopen zondag ging Ds. F. Renes uit Rotterdam bij ons voor wij lazen uit Ezechiël 33 vers 7-11 en Johannes 12 vers 20-33 waarin Jezus spreekt over zijn dood. Wij zijn op weg naar Pasen. Deze reis duurt 40 dagen. De weg is recht of krom maar vooral lang. Wij kunnen ons voorbereiden op dit feest door vooral in deze 40 dagen sober te leven. Zodat wij ons meer bewust worden van de weg naar het Kruis. Door niet alleen te zien maar vooral ook te horen en te voelen kunnen wij de kruisweg volgen. De dood heeft nooit het laatste woord. NLB-lied 469 vers 7: Maar kijk niet enkel met het oog dat al zo vaak een mens bedroog. Alleen wie luistert telkens weer die ziet Gods zoon, de lieve Heer.

Afgelopen zondag mocht ikzelf bij de bevestiging en intrede van Mw. Ds. Antje Groenendijk-Meindersma in de Eendrachtskerk in Zuid Beijerland aanwezig zijn. Wat een feestelijke dienst! De kerkenraad van Maasdam wenst mevr. Groenendijk Meindersma een gezegende tijd toe en welkom in de Ring Hoeksche Waard van de classis Delta.

Komende zondagen: Op zondag 21 april gaat Ds. R. ten Napel bij ons voor in een feestelijke Paasdienst, waarin wij mogen gedenken dat Onze Heer Jezus Christus is gestorven, begraven en na drie dagen opgestaan is uit de dood ter vergeving van onze zonden. Wat een rijkdom dat Hij alle zonde en schuld voor ons heeft weggedaan. Thema van deze dienst is: “Jezus Christus blijft dezelfde,

Gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid”. De dienst zal extra feestelijk zijn door de medewerking van “Sjofar” interkerkelijk Gospelkoor uit Dordrecht en Trompetspel door Jeroen Tempelman.

De kinderen van de Nevendienst luisteren naar het Paasverhaal uit Johannes 20 vers 1-18 Hulp krijgen Met Pasen vieren we dat Jezus geholpen wordt, zoals hij zelf zo vaak mensen geholpen heeft. Hij staat op uit de dood. Wij hopen met elkaar op een gezegende Paasviering. Ook zullen wij deze zondag de nieuwe Paaskaars in gebruik nemen en horen wie de oude Paaskaars uit onze gemeente mag ontvangen.

Op zondag 28 april hoopt Mw. B. Broeren-Verschoor bij ons voor te gaan. Het thema van deze dienst is op dit moment nog onbekend. De kinderen van de Kindernevendienst luisteren naar het verhaal uit Lucas 24:13-35.  In de war Jezus is gestorven en begraven, maar zijn graf is leeg. De Emmaüsgangers zijn zo druk in gesprek, dat ze niet merken dat Jezus met hen mee loopt. Pas tijdens de maaltijd ontdekken ze wie die wonderlijke man is, die de hele tijd met hen mee gelopen heeft.

 

Omzien naar elkaar: Zijn wij niet net als de Emmaüsgangers en zo druk met ons eigen leven dat wij vergeten naar elkaar om te zien? Achter in onze kerk hangt wekelijks een briefje met namen en adressen van mensen die u eens een kaartje of bezoekje kunt brengen, laten wij hen niet vergeten!

Er zijn meerdere zieken en rouwdragenden in onze gemeente. Laten wij alle zieken, rouwdragenden en ouderen opdragen in onze gebeden.

Wij ontvingen bericht van overlijden van Mw. Sonja Reedijk-van Eekelen op zaterdag 13 april. Nadere gegevens rondom de uitvaart ontbreken nog. Wij wensen Piet, de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte in deze moeilijke tijd. Sonja die al zolang ernstig ziek was en verzorgd werd door onder andere haar man Piet is gestorven in de leeftijd van 58 jaar. Het adres van de familie Reedijk is Hazelaarstraat 68, 3297 XL  Puttershoek.

Agenda voor de komende weken: woensdag 24 april 10.00-12.00 uur inloop Gez. Kerken in de RK-kerk te Puttershoek, 19.45-20.45 Repetitie Cantorij, Donderdag 25 april 10.00-12.00 Inloop “Achter de Plataan. 13.30-14.30 uur Kerk open. Woensdag 1 mei Inloophuis Gez. Kerken in de RK-kerk te Puttershoek. 19.30-21.15 repetitie Cantorij. Donderdag 2 mei 10.00-12.00 Inloop “Achter de Plataan” 13.30-14.30 Kerk Open Vrijdag 3 mei 10.15-11.45 Vrouwenbijbelkring zaterdag 4 mei 09.00-12.00 Boekenbus op het Kerkplein.

Ten slotte: Namens de Kerkenraad wil ik u Gezegende Paasdagen toewensen.

U zij de glorie, opgestane Heer! U zij de victorie, nu en immermeer.

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor 28 april 2019 10.00 uur Mw. B. Broeren-Verschoor uit Puttershoek

liturgische schikking

dav
dav
Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor liturgische schikking

17 april 2019 19.00 uur Vesperviering Oecumenische Kring in de Herv. Kerk Maasdam

18 april 2019 19.30 uur Ds. T. Meijer uit Puttershoek Viering “Heilig Avondmaal”

19 april 2019 19.30 uur Mw. J.W. Vree-van Dongen m.m.v. “De Cantorij”  Goede vrijdag

Bloemen gingen zondag naar Mw. M. Goud-Rijsdijk uit Puttershoek ter bemoediging en met een sterkte wens vanuit onze gemeente.

Afgelopen zondag ging Drs. P. van Dam uit Houten bij ons voor. Wij lazen uit Deuteronomium 30:

Vers 9 -14 en Lucas 10 vers 25-37 De gelijkenis van “De Barmhartige Samaritaan”. Jezus vertelt dit “Spiegelverhaal” als een wetsgeleerde vraagt: “Wat moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen”. “Heb God lief en je naaste als jezelf” Wie is dan je naaste?  Is dat de Samaritaan? Of de Priester?

De gewonde naakte man is symbool voor ons mensen. Vaak geslagen en ziek of in nood. De Samaritaan dat is God die ons altijd te hulp zal komen in welke omstandigheden wij ook mogen verkeren. Laten wij nooit vergeten dat God ons vast houdt en dat je naaste iedereen is die op je pad komt, je buren je familie je collega’s. Jezus zegt: “Doe als die Samaritaan”. U kunt deze dienst terugluisteren op www.kerkdienstgemist.nl

Aanstaande zondag is het “Palmzondag” dan gaat Ds. F. Renes uit Puttershoek bij ons voor. De kinderen zullen weer Palmpaas-stokken maken. Zij horen het verhaal uit Lucas 19 vers 29 tot 40 over de Intocht in Jeruzalem. De mensen daar langs de weg weten het zeker: Jezus zal een nieuw begin maken. Daarom juichen ze hem toe als een koning. Deze zondag staat in het teken van palmtakken en vrolijke liederen. Wij hopen met elkaar op een gezegende dienst.

Spaardoosjes: Denkt U er nog aan om deze laatste week de spaardoosjes te vullen? U kunt ze tijdens de dienst van 1e Paasdag inleveren in de kerk.

Omzien naar elkaar: Er zijn meerdere zieken in onze gemeente. Ga met God en Hij zal met je zijn: in zijn liefde je bewaren, in de dood je leven sparen. Ga met God en Hij zal met je zijn (NLB 416-3)

De Boekenmarkt van zaterdag 6 april heeft het mooie bedrag van 150 Euro opgebracht. Alle kopers en vrijwilligers hartelijk bedankt voor jullie inzet ten goede van onze kerk.

Catechese: De kerkenraad is dankbaar dat Dhr. J. Kranendonk uit ’s-Gravendeel bereidt gevonden is een opstart te maken met de catechese er zijn 3 groepen op dinsdag van 16.15-17.15 groep 7 en 8 van de basisscholen en op woensdag van 19.15-20.15 groep 13 t/m 16 jaar en van 20.30-21.30 groep 16-25 jaar. Dit seizoen voor elke groep 4 maal. Wij hopen op een trouwe opkomst van alle jeugd. Iedereen heeft een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Deze week is de 2e bijeenkomst voor alle groepen.

Beamerteam: De Kerkenraad is dringend op zoek naar mensen die het Beamerteam willen ondersteunen en eventueel de leiding van deze groep op zich willen nemen. Jarenlang heeft Martijn Meuzelaar deze taak vervuld maar vanwege studie en werkzaamheden zal hij er deze zomer mee stoppen. Het zou fijn zijn als een aantal mensen zich willen aanmelden voor deze vacature. Als de groep wat groter wordt ben je ook niet zo vaak aan de beurt om te beameren en met het oog op de komende vakantieperiode zou het fijn zijn als de groep wat uitgebreid en ingewerkt is. Voor informatie of aanmelding kunt u terecht bij de scriba of een van de kerkenraadsleden.

De Kerk Open: Met ingang van 4 april 2019 is ons kerkgebouw elke donderdagmiddag geopend vanaf 13.30-14.30 uur. Die middagen zal een van de kerkenraadsleden aanwezig zijn om eventuele vragen te kunnen beantwoorden. Ook bent u natuurlijk welkom om even van de stilte in ons mooie kerkgebouw te genieten, of de geschiedenis van dit gebouw eens nader te onderzoeken. Hartelijk Welkom.

Vespervieringen: Evenals andere jaren hopen wij in de week voor Pasen elke avond een korte Vesperviering te houden. Op maandag 15 april in de Geref. Kerk van Puttershoek. Op dinsdag 16 april in de R.K. Kerk te Puttershoek en op woensdag 17 april in de Hervormde Kerk van Maasdam. Alle bijeenkomsten starten om 19.00 uur. De vespers worden georganiseerd door de Oecumenische Kring Maasdam/Puttershoek.

Kerkdiensten in de stille week: Naast bovengenoemde vespervieringen in de stille week hopen wij met elkaar op donderdag 18 april Witte Donderdag om 19.30 uur het “Heilig Avondmaal” te vieren o.l.v. Ds. T. Meijer uit Puttershoek en op vrijdag 19 april 19.30 een stilte viering rondom Goede Vrijdag m.m.v. onze Cantorij o.l.v. Els in ’t Veld.

The Passion: Donderdag 18 april gaat een groep jongeren vanuit onze gemeente meelopen met “The Passion” in Dordrecht. Zo dicht bij huis moet je het een keer echt beleven! Fijn dat onze Jeugdouderlingen de mogelijkheid gerealiseerd hebben om dicht bij het kruis te mogen lopen.

Agenda voor de komende week: Maandag 15 april: 14.30 uurBijbelkring ’t Huys te Hoecke

19.00 uur Vesperviering Geref. Kerk Puttershoek. Dinsdag 16 april:16.30-17.15 Catechese groep 7-8+ 19.00 uur Vesperviering RK Kerk te Puttershoek. Woensdag 17 april: 10.00-12.00 Inloophuis Gez. Kerken in de RK Kerk te Puttershoek. 19.00 uur Vesperviering Herv. Kerk Maasdam 19.15-20.15 Catechese 13 tot 16 jaar 19.45-20.45 uur repetitie Cantorij.20.30-21.30 uur catechese 16-25 jaar Donderdag 18 april: 10.00-12.00 Inloop “Achter de Plataan”. 13.30-14.30 De Kerk is open. 19.30 uur Witte Donderdag: Viering Heilig Avondmaal o.l.v. Ds. T. Meijer. Vrijdag 19 april: 10.15-11.45 uur Vrouwenbijbelkring 19.30 uur Stilte Viering Goede Vrijdag o.l.v. Mw. J.W. Vree-van Dongen m.m.v. “De Cantorij”.

Ten slotte: Namens de kerkenraad wil ik u een goede “Stille Week” toewensen.

Ga, stillen in den lande, uw Koning tegemoet, de intocht is ophanden van Hem die wonderen doet.
Gij die de Heer verwacht, laat ons voor alle dingen Hem ons hosanna zingen. Hij komt, Hij komt met macht. Vat moed, bedroefde harten, de koning nadert al. Vergeet uw angst en smarten, daar Hij u helpen zal. Er is weer nieuwe hoop: Hij noemt u zijn beminden, in ’t woord laat Hij zich vinden, in avondmaal en doop.  (NLB 440 1-2)
Toos Israel Biesheuvel (scriba)

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor 17 april 2019 19.00 uur Vesperviering Oecumenische Kring in de Herv. Kerk Maasdam

Racen met een Duck, voor andermans geluk!

Aankomende zaterdag 13 april vindt de Duckrace plaats! Deze wordt georganiseerd door de jongeren die komende zomer met World Servants ontwikkelingswerk gaan doen in Afrika. Alle 2000 loten zijn verkocht, maar ook zonder loten ben je uiteraard van harte welkom om 13 april tussen 12.00 en 15.00 uur een kijkje te komen nemen bij de Duckrace. Welk eendje zwemt er met behulp van de brandweer het hardst naar de overkant en wint de hoofdprijs?

Naast de race is er voor jong en oud nog genoeg leuks te doen. Zo geeft brandweer Maasdam/Puttershoek diverse demonstraties en kan de jeugd voor €2,50 deelnemen aan 5 spellen:

 – ponyrijden

 – ‘brandje blussen’ met de jeugdbrandweer

 – lolly trekken

 – eendjes hengelen

 – grootste grabbelton

Aan versnaperingen is uiteraard ook gedacht. Voor €2,50 kun je genieten van overheerlijke broodjes hamburger en deze lunch kun je afmaken met een glas versgeperste sinaasappelsap voor €1,00. Alle opbrengsten komen ten goede van onze projecten in Ghana, Oeganda en Malawi!

Kom je komende zaterdag langs bij de speeltuin aan de Vliet om te kijken of je een mooie prijs gewonnen hebt en om onze projecten te steunen?

Frank Janssens, Laura den Hoed en Ilona Preesman

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Racen met een Duck, voor andermans geluk!

Zondag 7 April 2019 10.00 uur Drs. P. van Dam, Houten

De bloemen van afgelopen zondag gingen naar Dhr. en Mw. Belder aan de Gatsedijk met een hartelijke groet vanuit onze gemeente.

Afgelopen zondag ging Ds. C.D. van Alphen uit Numansdorp bij ons voor. Wij lazen uit Johannes 11 vers 1-16.  “De Opwekking van Lazarus”. Het thema van de Prediking was “Meegaan met Jezus”.

Tomas zegt tegen de andere discipelen laten wij dan maar meegaan met Jezus om met Hem te sterven. Maar de dood heeft niet het laatste woord. De ziekte van Lazarus loopt niet uit op de dood. Maar tot Eer van God. Hoe kan een ziekbed nu tot Eer van God zijn. Als je midden in de misère zit snap je hier helemaal niets van. Jezus haast zich niet eens om naar zijn vrienden te gaan, maar wacht zelfs nog 2 dagen. Hij stelt het geduld van zijn leerlingen en vrienden op de proef. Zo kan God ook ons geduld op de proef stellen. God redt mensen door de dood heen. Jezus verslaat de dood door de opwekking van Lazarus. Jezus laat zo al een stukje van Gods Glorie zien. Op weg naar Pasen mogen ook wij zo met Jezus meegaan naar het kruis en de opstanding van onze Heer. Opweg naar een nieuw begin.

Komende zondag hoopt Drs. P. van Dam uit Houten bij ons voor te gaan. Wij hopen op een gezegende dienst met elkaar. De kinderen van de kindernevendienst luisteren naar het verhaal uit Lucas 19 vers 9-19. Teruggeven Dit is de gelijkenis waarin de eigenaar van een wijngaard enkele mannen de opdracht geeft op zijn wijngaard te passen en de druiven aan hem te geven. Maar als het zover is, doen de oppassers alsof het hun wijngaard is…

Omzien naar elkaarOok zijn er gemeenteleden die wachten op uitslagen van onderzoeken of onderzoeken moeten ondergaan. Ook zijn er gemeenteleden die een afscheid te verwerken hebben. Wij proberen als gemeente om jullie heen te blijven staan. God is mijn troost en toeverlaat, Hij is mijn hoop, mijn leven. Al wat Hij wil, hoe het ook gaat, ik zal het niet weerstreven. Die mij altijd/ vertroost en leidt die elke haar geteld heeft. Die van nabij/ zolang reeds mijn liefde vergezeld heeft. (NLB 899 vers 2)

Bericht van de Boekenmarkt: Boekenbus ‘Stap in de wereld van boeken’ staat zaterdag 6 april op het kerkplein aan de Raadhuisstraat 37 in Maasdam. De bus is geopend van 9.00 tot 12.00 uur en staat vol met heel veel boeken in allerlei genres voor mensen van 0-100+! Ook kunt u uw overtollige boeken inleveren tijdens de openingsuren.

Actie Kerkbalans: Per abuis zijn er geen bankrekeningnummers opgenomen in de brief. U kunt de bankrekeningnummers vinden op de omslag van het Hervormd Contact. Ook op de website onder het kopje Hervormd Contact: door een boekje te openen kunt u de bankgegevens vinden. Voor 9 april zullen de enveloppen weer bij u worden opgehaald. “Geef met Vreugde” Laat zien wat de Kerk U waard is.

Agenda voor de komende week: Zaterdag 6 april: 09.00-12.00 uur De Boekenbus op het Kerkplein.

Maandag 8 april: 19.00 uur Gebedskring in de Consistorie Woensdag 10 april: 10.00-12.00 uur Inloop Gez. Kerken in de RK Kerk te Puttershoek. 19.45-20.45 uur Repetitie Cantorij. Donderdag 11 april: 10.00-12.00 uur Inloop “Achter de Plataan”. Zaterdag 13 april: 16.00 uur Inleveren Kopij Hervormd Contact.

Ten Slotte: Namens de kerkenraad wil ik u een Hartelijke groet en Goede week toewensen.

Toos Israel Biesheuvel (Scriba)

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Zondag 7 April 2019 10.00 uur Drs. P. van Dam, Houten