Romelmarkt en Boekennieuws…

Geachte lezer (s),

Via onderstaande link vindt u het laatste nieuws over de Rommelmarkt en het Boekennieuws.

Rommelmarkt

 

Boekenmarkt

Posted in Aktueel | Comments Off on Romelmarkt en Boekennieuws…

Zondag 21 mei 10.00uur, ds. J. Prosman, Heilig Avondmaal

Hemelvaartdag 25 mei

10.00uur, ds. F.L. Renes, Puttershoek, gezamenlijke dienst met Puttershoek GK

 

Zondag 28 mei

10.00uur, ds. J. Prosman, Heilige Doop

 

 

Bloemen Afgelopen zondag gingen de bloemen met een hartelijke groet en beterschapswensen naar dhr. J. van Wingerden.

Afgelopen zondag We hadden een mooie themadienst! Waar ga je heen? De discipelen vergaten dat vreemd genoeg te vragen aan de Heer Jezus (Johannes 16: 5-15). Maar het is wel een belangrijke vraag. Heel ons leven door stellen we die vraag. Waar gaan we immers niet allemaal heen. En wat een moeite doen we om de juiste wegen te vinden om op de gewenste bestemmingen aan te komen. Het is ook de grote levensvraag. Daarover sprak Jezus ons aan. Hij is ons voorgegaan naar de Vader in de hemel, NAAR HUIS. Het is Zijn bedoeling dat wij Hem volgen. Daarom heeft Hij ons de Heilige Geest gezonden. Om onze de weg te wijzen: de weg van geloof, recht en oordeel. Die weg komt THUIS uit, in tegenstelling tot de weg van ongeloof, onrecht en kritiekloos leven.

Komende diensten Zondag mogen we het Heilig Avondmaal vieren. Met onze Heer Jezus meemaken wat Hij offerde om ons te verlossen en eeuwige vrede te geven. We luisteren mee met de tafelgesprekken die Hij lang geleden voerde met Zijn discipelen: Johannes 16:23-30. Samen met de kinderen van de nevendienst horen we Jezus zeggen: Vraag het maar! We kunnen de Vader alles vragen – Hij zal het geven. Hij hoort onze gebeden.

Hemelvaart Samen met onze zustergemeente, de Gereformeerde Kerk Puttershoek/Maasdam, vieren we in onze kerk dat onze Heer Jezus de hemel binnenging. Hij is verhoogd aan Gods rechterhand. Dat geeft hoop! Vier het feest mee!

Doopdienst Zondag 28 mei mogen we Rosalie van Bennekom dopen! Zo klein ze is, mag ook over haar uitgesproken worden dat God haar Vader is. Dat Onze Heer Jezus nu al tegen haar zegt: ik maak je zuiver en schoon voor God. En dat de Heilige Geest altijd bij haar zal zijn. We zien uit naar een gezegende doopdienst!

Bij de kindernevendienst horen we de Heer Jezus aan Zijn leerlingen vertellen dat ze alles wat ze gehoord hebben moeten doorvertellen. Iedereen moet immers weten hoeveel God van de mensen houdt (Johannes 15:26 – 16:4)!

Belijdenis Met Pinksteren willen Anoek van Steenselen, Peter van Steenselen en Paula van Raamsdonk geloofsbelijdenis doen in ons midden. We juichen dat toe! En we bidden voor hen om Gods zegen in de laatste weken van voorbereiding. Wat is er mooier dan je leven kunnen leggen in de handen van onze goede God!

Pinksterpraise Noteert u ook alvast onze jaarlijkse PinksterPraise in uw agenda. Opnieuw bij de Binnenmaas aan de Lage weg.

Omzien naar elkaar We leven mee met dhr. H.J.F. Dorst. Vorige week moest hij met spoed geopereerd worden. Ook dhr. J. van Wingerden werd afgelopen week geopereerd. We zijn dankbaar dat het goed gaat! Mw. G. Hollestein-Tuk blijft achteruit gaan. Evelien Donker, dhr. C. Peet en dhr. J. Sluimer hebben te maken met chemo-behandelingen. We bidden voor jullie allemaal om Gods troost, kracht en om moed! En ook voor hen die niet (steeds) met name genoemd (willen) worden blijven we meeleven in ons gebed en aandacht.

Eindexamens De schoolexamens naderen hun einde. We hopen dat jullie er allemaal in de eerste ronde doorgekomen zijn! Afwachten. En hopelijk niet spannend!

Rommelmarkt We kijken terug op een heel geslaagde rommelmarkt. Er was enorm veel inzet, heel veel saamhorigheid en gezelligheid, heel mooi weer en ook een prachtige opbrengst: bruto 4.395,44euro! Voor het eerst ver boven de ‘magische’ grens van 4000euro! Iedereen heel hartelijk bedankt voor de inzet! Met zegen van boven en vereende krachten kun je zoveel tot stand brengen!

Film Oud Maasdam Donderdag 1 juni is er een bijzonder bijeenkomst ‘Achter de Plataan’. Er wordt een film vertoond over oud Maasdam. Kom dat zien!

Loop van Maasdam Zaterdag 10 juni (DV) is DE LOOP er weer. We kunnen nog verkeersregelaars en vrijwilligers voor hand- en spandiensten gebruiken. Meld u zich bij Marcel de Lange of Joke Moelker.

Agenda 19/5 10.00 Bijbelkring ‘t Huys te Hoecke, 19.30 catechese, 20.30 jeugdsoos; 21/5 H. Avondmaal; 22/5 19.00 gebedskring; 24/5 10.00-12.00 inloophuis gezamenlijke kerken Puttershoek en Maasdam in de RK-kerk, 19.45 Cantorij; 25/5 10.00 Hemelvaartsdienst met GK in onze kerk; 28/5 10.00 doopdienst; 29/5 19.00 moderamen, 20.00 ouderlingen; 31/5 10.00-12.00 inloophuis gezamenlijke kerken Puttershoek en Maasdam in de RK-kerk, 19.45 Cantorij; 1/6 10.00-11.30 inloopochtend ‘Achter de Plataan’ (FILM Oud Maasdam); 2/6 19.00 weeksluiting ‘t Huys te Hoecke, 20.30 Jeugdsoos; 4/6 10.00 Belijdenisdienst, 12.00 PinksterPraise.

Tenslotte Waar ga je heen? Wij mogen onze weg gaan achter onze Opgestane Heer, Jezus Christus. Hij ging ons voor op de weg naar het Vaderhuis met de vele woningen!

Hartelijke groet, ds. Johan Prosman

Posted in Aktueel | Comments Off on Zondag 21 mei 10.00uur, ds. J. Prosman, Heilig Avondmaal

Pinksterpraise 4 juni!

Op Pinksterzondag 4 juni  zal er weer een Openlucht Pinksterpraise gehouden worden. Het thema is: “Ik versta je” en de dienst zal worden geleid door Dominee Prosman. Meer informatie is te vinden door te klikken op “Bijzondere Diensten”.

Posted in Aktueel | Comments Off on Pinksterpraise 4 juni!

Knutselclub 14 juni 2017

Zie rubriek Jongeren voor meer informatie!!

Posted in Aktueel | Comments Off on Knutselclub 14 juni 2017

Zondag 14 mei 10.00uur, ds. J. Prosman, themadienst: ‘Waar ga je heen?’

Bloemen Afgelopen zondag gingen de bloemen met een hartelijke groet naar mw. Wijers-Kleinendorst. Nog een bos was er voor onze voorganger, dhr. Van Dam, omdat we zo blij zijn dat hij er ‘gewoon’ kon zijn omdat de zorgwekkende eerdere berichten rond zijn gezondheid gelukkig ingetrokken konden worden.

Afgelopen zondag We beleefden met Elia mee hoe onmogelijk het is om en God en de mammon te dienen. Koning Achab liep achter de de afgod Baäl aan, alsof de kalverdienst al niet erg genoeg was. Als je alles opoffert voor politiek en economisch succes, voor aanzien en prestige, kan het nooit goed met je aflopen, zo verkondigde Elia de profeet. Dan verdroogt en verdort alles. Dan raak je uiteindelijk alles kwijt, wat je door Gods genade ontving. Dan wordt in Israël de geschiedenis teruggedraaid naar de tijd voor de intocht en gaan de gruwelijkheden van de Kanaänieten weer hoogtij vieren.

We zijn gewaarschuwd: Loop het pad van vertrouwen en geloof in de God van Israël!

Komende zondag We hebben onze themadienst weer! Met een extra bijdrage van onze jongeren. En muzikale medewerking van Hans de Bruin en Jeroen van der Vlis. Het thema is ‘Waar ga je heen?’ Naar moeder? Of (ook) naar de kerk? Hoe vaak vraag je dat niet aan elkaar: ‘Waar ga je heen?’ Elke dag gaan we verschillende kanten op, om uiteindelijk weer terug te komen waar we ons thuis voelen. Hoe bepaal je waar je heen gaat? Hoeveel weet je over de plek waar je terecht komt? Waarom verlang je zo naar ‘thuis’ komen? We lezen samen met de nevendienst Johannes 16:5-15. Daar vragen Jezus’ leerlingen het aan Hem: ‘waar gaat U heen?’

Omzien naar elkaar Onze gebeden zijn voor dhr. C. Peet, Evelien Donker, dhr. J.Sluimer, voor mw. G.Hollestein-Tuk en mw. S.Reedijk. Zij zijn allen ernstig ziek.  We bidden ook voor dhr. J.van Wingerden, die deze week geopereerd is. Ook denken we aan alle anderen die het moeilijk hebben met hun gezondheid. Voor hen die zich eenzaam voelen en verdriet hebben! Een beetje belangstelling kan een mens zo goed doen!

Eindexamens Woensdag zijn de schoolexamens begonnen. Denkt u allemaal aan de examenkandidaten!

Boekenmarkt De opbrengst van de Boekenbus op 6 mei was 150Euro. Iedereen hartelijk dank!

Rommelmarkt Deze zaterdag, 13 mei, van 9-13u is de Voorjaars-Rommelmarkt. Op het kerkplein pannenkoeken, haring, elektra, huishoudelijke spullen, planten, meubels en decoratie, enz. En natuurlijk de Boekenbus (met een extra kraam met boeken voor 50cent). Van 9.30-12.30u draait het rad van Avontuur met mooie prijzen. In het Ontmoetingscentrum speelgoed, kleding, curiosa, kaarten, cadeautjes. En natuurlijk koffie, thee, fris, gebak, broodje worst, soep en tosti! Kom kopen en genieten van de gezelligheid!

Loop van Maasdam Zaterdag 10 juni (DV) is DE LOOP er weer. We kunnen nog verkeersregelaars en vrijwilligers voor hand en spandiensten gebruiken. Geeft u zich op bij Marcel de Lange of Joke Moelker.

Agenda 12/5 9.00 ophalen rommelmarkt, 19.30 catechese, 20.30 jeugdsoos; 13/5 9.00 Voorjaarsrommelmarkt, voor 16.00 kopij HC; 14/5 themadienst, 17/5 10.00-12.00 inloophuis gezamenlijke kerken Puttershoek en Maasdam in de RK-kerk, 14.30 cie bijzondere diensten, 20.00 themadienst-cie, 19.45 Cantorij; 18/5 10.00-11.30 inloopochtend ‘Achter de Plataan’; 19/5 10.00 Bijbelkring ‘t Huys te Hoecke, 19.30 catechese, 20.30 jeugdsoos; 21/5 H. Avondmaal; 22/5 19.00 gebedskring

Tenslotte Leggen we ons leven met een vertrouwend hart in de handen van de God van Israël, de Vader van onze Heer Jezus, onze Vader!

Hartelijke groet, ds. Johan Prosman

Posted in Aktueel | Comments Off on Zondag 14 mei 10.00uur, ds. J. Prosman, themadienst: ‘Waar ga je heen?’

Nacht zonder dak, Maasdam doet mee!

 Zie activiteiten voor meer informatie!!

Posted in Aktueel | Comments Off on Nacht zonder dak, Maasdam doet mee!

Zondag 7 mei 10.00uur, drs. P. van Dam, Houten

Bloemen Afgelopen zondag gingen de bloemen met een hartelijke groet en felicitaties voor hun 40-jarig huwelijk naar Rook en Jopie de Vlaming op 27 april.

Afgelopen zondag We leven vanuit Pasen naar Pinksteren, elke dag ons dagelijks brood ontvangend. Net zoals de Emmaüsgangers het ontvingen uit de handen van de Opgestane Heer. Juist in het ontvangen van dit allergewoonste dagelijks brood ontmoetten en herkenden zij Hem. Het allergrootste goed, Pasen, begint met het kleinste goede: brood. Dat was bij de uittocht uit Egypte al zo en sinds Jezus’ opstanding is dat nog steeds zo. Bij dit Paasbrood tellen we de dagen naar Pinksteren, naar de toekomst.

Het was goed om onze oud-predikant weer te ontmoeten rond het open Woord!

Jarig Na de zegen, bij het uitgaan van de kerk, zongen we nog het Wilhelmus vanwege de 50e verjaardag van koning Willem-Alexander op 27 april. De zegen die wij zojuist nog ontvingen, wensen we ook hem toe voor het komende jaar!

Komende zondag Elke zondag is feest: Paasfeest! Elke zondag delen we in de opstanding van Jezus op die ene zondag lang geleden. Komende zondag hebben we weer een welbekende gastvoorganger: drs. P. van Dam. Samen mogen we voor God verschijnen, genade en vrede ontvangen.

Bij de nevendienst staat een vraag centraal: Wil je alles weten? We luisteren naar Jezus. Hij vertelt Zijn leerlingen dat Hij nog maar een korte tijd bij hen zal zijn. Daarna zullen ze Hem terugzien (Johannes 16:16-23). Dat roept vragen op: Hoezo ‘korte tijd’? En wat betekent het dat Jezus naar de Vader gaat? We hebben altijd wel vragen aan Jezus. Hij vertelt ons over de tijd voorbij de vragen.

Omzien naar elkaar We leven mee met Evelien Donker, die in deze tijd met chemo bezig is. Ook zijn onze gebeden voor dhr. J.Sluimer, voor mw. G.Hollestein-Tuk en mw. S.Reedijk, die ernstig ziek zijn. We zijn blij dat dhr. L. den Boer weer thuis is uit ziekenhuis. En natuurlijk blijven we bidden voor mw. M.Goud-Rijsdijk, dhr. E.Guis en voor iedereen die het maar nodig heeft. Denkt u er ook aan om eens een praatje te maken of een kaartje te sturen?

Eindexamens Woensdag 10 mei beginnen de schoolexamens. Alle examenkandidaten sterkte en veel succes!

Boekenmarkt Zaterdag 6 mei staat de Boekenbus ‘Stap in de wereld van boeken’ van 9-12u weer op het Kerkplein.

Rommelmarkt 13 mei van 9-13u is de Voorjaars-Rommelmarkt op het kerkplein en in het Ontmoetingscentrum. Op het kerkplein pannenkoeken, haring, elektra, huishoudelijke spullen, planten, meubels en decoratie. En ook de Boekenbus met bovendien een flinke kraam met boeken voor 0,50euro. In het Ontmoetingscentrum speelgoed, kleding, curiosa, kaarten, cadeautjes. En natuurlijk voor de inwendige mens koffie, thee, fris, gebak, broodje worst, soep en tosti. Van 9.30-12.30u draait het rad van Avontuur met prachtige en nuttige prijzen!

Vrijdag 12 mei is er nog een ophaalochtend. Hebt u nog spullen? Belt u dan even vóór 11 mei met dhr. A. v.d. Linden (6767188) of dhr. M. Goud (6761696).

Loop van Maasdam Zaterdag 10 juni (DV) is DE LOOP er weer. We kunnen nog verkeersregelaars en vrijwilligers voor hand en spandiensten gebruiken. Opgeven graag bij Marcel de Lange of Joke Moelker.

Agenda 6/5 9.00 Boekenbus; 8/5 19.00 gebedskring; 10/5 10.00-12.00 inloophuis gezamenlijke kerken Puttershoek en Maasdam in de RK-kerk, 19.45 Cantorij; 11/5 10.00-11.30 inloopochtend ‘Achter de Plataan’; 12/5 9.00 ophalen rommelmarkt, 19.30 catechese, 20.30 jeugdsoos; 13/5 9.00 Voorjaarsrommelmarkt, voor 16.00 kopij HC.

Tenslotte Vanuit de hoop van Pasen leven we dag bij dag naar de toekomst!

Hartelijke groet, ds. Johan Prosman

Posted in Aktueel | Comments Off on Zondag 7 mei 10.00uur, drs. P. van Dam, Houten

Zondag 30 april 10.00uur, ds. J.H. Verwaal, Ureterp

Bloemen Paaszondag gingen de bloemen met een hartelijke groet en beterschapswensen naar Evelien Donker.

En afgelopen zondag gingen de bloemen met hartelijke felicitaties naar mw. L. Bijland – Versendaal. Zij bereikte woensdag 19 april de uitzonderlijke leeftijd van 100 jaar!

Afgelopen diensten We kijken na Pasen, vanuit de gemeenschap met de Levende Heer, terug op de stille week, met de indrukwekkende vespers, het Avondmaal op Witte Donderdag en op Goede Vrijdag. We waren helemaal stil van verwonding en dankbaarheid voor Gods oneindige liefde en genade. Dat onze Heer dit allemaal voor ons overheeft!! De hele wereld heeft Hij op het oog en draagt Hij in Zijn hart. Dat hebben we goed gevoeld.

Intussen leven we na Pasen in de tijd van de verschijningen. Het wonder en de opluchting van het open graf, van de levende Heer die verschijnt kunnen we niet klein krijgen. We vragen ons af waarom het graf dat Hij openscheurde niet net zo’n centraal christelijk symbool is als het kruis… Wat een opluchting dat de dood het laatste woord niet heeft, evenmin als zonde en kwaad! Het leven heeft het laatste woord! En genade, verlossing en vergeving! Geloof! Hoop! Liefde!

Zo verschijnt onze Heer Jezus nog steeds. Altijd en overal. Hij loopt met ons mee, zoals met de Emmaüs-gangers, ook al zien wij het misschien niet…

Huwelijk Ook blij en dankbaar kijken we terug op de huwelijksdienst van Marloes en Lennart van der Meer-Blaak op vrijdag 21 april. We wensen het bruidspaar nogmaals Gods zegen en een lang en gelukkig huwelijk!

Komende dienst Het wordt zondag een feest. Onze oud-predikant, ds. Verwaal, gaat ons voor in de dienst van de ontmoeting met God rond Zijn woord. We zien daarnaar uit! De kinderen van de nevendienst gaan aan de slag met het verhaal dat Jezus vertelt over zichzelf als de Goede Herder (Johannes 10:11-16). Het verschil tussen een echte herder en iemand die zomaar een beetje op de schapen past? De Goede Herder is er voor jou! Ook bij gevaar blijft Hij bij zijn schapen.

Spaardoosjes/5euro-actie We zijn dankbaar voor de grote opbrengst van onze 40dagen-acties voor ondersteuning van gehandicapte mensen in Myanmar! De spaardoosjes brachten 200euro op en de 5euro-actie 777euro.

Omzien naar elkaar Evelien Donker is herstellend van haar operatie. En begint dezer dagen aan de vervolg-behandelingen. Dhr. J. Sluimer moest vorige week naar het ziekenhuis en hoorde ernstige berichten. Mw. G. Hollestein-Tuk ligt ernstig ziek op bed. We bidden voor jullie allemaal!

Bidden we ook voor de andere (langdurig) zieken: mw. M.Goud-Rijsdijk, mw. S.Reedijk, dhr. E.Guis.

Eindexamens We leven mee met de jongeren die zich voorbereiden op hun eindexamens voor de middelbare school.

Rommelmarkt Vrijdag 28 april is de ophaalochtend voor de voorjaarsrommelmarkt van 13 mei. Belt u a.u.b. vóór 27 april om uw spullen aan te melden dhr. A. v.d. Linden (6767188) of dhr. M. Goud (6761696).

Boekenmarkt 6 mei staan we weer van 9-12u met de bus op het kerkplein. U kunt dan ook uw overtollige boeken inleveren voor het goede doel (aub geen encyclopedieën, oude bieb-boeken, boeken zonder rug of uit de band). Zaterdag 13 mei hebben we bovendien een flinke kraam met boeken voor € 0,50 cent per boek.

Agenda 28/4 9.00 ophalen rommelmarkt, 10.15 vrouwengesprekskring; 1/5 19.30 kerkenraad; 3/5 10.00-12.00 inloophuis gezamenlijke kerken Puttershoek en Maasdam in de RK-kerk; 4/5 10.00-11.30 inloopochtend ‘Achter de Plataan’; 6/5 9.00 boekenbus; 8/5 19.00 gebedskring.

Tenslotte Wij leven van de ontmoetingen met de Levende, onze opgestane Heer Jezus!

Hartelijke groet, ds. Johan Prosman

Posted in Aktueel | Comments Off on Zondag 30 april 10.00uur, ds. J.H. Verwaal, Ureterp

Paaszondag 16 april 10.00uur, ds. J. Prosman mmv Cantorij Maasdam

Vespers in de Stille week Iedereen is in stille week hartelijk welkom bij gezamenlijke vesperdiensten van de kerken van Maasdam-Puttershoek.woensdag in de Gereformeerde kerk in Puttershoek. Op Witte donderdag en Goede Vrijdag hebben we allemaal onze eigen diensten. We gedenken het lijden en sterven van onze Heer Jezus. Voor en vanwege de zonden van de wereld leed Hij. Uit liefde gaf Hij Zich over. Hij is onze aandacht en ons geloof meer dan waard!

 

Vrijdag 21 april

13.00uur, ds. J. Prosman

Huwelijksdienst Marloes Blaak en Lennart van der Meer

 

Zondag 23 april

10:00uur, ds. J. Prosman

Bloemen Zondag gingen de bloemen met een hartelijke groet en medeleven van ons allemaal naar mw. Middelkoop.

Afgelopen zondag Hosanna, red ons alstublieft, riepen en zongen we met de met Palmtakken zwaaiende menigte die de Heer Jezus glorierijk Jeruzalem binnenhaalde! Met de Griekse mensen die met deze Koning-op-een-ezelsveulen wilden kennismaken (Johannes 12:20) ontdekten we ook de kanttekening die Jezus hierbij maakte. Door op die ezel te gaan zitten liet Jezus zien wat voor Koning Hij is: het woordje uit Zacharia 9: 9 dat meestal met arm of nederig vertaald wordt, betekent iets veel diepers: ‘overweldigd door gebrek’, ‘vernederd’, ‘geteisterd’ staat er eigenlijk. En het zijn Griekse mensen die ons hier naar Jezus leiden (aangezet door de profeet Zacharia die in het ezel-verhaal ook melding maakt van Grieken (vs.13)?). Jezus laat hier zien: deze Koning wordt vernederd, geteisterd, moet sterven, zoals een graankorrel moet sterven om vrucht te kunnen dagen (Johannes 12:24). Zo gaan wij de stille week in… Hij hoort onze Hossanna-roep: Hij redt ons!

Komende diensten Het is zondag Pasen! We lezen het Paasevangelie uit Markus 8: 1-7. Als de zon opkomt, zien de vrouwen het onvoorstelbare: het graf is leeg, omdat Jezus is opgewekt. ‘Hij is niet hier’, zegt een in het wit geklede jongeman. ‘Hij gaat jullie voor naar Galilea.’ Wij willen erbij zijn en Hem volgen, met de discipelen en de vrouwen: Paasfeest vieren omdat we bevrijding en nieuw leven ontvangen uit de hemel!

Zondag 23 april zij we erbij als Jezus verschijnt aan de discipelen. We lezen Johannes 20:19-31. Jezus verschijnt aan hen en ons om iets belangrijks mee te geven: ‘Ik wens jullie vrede!’ Tomas is er eerst niet bij en hij gelooft er niets van. Maar ook hij heeft vrede nodig…

Spaardoosjes Zondag mag iedereen de spaardoosjes inleveren. En ook de opbrengst van de 5-euro-actie voor Myanmar mag u meenemen naar de kerk.  We zijn benieuwd naar de mooie verhalen! Wat is er allemaal gedaan en georganiseerd om die 5-jes te vermenigvuldigen! Dat wordt echt iets van Pasen!

Huwelijk Marloes Blaak en Lennart van der Meer gaan trouwen. Vrijdag 21 april willen zij Gods zegen over hun huwelijk vragen in een dienst in onze kerk. We bidden voor het bruidspaar dat God hen zal zegenen met een lang en gelukkig huwelijk!

Omzien naar elkaar Evelien Donker is herstellend van haar operatie. We zijn dankbaar dat het langzaamaan wat beter gaat. En we bidden dat ook de vervolg-behandelingen gezegend zullen worden!

Denken we ook aan de andere zieken: mw. M.Goud-Rijsdijk, mw. S.Reedijk, dhr. E.Guis, dhr. C.L.Roest en alle anderen!

Agenda 14/4 10.15 vrouwengesprekskring, 19.30 kerkdienst Goede Vrijdag, 19/4 10.00-12.00 inloophuis gezamenlijke kerken Puttershoek en Maasdam in de RK-kerk,  19.45 Cantorij; 20/4 10.00-11.30 inloopochtend ‘Achter de Plataan’, 19.45 leerhuis; 21/4 13.00u huwelijksdienst Marloes Blaak en Lennart van der Meer, 19.30 catechese, 20.30 jeugdsoos, 20.30 belijdeniscatechese; 24/4 19.00 gebedskring, 19.00 moderamen, 20.00 ouderlingen; 26/4 10.00-12.00 inloophuis gezamenlijke kerken Puttershoek en Maasdam in de RK-kerk, 19.45 Cantorij; 28/4 9.00 ophalen rommelmarkt, 10.15 vrouwengesprekskring; 1/5 19.30 kerkenraad.

Tenslotte Leef van de bevrijding van Pasen! De Heer is waarlijk opgestaan!

 

Hartelijke groet, ds. Johan Prosman

Posted in Aktueel | Comments Off on Paaszondag 16 april 10.00uur, ds. J. Prosman mmv Cantorij Maasdam

Palmzondag 9 april 10.00uur, ds. J. Prosman

Bloemen Zondag gingen de bloemen met een hartelijke groet en beterschapswensen van ons allemaal naar mw. Goud-Rijsdijk.

Afgelopen zondag Jesaja bood gratis wijn, melk, water aan. Want waarom zou je betalen en zwoegen voor wat je uiteindelijk niet verzadigen kan? Met Jezus riep hij ons op om eerst het koninkrijk van God te zoeken. God doet alles al wat nodig is voor ons leven hier en nu. Maar ook eeuwig. Dat leren we in deze tijd naar Goede Vrijdag toe.

Komende diensten Het is zondag PalmPasen. We lezen met de kindernevendienst mee: Johannes 12:12-24 over Jezus’ intocht in Jeruzalem. We gaan met de mensen uit Jeruzalem Jezus tegemoet als Hij op een ezel binnenrijdt. Omdat we gehoord hebben dat wat Hij zegt, sterker is dan de dood. En we juichen mee: ‘Hosanna!’ Daarna worden we, verder lezend in Johannes, steeds stiller naar Goede Vrijdag toe…

Vespers in de Stille week Iedereen is in stille week hartelijk welkom bij gezamenlijke vesperdiensten van de kerken van Maasdam-Puttershoek. Maandagavond in Maasdam, dinsdag in de Rooms Katholieke kerk in Puttershoek en woensdag in de Gereformeerde kerk in Puttershoek. Op Witte donderdag en Goede Vrijdag hebben we allemaal onze eigen diensten. We gedenken het lijden en sterven van onze Heer Jezus. Voor en vanwege de zonden van de wereld leed Hij. Uit liefde gaf Hij Zich over. Hij is onze aandacht en ons geloof meer dan waard!

Giro555 Zondag is de uitgangscollecte bestemd voor de slachtoffers van de honger in Afrika.

Spaardoosjes De spaardoosjes met de opbrengst van de 5-euro-actie voor Myanmar worden met Pasen ingeleverd. Er gaan mooie verhalen rond over wat kinderen en anderen allemaal doen om die 5-jes te vermenigvuldigen! We zien uit naar het resultaat…

Omzien naar elkaar Evelien Donker heeft vorige week donderdag een flinke operatie ondergaan. Het is gelukkig goed gegaan! We bidden voor je dat je snel opknapt! Ghalid is vorige week vrijdag aan zijn bovenarm geopereerd. Na een enkele week rust, moet alles weer in orde zijn.

We bidden voor hen en voor alle anderen die ziek zijn of verdriet hebben. En bovendien: een bezoekje, een praatje en een kaartje kunnen zo goed doen!

Geboorte Patrick en Henriette van Bennekom werden vrijdag 31 maart verblijd met de geboorte van hun dochter Rosalie Jantina Bessalien. Rosalie is het zusje van Elyse en Joost. Van harte gefeliciteerd!

Doop De ouders van Nadia (pasgeboren) en Fajah Hoogendijk hebben gevraagd of hun beide jongste dochters volgende week zondagmiddag 9 april gedoopt mogen worden.

Kindernevendienst Afgelopen zondag hebben we na de kerkdienst de Paasliederen geoefend met Els in ‘t Veld. Het gaat al super! Zondag nog een keer! We hopen dat jullie er allemaal zijn. We gaan namelijk ook de paastakken weer versieren. Voor limonade en wat lekkers wordt gezorgd.

Paasmusical Zaterdag 8 april is de uitvoering van de Paasmusical van ‘ons’ kinderkoor ‘Een Vrolijk Geluid’. Komt u ook? Kijk eens op de website: kinderkoorputtershoek.

Agenda 7/4 10.00 Bijbelkring ‘t Huys te Hoecke, 19.30 catechese, 20.30 jeugdsoos, 20.30 belijdeniscatechese; 8/4 voor 16.00 kopij Hervormd Contact, 15.30 & 18.45 Paasmusical kinderkoor; 10/4 19.00 gebedskring, 19.30 Vesper, 20.00 Bijbelkring; 11/4 19.30 Vesper; 12/4 10.00-12.00 inloophuis gezamenlijke kerken Puttershoek en Maasdam in de RK-kerk, 19.30 Vesper, 19.45 Cantorij; 13/4 10.00-11.30 inloopochtend ‘Achter de Plataan’, 19.30 Avondmaal; 14/4 10.15 vrouwengesprekskring, 19.30 kerkdienst Goede Vrijdag.

Tenslotte We wensen elkaar gezegende zondag en een goede stille week!

Hartelijke groet, ds. Johan Prosman

Posted in Aktueel | Comments Off on Palmzondag 9 april 10.00uur, ds. J. Prosman