Zondag 2 augustus 2020: 10.00 uur Ds. A.J.T. Bouwman uit Papendrecht

9 augustus 2020: 10.00 uur Ds. G. van Reeuwijk uit Alkmaar

De bloemen gingen op zondag 19 juli 2020 als Hartelijke Felicitatie mee met de doopouders Rick en Wilma Welten-Zilverschoon op zondag 26 juli 2020 gingen de bloemen met een Hartelijke Groet naar Fam. J. de Penning-Kruithof aan de Hoeksedijk.

Afgelopen zondagen mocht op 19 juli onze oud-predikant Ds. Jak. Verwaal bij ons voor gaan in een doopdienst. Gedoopt werd Yens Henricus Huig Welten zoon van Rick en Wilma Welten broertje van Lyanne. Yens is geboren op 6 juni en mocht op 19 juli het teken en zegel van de Heilige Doop ontvangen. Wat fijn dat zo de cirkel weer rond is in de familie. Ds. Verwaal heeft het huwelijk van Rick en Wilma ingezegend, Lyanne gedoopt en niet te vergeten de rouwdienst van de vader van Wilma verzorgd. Op zondag 26 juli ging Ds. H. Koolhaas uit Aalsmeer bij ons voor. Met de schrift gedeelten uit Jesaja 28 en 1 Korinthe 3 stond de overdenking met als thema: “God houdt rekening met mensen” centraal. Wat een bemoedigende woorden, wat er ook gebeurt toen en nu God is erbij. Hij bepaalt wat er gebeurt en wanneer iets gebeurt. Wij zongen dan ook lied 935: “Je hoeft niet bang te zijn, al gaat de storm tekeer, leg maar gewoon je hand in die van onze Heer, Je hoeft niet bang te zijn, als oorlog komt of pijn, De Heer zal als een muur rondom ons leven zijn, Je hoeft niet bang te zijn, al gaan de lichten uit, God is er en Hij blijft als jij je ogen sluit” Beide diensten zijn terug te luisteren op www.kerkdienstgemist.nl

Komende zondagen hoopt op zondag 2 augustus Ds. A.J.T. (Thea) Bouwman uit Papendrecht bij ons voor te gaan. Op zondag 9 augustus hoopt Ds. G. van Reeuwijk uit Alkmaar bij ons voor te gaan. Wij hopen op gezegende diensten met elkaar. Als het weer het toelaat zullen wij weer een aantal liederen na afloop van de kerkdienst op het kerkplein met elkaar zingen. Als het orgel op volle kracht speelt kunnen wij 1 of 2 liederen in een grote kring met elkaar buiten zingen. Voor beiden diensten geld dat u zich van tevoren aan moet melden volgens de afgesproken regels. Er is een max. van 45 personen. Dit geld ook voor de kinderen die naar de nevendienst gaan. Langzaam begint het wat te wennen, dat wij een plaats toegewezen krijgen en niet met elkaar mogen zingen. Voorlopig bidden wij dat iedereen gezond mag blijven door zich goed aan de geldende afspraken te houden.

Mededeling namens de kerkenraad: Afgelopen periode heeft de kerkenraad een brief ontvangen waarin ouderling Dhr. H.A. Kwakernaat om persoonlijke redenen zijn ambt als ouderling wenst te beëindigen. Wij bedanken Henk voor zijn inzet en wensen hem en zijn gezin Gods Zegen toe. Dit betekent dat wij weer een extra vacature in onze kerkenraad hebben.

Het totaal aantal vacatures is momenteel 4: 1 of 2 jeugdouderlingen en 2 wijkouderlingen. Deze mededeling is tevens een oproep aan alle belijdende leden om bij uzelf te rade te gaan of u een taak in onze kerkenraad zou willen en kunnen vervullen. Wij zijn dringend op zoek naar AMBTSDRAGERS. Het is zo belangrijk om alle taken in de kerkenraad goed te kunnen verdelen. Hoe meer schouders dit dragen hoe eenvoudiger de werkzaamheden zullen zijn. Momenteel zijn 2 wijken in de gemeente vacant het bezoekwerk moet verdeeld worden over de andere wijken, welke eigenlijk al heel erg groot zijn. Laten wij als leden van de Kerk van Maasdam onze verantwoordelijkheid met elkaar proberen te dragen!

Omzien naar elkaar: Mw. H. Janse-Herweijer is weer thuisgekomen uit de Rembrandt. Wij wensen haar van Harte Beterschap en een voorspoedig herstel toe. Mw. A.J. Sluimer-Konijnendijk is sinds vorige week vrijdag voor revalidatie naar de Rembrandt kamer 22 gegaan. Ook haar wensen wij van Harte Beterschap en een voorspoedig herstel toe! Dhr. J. Vermeulen is al geruime tijd bezig met een traject van bestralingen. Wij vragen uw voorbede van Jan en Cobi nu de bijwerkingen meer en meer duidelijk worden. Fam. Knoot-Nooteboom Deze week hebben zij afscheid moeten nemen van de moeder van Hetty, Moeder, Schoonmoeder en Oma Mw. Nooteboom-Blok. Wij wensen hen heel veel sterkte met dit verlies toe. Fam. K. Meuzelaar-van Kesteren en kinderen. De gezondheid van de zus van Wilma gaat sterk achteruit en haar gezondheid is momenteel zeer broos. Graag uw voorbede. Ook zijn er nog meerdere zieken en ouderen die liever niet met name genoemd worden. Wij wensen iedereen jong of oud heel veel sterkte en Gods nabijheid toe.

World Servants: afgelopen weekend zou een groep jongeren uit Maasdam en Puttershoek vertrekken naar Rwanda en Oeganda om te helpen scholen en bijbehorende voorzieningen te bouwen.  Uit onze gemeente zou Judith Prosman naar Oeganda gaan. Door de corona maatregelen zijn alle projecten geannuleerd. Wij vragen uw voorbede voor alle mensen in de landen waar de projecten nu uitgesteld of geannuleerd zijn. Hulp blijft nodig maar kan helaas nu niet doorgaan. Ook in deze landen slaat het corona virus hard om zich heen. Nieuws van de Boekenbus: De Boekenbus ‘Stap in de wereld van boeken’ staat

zaterdag 1 augustus 2020 op het Kerkplein aan de Raadhuisstraat 37 in Maasdam. Om ons te houden aan de RIVM-regels is er handgel, mag er één persoon of gezin tegelijk in de bus en heeft u 10 minuten de tijd om een boek te zoeken. Wachten kan op het kerkplein op gepaste afstand en bij slecht weer staan er stoelen gereed in het Ontmoetingscentrum. Bent u met de auto dan kunt u daarin wachten op uw beurt. De Boekenbus is geopend van 9.00 tot 12.00 uur.  De opbrengst van de verkochte boeken komt ten goede aan de kerk. Graag ontvangen wij uw overtollige boeken tijdens openingsuren. Encyclopedieën, biebboeken, boeken die stuk zijn en folders mag u thuis al bij het oud papier verzamelen.

Oproep van de Rommelmarkt: De Najaars- Rommelmarkt in ‘corona-stijl’ zal er totaal anders uitzien dan we gewend waren…. Als het allemaal door mag en kan gaan en daar hopen we natuurlijk op. Zonder vrijwilligers kunnen we helemaal niets doen. Daarom onze eerste vraag: ‘ziet u het zitten om op vrijdag 11 september te helpen met inrichten van de rommelmarkt’? De tweede vraag: ‘Wilt u op de dag van de rommelmarkt 12 september helpen met de verkoop, het opruimen en wegbrengen van de materialen ‘? Een derde vraag: ‘Als u wilt bakken horen we dat graag’! Niet voor de catering maar willen we dit graag verpakt op een kraam te koop aanbieden. Het 1,5 m afstand houden en bewaken moeten we natuurlijk doen, dus beperken we het totaal aantal mensen op het kerkplein en vragen we vrijwilligers om hier te helpen met toezicht houden en zo nodig ook mensen hierop aan te spreken. Om spullen af te voeren naar RAD Westmaas op maandag 14 september 4 mensen. Een hele waslijst mensen, maar dan weten jullie ook een beetje waar het naar toe gaat. Als Rommelmarkt Commissie gaan wij verder met de organisatie en zullen jullie op de hoogte houden. Wil je meehelpen meldt je aan bij Elly Snel via elfjesnel@gmail.com.  Op D.V. 12 september a.s. is het tevens “Open Monumentendag” Het thema dit jaar is “leermonument”. Met dit thema willen we aan de slag en het idee is om bloemstukken te maken en tentoon te stellen. Hoe mooi en feestelijk is het om de bezoekers te verrassen met prachtige bloemstukken die gemaakt zijn door de gemeenteleden. Wij zoeken nog gemeenteleden die voor die zaterdag een bloemstuk willen maken, welke wij tentoon kunnen stellen in de kerk. U kunt zich aanmelden bij Wilma Meuzelaar- 06-2198 0524 of wilmameuzelaar@gmail.com

Gebedskring: op maandag 3 augustus wordt er weer een gebedskring in onze kerk gehouden om 19.00 uur bent u van harte welkom. Voor alle overige activiteiten is het “vakantietijd”. Ten slotte mag ik u namens de Kerkenraad goede weken en een Gezegende tijd toewensen. ”Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, in Christus verbonden, tezamen gezonden op weg in een wereld die wacht op uw woord. Om daar in genade uw woorden als zaden te zaaien tot diep in het donkerste dal, door liefde gedreven, om wie met ons leven uw zegen te brengen die vrucht dragen zal”. (NLB 425-1) Toos Israel-Biesheuvel (ouderling-scriba).

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Zondag 2 augustus 2020: 10.00 uur Ds. A.J.T. Bouwman uit Papendrecht

Zondag 26 juli 2020 10.00 uur Ds. H. Koolhaas uit Aalsmeer

De bloemen gingen in de afgelopen weken op 5 juli met een hartelijke groet ter bemoediging naar Mw. Jabaaij-Grooters uit Puttershoek. Op zondag 12 juli gingen de bloemen met een hartelijke felicitatie naar het echtpaar Janse-Herweijer die op 6 juli 60 jaar getrouwd waren. Helaas verblijft Mw. Janse tijdelijk in de Rembrandt voor revalidatie.

Afgelopen zondagen: ging op zondag 5 juli Ds. L. Donkersloot uit Ridderkerk bij ons voor. Wij lazen uit Jesaja 35 en Mattheus 6 afsluitend met een gedeelte uit 1 Thessalonicenzen 5. “Verblijd je ten alle tijden”. Lees je bijbel en laat je verwonderen door Gods liefde en volmaaktheid. In je voor en tegenspoed bidt met ootmoed en ontzag. Op zondag 12 juli hebben we gelukkig Ds. G.E. van der Hout uit Lekkerkerk bereidt gevonden om de dienst te leiden. Ds. Reehorst uit Nieuw-Beijerland stond op het rooster, maar moest vanwege gezondheid deze dienst op het laatste moment teruggeven. Wij vierden met elkaar het Heilig Avondmaal op aangepaste wijze. Het werd een lopend avondmaal iedereen kon langs de tafel lopen en een stukje brood en glaasje wijn gebruiken. Al lopend kon men weer naar zijn of haar plaats gaan. Dit alles op aanwijzing van de diakenen en ouderling van dienst. Ds. van der Hout nam ons mee in de lezingen uit de Heidelbergse Catechismus zondag 20 en uit Johannes 14 en Galaten 4: “Wat gelooft u van de Heilige Geest?” U kunt de diensten terugluisteren op www.kerkdienstgemist.nl

Komende zondag hoopt onze oud-predikant Ds. Jak Verwaal voor te gaan in een doopdienst. De zoon van Rick en Wilma Welten-Zilverschoon zal het teken en zegel van de Heilige Doop ontvangen. Yens Henricus Huig Welten is geboren op 6 juni 2020. Wij hopen met elkaar op een gezegende dienst. Iedere bezoeker moet zich verplicht aanmelden volgens de corona-regels van onze kerk. Het maximum is 45 personen. Op zondag 26 juli hoopt Ds. H. Koolhaas uit Aalsmeer bij ons voor te gaan. Ook hier geldt een maximum van 45 personen in de kerk. Helaas mogen wij nog niet met elkaar zingen maar mee neuriën met het orgel mag wel. Thuis kunt u uit volle borst meezingen!

Beroepingswerk: Op donderdag 2 juli hebben wij een zeer geslaagde gemeenteavond mogen houden. Ds. Marianna van de Graaf uit Poortugaal heeft zichzelf voorgesteld aan de gemeente en er is een stemming onder belijdende leden gehouden. Aangezien er geen bezwaren tegen de beroepingsprocedure zijn binnengekomen is op vrijdag 10 juli 2020 de beroepsbrief uitgereikt aan Ds. van de Graaf. Zij had haar antwoord reeds klaarliggen en gaf ons als antwoord dat zij: “Van harte, met enthousiasme en in vertrouwen het beroep van onze gemeente aanneemt”. Grote dankbaarheid en vreugde vervullen ons met dit besluit. In november kunnen wij uitzien naar onze nieuwe predikant die als Herder en Leraar aan onze gemeente verbonden zal worden. Grote dank ook voor alle leden van de beroepingscommissie die enorm veel werk en inspanning hebben verricht in deze moeilijke Corona-tijd om tot het vinden van een geschikte kandidaat te komen. Maasdam wordt de 3e gemeente van Ds. van de Graaf na 6 jaar in het hoge Noorden (Friesland) en 14 jaren in de pg-gemeente van Poortugaal zal zij in onze gemeente als predikant gaan werken. Zoals zij zelf schrijft: “lk heb er alle vertrouwen in, dat wij als predikant en gemeente een goede, fijne samenwerking zullen hebben. lk hoop en bid van harte dat wij samen, met Gods hulp en leiding, een vruchtbare, gezegende tijd tegemoet gaan”.

Omzien naar elkaar: Op maandag 29 juni is in de leeftijd van 80 jaar Pieter Voetee overleden. Man, vader en Opa. Op vrijdag 3 juli was de uitvaartplechtigheid in het Crematorium in Heinenoord met de woorden uit 1 Korinthe 13 “En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie, de meeste van deze is de liefde”. Wij denken aan zijn vrouw Jannie en de kinderen en kleinkinderen. Wij bidden om de kracht en troost van onze Here. Mw. Fenny van de Burgh-Kranendonk is aan haar hand geopereerd wij wensen haar een voorspoedig herstel toe. Wij denken aan Dhr. Jan Vermeulen die gestart is met een serie bestralingen om zijn ziekte te behandelen. Wij vragen uw voorbede voor Jan en Cobi. Op zaterdag 4 juli was het echtpaar P. Engels-Westerlaken 40 jaar getrouwd. Op maandag 6 juli was het echtpaar K.A. Janse-Herweijer 60 jaar getrouwd. Wij willen beide echtparen van harte feliciteren en nog vele jaren in liefde en gezondheid toewensen. Wij bidden ook Mw. Janse-Herweijer een voorspoedig herstel toe.

Mededeling van de Rommelmarkt: De pannenkoeken actie van zaterdag 4 juli heeft het prachtige bedrag van 482,65 Euro opgebracht. Alle vrijwilligers, kopers en sponsoren hartelijk bedankt voor uw inzet namens de commissie. De Boekenbus: Zaterdag 4 juli heeft de boekenbus het mooie bedrag van 80 Euro tbv onze kerk opgebracht. Er waren 14 kopers en 7 bezoekers die boeken inleverden. Bedankt voor de inzet van vrijwilligers en kopers.

Ten Slotte: Wij gaan richting vakantietijd die zal dit jaar ook anders dan anders zijn. Wij wensen iedereen een goede reis en behouden thuiskomst. En blijft u dit jaar thuis, ook daar kun je heerlijk ontspannen met alle goeds dat wij in onze huizen hebben. Namens de kerkenraad mag ik u hartelijk groeten en een Gezegende tijd toewensen. Toos Israel-Biesheuvel (ouderling-scriba).

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Zondag 26 juli 2020 10.00 uur Ds. H. Koolhaas uit Aalsmeer

Zondag 12 Juli 2020: 10.00 uur Ds. J. Reehorst uit Nieuw-Beijerland, Viering Heilig Avondmaal

De bloemen van de afgelopen weken gingen op zondag 21 Juni naar Dhr. Peter van loon die uit het ziekenhuis thuis mocht komen en op zondag 28 Juni naar Dhr. Fred Dijkers beiden met een hartelijke groet en beterschapswens.

Huwelijksjubilea: Op 16 juni 2020 was het echtpaar E. Vos-van ’t Leven 25 jaar getrouwd, Zondag 21 juni 2020 was het echtpaar Verrijp- de Heer 35 jaar getrouwd. Op 22 juni 2020 was het echtpaar D. de Jong 30 jaar getrouwd. Wij wensen deze echtparen van harte geluk met zoveel jaren in verbondenheid en Gods Zegen voor de komende jaren.

Afgelopen zondagen mochten wij voorzichtig ons kerkgebouw weer vullen met gemeenteleden. Wel onder strikte voorwaarden van aanmelden vooraf en niet zingen in de kerk.  Het beamerteam probeert de diensten ook weer te ondersteunen. Deze weken met het laten horen van liederen via YouTube. Zo lijkt het nog enigszins alsof er in de kerk gezongen wordt en kan er thuis uit volle borst worden meegezongen. Op zondag 21 Juni ging Ds. J. Noordam uit Nieuwendijk (NB) bij ons voor. Wij lazen uit Romeinen 8 over leven met de Geest van God. In de Overdenking stond Romeinen 8 vers 15 centraal: “De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. En nu we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen, erfgenamen van God”. Nu wij de Geest hebben ontvangen mogen wij erop vertrouwen dat wij door deze Geest kunnen veranderen. Wij kunnen deelgenoot worden van het eeuwige leven. Op zondag 28 Juni ging Ds. P. van der Ende uit Rijnsburg bij ons voor. Wie in Christus gelooft als Zoon van God, als Heer en Redder, die zal volstromen met Gods Heerlijkheid en Gods Volkomenheid. Prachtige woorden naar Efeziërs 3 en Kolossenzen 2. U kunt de diensten terugluisteren op www.kerkdienstgemist.nl.

Komende zondagen hoopt op zondag 5 Juli Ds. L. Donkersloot uit Ridderkerk bij ons voor te gaan. Beslist geen onbekende voor ons. Op zondag 12 Juli hoopt Ds. J. Reehorst met ons het Heilig Avondmaal te mogen vieren. Vooraf moeten alle mensen die een dienst willen bezoeken zich aanmelden bij onze koster Dhr. Rook de Vlaming rdevlaming@kpnmail.nl  of telefoon Rook 06 2895 7344 BGG Ali 06 1356 6620. Graag bellen tussen 17.00 en 19.00 uur. Opgeven is ook noodzakelijk voor kinderen die naar de oppas en nevendienst gaan. Altijd aangeven naam en aantal personen. Uiterlijk vrijdagavond tot 20.00 uur. Er is in tegenstelling tot wat er in het Hervormd Contact vermeld staat geen beperking op alfabet. Alle gemeenteleden mogen zich aanmelden met een max. van 45 personen. Dit in het kader van de 1,5 meter regel. Thuis meeluisteren en meevieren kan natuurlijk ook!

Het beroepingswerk: Als u dit leest is er een gemeenteavond geweest waarin wij kennis hebben mogen maken met Ds. Marianna van de Graaf uit Poortugaal. De kerkenraad is voornemens een beroep op haar uit te brengen. Op 2 juli jl. is er door de belijdende leden gestemd of er daadwerkelijk een beroep mag worden uitgebracht. De kerkenraad vraagt uw voorbeden voor het beroepingswerk en voor Ds. Marianna van de Graaf zodat zij bij een mogelijk beroep de stem van God mag volgen om de vacature in onze gemeente te mogen vervullen.

Bericht van de Kindernevendienst: Beste ouders/verzorgers, Vanaf zondag 5 juli zal de kindernevendienst weer starten. Alle kinderen zijn hierbij welkom om 10 uur in het ontmoetingscentrum. De kinderen gaan niet de kerk in en blijven de hele dienst in het ontmoetingscentrum. We gaan dit uur invullen met verhaal, spelletjes en gezellig samen zijn. Papa en mama niet naar de kerk? Geen probleem! De kinderen zijn wel welkom. Komen jullie ook? Wel van tevoren aanmelden! Op zondag 5 juli luisteren de kinderen naar: Mattheüs 11:25-30 Hier vind je rust: In het Bijbelverhaal vertelt Jezus over rust. Hij zegt tegen de mensen: ‘Kom naar mij als je moe bent, als je het zwaar hebt. Want ik zal je rust geven. Wie rust zoekt, zal het vinden.’ Op zondag 12 juli komt het verhaal uit: Mattheüs 13:1-9.18-23 De zaaier: Jezus vertelt de gelijkenis van de zaaier. Het zaad komt op verschillende plekken terecht. Op de ene plek komt het tot bloei, op de andere plek komt er niets van terecht. Zo is het ook met het woord van God, zegt Jezus.

Omzien naar elkaar: Speciaal noemen wij hier alle eenzamen, ouderen en mensen die nog steeds of weer opnieuw in isolatie zitten. Wat moeilijk om zolang weinig of geen mensen te mogen ontmoeten. Weet dat u nooit alleen bent: God is erbij! Wij vragen uw voorbeden voor de Fam. Voetee, Dhr. Voetee is thuisgekomen en heeft inmiddels 24/7 verzorging. Ook vragen wij voorbeden voor Kees en Rita Roest nu hun broer en zwager Leo Roest zo plotseling is overleden. Hij mocht slechts 57 jaar worden. Gelukkig mocht Peter van Loon uit het ziekenhuis thuiskomen na een geslaagde knieoperatie. Wij wensen hem een goede revalidatie en voorspoedig herstel toe. Zelf ben ik nog steeds aan het tobben met hevige zenuwpijnen. Als u dit leest ben ik wederom voor nadere gesprekken naar het EMC in Rotterdam geweest. De vraag blijft hoe gaan wij de periode tot een eventuele operatie overbruggen?

Dhr. Jaap de Vos ging voor een staaroperatie naar het ziekenhuis maar deze operatie ging niet door vanwege een infectie. Hij wacht nu op een volgende oproep. Wij zijn blij en dankbaar met Janny Vree nu de behandeling zo goed heeft geholpen dat zij weer kan lopen. Dan kun je weer genieten zei ze en dat is ook zo.

Oproep van de Rommelmarkt Commissie voor de Pannenkoekenactie op 4 juli a.s. U kunt u bestellingen doorgeven tot (vandaag) vrijdag 3 juli bij Rook de Vlaming tel 078-6764187 graag tussen 17.00 en 19.00 uur bellen. Nieuws van de Boekenbus: Maanden liggen achter ons waarbij er geen Boekenbus op het kerkplein heeft gestaan.  In overleg met de Boekenbus vrijwilligers willen we op zaterdag 4 juli de Boekenbus weer naar het Kerkplein laten komen. Natuurlijk vragen we u om niet te komen als u klachten heeft volgens de RIVM-regels. Om afstand te kunnen houden vragen we u als u met de auto komt te parkeren op het kerkplein en te blijven zitten in de auto tot het uw beurt is. Bent u lopend of op de fiets dan kunt u op 1,5 meter afstand van elkaar wachten op uw beurt. Ook een tijdlimiet, u kunt 10 minuten zoeken naar boeken. Wachten op uw beurt kan bij mooi weer – op afstand- zn. op een stoel op het kerkplein of staand. Is het slecht weer, dan kunt u in het Ontmoetingscentrum op de daar gereedstaande stoelen wachten op uw beurt. In de boekenbus mag één persoon, of een gezin. Graag zien we u op de volgende verkoopochtend 4 juli a.s. van 9-12 uur op het Kerkplein! Tijdens de openingsuren kunt u uw overtollige boeken inleveren. Ten slotte mag ik u en jullie namens de kerkenraad Gods Zegen toewensen. Toos Israel-Biesheuvel (ouderling-scriba).

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Zondag 12 Juli 2020: 10.00 uur Ds. J. Reehorst uit Nieuw-Beijerland, Viering Heilig Avondmaal

Zondag 28 Juni 2020: 10.00 uur Ds. P. v.d. Ende uit Rijnsburg

De bloemen gingen afgelopen weken op 7 juni ter bemoediging naar Carel en Hennie Bosschaart en op zondag 14 juni met een hartelijke groet vanuit onze gemeente naar Fam. Soeters in Puttershoek.

Afgelopen zondagen: Op zondag 7 juni was Ds. G.E. van der Hout uit Lekkerkerk bij ons aanwezig echter de techniek liet ons in de steek. Door een kapot modem kon de uitzending van kerkdienst gemist niet doorgaan. Naast het niet kunnen meeluisteren was ook de predikant eigenlijk voor niets helemaal naar Maasdam gekomen. Gelukkig konden enkele leden van onze kerkenraad en de predikant met elkaar nog een gebed met voorbeden uitspreken. Op zondag 14 juni ging Mw. Barbera Broeren uit Puttershoek bij ons voor. De lezingen kwamen uit Lucas 6 vers 36-38 en vers 43-45. Het thema van de dienst was: “Geef het door”. Wij mogen net als Jezus het goede nieuws doorgeven aan ons nageslacht en de mensen om ons heen. Want als ons hart vol is van Jezus, loopt de mond ervan over. Ik wil jou van harte dienen en als Christus voor je zijn. Bid dat ik genade vind, dat jij het ook voor mij kunt zijn. Wij zijn onderweg als pelgrims, vinden bij elkaar houvast. Naast elkaar als broers en zusters, dragen wij elkanders last.(ELB 213). Komende zondagen zal op 21 Juni Ds. Noordam uit Nieuwendijk bij ons voorgaan. De kerkenraad heeft besloten heel voorzichtig de kerkdiensten op te starten. Op 21 juni zijn de Kerkenraadsleden met hun partner of echtgenoten uitgenodigd. Echter, iedereen dient zich aan te melden uiterlijk vrijdagavond 20.00 uur bij onze koster Dhr. Rook de Vlaming email: rdevlaming@kpnmail.nl of mobiel: 06 2895 7344 tussen 17.00 en 19.00 uur. Voor meer informatie krijgt u de komende weken ons nieuwe “Hervormd Contact”.  Alles uiteraard volgens de laatste regels van het RIVM en de PKN. Het belangrijkste advies is: Heeft u koorts of bent u verkouden blijf thuis. Valt u binnen de kwetsbare leeftijdsgroep blijf thuis. Op zondag 28 Juni hoopt Ds. P. v.d. Ende uit Rijnsburg bij ons voor te gaan. Families waarvan de achternaam begint met de letters A t/m F kunnen zich aanmelden voor deze dienst met een max. van 25 personen. Uiteraard worden alle kerkdiensten uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl

Omzien naar elkaar: er zijn in onze gemeente meerdere mensen die onder behandeling zijn of wachtend op een uitslag. Grote dankbaarheid is er bij Petra Commijs en haar familie. Bij de laatste scan waren er geen vreemde cellen meer te zien. Dat betekent dat Petra schoon is. Hartelijk Gefeliciteerd na een periode van spanning eindelijk goed nieuws. Als u dit leest is er bij Toos Israel-Biesheuvel inmiddels meer bekend over de verdere behandeling van haar ernstige pijnklachten vanuit de rug. Intussen heeft Toos een geslaagde staaroperatie achter de rug, waarvoor grote dankbaarheid is. Wij leven mee met de Fam. van Wilma en Kleis Meuzelaar nu de zus van Wilma zo ernstig ziek is dat genezing naar de mens gesproken niet meer mogelijk is. Grote dankbaarheid bij Joke en Luuk Goud met de geboorte van hun kleindochter Jippe, dochtertje van Lotte en Steven. Onze Hartelijke Felicitaties voor dit grote kleine wonder. De kerkenraad mocht een geboortekaartje ontvangen van Yens Henricus Huig Welten, zoon van Wilma en Rick Welten-Zilverschoon Broertje van grote zus Lyanne. Grote dankbaarheid in dit gezin dat zij uit Gods Hand dit kindje mochten ontvangen op 6 juni 2020. Ook zij ontvangen onze hartelijke felicitaties met de geboorte van Yens. Hiermede willen wij ook onze koster Ali Zilverschoon van harte feliciteren met de geboorte van haar kleinzoon. Geslaagden: Afgelopen weken hebben alle geslaagden binnen onze gemeente als teken van felicitatie een roos mogen ontvangen. Wij feliciteren Lotte Buizer, Eva van Gastel, Judith Prosman, Eva in ’t Veld en Annemieke Vermeulen.  Voor allen die het dit jaar net niet of niet gehaald hebben hopen wij dat zij opnieuw de moed krijgen om examen te doen.

Het beroepingswerk: Alle gemeenteleden hebben een uitnodiging ontvangen voor de gemeenteavond welke gehouden wordt op 2 juli a.s. Tijdens deze avond zal de nieuw te beroepen predikant gepresenteerd worden en wordt er door belijdende leden een stemming gehouden of wij daadwerkelijk een beroep gaan uitbrengen. Wij vragen uw voorbeden voor deze avond dat alles volgens plan mag verlopen en dat Gods Geest daarbij aanwezig mag zijn. Omdat er maar een beperkt aantal mensen in de kerk aanwezig kunnen zijn, is er een mogelijkheid om via een beveiligde verbinding digitaal mee te luisteren. Alle gegevens kunt u in de uitnodiging vinden! Heeft u vragen kijk op www.kerkmaasdam.nl  hier kunt u wellicht een antwoord op uw vragen vinden. Voor alle overige vragen kunt u uiteraard terecht bij een van de kerkenraadsleden.

Oproep van de Rommelmarkt Commissie voor de Pannenkoekenactie op 4 juli a.s. U kunt u bestellingen doorgeven tot 3 juli bij Rook de Vlaming tel 078-6764187 graag tussen 17.00 en 19.00 uur bellen. Meer informatie vindt u op onze website.

Ten slotte: Mag ik u namens de kerkenraad Gods Zegen toewensen voor de komende weken. Toos Israel-Biesheuvel Ouderling-Scriba

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Zondag 28 Juni 2020: 10.00 uur Ds. P. v.d. Ende uit Rijnsburg

Beroepingswerk, gemeenteavond 02-07-2020

De beroepingscommissie heeft 21 mei een kandidaat dominee voorgesteld aan de kerkenraad.
De kerkenraad is op 25 mei akkoord gegaan met de kandidaat.
Omdat onze gemeente kleiner is dan 200 belijdende leden moet er (onder de belijdende leden) een stemming over het beroepen van de kandidaat plaatsvinden.

Vandaag is een uitnodigingsbrief voor een gemeenteavond op 2 juli a.s. uitgegaan naar alle leden van de kerk. Deze bijeenkomst is georganiseerd door de kerkenraad zodat de stemming onder de belijdende leden kan plaatsvinden. Vanwege de Coronamaatregelen en de beperkte mogelijkheden tot samenkomen, is het ook voor niet belijdende leden mogelijk kennis te maken met de kandidaat. En uiteraard voor de kandidaat de mogelijkheid kennis te maken met de gemeente.

De naam van de kandidaat wordt pas op 21-06 bekend gemaakt.
Uiteraard heeft de beroepingscommissie haar werk zorgvuldig gedaan en is zij ervan overtuigd een goede kandidaat voorgesteld te hebben. Dit proces is ook het gebruikelijke proces dat volgens de kerkorde doorlopen moet worden bij het beroepingswerk. Tevens geeft dit de kandidaat de mogelijkheid om een eventueel beroep binnen de eigen gemeente kenbaar te maken.

Machtigen: Een machtiging geeft u alleen af aan iemand die van u weet wat u graag in een predikant ziet, of juist niet. Wees duidelijk waar uw stem naar uit gaat. Uiteraard kunt u na a.s. zondag zelf nagaan wie de kandidaat is. Wees hier voorzichtig mee en weet dat de beroepingscommissie een zorgvuldig proces heeft doorlopen en over meer informatie beschikt dat u wellicht in openbare stukken kunt terugvinden.
Wij vragen u uiteraard zorgvuldig met de gegevens van de kandidaat om te gaan. Heeft u aanvullende informatie nodig dan kunt u uw vragen kwijt aan de leden van de beroepingscommissie. Hiervoor is op 2 juli ook zeker nog gelegenheid.

Omdat er in de kerk maximaal ruimte is voor 50 mensen kunnen we helaas niet iedereen verwelkomen en zullen we mensen teleur moeten stellen. Ondanks dit gegeven vindt de kerkenraad het belangrijk dat het proces doorgang kan vinden. Op deze manier is het mogelijk snel weer een eigen predikant in onze gemeente te hebben. Een kleine pleister op de wonden is dat u de kennismaking kunt volgen via de computer. Mensen die niet op de avond aanwezig kunnen zijn, vanwege eigen keus of tekort aan plaatsen, kunnen zo toch een eerste indruk krijgen van de kandidaat dominee.

We begrijpen dat de situatie niet ideaal is, maar denken echt een goede kandidaat dominee te kunnen presenteren waar we als gemeente weer mee de toekomst in kunnen!
We vragen u om uw begrip hiervoor en bidden dat de uitslag van de bijeenkomst de juiste mag zijn voor de kerk van Maasdam.

In vertrouwen op Hem

De kerkenraad.

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Beroepingswerk, gemeenteavond 02-07-2020

Zaterdag 4 Juli pannenkoekenactie..

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Zaterdag 4 Juli pannenkoekenactie..

Zondag 14 juni 2020: 10.00 uur Mw. B. Broeren uit Puttershoek

De bloemen van de afgelopen weken gingen op zondag 24 mei naar Mw. Joke Moelker als dank voor de vele werkzaamheden die zij voor onze kerk verricht. Op zondag 31 mei gingen de bloemen ter bemoediging naar Dhr. en Mw. Voetee aan de Molenlaan. Alle gemeenteleden hebben in de week voor Pinksteren een Pinkstergroet met boekenlegger mogen ontvangen, dit als teken van verbondenheid in deze tijd van Corona.

Afgelopen weken vierden wij Hemelvaartsdag gezamenlijk met onze broeders en zusters van de Gereformeerde Kerk Puttershoek/Maasdam Ds. R. Verkaik uit Hardinxveld-Giessendam ging ons voor. Wij lazen het verhaal van Hemelvaart uit Handelingen 1. Op zondag 24 mei mocht Dhr. M. Padmos uit Krimpen aan den IJssel bij ons voorgaan wij luisterden naar de lezingen uit Johannes 14 vanaf vers 15. Waarin Jezus zegt: “Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug”. Afscheid nemen is moeilijk zeker in deze Coronatijd. Je blijft wat verweest achter. Jezus bereidt de volgelingen voor op zijn komende afscheid met Hemelvaartsdag. Hij troost hen en ons met de woorden: Als ik wegga, zal ik je nooit vergeten. Ik zal voor je bidden bij mijn Vader en een andere helper sturen: ”De Heilige Geest”. Hou vol eens zal ik terugkomen. Op zondag 31 mei 1e Pinksterdag ging Ds. J. den Braber uit Numansdorp (Klundert) bij ons voor. Wij lazen Handelingen 2 met als thema: Vervullen en Verspreiden. Hoe laten wij ons vervullen met de Heilige Geest van God. Als wij deze Heilige Geest ontvangen hebben laten wij deze dan ook verspreiden. De Heilige Geest wil geen app op je telefoon zijn die je nooit gebruikt. Hij wil in ons werken en ons vullen met Gods liefde en werken in ons leven. U kunt alle diensten terugluisteren of www.kerkdienstgemist.nl

Komende zondagen zullen nog steeds digitale diensten zijn. Er zijn wat versoepelingen in de Corona regels maar een werkgroep binnen de kerkenraad samen met de kosters zijn aan het onderzoeken hoe het kerkgebouw Corona-proef gebruikt kan worden.  Op zondag 7 juni hoopt Ds. G.E. van der Hout uit Lekkerkerk voor te gaan en op zondag 14 juni Mw. Barbera Broeren uit Puttershoek. Wij wensen u allemaal gezegende diensten toe. Omzien naar elkaar: Wij mochten een geboortekaartje ontvangen van Arnoud en Paula van Raamsdonk. Op 20 mei 2020 is hun zoon Bram Hendrik van Raamsdonk geboren, broertje van Elise, Sophie en Esther. Hij was 6 weken te vroeg maar mocht vrijdag 29 mei samen met Paula het ziekenhuis verlaten. Onze Hartelijke Felicitaties en wij wensen dat Bram op mag groeien als een parel in Gods hand. Tekst op het kaartje: “Klein ben je in deze wereld, Als een zandkorrel langs het strand. Maar God heeft jouw naam al geschreven in de palmen van Zijn Vaderhand”. Wij wensen Paula en Bram een voorspoedig herstel toe. Wij leven mee met Jan en Cobi Vermeulen nu Jan gestart is met medicijnen om zijn ziekte af te remmen of te genezen. Wij wensen Jan en Cobi Gods kracht en onmisbare Zegen toe. Grote schrik en verbijstering bij Hennie en Carel Bosschaart die afgelopen vrijdag zo plotseling afscheid moesten nemen van hun schoonzoon. Man van Suzanne en vader van hun 2 jonge kinderen. Op vrijdag 5 juni a.s. neemt de familie afscheid in het crematorium. Wij vragen uw voorbede voor Carel, Hennie en hun dochter en verdere familie. Ook vragen wij uw voorbeden voor allen hier niet genoemd maar die opgenomen zijn of wachtend op een behandeling of onderzoeken. Blijf bij mij Heer, als ’t zonlicht niet meer straalt. Blijf met mij, Heer, als straks de avond daalt. Als vrienden henengaan in stormgetij, blijf Gij ter hulp gereed, o blijf met mij. (JdH)

Beroepingswerk: Op maandag 25 mei 2020 heeft de beroepingscommissie een advies aan de kerkenraad uitgebracht over een te beroepen predikant. De kerkenraad heeft het advies overgenomen en beraadt zich nu over het organiseren van een gemeenteavond. Zodra er meer bekend is stellen wij u op de hoogte. Met de huidige beperkingen is dit nog niet zo eenvoudig! De kerkenraad denkt aan 1 of 2 juli a.s.

Bericht van de Rommelmarkt: 40 tomatenplanten zijn gekregen voor de Rommelmarkt. U vindt ze bij de laatste plantenstekken op Hoeksedijk 59. Fijn als u ons wilt helpen door ze op te halen. Uw bijdrage a.u.b. in de brievenbus deponeren, de opbrengst is voor de Rommelmarkt.

Kindernevendienst: De kerkenraad heeft besloten het afscheid van de kinderen van de Nevendienst te verplaatsen naar september as. Omdat wij wellicht dan elkaar weer kunnen ontmoeten. Helaas kan de jaarlijkse BBQ in de pastorie-tuin niet doorgaan vanwege Corona. Wij hopen dat dit volgend jaar weer mogelijk is.

Tenslotte: Mag ik u namens de kerkenraad sterkte in deze tijd van Corona wensen. Hou vol en let een beetje op elkaar. Ook nu de regels wat soepeler worden. Laten wij voorzichtig blijven. Tevens een Hartelijke Groet van ons allemaal. “Heer ik hoor van rijke zegen, die Gij uitstort keer op keer. Laat ook van die milde regen dropp’len vallen op mij neer. Ook op mij, ook op mij, dropp’len vallen ook op mij”. (ELB 147). Toos Israel-Biesheuvel (Ouderling-scriba).

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Zondag 14 juni 2020: 10.00 uur Mw. B. Broeren uit Puttershoek

Zondag 31 Mei 2020 10.00 uur Ds. J. den Braber uit Klundert Pinksterdienst

De bloemen van de afgelopen weken gingen op zondag 10 mei naar Fam. C. de Klerk-Quak vanwege hun 60-jarig huwelijk op 6 mei jl. met onze Hartelijke Felicitaties. Op zondag 17 mei gingen de bloemen met een beterschap en sterkte wens naar Dhr. J. Vermeulen uit de Heul in Maasdam.

Afgelopen weken mochten wij weer 2 mooie diensten hebben welke digitaal gevolgd konden worden. Zondag 10 mei ging Ds. L. Donkersloot uit Ridderkerk bij ons voor. Wij lazen uit Genesis 3 over de verleiding van de slang bij de mens. Ook lazen wij uit Numeri 21 waarin God slangen op het volk Israel afstuurt zodat het volk leert inzien dat ze door God bevrijd zijn uit het land Egypte. Ook lazen wij uit Johannes 3 waarin de evangelist ons het volgende voorhoudt: De Mensenzoon moet omhoog worden geheven, zoals Mozes ooit de slang omhoog hief in de woestijn, opdat iedereen die gelooft in Hem eeuwig leven zal hebben. Het hoofdthema ging over “de Verleiding”. Ieder mens is te verleiden tot dingen die hem niet eigen zijn. Je moet kiezen en soms kies je fout. God geeft echter ook vergeving als je fouten gemaakt hebt. Ga terug naar God en beleid je zonden of fouten en Hij zal je vergeving schenken. Ook voor jou is Jezus gestorven. Zondag 17 mei ging Ds. J. Reehorst uit Stavenisse bij ons voor. Wij mochten met elkaar het Heilig Avondmaal vieren. Thuis in Christus verbonden. Wij lazen uit Ezechiël 34 vers 1-24 en uit Johannes 10 over de Goede Herder. De profeet Ezechiël roept diverse malen op tot het volk om te bekeren. Momenteel leven wij net als in de tijd van Ezechiël in een soort van ballingschap, in quarantaine. Wij vragen ons nu ook af “Waar is God”. God is erbij zoals altijd! Je ziet hem niet maar Hij is er wel. Wij moeten wel onze antenne op Hem afstellen. God heeft wel een plan met onze aarde. God komt zijn beloften altijd na! U kunt beide diensten terugluisteren op www.kerdienstgemist.nl

Komende zondagen gaat op zondag 24 mei Dhr. M. Padmos uit Krimpen aan den IJssel bij ons voor. Op Pinkstermorgen 31 mei gaat Ds. J. den Braber uit Klundert bij ons voor. De dienst zal opgeluisterd worden door leden van de band “All4one”. Vooraf opgenomen nummers zullen ten gehore gebracht worden. Helaas mogen wij dit jaar geen Pinksterpraise organiseren dit i.v.m. de overheidsmaatregelen rondom het Coronavirus. Wij hopen met elkaar op gezegende diensten waarin wij ons in Christus verbonden mogen weten met elkaar. De Heer heeft mij gezien en onverwacht ben ik opnieuw geboren en getogen. Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht, gaf mij een levend hart en nieuwe ogen. Zo komt Hij steeds met stille overmacht en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.– Gezang 487 (1973)

Omzien naar elkaar: Fam. Henk en Marleen Kwakernaat en kinderen hebben op 4 mei afscheid moeten nemen van moeder en oma Mw. S. Kwakernaat-Hitzert. Wij vragen uw voorbede voor deze familie en namens de Kerkenraad onze oprechte deelneming met het verlies van moeder en oma. Wat kunnen dood en leven dicht bij elkaar liggen. Henk en Marleen mochten op 10 mei opnieuw opa en oma worden ditmaal van een kleindochter Saar Zoë dochter van Suzanne en Roland zusje van Noud. Onze Hartelijke Felicitaties voor dit grote wonder. Wij leven mee met Jan & Cobi Vermeulen nu Jan de uitslagen van de onderzoeken te horen heeft gekregen en hiervoor het traject van bestralingen en andere medische behandelingen moet ondergaan om de ziekte te remmen en zo mogelijk te stoppen. Fam. Lindhout Afgelopen week op 11 mei is Mw. Maaike Willempje Lindhout-Sinterklaas overleden zij is in besloten kring begraven. Onze oprechte deelneming voor deze familie met het verlies van vrouw, moeder en oma. Zij mocht 69 jaar worden. Fenny van der Burgh-Kranendonk is geopereerd aan haar hand over enkele weken is de andere hand aan de beurt. Wij wensen haar heel veel sterkte en een voorspoedig herstel toe. Huwelijksjubilea: Op 6 mei 2020 was het echtpaar de C. de Klerk-Quak 60 jaar getrouwd 10 Mei 2020 was het echtpaar A. Hoogendam 69 jaar getrouwd. Op zaterdag 23 mei 2020 hoopt het echtpaar D.A. Rijken-Kooijman 64 jaar getrouwd te zijn. Op zondag 24 mei 2020 hoopt het echtpaar A.A. Groeneweg-Verschoor 35 jaar getrouwd te zijn. Onze Hartelijke Felicitaties voor deze echtparen. Wij wensen hen nog vele jaren onder Gods trouwe vleugels toe.

4 mei herdenking: we stonden weer stil bij allen die hun leven gaven voor de vrijheid waarin wij nu mogen leven. Juist nu er dit jaar 75 jaar vrijheid zou worden gevierd, ging deze ceremonie heel anders dan andere jaren. Op de Dam was het onwerkelijk leeg en stil toen koning Willem Aleander, in het bijzijn van enkele officiële genodigden daar een toespraak hield en samen met koningin Maxima een krans legde. Thuis kon men ‘The Last Post’ meespelen en na de 2 minuten stilte het ‘Wilhelmus’ meezingen. Dat hebben veel mensen gedaan, en het gaf in deze onzekere tijd ook verbondenheid. Het is goed dat we met elkaar de mensen die voor onze vrijheid hun leven gaven nooit vergeten!

Kindernevendienst: Voor de kinderen is er een groepsapp aangemaakt waarop wekelijks de kinderen het bijbel verhaal met verwerking te horen en te zien krijgen. De leiding van de nevendienst heeft tot 1 september een rooster gemaakt. Wilt u meer weten neem dan contact op met ouderling Mevr. Wilma Meuzelaar.

Mededeling van de Rommelmarkt: Geen Voorjaars-Rommelmarkt, wel opgekweekte plantjes. Wie heeft er nog een plekje in de tuin? Leuk als cadeautje! Welke plantjes u hier kunt vinden? Lelietjes van Dalen, Maartse viooltjes, Verveine, Koekoeksbloem, Ezelsoor, Vrouwenmantel, Winterjasmijn, Oost Indische Kers etc. Graag ontvangen we daar een bijdrage voor, denk aan € 0,50 of € 1,- per plant. U kunt uw bijdrage in de brievenbus doen van Hoeksedijk 59, de plantjes staan op de dijk, neem zelf een tasje mee. De opbrengst is natuurlijk voor onze kerk. Zegt het voort! Spaardoosjes: We hebben met elkaar geld in de spaardoosjes voor het project van Dream house gespaard. Wil u het bedrag overmaken op reknr. NL57RABO 0354 3098 62 van de Diaconie onder vermelding van spaardoosje. Wij zorgen dat het geld bij ons project terecht komt. Bedankt. Mededeling van het Verjaardagsfonds: Vanwege de coronacrisis worden de kaarten van het verjaardagsfonds bij iedereen door de brievenbus gedaan. Uw gift kunt u overmaken op bankrekening: NL83 RABO 0351 1179 97 t.n.v. Hervormde Gemeente Maasdam, Verjaardagfonds. Wilt U onze digitale weekbrief ontvangen? Stuur een email naar contactkerkmaasdam@gmail.com . Zodra u zich aangemeld heeft ontvangt u wekelijks onze weekbrief met liturgie via uw email. Deze weekbrief wordt op zaterdag naar u verzonden in pdf-formaat. Kerkdiensten op 1,5 meter: Heel langzaam mag de kerk weer nadenken over het opstarten van de kerkdiensten De PKN heeft daar voorlopig adviezen voor afgegeven. Op dinsdag 19 mei is een werkgroepje samen met de kosters in de kerk bijeengeweest om in beeld te krijgen hoe een en ander vorm moet krijgen. Ten slotte: Mag ik u namens de kerkenraad een Gezegend Pinksterweekend en goede weken toewensen. Toos Israel-Biesheuvel (scriba)

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Zondag 31 Mei 2020 10.00 uur Ds. J. den Braber uit Klundert Pinksterdienst

Zondag 10 mei 2020: 10.00 uur Ds. L. Donkersloot uit Ridderkerk

Zondag 17 mei 2020: 10.00 uur Ds. J. Reehorst uit Stavenisse: Viering Heilig Avondmaal

Donderdag 21 mei 2020 Hemelvaartsdag 09.30 uur Ds. R. Verkaik uit Hardinxveld-Giessendam

Gezamenlijke dienst met de gereformeerde Kerk Puttershoek in Puttershoek

 

De bloemen: Zondag 26 april 2020 gingen de bloemen met een hartelijke groet ter bemoediging naar Mw. Morris-van Leenen aan de Hoeksedijk. Zondag 3 mei 2020 werden de bloemen bij Fam. van Sintmaartensdijk-Bruin gebracht ter bemoediging en met een Beterschapswens.

Afgelopen zondagen ging op 26 april Mw. E. Kleinjan uit Strijen bij ons voor. Wij lazen uit Johannes 21 vers 1-23. De nadruk deze zondag lag op Petrus. De discipel van Jezus die het vaakst genoemd wordt in de bijbel. Petrus is heel menselijk en komt dichtbij ons mensen. Wij kunnen veel leren van Petrus. Als mensen kunnen wij fouten maken, maar wij mogen altijd weer opnieuw beginnen net als Petrus. Op zondag 3 mei ging Ds. C. Haasnoot uit Lisse bij ons voor. Wij lazen wederom uit Johannes 21. De tekst kwam uit vers 12: Geen van de Leerlingen durfde hem te vragen wie hij was, ze begrepen dat het de Heer was. Ook al zie je niets van God, je weet God is met je bezig. God geeft ons inzicht in het gene dat wij niet begrijpen. Ook al begrijpt mijn verstand de dingen die gebeuren niet. Toch blijf ik in liefde met Christus verbonden. Hij laat ons nooit in de steek. Hij vraagt hem te volgen op Zijn woord. Bid om vertrouwen dat Jezus je leidt dan wordt Zijn weg je bekend gemaakt. Komende zondagen hoopt op 10 mei Ds. L. Donkersloot uit Ridderkerk voor te gaan. Voor ons geen onbekende wij hopen op een gezegende dienst met elkaar. Op zondag 17 mei hoopt Ds. J. Reehorst uit Stavenisse bij ons voor te gaan in een dienst van Brood en Wijn. Wij hopen met elkaar het Heilig Avondmaal te mogen vieren. Een dienst waarin U thuis met brood en wijn in Christus verbonden mee kunt vieren. Op Hemelvaartsdag hebben wij een gezamenlijke dienst met de Gereformeerde Kerk van Maasdam-Puttershoek. Let op! Deze dienst begint om 09.30 uur in Puttershoek. U kunt deze dienst ook beluisteren op www.kerkdienstgemist.nl u kiest daarbij voor de Gereformeerde Kerk van Puttershoek. Ds. R. Verkaik uit Hardinxveld-Giessendam hoopt de dienst te leiden. Wij hopen met elkaar op gezegende diensten waarin wij ons in Christus verbonden mogen weten met elkaar.

Kindernevendienst: Voor de kinderen is er een groepsapp aangemaakt waarop wekelijks de kinderen het bijbel verhaal met verwerking te horen en te zien krijgen. De leiding van de nevendienst heeft tot 1 september een rooster gemaakt. Wilt u meer weten neem dan contact op met ouderling Mevr. Wilma Meuzelaar.

Omzien naar elkaar: Op 19 april is Mw. Schafer opnieuw overgrootmoeder geworden van een achterkleinzoon Timo Julian. Kleinzoon van dochter Jantine en Jan. Onze Hartelijke Felicitaties voor dit kleine grote wonder aan Mw. Schafer en haar familie. Op woensdag 29 april 2020 was het echtpaar L. Belder-Schelling 67 jaar getrouwd. Onze hartelijke felicitaties voor dit echtpaar, wat een zegen om zolang voor en met elkaar gespaard te mogen zijn. Op 6 mei a.s. hoopt het echtpaar de C. de Klerk-Quak 60 jaar getrouwd te zijn en op 10 mei hoopt het echtpaar A. Hoogendam 69 jaar getrouwd te zijn. Beide echtparen willen wij alvast van harte feliciteren en een mooie dag toewensen. Er zijn in onze gemeente ook mensen die ziek zijn of zich zorgen maken om een familielid. Wij vragen uw voorbede voor alle zieken eenzamen en ouderen onder ons. Geprezen zij de Heer, die eeuwig leeft. Die vol ontferming ieder troost en alle schuld vergeeft. Die al het aards gebeuren vast in handen heeft. Hem zij de glorie, want Hij die overwon, zal nooit verlaten wat Zijn hand begon. Halleluja. Geprezen zij het Lam, dat de schuld der wereld op zich nam. (ELB 125-1)

Tijdens de diensten worden er geen collectes gehouden, echter de onkosten blijven wel gewoon doorgaan. Het is mogelijk om uw collecte via de GIVT-app over te maken of op de bankrekening van de kerkrentmeesters. Dit wordt van harte bij u aanbevolen. De bankrekeningnummers zijn NL17INGB 0000 6284 68 t.n.v. College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente of NL46RABO 0354 3011 36 t.n.v.

Hervormde Gemeente Maasdam. Het college van kerkrentmeesters is heel dankbaar dat zoveel mensen hun giften overmaken nu de diensten anders dan gebruikelijk zijn.

Mededeling van het Verjaardagsfonds: Vanwege de coronacrisis worden de kaarten van het verjaardagsfonds bij iedereen door de brievenbus gedaan. Uw gift kunt u overmaken op bankrekening: NL83 RABO 0351 1179 97 t.n.v. Hervormde Gemeente Maasdam, Verjaardagfonds.  Spaardoosjes: We hebben met elkaar geld in de spaardoosjes voor het project van Dream house gespaard. Wil u het bedrag overmaken op reknr. NL57RABO 0354 3098 62 van de Diaconie onder vermelding van spaardoosje. Wij zorgen dat het geld bij ons project terecht komt. Bedankt namens de diaconie.

Weekbrief: De kerkenraad heeft besloten om in deze tijd te starten met een weekbrief. Dit om zo goed mogelijk contact te houden met alle leden van onze gemeente.  Wilt U onze digitale weekbrief ontvangen? Stuur een email naar contactkerkmaasdam@gmail.com  Na uw aanmelding ontvangt u wekelijks op zaterdag de mededelingen en liturgie via de email. Tenslotte mag ik u namens de kerkenraad goede en Gezegende diensten toewensen. Houd vol in deze tijd van Corona. Laten wij met elkaar bidden dat wij hier gezond en ongeschonden door mogen komen. De Heer zal u steeds gadeslaan Hij maakt het kwade goed Hij is het die u hoedt Hij zal uw komen en uw gaan Wat u mag wedervaren In eeuwigheid bewaren. (Psalm 121 vers 4) Toos Israel-Biesheuvel (scriba)

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Zondag 10 mei 2020: 10.00 uur Ds. L. Donkersloot uit Ridderkerk

Liturgie voor zondag 26 april

LITURGIE Welkom en Mededelingen Zingen Psalm 121 vers 1 en 4   1: Ik sla mijn ogen op en zie De hoge bergen aan Waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp is van mijn Here die Dit alles heeft geschapen … Lees verder

Meer galerijen | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie voor zondag 26 april