Interactief kinderfeest, waar ook volwassenen welkom zijn!

Op zondag 26 maart organiseert het kinderwerk van de 5 kerken uit Puttershoek en Maasdam een interactieve kinderbijeenkomst voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Ook voor de volwassenen is er een programma, waarbij u in contact komt met mensen die in een andere kerk kerken. Rob Favier verleent medewerking aan deze bijeenkomst. Het kinderfeest wordt gehouden in de Gereformeerde kerk in Puttershoek van 14.30 tot 15.30 uur (de kerk is open vanaf 14.15 uur en aansluitend kunt u blijven napraten onder het genot van koffie of thee). Meer informatie volgt later met de uitnodiging.
Noteer nu vast de datum in uw agenda, als u hier belangstelling voor heeft.

Namens het kinderwerk van de vijf gezamenlijke kerken,
Loes Peet

Posted in Aktueel | Comments Off on Interactief kinderfeest, waar ook volwassenen welkom zijn!

Zondag 19 februari 2017 10.00uur, ds. W.F. van de Woestijne, Strijen

Bloemen. Zondag gingen de bloemen met een hartelijke groet van ons allemaal maar mw. H. Janse-Herwijer.

Afgelopen zondag. Wat een vragen hadden we in de themadienst. Een hele lijst! Ze kwamen allemaal op uit de gelijkenis van de werkers in de wijngaard. U bent deze week vast nog wel even bezig geweest met wat u voor antwoorden zou kunnen bedenken… Hadden wij ook eens echt huiswerk uit de kerk :).

De belangrijkste vraag van de lijst bleek te zijn ‘of alle mensen wel genoeg krijgen’. Een vraag die je overal hoort stellen als je over geloof aan de praat raakt, met mensen in en buiten de kerk: zorgt God wel goed genoeg voor alle mensen? De antwoorden zijn heel divers. Dat bleek ook uit de gelijkenis. De werkers die het langst gewerkt hadden, vonden het niet eerlijk. Wel wat vreemd eigenlijk: zij kwamen immers niets tekort!? Ze ontvingen hun eerlijke dagloon, ruim voldoende voor het dagelijks levensonderhoud. Hun vraag om werk, om loon, om dagelijks brood was gewoon verhoord.

Gelukkig kijkt God niet naar wat we verdienen, maar naar wat we nodig hebben! Bij het bespreken van de vragen bleek dat we het er allemaal over eens waren dat we toch niet zouden kunnen verdienen wat we nodig hebben. En zoals kleine kinderen niet hoeven te werken voor hun levensonderhoud, zo moeten ook wij leren leven van Gods genade. Zoals die werkers die maar 1 uur gewerkt hadden.

God doet ruim voldoende om mensen gelukkig te maken! En wij mogen blij zijn met het werk dat Hij ons daarbij geeft. Ook al is een heel leven zwoegen niet genoeg, Hij geeft ons wel genoeg! Geloof dat maar!

Komende zondag. We zien ernaar uit om zondag weer naar de kerk te gaan. Een betere plaats is immers nergens te vinden. Waar kun je dichterbij God komen als in de kerk?

De nevendienst luistert naar wat de Heer Jezus vertelt over de zaaier (Lukas 8:4-15). Het gaat om wat Hij Zelf doet: woorden zaaien. Zoals de zaaier zijn zaad in het rond strooit, zo wordt het woord van God over de wereld uitgestrooid. Op sommige plekken komt het tot bloei, op andere plekken komt er niet veel van terecht…

We wensen elkaar en de gastvoorganger, ds. Van de Woestijne, een gezegende dienst!

Omzien naar elkaar. Zondag hebben we gebeden voor dhr. A. Hoogvliet, die ernstig ziek is, voor mw. M. Goud-Rijsdijk die deze week een gesprek heeft over vervolgbehandeling, voor mw. S. Reedijk, voor dhr. C. Peet en voor dhr. E. Guis, en alle anderen.

We leven met hen mee, evenals met alle anderen die God op onze weg stuurt. We bidden minstens dagelijks voor hen en helpen bovendien waar nodig en mogelijk.

Huis-Paaskaars. Iedereen die een huis-Paaskaars wil hebben, kan op de lijst die t/m 5 maart achter in de kerk ligt, zijn of haar naam invullen en er een kiezen.

Voorjaars-Rommelmarkt. Voor de Voorjaars-Rommelmarkt op 13 mei a.s. zoekt de Rommelmarkt Commissie goede bruikbare spullen. Ophaaldag is 24 februari. Hebt u spullen voor ons, belt u dan a.u.b. vóór 23 februari met dhr. A. v.d. Linden (6767188) of dhr. M. Goud (6761696).

Agenda. 17/2 19.30 catechese, 20.30 jeugdsoos; 22/2 10.00-12.00 inloophuis gezamenlijke kerken Puttershoek en Maasdam in de RK kerk, 19.45 Cantorij; 23/2 10.00-11.30 inloopochtend ‘Achter de Plataan’; 24/2 v.a.9.00 ophalen rommelmarkt, 19.30 catechese, 20.30 jeugdsoos.

Tenslotte. Werken we dankbaar in de wijngaard van het koninkrijk van de hemel?

Hartelijke groet, ds. Johan Prosman

Posted in Aktueel | Comments Off on Zondag 19 februari 2017 10.00uur, ds. W.F. van de Woestijne, Strijen

Zondag 12 februari 2017 10.00uur, ds. J. Prosman, themadienst

Bloemen. Zondag gingen de bloemen met een hartelijke groet van ons allemaal naar mw. A.H. Besseling.

Afgelopen zondag. We kijken terug op een dankbare dienst! Allemaal lof en dank voor Gods goedheid: ‘Prijs de HEER mijn ziel, vergeet niet één van Zijn weldaden’ (Psalm 103:2). Psalm 103 is een Bijbel en een liedboek op zich: Een golf van vreugde over de verlossing van al die andere golven die in het leven over ons heen kunnen spoelen. We zongen, baden, luisterden. Ontelbare zegeningen. De grootste, steeds terugkerende, golven die ons leven overspoelen zijn wel de steeds terugkerende schuldencrisis, ziekte en de dood. Maar God onze Vader verlost ons door Jezus Christus! Eén grote golf van bevrijdende en verlossende liefde.

De nevendienst sloot daar prachtig bij aan. Daar ging het erom dat wij zout en licht zijn in de wereld (Matteüs 5:13-16). Dat heeft de Heer Jezus zelf gezegd! En inderdaad, als je leeft uit Psalm 103, dan ben je smaakmaker en dan geef je licht. Dan ben je een zegen!

Komende zondag. We hebben weer een thema-dienst! Het thema is: Dat is wel genoeg! We lezen hierover uit Matteüs 20:1-16. Er waren mensen die weer eens iets niet eerlijk vonden: de mensen die te elfder ure waren komen meehelpen, kregen zomaar hetzelfde loon als degenen die de hele dag in de brandende zon hadden gewerkt… De laatsten worden de eersten. Gelukkig maar! Want anders hadden de arbeiders van het laatste uur niet eens brood kunnen kopen voor zichzelf en hun gezin. Genadebrood van genadeloon. En dat is wel degelijk eerlijk! En bovendien was het eerlijk en genoeg voor de werkers van het eerste uur. De muziek wordt verzorgt door Hans v.d. Weg (orgel), Els in ’t Veld (piano) en Marianne v.d. Berg (dwarsfluit).

Omzien naar elkaar. Denkt u aan onze zieken? En aan iedereen die verder extra zorg en aandacht nodig heeft? We hebben zondag in de kerk gebeden voor hen: mw. M. Goud-Rijsdijk, mw. S. Reedijk, dhr. C. Peet en dhr. E. Guis, en alle anderen. We hebben gebeden voor fam. De Lange, die afgelopen week afscheid moesten nemen van opa Klomp.

We laten het niet bij bidden in de kerk. U hebt vast weer een van de briefjes meegenomen bij de uitgang. Thuis bidden we immers ook. En we zoeken onze broeders en zusters op, of sturen hen even een berichtje van meeleven.

Koster. We namen zondag afscheid van mw. Lien Blanker. Samen met Flip een keer vooraan in de kerk, in plaats van achteraan in de kostersbank. Mooi samen in het zonnetje! We zijn dankbaar voor de manier waarop jullie al die 15 jaar al dit belangrijke werk voor ons hebben gedaan (met de hulp erbij, die Lien zeker niet onvermeld wilde laten!)! Veel goede woorden klonken er in de kerk en daarna bij het koffiedrinken. Ook aan het adres van onze nieuwe koster, Rook de Vlaming.

Allemaal van harte Gods zegen en veel vreugde gewenst met de (nieuwe) plaats die jullie mogen hebben in de gemeente!

Leerhuis. Donderdag 16 februari houden we weer een leerhuis. Als thema hebben we ‘de missie van de kerk vandaag’ in onze samenleving. Moeten we aan de rand toekijken? Moeten we ons politiek roeren? Of…? Iedereen heel hartelijk welkom!

Boekenmarkt. De opbrengst van de opruimingsboekenmarkt zaterdag 4 februari was €376,45. Een prachtig bedrag! Alle vrijwilligers en bezoekers hartelijk dank.

Agenda. 10/2 19.30 catechese, 20.30 jeugdsoos; 11/2 kopij Hervormd Contact; 13/2 19.00 gebedskring, 20.00 Bijbelkring;  15/2 10.00-12.00 inloophuis gezamenlijke kerken Puttershoek en Maasdam in de RK kerk, 19.45 Cantorij; 16/2 10.00-11.30 inloopochtend ‘Achter de Plataan’, 19.45 leerhuis;  17/2 10.00 Bijbelkring ‘t Huys te Hoecke, 10.15 vrouwengesprekskring, 19.30 catechese, 20.30 jeugdsoos.

Tenslotte. Zullen we leven zoals Psalm 103 ons voorzingt: dankbaar en zegenend?

Hartelijke groet, ds. Johan Prosman

Posted in Aktueel | Comments Off on Zondag 12 februari 2017 10.00uur, ds. J. Prosman, themadienst

Pannenkoekenmiddag, woensdag 8 februari van 12:30 tot 14:30

Woensdag 8 februari, organiseert de jor World Servants een pannenkoeken middag.

voor meer info, klik op onderstaande foto.

 

Posted in Aktueel | Comments Off on Pannenkoekenmiddag, woensdag 8 februari van 12:30 tot 14:30

Zondag 5 februari 2017 10.00uur, ds. G.H. van der Graaf, Rhoon

Bloemen. Zondag gingen de bloemen met hartelijke groet en goede wensen naar dhr. E. Guis.

Afgelopen zondag. We vierden zondag het Heilig Avondmaal. Rond de tafel merkten we dat onze Heer en Heiland er Zelf ook was. De tekenen van brood en wijn verhieven onze harten tot Hem! Hij deelde Zichzelf uit aan ons: Hij wil ons kruis dragen. Hij verlost ons. Wat een feest van blijdschap dat Hij alles voor ons heeft overgehad. Dat geeft ons geloof kracht. Dit maakt ons zalig, hemels gelukkig. Met Hem, De Zalige Zelf, De Arme van geest/nederige van hart, De Treurende, De Zachtmoedige, De Hongerige en Dorstige naar recht, De Barmhartige, De Zuivere van hart, De Vredestichter, De Vervolgde om de gerechtigheid, De Gescholdene.

Wij namen Zijn kruis op. En wij ontvingen zomaar met Hem het koninkrijk van de hemel, troost, Gods schepping als erfenis, verzadiging van Gods recht, barmhartigheid. Gods kinderen mogen we zijn. We ontvingen hemels loon, net als de profeten voor ons…! Precies zoals we lazen in Matteüs 5: 1-12.

Bij het zondagmiddag-zanguur hebben we over deze blijheid en dankbaarheid heerlijk gezongen.

Komende zondag. We wensen elkaar een gezegende dienst met onze gastvoorganger. De nevendienst werkt uit Matteüs 5:13-16. Het thema is ‘Ik zie het aan je’. Wat is er te zien dan? Jezus vertelt over het zout van de aarde en het licht van de wereld: dat zijn jullie, zegt Hij. Jullie kunnen de wereld anders maken. Jullie geven smaak aan de wereld. Jullie geven dat de wereld langer meegaat. Jullie laten het licht schijnen, zoals een lamp op een standaard, een stad op een berg.

 Omzien naar elkaar. Elke zondag klinken de namen van onze zieken in de gebeden. En bij de uitgang hangt een briefje met adressen van hen die wel een stukje medeleven kunnen gebruiken.

Volgens het Evangelie zijn er twee soorten zalige mensen: de treurenden, want zij zullen getroost worden. En de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden.

We leven mee met mw. M. Goud-Rijsdijk, mw. S. Reedijk, dhr. C. Peet en dhr. E. Guis, en alle anderen.

(Vacature) koster. We nemen zondag afscheid van onze koster, mw. Lien Blanker. Samen met haar Flip heeft ze 15 jaar de dorpel en alles eromheen beheerd. We zijn haar daar heel dankbaar voor. We wensen jullie van harte Gods zegen met de rijke herinneringen en met het nieuwe plaatsje dat jullie nu in de kerk gaan innemen!

Bij de koffie na de morgendienst kunnen we hen ten afscheid de hand drukken en/of op andere wijze onze blijken van waardering tot uitdrukking brengen.

We hebben inmiddels een nieuwe koster gevonden: tot onze vreugde neemt dhr. Rook de Vlaming de open plaats in. Dankbaar zijn we dat we zo snel weer een koster hebben. Van harte wensen we je Gods zegen en veel vreugde bij de uitoefening van deze belangrijke taak.

Actie Kerkbalans 2017. Tot deze zondag loopt actie kerkbalans nog. De antwoordstrook met uw VRIJWILLIGE bijdrage wordt opgehaald door de vrijwilligers. Samen houden we onze kerk financieel gezond. Samen houden we Gods gift in ere: het Evangelie dat mensen met elkaar en met God verbindt.

Boekenmarkt. Zaterdagmorgen 4 februari van 9.00-12.00u staat de boekenbus weer op het kerkplein. En LET OP! Er is ook GROOTSE OPRUIMING! 50% korting op het aanbod in de hal van het Ontmoetingscentrum (info: www.kerkmaasdam.nl/aktiviteiten/boekenmarkt.

Agenda. 3/2 10.15 vrouwengesprekskring, 19.00 weeksluiting ‘t Huys te Hoecke, 19.30 catechese, 20.30 jeugdsoos; 4/2 9.00-12.00 Boekenbus/ACTIE Boekenmarkt; 6/2 19.45 kerkenraad;  8/2 10.00-12.00 inloophuis gezamenlijke kerken Puttershoek en Maasdam in de RK kerk, 19.45 Cantorij; 9/2 10.00-11.30 inloopochtend ‘Achter de Plataan’; 19.00 belijdeniscatechese; 10/2 19.30 catechese, 20.30 jeugdsoos; 11/2 kopij Hervormd Contact; 13/2 19.00 gebedskring, 20.00 Bijbelkring.

Tenslotte. De zaligheid die we ontvangen hebben, willen we gestalte geven door Jezus te volgen. Uit onze dankbare daden zal blijken dat wij van Hem zijn.

Hartelijke groet, ds. Johan Prosman

Posted in Aktueel | Comments Off on Zondag 5 februari 2017 10.00uur, ds. G.H. van der Graaf, Rhoon

Zondag 29 januari 2017 10.00uur, ds. J. Prosman, Heilig Avondmaal

Bloemen. Zondag gingen de bloemen met hartelijke groet en vergezeld met onze gebeden naar mw. S. Reedijk.

 

Afgelopen zondag. We namen afscheid van twee ouderlingen: mw. J.W. Vree-van Dongen en dhr. M.R. de Lange. Zij zijn weer ‘gewoon’ gemeentelid. Hoe gewoon dat is? Niet zo heel gewoon! Je blijft daarmee nog altijd deel van het lichaam van Christus. Dat is meer dan bijzonder! We bidden dat jullie ook hierin rijk gezegend zullen zijn! We bedanken jullie nogmaals voor jullie inzet om Christus’ gemeente te leiden. We danken God dat Hij jullie aan ons gaf!

Dankbaar zijn we ook voor de herbevestiging van diaken H.C. (Heleen) Commijs – in ‘t Veld en voor onze nieuwe ouderling, mw. W.H. (Wilma) Meuzelaar-van Kesteren. God schenkt ons mensen die ons willen helpen Zijn weg te gaan. Hij zorgt ervoor dat pastoraat en diaconie doorgaan. We weten allemaal hoe belangrijk dat is!

Elke keer weer kunnen we zeggen: het is weer begonnen! Zoals Het Licht ging schijnen in het duistere Galilea (Matteüs 4:16), zo ook bij ons. Zoals Jezus gewone mensen riep Hem te volgen, zo roept Hij ook ons. Mensenvissers maakt Hij ons: mensen die zo innemend zijn, dat ze mensen voor zich en voor Jezus innemen.

 

Komende zondag. We vieren zondag weer het Heilig Avondmaal. Wij gedenken Jezus’ liefdeoffer voor ons. Hij is in de tekenen, brood en wijn, hoogstpersoonlijk aanwezig. Bij de diepe ernst van Zijn offer, maakt dat ons vooral blij en dankbaar! Hij is niet alleen de Heer Die voor ons stierf, maar juist ook Degene die de dood overwint en nu als de Levende Heer bij ons is.

Bij dat zalige geluk past de lezing uit het evangelie die op het rooster staat heel goed. Met de nevendienst lezen we de beroemde zaligsprekingen (Matteüs 5:1-12). Je mag blij zijn als je discipel van Jezus bent. Het is zalig Hem zondag weer te ontmoeten bij God thuis in de kerk!

 

Omzien naar elkaar. We bidden, op zondag in de kerk en de andere dagen erbuiten, voor onze zieken: mw. M. Goud-Rijsdijk, mw. S. Reedijk, dhr. C. Peet, dhr. A. In ‘t Veld, dhr. J. Sluimer (krijgt binnenkort bestralingen) en dhr. E. Guis (vorige week opgenomen geweest vanwege ernstige longproblemen).

Wij willen hen graag helpen alle zorgen in Gods vaderhand te leggen. Hij is het die ons hele leven eeuwig draagt.

 

Overleden. Afgelopen zondag hebben we in een moment van stilte onze zuster mw. Hendrika Margaretha de Geus-Brandt herdacht. Vorige week zondag 15 januari overleed zij op 84-jarige leeftijd. We kennen haar allemaal uit de tijd dat zij het drukwerk voor de kerk verzorgde. Vrijdag 20 januari is zij begraven achter de kerk. We leven mee met de nabestaanden.

We leven ook mee met mw. Rie van den Berg. Zij moest vorige week afscheid nemen van haar zuster uit Rotterdam.

 

Vacature koster. We zoeken een nieuwe koster. Mw. Lien Blanker neemt afscheid. Weet u iemand, of zou u zelf deze inspirerende, belangrijke en uitdagende taak willen vervullen, meld u dat dan bij een van de kerkrentmeesters.

 

Actie Kerkbalans 2017. Van zaterdag 21 januari tot zondag 5 februari loopt actie kerkbalans. U ontvangt van onze kerkrentmeesters een brief in uw brievenbus, waarin uw VRIJWILLIGE bijdrage wordt gevraagd voor 2017. Met onze bijdragen kunnen wij onze kerk in balans houden, financieel gezond. Zo kunnen we als kerk blijven doen waar we voor geroepen zijn: Verbinden – onderling en met God. Vult u de antwoordstrook vast in, zodat de vrijwilliger die bij u kunnen komen ophalen?

 

Poëziekring/Filosofiekring. Ds. Renes wil 2 nieuwe kringen starten. Als u belangstelling hebt, kunt u contact opnemen (06-49308049 / ds.f.l.renes@gmail.com).

 

Agenda. 27/1 10.00 Bijbelkring ‘t Huys te Hoecke, 19.30 catechese, 20.30 jeugdsoos; 30/1 19.00 gebedskring, 19.00 ouderlingenberaad, 20.00 moderamen; 1/1 10.00-12.00 inloophuis gezamenlijke kerken Puttershoek en Maasdam in de RK kerk, 19.45 Cantorij, 19.45 vrouwengesprekskring; 2/2 10.00-11.30 inloopochtend ‘Achter de Plataan’, 14.30 seniorenkring; 19.00 belijdeniscatechese; 3/2 10.15 vrouwengesprekskring, 19.00 weeksluiting ‘t Huys te Hoecke, 19.30 catechese, 20.30 jeugdsoos; 4/4 9.00 Boekenbus.

 

 

Tenslotte. Wij mogen meehelpen Het Licht dat Jezus Christus is, te laten schijnen in de duisternis (Gezang 169: 4).

Hartelijke groet, ds. Johan Prosman

Posted in Aktueel | Comments Off on Zondag 29 januari 2017 10.00uur, ds. J. Prosman, Heilig Avondmaal

Zondag 22 januari 2017, 10.00uur, ds. J. Prosman, Afscheid en bevestiging ambtsdragers

Bloemen. Zondag gingen de bloemen met hartelijke groet naar dhr. A. J. Hoogvliet.

Afgelopen zondag. We hebben een prachtige dienst gehad! Mooie liederen zongen we. Een prachtig verhaal hoorden we. Met een geïnspireerde preek erbij. De wijn was op bij de bruiloft in Kana (Johannes 2:1-12). Dat lijkt wel op de situatie in de kerk vandaag. Dat is/was meer dan erg!

Maar… Jezus zorgde dat er nieuwe wijn kwam. Nieuwe vreugde. Maria’s vertrouwen op haar Zoon Jezus werd niet teleurgesteld! Het was een teken uit de hemel, een teken dat het feest van het Evangelie mag doorgaan. Een teken voor vandaag: een oproep om te geloven in de Heer Jezus, zoals Maria deed. Een teken ook van de grote toekomst. Een teken van de bruiloft van het Lam.

Luistert u wel eens diensten terug op www.kerkdienstgemist.nl?

Komende zondag. Een bijzondere dienst is het zondag. We nemen afscheid van twee ouderlingen: mw. J.W. Vree-van Dongen en dhr. M.R. de Lange. Zij worden weer ‘gewoon’ gemeentelid. We hopen en bidden dat God bij hen blijft zoals Hij hen nabij was in hun ambtsbediening!

Bovendien wordt mw. W.H. Meuzelaar-van Kesteren in deze dienst bevestigd tot ouderling. We zijn verheugd dat we van God weer een ouderling ontvangen! Het is net als in het verhaal van de roeping van de discipelen (Matteüs 4:12‐22), dat we meelezen met de kinderen van de nevendienst. Johannes de Doper is gevangen genomen. Maar Jezus neemt de verkondiging van Johannes over. Hij roept mensen het Koninkrijk van God binnen. Een paar vissers laten hun netten in de steek… Om mee te gaan doen en vissers van mensen te worden! Om mee te helpen met Jezus. Toen is het begonnen en zo begint het steeds weer.

We zijn blij als we nieuwe ambtsdragers krijgen. Maar er zijn ook nog vacatures. Bij ons geldt ook dus nog steeds: Jezus roept: volg Mij. Wie volgt er nog meer?

Omzien naar elkaar. We omringen onze zieken met onze gebeden. We zijn dankbaar dat het beter gaat met M. Goud-Rijsdijk. We zijn er nog niet, maar hoop gloort. Met mw. S. Reedijk gaat het naar omstandigheden goed, maar ze blijft ernstig ziek. Dhr. C. Peet is herstellend van wekenlange chemo en bestralingen. Dhr. A. In ‘t Veld moet nog steeds regelmatig naar het ziekenhuis voor onderzoek.

We bidden dat God, die immers onze Vader is, jullie allemaal nabij is!

We bidden ook voor alle andere zieken, voor hen die verdriet hebben en eenzaam zijn. We bidden om kracht, troost en nabijheid.

Agenda. 20/1 10.15 vrouwengesprekskring, 19.30 catechese, 20.30 jeugdsoos; 23/1 20.00 Bijbelkring; 25/1 10.00-12.00 inloophuis gezamenlijke kerken Puttershoek en Maasdam in de RK kerk, 19.45 Cantorij, 19.45 vrouwengesprekskring; 26/1 10.00-11.30 inloopochtend ‘Achter de Plataan’, 19.00 belijdeniscatechese; 27/1 10.00 Bijbelkring ‘t Huys te Hoecke, 19.30 catechese, 20.30 jeugdsoos; 30/1 19.00 gebedskring, 19.00 ouderlingenberaad, 20.00 moderamen.

Tenslotte. Water in wijn veranderen kan alleen onze Heer Jezus. Maar verlangen naar de vreugde van de bruiloft, en Jezus vragen ons te helpen, zoals Maria deed, dat kunnen wij allemaal.

Hartelijke groet, ds. Johan Prosman

Posted in Aktueel | Comments Off on Zondag 22 januari 2017, 10.00uur, ds. J. Prosman, Afscheid en bevestiging ambtsdragers

Zondag 15 januari 2017 10.00uur, mw. J. Vree-van Dongen, Maasdam

Week van gebed

Woensdag 18 januari 2017, oecumenische dienst van gebed

19.30u, ds. v.d. Berg, ds. Renes, pastor Geurts en ds. Prosman

Bloemen. Zondag gingen de bloemen met hartelijke groet en beterschapswensen naar mw. J. Vermeulen-Zilverschoon.

Afgelopen zondag. We ontmoetten de Wijzen uit het Oosten. We ontdekten wie ze waren, wat ze deden, en hoe ze wijs waren geworden. Vele voorbeeld-wijzen gingen hen voor, leerden we uit het Oude Testament. In Ezra 1 lazen we van koning Cyrus. Hij was net niet helemaal wijs, want hij kwam wel op een wijs idee (inspiratie door God!): de tempel herbouwen, bouwen aan Gods rijk. Hij had er best veel voor over zelfs! Maar hij ging niet zelf op reis. En dan was er Sesbassar, de leider van de Joodse ballingen, die hen terugbracht. En natuurlijk Ezra de Schriftgeleerde. Zij gingen ook echt op reis. Ze gingen de weg van Abraham, ze leken op Daniel, en op Job en zo veel andere Wijzen uit het Oosten. Zij waren allemaal op zoek. Naar Gods rijk, naar vrede. En zo ook de bekende Wijzen uit het Oosten: zij zochten het Kind van Bethlehem, het aller-wijste wat een mens maar doen kan!

Komende zondag. Zondag gaat mw. Vree voor in eigen gemeente. Wij zien ernaar uit! We wensen haar en onszelf een gezegende samenkomst.

De kinderen van de nevendienst gaan aan de slag met het verhaal van de bruiloft in Kana (Johannes 2:1-12). Niemand weet nog wie Jezus is. Hij heeft nog geen wonderen gedaan, geen zieke mensen genezen, geen verhalen verteld. Alleen zijn moeder weet het. Dat blijkt daar op die bruiloft in Kana… Weet jij ook wie Jezus is?

Week van gebed. Volgende week, 15-22 januari, is de (internationale en interkerkelijke) week van gebed. Dit jaar staat de Week van Gebed in het teken van verzoening en terugblikken op 500 jaar Reformatie. De centrale tekst is 2 Korinthe 5:14-20, waarin Paulus ons oproept tot verzoening. Stap voor stap volgen we zijn woorden over de liefde van Christus die ons drijft (vs.14).

Woensdag 18 januari 19.30u houden wij (Hervormd Puttershoek, Gereformeerd Puttershoek, Rooms-Katholiek Puttershoek en Hervormd Maasdam) onze jaarlijkse oecumenische dienst van gebed. We komen bij elkaar in de Hervormde kerk in Maasdam. De collecte is voor Vluchtelingenwerk Hoekse Waard.

Omzien naar elkaar. We leven mee met mw. M. Goud-Rijsdijk. We wensen haar hertel. Ook mw. S. Reedijk blijven we met gebed omringen: dat God haar nabij blijft en geloof en kracht blijft geven in haar ziek zijn. We bidden om genezing en kracht voor dhr. C. Peet. We leven mee met dhr. A. In ‘t Veld, die deze weken onderzoeken ondergaat.

We leven mee met fam. Verrijp, die afgelopen week afscheid moesten nemen van oma Verrijp-Kruithof.

Dat onze hemelse Vader jullie allemaal en iedereen die het moeilijk heeft ondersteunt en troost!

Boekenmarkt. Ondanks het winterse weer bezochten er toch nog een heel aantal mensen zaterdag de Boekenbus. De opbrengst was € 75,-.

Agenda. 13/1 19.30 catechese, 20.30 jeugdsoos; 14/1 kopij Hervormd Contact; 16/1 19.00 gebedskring; 18/1 10.00-12.00 inloophuis gezamenlijke kerken Puttershoek en Maasdam in de RK kerk, 19.45 Cantorij, 19.30 Oecumenische dienst, week van gebed; 19/1 10.00-11.30 inloopochtend ‘Achter de Plataan’, 19.00 belijdeniscatechese; 20/1 10.15 vrouwengesprekskring, 19.30 catechese, 20.30 jeugdsoos.

Tenslotte. Wij wonen hier dan wel niet in het Oosten. En de meesten van ons komen ook niet uit het Oosten. Maar dat hoeft ons er niet van te weerhouden wijs te zijn: Het Kind van Bethlehem te zoeken: in de Schriften en, net als de wijzen, in de tekenen (het gewone leven, sterren, dagelijks brood, enz., van God gegeven, betekent immers meer?).

Wie zoekt, zal vinden. En als je Hem gevonden hebt, vind je vrede!

Hartelijke groet, ds. Johan Prosman

Posted in Aktueel | Comments Off on Zondag 15 januari 2017 10.00uur, mw. J. Vree-van Dongen, Maasdam

Zondag 8 januari december 2017, 10.00uur ds. J. Prosman

Bloemen. Zondag 25 december gingen de bloemen met een hartelijke groet en felicitaties voor hun 45 jarig huwelijk naar dhr. en mw. De Snoo-van Nieuwkoop.

Ook ging er een bos bloemen met hartelijke groet en beterschaps-wensen naar onze koster mw. L.C. Blanker-in’tVeld.

Zondag 1 januari gingen de bloemen met een hartelijke groet naar mw. G. Sint Nicolaas-Leijdens.

Afgelopen diensten. We kijken dankbaar terug op alle diensten rond kerst en oud en nieuw. In de kerstnachtdienst vierden we dat in Jezus Christus God hoogstpersoonlijk op aarde neerdaalde. We hebben geluisterd, uit volle borst gezongen, genoten van de muzikanten. We deden in de kerstnacht met de engelen mee… Het aardse werd verlicht tot het hemelse. Dat is Kerstfeest: hemelse vrede op aarde!

Kerstmorgen liepen we met de herders mee, omdat we het met hen wilden meemaken. Het gewone leven maken we al mee, net als iedereen. Maar kijkend in de kribbe maakten we HET mee: verwondering over het mysterie van Gods eeuwige liefde. Dat Hij zo dichtbij wilde komen… Ere zij God!

Oudejaarsavond hoorden we wijze woorden van Salomo: denk nu niet dat het vroeger beter was (Prediker 7: 10). Alleen maar spijtig omkijken is niet nodig. Leg alles, verleden, heden en toekomst, maar in Gods handen, zo zongen we daarop: beveel gerust uw wegen.

Zondag nieuwjaarsmorgen viel precies op de 8e dag na kerstfeest: de dag van de besnijdenis. Dat wees al op Goede Vrijdag begrepen we van Paulus (Kolossenzen 2: 11, 12). Het is niet alleen Jezus’ besnijdenis, maar ook de onze. En dat voelden we: Jezus’ besnijdenis/lijden snijdt door onze ziel. Gelukkig is het daarbij niet gebleven: het gaat op Pasen aan. Voor de besnijdenis ontvangen wij de doop: niet alleen sterven, maar juist de opstanding uit de dood. We blijven onze Heer op de voet volgen! Want ook dat willen we meemaken, voelen tot diep in onze ziel.

Komende zondag. Met de kinderen van de nevendienst volgen we een paar Wijzen uit het Oosten. Als alles achter de rug lijkt te zijn, zijn daar opeens die vreemdelingen, op zoek naar de Nieuwe Koning van de Joden… Zij hebben Zijn stralende ster gezien. Wie zijn zij toch? ‘Gewone’ wijzen? Of misschien juist Bijbelgeleerden uit Babel, zoals Ezra? We lezen Matteüs 2: 1-12.

Omzien naar elkaar. Onze koster, mw. L.C. Blanker-in’tVeld is voor kerst enkele dagen in het ziekenhuis geweest. Gelukkig gaat het weer steeds beter. Mw. J. Vermeulen-Zilverschoon is rond de kerstdagen aan haar heup geopereerd. We zijn dankbaar dat het goed gaat en dat je weer thuis bent. Mw. G. Sint Nicolaas-Leijdens is gelukkig niet meer aan huis gebonden. Dhr. A. Hoogvliet kwam vlak voor kerst thuis uit het ziekenhuis. Mw. M. Goud-Rijsdijk is nog steeds herstellend van haar bestralingen. Mw. A. Goud is klaar met haar behandelingen: zij hoeft pas over maanden weer op controle te komen! Mw. S. Reedijk verblijft ziek thuis. Dhr. C. Peet is bijna klaar met chemo en bestralingen.

We bidden onze Vader in de hemel om Zijn genezende en troostrijke nabijheid voor jullie allemaal!

Boekenmarkt. Zaterdag 7 januari 2017 staat de Boekenbus ‘Stap in de wereld van boeken’, ‘s morgens weer op het Kerkplein, Raadhuisstraat 35. De openingstijd is met ingang van het nieuwe jaar verruimd van 9.00 uur tot 12.00 uur. Er is een nieuw aanbod van Groot-letter-boeken.

Cantorij. Na een paar maanden proef is er voldoende animo om vanaf januari definitief met de Cantorij van start te gaan. We oefenen op woensdagavond van 19.45u tot 20.45u in de kerk, daarna is er koffie in het Ontmoetingscentrum.

Agenda. 6/1 10.15 vrouwengesprekskring; 7/1 9.00-12.00 Boekenbus; 9/1 20.00 Bijbelkring; 11/1 10.00-12.00 inloophuis gezamenlijke kerken Puttershoek en Maasdam in de RK kerk, 19.45 Cantorij; 12/1 10.00-11.30 inloopochtend ‘Achter de Plataan’, 14.30 Seniorenkring, 19.00 belijdeniscatechese; 13/1 19.30 catechese, 20.30 jeugdsoos 14/1 kopij HC.

Tenslotte. Iedereen die we het nog niet persoonlijk hebben kunnen doen, wensen wij van harte een zegenrijk en gelukkig nieuwjaar! Dat we ook dit jaar samen de weg van Jezus onze Heer mogen volgen.

ds. Johan Prosman

Posted in Aktueel | Comments Off on Zondag 8 januari december 2017, 10.00uur ds. J. Prosman

Zaterdag 24 december 2016 22.00 uur ds. J. Prosman, Kerstnachtdienst, Zondag 25 december 2016 10.00uur, ds. J. Prosman, Kerstmorgen, Zaterdag 31 december 2016 19:30 uur, ds. F. L. Renes, Puttershoek gezamenlijke oudejaarsavonddienst in Maasdam met de Gereformeerde Kerk Zondag 1 januari 2017 10.00uur ds. J. Prosman, nieuwjaarsmorgen

Bloemen. Zondag gingen de bloemen met een hartelijke groet en felicitaties naar dhr. en mw. Veldhoen – Barth.

Afgelopen diensten. We kijken dankbaar terug op een zegenrijke adventszang-dienst op vrijdagavond 16 december. Een prachtig initiatief dat navolging verdient! Onze Cantorij (in oprichting) moedigen we aan om zo door te gaan. Het was prachtig wat jullie met Els, 4You, Marlou, Hans en Annemarie aan muziek hebben neergezet. En bovendien: Het was echt advent: kom tot ons, de wereld wacht…

En toen was er alweer de laatste zondag van Advent! Het visioen van Jesaja stond centraal: ‘Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen’ (Jesaja 2:4). Wie brengt er vrede? God! Onze Heer Jezus! Hij brengt vrede in mensenharten. Hij zal tenslotte vrede brengen op heel de aarde. Daarnaar te verlangen, daarvoor te leven, dat is Advent!

Komende diensten. We zien uit naar Kerstfeest: het feest van de geboorte van Jezus is zo’n geweldig wonder!

Kerstnachtdienst. Interkerkelijk jongerenkoor Challenge uit Dordrecht, organist Hans van de Weg en trompettist Jeroen Tempelman verlenen hun medewerking. Het thema is: ‘HET LEVEN daalt neer op aarde’. Door de geboorte van onze Heer Jezus deelt God Zijn eigen leven met ons. Een groter wonder is toch niet denkbaar? Dat moet verkondigd, beleefd en bezongen worden! Dat neemt ons op in Gods heerlijkheid! Vrede op aarde… Wat kun je daarnaar verlangen!

Kerstmorgen. Kerstfeest op zondagmorgen, dat is niet elk jaar zo… Dat moet je meemaken! Dat zegt het thema dan ook: ‘Maak het mee!’. De herders zagen van het ene op het andere moment de hemel op aarde neerdalen. En daarna moesten ze op weg om een nog veel groter wonder mee te maken: Het Kind in de kribbe. Wij gaan met hen mee, want wij willen dat ook meemaken.

De muziek wordt verzorgd door Piet Vree (orgel), Kimberley Roelvink (saxofoon) en Fenny Prosman (piano). Het kinderkerstverhaal wordt verteld door Constance Verplancke. En dan mag de dominee ook nog preken!

Oudejaarsavond. De oudejaarsavonddienst is dit jaar in onze kerk. Samen met de Gereformeerde Kerk Puttershoek-Maasdam kijken we terug op een gezegend AD 2016.

Zondag-nieuwjaarsmorgen. Nieuwjaarsmorgen is ook al op zondag… We staan met de kindernevendienst stil bij de besnijdenis en naamgeving (Lukas 2:21). Het kind krijgt de naam Jezus, ‘De Heer redt’. Want Hij redt de wereld van de zonde en dood. Niet alleen Jozef en Maria zijn blij met Hem. Ook wij zijn blij dat Hij gekomen is!

Omzien naar elkaar. Mw. G. Sint Nicolaas-Leijdens is nog steeds ziek thuis. Dhr. A. Hoogvliet verblijft nog in het Albert Schweitzer-ziekenhuis, Dordwijk. Mw. M. Goud-Rijsdijk is herstellend van haar bestralingen. Dhr. J. Sluimer mogen we de laatste weken steeds weer in de kerk zien. We bidden dat het lang zo goed blijft gaan. Mw. A. Goud is herstellend van haar chemokuren. Mw. S. Reedijk verblijft ziek thuis. Dhr. C. Peet zit midden in de therapie (chemo en bestralen). We zijn dankbaar met mw. J.W. Vree-van Dongen dat de uitslag van de onderzoeken meeviel!

We blijven voor jullie bidden. Juist met Kerstfeest beseffen we hoe God ons nabij is in ons eindige bestaan. Dat Hij het is die ons opheft tot meer, eeuwig meer. Dat geeft hoop, kracht en geloof!

Huwelijksjubilea. We feliciteren hier (nogmaals) de jubilerende echtparen. Dhr. en mw. Veldhoen-Barth waren donderdag 15 december 50 jaar getrouwd. En dhr. en mw. de Snoo-van Nieuwkoop waren zaterdag 17 december 45 jaar getrouwd.

Kerst-Rommelmarkt. Iedereen hartelijk dank: sjouwers, klusjesmensen, verkopers, cateraars, enz.. Het was weer geweldig! En natuurlijk de (minstens) 175 bezoekers/kopers ook bedankt! We zien zeer dankbaar terug op een prachtige Kerst-Rommelmarkt. De bruto opbrengst bedroeg € 1.667,20. De Rommelmarkt-commissie.

Achter de Plataan. Vanaf 5 januari is iedereen weer van harte welkom bij onze inloopochtend!

Agenda. 23/12 10.15 vrouwengesprekskring, 19.30 catechese, 20.30 jeugdsoos; 24/12 22.00 Kerstnachtdienst; 25/12 10.00 kerstmorgendienst; 26/12 16.00 kerstdiner; 28/12 19.45 vrouwengesprekskring; 31/12 19.30 oudejaarsdienst; 1/1 koffiedrinken en nieuwjaar wensen na de morgendienst; 2/1 19.00 gebedskring; 4/1 10.00-12.00 inloophuis gezamenlijke kerken Puttershoek en Maasdam in de RK kerk; 5/1 10.00-11.30 inloopochtend ‘Achter de Plataan’, 19.00 belijdeniscatechese; 6/1 10.15 vrouwengesprekskring.

Tenslotte. De eerste dag na kerst hoop ik mijn 51e verjaardag te vieren. Zondag 1 januari mag u het allemaal mee komen vieren. Ik trakteer bij het nieuwjaar wensen bij de koffie na de dienst.

Iedereen een gezegend Kerstfeest en een goede jaarwisseling!

ds. Johan Prosman

Posted in Aktueel | Comments Off on Zaterdag 24 december 2016 22.00 uur ds. J. Prosman, Kerstnachtdienst, Zondag 25 december 2016 10.00uur, ds. J. Prosman, Kerstmorgen, Zaterdag 31 december 2016 19:30 uur, ds. F. L. Renes, Puttershoek gezamenlijke oudejaarsavonddienst in Maasdam met de Gereformeerde Kerk Zondag 1 januari 2017 10.00uur ds. J. Prosman, nieuwjaarsmorgen