Maasdam: 23 december 2018 10.00 uur Dhr. H. Klink uit Ouddorp 4e Advent

24 december 2018 22.00 uur Kerstnachtdienst Mw. E. Kleinjan uit Strijen

m.m.v. Cantorij van Maasdam en Diva o.l.v. Els in ’t Veld

 

25 december 2018 10.00 uur Ds. T. Meijer uit Puttershoek

Kerstfeest van de kindernevendienst

 

30 december 2018 10.00 uur Dhr. P. Reedijk uit Puttershoek

 

31 december 2018 19.30 uur Ds. R. ten Napel uit ’s Gravendeel – Oudejaarsdienst

 

6 januari 2019 10.00 uur Drs. R.D. van Schouwen uit Honselersdijk

 

De bloemen gingen met een hartelijke felicitatie naar het echtpaar A. in ’t Veld-Groeneveld vanwege het feit dat zij afgelopen zondag precies 60 jaar getrouwd waren. Op 15 december was het echtpaar J. Vermeulen-Nouwen 40 jaar getrouwd.  Wij wensen beide echtparen nog vele goede jaren in liefde en gezondheid toe.

Afgelopen zondag ging Dhr. R. Verkaik uit Hardinxveld-Giessendam bij ons voor. De schriftlezing kwam uit Ruth 1. Het verhaal van Naomi en Ruth. Hoe Naomi met haar buitenlandse schoondochters terug wil keren uit Moab naar Bethlehem. Ruth gaat met Naomi mee. Uw land is mijn land Uw God is mijn God. Vol verwachting op weg naar Bethlehem. Zijn wij ook zo op weg naar Bethlehem? Kijken wij ook uit naar het kerstkind?

Komende zondagen: De komende weken hebben wij verschillende vieringen op onze agenda staan.

De juiste data met aanvangstijden kunt u elders in dit blad vinden.

Zondag 23 december hoopt bij ons Dhr. Klink uit Ouddorp voor te gaan. Het verhaal van de kindernevendienst komt deze week uit Lucas 1 vers 39-45 Ontmoeting: Deze week lezen we het verhaal over Elisabet, een oude vrouw die een kind verwacht. Haar man Zacharias heeft van een engel gehoord dat ze een kind zullen krijgen en dat hij Johannes zal heten. Als Elisabet bezoek krijgt van haar nichtje Maria, beweegt haar kind in haar buik. Ze weet dat Maria ook een kind verwacht, dat de Heer geboren zal worden. Op maandag 24 december hopen wij met elkaar de kerstnachtdienst te vieren o.l.v. Mw. E. Kleinjan het thema van deze dienst is: “Het wordt kerst, God is dichtbij” Onze cantorij en Diva o.l.v. Els in ’t Veld zullen hun medewerking verlenen. Dinsdag 25 december zullen wij in de morgendienst het kerstfeest van de kindernevendienst vieren. Voorganger is Ds T. Meijer.

Het project van de kindernevendienst wordt afgesloten met lezingen uit Lucas 2 vers 1-20.

Lichtpunt Hoe zou het zijn als de wereld er plotseling totaal anders uit gaat zien, mooier dan je ooit had gedacht? Dat gebeurt bij de herders in het verhaal. Er verschijnen engelen uit de hemel die de vrede uitroepen en in de stal ligt het kind dat God dichtbij brengt. Zondag 30 december hoopt Dhr. P. Reedijk bij ons voor te gaan. Het verhaal van de kindernevendienst komt wederom uit Lucas 2 vers 25-40 Simeon en Hanna Het verhaal van Jezus begon in een stal: op een onbelangrijke plaats. Vandaag gaat het verder bij de tempel. Dat is ook de plek waar Simeon en Hanna het kind Jezus vinden. Ze herkennen in hem de langverwachte, de Messias die komen zou. Op maandag 31 december hebben wij onze oudejaarsviering o.l.v. Ds. R. ten Napel uit s- ‘Gravendeel. Zondag 6 januari 2019 hoopt Dhr. van Schouwen uit Honselersdijk bij ons voor te gaan. Het verhaal van de kindernevendienst komt dan uit Mattheus 2 vers 1-12 Stralende ster Vandaag horen we hoe wijzen uit het Oosten een licht zien stralen in de donkere nacht. Daardoor weten zij: er is een koningskind geboren! Het brengt hen in beweging en het betekent een nieuw begin.

Bericht van overlijden: Afgelopen week hebben wij bericht van overlijden ontvangen van ons gemeentelid Mw. Elisabeth den Boer-van Maanen op de gezegende leeftijd van 96 jaar.

De laatste jaren woonde Mw. den Boer in Puttershoek in “de Wijk van je Leven”. Heel jong is Mw. den Boer reeds weduwe geworden en stond zij alleen voor de opvoeding van haar kinderen.

Op zaterdag 15 december is Mw. den Boer begraven op de begraafplaats in Puttershoek.

Wij wensen de kinderen en kleinkinderen Gods troostende nabijheid toe. Ook de troostende woorden op de voorkant van de rouwbrief zijn goed om te onthouden: “Wat je in je hart bewaart, raak je nooit meer kwijt”. Veel sterkte voor alle nabestaanden.

Omzien naar elkaar: Wij denken dan aan de volgende zieken in onze gemeente. Voor alle hier genoemde zieken en rouwdragenden vragen wij uw voorbeden.  Ook vragen wij uw gebeden voor diegene die niet genoemd zijn maar wel zorgen hebben rondom ziek zijn of rouw dragend zijn. Vat moed, bedroefde harten, de koning nadert al. Vergeet uw angst en smarten, daar Hij u helpen zal. Er is weer nieuwe hoop: Hij noemt u zijn beminden, in ’t woord laat Hij zich vinden, in avondmaal en doop. NLB 440-2.

Agenda voor de komende periode: Vrijdag 21 december 19.45 uur repetitie Cantorij, woensdag  26 december 16.00 uur Kerstdiner in het OC. Zaterdag 5 januari De Boekenbus ‘Stap in de wereld van boeken’ op het kerkplein aan de Raadhuisstraat 37 in Maasdam. De Boekenbus is geopend van 9.00 tot 12.00 uur. Zondag 6 januari na de kerkdienst koffiedrinken met Nieuwjaar wensen.

Zo mogen wij op weg gaan naar het kerstfeest en het nieuwe jaar. Voor alles hierboven aangekondigd geldt “Deo Volente”. Advent is kijken naar wat komt, Advent is durven dromen.

Is licht zien in de duisternis, geloven dat God met ons is en dat Zijn rijk zal komen.

Namens de kerkenraad wensen wij u Gezegende Kerstdagen en een goede Jaarwisseling toe.

Hartelijke Groet Toos Israel Biesheuvel.

 

 

 

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Maasdam: 23 december 2018 10.00 uur Dhr. H. Klink uit Ouddorp 4e Advent

Hervormdcontact december 2018

Het Hervormdcontact van december staat online.

Hervormd Contact

 

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Hervormdcontact december 2018

Boekenmarkt nieuws….

Wel en wee in de wereld van boeken.

Boekenmarkt

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Boekenmarkt nieuws….

16 december 2018 Maasdam: 10.00 uur Dhr. R. Verkaik, Hardinxveld-Giessendam

De bloemen van afgelopen zondag gingen naar de Fam. van der Vlis uit Puttershoek met een hartelijke groet en ter bemoediging.

Afgelopen zondag mochten wij met elkaar het Heilig Avondmaal vieren. Voorganger was Ds. G.E. van der Hout uit Lekkerkerk. Het was zondag 2e Advent. De verkondiging kwam uit Nahum 2 (trooster), waarin de profeet uitkijkt naar de bergen rondom Jeruzalem en zegt daar komt een boodschapper: Hij kondigt vrede aan. Zo mogen wij ook uitkijken naar de komst van onze heer Jezus Christus met kerst. Hebben wij ook zo’n mooi toekomstperspectief in ons eigen leven?  Laten wij kijken wat Onze Here God doet in ons leven. Wij moeten ons hoofd maar vooral ons hart omhoogheffen.

Wij mogen uitkijken naar zijn komst tijdens deze advents periode.

Komende zondag: Hoopt Dhr. R. Verkaik uit Hardinxveld-Giessendam bij ons voor te gaan.

Het is de 3e zondag van Advent. Het thema van de kindernevendienst komt uit Sefanja 3 vers 14-20

Vreugde In de tijd van de profeet Sefanja is Jeruzalem in de ban van andere goden. Zelfs de tempel is ontheiligd. Maar er komt een dag dat God weer midden tussen zijn volk zal zijn. Mensen komen tevoorschijn uit hun schuilplaatsen. Het is feest en tussen de puinhopen wordt gedanst.

Omzien naar elkaar: Er zijn in onze gemeente nog steeds meerdere zieken en rouwdragenden.

Ook voor de hier niet genoemden zieken vragen wij uw voorbeden. Achter in onze kerk hangen wekelijks de briefjes met namen en adressen, zodat U een kaartje of bezoekje kunt regelen. Ga stillen in den lande, uw koning tegemoet, de intocht is op handen van Hem die wonderen doet. Gij die de Heer verwacht, laat ons voor alle dingen Hem ons hosanna zingen. Hij komt, Hij komt met macht.

Rommelmarkt: vandaag 14 december wordt de kerstrommelmarkt gehouden op het kerkplein en in het ontmoetingscentrum. Mis de gezellige sfeer niet en kom vandaag even langs tussen 14.00 en 17.00 uur.

Choral Evensong: Op woensdag 5 december vond de Choral Evensong in onze kerk plaats. Ondanks de datum was er een geweldige opkomst. Zo blijkt dat deze avonden bijzonder in de smaak vallen en het bezoeken meer dan waard zijn. Op woensdag 19 december is de laatste Choral Evensong in de Laurentius kerk in Mijnsheerenland met medewerking van het Laurens Kamerkoor. De aanvang is 19.30 uur.

Inmiddels een mooie traditie in de weken voorafgaand aan kerst.

Kerstboom: Op vrijdag 7 december hebben wij de lampjes in de kerstboom op het kerkplein weer mogen ontsteken. De kerstboom was geplaatst door de Gemeente Binnenmaas. Wethouder H. van Etten verzorgde namens de gemeente een toespraak waarna onder het zingen van kerstliederen de lampjes ontstoken werden.

De muziek werd traditiegetrouw verzorgd door een kopergroep van “Maasmuziek” o.l.v. Sonja van der Hooft.

Na afloop kon iedereen zich opwarmen met warme chocolademelk met slagroom aangeboden door “de Hoeksche Zuivel” van de familie Commijs. Nogmaals iedereen hartelijk dank voor de medewerking.

Wij hopen dat deze traditie ook in de nieuwe gemeente “Hoeksche Waard” gehandhaafd kan worden.

Kerstdiner op 26 december er zijn nog enkele plaatsen vrij om deel te nemen aan het Kerstdiner op 2e Kerstdag. Voor informatie en opgave kunt u contact opnemen met Elly Snel 078-6764169 of Joke Moelker 078-6763208. Agenda voor de komende week: Maandag 17 december: 19.00 uur gebedskring in de consistorie

Woensdag 19 december 10.00-12.00 uur inloophuis gez. Kerken in de RK-kerk te Puttershoek. 19.30 uur Choral Evensong Hervormde Kerk Mijnsheerenland 19.45 uur repetitie cantorij van Maasdam. Donderdag 20 december 10.00-12.00 uur Inloophuis “Achter de Plataan”. Vrijdag 21 december 10.15-11.45 Vrouwenbijbelkring. Tot slot: Wil ik u namens de kerkenraad een gezegende week toewensen. Advent is kijken naar wat komt, Advent is durven hopen, Het kerstkind is een nieuw begin. We slaan een weg van vrede in. Die moet je verder lopen. Een hartelijke groet namens de kerkenraad: Toos Israel Biesheuvel.

 

 

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor 16 december 2018 Maasdam: 10.00 uur Dhr. R. Verkaik, Hardinxveld-Giessendam

Zondag 9 December 2018 10.00 uur Ds. G.E. van der Hout uit Lekkerkerk Viering Heilig Avondmaal 16.00 uur Zanguurtje in de kerk

De bloemen gingen afgelopen zondag naar Mw. Lien Blanker-in ’t Veld met een van Harte Beterschap en sterkte wens namens onze gemeente.

Afgelopen zondag: was de 1e zondag van Advent, de tijd van uitzien naar de komst van onze Heer Jezus Christus. Onze voorganger was Ds. J.W. van de Bosch uit Aalsmeer. Samen hebben wij het verhaal van Jozef gelezen uit Genesis 41 vers 1-14 en Handelingen 2 vers 16-21.

Zoals Jozef uit de “Put” verkocht werd als slaaf aan Egypte en zoals Jozef uit de gevangenis “Put” werd bevrijd door de dromen van de Farao uit te leggen,  zo mogen wij erop vertrouwen dat Onze Heer Jezus Christus ons uit onze “put” kan bevrijden.

Komende zondag: Hopen wij met elkaar het “Heilig Avondmaal” te vieren. Onze voorganger deze morgen is Ds. G.E. van der Hout uit Lekkerkerk. In de middag willen wij zoals gebruikelijk een zanguurtje houden in onze kerk. De aanvang is 16.00 uur.

Het thema van de kindernevendienst voor deze zondag komt uit: Lucas 3 vers 1-6. Een nieuw begin 
Johannes, krijgt een bijzondere boodschap te verkondigen: God zal redding brengen. Johannes vertelt erover bij de rivier de Jordaan. Hij zegt tegen alle mensen: ‘Kom hier maar naartoe. Laat achter je wat verkeerd was en begin opnieuw!’ God maakt een nieuw begin met mensen, hij zal ze redden.

Afgelopen week: Hebben wij in een rouwdienst afscheid genomen van onze ouderling Kerkrentmeester Leo den Boer. Vele jaren was Leo ondanks zijn handicap onze administrateur. Een zeer betrokken zorgvuldige man. Na een kerkdienst in onze kerk o.l.v. Ds. T. Meijer uit Puttershoek en een rouwdienst in het Yarden Huis in Rotterdam is er onder grote belangstelling afscheid van Leo genomen. Wij wensen zijn vrouw Irma, de kinderen en kleinkinderen Gods troostende nabijheid toe.

Bericht van overlijden: Op 25 november 2018 is ons gemeentelid Leendert Martinus Verdonk overleden in de leeftijd van 79 jaar. De uitvaart vond op 30 november plaats op de begraafplaats in Puttershoek. Wij wensen zijn vrouw Teuni en kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe in deze moeilijke periode.  “Op U, mijn Heiland blijf ik hopen, Verlos mij van mijn bange pijn !

Omzien naar elkaar: Er zijn nog steeds meerdere zieken in onze gemeente, wilt  u hen niet vergeten in deze donkere decemberdagen! Ook voor de hier niet genoemden zieken en rouwdragenden vragen wij uw voorbeden.

Vandaag vrijdag 7 december hopen wij met elkaar en de burgerlijke gemeente voor de laatste keer als gemeente Binnenmaas de kaarsjes te ontsteken in onze kerstboom op het kerkplein. Aanvang 19.00 uur na afloop is er warme chocolademelk.

Op woensdag 12 december is er weer knutselclub in het ontmoetingscentrum van 14.00 tot 15.00 uur.

Alle jongeren van 4 t/m 12 jaar zijn van harte welkom.

Evensong 2018 : Ook op woensdag 12 december is de 3e Evensong van 2018 in de Dorpskerk van Westmaas

m.m.v. Gorcums Boys Choir. De toegang is gratis er wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten. Deze vieringen zijn zeer de moeite waard om te bezoeken !.

14 december de Kerst-Rommelmarkt van 14-17 uur in het Ontmoetingscentrum,

u vindt allerlei kerstversiering van bal tot slinger en lichtsnoer. Kleding en textiel, kerstkaarten, cadeautjes, huishoudelijke spullen, speelgoed, elektra, kerststukken, groenkransen, kaarsen, cranberrycompote, jam, kant en klare stoofpeertjes en de cateringhoek met huisgebakken koek etc. Op het kerkplein staat Jan de Koning met zijn overheerlijke appelbeignets en hartige broodjes. Uw groenteman Krijn Bas Kooy is er ook bij met zijn aanbiedingen op de wagen, spruitjes verkoop is voor de opbrengst van de Rommelmarkt!! Hoeksch Zuivel brengt Petra Commijs mee en in de Boekenbus bent u ook van harte welkom. Op 14 december is een ophaalochtend van spullen is gepland. Aanmelden graag tot 13 december via 078-676 7188 of 078- 676 1696  U kunt ook zelf spullen brengen tussen 9 en 11 uur. Heeft u voor ons groen voor het maken van kerststukken dan kunt u dat donderdagmorgen 13 december langs brengen in het Ontmoetingscentrum graag voor 10 uur. Blijf op de hoogte via https://www.facebook.com/marktmaasdam/ Mis de gezellige sfeer niet en kom de 14e even langs!

Tot Slot:  Zo mogen wij met elkaar op weg gaan naar het Kerstfeest:

Advent is kijken naar wat komt, zoals toen, lang geleden, Er werd een kind van God verwacht, een kind van licht, een kind vol kracht, een kind dat zorgt voor vrede.

Een hartelijke groet namens de kerkenraad Toos Israel Biesheuvel.

 

 

 

 

 

 

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Zondag 9 December 2018 10.00 uur Ds. G.E. van der Hout uit Lekkerkerk Viering Heilig Avondmaal 16.00 uur Zanguurtje in de kerk

Zondag 2 december 2018 10.00 uur, Ds. J.W. van den Bosch uit Aalsmeer

De bloemen gingen afgelopen zondag naar Mw. Fransisca Bieshaar- van der Gaag ter bemoediging en met een van Harte Beterschap en sterkte wens.

Afgelopen zondag was het de laatste zondag van het kerkelijk jaar, de z.g. Eeuwigheidszondag. Onze voorganger was Mw. J.W. Vree-van Dongen uit Maasdam. De namen van de gemeenteleden welke ons het afgelopen jaar door de dood zijn ontvallen klonken nog 1 keer in onze kerk. Zij werden herdacht en familie en betrokkenen konden een kaarsje aansteken. De schriftlezingen kwamen uit Jesaja 25, Lukas 23 en 24 en uit Openbaring 21. “Zie ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde” Een visioen waarin geen dood en rouw of jammerklacht meer zal zijn. “Zie ik maak alle dingen nieuw”.

Komende zondag is het 1e Advent. Ds. J.W. van den Bosch uit Aalsmeer hoopt bij ons voor te gaan. Het thema van de kindernevendienst is uit Openbaring 1:9-11 + 8: 1-4 “Bericht uit de hemel”. Johannes is naar het eiland Patmos verbannen. Hij krijgt daar visioenen die hij moet opschrijven, zodat mensen in alle windstreken ze kunnen lezen. Hij ziet zeven engelen met bazuinen en nog veel, veel meer. Wij mogen uitzien naar de geboorte van Christus en meelezen met de verhalen van de kindernevendienst.

Jubilea: Maandag 19 november 2018 waren dhr. en Mw. van Nieuwenhuijzen-Korpel 25 jaar getrouwd. Zaterdag 24 November 2018 waren dhr. en Mw. van der Heiden-Rijsdijk 40 jaar getrouwd. Namens de kerkenraad worden beide echtparen hartelijk gefeliciteerd en nog vele goede jaren toegewenst.

Bericht van overlijden: Op 20 november 2018 is na een kort en ernstig ziekbed onze administrateur en ouderling kerkrentmeester Dhr. Leo den Boer overleden. In de leeftijd van 76 jaar. Leo was al sinds 2002 als administrateur aan onze gemeente verbonden. Hij vervulde met grote nauwkeurigheid en betrokkenheid zijn taak als ouderling-kerkrentmeester. Wij zijn zeer dankbaar dat hij een van ons was. Wij zullen hem allemaal erg missen. Het is een grote troost te weten dat Leo nu thuis is bij God. De uitvaart heeft afgelopen maandag 26 november plaatsgevonden vanuit onze kerk o.l.v. Ds. T. Meijer uit Puttershoek. Onze gedachten en gebeden zijn bij zijn vrouw Irma en bij de kinderen en kleinkinderen.

Omzien naar elkaar: Er zijn nog steeds meerdere zieken in onze gemeente. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan, Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. Uw naam is “Ik ben” en “Ik zal er zijn”.

Boekenmarkt: De Boekenbus ‘Stap in de wereld van boeken’ staat zaterdag 1 december op het kerkplein aan de Raadhuisstraat 37 in Maasdam. De bus is geopend van 9.00 tot 12.00 uur. Ook op 14 december staat de Boekenbus tijdens de Kerst-Rommelmarkt op het kerkplein van 14-17 uur. De opbrengst van de verkochte boeken komt ten goede aan de kerk van Maasdam.

Choral Evensong: Op 5 december is de tweede Choral Evensong in de Hervormde kerk van Maasdam. Medewerking zal worden verleend door de Voces Feminae uit Gorinchem. U wordt allen van harte uitgenodigd om deze mooie muzikale avond mee te beleven en zo samen naar het feest van de geboorte van Jezus toe te leven. De aanvang is om 19.30 uur.

Kerstboom zingen: Op 7 december hopen wij dat de kerstboom is geplaatst door de gemeente Binnenmaas. Traditiegetrouw zullen wij met elkaar samenkomen op het kerkplein om de lichtjes in de boom te ontsteken. Medewerking wordt verleend door de kopergroep van Maasmuziek. Na afloop is er warme chocolademelk met slagroom in het ontmoetingscentrum. De aanvang is 19.00 uur.

Agenda voor de komende week: Zaterdag 1 december: 09.00-12.00 uur Boekenmarkt, Maandag 3 december 19.00 uur Gebedskring in de consistorie.  19.30 uur kerkenraadsvergadering. Woensdag 5 december 10.00-12.00 uur inloophuis gez. Kerken in de RK-kerk Puttershoek. 19.30 uur Evensong Hervormde Gemeente Maasdam. Donderdag 6 december 10.00-12.00 uur Inloophuis “Achter de Plataan”. Vrijdag 7 december 19.00 Kerstboom zingen op het kerkplein. Zaterdag 8 december 16.00 uur inleveren kopij Hervormd Contact.

Tot Slot: Zo gaan wij met elkaar de 1e Adventsweek tegemoet: Advent is kijken naar wat komt, Hoewel er weinig zicht is. Je steekt een kaars aan in de nacht, omdat je iets van God verwacht, een wereld waar het licht is.

Een hartelijke groet namens de kerkenraad

Toos Israel-Biesheuvel.

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Zondag 2 december 2018 10.00 uur, Ds. J.W. van den Bosch uit Aalsmeer

Zondag 25 november 2018 10.00 uur Mw. J.W. Vree-van Dongen uit Maasdam Eeuwigheidszondag

Bloemen: Die gingen afgelopen zondag met een hartelijke felicitatie naar Dhr. en Mw. Goud-Rijsdijk vanwege het feit dat zij 12 november 60 jaar getrouwd waren.

Tevens ging een boeket naar Dhr. en Mw. van der Perk-van Twist omdat zij op 15 november 50 jaar getrouwd waren. Namens de kerkenraad willen wij beide echtparen nog vele gezonde jaren in liefde en gezondheid toewensen.

Afgelopen zondag ging dhr. A.J. den Besten uit Sliedrecht bij ons voor. De schriftlezingen kwamen uit Mattheus 19 en 20. Het thema boven de preek was: “de economie van de vrije markt”. Wat is rechtvaardig en wat is barmhartig. U kunt de dienst terug luisteren op www.kerkdienstgemist.nl.

Komende zondag is het “Eeuwigheidszondag”. Wij zullen alle overleden gemeenteleden van het afgelopen jaar in onze kerk gedenken. De betreffende families hebben allemaal een persoonlijke uitnodiging ontvangen om tijdens deze dienst hun dierbaren te gedenken en desgewenst een kaarsje aan te steken. Ook voor de overige gemeenteleden is er de mogelijkheid hun geliefden te gedenken.

Voorganger in deze dienst is Mw. J.W. Vree-van Dongen uit Maasdam.

“De ziel van de mens is als een lamp van God” (Spreuken 20:27)

Het thema van de kindernevendienst komt uit Marcus 13 vers 14-27. Als het donker wordt:
Het is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Jezus, Petrus, Jakobus, Johannes en Andreas kijken vanaf een berg uit over Jeruzalem. Maar blijft deze stad zo mooi? Als mensen niet bouwen aan een stad van vrede wordt het donker, een puinhoop. Dat mag niet gebeuren. Wees waakzaam!

Omzien naar elkaar: Er zijn in onze gemeente meerdere zieken en mensen die het moeilijk hebben.

“Er  is een land van louter licht waar heiligen heersers zijn. Nooit gaat de gouden dag daar dicht in duisternis of pijn.” NLB 753.

Ophaalochtend spullen Rommelmarkt:

Voor de Kerst-Rommelmarkt op 14 december a.s. te Maasdam zoekt de Rommelmarkt Commissie goede bruikbare spullen voor de verkoop. Ophaalochtend 30 november, belt u hiervoor a.u.b. vóór 29 november met dhr. A. v.d. Linden tel. 676 7188 of dhr. M. Goud tel. 676 1696. Alles wat in de winter kan worden gebruikt kunnen we goed gebruiken als het heel, compleet en schoon is. Hartelijk dank als u aan ons wilt denken bij het opruimen van uw spullen. Informatie ook via www.kerkmaasdam.nl/activiteiten/rommelmarkt of https://www.facebook.com/marktmaasdam/

Agenda voor de komende week: Woensdag 28 november: 10.00-12.00 uur inloophuis gez. Kerken in de RK Puttershoek. 19.30 Evensong in de NH Kerk te Puttershoek m.m.v. Vocalis uit Schiedam. 19.45 uur repetitie Cantorij. Donderdag 29  november: 10.00-12.00 uur Inloopochtend achter de plataan.

Vrijdag 30 november Ophaalochtend Rommelmarkt

Zaterdag 1 december: 09.00-12.00 uur de Boekenbus op het kerkplein “Stap in de wereld van boeken”. 5 december 19.30 Evensong m.m.v. de Voces Feminae uit Gorinchem

Tot slot: Nu de dagen korter worden mogen wij voorzichtig uit zien naar de tijd van het “licht” de tijd van “verwachten”. Namens de kerkenraad wensen wij iedereen Gods nabijheid en troost in deze donkere dagen. Toos Israel-Biesheuvel

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Zondag 25 november 2018 10.00 uur Mw. J.W. Vree-van Dongen uit Maasdam Eeuwigheidszondag

Rommelmarkt nieuws….

via onderstaande link, het laatste rommelmarkt nieuws….

Rommelmarkt

 

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Rommelmarkt nieuws….

Maasdam: Zondag 18 november 2018 10.00 uur Dhr.A.J.den Besten, Sliedrecht

De bloemen gingen afgelopen zondag met een hartelijke felicitatie naar dhr. en mw. in’t Veld-Oosterman  omdat zij donderdag 8 november 2018  50 jaar getrouwd waren.

Wij wensen dit echtpaar nog vele jaren in liefde en gezondheid toe.

Afgelopen zondag  was Ds.J. Noordam uit Nieuwendijk NB onze voorganger. Met elkaar vierden we Dankdag voor Gewas en Arbeid. Voor in de kerk was de tafel weer rijkelijk gevuld met gave uit de gemeente. De kinderen van de nevendienst hebben een gevulde tas gebracht naar een gezin in Maasdam die het goed kan gebruiken. Zo leren we de kinderen dat het goed is om te delen met elkaar van onze overvloed. Maandag 12 november 2018  zijn de gave gebracht naar mensen in Maasdam die hiervoor in aanmerking kwamen . De overige spullen zijn naar Westmaas gebracht,   naar Mw. Steenbergen die het weer gebruikt voor de tassenactie welke zij heeft opgezet. “Handen heb je om te geven van je eigen overvloed “ELB 398:1

U kunt de dienst terug  luisteren via www.kerkdienstgemist.nl

Komende zondag: hoopt Dhr. A.J. den Besten uit Sliedrecht bij ons voor te gaan.

 Het thema van de nevendienst komt uit Marcus 12:38-13:2 Dat is veel! 
Jezus, zit met zijn leerlingen bij de offerkist bij de tempel, waar mensen geld in gooien. Rijke mensen gooien er grote bedragen in, een arme weduwe gooit er twee muntjes in. Toch heeft zij meer gegeven, zegt Jezus – want zij heeft gegeven van haar armoede.

Huwelijksjubileum: zaterdag 10 november 2018 waren dhr. en mw. Visser-Bergwerf 40 jaar getrouwd, ook hen wensen wij nog vele jaren in liefde en gezondheid toe

Bericht van overlijden: Op zaterdag 10 november 2018 is overleden ons gemeentelid dhr. Willem Adrianus de Man in de leeftijd van 80 jaar. Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen Gods troostende nabijheid en veel sterkte voor de komende tijd.

Omzien naar elkaar: Er zijn nog steeds meerdere zieken in onze gemeente: Laten wij onze zieke gemeenteleden niet vergeten in onze voorbeden. Ook een kaartje of bezoekje wordt zeer op prijs gesteld.

Denkt u nog aan de actie schoenendoos, zondag 18 november a.s. is de laatste zondag dat u nog een dos in kunt leveren

Winter-Rommelmarkt. De opbrengst van de winterrommelmarkt heeft bruto het mooie bedrag van €1617,56 alle kopers en vrijwilligers hartelijk dank. Vrijdagmiddag 14 december 2018 is er de Kerstrommelmarkt, nadere informatie wordt z.s.m. bekend gemaakt.

Agenda  voor de komende week:

Vrijdag 16 november 2018 19.00 uur soos.                                                                             Maandag 19 november 2018 19.00 uur  Gebedskring                                                           Woensdag  21 november 2018 10.00-12.00 uur  Inloophuis gezamenlijke kerken in de RK Kerk Puttershoek,  19.45 uur repetitie Cantorij.

Donderdag 22 november 2018 10.00-12.00 uur Inloopochtend “Achter de Plantaan”    Vrijdag 23 november 2018  ophaalochtend rommelmarkt,   10.15-11.45 uur vrouwenbijbelkring.

“God, die leven hebt gegeven, in der aarde schoot, alle vrucht  der velden moeten we U vergelden, dank voor ’t dagelijks brood. “NLB 718 :1

Namens de Kerkenraad: Wilma Meuzelaar-van Kesteren

 

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Maasdam: Zondag 18 november 2018 10.00 uur Dhr.A.J.den Besten, Sliedrecht

Maasdam: 11 november 2018 10.00 uur Ds.J.Noordam, Nieuwendijk NB. Dankdag voor gewas en arbeid

De bloemen gingen afgelopen zondag met een hartelijke felicitatie naar het echtpaar C.A. Schippers en mw. M.J.Schippers-Vermaas  omdat zij woensdag 31 oktober jl. 50 jaar getrouwd waren.

Wij wensen dit echtpaar nog vele jaren in liefde en gezondheid toe.

Afgelopen zondag: Was Ds.E.S ten Heuw uit Leiden onze voorganger. De schriftlezingen kwamen uit Sefanja 3: 14-20 en Filippenzen 4: 4-9. U kunt de dienst terug  luisteren via www.kerkdienstgemist.nl

Komende zondag: hoopt Ds.J.Noordam uit Nieuwendijk NB bij ons voor te gaan. We vieren dan met elkaar dankdag voor gewas en arbeid. Aan de kinderen is gevraagd om hun gave deze zondag mee te brengen en gezamenlijk de kerk in te gaan. Tijdens de dienst zal er door de kinderen een tasje  weggebracht worden, zo leren de kinderen, dat het goed is om te delen van onze overvloed. Het thema van de nevendienst komt uit Marcus 12: 28-34. Als je één ding kunt onthouden……Bovenkant formulier

Een Schriftgeleerde vraagt aan Jezus naar het grootste gebod. Jezus antwoordt: ‘Het gaat om de liefde. Liefde voor God, liefde voor een ander en liefde voor jezelf. Dat is het belangrijkste. Liefhebben, daar gaat het om.’

Denkt u nog aan de actie schoenendoos, deze loopt tot 18 november a.s. het zou mooi zijn als we 50 dozen kunnen inleveren doet u ook mee?

Dankdag: Op 11 november hopen wij de jaarlijkse dankdag te mogen vieren.

Op zaterdag 10 november kunt u s’ morgens vanaf 10.00 uur uw gaven voor de tafel bij ons inleveren. De opbrengst zal verdeeld worden onder gezinnen die dit goed kunnen gebruiken.

10 november Winter-Rommelmarkt.
Zaterdag 10 november wordt in het Ontmoetingscentrum, Raadhuisstraat 35 te Maasdam van 9-12 uur de Winter-Rommelmarkt gehouden. Allerhande spullen liggen op u te wachten, stoofperen, spruiten, speculaas, planten, elektra, speelgoed, puzzels, kerstspullen, winterkleding en schoeisel, in de koffiehoek is huisgebakken koek en taart, er zijn cadeautjes te koop en de Boekenbus staat op het Kerkplein. De opbrengst komt ten goede aan onze kerk. www.kerkmaasdam.nl/activiteiten/rommelmarkt https://www.facebook.com/marktmaasdam/

Agenda voor de komende week:

Zaterdag 10 november 2018: 9.00-12.00 uur winterrommelmarkt

Va. 10.00 uur inleveren spullen voor de dankdagtafel

Zondag 11 november 2018 : 17.00 u. Catechese met aansluitend soos

Woensdag 14 november 2018 10.00-12.00 uur Inloophuis gezamenlijke kerken in de RK Kerk Puttershoek, 14.00-15.00 uur Knutselclub in het ontmoetingscentrum. 19.45 uur repetitie Cantorij.

Donderdag 15 november 2018 10.00-12.00 uur Inloopochtend “Achter de Plataan”.

“Prijs de Heer mijn ziel en zegen zijn heilige naam. Prijs de Heer mijn ziel, hij laat mij leven” NLB 103e. Namens de Kerkenraad: Wilma Meuzelaar-van Kesteren

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Maasdam: 11 november 2018 10.00 uur Ds.J.Noordam, Nieuwendijk NB. Dankdag voor gewas en arbeid