Zondag 9 December 2018 10.00 uur Ds. G.E. van der Hout uit Lekkerkerk Viering Heilig Avondmaal 16.00 uur Zanguurtje in de kerk

De bloemen gingen afgelopen zondag naar Mw. Lien Blanker-in ’t Veld met een van Harte Beterschap en sterkte wens namens onze gemeente.

Afgelopen zondag: was de 1e zondag van Advent, de tijd van uitzien naar de komst van onze Heer Jezus Christus. Onze voorganger was Ds. J.W. van de Bosch uit Aalsmeer. Samen hebben wij het verhaal van Jozef gelezen uit Genesis 41 vers 1-14 en Handelingen 2 vers 16-21.

Zoals Jozef uit de “Put” verkocht werd als slaaf aan Egypte en zoals Jozef uit de gevangenis “Put” werd bevrijd door de dromen van de Farao uit te leggen,  zo mogen wij erop vertrouwen dat Onze Heer Jezus Christus ons uit onze “put” kan bevrijden.

Komende zondag: Hopen wij met elkaar het “Heilig Avondmaal” te vieren. Onze voorganger deze morgen is Ds. G.E. van der Hout uit Lekkerkerk. In de middag willen wij zoals gebruikelijk een zanguurtje houden in onze kerk. De aanvang is 16.00 uur.

Het thema van de kindernevendienst voor deze zondag komt uit: Lucas 3 vers 1-6. Een nieuw begin 
Johannes, krijgt een bijzondere boodschap te verkondigen: God zal redding brengen. Johannes vertelt erover bij de rivier de Jordaan. Hij zegt tegen alle mensen: ‘Kom hier maar naartoe. Laat achter je wat verkeerd was en begin opnieuw!’ God maakt een nieuw begin met mensen, hij zal ze redden.

Afgelopen week: Hebben wij in een rouwdienst afscheid genomen van onze ouderling Kerkrentmeester Leo den Boer. Vele jaren was Leo ondanks zijn handicap onze administrateur. Een zeer betrokken zorgvuldige man. Na een kerkdienst in onze kerk o.l.v. Ds. T. Meijer uit Puttershoek en een rouwdienst in het Yarden Huis in Rotterdam is er onder grote belangstelling afscheid van Leo genomen. Wij wensen zijn vrouw Irma, de kinderen en kleinkinderen Gods troostende nabijheid toe.

Bericht van overlijden: Op 25 november 2018 is ons gemeentelid Leendert Martinus Verdonk overleden in de leeftijd van 79 jaar. De uitvaart vond op 30 november plaats op de begraafplaats in Puttershoek. Wij wensen zijn vrouw Teuni en kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe in deze moeilijke periode.  “Op U, mijn Heiland blijf ik hopen, Verlos mij van mijn bange pijn !

Omzien naar elkaar: Er zijn nog steeds meerdere zieken in onze gemeente, wilt  u hen niet vergeten in deze donkere decemberdagen! Ook voor de hier niet genoemden zieken en rouwdragenden vragen wij uw voorbeden.

Vandaag vrijdag 7 december hopen wij met elkaar en de burgerlijke gemeente voor de laatste keer als gemeente Binnenmaas de kaarsjes te ontsteken in onze kerstboom op het kerkplein. Aanvang 19.00 uur na afloop is er warme chocolademelk.

Op woensdag 12 december is er weer knutselclub in het ontmoetingscentrum van 14.00 tot 15.00 uur.

Alle jongeren van 4 t/m 12 jaar zijn van harte welkom.

Evensong 2018 : Ook op woensdag 12 december is de 3e Evensong van 2018 in de Dorpskerk van Westmaas

m.m.v. Gorcums Boys Choir. De toegang is gratis er wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten. Deze vieringen zijn zeer de moeite waard om te bezoeken !.

14 december de Kerst-Rommelmarkt van 14-17 uur in het Ontmoetingscentrum,

u vindt allerlei kerstversiering van bal tot slinger en lichtsnoer. Kleding en textiel, kerstkaarten, cadeautjes, huishoudelijke spullen, speelgoed, elektra, kerststukken, groenkransen, kaarsen, cranberrycompote, jam, kant en klare stoofpeertjes en de cateringhoek met huisgebakken koek etc. Op het kerkplein staat Jan de Koning met zijn overheerlijke appelbeignets en hartige broodjes. Uw groenteman Krijn Bas Kooy is er ook bij met zijn aanbiedingen op de wagen, spruitjes verkoop is voor de opbrengst van de Rommelmarkt!! Hoeksch Zuivel brengt Petra Commijs mee en in de Boekenbus bent u ook van harte welkom. Op 14 december is een ophaalochtend van spullen is gepland. Aanmelden graag tot 13 december via 078-676 7188 of 078- 676 1696  U kunt ook zelf spullen brengen tussen 9 en 11 uur. Heeft u voor ons groen voor het maken van kerststukken dan kunt u dat donderdagmorgen 13 december langs brengen in het Ontmoetingscentrum graag voor 10 uur. Blijf op de hoogte via https://www.facebook.com/marktmaasdam/ Mis de gezellige sfeer niet en kom de 14e even langs!

Tot Slot:  Zo mogen wij met elkaar op weg gaan naar het Kerstfeest:

Advent is kijken naar wat komt, zoals toen, lang geleden, Er werd een kind van God verwacht, een kind van licht, een kind vol kracht, een kind dat zorgt voor vrede.

Een hartelijke groet namens de kerkenraad Toos Israel Biesheuvel.

 

 

 

 

 

 

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Zondag 9 December 2018 10.00 uur Ds. G.E. van der Hout uit Lekkerkerk Viering Heilig Avondmaal 16.00 uur Zanguurtje in de kerk

Zondag 2 december 2018 10.00 uur, Ds. J.W. van den Bosch uit Aalsmeer

De bloemen gingen afgelopen zondag naar Mw. Fransisca Bieshaar- van der Gaag ter bemoediging en met een van Harte Beterschap en sterkte wens.

Afgelopen zondag was het de laatste zondag van het kerkelijk jaar, de z.g. Eeuwigheidszondag. Onze voorganger was Mw. J.W. Vree-van Dongen uit Maasdam. De namen van de gemeenteleden welke ons het afgelopen jaar door de dood zijn ontvallen klonken nog 1 keer in onze kerk. Zij werden herdacht en familie en betrokkenen konden een kaarsje aansteken. De schriftlezingen kwamen uit Jesaja 25, Lukas 23 en 24 en uit Openbaring 21. “Zie ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde” Een visioen waarin geen dood en rouw of jammerklacht meer zal zijn. “Zie ik maak alle dingen nieuw”.

Komende zondag is het 1e Advent. Ds. J.W. van den Bosch uit Aalsmeer hoopt bij ons voor te gaan. Het thema van de kindernevendienst is uit Openbaring 1:9-11 + 8: 1-4 “Bericht uit de hemel”. Johannes is naar het eiland Patmos verbannen. Hij krijgt daar visioenen die hij moet opschrijven, zodat mensen in alle windstreken ze kunnen lezen. Hij ziet zeven engelen met bazuinen en nog veel, veel meer. Wij mogen uitzien naar de geboorte van Christus en meelezen met de verhalen van de kindernevendienst.

Jubilea: Maandag 19 november 2018 waren dhr. en Mw. van Nieuwenhuijzen-Korpel 25 jaar getrouwd. Zaterdag 24 November 2018 waren dhr. en Mw. van der Heiden-Rijsdijk 40 jaar getrouwd. Namens de kerkenraad worden beide echtparen hartelijk gefeliciteerd en nog vele goede jaren toegewenst.

Bericht van overlijden: Op 20 november 2018 is na een kort en ernstig ziekbed onze administrateur en ouderling kerkrentmeester Dhr. Leo den Boer overleden. In de leeftijd van 76 jaar. Leo was al sinds 2002 als administrateur aan onze gemeente verbonden. Hij vervulde met grote nauwkeurigheid en betrokkenheid zijn taak als ouderling-kerkrentmeester. Wij zijn zeer dankbaar dat hij een van ons was. Wij zullen hem allemaal erg missen. Het is een grote troost te weten dat Leo nu thuis is bij God. De uitvaart heeft afgelopen maandag 26 november plaatsgevonden vanuit onze kerk o.l.v. Ds. T. Meijer uit Puttershoek. Onze gedachten en gebeden zijn bij zijn vrouw Irma en bij de kinderen en kleinkinderen.

Omzien naar elkaar: Er zijn nog steeds meerdere zieken in onze gemeente. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan, Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. Uw naam is “Ik ben” en “Ik zal er zijn”.

Boekenmarkt: De Boekenbus ‘Stap in de wereld van boeken’ staat zaterdag 1 december op het kerkplein aan de Raadhuisstraat 37 in Maasdam. De bus is geopend van 9.00 tot 12.00 uur. Ook op 14 december staat de Boekenbus tijdens de Kerst-Rommelmarkt op het kerkplein van 14-17 uur. De opbrengst van de verkochte boeken komt ten goede aan de kerk van Maasdam.

Choral Evensong: Op 5 december is de tweede Choral Evensong in de Hervormde kerk van Maasdam. Medewerking zal worden verleend door de Voces Feminae uit Gorinchem. U wordt allen van harte uitgenodigd om deze mooie muzikale avond mee te beleven en zo samen naar het feest van de geboorte van Jezus toe te leven. De aanvang is om 19.30 uur.

Kerstboom zingen: Op 7 december hopen wij dat de kerstboom is geplaatst door de gemeente Binnenmaas. Traditiegetrouw zullen wij met elkaar samenkomen op het kerkplein om de lichtjes in de boom te ontsteken. Medewerking wordt verleend door de kopergroep van Maasmuziek. Na afloop is er warme chocolademelk met slagroom in het ontmoetingscentrum. De aanvang is 19.00 uur.

Agenda voor de komende week: Zaterdag 1 december: 09.00-12.00 uur Boekenmarkt, Maandag 3 december 19.00 uur Gebedskring in de consistorie.  19.30 uur kerkenraadsvergadering. Woensdag 5 december 10.00-12.00 uur inloophuis gez. Kerken in de RK-kerk Puttershoek. 19.30 uur Evensong Hervormde Gemeente Maasdam. Donderdag 6 december 10.00-12.00 uur Inloophuis “Achter de Plataan”. Vrijdag 7 december 19.00 Kerstboom zingen op het kerkplein. Zaterdag 8 december 16.00 uur inleveren kopij Hervormd Contact.

Tot Slot: Zo gaan wij met elkaar de 1e Adventsweek tegemoet: Advent is kijken naar wat komt, Hoewel er weinig zicht is. Je steekt een kaars aan in de nacht, omdat je iets van God verwacht, een wereld waar het licht is.

Een hartelijke groet namens de kerkenraad

Toos Israel-Biesheuvel.

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Zondag 2 december 2018 10.00 uur, Ds. J.W. van den Bosch uit Aalsmeer

Zondag 25 november 2018 10.00 uur Mw. J.W. Vree-van Dongen uit Maasdam Eeuwigheidszondag

Bloemen: Die gingen afgelopen zondag met een hartelijke felicitatie naar Dhr. en Mw. Goud-Rijsdijk vanwege het feit dat zij 12 november 60 jaar getrouwd waren.

Tevens ging een boeket naar Dhr. en Mw. van der Perk-van Twist omdat zij op 15 november 50 jaar getrouwd waren. Namens de kerkenraad willen wij beide echtparen nog vele gezonde jaren in liefde en gezondheid toewensen.

Afgelopen zondag ging dhr. A.J. den Besten uit Sliedrecht bij ons voor. De schriftlezingen kwamen uit Mattheus 19 en 20. Het thema boven de preek was: “de economie van de vrije markt”. Wat is rechtvaardig en wat is barmhartig. U kunt de dienst terug luisteren op www.kerkdienstgemist.nl.

Komende zondag is het “Eeuwigheidszondag”. Wij zullen alle overleden gemeenteleden van het afgelopen jaar in onze kerk gedenken. De betreffende families hebben allemaal een persoonlijke uitnodiging ontvangen om tijdens deze dienst hun dierbaren te gedenken en desgewenst een kaarsje aan te steken. Ook voor de overige gemeenteleden is er de mogelijkheid hun geliefden te gedenken.

Voorganger in deze dienst is Mw. J.W. Vree-van Dongen uit Maasdam.

“De ziel van de mens is als een lamp van God” (Spreuken 20:27)

Het thema van de kindernevendienst komt uit Marcus 13 vers 14-27. Als het donker wordt:
Het is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Jezus, Petrus, Jakobus, Johannes en Andreas kijken vanaf een berg uit over Jeruzalem. Maar blijft deze stad zo mooi? Als mensen niet bouwen aan een stad van vrede wordt het donker, een puinhoop. Dat mag niet gebeuren. Wees waakzaam!

Omzien naar elkaar: Er zijn in onze gemeente meerdere zieken en mensen die het moeilijk hebben.

“Er  is een land van louter licht waar heiligen heersers zijn. Nooit gaat de gouden dag daar dicht in duisternis of pijn.” NLB 753.

Ophaalochtend spullen Rommelmarkt:

Voor de Kerst-Rommelmarkt op 14 december a.s. te Maasdam zoekt de Rommelmarkt Commissie goede bruikbare spullen voor de verkoop. Ophaalochtend 30 november, belt u hiervoor a.u.b. vóór 29 november met dhr. A. v.d. Linden tel. 676 7188 of dhr. M. Goud tel. 676 1696. Alles wat in de winter kan worden gebruikt kunnen we goed gebruiken als het heel, compleet en schoon is. Hartelijk dank als u aan ons wilt denken bij het opruimen van uw spullen. Informatie ook via www.kerkmaasdam.nl/activiteiten/rommelmarkt of https://www.facebook.com/marktmaasdam/

Agenda voor de komende week: Woensdag 28 november: 10.00-12.00 uur inloophuis gez. Kerken in de RK Puttershoek. 19.30 Evensong in de NH Kerk te Puttershoek m.m.v. Vocalis uit Schiedam. 19.45 uur repetitie Cantorij. Donderdag 29  november: 10.00-12.00 uur Inloopochtend achter de plataan.

Vrijdag 30 november Ophaalochtend Rommelmarkt

Zaterdag 1 december: 09.00-12.00 uur de Boekenbus op het kerkplein “Stap in de wereld van boeken”. 5 december 19.30 Evensong m.m.v. de Voces Feminae uit Gorinchem

Tot slot: Nu de dagen korter worden mogen wij voorzichtig uit zien naar de tijd van het “licht” de tijd van “verwachten”. Namens de kerkenraad wensen wij iedereen Gods nabijheid en troost in deze donkere dagen. Toos Israel-Biesheuvel

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Zondag 25 november 2018 10.00 uur Mw. J.W. Vree-van Dongen uit Maasdam Eeuwigheidszondag

Rommelmarkt nieuws….

via onderstaande link, het laatste rommelmarkt nieuws….

Rommelmarkt

 

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Rommelmarkt nieuws….

Maasdam: Zondag 18 november 2018 10.00 uur Dhr.A.J.den Besten, Sliedrecht

De bloemen gingen afgelopen zondag met een hartelijke felicitatie naar dhr. en mw. in’t Veld-Oosterman  omdat zij donderdag 8 november 2018  50 jaar getrouwd waren.

Wij wensen dit echtpaar nog vele jaren in liefde en gezondheid toe.

Afgelopen zondag  was Ds.J. Noordam uit Nieuwendijk NB onze voorganger. Met elkaar vierden we Dankdag voor Gewas en Arbeid. Voor in de kerk was de tafel weer rijkelijk gevuld met gave uit de gemeente. De kinderen van de nevendienst hebben een gevulde tas gebracht naar een gezin in Maasdam die het goed kan gebruiken. Zo leren we de kinderen dat het goed is om te delen met elkaar van onze overvloed. Maandag 12 november 2018  zijn de gave gebracht naar mensen in Maasdam die hiervoor in aanmerking kwamen . De overige spullen zijn naar Westmaas gebracht,   naar Mw. Steenbergen die het weer gebruikt voor de tassenactie welke zij heeft opgezet. “Handen heb je om te geven van je eigen overvloed “ELB 398:1

U kunt de dienst terug  luisteren via www.kerkdienstgemist.nl

Komende zondag: hoopt Dhr. A.J. den Besten uit Sliedrecht bij ons voor te gaan.

 Het thema van de nevendienst komt uit Marcus 12:38-13:2 Dat is veel! 
Jezus, zit met zijn leerlingen bij de offerkist bij de tempel, waar mensen geld in gooien. Rijke mensen gooien er grote bedragen in, een arme weduwe gooit er twee muntjes in. Toch heeft zij meer gegeven, zegt Jezus – want zij heeft gegeven van haar armoede.

Huwelijksjubileum: zaterdag 10 november 2018 waren dhr. en mw. Visser-Bergwerf 40 jaar getrouwd, ook hen wensen wij nog vele jaren in liefde en gezondheid toe

Bericht van overlijden: Op zaterdag 10 november 2018 is overleden ons gemeentelid dhr. Willem Adrianus de Man in de leeftijd van 80 jaar. Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen Gods troostende nabijheid en veel sterkte voor de komende tijd.

Omzien naar elkaar: Er zijn nog steeds meerdere zieken in onze gemeente: Laten wij onze zieke gemeenteleden niet vergeten in onze voorbeden. Ook een kaartje of bezoekje wordt zeer op prijs gesteld.

Denkt u nog aan de actie schoenendoos, zondag 18 november a.s. is de laatste zondag dat u nog een dos in kunt leveren

Winter-Rommelmarkt. De opbrengst van de winterrommelmarkt heeft bruto het mooie bedrag van €1617,56 alle kopers en vrijwilligers hartelijk dank. Vrijdagmiddag 14 december 2018 is er de Kerstrommelmarkt, nadere informatie wordt z.s.m. bekend gemaakt.

Agenda  voor de komende week:

Vrijdag 16 november 2018 19.00 uur soos.                                                                             Maandag 19 november 2018 19.00 uur  Gebedskring                                                           Woensdag  21 november 2018 10.00-12.00 uur  Inloophuis gezamenlijke kerken in de RK Kerk Puttershoek,  19.45 uur repetitie Cantorij.

Donderdag 22 november 2018 10.00-12.00 uur Inloopochtend “Achter de Plantaan”    Vrijdag 23 november 2018  ophaalochtend rommelmarkt,   10.15-11.45 uur vrouwenbijbelkring.

“God, die leven hebt gegeven, in der aarde schoot, alle vrucht  der velden moeten we U vergelden, dank voor ’t dagelijks brood. “NLB 718 :1

Namens de Kerkenraad: Wilma Meuzelaar-van Kesteren

 

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Maasdam: Zondag 18 november 2018 10.00 uur Dhr.A.J.den Besten, Sliedrecht

Maasdam: 11 november 2018 10.00 uur Ds.J.Noordam, Nieuwendijk NB. Dankdag voor gewas en arbeid

De bloemen gingen afgelopen zondag met een hartelijke felicitatie naar het echtpaar C.A. Schippers en mw. M.J.Schippers-Vermaas  omdat zij woensdag 31 oktober jl. 50 jaar getrouwd waren.

Wij wensen dit echtpaar nog vele jaren in liefde en gezondheid toe.

Afgelopen zondag: Was Ds.E.S ten Heuw uit Leiden onze voorganger. De schriftlezingen kwamen uit Sefanja 3: 14-20 en Filippenzen 4: 4-9. U kunt de dienst terug  luisteren via www.kerkdienstgemist.nl

Komende zondag: hoopt Ds.J.Noordam uit Nieuwendijk NB bij ons voor te gaan. We vieren dan met elkaar dankdag voor gewas en arbeid. Aan de kinderen is gevraagd om hun gave deze zondag mee te brengen en gezamenlijk de kerk in te gaan. Tijdens de dienst zal er door de kinderen een tasje  weggebracht worden, zo leren de kinderen, dat het goed is om te delen van onze overvloed. Het thema van de nevendienst komt uit Marcus 12: 28-34. Als je één ding kunt onthouden……Bovenkant formulier

Een Schriftgeleerde vraagt aan Jezus naar het grootste gebod. Jezus antwoordt: ‘Het gaat om de liefde. Liefde voor God, liefde voor een ander en liefde voor jezelf. Dat is het belangrijkste. Liefhebben, daar gaat het om.’

Denkt u nog aan de actie schoenendoos, deze loopt tot 18 november a.s. het zou mooi zijn als we 50 dozen kunnen inleveren doet u ook mee?

Dankdag: Op 11 november hopen wij de jaarlijkse dankdag te mogen vieren.

Op zaterdag 10 november kunt u s’ morgens vanaf 10.00 uur uw gaven voor de tafel bij ons inleveren. De opbrengst zal verdeeld worden onder gezinnen die dit goed kunnen gebruiken.

10 november Winter-Rommelmarkt.
Zaterdag 10 november wordt in het Ontmoetingscentrum, Raadhuisstraat 35 te Maasdam van 9-12 uur de Winter-Rommelmarkt gehouden. Allerhande spullen liggen op u te wachten, stoofperen, spruiten, speculaas, planten, elektra, speelgoed, puzzels, kerstspullen, winterkleding en schoeisel, in de koffiehoek is huisgebakken koek en taart, er zijn cadeautjes te koop en de Boekenbus staat op het Kerkplein. De opbrengst komt ten goede aan onze kerk. www.kerkmaasdam.nl/activiteiten/rommelmarkt https://www.facebook.com/marktmaasdam/

Agenda voor de komende week:

Zaterdag 10 november 2018: 9.00-12.00 uur winterrommelmarkt

Va. 10.00 uur inleveren spullen voor de dankdagtafel

Zondag 11 november 2018 : 17.00 u. Catechese met aansluitend soos

Woensdag 14 november 2018 10.00-12.00 uur Inloophuis gezamenlijke kerken in de RK Kerk Puttershoek, 14.00-15.00 uur Knutselclub in het ontmoetingscentrum. 19.45 uur repetitie Cantorij.

Donderdag 15 november 2018 10.00-12.00 uur Inloopochtend “Achter de Plataan”.

“Prijs de Heer mijn ziel en zegen zijn heilige naam. Prijs de Heer mijn ziel, hij laat mij leven” NLB 103e. Namens de Kerkenraad: Wilma Meuzelaar-van Kesteren

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Maasdam: 11 november 2018 10.00 uur Ds.J.Noordam, Nieuwendijk NB. Dankdag voor gewas en arbeid

Maasdam: 4 November 2018 10.00 uur Ds. E.S. ten Heuw uit Leiden

De bloemen gingen afgelopen zondag met een hartelijke felicitatie naar het echtpaar C. Schouten en mw. E.J. Schouten-van Wingerden omdat zij woensdag 24 oktober jl. 50 jaar getrouwd waren.

Wij wensen dit echtpaar nog vele jaren in liefde en gezondheid toe.

Tevens ging er een bloemengroet vanuit de gemeente naar Mw. J. Suimer-Konijnendijk omdat zij thuis mocht komen uit het ziekenhuis.

Afgelopen zondag: Was Ds. P. van de Ende uit Rijnsburg onze voorganger. Het was een feestelijke dienst omdat de Heilige Doop bediend werd aan Seline Anrika Elise van der Vlis.

De dooptekst kwam uit Ps. 91 vers 14-15 “Ik zal bevrijden wie Mij liefheeft, en beschermen wie met mijn naam vertrouwd is. Roep je Mij aan, ik geef antwoord, in de nood zal ik bij je zijn.

Er waren extra feestelijke liederen ondersteund door de gelegenheids-band waar ook de doopvader Jeroen van der Vlis zijn muzikale ondersteuning mocht laten horen.

Komende zondag: hoopt Ds. E.S. ten Heuw uit Leiden bij ons voor te gaan.

Het thema van de kindernevendienst komt uit Marcus 12 vers 18-27. “Het klopt niet meer Een van de sadduceeën gaat naar Jezus: ‘Dat koninkrijk van de hemel kan niet bestaan.’ Hij geeft als voorbeeld een vrouw die zeven keer getrouwd is, omdat elke man overlijdt. Met wie is zij getrouwd in de hemel? Jezus antwoordt: ‘In de hemel zijn mensen als engelen, dan zijn ze niet getrouwd.’

Omzien naar elkaar: Er zijn nog steeds meerdere zieken in onze gemeente. “Houd mij vast, laat uw liefde stromen. Houd mij vast heel dicht bij Uw Hart.

Denkt u nog aan de actie schoenendoos, deze loopt tot 18 november a.s.

Dankdag: Op 11 november hopen wij de jaarlijkse dankdag te mogen vieren.

Op zaterdag 10 november kunt u s morgens vanaf 10.00 uur uw gaven voor de tafel bij ons inleveren.

De opbrengst zal verdeeld worden onder gezinnen die dit goed kunnen gebruiken.

Rommelmarkt: Op 10 November is het Winter rommelmarkt de verkoop is van 09.00 tot 12.00 uur

Er worden nog verkopers en helpers gezocht voor vrijdag en zaterdag. U kunt contact opnemen met Elly Snel of een van de andere leden van de rommelmarkt commissie.

Agenda voor de komende week:

Maandag 5 november 2018: 19.00 uur gebedskring, 19.30 uur Kerkenraadsvergadering,

Woensdag 7 november 2018 10.00-12.00 uur Inloophuis gezamenlijke kerken in de RK Kerk Puttershoek, 14.00-15.00 uur Knutselclub in het ontmoetingscentrum. 19.45 uur repetitie Cantorij.

Donderdag 8 november 2018 10.00-12.00 uur Inloopochtend “Achter de Plataan”. Vrijdag 9 november 2018 Ophaalochtend Rommelmarkt en klaarzetten van de Rommelmarkt op 10 november.

“Vader maak ons tot een zegen; hier in de woestijn. Wachtend op uw milde regen, om zelf een bron te zijn. Met een hart vol vrede, zijn wij zegenend nabij. Van Uw Liefde delend, waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.” (OPW 710). Namens de Kerkenraad: Wilma Meuzelaar-van Kesteren en Toos Israel-Biesheuvel (scriba).

 

 

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Maasdam: 4 November 2018 10.00 uur Ds. E.S. ten Heuw uit Leiden

Maasdam Zondag 28 Oktober 2018 10.00 Ds. P. van de Ende uit Rijnsburg Doopdienst

De bloemen: Gingen met een hartelijke felicitatie naar het echtpaar P. Notenboom en A. Notenboom-van Zwienen vanwege het feit dat zij op 18 oktober jl. 50 jaar getrouwd waren.

Wij wensen Dhr. en Mw. Notenboom nog vele gezonde jaren toe.

Afgelopen zondag: mocht Ds. E. Agterhuis uit Heinenoord bij ons voorgaan. Het thema van de preek kwam uit Hebreeën 4. Laten wij onze “Rust” vooral bij God zoeken. Niets van wat geschapen is blijft voor Hem verborgen alles is onverhuld en volkomen zichtbaar voor de ogen van Hem aan wie wij rekenschap moeten afleggen. Helaas moest de dienst vroegtijdig worden beëindigd vanwege een onwel wording van een van onze gemeenteleden.  Fijn dat wij als broeders en zusters op zo’n moment elkaar bij kunnen staan en er in onze gemeente mensen zijn met een medische achtergrond. Na het uitspreken van de zegen kwam de opgeroepen ambulance voor verdere behandeling en onderzoek in het ziekenhuis.

Komende zondag: Op zondag 28 oktober 2018 hoopt Ds. P. van de Ende uit Rijnsburg bij ons voor te gaan. Tijdens deze dienst zal de “Heilige Doop” worden bediend aan Anrika Elise (Seline) dochter van Jeroen en Ashley van der Vlis, zusje van Joëlle. Seline is geboren op 28 augustus 2018.

De dienst zal feestelijk worden opgeluisterd door de band waarin Jeroen van der Vlis zelf speelt.

Het thema van de kindernevendienst komt uit: Marcus 10 vers 46-52 Een wereld van verschil het verhaal van de blinde Bartimeüs. Jezus geneest hem en hij kan weer zien. Niet alleen Bartimeüs verandert hierdoor, maar ook de mensen die erbij zijn.

In verband met afwezigheid van de Soosleiding is er geen catechese en jeugdsoos op deze zondag.

Bericht van overlijden: Op 14 oktober 2018 is overleden ons gemeentelid Adriana Schaalje-Bauer op de gezegende leeftijd van 92 jaar. Laatst gewoond hebbend Zorgwaard locatie Huys te Hoecke.

De crematieplechtigheid heeft op vrijdag 19 oktober jl. plaatsgevonden te Heinenoord. Op de rouwbrief staat het volgende gedicht: Waar de mensen zijn, die elkaar verstaan. Waar de liefde Liefde is, daar is zij heengegaan. Waar het eeuwig vrede is. Waar de zon steeds schijnt. Waar een nieuwe wereld is, die nooit meer verdwijnt. Wij wensen haar dochter en schoonzoon in Numansdorp

Gods troostende nabijheid en veel sterkte voor de komende tijd.

Omzien naar elkaar: Het lijstje van onze zieken is nog onverminderd lang te noemenWees mijn leidsman, trouwe here, voer mij pelgrim, door de nacht. Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig, van wie ‘k al mijn steun verwacht (ELB 186B) Laten wij onze zieke gemeenteleden niet vergeten in onze voorbeden. Ook een kaartje of bezoekje wordt zeer op prijs gesteld.

5 Euro Actie: De 5 Euro Actie voor ons project voor Open Doors heeft het prachtige bedrag van

€ 624,23 opgebracht. Het project van Open Doors is bedoeld voor hulp aan kinderen in Egypte.

Denkt u ook nog aan de “actie schoenendoos” deze loopt tot 18 november 2018.

Agenda voor de komende week:

Vandaag vrijdag 26 oktober 2018 Ophaalochtend voor de rommelmarkt van 10 november.

Zaterdag 27 oktober 2018: Najaar concert “Asaf” aanvang 19.30 uur in de Gereformeerde kerk van Puttershoek Maandag 29 oktober 2018 19.00 Moderamen overleg 20.00 Ouderlingen overleg.

Woensdag 31 Oktober 2018: 10.00-12.00 Inloophuis gezamenlijke kerken in de RK Kerk te Puttershoek.

19.45 Repetitie Cantorij Donderdag 1 november 2018: 10.00-12.00 Inloopochtend “Achter de Plataan”. Zaterdag 3 November 2018 09.00-12.00 Boekenbus op het Kerkplein.

Neem Heer, Mijn beide handen en leid uw kind, tot ik aan d’eeuw’ge stranden de ruste vind!

Te zwaar valt m’elke schrede als ‘k U verlaat. O neem mij met U mede, daar waar Gij gaat! (ELB 235)

Namens de Kerkenraad Toos Israel Biesheuvel (scriba)

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Maasdam Zondag 28 Oktober 2018 10.00 Ds. P. van de Ende uit Rijnsburg Doopdienst

Maasdam: Zondag 21 Oktober 2018 10.00 uur Ds. E. Agterhuis uit Heinenoord

Kopje Hervormde Gemeente Maasdam:

Afgelopen zondag is er een verklaring voorgelezen in de kerk over de privé-situatie van de Fam. Prosman. Het breed moderamen van de classis Delta stelt ds. Prosman met ingang van 15 oktober 2018 vrij van alle werkzaamheden voor de Hervormde Gemeente van Maasdam, voorlopig voor een periode van drie maanden. In deze periode zal hij omzien naar een andere werkkring waarbij het netwerk van de kerk hem daarbij waar mogelijk zal helpen.

De bloemen van afgelopen week zijn met een hartelijke groet gebracht bij Mw. J. Visser-van der Pligt uit de Merwedestraat.

Afgelopen zondag: Mocht Prop. J.L. van de Voorde uit Ridderkerk bij ons voorgaan.

Het thema van de dienst kwam uit Lucas 8: vers 4-15. De gelijkenis van de Zaaier. Het gaat om horen en luisteren. Horen met je oren, luisteren met je hart. Het zaad is het woord van God en de bodem is ons hart waar het in terecht komt. In de gelijkenis worden 4 verschillende bodems aangeduid. Met welke bodem is ons hart te vergelijken? Als we God de sleutel van ons hart geven dan kunnen wij grote schoonmaak houden in ons leven. Als wij in het licht van God wandelen wordt het licht in ons hart.  U kunt deze dienst terugluisteren op www.kerkdienstgemist.nl

Komende Zondag: Hoopt Ds. E. Agterhuis uit Heinenoord bij ons voor te gaan.

Het thema van de kindernevendienst is: Marcus 10 vers 32-45. “Een koning wordt een dienaar”
Jezus vertelt zijn leerlingen wat hem te wachten staat in Jeruzalem: ‘Ik zal uitgelachen en gedood worden. En op de derde dag opstaan.’ De leerlingen zijn bezorgd en bang. In het verhaal van deze week gaat het ook over wie belangrijk wil zijn, moet anderen dienen. Daarvoor is Jezus ook gekomen.

Omzien naar elkaar: Er zijn nog steeds veel zieken in onze gemeente. Wij leven mee

Een kaartje een bezoekje of uw gebeden kunnen zoveel betekenen in tijden van zorgen.

Ps. 62 Ik wankel niet, want hij staat vast: Mijn toevlucht, als het water wast, mijn rots en enige vertrouwen.

Huwelijksjubilea: Afgelopen week 8 oktober 2018 mocht het echtpaar Jacob en Evelien Buizer-Stolk 25 jaar getrouwd zijn. Zaterdag 13 oktober 2018 waren Jos en Ina van Wingerden-Seton 40 jaar getrouwd. Wij wensen beide echtparen nog vele gezonde jaren toe in Geloof, Hoop en Liefde.

5 Euro Actie: Afgelopen week op 10 oktober is er een benefietconcert gehouden door de Cantorij van Maasdam. De opbrengst was voor ons project van Open Doors voor kinderen in Egypte.

Er is € 280 Euro opgehaald tijdens deze avond. Tevens zijn afgelopen zondag alle opbrengsten van de 5 Euro actie ingezameld. Er zijn koekjes gebakken bonbons gemaakt en er is van alles verkocht om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor Open Doors. Volgende week hopen wij de definitieve uitslag aan u bekend te maken. Denkt u ook nog aan de “actie schoenendoos” deze loopt tot 18 november as.

Agenda voor de komende week:

Maandag 22 oktober 2018: 19.00 uur Gebedskring in de Consistorie

Woensdag 24 oktober 2018: 10.00-12.00 Inloophuis gezamenlijke kerken in de RK Kerk te Puttershoek.

19.45 Repetitie Cantorij

Donderdag 25 oktober 2018: 10.00-12.00 Inloopochtend “Achter de Plataan”

Vrijdag 26 oktober 2018: Ophaalochtend van de Rommelmarkt

10.15-11.45 Vrouwenbijbelkring

Zaterdag 27 oktober 2018: Najaar concert “Asaf” 19.30 uur in de Gereformeerde Kerk van Puttershoek

Tot slot wil ik afsluiten met de woorden van Lied 885:

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, en uw nabijheid, die sterkt en die leidt; kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. Gij geeft het leven tot in Eeuwigheid. Groot is uw trouw o Heer !

Namens de Kerkenraad: Toos Israel-Biesheuvel

 

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Maasdam: Zondag 21 Oktober 2018 10.00 uur Ds. E. Agterhuis uit Heinenoord

Update JOR World Servants 2019

In het vorige kerkblad hebben wij verteld dat we de dit jaar het benodigde geldbedrag bij elkaar proberen te krijgen door middel van enkele grote acties.

De eerste actie die we bekend kunnen maken is Dive2Change. Op zaterdag 29 december springen wij in Voorthuizen, samen met honderden andere Servants, het ijskoude water in om geld op te halen voor ons project. Voor elke 100 euro die we per persoon ophalen gaan we een extra keer het koude water in. Sponsoren kan via geef.ws/puttershoek onder vermelding van Dive2Change of op onderstaand rekeningnummer. Ook bedrijven kunnen ons sponsoren: we dragen een T-shirt met het bedrijfslogo en het logo zal te zien zijn op onze actiepagina.

Verder staat er in het voorjaar een hele grootse actie gepland! Wat dat is blijft voorlopig nog een verrassing. Achter de schermen wordt hard gewerkt om binnenkort meer details vrij te kunnen geven.

Komende weken hopen we meer acties bekend te kunnen maken. Volg onze Facebookpagina JOR World Servants om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws. In het komende kerkblad zal deze informatie uitgebreider beschreven worden.

 

Helpt u ons bouwen aan verandering in Ghana, Malawi en Oeganda?

 

Frank Janssens, Laura den Hoed en Ilona Preesman

 

Facebook: JOR World Servants
Website: www.jorworldservants.nl
Rekening: NL58 BUNQ 2025 5330 39 of geef.ws/puttershoek (ANBI)

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Update JOR World Servants 2019