Zondag 23 februari 2020: 10:00 uur Prop. JL van de Voorde uit Ridderkerk

De bloemen van afgelopen zondag gingen naar Mw. Dorst als bemoediging vanuit de gemeente.

Afgelopen zondag ging dhr. R Verkaik uit Hardinxveld-Giesendam  bij ons voor.  Wij lazen uit Exodus 2: 1-10 . We hoorde van de redding van Mozes uit de handen van de farao. Hij werd behoed van de verdrinking, doordat zijn moeder-Jochebed( de eer is aan God)- tegen de wens van de farao inging en haar eigen plan trok. Boven de preek stond : Mensen zoals jij en ik. U kunt de dienst terug luisteren op www.kerkdienstgemist.nl

Komende zondag hoopt Prop.JL van de Voorde uit Ridderkerk bij ons voor te gaan. De kinderen van de nevendienst luisteren naar het verhaal uit Exodus 2:11-25 Waar ben je thuis? Mozes komt op voor een Hebreeër, iemand uit zijn eigen volk, en slaat een Egyptenaar dood. Hij moet nu vluchten uit Egypte en komt terecht in het land Midjan bij een priester, Jetro. Mozes voelt zich hier wel thuis. Wij hopen op een gezegende bijeenkomst.

Omzien naar elkaar: Er zijn nog steeds meerdere zieken in onze gemeente en mensen die het moeilijk hebben. Speciaal noemen wij hier Petra Commijs , Mw. Dorst-van der Steeg, Mw. Henny Bosschaart-van der Klugt en Mw. Toos Israel-Biesheuvel die inmiddels geopereerd is en aan het revalideren is. Wij willen alle zieken en rouwdragenden opdragen in onze gebeden.

De nieuwe Paaskaars: De kerkenraad heeft in haar vergadering weer een keus gemaakt voor de Paaskaars. Zondag 23 februari   is de laatste dag dat voor eenieder die daar belangstelling voor heeft de gelegenheid om een huispaaskaars te bestellen. De bestellijst ligt achter in de kerk, op deze lijst is aangegeven welke kaars de kerkenraad heeft gekozen. Heeft u nog vragen schroom niet om te bellen naar de koster, Rook de Vlaming tel.nr 078 676 4187.

Gemeentemiddag: SAVE THE DATE! Op zondag 29 maart 2020 hoopt de kerkenraad een Gemeentemiddag te organiseren. Dit in plaats van een Gemeenteavond. Wilt u deze middag alvast in uw agenda noteren! Na de dienst is het eerst koffie en thee met een algemeen gedeelte daarna en gezamenlijke lunch en na de lunch is er gelegenheid allerlei vragen te stellen!  U krijgt t.z.t. een uitnodiging. Choral Evensong: Gedurende de 40 dagentijd wordt er 6 weken lang elke woensdagavond een z.g. Choral Evensong gehouden m.m.v. diverse koren en ensembles. Onze Gemeente is als 1e aan de beurt op Woensdag 26 februari 2020 m.m.v. Vocaal Ensemble Credo o.l.v. Pieter Dijksman aanvang 19.30 uur na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van Koffie en of Thee.

Bericht van de Rommelmarktcommissie: I.v.m. vakantie van de helft van de Rommelmarkt ophaalploeg kunt u voor het ophaalmoment van vrijdag 28 februari alleen deze maand eenmalig tot en met donderdag 27 februari bellen met tel.nr.078- 676 4169 om uw goede, schone en hele spullen voor de rommelmarkt van 9 mei a.s. aan te melden.

Agenda voor de komende week: Maandag 24 februari 19.00 uur gebedskring 26 februari Woensdag 26 februari 10.00 uur inloophuis gez. Kerken in de RK Kerk te Puttershoek. 19.30 uur  Choral Evensong mmv. Vocal Ensemble Credo Donderdag 27 februari 10.00 uur Inloop “achter de Plataan” Vrijdag 28 februari ophalen rommelmarkt , 10.30 uur-11.30 uur Vrouwenbijbelkring.

God, laat ons staan als Mozes hier, hoog in uw zonneschijn, en geen Jordaan, geen doodsrivier, zal scheiding voor ons zijn. NLB 753:6

 Met een Hartelijke Groet namens de kerkenraad. Wilma Meuzelaar-van Kesteren(ouderling)

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Zondag 23 februari 2020: 10:00 uur Prop. JL van de Voorde uit Ridderkerk

Zondag: 10.00 uur Dhr. R. Verkaik uit Hardinxveld-Giessendam

De bloemen van afgelopen zondag gingen naar Dhr. Henk Benjert als dank voor het opknappen van de lezenaar en onderligger van de Bijbel op de Avondmaalstafel.

Afgelopen zondag ging onverwacht Proponent Mw. C.E. Bakker uit Sommelsdijk bij ons voor. De kerkenraad is dankbaar dat op zo korte termijn nog een vervangend predikant gevonden kon worden. Wij lazen uit Jesaja 43 vers 9-12 en Mattheus 5 vers 13-16. In dit tekstgedeelte wordt gesproken over “een stad op de berg” en “Het licht der Wereld”. Wat is de positie van onze kerk in de samenleving van tegenwoordig? Als wij in de voetsporen van Jezus treden: Zijn wij het licht in de wereld. Wij schieten vaak tekort. Wij mogen het licht van Jezus weerkaatsen en een lichtje voor onze omgeving zijn. Laten wij dus “Zoutend zout en Lichtend licht” zijn.

Komende zondag hoopt Dhr. R. Verkaik uit Hardinxveld-Giessendam bij ons voor te gaan. De kinderen van de nevendienst luisteren naar het verhaal uit Exodus 2:11-25

Waar ben je thuis? Mozes komt op voor een Hebreeër, iemand uit zijn eigen volk, en slaat een Egyptenaar dood. Hij moet nu vluchten uit Egypte en komt terecht in het land Midjan bij een priester, Jetro. Mozes voelt zich hier wel thuis. Wij hopen op een gezegende bijeenkomst.

Omzien naar elkaar: Er zijn nog steeds meerdere zieken in onze gemeente en mensen die het moeilijk hebben. Speciaal noemen wij hier Petra Commijs die weer aan een vervolgbehandeling begonnen is. Mw. Dorst-van der Steeg die een moeilijke uitslag te verwerken kreeg. Mw. Henny Bosschaart-van der Klugt die voor onderzoeken naar het ziekenhuis moet. Mw. Toos Israel-Biesheuvel die met hevige pijnen in afwachting is van een vervolgafspraak in het ziekenhuis. Wij willen alle zieken en rouwdragenden opdragen in onze gebeden. Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen, zoekend naar hoop, troost in uw woord. Spreek door ons heen tot de verdrukten, zo wordt uw stem gehoord. Christus, ons licht, schijn door ons heen, schijn door het duister Christus, ons licht, schijn ook vandaag, hier in uw huis. (NLB 1005-2).

De nieuwe Paaskaars: De kerkenraad heeft in haar vergadering weer een keus gemaakt voor de Paaskaars. Van zondag 9 februari tot en met zondag 23 februari as. Is er voor eenieder die daar belangstelling voor heeft gelegenheid om een huispaaskaars te bestellen. De bestellijst ligt achter in de kerk, op deze lijst is aangegeven welke kaars de kerkenraad heeft gekozen. Heeft u nog vragen schroom niet om te bellen naar de koster, Rook de Vlaming tel.nr 078 676 4187.

Gemeentemiddag: SAVE THE DATE! Op zondag 29 maart 2020 hoopt de kerkenraad een Gemeentemiddag te organiseren. Dit in plaats van een Gemeenteavond. Wilt u deze middag alvast in uw agenda noteren! Na de dienst is het eerst koffie en thee met een algemeen gedeelte daarna en gezamenlijke lunch en na de lunch is er gelegenheid allerlei vragen te stellen!  U krijgt t.z.t. een uitnodiging. Choral Evensong: Gedurende de 40 dagentijd wordt er 6 weken lang elke woensdagavond een z.g. Choral Evensong gehouden m.m.v. diverse koren en ensembles. Onze Gemeente is als 1e aan de beurt op

Woensdag 26 februari 2020 m.m.v. Vocaal Ensemble Credo o.l.v. Pieter Dijksman aanvang 19.30 uur na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van Koffie en of Thee.

Bericht van de Rommelmarktcommissie: I.v.m. vakantie van de helft van de Rommelmarkt ophaalploeg kunt u voor het ophaalmoment van vrijdag 28 februari alleen deze maand eenmalig tot en met donderdag 27 februari bellen met tel.nr.078- 676 4169 om uw goede, schone en hele spullen voor de rommelmarkt van 9 mei a.s. aan te melden.

Agenda voor de komende week: Maandag 17 februari 15.00 uur Bijbelkring ’t Huys te Hoecke 19.00 uur Moderamenoverleg 20.00 uur Ouderlingenoverleg Woensdag 19 februari 10.00 inloophuis gez. Kerken in de RK Kerk te Puttershoek. 19.45 uur Repetitie Cantorij Donderdag 20 februari 10.00 uur Inloop “achter de Plataan”.

Ten slotte: Omdat ik momenteel aan huis gebonden ben ervaar je weer eens hoe het moet zijn voor mensen die nooit meer naar buiten kunnen of gaan. Wat kunnen 24 uur dan lang duren. Daar sta je normaal niet zo bij stil. Het geeft weer stof om na te denken. Op U laat ik mij voorstaan, ik ben aan U gehecht. Waar Gij betrouwbaar voorgaat ontvouwt zich weer een weg. De paden die ik zelf bedacht, zijn doelloos doodgelopen. Zij voerden in de nacht. God laat mij nooit verliezen de vreugde om Uw woord. De moed mijn weg te kiezen waar ik uw voetstap hoor. En overtuig mij dag aan dag dat Gij mij hebt geroepen, ja dat ik leven mag. (NLB 119a 2 en 4). Met een Hartelijke Groet namens de kerkenraad. Toos Israel-Biesheuvel (scriba).

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Zondag: 10.00 uur Dhr. R. Verkaik uit Hardinxveld-Giessendam

Op 26 februari 2020 is de Choral Evensong in de Hervormde Kerk van Maasdam

Choral Evensong in de Hervormde Kerk van Maasdam

aanvullende informatie:

m.m.v. Vocaal Ensemble Credo o.l.v. Pieter Dijksma

aanvang 19.30 uur

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Op 26 februari 2020 is de Choral Evensong in de Hervormde Kerk van Maasdam

Zondag 9 februari 2020: Ds. Marloes Meijer uit Wagenberg

De bloemen van afgelopen week gingen met een hartelijk groet vanuit onze gemeente naar Dhr. en Mw. Belder-Schelling van de Gatsedijk.

Afgelopen zondag ging Ds. F. Renes uit Rotterdam bij ons voor in de dienst waarin wij het Heilig Avondmaal mochten vieren. Wij lazen uit Ps.111 en Lucas 17 vers 11-19. Het vertelt het verhaal van Jezus reis door Samaria waarin hij 10 mensen met een huidziekte naar de Priester stuurt om zich te laten zien. Halverwege hun tocht ontdekken zij dat zij genezen zijn en hun leven letterlijk terugkrijgen. Slechts 1 van de 10 keert naar Jezus terug om God te bedanken voor zijn genezing en zijn leven voortaan met Jezus verder te leven. Hij wordt bekeerd. Herkennen wij die dankbaarheid? Of zijn wij net als de 9 anderen die onze Genezing van Ziekte, Pijn Somberheid, Werkeloosheid en Eenzaamheid opslag vergeten en verder gaan met ons gewone leven? U kunt de dienst terugluisteren op www.kerkdienstgemist.nl/Zuid-Holland/Maasdam

Komende zondag hoopt Ds. Marloes Meijer uit Wagenberg bij ons voor te gaan. De kinderen van de nevendienst luisteren naar het verhaal uit Exodus 1 Waar ben je bang voor? Vandaag lezen we over de farao van Egypte. Hij wordt steeds banger voor de Hebreeën, het volk van Israël dat in zijn land leeft en steeds groter wordt. Hij bedenkt iets om de groei te stoppen en komt met een vreselijk plan…

Omzien naar elkaar: Er zijn nog steeds meerdere zieken in onze gemeente en mensen die wachten op vervolgonderzoeken en afspraken. De namen en adressen hangen elke week bij de uitgang van de kerk. Dankbaar zijn wij dat Ds. T. Meijer uit Puttershoek na een operatie reeds thuis is gekomen, vanaf deze plaats wensen wij hem namens de hele gemeente van Harte Beterschap toe. Zolang wij ademhalen, schept Gij in ons de kracht, om zingend te vertalen, waartoe wij zijn gedacht: elkaar zijn wij gegeven, tot kleur en samenklank. De lofzang om het leven, geeft stem aan onze dank. (NLB 657-1)

De kerkenraad heeft de nieuwe paaskaars uitgekozen. Zodra u de huispaaskaarsen kunt bestellen wordt dit aan u bekend gemaakt.

De enveloppen van de aktie kerkbalans zijn bij u opgehaald en ingeleverd. Alle vrijwilligers worden namens Het college van Kerkrentmeesters hartelijk bedankt voor hun inzet. Ook een woord van dank aan alle gevers die onze gemeente een warm hart toedragen.

Bericht van de boekenbus: de opbrengst van de Boekenbus van zaterdag 1 februari was 225,- Euro en de Opruimings-boekenmarkt in het OC bracht 302,65 Euro op. Samen het mooie bedrag, door 111 bezoekers bij elkaar gebracht, 527,65 Euro. Met veel hulp was dit een prachtige ochtend!

Agenda voor de komende week: Zaterdag 8 februari voor 16.00 uur inleveren kopij Hervormd Contact. Maandag 10 februari 19.00 uur gebedskring in de Consistorie Dinsdag 11 februari 16.30 uur Catechese groep 6,7 en 8 Woensdag 12 februari 10.00 uur Inloophuis Gez. Kerken in de RK Kerk te Puttershoek 19.15 uur Catechese 13-16 jaar 19.45 uur Repetitie Cantorij 20.30 uur Catechese 16-25 jaar. Donderdag 13 februari 10.00 uur Inloop “Achter de Plataan” Vrijdag 14 februari 10.15 uur Vrouwenbijbelkring. Ten Slotte mag ik u namens de kerkenraad een gezegende zondag en goede week toewensen. Een week waarin van alles voorbijkwam: De definitieve Brexit van Groot-Brittannië. De wereldwijde angst vanwege het Coronavirus. De herdenking van de Watersnoodramp van 1953 en nog zoveel om op te noemen laten wij onze zorgen en dankbaarheden bij Onze Heer brengen in onze Gebeden. Toos Israel Biesheuvel (scriba).

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Zondag 9 februari 2020: Ds. Marloes Meijer uit Wagenberg

Zondag 2 februari 10.00 uur Ds. F. Renes uit Rotterdam Viering Heilig Avondmaal

De bloemen van afgelopen zondag gingen met een hartelijke groet vanuit de gemeente naar Mw. C. de Rijke-Goud uit de Merwedestraat.

Afgelopen zondag ging Dhr. A.J. den Besten uit Sliedrecht bij ons voor. Wij lazen uit Jesaja 29 vers 13-16 en Marcus 7 vers 1-23. Het gedeelte waarin Jezus uitleg geeft over “Rein en Onrein”. De farizeeën en Schriftgeleerden hadden allerlei regels opgesteld over Reinheid. Jezus verklaart echter alle spijzen Rein. Alles wat je eet met je mond is Rein. Echter wat er uit een mens komt is Onrein. Zoals ontucht, diefstal, moord, overspel, hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog, afgunst, hoogmoed en dwaasheid. Laten wij ook onszelf eens toetsen in hoeverre wij “Rein of Onrein” zijn. Kunnen wij deze toets doorstaan?

Komende zondag hoopt Ds. F. Renes uit Rotterdam bij ons voor te gaan. Wij hopen dan met elkaar het “Heilig Avondmaal” te mogen vieren. De kinderen van de nevendienst luisteren naar het verhaal uit Mattheüs 5:1-12 Niet zielig Jezus vertelt zijn leerlingen over mensen die ‘zalig’ zijn. Dat is iets anders dan zielig en ook iets anders dan gezellig. Zalig betekent dat je belangrijk bent voor God. Wij hopen op een mooi samenzijn met elkaar.

Omzien naar elkaar: Afgelopen week ontvingen wij de rouwbrief van ons gemeentelid Dhr. Johannes Cornelis van der Gaag overleden op 19 januari in de leeftijd van 92 jaar. Het leven van Dhr. van der Gaag was getekend door moeite en pijn en zeker de laatste jaren waren er veel zorgen rondom zijn gezondheid. Ondanks alles “Kwam het Steeds weer Goed” Kleindochter Suzanne had tijdens de uitvaart hier een mooi gedicht over geschreven. Zij vertelde dat ondanks de strijd van opa het toch steeds weer goed leek te komen. Totdat zij hoorde dat opa overleden was. Nu is het voor altijd goed nu opa bij de Hemelse Vader is waar geen pijn of ziekte bestaat. De rouwdienst werd op vrijdag 24 januari geleid door Ds. R. ten Napel uit ’s Gravendeel. Wij denken in het bijzonder aan Mw. van der Gaag, de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen die zo’n warme band met opa hadden. Op de rouwbrief staan de dankbare woorden van Mw. van der Gaag “Dank U heer, dat U joh leidde door wonderen, pijn en strijd. En hem nu liefdevol in uw armen droeg naar uw eeuwige heerlijkheid Amen.”  In onze gemeente zijn nog steeds meerdere zieken de briefjes met daarop namen en adressen hangen wekelijks achterin onze kerk. Speciaal noemen wij hier de zorgen rondom de gezondheid van Ds. T. Meijer die deze week opgenomen wordt in Duitsland in het ziekenhuis. Hij heeft ons de laatste periode zo vaak terzijde mogen staan dat wij in onze gemeente voorbede vragen voor hem en zijn gezin.

Beroepingswerk van start! De beroepingscommissie heeft haar eerste vergadering gehad. Graag willen wij alle gemeenteleden in de gelegenheid stellen namen op te geven van door u geschikt geachte predikanten. Deze opgave moet voorzien zijn van een motivering of argumentatie en uiteraard uw gegevens vermelden. Uw opgave kunt u tot 9 februari a.s. indienen bij een van de leden van de beroepingscommissie. De commissie bestaat uit de volgende gemeenteleden: Vera Tempelman, Dineke Stehouwer, Toon Knoot, Bas Knaape, Thea Peet, Mariëlle van Gastel, Rosanne Alblas, Janny Vree en Björn van den Aardweg.  U kunt u opgave ook mailen naar beroepingscommissiekerkmaasdam@gmail.com.

Boekenmarkt De Boekenbus ‘Stap in de wereld van boeken’ staat zaterdag 1 februari 2020 op het kerkplein aan de Raadhuisstraat 37 in Maasdam. In het naastgelegen Ontmoetingscentrum, Raadhuisstraat 35 Grote Opruiming van boeken, elk boek € 0,50. De Boekenbus en de Opruiming zijn beide geopend van 9.00 tot 12.00 uur. De opbrengst van de verkochte boeken komt ten goede aan de kerk van Maasdam.

Aktie Kerkbalans: Deze week zullen de uitgereikte enveloppen weer bij u worden opgehaald. De aktie wordt van harte bij u aanbevolen. Wij hopen dat u ruimhartig aan onze kerk zult geven, zodat onze gemeente kan blijven groeien en bloeien met Gods Hulp. Agenda voor de komende week: Zaterdag 1 februari 09.00 uur de Boekenbus,

Maandag 3 februari 19.30 uur Kerkenraadsvergadering Woensdag 5 februari 10.00 uur Inloophuis Gez. Kerken in de RK Kerk te Puttershoek 19.45 uur Repetitie Cantorij Donderdag 6 februari 10.00 uur Inloop “Achter de Plataan” Zaterdag 8 februari 16.00 uur inleveren Kopij Hervormd Contact.

Ten Slotte: In deze week waarin wij gedenken dat 75 jaar geleden “De Holocaust ” beëindigd werd door de bevrijding van Auschwitz. Ook een week waarin velen terug zullen denken aan “De watersnoodramp” van 1 februari 1953, waarin zoveel slachtoffers vielen in het Zuid Westen van Nederland. Wil ik u een gezegend weekend en goede week toewensen ook namens de kerkenraad. Toos Israel Biesheuvel (scriba).

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Zondag 2 februari 10.00 uur Ds. F. Renes uit Rotterdam Viering Heilig Avondmaal

Zondag: 10.00 uur Dhr. A.J. den Besten uit Sliedrecht

De bloemen van afgelopen week gingen met een hartelijke groet naar Mw. Visser-van der Pligt.

Afgelopen zondag ging Ds. Lyonne Verschoor uit Oud-Beijerland bij ons voor. In de dienst werd afscheid genomen van Ouderling J. Vermeulen Jeugdouderling Mw. P. van Raamsdonk-de Vries en Diaken Mw. M. Hulsbos-de Ruijter. Vanuit het midden van de gemeente werd Dhr. J.S. van der Vlis geroepen om plaats te nemen in de kerkenraad als Diaken.  Herbevestigd zijn Ouderling H.J. Verplanke, Ouderling Scriba Mw. A.C. Israel-Biesheuvel, Ouderling-Kerkrentmeester Dhr. W.J. Vermeulen en Ouderling met een speciale opdracht Dhr. B.J. van den Aardweg. Het was een dienst waarin “de Bruiloft te Kana” centraal stond. Hoe wij mensen vaak kijken naar wat wij niet hebben in plaats van te kijken naar wat wij wel hebben. Hoe vaak wij kunnen mopperen over iets dat niet gelukt is in ons leven. In plaats van te kijken naar alles dat wel gelukt is en ons gegeven is. Zo kijkt God naar ons om. Hij veroordeelt ons niet om onze fouten, maar roept ons vanuit het midden van de gemeente om een taak op ons te nemen. Ieder naar zijn of haar eigen talenten. Het was een vreugdevolle dienst waarin de Cantorij hun medewerking verleenden. U kunt deze dienst terugluisteren op www.kerkdienstgemist.nl/Zuid-Holland/Maasdam.

Komende zondag hoopt Dhr. A.J. den Besten uit Sliedrecht bij ons voor te gaan. De kinderen van de nevendienst luisteren naar het verhaal uit: Mattheüs 4:12-22 “Het licht zien” Simon en zijn broer Andreas zijn vissers. Maar opeens verandert alles. Als Jezus langskomt en hen roept, laten ze hun netten achter en volgen hem meteen. Met Jakobus en zijn broer Johannes gebeurt hetzelfde. Ze weten gewoon wat ze moeten doen.

Omzien naar elkaar: afgelopen week is ons gemeentelid Mw. N. van der Perk-van Twist in de leeftijd van 73 jaar overleden. Op zondag morgen deelde de Familie van der Gaag ons mede dat Dhr. J.C. van der Gaag is overleden. Jarenlang was Dhr. van der Gaag al aan huis gebonden vanwege ziekte. Met de goede zorgen van zijn vrouw en familie heeft hij de prachtige leeftijd van 92 jaar mogen bereiken. Wij wensen beide families Gods Troostende nabijheid toe in deze week van definitief afscheid nemen. Ook noemen wij hier onze zieke gemeenteleden die extra aandacht verdienen d.m.v. een kaartje of telefoontje. Petra Commijs die weer is gestart met een nieuwe behandeling. Mw. Dorst-van der Steeg die na een korte ziekenhuis opname weer thuis is gekomen en Dhr. Voetee die verblijft in huis te Hoecke. Vanwege pijnklachten missen wij al enige tijd Mw. J. Sluimer-Konijnendijk in de kerk. Ook alle zieken en rouwdragenden die hier niet genoemd worden willen wij opdragen in onze voorbeden.

Beroepingswerk van start! De beroepingscommissie heeft afgelopen maandag haar eerste vergadering gehad. Graag willen wij alle gemeenteleden in de gelegenheid stellen namen op te geven van door u geschikt geachte predikanten. Deze opgave moet voorzien moeten zijn van een motivering of argumentatie en uiteraard uw gegevens vermelden. Uw opgave kunt u tot 9 februari a.s. indienen bij een van de leden van de beroepingscommissie. De commissie bestaat uit de volgende gemeenteleden: Vera Tempelman, Dineke Stehouwer, Toon Knoot, Bas Knaape, Thea Peet, Mariëlle van Gastel, Rosanne Alblas, Janny Vree en Björn van den Aardweg.  U kunt u opgave ook mailen naar beroepingscommissiekerkmaasdam@gmail.com.

Boekenmarkt De Boekenbus ‘Stap in de wereld van boeken’ staat zaterdag 2 februari 2020 op het kerkplein aan de Raadhuisstraat 37 in Maasdam. In het naastgelegen Ontmoetingscentrum, Raadhuisstraat 35

Grote Opruiming van boeken, elk boek € 0,50. De Boekenbus en de Opruiming zijn beide geopend van 9.00 tot 12.00 uur. De opbrengst van de verkochte boeken komt ten goede aan de kerk van Maasdam.

Aktie Kerkbalans welke dit jaar gehouden wordt van zaterdag 18 januari tot en met zaterdag 1 februari.
In die periode zult u van ons de brief met antwoordenveloppe in de bus krijgen. Wij bevelen deze actie van harte bij u aan. Voor het onderhoud van kerk en pastorie en het in standhouden van de eredienst zijn wij afhankelijk van uw financiële bijdragen.

Agenda voor de komende week: Maandag 27 januari 19.00 uur Gebedskring in de Consistorie Dinsdag 28 januari 16.30 Catechese groep 6,7 en 8 Woensdag 29 januari 10.00 inloop Gez. Kerken in de RK Kerk te Puttershoek 19.15 uur Catechese 13 t/m 16 jaar 19.45 repetitie Cantorij 20.30 uur Catechese 17 t/m 25 jaar. Donderdag 30 januari 10.00 uur inloop “Achter de Plataan” Vrijdag 31 januari 10.15 Vrouwenbijbelkring.

Ten slotte: Mag ik u namens de Kerkenraad een gezegend weekend en goede week toewensen;

Roep uit met blijdschap: ‘God is Hij. Hij schiep ons, Hem behoren wij, zijn volk, de schapen die Hij hoedt en als beminden weidt en voedt.’ (NLB 100-2) Toos Israel-Biesheuvel (scriba).

 

 

 

 

 

 

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Zondag: 10.00 uur Dhr. A.J. den Besten uit Sliedrecht

Zondag 19 januari 10.00 uur Ds. Lyonne Verschoor uit Oud-Beijerland Afscheid (her)bevestiging Ambtsdragers

De bloemen van afgelopen zondag gingen met een hartelijke felicitatie mee met de Doopouders Peter en Anouk van Steenselen-van de Linde.

Afgelopen zondag ging Ds. T. Meijer bij ons voor in een dienst waarin Maas Pieter van Steenselen gedoopt is. Broertje van Job en Tom zoon van Peter en Anouk. Wij lazen uit Psalm 139 vers 1-16. “Gezien worden” God weet alles van ons. Niet zoals de geheime dienst. Hij omvat ons met liefde en genegenheid. Psalm 139 gaat over God die ons door en door kent. “Kennen” betekent in de grondtaal “Liefhebben”. God houdt van ons. God wil een relatie met ons. Hij weet van onze vreugde en verdriet. God is dicht bij ons. Hij legt zijn hand op onze schouder, niet bestraffend maar bemoedigend. “Je bent van mij”. Maas Pieter is door God gewild. Hij is door God gegeven. God is er altijd. Jezus heeft dezelfde naam als God. “Ik ben” en “Ik zal er zijn” Geloven is geen garantie dat je geen tegenslagen kent in je leven maar je naam is door de doop met God verbonden. God zal je altijd vinden en vasthouden door het teken van de doop. Wij worden door God gezien. Hij volgt ons!

Komende zondag hoopt Ds. Lyonne Verschoor bij ons voor te gaan in een dienst van afscheid en bevestiging van ambtsdragers. Wij nemen afscheid van Ouderling J. Vermeulen na een periode van 12 jaar. Diaken Mw. M.L. Hulsbos-de Ruijter en Jeugdouderling Mw. P. van Raamsdonk-de Vries. Bevestiging zal plaatsvinden van Dhr. J.S. van der Vlis als Diaken. Jeugdouderling Dhr. B.S. van den Aardweg gaat verder in een gewijzigde functie als Ouderling met een speciale opdracht. En Ouderling Dhr. H.J. Verplanke, Ouderling-Scriba Mw. A.C. Israel-Biesheuvel en Ouderling-Kerkrentmeester Dhr. W.J. Vermeulen zullen worden herbevestigd voor een periode van 4 jaar. De kinderen van de nevendienst luisteren naar het verhaal uit Johannes 1:29-2:11

Voorproefje De eerste leerlingen verzamelen zich rond Jezus. Ze hebben gehoord dat hij de Messias is. Zij zullen bijzondere dingen meemaken, belooft Jezus. Daarvan krijgen ze een voorproefje op de bruiloft in Kana. Na de dienst drinken wij gezamenlijk koffie in het Ontmoetingscentrum en kunnen wij de scheidende en bevestigde ambtsdragers bedanken en feliciteren.

Omzien naar elkaar: Wij denken aan de fam. Slikboer-Lukas nu hun broer, zwager en oom overleden is. Wij wensen deze familie Gods troostende nabijheid toe. Ook zijn er nog steeds meerdere zieken in onze gemeente. Wij denken speciaal aan Petra Commijs die wel hoopgevende berichten mocht ontvangen maar nog een lange weg moet gaan. Ook denken wij aan Mw. Dorst-van der Steeg en Dhr. Voetee. Wij  leven mee met Fam. van der Perk-van Twist nu Mw. van der Perk in de Hospice is opgenomen. Ook zijn er gemeenteleden die niet genoemd worden maar wel wachten op uitslagen en of behandelingen. Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is en zijn liefde als een lichtstraal doordringt in de duisternis. ’t Werk van God is niet te keren omdat Hij erover waakt en de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt. (ELB 218:2).

Actie Kerkbalans Het college van Kerkrentmeesters wil graag uw aandacht vragen voor de Actie Kerkbalans, welke dit jaar gehouden wordt van zaterdag 18 januari tot en met zaterdag 1 februari. In die periode zult u van ons de brief met antwoordenveloppe in de bus krijgen. Wij bevelen deze actie van harte bij u aan. Voor het onderhoud van kerk en pastorie en het in standhouden van de eredienst zijn wij afhankelijk van uw financiële bijdragen.

Agenda voor de komende week: Maandag 20 januari 19.00 uur Ouderlingenoverleg in het OC 20.00 uur Moderamen overleg.

Woensdag 22 januari 10.00 uur Inloop Gez. Kerken in de RK te Puttershoek. 19.45 uur Repetitie Cantorij

Donderdag 23 januari 10.00 uur Inloop “Achter de Plataan”.

Ten slotte mag ik u namens de kerkenraad een gezegend weekend en goede week toewensen. Met de winter wil het niet erg vlotten het blijft maar regenachtig en nat. Ik hoop dat de zon in uw hart mag schijnen zodat de somberheid niet de overhand krijgt. Kom tot de Vader, Kom zoals je bent Heel je hart, al je pijn is bij Hem bekend de liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt daarmee is alles klaar wanneer jij komt (Opw 599) Toos Israel Biesheuvel (scriba).

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Zondag 19 januari 10.00 uur Ds. Lyonne Verschoor uit Oud-Beijerland Afscheid (her)bevestiging Ambtsdragers

Grote uitverkoop van boeken op zaterdag 1 februari.

 
Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Grote uitverkoop van boeken op zaterdag 1 februari.

Zondag 12 januari 2020 Maasdam: Ds. T. Meijer uit Puttershoek Bediening van de Heilige Doop

De bloemen zijn in de afgelopen periode naar de volgende gemeenteleden gegaan: Op zondag 22 december naar Fam. M. de Pee van de Gatsedijk met de felicitaties vanwege hun 55-jarig huwelijk. Op 25 december gingen zij naar Petra Commijs ter bemoediging. Op 29 december met hartelijke dankzegging vanuit de gemeente voor de vele werkzaamheden in het afgelopen jaar naar onze kosters Dhr. Rook de Vlaming en Mw. Ali Zilverschoon. 5 januari 2020 naar Mw. Cobi Bijland en Dhr. Arno Domke een en ander ter bemoediging voor de afgelopen moeilijke periode. In de achter ons liggende periode hebben wij mooie en bemoedigende diensten met elkaar mogen vieren. In alle diensten stond het wonder van Jezus geboorte centraal. Bijzonder was de viering op 1e kerstdag met de kinderen van de Nevendienst en onze Cantorij. In de vorm van een musical werd de geboorte en het nieuws van de geboorte aan ons bekend gemaakt.  Ook wij mogen in het licht van Jezus geboorte leven. Hij heeft voor ons onze zonden op zich genomen door naar de aarde te komen en te sterven aan het kruis. Komende zondag hoopt Ds. T. Meijer uit Puttershoek bij ons voor te gaan. De Heilige Doop is aangevraagd door Peter en Anouk van Steenselen voor hun zoontje Maas Pieter van Steenselen. Wij kijken samen met dit gezin uit naar een mooie vreugdevolle en dankbare dienst. Die voor de familie van Anouk op een hele speciale datum plaatsvindt. De datum dat Anouk en haar tweelingbroer, die helaas is overleden, jaren geleden ook het teken en zegel van de doop gekregen hebben. De kinderen van de Nevendienst luisteren naar het verhaal uit: Mattheüs 3:13-17 “Vertrouw me maar” Vandaag lezen we dat Johannes de Doper mensen doopt in de Jordaan. Ook Jezus laat zich dopen. Johannes de Doper snapt daar niets van. Na Jezus’ doop gaat de hemel open en verschijnt er een duif. Omzien naar elkaar: Er zijn nog steeds meerdere zieken in onze gemeente. Wekelijks hangen de briefjes achter in onze kerk met namen en adressen. Laten wij onze naasten niet vergeten een kaartje of telefoontje kan zoveel troost bieden! Speciaal denken wij aan Petra Commijs die deze week weer verschillende onderzoeken moet ondergaan met de vraag “Hoe nu verder”. Ook denken wij aan Mw. Dorst-van der Steeg die nog steeds bezig is met behandelingen. Ook hoopt onze scriba Mw. Israel deze week de uitslag te krijgen van de gemaakte MRI. Wij hopen dat er voor de ernstige pijnklachten een oplossing gevonden kan worden. De komende periode neemt de kerkenraad afscheid van diaken Mw. Hulsbos-de Ruijter. Zij heeft aangegeven na een periode van 4 jaar niet herkiesbaar te zijn. Dhr. J.S. van der Vlis uit Puttershoek is bereid gevonden de taak van diaken op zich te nemen. Ouderling Dhr. J. Vermeulen zal de kerkenraad verlaten omdat hij helaas de maximale periode van 12 jaar ouderling is geweest in de kerkenraad. Ook Jeugdouderling Mw. P. van Raamsdonk-de Vries heeft aangegeven om persoonlijke redenenen te stoppen met werkzaamheden in de kerkenraad. Jeugdouderling Dhr. B.S. van den Aardweg legt zijn functie als jeugdouderling neer en wordt Ouderling met een speciale taak. Dit zal met name het beroepingswerk omvatten. Ouderling Dhr. H.J. Verplanke, Ouderling-Scriba Mw. A.C. Israel-Biesheuvel en Ouderling-Kerkrentmeester Dhr. W.J. Vermeulen hebben zich herkiesbaar gesteld voor een volgende periode van 4 jaar. De afscheid en (her)bevestigingsdienst zal zondag 19 januari 2020 zijn. Actie Kerkbalans Het college van Kerkrentmeesters wil graag uw aandacht vragen voor de Actie Kerkbalans, welke dit jaar gehouden wordt van zaterdag 18 januari tot en met zaterdag 1 februari. In die periode zult u van ons de brief met antwoordenveloppe in de bus krijgen. Wij bevelen deze actie van harte bij u aan. Voor het onderhoud van kerk en pastorie en het in standhouden van de eredienst zijn wij afhankelijk van uw financiële bijdragen. Agenda voor de komende week: Zaterdag 11 januari voor 16.00 kopij inleveren voor het Hervormd Contact. Maandag 13 januari 19.00 uur Gebedskring Dinsdag 14 januari 16.30-17.15 Catechese groep 6,7 en 8. Woensdag 15 januari 10.00 inloop gez. Kerken in de RK Kerk te Puttershoek 19.15 Catechese 13 t/m 16 jaar 19.45 Repetitie Cantorij 20.30 Catechese 16-25 jaar Donderdag 16 januari 10.00 inloop “Achter de Plataan” Vrijdag 17 januari 10.15 Vrouwenbijbelkring. Ten slotte mag ik u namens de Kerkenraad een gezegend en goed 2020 toewensen.  De kerkenraad gaat vol vertrouwen de toekomst tegemoet nu de Beroepingscommissie gevormd is en wij uit mogen zien naar een nieuwe Herder en Leraar : Komt ons in diepe nacht ter ore: de morgenster is opgegaan, een mensenkind voor ons geboren, ‘God zal ons redden’ is zijn naam. Open uw hart, geloof uw ogen, vertrouw u toe aan wat gij ziet: hoe ’t woord van God van alzo hoge hier menselijk aan ons geschiedt. (NLB489 vers 1) Toos Israel Biesheuvel (Scriba)

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Zondag 12 januari 2020 Maasdam: Ds. T. Meijer uit Puttershoek Bediening van de Heilige Doop

Zondag 5 januari 2020: 10.00 uur Mw. E. Kleinjan uit Strijen

De bloemen van afgelopen zondag gingen met een hartelijke groet en beterschapswens naar Mw. L. Blanker-in ’t Veld die na een geslaagde operatie weer thuis mocht komen. Afgelopen zondag ging Mw. J.W. Vree-van Dongen bij ons voor. Gelukkig was haar man ook aanwezig zodat hij als plaatsvervangend organist de dienst kon begeleiden. Wij lazen uit Jesaja 7 vers 10-14 en Mattheus 1 vers 18-25. Hierin lezen wij dat God een droom zendt aan Jozef: de verloofde van Maria. Jozef wilde Maria niet in opspraak brengen en dacht erover om haar te verlaten. God laat Jozef echter inzien dat Maria zwanger is van de Heilige Geest en een zoon zal baren, die hij, Jezus moet noemen. Soms zendt God dromen, om God beter te kunnen begrijpen. Zo’n droom is een Goddelijk teken: Richt je leven op God en durf het te wagen. Net als Jozef die Maria, ondanks, haar zwangerschap trouw bleef, zodat God een nieuw begin kon maken met onze wereld. Komende zondag gaat Mw. B. Broeren uit Puttershoek bij ons voor op de 4e zondag van Advent. De kinderen van de nevendienst luisteren naar het verhaal uit Micha 7: Het wordt weer licht Bij de late (tweede) oogst gaat de plukker door de bijna leeggeplukte wijngaard om te kijken wat er nog te halen valt, wat de eerste ronde nog niet rijp was of vergeten. Zo voelt de profeet Micha zich in Jeruzalem. Het lijkt alsof de stad kaalgeplukt is. Toch wordt een hoopvol visioen geschetst: er zal een nieuw begin komen. Op dinsdagavond 24 December vieren wij met elkaar de geboorte van het kindje Jezus in de Kerstnachtdienst aanvang 22.00 uur de dienst zal geleid worden door Ds. E. Agterhuis uit Heinenoord. Medewerking wordt verleend door “de Diva’s” o.l.v. Mw. Els in ’t Veld. Op woensdag 25 december is het kinderkerstfeest van de kindernevendienst o.l.v. Ds. T. Meijer uit Puttershoek. Extra medewerking wordt verleend door onze “Cantorij” o.l.v. Mw. Els in ’t Veld. Aanvang 10.00 uur. De kinderen luisteren naar het verhaal uit Lucas 2 vers 1-20 Het vertrouwde Kerstevangelie. Geef licht! De herders in het veld horen van een engel dat Jezus geboren is. Aan het eind van het verhaal loven en prijzen ze God; zo verspreiden zij het licht. Ook wij vieren met kerst dat we het licht door mogen geven. Op zondag 29 december hoopt Dhr. J.W. van den Bosch uit Aalsmeer bij ons voor te gaan. Het schema van de kindernevendienst geeft aan dat er verteld wordt uit Lucas 2 Licht in mijn ogen: Vandaag horen we het bijzondere verhaal van Hanna, de oude vrouw die naar Jozef en Maria toekomt bij de tempel. Vele jaren heeft ze God gediend met vasten en bidden. Hij is het licht in haar oude ogen. En nu zien die oude ogen dit kind: het licht van de wereld. Op oudejaarsavond wordt de dienst begeleid door Mw. B. Broeren uit Puttershoek aanvang is 19.30 uur in onze kerk. Als laatste zondag 5 januari 2020 zal de dienst geleid worden door Mw. E. Kleinjan uit Strijen. Het rooster van de nevendienst geeft een lezing uit Mattheus 2 vers 1-12 aan. Zie je het licht? Deze zondag horen we dat wijzen uit het oosten het licht zien. Ze zien een ster opgaan en ze weten: er is een bijzonder mens geboren. Iemand die het waard is dat wij hem eerbewijzen. Koning Herodes wil er alles van weten. Hij kan alleen maar denken aan wat hem bedreigt. Na de dienst op 5 januari is het traditionele “Nieuwjaarswensen” in het Ontmoetingscentrum onder het genot van koffie/thee of limonade. Wij hopen op gezegende samenkomsten en voor alles hierboven genoemd “Deo volente”. Op 26 December 2019 bent u van harte welkom op het Kerstdiner van 16.00 uur tot ca. 19.30 uur in het Ontmoetingscentrum. U kunt zich tot 20 december aanmelden bij Elly Snel 078-6764169 of Joke Moelker 078-6763208 Vervoer kan geregeld worden. Dit jaarlijks terugkerend diner wordt van harte bij u aanbevolen en georganiseerd door diverse vrijwilligers van onze kerk. Omzien naar elkaar: Er zijn nog steeds meerdere zieken in onze gemeente en mensen die het moeilijk hebben. Speciaal noemen wij hier Petra Commijs die is opgenomen in het Erasmus M.C. in Rotterdam vanwege de vele bijwerkingen van de behandeling. Wij bidden voor haar, haar vriend en haar ouders. Wij denken ook aan Mw. Dorst en de vele anderen die hier niet genoemd worden maar wel onze voorbeden nodig hebben. De kerstrommelmarkt van 13 December jl. heeft het prachtige bedrag ad € 1.556,90 opgebracht. Wij willen alle vrijwilligers en kopers hartelijk bedanken voor hun inzet voor onze kerk. Agenda voor de komende weken: Naast alle hierboven genoemde diensten hebben wij de volgende agenda: Maandag 30 december 19.00 uur gebedskring Maandag 6 januari 2020 19.30 uur Kerkenraadsvergadering woensdag 8 januari Inloop gezamenlijke kerken in de RK Kerk te Puttershoek. Donderdag 9 januari Inloop “Achter de Plataan”. Er is een roos ontloken uit barre wintergrond, zoals er was gesproken door der profeten mond. En Davids oud geslacht is weer opnieuw gaan bloeien in ’t midden van de nacht. (NLB 473-1)Ten slotte mag ik u namens de kerkenraad Gezegende Kerstdagen en een goede jaarwisseling toewensen. Dat ook in ons leven het licht van het kerstfeest mag gaan stralen, vertrouwend op Gods nabijheid!

De stichting  Still

Dit filmpje is een introductie van de stichting  Still.De uitgangscollecte tijdens de kerstnachtdienst is voor deze stichting. Meer informatie vind U op  https://stichtingstill.nl/

Wilt U deze stichting steunen dan kan dit door te geven bij de uitgangscollecte of Uw gift over te maken naar NL27INGB0006905837

Toos Israel Biesheuvel (scriba).

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Zondag 5 januari 2020: 10.00 uur Mw. E. Kleinjan uit Strijen