Zondag 2 oktober 2016, 10.00uur, Ds. J. Prosman

Bloemen. Zondag gingen de bloemen met een hartelijke groet en medeleven van ons allemaal naar dhr. J. Sluimer.

Afgelopen zondag. Zondag vierden wij het Heilig Avondmaal. In verbondenheid met onze Heer en Redder, Jezus Christus. In verbondenheid ook met de kerk van alle tijden en plaatsen: de avondmaalscollecte was voor de lijdende kerk in het Midden Oosten. Opgeroepen door Paulus (1 Korinthe 11), wilden we juist delen met hen die honger hebben en tekort. Vooral omdat we in het Avondmaal zo merken dat de Heer Jezus Zijn leven met ons wil delen.

Als één deel van de kerk, één lid van het lichaam van Christus lijdt, lijden we immers allemaal mee (1Korinthe 12: 26)? De Heer Jezus is in elk geval intens met hen verbonden!

Komende zondag. Een ‘gewone’ zondag… Dat is best bijzonder! ‘Gewoon’ naar de kerk. Geen bijzondere dienst….

Wacht even! Het is niet wat het lijkt! Is het juist niet heel bijzonder, een regelrecht wonder, dat we naar de kerk kunnen? Dat je een plek hebt waar je samen God kunt ontmoeten? Even thuiskomen bij God. Even luisteren naar Zijn woord. En dan tot Hem spreken met gebeden, geloofsbelijdenis, met Psalmen en gezangen. Dat is veel bijzonderder dan je zou denken!

(Op gewone dagen is de kerk na de middag trouwens ook meestal wel een uurtje open. Dan neem ik m’n studeerwerk gewoon even mee, zodat voorbijgangers even de gelegenheid krijgen in de kerk te zijn. Dus weet je iemand die op zondag niet kan of durft…).

Komende zondag luisteren we weer met de kinderen van de nevendienst mee naar het verhaal van Lea en Rachel (Genesis 29: 1-30). En we luisteren naar wat de Heer Jezus zegt over betrouwbaarheid (Lukas 16: 10-15).

Huwelijksjubileum. We feliciteren Ingrid en Joost De Jong hartelijk met hun 25-jarig huwelijksjubileum. Wensen jullie nog veel meer gelukkige jaren, samen met de kinderen!

Omzien naar elkaar. Dhr. J. Sluimer is ernstig ziek en is daarom de afgelopen week een paar dagen voor onderzoek in het ziekenhuis geweest.

Mw. A. Goud is afgelopen week geopereerd. Ze knapt gelukkig langzaam weer op!

Mw. A. Schaalje-Bauer is opgenomen in het Maasstadziekenhuis, maar is gelukkig langzaam weer aan de beterende hand.

We leven met hen allemaal mee! Bidden we ook allemaal voor hen? En zullen we hen en alle anderen die ziek, verdrietig of eenzaam zijn ook op allerlei andere manieren laten merken dat we hen niet vergeten?

Fietspuzzeltocht. Het was zondagmiddag een groot succes! We bedanken de organisatie: het gezamenlijke jeugdwerk van de 5 kerken van Puttershoek en Maasdam. We kregen prachtig de gelegenheid om de overeenkomsten (en een enkel verschil) tussen onze kerken eens te zien en elkaar te ontmoeten.

Agenda. 30/9 19.00 moderamen, 20.30 catechese, 21.30 jeugdsoos; 3/10 19.45 kerkenraad; 5/10 10.00-12.00 inloophuis gezamenlijke kerken Puttershoek en Maasdam in de RK kerk; 6/10 10.00-11.30 inloopochtend ‘Achter de Plataan’; 7/10 20.30 catechese, 21.30 jeugdsoos; 9/10 16.00 vriendendienst in Puttershoek; 10/10 19.00 gebedskring, 20.00 Bijbelkring.

Tot slot. Leg je leven gerust in Gods hand. Hij heeft bewezen betrouwbaarder te zijn dan wie ook.

Hartelijke groet, ds. Johan Prosman

Posted in Aktueel | Comments Off on Zondag 2 oktober 2016, 10.00uur, Ds. J. Prosman

Zondag 25 september 2016, 10.00uur, Ds. J. Prosman, Heilig Avondmaal

 

Bloemen. Zondag gingen de bloemen met een hartelijke groet van ons allemaal naar mw. Thea Mailij.

Afgelopen zondag. Het was goed om weer in de kerk te zijn! Heerlijk ook om als dominee eens gewoon in de kerkbank te zitten. We hebben Gods woord goed gehoord (Galaten 1: 1-12). Het gaat allereerst om het evangelie: God vertrouwen, niet om de regels en tradities. Die kunnen af en toe veranderen naar gelang de omstandigheden. Maar vertrouwen, geloven in Gods reddende zorg is onopgeefbaar. Zonde is vooral wantrouwen. Mensen verzinnen er veel te vaak van alles bij dat ze dan ook nog eens veel te vaak boven het evangelie zetten…

Komende zondag. Zondag mogen wij het Heilig Avondmaal weer vieren: ontmoeting met onze Heer, Die Zijn leven voor ons gaf… En juist daar bij Hem aan tafel mogen we als gemeente ook de gemeenschap ervaren met elkaar. Wij zijn immers het lichaam van Christus op aarde! Meer nog: rond het gedenken van Jezus’ lijden weten we ons verbonden met de kerk wereldwijd – juist ook met de vervolgde kerk zoals in Syrië. Daarvoor is onze collecte dan ook bestemd. Verenigd met heel de kerk en vooral met onze Heer Jezus Christus luisteren we naar Gods woord uit 1 Korinthe 11.

De nevendienst luistert verder naar de verhalen van Jakob en Ezau (Genesis 28:10-22). Jakob is op de vlucht voor Ezau. Weg van huis, maar niet weg van God. Want God laat zich juist zien als Jakob op de vlucht is. In een droom ziet hij engelen een ladder op en neer klimmen. En God spreekt hem moed in! …God gaat met je mee Jakob!

Omzien naar elkaar. Dhr. J. Sluimer is afgelopen weekend opgenomen in het ziekenhuis Dordtwijk (afd. 3C). We wensen hem van harte beterschap.

Onze gedachten en gebeden zijn ook voor alle andere zieken, eenzamen en mensen met verdriet!

JOR: Auto’s wassen voor World Servants. Zaterdag 24 september is het weer (alle!) auto’s wassen op het kerkplein van 9.00u t/m 16.00u! Met deze mooie actie kunt u uw bijdrage leveren aan de reis met met World Servants. Voor alleen de buitenkant bent u 7,50 euro kwijt, voor binnen- en buitenkant helpt u het World Servants Team met 12,50 euro verder op weg naar Nicaragua.

U mag ook helpen poetsen en wassen, koffie schenken, enz. stuur dan een mailtje naar info@jorworldservants.nl met daarin je naam, mailadres, telefoonnummer en wat je zou willen doen!

Fietspuzzeltocht. Het gezamenlijke jeugdwerk van de 5 kerken van Puttershoek en Maasdam organiseert zondagmiddag 25 september van 13.30-15.30 voor iedereen een fietspuzzeltocht: ‘zoek de overeenkomsten’. Start en afsluiting bij onze kerk.

Agenda. 23/9 20.30 catechese, 21.30 jeugdsoos; 24/9 09.00–16.00 Carwash voor World Servants; 25/9 13.30-15.30 fietspuzzeltocht gezamenlijk jeugdwerk; 26/9 19.00u gebedskring; 28/9 10.00-12.00 inloophuis gezamenlijke kerken Puttershoek en Maasdam in de RK kerk; 19.45u vrouwengesprekskring; 29/9 10.00-11.30 inloopochtend ‘Achter de Plataan’; 30/9 19.00 moderamen; 20.30 catechese, 21.30 jeugdsoos.

Tot slot. Hoe onze reis ook gaat, God gaat met ons mee. Laat Hem de weg wijzen, dan kom je uiteindelijk aan in het beloofde land!

Hartelijke groet, ds. Johan Prosman

Posted in Aktueel | Comments Off on Zondag 25 september 2016, 10.00uur, Ds. J. Prosman, Heilig Avondmaal

Carwash JOR World Servants

24 september wassen wij weer auto’s!

Natuurlijk is een jaar actievoeren voor een reis met World Servants niet compleet zonder een carwash. Rijd dus nog maar wat extra rondjes door de stoffige (of modderige, je weet het nooit met de Nederlandse zomer) polder en laat ons je auto weer glimmend poetsen van buiten en van binnen. Voor alleen de buitenkant bent u 7,50 euro kwijt, voor binnen- en buitenkant helpt u ons met 12,50 euro verder op weg naar Nicaragua.

Wat: Carwash
Wanneer: zaterdag 24 september 2016
Waar: Kerkplein Hervormde Kerk te Maasdam
Tijd: 09.00 uur t/m 16.00 uur

 

Heb je geen auto, of bied je liever praktische hulp? Om de Carwash vlekkeloos te laten verlopen zijn we op zoek naar helpende handen die hun poetstalent of koffieschenk-gave willen delen op deze zaterdag. Wil je je inzetten voor het goede doel en vind je het niet erg om een dag je handen uit de mouwen te steken? Stuur een mailtje naar info@jorworldservants.nl met daarin je naam, mailadres, telefoonnummer en wat je zou willen doen en we nemen contact met je op!

Wij, Bart-Frank-Laura-Annemiek en Ilona, hopen velen van jullie te zien zaterdag. Laat ons je auto wassen en help ons bouwen aan verandering!

 

Posted in Aktueel | Comments Off on Carwash JOR World Servants

Fietspuzzeltocht “Zoek de overeenkomsten” 25-09-2016

img_0001

Posted in Aktueel | Comments Off on Fietspuzzeltocht “Zoek de overeenkomsten” 25-09-2016

Zondag 18 september 2016, 10.00uur, Ds. F.G.H.Vromans-van Hattum, Delft

Bloemen. Zondag gingen de bloemen naar dhr. en mw. De Penning-Kruithof, met een hartelijke groet en felicitaties van de gemeente voor hun 60-jarig huwelijksjubileum op dinsdag 6 september.

Afgelopen zondag. Alweer hadden we een bijzondere dienst. De zomerstop is over. We werden opgeroepen ons leven te delen. Wacht even… Dat is wel heel veel om te delen. Je leven deel je toch alleen echt met mensen die je echt lief zijn?

Dat klopt. Zo doet God het: In onze Heer, Jezus Christus, deelt Hij Zijn leven met ons. Voor eeuwig zelfs. Als je dat geloven kunt ben je een gelukkig mens. Een zalig mens!

We hadden nog een bedenking: je moet niet zomaar je leven delen. Je moet wel wat goeds te delen hebben. De Heer Jezus wees niet voor niets op de kwade bomen met de kwade vruchten. Die kun je beter niet delen!

Goede vruchten delen, vruchten die gegroeid zijn aan goede, gelovige, liefdevolle bomen. Dan heeft je medemens ook nog wat aan je. Wees barmhartig zoals jullie hemelse Vader barmhartig is (Lukas 6:36).

Komende zondag. Zondag ontvangen we een bekende gastvoorganger. We zien uit naar de ontmoeting. We zien ernaar uit samen God te ontmoeten in de verkondiging van Zijn Woord, in de liederen en in de gebeden.

De nevendienst luistert naar Genesis 25:19-34. Het gaat over 2 broers: Jakob en Esau. Wie is de eerste? Esau? Hij verkoopt zijn eerstgeboorterecht…! De laatste wordt de eerste.

We wensen elkaar alvast een rijk gezegende dienst!

Najaarsrommelmarkt. De Rommelmarkt bracht afgelopen zaterdag het mooie bedrag op van €3779,65! En dan was er nog het prachtige weer, de sfeer, de contacten en de gezelligheid… Iedereen, vrijwilligers, sponsors, kopers en wie ook maar een bijdrage heeft geleverd: heel hartelijk bedankt. Het was geweldig. Wat een opbrengst voor ons allemaal. We voelen ons rijk gezegend!

Doopjurken en muziek op Open Monumentendag. Dankbare blijheid is er ook als we terugkijken naar de prachtige doopjurken-tentoonstelling die Wilma Meuzelaar voor ons had samengesteld in de kerk. Dat was nog eens mooi! Kom je op Open Monumentendag de kerk bezichtigen en dan krijg je bovendien die heel persoonlijke monumenten te zien. Al die herinneringen dat God, Vader, Zoon en Heilige Geest, Zich van kleins af aan over ons ontfermt. Dat we dagelijks ondergedompeld worden in Zijn liefde…

Ook de doopboeken die we jaarlijks ter inzage hebben liggen, werden naarstig geraadpleegd: wanneer ben ik, mijn ouders, mijn broers, zussen gedoopt. Oude herinneringen werden opgehaald.

En dan die prachtige muziek die Els in’t Veld met haar leerlingen en met Piet Vree ten gehore bracht.

Het is niet alleen op zondag een genot om in de kerk te zijn!

Agenda. 17/9 19.00 Westmaas startviering Actieweek voor de vrede. Samen bidden en werken. De noodklok luiden voor de kerk in het Midden-Oosten; 21/9 10.00-12.00 inloophuis gezamenlijke kerken Puttershoek en Maasdam in de RK kerk; 22/9 10.00-11.30 inloopochtend ‘Achter de Plataan’; 23/9 20.00 catechese, 21.00 jeugdsoos; 24/9 09.00–16.00 Carwash voor World Servants bij de kerk.

Tot slot. Onder Gods zegen gaat het ieder goed…

Hartelijke groet, ds. Johan Prosman

Posted in Aktueel | Comments Off on Zondag 18 september 2016, 10.00uur, Ds. F.G.H.Vromans-van Hattum, Delft

Rommelmarkt en Boekennieuws…

Via onderstaande link kunt u het laatste nieuws lezen over de rommelmarkt van 10 september en het laatste boeken nieuws….

http://www.kerkmaasdam.nl/activiteiten/rommelmarkt/

http://www.kerkmaasdam.nl/activiteiten/boekenmarkt/

 

Posted in Aktueel | Comments Off on Rommelmarkt en Boekennieuws…

Zondag 11 september 2016 10.00 uur, ds. J. Prosman, startdienst winterwerk

Bloemen. Zondag gingen de bloemen met een hartelijke groet en zegenwensen rond de doop van Job naar familie Van Steenselen.

Afgelopen zondag. Wat een bijzondere dienst mochten we samen meemaken! Als gemeente, samen met familie en vrienden van Peter en Anouk van Steenselen. En Job natuurlijk! Want hij werd gedoopt. Hij was even de belangrijkste van ons allemaal. Dat is nu de kerk ten voeten uit: de kleinste de belangrijkste. Omdat onze handen tekort schieten om hem veilig door dit leven te helpen, brachten we hem bij God. We zongen het: ‘Niemand die ons helpen kan, niemand kan ons kind beschermen… Neem Gij het dan in Uw groot erbarmen.’ We hoorden de woorden uit die oude super-preek, het doopformulier, weer opklinken: als je gedoopt wordt in de naam van de Vader, betuigt en verzegeld God de Vader ons dat Hij ons tot Zijn kinderen en erfgenamen aanneemt, dat Hij ons met alle goed wil verzorgen en alle kwaad van ons wil weren of ons ten beste keren…’. Wat een prachtige beloften! En dan, als je in Zijn naam gedoopt wordt, te horen wat onze Heer Jezus doet en gedaan heeft daarvoor. En dan de Heilige Geest! Ons leven lang dompelt Hij ons onder in Gods liefde om ons te leren aanvaarden wat we in Christus ontvangen hebben…

Allemaal werden we herinnerd aan Gods beloften. Allemaal werden we opgeroepen om Gods liefde te beantwoorden met wederliefde, toewijding, geloof en vertrouwen. Gelukkig is de mens die vreugde vindt in de (liefde)wet van de HEER, zo klonk ons uit Psalm 1 tegemoet. Hoe hoopvol kan het leven zijn!

Komende zondag. Zondag maken we een start met het winterwerk. Het thema is: deel je leven. Dat is veel meer dan iets van jezelf uitdelen. De Heer Jezus gaf on alles: Zijn leven! En wat doe je daar vervolgens mee? Hem jouw leven geven natuurlijk. En bovendien, als Zijn volgelingen, ook je leven delen met je medemensen. In de kerk houden we het leven toch niet alleen maar voor onszelf?

Iedereen, ook je buren dus (thema van vorig jaar…), van harte welkom in de kerk, bij God thuis. Hij geeft ons leven zodat we ook wat kunnen delen.

We lezen uit Lukas 6: 39-45.

Najaarsrommelmarkt. Zaterdag 10 september houden we van 9-13u de Najaarsrommelmarkt op het kerkplein en in het Ontmoetingscentrum. Natuurlijk vindt u allerhande spullen en ook het Rad van Avontuur met leuke prijzen. Op een lot van €1,- hebt u kans op vier prijzen. Geen zin in oude spullen, kom dan voor de gezelligheid even langs, de koffie is bruin en de pannenkoeken worden gebakken. Een kop soep met een tosti en u heeft gegeten! De opbrengst komt ten goede aan de kerk.

Boekenbus. De opbrengst uit de Boekenbus was op 3 september €100,-. Naast de vrijwilligers hebben 34 bezoekers daar hun steentje aan bijgedragen.

Ook op de najaarsrommelmarkt staat de boekenbus op het kerkplein.

Open monumentendag/tentoonstelling. Tijdens de rommelmarkt is de kerk de hele dag open i.v.m. Open Monumentendag. Er is dan ook een prachtige tentoonstelling van doopjurken. En ook de doopboeken liggen te inzage.

Agenda. 10/9 9.00-13.00 najaarsrommelmarkt, Open Monumentendag met tentoonstelling doopjurken; 11/9 10.00 startdienst; 12/9 19.00 gebedskring, 20.00 Bijbelkring; 14/9 10.00-12.00 inloophuis gezamenlijke kerken Puttershoek en Maasdam in de RK kerk; 15/9 10.00-11.30

inloopochtend ‘Achter de Plataan’, 19.45 leerhuis Maasdam; 16/9 20.30 startbijeenkomst catechese, 21.30 jeugdsoos.

Tot slot. We gaan weer van start. Kringen, catechese en alles gaat weer los… We hebben ernaar uitgezien!

Hartelijke groet, ds. Johan Prosman

Posted in Aktueel | Comments Off on Zondag 11 september 2016 10.00 uur, ds. J. Prosman, startdienst winterwerk

Bosnië.

Bosnië.

 

Dit jaar ben ik naar Bosnië geweest om daar de lokale bevolking te helpen om de zorg voor gehandicapten en kinderen te verbeteren.

Dit jaar was ons project om vakantie huisjes te bouwen zodat de kinderen/gehandicapten mensen er even tussenuit kunnen voor een vakantie.

Door de oorlog is de zorg voor die mensen zo erg verwaarloosd dat er nooit meer wat mee is gedaan.

Wat mijn groep dit jaar heeft gedaan:

 

  • Schuur gebouwd I.V.M verwaarlozing vorige schuur.
  • Vakantie huisjes afgemaakt.
  • Nieuwe fundering voor groot vakantie huis.
  • Meubilair netjes gemaakt.

 

Ik wil iedereen bedanken namens de Stichting Out Of Area, Zadkine en namens mezelf dat jullie dit mede mogelijk hebben gemaakt.

De foto’s zijn te zien op de Facebook pagina van Zadkine4bosnië.

Daar kunt u ook op de foto’s zien dat er op de dag van vandaag nog steeds te zien is dat er oorlog is geweest.

 

Lennard Roest.

 

 Link:    https://www.facebook.com/zadkine4bosnie2016/?fref=ts

 

Posted in Aktueel | Comments Off on Bosnië.

Zondag 4 september 2016, 10.00uur, ds. J. Prosman, doopdienst Job van Steenselen

 

Bloemen. Zondag zijn de bloemen met een hartelijke groet naar dhr. en mw. Goud-Rijsdijk gegaan.

Afgelopen zondagen. Het is goed om weer thuis te zijn! Het was fijn om weer thuis voor te gaan! Het was goed om God tegen ons te horen zeggen dat Hij voor ons zorgt. Dat was 21 augustus het thema van de preek. Je kunt je dat wel eens afvragen. Vooral als je het moeilijk hebt, als je de weg kwijt bent. Dat gebeurt immers nogal eens met mensen… Maar als er dan een profeet zoals Jesaja namens God de weg komt wijzen, dan kun je weer moed vatten.

Zondag 28 augustus leerden we rond het tweede grote gebod: probeer niet jezelf te verhogen. Dan komt er nooit echte sabbatsrust in je leven. En dat is wel Gods bedoeling: dat je je plaats vindt aan de tafel van Gods rijk, waar je echt tot rust komt. Dat je zalig wordt. Niemand minder dan de Heer Jezus verkondigde ons dit (Lukas 14: 14)! En Hij heeft dat niet alleen verkondigd, maar ook Zelf gedaan: Hij nam de minste plaats in (nog minder zelfs) door onder ons te wonen. Door Zijn kruisweg te gaan. Om ons zalig te maken. En tenslotte is Hij verhoogd.

Komende zondag: doop! We gaan een heel bijzondere zondag tegemoet. God spreekt ons niet alleen aan door de verkondiging, maar ook door het sacrament van de Heilige Doop. Job van Steenselen mag gedoopt worden. Vader, Zoon en Heilige Geest willen laten zien dat Zij hem wassen, verzorgen, onderdompelen in eeuwige, reddende, Goddelijke liefde… Zo klein als Job is, nog onwetend van zoveel, God buigt zich over hem. Dat is toch om blij van te worden!

In de verkondiging luisteren we met de nevendienst mee naar Psalm 1: Er zijn zoveel stemmen om ons heen die ons uitnodigen om met hen mee te doen… We worden opgeroepen om Gods weg te gaan, niet met de ongelukszoekers mee.

Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, maar aan des HEREN wet zijn welgevallen heeft…

We bidden voor Job, voor zijn ouders, Peter en Anouk van Steenselen, en natuurlijk voor ons allemaal, om een gezegende dienst.

Meeleven. Zondag aan zondag bidden we voor onze zieken. En ook nog op allerlei andere momenten. Thuis. Op gebedskring. En we bidden voor al onze medemensen om hen bij God te brengen. Er zijn zoveel mensen in nood! Door rampen, oorlog, ziekte en zoveel meer.

We zijn ook blij dat ons bidden gehoord wordt. Dat merken we als onze gebeden om genezing, om nabijheid en troost verhoord worden. Zo zijn we blij te mogen melden dat het met mw. Goud naar omstandigheden heel goed gaat. We blijven voor u bidden dat de therapie en de toekomstige operatie goed zullen verlopen.

Biddend en werkend zien we uit naar Gods rijk!

Najaarsrommelmarkt. Zaterdag 10 september is het weer Rommelmarkt! Het belooft weer wat moois te worden!

Vrijwilligers om vrijdag 9 en/of zaterdag 10 september mee te helpen met het gereedmaken, verkopen en opruimen op de Najaars-Rommelmarkt kunnen zich nog aanmelden bij Elly Snel: elfjesnel@gmail.nl of (078)676 4169.

Open monumentendag/tentoonstelling. Tijdens de rommelmarkt is de kerk open i.v.m. Open Monumentendag. Er is dan ook een prachtige tentoonstelling van doopjurken. Kom allemaal kijken! Zeg het voort!

Agenda. 3/9 9.00-11.30 Boekenbus op het kerkplein; 5/9 19.45 kerkenraad; 7/9 10.00-12.00 inloophuis gezamenlijke kerken Puttershoek en Maasdam in de RK kerk; 8/9 10.00-11.30 inloopochtend ‘Achter de Plataan’; 9/9 7.30-…opzetten rommelmarkt; 10/9 9.00-13.00 najaarsrommelmarkt

Tot slot. Terug van vakantie. En weer aan de slag. In het dagelijks leven. In en om de kerk. We zijn er blij mee. We zijn gezegend!

Hartelijke groet, ds. Johan Prosman

Posted in Aktueel | Comments Off on Zondag 4 september 2016, 10.00uur, ds. J. Prosman, doopdienst Job van Steenselen

Zondag 21-08-2016 10:00 : Ds. J. Prosman

Bloemen:

Op Zondag 7 augustus gingen de bloemen met een Hartelijke Groet naar Mw. Wilma Meuzelaar die herstellend is van een operatie aan haar hand.

Op Zondag 14 augustus gingen de bloemen naar Fam. van der Stouw-Bijl met een hartelijke gelukwens vanwege hun 50 jarig huwelijk.

Afgelopen zondagen:

Op Zondag 7 augustus ging Ds. S. van der Graaf-Leentfaar uit Rhoon bij ons voor.

Centraal stond de lezing uit Psalm 104. Hoeveel krachtiger is het geloven in God. Als je hier het geloven in een afgod mee vergelijkt ? Bij het geloven in afgoden weet je het maar nooit. God geeft alles op de juiste tijd. Maak je geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf (Mattheus 6: vers 34)

Op Zondag 14 augustus ging Ds. J. Vollebregt uit Sassenheim bij ons voor. Centraal stonden de lezingen uit Galaten 5: vers 18-26 en Handelingen 2 vers 43-47 Met als thema : De Kerk in 2025.

Hoe ziet onze kerk er over 10 jaar uit? Door de eeuwen heen heeft de kerk en Gods volk al van alles doorstaan. Dit hebben wij niet op eigen kracht gedaan, maar met de Kracht van God en ons geloof.

Komende zondagen hoopt onze eigen predikant Ds. J. Prosman weer bij ons voor te gaan.

Wij hopen dat hij en zijn gezin weer gezond en wel in ons midden zijn. Van Harte Welkom in beide diensten ook voor onze gasten tijdens deze vakantie-tijd.

De kindernevendienst heeft als thema op 21 augustus Jesaja 30 vers 19-21 God zorgt voor jou

Jesaja is een profeet. Hij vertelt woorden van God aan een volk dat het moeilijk heeft. De mensen zijn bang en verdrietig. Maar Jesaja vertelt hen dat er een eind komt aan hun tranen.

Op Zondag 28 augustus is het thema Lucas 14-1 en 7-11 Plaats voor jou Jezus vertelt een verhaal. Wie zichzelf vooraan zet, loopt het risico dat hij naar achteren moet. Maar wie achteraan gaat zitten, loopt de kans om naar voren gevraagd te worden.

Meeleven: Er zijn nog steeds ernstig zieken in onze gemeente. Met name Mw. Goud en Mw. Reedijk.

Verdriet is er bij de Fam. Vermeulen. Op 2 augustus j.l. verloren zij hun moeder, schoonmoeder en oma Mw. N. Vermeulen-van der Linden op 88 jarige leeftijd. De uitvaart heeft op 6 augustus 2016 plaatsgevonden vanuit onze kerk. Ds. R. ten Napel heeft de dienst geleid . Ook verdriet is er voor de Fam. de Pee nu hun moeder, schoonmoeder en oma Mw. T.W. de Pee-Steenhoek op 88 jarige leeftijd is gestorven. De Uitvaart heeft plaatsgevonden op maandag 15 augustus vanuit Het Ontmoetingscentrum. Mw. J. Vree-van Dongen heeft de afscheidsdienst geleid. Wij wensen beide families heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd. Naast verdriet is er ook vreugde in de gemeente: Fam- van der Stouw-Bijl uit de Molenlaan was op 12 augustus j.l 50 jaar getrouwd. Op 16 augustus was de Fam. Meuzelaar- van Kesteren uit de Merwedestraat 25 jaar getrouwd. Op 19 augustus is de Fam. Havelaar-Gravendeel uit de Rijnstraat 50 jaar getrouwd. Hartelijk Gefeliciteerd namens onze gemeente. Wat een zegen om zolang door het huwelijk verbonden te mogen zijn.

Rommelmarkt: Vrijwilligers gevraagd die vrijdag 9 september willen helpen met het

gereedmaken en/of voor de verkoop en opruim hulp op de zaterdag 10 september om de Najaars-Rommelmarkt te bemensen. Opgave graag via elfjesnel@gmail.nl of telefonisch 676 4169

Agenda:

24/8 en 31/8 Inloophuis gez. Kerken Puttershoek en Maasdam in de RK kerk ophalen

25/8 en 01/9 Inloopochtend “Achter de Plataan” in het Ontmoetingscentrum 10.00-12.00 uur

26/8 ophalen spullen voor de rommelmarkt van 10 september a.s.

29/8 Gebedskring

29/8 Ouderlingen overleg en Moderamen

03/9 Boekenbus op het kerkplein van 09.00-11.30 uur

Tot Slot:

De vakantietijd is haast weer voorbij. Scholen en opleidingen gaan weer beginnen ook wij gaan weer aan een nieuw seizoen beginnen met als thema : “Deel je Leven”. Laten wij vol vertrouwen zijn.

Wie zich door God alleen laat leiden, enkel van Hem zijn heil verwacht, weet Hem nabij, ook in de tijden die dreigend zwart zijn als de nacht. Want wie op God alleen vertrouwt, heeft nooit op zand zijn huis gebouwd. (lied 905 het nieuwe Liedboek).

Een Hartelijke Groet namens de Kerkenraad: Toos Israel –Biesheuvel (scriba).

Posted in Aktueel | Comments Off on Zondag 21-08-2016 10:00 : Ds. J. Prosman