Zondag 20 oktober 2019: 10.00 uur Ds. L. Donkersloot uit Ridderkerk

De bloemen van afgelopen zondag gingen met een hartelijke groet en beterschapswens naar Peter van Loon uit de Leeuwerik.

Afgelopen zondag: Ging Ds. G.E. van der Hout uit Lekkerkerk bij ons voor. Wij luisterden naar de schriftlezing uit Exodus 17 vers 8-16 en Mattheus 10 vers 32-39. Waarin Jozua de Banier hooghoudt.

Houden wij onze banier ook hoog voor God en onze Gemeente?  De kerkenraad is dankbaar dat Mw. Mirjam Lanting-Kwakernaat en Mw. Jopie de Vlaming-van Prooijen hun roeping tot het ambt van Kerkrentmeester hebben aanvaard. Ook al maken zij geen deel uit van de kerkenraad is hun ambt heel belangrijk voor de instandhouding van onze gemeente. Vanaf 1 oktober is onze gemeente officieel vacant na de losmaking van Ds. J. Prosman met ingang van deze datum. Als gemeente mogen wij met elkaar vooruitzien naar een nieuwe Herder en Leraar voor onze gemeente.

Komende zondag: Hoopt Ds. L. Donkersloot uit Ridderkerk bij ons voor te gaan. De kinderen van de nevendienst luisteren naar het verhaal uit: 2 Samuël 5:6-16 Wie bepaalt dat? David wordt koning over Israël. Hij neemt plaats op de troon nadat koning Saul gestorven is. Koning David is gekozen door God en door de mensen.

Omzien naar elkaar: Er zijn in onze gemeente nog steeds veel zieken en mensen die elders verblijven vanwege hun gezondheid. Wij denken aan Dhr. Peter van Loon die herstellend thuis is uit het ziekenhuis en Dhr. en Mw. Soeters die hopen binnen afzienbare tijd weer terug te keren naar Puttershoek. Tevens denken wij aan Dhr. en Mw. Dorst. Waar de zorgen om hun gezondheid alleen maar toenemen.  Ook Dhr. en Mw. Voetee kennen de nodige zorgen zo ook Dhr. Both en Mw. Kleinjan en Mw. Jabaaij-Grooters. Willen wij allen opdragen in onze voorbeden. God, schenk ons de kracht, dicht bij U te blijven, dan zal ons geen macht uit elkander drijven. Zijn wij in U een, samen op uw wegen dan wordt ons tot zegen lachen en geween. (NLB 418-4).

Rommelmarkt: Met de Najaars-Rommelmarkt nog vers in het geheugen denken wij aan onze

Winter-Rommelmarkt op zaterdag 9 november van 09.00 uur tot 12.00 uur in het Ontmoetingscentrum. De voorbereidingen draaien op volle toeren, vrijdag 25-10 is de eerste ophaalochtend. Meldt u a.u.b. uw spullen aan tot een dag vóór de ophaaldag. Aanmelden graag via tel. 676 7188 of tel. 676 1430. Dat wat heel, compleet en schoon is zoals klein-meubelen en kleingoed, kleding, linnengoed, babyspullen etc. kunnen we goed gebruiken.

De Cantorij Maasdam organiseert op 30 oktober as. Een benefiet zangavond in de Hervormde kerk van Maasdam. De opbrengst van deze avond is voor de kansarme straatkinderen in JAVA, een project dat de diaconie ondersteunt door middel van de vijf euro actie. Aan deze avond werken mee organist/pianist Cor de Haan, Meisjes ensemble de Diva’s en de Cantorij, beiden o.l.v. Els in ’t Veld

Aanvang 20.00 uur, de kerk is open om 19.30 uur Bij de uitgang kunt u vrijwillig een bijdrage geven aan dit project.

Agenda voor de komende week:

Maandag 21 oktober 2019: 19.00 uur Gebedskring in de consistorie. Woensdag 23 oktober 2019 10.00-12.00 uur Inloophuis Gez. Kerken in de RK Kerk te Puttershoek. 19.30-21.15 Repetitie Cantorij.

Donderdag 24 oktober 2019 10.00-12.00 Inloop “Achter de Plataan” Vrijdag 25 Oktober 2019 Ophaalochtend Rommelmarkt.

Ten Slotte: Mag ik U namens de Kerkenraad een gezegend weekend en goede week toewensen:

God uit God, Gij eerstgeboren, licht uit licht, o zonneschijn, in wiens lichaam uitverkoren heiligen slechts heilig zijn, schenk ons leven uit uw bronnen; door uw adem aangeraakt zingen wij tot Vader, Zoon en heilige Geest die levend maakt. (NLB 726-6).

Toos Israel-Biesheuvel (scriba)

 

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Zondag 20 oktober 2019: 10.00 uur Ds. L. Donkersloot uit Ridderkerk

Zondag 13 oktober 2019 10.00 uur Ds. G.E. van der Hout uit Lekkerkerk, bevestiging ambtsdragers

De bloemen van afgelopen zondag gingen met een hartelijke groet naar Mw. Jabaay-Grooters

Afgelopen zondag ging in de morgendienst  Ds. E.Agterhuis bij ons voor. Op deze Israëlzondag luisterde we naar Handelingen 15: 1-34.We hoorde dat bij de bijeenkomst van de apostelen de discussie gevoerd werd of de broeders zich wel of niet moesten laten besnijden om bij Jezus te mogen horen en het antwoord van Paulus. Samen mochten we het mooie lied zingen Jeroesjalajiem ,stad van God, wees voor de mensen een veilig huis. Jeroesjalajiem, stad van vrede, breng ons weer thuis  (ELB 194)

In de middag hadden we de jaarlijkse vriendendienst met de Hervormde Gemeente Puttershoek, voorganger was ds.van den Berg .Het kinder- en tienerkoor verleende hun medewerking. Het thema was “Een goed verhaal of fake news” De schriftlezing was uit Genesis 3: 1-13, we hoorde dat ook in de bijbel al fake news gebruikt werd, doordat de slang een “mooi” fake verhaal had geloofde Eva hem en aten ze van de boom in de tuin.

U kunt de diensten terug luisteren via www.kerkdienstgemist.nl/Zuid-Holland/Maasdam.

Komende zondag hoopt ds G.E. van der Hout voorganger te zijn, tijdens deze dienst worden  Mw. Mirjam Lanting-Kwakernaat  en Mw.Jopie de Vlaming -van Prooijen, bevestigd als kerkrentmeester. We hopen met elkaar een mooie dienst te mogen vieren. Voor de kinderen horen hoe het  gaat met David als hij hoort dat koning Saul dood is.. 2 Samuël 1:1-16

Omzien naar elkaar: Wij denken aan de zieken, herstellende en rouw dragende in onze gemeente. We willen ze gedenken  in onze gebeden.

Agenda voor de komende week:

Woensdag 16 Oktober 10.00-12.00 Inloophuis Gez. Kerken in de RK Kerk te Puttershoek

19.45-21.15 Repetitie van de Cantorij Donderdag 17 Oktober 10.00-12.00 Inloop “Achter de Plataan”

Vrijdag 18 Oktober 10.15-11.45 vrouwenbijbelkring

God ,schenk ons de kracht dicht bij U te blijven, dan zal ons geen macht uit elkander drijven. Zijn wij in U een, samen op uw wegen dan wordt ons tot zegen lachen en geween. NLB 418

 

Tenslotte mag ik u namens de Kerkenraad een gezegend weekend en een goede week toewensen. Wilma Meuzelaar-van Kesteren

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Zondag 13 oktober 2019 10.00 uur Ds. G.E. van der Hout uit Lekkerkerk, bevestiging ambtsdragers

Zondag 6 oktober 2019 10.00 uur Ds.E. Agterhuis uit Heieneoord 16.00 uur Ds. A.A. van den Berg uit Puttershoek Vriendendienst

De bloemen van afgelopen zondag gingen met een hartelijke groet naar Dhr. K. Roest

Afgelopen zondag ging Ds. M Berends- van Waardenburg bij ons voor. Deze dienst was de startzondag en kerkproeverij. De cantorij verleende ook haar medewerking  De schriftlezing kwam uit Ruth 1:3-6,14b-16,22 en Mattheus 22 : 34-40 Het thema was “Een goed verhaal” -wat ook ons jaarthema is. Wat is een goed verhaal, erg mag best wel wat schuring in voorkomen, maar uiteindelijk komt het goed. Zo ook het verhaal van Ruth, het begint met hongersnood en Noömi moet vluchten om nog te kunnen blijven leven, daarna verliest ze haar man en twee zonen en blijft ze achter met haar schoondochters.  Zodra ze hoort dat het weer goed is in Israël besluit ze terug te keren naar Israël, Ruth besluit met haar schoonmoeder mee te gaan, hier toont Ruth haar onvoorwaardelijke liefde voor haar schoonmoeder . Wij mogen denken aan wat Jezus ons geleerd heeft wat het grootste gebod is: Heb de Heer, uw God, lief met heel uw harten met heel uw ziel en met heel uw verstand, Het tweede daaraan is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Matheus 22:37-39  Tijdens deze dienst is een leeg boek geïntroduceerd, het is de bedoeling dat gaandeweg het winterseizoen het boek gevuld wordt met verhalen van gebeurtenissen die meegemaakt worden door gemeenteleden. We hopen zo met elkaar dit winterseizoen als Gemeente Maasdam een goed verhaal te kunnen schrijven. Bij de dienst afsluiting winterwerk hopen we een goed gevuld boek te hebben De 5 euro actie is ook weer van start gegaan, de opbrengst gaat naar een project van kerk in actie voor kinderen op Java. Er zijn weer vele 5 euro briefjes uitgedeeld als startkapitaal om mee aan de slag te gaan om te vermeerderen. Zondag 3 november sluit deze actie en kan de opbrengst ingeleverd worden .

Na afloop van deze dienst was er gezamenlijk koffie drinken en werden er spelletjes gespeeld zoals mikado, sjoelen, koekhappen, ring gooien, domino, spiraal en een kaartspel. Ook waren er jeugdfoto’s van mensen uit de gemeente waarvan geraden was wie het was. Deze ochtend werd afgesloten met een gezamenlijke lunch, er waren door gemeenteleden heerlijke hartige taarten, salades en hapjes gemaakt en met smaak opgegeten. We mogen terug kijken op een geslaagde ochtend U kunt de dienst terug luisteren via www.kerkdienstgemist.nl/Zuid-Holland/Maasdam.

Komende zondag hoopt in de ochtenddienst Ds.E Agterhuis uit Heinenoord voor te gaan . De kinderen luisteren naar het verhaal : Leve de koning! Koning Saul wil David doden. Maar juist David krijgt de kans om Saul te doden. David loopt met een scherp mes op Saul af, die in een grot zit en niets doorheeft. David snijdt alleen een stuk van Sauls mantel af en laat hem in leven.
Om 16.00 u, is er de jaarlijkse vriendendienst met de Hervormde Gemeente Puttershoek inde kerk van Maasdam voorganger is ds. A.A.van den Berg uit Puttershoek.

.

Omzien naar elkaar: Wij denken aan de Fam. Soeters, de Fam. Dorst, Dhr. en Mw. Voetee en voor Petra Commijs. We willen ze gedenken  in onze gebeden. Ga met God en Hij zal met je zijn, jou nabij op al je wegen, met Zijn raad en troost en zegen. Ga met God en Hij zal met je zijn .LVK 416:1

Agenda voor de komende week:

Maandag 7 oktober 19.00  gebedskring

Woensdag 9 Oktober 10.00-12.00 Inloophuis Gez. Kerken in de RK Kerk te Puttershoek

19.45-21.15 Repetitie van de Cantorij Donderdag 10 Oktober 10.00-12.00 Inloop “Achter de Plataan”

 

. Tenslotte mag ik u namens de Kerkenraad een gezegend weekend en een goede week toewensen. Wilma Meuzelaar-van Kesteren

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Zondag 6 oktober 2019 10.00 uur Ds.E. Agterhuis uit Heieneoord 16.00 uur Ds. A.A. van den Berg uit Puttershoek Vriendendienst

Zondag 29 September 2019 10.00 uur Ds. C.M. Berends-van Waardenberg uit Berkenwoude Dienst opening winterwerk: Thema: “Een Goed Verhaal” Kerkproeverij met medewerking van de Cantorij

De bloemen van afgelopen zondag gingen met een beterschapsgroet naar Mw. A. van der Stouw-Wols. Wij hopen met haar en haar gezin op een voorspoedig herstel.

Afgelopen zondag ging Ds. G.H. de Graaf bij ons voor tijdens een dienst waarin wij het “Heilig Avondmaal” mochten vieren. De schriftlezing kwam uit Johannes 15 vers 9-17. Het thema “Jullie zijn mijn vrienden”. Jezus zegt dit tegen zijn discipelen.  Als je vriend van iemand mag zijn beteken je vaak heel veel voor elkaar. Zo mag Jezus in ons leven ook heel veel betekenen. Denken wij aan de woorden van Toon Hermans: “Je hebt iemand nodig stil en oprecht, die als het erop aan komt
voor je bidt of voor je vecht. Pas als je iemand hebt die met je lacht en met je grient dan pas kun je zeggen: ‘k heb een vriend”. Laten wij met elkaar bidden dat Jezus ook onze vriend mag zijn. U kunt deze dienst terugluisteren op www.kerkdienstgemist.nl/Zuid-Holland/Maasdam.

Komende zondag hoopt Mw. Ds. C. M. Berends-van Waardenberg uit Berkenwoude bij ons voor te gaan. Het belooft een feestelijke dienst te worden, waarin wij het nieuwe seizoen 2019-2020 met elkaar beginnen. Het jaarthema is: “Een Goed Verhaal”. Gedurende het jaar verzamelen wij verhalen om zo aan het einde van het seizoen “Een Goed Verhaal” te hebben. Deze dienst staat ook in het teken van de “Kerkproeverij”. Wij hopen dat zoveel mogelijk gemeenteleden iemand uit hun omgeving mee willen nemen naar onze kerk, zodat zij kunnen “Proeven” van de sfeer in onze gemeente. Tijdens deze dienst wordt medewerking verleend door onze Cantorij o.l.v. Mw. Els in ’t Veld. De kinderen van de kindernevendienst luisteren naar het verhaal uit 1 Samuël 21:2-10 Vijf broden en een zwaard. In het verhaal van vandaag doet David alsof hij namens de koning op een geheime missie is. Met een spannend verhaal dat hij aan de priester vertelt, lukt het hem de heilige toonbroden en het zwaard van Goliath te pakken te krijgen. Na de dienst is er gezamenlijk koffie/thee drinken met wat lekkers. Wij hopen op een gezellig samenzijn met voor alle leeftijden activiteiten. De ochtend wordt afgesloten met een gezamenlijke lunch.

De kerkenraad is zeer dankbaar en verheugd dat zij de volgende gemeenteleden bereid hebben gevonden om het college van Kerkrentmeesters te komen versterken. In de vacatures binnen het college van Kerkrentmeesters wil Mw. M.S.E. (Mirjam) Lanting-Kwakernaat en Mw. J.A. (Jopie) de Vlaming-van Prooijen de functie van Kerkrentmeester vervullen. Zij zullen geen deel uitmaken van de Kerkenraad. Tegen hun benoeming kunnen tot en met vrijdag 4 oktober 2019 door belijdende leden schriftelijk en ondertekend bezwaren worden ingediend bij Ouderling H.A. Kwakernaat, Grutto 25 3299 CA Maasdam, voorzitter van de kerkenraad. Indien er geen gegronde bezwaren worden ingebracht, zal tot bevestiging worden overgegaan. De bevestiging zal plaatsvinden op zondag 13 Oktober 2019 in de morgendienst o.l.v. Ds. G.E. van der Hout uit Lekkerkerk.

Omzien naar elkaar: Wij denken speciaal aan de Fam. Soeters. Mw. Soeters heeft een nare val gemaakt en het echtpaar is nu opgenomen in het Zorghotel Prins Hendrikkade 48 in Rotterdam kamer 5. Wij bidden met elkaar voor een voorspoedig herstel. Ook denken wij aan de Fam. Dorst: Dhr. Dorst is opgenomen in Zorghotel Aafje Spinozaweg te Rotterdam kamer 140. Rondom de gezondheid van Mw. Dorst-van der Steeg zijn grote zorgen. Deze familie is al zo diep getroffen door het overlijden van hun schoonzoon enige weken geleden. Met alle zorgen rondom de gezondheid een moeilijke weg voor dit gezin. Willen wij ook bidden voor Dhr. en Mw. Voetee en voor Petra Commijs zij heeft inmiddels en operatie ondergaan en wacht op de volgende behandeling. Here, maak mij uwe wegen door uw woord en Geest bekend; leer mij, hoe die zijn gelegen en waarheen G’uw treden wendt; leid mij in uw rechte leer, laat mij trouw uw wet betrachten, want Gij zijt mijn heil, o Heer, ’k blijf U al den dag verwachten (Ps 25-2).

De boekenbus: De Boekenbus ‘Stap in de wereld van boeken’ staat zaterdag 5 Oktober op het kerkplein aan de Raadhuisstraat 37 in Maasdam. De bus is geopend van 9.00 tot 12.00 uur en staat vol met boeken. Koop voor de komende herfst en winteravonden een of meerdere boeken. De opbrengst van alle verkochte boeken komt ten goede aan onze kerk. Fijn als u uw overtollige boeken bij ons wilt inleveren.

Agenda voor de komende week:

Woensdag 2 Oktober 10.00-12.00 Inloophuis Gez. Kerken in de RK Kerk te Puttershoek

19.45-21.15 Repetitie van de Cantorij Donderdag 3 Oktober 10.00-12.00 Inloop “Achter de Plataan”

Vrijdag 4 oktober 10.15-11.45 Vrouwenbijbelkring Zaterdag 5 oktober 09.00-12.00 de boekenbus op het kerkplein. Tenslotte mag ik u namens de Kerkenraad een gezegend weekend en een goede week toewensen. Toos Israel-Biesheuvel

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Zondag 29 September 2019 10.00 uur Ds. C.M. Berends-van Waardenberg uit Berkenwoude Dienst opening winterwerk: Thema: “Een Goed Verhaal” Kerkproeverij met medewerking van de Cantorij

Maasdam zondag 22 september 2019: 10.00 uur Ds. G.H. de Graaf uit Rhoon Viering Heilig Avondmaal 16.00 uur Zanguurtje in de Kerk

De bloemen van afgelopen zondag gingen met een hartelijke groet naar Ed de Winter vanwege zijn thuiskomst uit de Rembrandt.

Afgelopen zondag ging Mw. B. Broeren uit Puttershoek bij ons voor. Wij lazen uit Nehemia waarin de Israëlieten weer thuiskomen uit de ballingschap in Jeruzalem. De stad van de Vrede, Gods Stad. Voor het eerst in lange tijd horen zij de wetten van de Heer, de regels van God. Ze beseffen dat zij niet geleefd hebben naar Gods regels. Maar het is een feestdag dus moeten zijn het Loofhuttenfeest vieren. Ook dat is een regel van God. God komt zijn regels en beloften na. Al onze zonden en fouten worden door hem vergeven. Door Jezus Christus zijn Zoon. Door God te geloven op zijn woord, ontvangen wij vreugde en genade altijd weer. Genade, zo oneindig groot, dat ik, die ’t niet verdien, het leven vond, want ik was dood, en blind, maar nu kan ‘k zien. (ELB 203). U kunt deze dienst terugluisteren op www.kerkdienstgemist.nl/Zuid-Holland/Maasdam.

Komende zondag hoopt Ds. G.H. de Graaf uit Rhoon bij ons voor te gaan. Wij hopen dan met elkaar het “Heilig Avondmaal” te mogen vieren. De kinderen luisteren naar het verhaal uit 1 Samuël 19:9-17 Wegwezen! Deze zondag horen we hoe koning Saul zijn speer naar David werpt. David weet hem maar net te ontwijken. De vrouw van David, die de dochter van koning Saul is, helpt hem op een slimme manier te ontsnappen!

Omzien naar elkaar: Laten wij de zieken, eenzamen en rouwdragenden in onze gemeente niet vergeten een kaartje telefoontje of bezoekje kan zoveel goed doen. Bovenal laten wij eenieder opdragen in onze gebeden.

Afgelopen zaterdag mochten wij onze rommelmarkt houden op het kerkplein. Het was een prachtige dag met stralende zon. Wij zijn dankbaar voor alle bezoekers, kopers en vrijwilligers die voor de prachtige opbrengst van € 4.640,18 Bruto hebben gezorgd. Tevens was het zaterdag

open monumentendag in onze kerk waar een werkelijk schitterende tentoonstelling van “Trouwjurken en Bijbels” te zien was. Het was een zeer drukbezochte expositie. Op bepaalde momenten kon je haast over de hoofden lopen. De organisatie van de tentoonstelling was in handen van onze ouderling Mw. Wilma Meuzelaar geholpen door Ouderling Henk Kwakernaat. Ook hierin zagen wij een stuk van Gods Geest die ons steeds weer inspireert om “Samen Kerk” te zijn.

Start van het Jeugdwerk Op zaterdag 28 september wordt het Jeugdwerk gestart met een BBQ-Pyjama Party welke gehouden wordt bij de Familie Commijs. Oproep aan alle jongeren van 10 jaar en ouder om zich op te geven voor deze dag. Informatie bij de Jeugdouderlingen.

Opening van het Winterwerk Op zondag 29 september hopen wij met elkaar het Nieuwe Seizoen te openen met als jaarthema: “Een Goed Verhaal”. Deze zondag zal er na de dienst koffiedrinken zijn en een gemeentebijeenkomst met gezamenlijke Lunch. Voor alle leeftijden staat er iets op het programma. Wilt U iets koken, bakken of bereiden dan kunt u zich opgeven bij Wilma Meuzelaar of de commissie Bijzondere diensten.  Email: wilmameuzelaar@gmail.com. Tevens op 29 september is de

Kerkproeverij: Wellicht vraagt u zich af: wat is dat “Kerkproeverij”? De bedoeling is om deze zondag zoveel mogelijk mensen in u omgeving uit te nodigen met u mee te gaan naar de kerk. Om zo een kerkdienst te kunnen meemaken en de sfeer te kunnen proeven in onze kerk. Denk daarbij aan vrienden, buren kennissen of iedereen die u ook maar mee zou kunnen nemen naar de kerk. Deze zondag begint de dienst zoals gebruikelijk om 10.00 uur.

Agenda voor de komende week: Maandag 23 september 19.00 uur Gebedskring 19.00 uur Moderamenoverleg 20.00 uur Ouderlingenoverleg Woensdag 25 september 10.00-12.00 uur Inloophuis in Puttershoek 19.45-21.30 uur Repetitie van de Cantorij. Donderdag 26 september 10.00-12.00 Inloop “Achter de Plataan” Zaterdag 28 september Jeugd BBQ en Pyjama Party.

Ten Slotte mag ik u namens de kerkenraad een hele goede week en Gezegend weekend toewensen.

Toos Israel Biesheuvel (scriba)

 

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Maasdam zondag 22 september 2019: 10.00 uur Ds. G.H. de Graaf uit Rhoon Viering Heilig Avondmaal 16.00 uur Zanguurtje in de Kerk

Romelmarktnieuws…..

Nieuwsgierig naar de opbrengst van de Rommelmarkt van afgelopen zaterdag 14 september……

klik op onderstaande link.

Rommelmarkt

 

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Romelmarktnieuws…..

World Servants, actiegroep Puttershoek

Zes deelnemers van actiegroep Puttershoek steken in 2020 weer de handen uit de mouwen in Nepal, Rwanda en Oeganda.  Met uw hulp kunnen zij mensen helpen die dat hard nodig hebben. Hiermee doen ze zelf  ook nog eens geweldige ervaring op!

World Servants in het kort

Actiegroep Puttershoek bouwt met World Servants aan verandering. World Servants wil mensen enthousiast maken om iets voor een ander te betekenen. Jaarlijks werken zo’n 800 vrijwilligers mee in een ontwikkelingsproject van partnerorganisaties in ontwikkelingslanden. Ze bouwen in Afrika, Azië of Latijns-Amerika mee aan bijvoorbeeld een school of een kliniek. Daardoor verandert niet alleen het leven van de mensen daar, maar ook de jongeren zelf veranderen. Dat noemt World Servants bouwen aan verandering.

Wilt u ze steunen of wil je zelf meedoen, meer informatie is te vinden op:

https://www.worldservants.nl/actieplatform/groep/puttershoek_2020

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor World Servants, actiegroep Puttershoek

Zondag 15 september 2019 10.00 uur Mw. B. Broeren-Verschoor

De bloemen van afgelopen zondag gingen met een hartelijke groet en beterschapswens naar Dhr. J.C. Sint-Nicolaas uit de Trambaan.

Afgelopen zondag ging Ds. C. Haasnoot uit Lisse bij ons voor. De schriftlezing kwam uit Jozua 3 vers 1-17. Het beschrijft de tocht van de Israëlieten door de Jordaan. Is ons leven een overlevingstocht of is God onze leermeester in onze tegenslagen? Het leven is niet altijd voorspelbaar en soms denk je “Waarom moet dit of dat gebeuren” Ook de Israëlieten denken “Hoe komen wij door die woeste rivier de Jordaan” Zij moeten “de Ark” hooghouden en het woeste water rijst op als en dam. Zo kunnen zij droog de overkant bereiken. Zolang wij Gods woord “Hooghouden” komen wij door onze zorgen en moeite heen. Gods Woord geeft kracht om te geloven en te vertrouwen. Vertrouw maar op Gods belofte. God weet wat wij nodig hebben gisteren vandaag en in de toekomst.

Komende zondag hoopt Mw. B. Broeren-Verschoor bij ons voor te gaan. De kinderen van de nevendienst luisteren naar het verhaal uit 1 Samuël 17:31-58 Waar vertrouw je op? Deze week vertellen we het verhaal van David en Goliath. Een kleine herdersjongen met een slinger en een paar steentjes neemt het op tegen een reus. David wint doordat hij op God vertrouwt.

Omzien naar elkaar: Wij zijn dankbaar dat Ed de Winter weer thuis mag zijn. Dankbaar zijn wij dat Dhr. Sint-Nicolaas na een korte ziekenhuis opname weer thuis mocht komen. Wij leven mee met Petra Commijs nu zij gelukkig goede berichten heeft gekregen, maar wel weer een behandeling moet ondergaan. Ook denken wij aan de Fam. van Steenselen nu het zo spannend is rondom de zwangerschap. Willen wij alle zieken, ouderen en rouwdragenden opdragen in onze gebeden.

Komend weekend staan er veel activiteiten gepland. Op vrijdag de ophaalochtend van de rommelmarkt en het gereedmaken van de markt.

Najaars-Rommelmarkt op 14 september a.s. op het Kerkplein en in het Ontmoetingscentrum, Raadhuisstraat 35 te Maasdam. De markt is geopend van 09.00 uur tot 13.00 uur. De Boekenbus is ook aanwezig. Op het Kerkplein vindt u kramen met elektra, lp’s en cd’s, huishoudelijke spullen, glaswerk, decoratie en meubelen, In het Ontmoetingscentrum kunt u de inwendige mens laten verzorgen, speelgoed, kaarten, cadeautjes, curiosa of kleding vinden.

Het Rad van Avontuur draait van 9.30 tot 12.30 uur.

Open Monumentendag: Zaterdag 14 september is onze kerk geopend tijdens de “Open Monumentendag” van 10.00-17.00 Er is een prachtige tentoonstelling van Bijbels en Trouwjurken. U bent allen van harte welkom om binnen te komen in onze kerk. Het orgel zal zo nu en dan ook bespeeld worden door Sander Barth en Bastian Kooy.

Agenda voor de komende week:

Zaterdag 14 september 09.00-13.00 uur Najaars Rommelmarkt 10.00-17.00 Open Monumentendag

Woensdag 18 september 10.00-12.00 uur Inloop Gez. Kerken in de RK Kerk te Puttershoek 19.45-21.15 uur Repetitie Cantorij Donderdag 19 september 10.00-12.00 uur Inloop achter de Plataan.

Vrijdag 20 september 10.15-11.45 Vrouwenbijbelkring.

Ten Slotte mag ik u namens de kerkenraad een gezegend weekend en een goede week toewensen.

Velen hopen wij te mogen ontmoeten tijdens de Rommelmarkt en Open Monumentendag.

Jezus, ga ons voor deze wereld door, en U volgend op uw schreden gaan wij moedig met U mede.

Leid ons aan uw hand naar het vaderland.  Valt de weg ons lang, zijn wij klein en bang, sterk ons, Heer, om zonder klagen achter U ons kruis te dragen. Waar Gij voor ons trad, is het rechte pad. (NLB 835)

Toos Israel-Biesheuvel (scriba)

 

 

 

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Zondag 15 september 2019 10.00 uur Mw. B. Broeren-Verschoor

Zondag 8 september 2019 10.00 uur Ds. C. Haasnoot uit Lisse

De bloemen van deze zondag gingen met een hartelijke groet vanuit de gemeente naar Fenny den Haan en Judith Prosman omdat zij deze week verhuisd zijn. Wij wensen dat jullie huis snel een “Thuis” mag zijn en een mooi begin van een nieuwe periode in jullie leven.

Afgelopen zondag ging Dhr. J.W. van den Bosch uit Aalsmeer bij ons voor. Het was een fijn weerzien met elkaar. De verkondiging kwam uit Deuteronomium 11 en Mattheus 25. Hierin verteld de Heer Mozes hoe hij met zegen en vloek om zal gaan en hoe Jezus bij zijn wederkomst hiermee om zal gaan. De schapen en de bokken zullen gescheiden worden. Ook in ons midden gaan zegen en vloek rond. Wij mogen er echter op vertrouwen dat Onze Heer Jezus Christus gestorven is voor onze zonden. Laten wij dan een zegen zijn voor iedereen om ons heen en doen wat Jezus voor ons gedaan heeft. U kunt deze dienst terugluisteren op www.kerkdienstgemist.nl/Zuid-Holland/Maasdam.

Komende zondag gaat Ds. C. Haasnoot uit Lisse bij ons voor. Inmiddels geen onbekende.

De kinderen van de nevendienst luisteren naar het verhaal uit I Samuel 16 vers: 1-13. Uitgekozen: Samuël krijgt van God de opdracht een koning te zalven. Hij gaat naar het huis van Isaï en daar zijn zeven zonen. Maar zij zijn niet degenen die Samuël zoekt. Er is nog één zoon, buiten op het veld bij de schapen: David. Hij wordt gehaald. Hij is het en Samuël zalft hem.

Wij hopen met elkaar op een gezegende dienst.

In de ring Hoeksche Waard wordt deze zondag afscheid genomen van Ds. G.J. Robbemond van “De Open Hof Kerk” in Oud-Beijerland en Ds. C.D. van Alphen van de Hervormde Gemeente Numansdorp.  Wij wensen beide predikanten Gods Zegen in hun nieuwe gemeente respectievelijk Woerden en Rhoon. Hartelijk dank voor de fijne samenwerking in de afgelopen jaren. Op woensdag 11 september mogen wij Ds. J.A. van den Berg welkom heten in de Ring in de Hervormde Gemeente Sint Anthoniepolder. Welkom als predikant van onze buurgemeente.

Omzien naar elkaar: Dhr. Ed. de Winter mag hopelijk als u dit leest weer definitief zijn thuisgekomen uit de Rembrandt. Vele maanden heeft Ed eerst in het ziekenhuis en daarna in de Rembrandt gerevalideerd. Ed en Greet zijn dankbaar voor alle belangstelling vanuit de gemeente en ver daarbuiten. Wij leven mee met Petra Commijs. Als u dit leest heeft zij inmiddels de uitslag van allerlei onderzoeken gekregen. Wij bidden mee met deze familie om Gods nabijheid. Er zijn nog steeds meerdere zieken en mensen die het moeilijk hebben in onze gemeente. Hun namen en adressen vindt u op de briefjes achter in onze kerk.

De Boekenbus ‘Stap in de wereld van boeken’ staat zaterdag 7 september op het kerkplein aan de Raadhuisstraat 37 in Maasdam. De bus is geopend van 9.00 tot 12.00 uur en staat vol met boeken. De avonden worden langer, tijd voor een boek in je buurt! De opbrengst van alle verkochte boeken komt ten goede aan onze kerk. Fijn als u uw overtollige boeken bij ons wilt inleveren.

Najaars-Rommelmarkt op 14 september a.s. op het Kerkplein en in het Ontmoetingscentrum, Raadhuisstraat 35 te Maasdam. De markt is geopend van 09.00 uur tot 13.00 uur. De Boekenbus is ook aanwezig. Op het Kerkplein vindt u kramen met elektra, lp’s en cd’s, huishoudelijke spullen, glaswerk, decoratie en meubelen. In het Ontmoetingscentrum kunt u de inwendige mens laten verzorgen, speelgoed, kaarten, cadeautjes, curiosa of kleding vinden. Het Rad van Avontuur draait van 9.30 tot 12.30 uur. Op vrijdag 13 september is er nog een ophaalochtend.  Belt u tot 12 september hiervoor dhr. A. v.d. Linden tel. 676 7188 of dhr. L. Goud tel. 676 1430. U kunt ook zelf spullen brengen die een tweede kans verdienen graag compleet en schoon, tussen 9 en 12 uur op het Kerkplein.

Open Monumentendag: Zaterdag 14 september is onze kerk geopend tijdens de “Open Monumentendag”.  Er is een tentoonstelling van Bijbels en Trouwjurken. U bent allen van harte welkom om binnen te komen in onze kerk. Het orgel zal zo nu en dan ook bespeeld worden door enkele van onze vaste organisten.

Agenda voor de komende week: Maandag 9 september 19.00 uur gebedskring in de Consistorie

Woensdag 11 september 10.00-12.00 uur inloop RK Kerk Puttershoek, 19.30-21.30 uur Repetitie van de Cantorij Donderdag 12 september 10.00-12.00 uur Inloop “Achter de Plataan “13.30-14.30 uur de Kerk is open”. Vrijdag 13 september ophaalochtend van de Rommelmarkt. Zaterdag 14 September 09.00 -13.00uur Najaars Rommelmarkt 09.00-16.00 uur Open Monumentendag.

Ten slotte: Mag ik u namens de kerkenraad een Gezegend weekend en Goede week toewensen.

Wees Gij de zon van mijn bestaan, dan kan ik veilig verder gaan, tot ik U zie, o eeuwig licht, van aangezicht tot aangezicht. (NLB 834-3).

Toos Israel-Biesheuvel (ouderling-scriba).

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Zondag 8 september 2019 10.00 uur Ds. C. Haasnoot uit Lisse

Zondag 1 september 2019: 10.00 uur Dhr. J.W. van den Bosch uit Aalsmeer

De bloemen van zondag 18 augustus gingen met een hartelijke groet naar Mw. J. Visser-van der Pligt uit de Merwedestraat. Op zondag 25 augustus gingen de bloemen met een hartelijke groet en teken van medeleven naar Mw. Voetee uit de Molenlaan.

Afgelopen zondagen: Op zondag 18 augustus ging Mw. van Dam Pieters uit Utrecht bij ons voor. De schriftlezingen kwamen uit Psalm 34 en Lucas 15. De Geschiedenis van “De Verloren Zoon”.  Alweer?

Iedereen denkt ook dat weet ik wel dat is zo bekend. Deze zondag werd de nadruk meer gelegd op de zoon die altijd zo trouw bij zijn vader gebleven was. Hij moppert omdat zijn vader zo blij is met de terugkomst van de jongste zoon. God zoekt juist zondaars en tollenaars. Deze mogen zich welkom weten bij Jezus en bij God. De opdracht aan ons is om verwaterde contacten en uit het oog verloren mensen op te zoeken en de weg naar Jezus en onze kerk terug te wijzen. Want iedereen ongeacht zijn of haar verleden is welkom bij Jezus en dus bij God.

Op zondag 25 augustus ging Mw. B. Broeren-Verschoor uit Puttershoek bij ons voor. Wij hoorden de geschiedenis van Henoch uit Genesis 5. “Wandelen met God” dat was het thema van de dienst. Wandelen (en dus niet lopen) is goed voor lichaam en geest. Het geeft ruimte en je kunt tijdens het wandelen veel overdenken. Henoch wandelde met God staat in de Bijbel. Wandelen wij ook met God? Misschien moeten wij ook eens wat meer tijd vrijmaken om Hem te zoeken tijdens onze “Wandelingen”.  U kunt beide diensten terugluisteren op www.kerkdienstgemist.nl/Zuid-Holland/Maasdam.

Komende zondag hoopt Dhr. J.W. van den Bosch uit Aalsmeer bij ons voor te gaan. Jan Willem weet heel veel van het Hebreeëns en Jodendom en de gebruiken rondom het Jodendom, de wortels van ons christelijke geloof. Hij heeft theologie gestudeerd en dit in 2014 afgerond.

De kinderen van de nevendienst luisteren naar het verhaal uit: Lucas 14:1.7-14 De beste plaats Jezus vertelt het verhaal van de eersten die achteraan komen te staan. Een ereplaats kies je niet, die krijg je. Als je voor jezelf de beste plaats kiest, loop je het risico dat je naar achteren moet als iemand binnenkomt die belangrijker is dan jij.

Omzien naar elkaar: Er zijn nog steeds meerdere zieken in onze gemeente. Hun namen en adressen hangen wekelijks achterin onze kerk.

Ook denken wij aan de rouwdragenden onder ons. Dhr. en Mw. Dorst: hun schoonzoon Chris is na een ernstig ziekbed overleden. Fam. de Lange nu zij Theo de Lange moeten missen. Ook denken wij aan de Fam. H.A. Kwakernaat. Nu hun man en vader en onze oud organist is overleden. Wij bidden voor onze zieken en rouwdragenden voor Gods nabijheid en Troost. Ik wandel in het licht met Jezus, mijn ziel is Hem gans toegewijd, Met Hem verrezen tot nieuw leven, volg ’k mijn Heiland tot in eeuwigheid (ELB 184-3).

Open Monumentendag: Op 14 september “tijdens onze Rommelmarkt” is de kerk open. Er wordt een tentoonstelling gehouden van Bijbels en/of Trouwjurken. Heeft u iets dat met onze kerk te maken heeft of herinnert aan onze kerk dat past in dit thema neemt u dan contact op met onze ouderling Mw. W. Meuzelaar-van Kesteren email: wilmameuzelaar@gmail.com.

Agenda voor de komende week: Maandag 2 September 2019: 19.30 uur Kerkenraadsvergadering

Woensdag 4 september 2019 10.00-12.00 uur Inloophuis Gez. Kerken in de RK Kerk te Puttershoek

14.00-15.00 uur Knutselclub in het Ontmoetingscentrum 19.30-21.15 uur Repetitie van de Cantorij

Donderdag 5 september 10.00-12.00 uur Inloophuis “Achter de Plataan” in het Ontmoetingscentrum

Zaterdag 7 september 09.00-12.00 De Boekenbus op het Kerkplein.

Ten slotte mag ik u namens de Kerkenraad een goede week en Gezegend weekend toewensen.

Langzaam gaan alle groepen en kringen weer van start en zit de vakantie erop. Here, maak mij uwe wegen, door uw woord en Geest bekend; leer mij, hoe die zijn gelegen en waarheen G ’uw treden wendt; leid mij in uw rechte leer, laat mij trouw uw wet betrachten, want Gij zijt mijn heil, o Heer, ’k blijf U al den dag verwachten. (Psalm 25-2)

Toos Israel-Biesheuvel (scriba)

 

 

 

 

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Zondag 1 september 2019: 10.00 uur Dhr. J.W. van den Bosch uit Aalsmeer