De schikking van de 2e zondag van de 40 dagen tijd.

dav
dav
Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor De schikking van de 2e zondag van de 40 dagen tijd.

Zondag 24 maart 2019: 10.00 uur Dhr. J. Kranendonk uit ’s-Gravendeel

De Bloemen van afgelopen zondag gingen met een hartelijke groet naar Mw. I. Middelkoop-Kruithof.

Afgelopen zondag ging Ds. C. Haasnoot uit Lisse bij ons voor. Het was “Biddag voor Gewas en Arbeid”. Wij lazen uit Lucas 11 vers 1-13. “Het Gebed”. De tekst van de prediking kwam uit het laatste gedeelte: “De Vader geeft je zijn Heilige Geest”. Wat doen wij met hetgeen wij horen in de kerk. Denken wij dat God wel zal doen wat wij bidden? Doen wij daar ook zelf iets aan? De discipelen vragen: “Leer ons Bidden”. Wat valt er te leren? Waarom zou God naar mij luisteren op alles waarvoor ik bid? Als wij bidden om een Zegen betekent dat niet dat wij achterover kunnen leunen en niks doen. God zal een mens die om hulp vraagt nooit laten staan. Wie bidt krijgt van God een taak. God laat ons nooit weten hoe het zal gaan. Hij stelt zich wel verantwoordelijk voor ons. Wij zijn een werktuig in de handen van God. Als wij met God in gesprek gaan, gaat Hij met ons aan de slag. Wij moeten bidden en zelf aan de slag gaan. God heeft een plan met ons leven. Wij mogen onze gaven inzetten die God ons geeft. Want wat God wil daar gaat het om. Bidden is zoeken naar de Geest van God die ons gegeven wordt door zijn Zoon Jezus Christus. U kunt deze dienst terugluisteren op www.kerkdienstgemist.nl

Komende zondag zal Dhr. J. Kranendonk uit ’s Gravendeel bij ons voor gaan. De kinderen van de kindernevendienst luisteren deze 3e zondag in de 40-dagentijd naar: Lucas 13 vers 1-9. Geduld 
Deze week horen we Jezus een gelijkenis vertellen over een vijgenboom die al drie jaar geen vruchten geeft. Wat moet je met zo’n boom, omhakken? De eigenaar van de vijgenboom vindt van wel. Maar de wijngaardenier overtuigt hem: geef de boom ook dit jaar nog een kans. Heb geduld!

Omzien naar elkaar: Er zijn nog meerdere zieken in onze gemeente en mensen die bezig zijn met onderzoeken of wachten op onderzoeken en of uitslagen van onderzoeken.

Wilt u onze zieken opdragen in uw gebeden en stuur eens een kaartje of pleeg een telefoontje.

Aktie Kerkbalans: Deze week worden de enveloppen rondgebracht voor de Aktie Kerkbalans. Later dan u van ons gewend bent. De komende week wordt ook uw antwoord weer opgehaald. “Geef met liefde voor instandhouding van onze kerk”. Juist in deze periode is uw gift meer dan welkom om alle onkosten te kunnen dragen. Laten wij met elkaar laten zien wat onze kerk ons waard is!

Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan, schouder aan schouder in uw wijngaard te staan, samen te dienen, te zien wie U bent, want Uw woord maakt Uw wegen bekend. (Opw. 249)

Kerkschoonmaak Er worden mensen gezocht om de kerk schoon te maken. Zaterdag 30 maart worden sterke mannen gevraagd voor het zware en klim werk. Maandag 1 april worden mensen gevraagd om de gebruikelijk poets werkzaamheden te verrichten. We hopen beide dagen om 8.30 uur te starten. Voor de inwendige mens zal goed gezorgd worden. Aanmelden bij onze kosters, Alie Zilverschoon en Rook de Vlaming.

Ophaalochtend Rommelmarkt Voor de Voorjaars-Rommelmarkt op 11 mei a.s. te Maasdam zoekt de Rommelmarkt Commissie goede bruikbare spullen voor de verkoop. Ophaalochtend 29 maart, meldt u a.u.b. uw spullen aan tot een dag vóór de ophaaldag. Aanmelden via tel. 676 7188 of tel. 676 1696. Dat wat heel, compleet en schoon is zoals klein-meubelen en kleingoed, kunnen we goed gebruiken.

Agenda voor de komende week: Maandag 25 maart 19.00 uur Gebedskring in de Consistorie

Woensdag 27 maart 10.00-12.00 uur Inloopochtenden Gez. Kerken in de RK-kerk te Puttershoek

19.45-20.45 Repetitie Cantorij Donderdag 28 maart 10.00-12.00 Inloopochtend “Achter de Plataan”. Vrijdag 29 maart Ophaalochtend spullen voor de Rommelmarkt. Zaterdag 30 maart 08.30 Kerkschoonmaak.

Ten slotte: Namens de kerkenraad mag ik u een gezegend weekend en een goede week toewensen.

Samen op weg gaan, dat is ons gebed, als een volk, dat juist daarvoor door U apart is gezet. Vol van Uw liefde, genade en kracht, als een lamp, die nog schijnt in de nacht.

Toos Israel Biesheuvel.

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Zondag 24 maart 2019: 10.00 uur Dhr. J. Kranendonk uit ’s-Gravendeel

Catechisatie voor de jeugd van 10-25!

Geloven is niet alleen iets voor mensen van boven de veertig. God wil er ook voor je zijn als je op de basisschool of de middelbare school zit of net begint met werken of studeren. De catechisatie is een plek om samen te ontdekken wie God voor ons wil zijn en wat Zijn bedoeling is met ons leven. In de maanden april en mei 2019 doen we een korte try-out onder leiding van Jan Kranendonk (kerkelijk werker uit ’s-Gravendeel).

Kijk voor meer informatie op deze site onder Jongeren/Catechisatie of op de uitnodiging die je binnenkort ontvangt.

Ben je nieuwsgierig wie Jan Kranendonk is, zondag 24 maart gaat hij voor in onze kerk!

Speciaal voor de ouders!

We vragen de ouders om vooraf expliciet bij jeugdouderling Björn aan te geven of we hun kind(eren) bij deze catechese try-out kunnen verwachten, zodat helder is op wie we wel en niet kunnen rekenen. Een stukje toewijding (in de vorm van een duidelijke keuze) kan helpen om elkaar te ondersteunen en stimuleren bij de geloofsopvoeding van onze kinderen, zoals ook beloofd is bij de doop. Mocht uw kind een keer door omstandigheden niet kunnen, dan stellen we het zeer op prijs als dat even gemeld wordt bij Jan (via de groepsapp die zal worden aangemaakt). Nog een tip: noteer de catechesedata van uw kind(eren) in de gezinsagenda!

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Catechisatie voor de jeugd van 10-25!

Zondag 17 maart 2019: 10.00 uur Ds. C. Haasnoot Lisse Themadienst Biddag voor Gewas en Arbeid

De bloemen van afgelopen zondag gingen met een hartelijke groet naar Mw. R. van de Berg-Barendregt.

Afgelopen zondag ging Drs. P. van Dam uit Houten bij ons voor. Wij mochten luisteren naar schriftlezingen uit Exodus 20: 1 – 17  “De Tien Geboden” en Johannes 2: 13 – 22. “De Tempel Reiniging”. Rembrandts tekening van de tempelreiniging welke op de beamer vertoond werd.

Aan de uitgang werden de zg. “spaardoosjes” weer uitgedeeld. Wij sparen dit jaar voor een kinderproject in Rwanda “Geliefd Kind” voor kinderen die hun ouders verloren hebben aan aids.

Komende zondag hoopt Ds. C. Haasnoot uit Lisse bij ons voor te gaan in een themadienst met de nadruk op Biddag voor Gewas en Arbeid. Tevens zal deze zondag de Biddagcollecte worden gehouden. U kunt uw gaven ook overmaken op de bankrekening van ons CVK. NLINGB0000628468 t.n.v. College van Kerkrentmeesters. De kinderen van de nevendienst luisteren naar het verhaal uit

Lucas 9 vers 28-36 Wakker worden! Op de berg gebeurt een wonder: Mozes en Elia verschijnen aan Jezus en praten met hem. Maar de drie leerlingen die Jezus meegenomen heeft… slapen! Als je iets mee wilt krijgen van het wonder, zul je in ieder geval wakker moeten worden.

Omzien naar elkaar: Er zijn nog steeds meerdere zieken in onze gemeente. Het is fijn als wij zo nu en dan een kaartje of berichtje sturen naar onze broeders en zusters. Wij wensen al onze zieken en ouderen in onze gemeente Gods nabijheid en troost toe.

Geen duister zal je overvallen, er is een licht dat eeuwig brandt. Duizenden doden kunnen vallen, –

jij blijft geschreven in Gods hand. (NLB 91A)

Kerkvervoer Met ingang van 24 maart is er een rooster voor het kerkvervoer geregeld. Als gemeenteleden behoefte hebben aan vervoer van en naar de kerk kunnen zij contact opnemen met Jantina de koning-Zilverschoon tel: 078-6475769.

Kerkschoonmaak  Er worden  mensen gezocht om de kerk schoon te maken. Zaterdag 30 maart worden sterke mannen gevraagd voor het zware en klim werk. Maandag 1 april worden mensen gevraagd  om de gebruikelijk poets werkzaam heden te verrichten. We hopen beide dagen om 8.30 uur te starten. Voor de inwendige mens zal goed gezorgd worden. Aanmelden bij onze kosters, Alie Zilverschoon en Rook de Vlaming.

Agenda voor de komende week: maandag 18 maart 14.30 uur Bijbelkring ’t Huys te Hoecke, 19.00 uur Moderamenoverleg, 20.00 uur Ouderlingenoverleg. Woensdag 20 maart 10.00-12.00 inloophuis Gez. Kerken in de RK te Putterhoek, 19.45-20.45 repetitie Cantorij. Donderdag 21 maart 10.00-12.00 uur “Inloop Achter de Plataan”. Vrijdag 22 maart 10.15-11.45 uur Vrouwen Bijbelkring.

Tenslotte: Wij mochten de kerk zondag verlaten nadat wij het volgende lied gezongen hadden :

Vervuld van Uw zegen gaan wij onze wegen, van hier, uit dit huis waar Uw stem wordt gehoord,

in Christus verbonden, tezamen gezonden op weg in een wereld die wacht op Uw woord. Om daar in genade Uw woorden als zaden te zaaien tot diep in het donkerste dal, door liefde gedreven, om wie met ons leven Uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. (NLB 425) In dit vertrouwen mogen wij de nieuwe week ingaan Namens de Kerkenraad Toos Israel-Biesheuvel.

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Zondag 17 maart 2019: 10.00 uur Ds. C. Haasnoot Lisse Themadienst Biddag voor Gewas en Arbeid

liturgische schikking

Wilma Meuzelaar
dav
Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor liturgische schikking

Duckrace: Racen met een Duck, voor andermans geluk

Zaterdag 13 april is het zo ver: Duckrace 2019! 2000 badeendjes duiken deze middag de Boezemvliet in Puttershoek in en proberen met behulp van brandweer Maasdam/Puttershoek zo snel mogelijk de overkant te bereiken. Voor de eerste 15 eendjes staan mooie prijzen klaar, waaronder een HP touchpad laptop, dinerbon voor 4 personen bij Alcazar en een luxe sapcentrifuge van Princess.

2000 loten verkopen is veel en lastig werk. Daarom hopen we op uw steun! Voor slechts 2 euro kunt u een lot kopen, maar met meerdere loten maakt u meer kans op fantastische prijzen 🙂 Vraag ook eens aan familieleden en vrienden of ze loten willen kopen en onze projecten in Afrika willen steunen.

De loten zijn op de volgende manieren verkrijgbaar:

Voor jong en oud worden naast de Duckrace ook nog diverse activiteiten georganiseerd. Zo kan er pony gereden worden, staat de jeugdbrandweer voor je klaar om samen een ‘brandje’ te blussen, zijn er broodjes hamburger en versgeperste sinaasappelsap en geeft de brandweer diverse demonstraties. Voor €2,50 kan de jeugd deelnemen aan 5 spelonderdelen.

Korte info:

  • Datum: 13 april van 12.00 uur tot 15.00 uur
  • Locatie: speeltuin aan de Boezemkade
  • Prijs lot: 2 euro
  • Prijs strippenkaart: 2,50 euro

Koop 1 (of meer) loten en kom de 13e tussen 12.00 en 15.00 uur langs bij de Duckrace om te kijken of je prijs hebt! Het is niet verplicht om bij de trekking aanwezig te zijn, maar natuurlijk wel aanbevolen 😊

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Duckrace: Racen met een Duck, voor andermans geluk

Zondag 10 maart, 10.00 uur Drs. P. van Dam uit Houten

De bloemen gingen afgelopen zondag met een hartelijke groet en sterkte wens naar Jantina de Koning-Zilverschoon.

Afgelopen zondag ging Ds. T. Meijer uit Puttershoek bij ons voor. Wij lazen uit Mattheus 16 vers 13

-28. In dit schrift gedeelte vraagt Jezus aan zijn leerlingen: “Wie zeggen de mensen dat de mensenzoon is?” Hij wil weten wie Jezus is voor de mensen. Hij vraagt ook “Wie ben ik voor jou?”

Wat zeggen wij? Wie is Jezus voor ons?  Wie Jezus wil volgen moet zijn of haar kruis opnemen en dragen achter Jezus aan. Het kan soms best lastig en zwaar zijn maar Jezus heeft het zwaarste kruis gedragen door zijn leven voor onze zonden te geven. In dit vertrouwen mogen wij op weg gaan naar het Paasfeest. U kunt deze dienst terugluisteren op www.kerkdienstgemist.nl

Komende zondag hoopt Drs. P. van Dam uit Houten bij ons voor te gaan. Het zal geen themadienst zijn zoals elders vermeld is deze wordt nl. op 17 maart gehouden gelijk met Biddag voor Gewas en Arbeid. De kinderen van de Kindernevendienst luisteren naar het verhaal uit Lucas 4 vers 1-13.

Kiezen Op de eerste zondag van de veertigdagentijd komen we Jezus tegen in de woestijn. Hij moet kiezen. Gebruikt hij zijn kracht om er zelf beter van te worden en het leven naar zijn hand te zetten? Of kiest hij voor de weg van de Eeuwige.

Omzien naar elkaar Er zijn nog steeds meerdere zieken in onze gemeente. Hun namen en adressen hangen wekelijks achter in de kerk Laten wij iedereen opdragen in onze gebeden.

O Heer die onze Vader zijt, vergeef ons onze schuld. Wijs ons de weg der zaligheid en laat ons hart, door U geleid met liefde zijn vervuld. (NLB 836 vers 1)

De boekenbus van zaterdag 2 maart heeft € 100 Euro opgebracht. Ondanks de voorjaarsvakantie een mooie opbrengst. Alle kopers en vrijwilligers hartelijk dank hiervoor.

Aktie Kerkbalans: De komende weken hopen diverse vrijwilligers in de gemeente rond te gaan voor de Aktie Kerkbalans.  Het thema dit jaar is “Geef voor je Kerk”. Geef met vreugde voor de instand-houding van onze kerk.

Biddag voor Gewas en Arbeid: Op zondag 17 maart hopen wij de jaarlijkse biddag te houden.

In tegenstelling tot andere jaren worden er geen envelopjes verspreid middels het Hervormd Contact. U kunt uw biddag gaven ook overmaken op de bankrekening van onze kerk.

Agenda voor de komende week: Zaterdag 9 maart uiterlijk 16.00 uur Kopij voor het Hervormd Contact inleveren. Maandag 11 maart 19.00 gebedskring in de Consistorie. Woensdag 13 maart 10.00-12.00 Inloophuis Gez. en in de RK Kerk te Puttershoek 19.45-20.45 Repetitie van de Cantorij. Donderdag 14 maart 10.00-12.00 Inloop “Achter de Plataan”.

Tot Slot wil ik u namens de kerkenraad een Gezegend weekend en een goede week toewensen.

God opent hart en oren, opdat wij in geloof Zijn roepstem zouden horen, voor andere stemmen doof. Gods woord gordt mensen aan, om zonder te versagen het smalle pad te gaan en stil het kruis te dragen achter hun Heiland aan. (NLB 313 vers 2)

Toos Israel-Biesheuvel

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Zondag 10 maart, 10.00 uur Drs. P. van Dam uit Houten

Zondag 3 maart 2019: 10.00 uur: Ds. T. Meijer uit Puttershoek

De Bloemen van afgelopen zondag gingen met een hartelijke groet naar Mw. G. Jabaaij-Grooters in Puttershoek.

Afgelopen zondag: Ging Ds. G.J. Robbemond uit Oud-Beijerland bij ons voor. Met elkaar hoorden wij de schriftlezingen uit Jesaja 55 vers 1-5 en de evangelielezing uit Marcus 6 vers 30-44.

Het welbekende verhaal van de wonderbare spijziging ofwel 5 Broden en 2 Vissen.

Het is een voorbeeld van leren breken en delen van wat wij hebben. Wij worden wel de wereld ingezonden maar mogen altijd weer de weg terugvinden naar de Bron van het Leven. Terug naar degene die jou de wereld in zendt. Zo mogen wij rust vinden in Gods Huis met gebed en zang. Wij mogen altijd terugkomen bij God. Wij zijn allemaal leerlingen van Jezus zelf. Hebben wij tijd om stil te staan en de rust te vinden bij Jezus? Laten wij eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid zoeken en dan bij God de rust vinden. Voor Jezus hoor je erbij hij steekt zijn handen uit naar ons en vraagt niet wat er allemaal aan ons ontbreekt. Maar wat wij wel hebben. Jezus denkt in oplossingen en niet in onmogelijkheden. Hij vormt kleine groepjes en geeft iedereen te eten van de 5 broden en 2 vissen. Hij zet zich ervoor in om te doen wat mogelijk is. Er komt een overvloed uit voort.

Laten wij voor elkaar brood en wijn zijn door te doen wat mogelijk is op onze weg. Laten wij leren delen met Jezus mee. U kunt deze dienst terugluisteren op www.kerkdienstgemist.nl

Komende zondag: Gaat Ds. T. Meijer uit Puttershoek bij ons voor. Het is de 1e lijdenszondag.  Wij bidden met elkaar voor een gezegende dienst. De kinderen van de kindernevendienst luisteren naar het verhaal uit Lucas 6 vers 39-49. Wat zie jij in de spiegel? Jezus spreekt zijn leerlingen toe. Als je oordeelt over een ander zonder kritisch naar jezelf te kijken, lijk je op een blinde die een andere blinde wil begeleiden. Je lijkt dan op iemand die een ander wijst op een splinter, terwijl je zelf een balk in je oog hebt. Voor onze jeugd is er op Woensdag 6 maart weer de knutselclub van 14.00 -15.00 uur Komt allen en vraag vriendjes of vriendinnetjes mee te gaan het is ontzettend leuk en gezellig.

Omzien naar elkaar: Er zijn nog steeds meerdere zieken en rouwdragenden in onze gemeente.

Laten wij hen niet vergeten een eens een kaartje sturen of bezoekje brengen.

Aktie Kerkbalans: De komende weken hopen diverse vrijwilligers in de gemeente rond te gaan voor de Aktie Kerkbalans.  Het thema dit jaar is “Geef voor je Kerk”. Geef met vreugde voor instandhouding van onze kerk.

Ook dit jaar is er weer gelegenheid om een huispaaskaars te bestellen: Tot en met zondag 3 maart as. De bestellijst ligt achter in de kerk, voor vragen kunt u terecht bij de koster, Rook de Vlaming.

De Boekenbus ‘Stap in de wereld van boeken’ staat zaterdag 2 maart op het kerkplein aan de Raadhuisstraat 37 in Maasdam. De bus is geopend van 9.00 tot 12.00 uur

Agenda voor de komende week: Maandag 4 maart: 19.30 uur Kerkenraadsvergadering. Woensdag 6 maart 10.00-12.00 Inloophuis Gez. Kerken in de RK Kerk te Puttershoek. 14.00-15.00 Knutselclub in het Ontmoetingscentrum 19.45-20.45 Repetitie Cantorij. Donderdag 7 maart 10.00-12.00 Inloop “Achter de Plataan”. Vrijdag 8 maart 10.15-11.45 vrouwenbijbelkring Zaterdag 9 maart inleveren kopij Hervormd Contact voor 16.00 uur.

Tenslotte: Wil ik u namens de kerkenraad een Goede Week en Gezegend weekend toewensen.

“Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand: Moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. Leer mij volgen zonder vragen; Vader wat Gij doet is goed!  Leer mij slechts het heden dragen met een rustige kalme moed! (NLB 913-1)

Toos Israel-Biesheuvel (scriba).

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Zondag 3 maart 2019: 10.00 uur: Ds. T. Meijer uit Puttershoek

Zondag 24 februari 10.00 uur Ds. G.J. Robbemont uit Oud-Beijerland

De bloemen van afgelopen zondag gingen als hartelijke groet en beterschapswens naar Wessel van Steensel. Hij tobt al langere tijd met gezondheids problemen. Vanaf deze plaats ook heel veel sterkte toegewenst.

Afgelopen zondag hadden wij een hele feestelijke dienst speciaal voor mensen met een beperking.

Wij hebben gezongen, geluisterd, geklapt en vooral het kinderkoor “Een Vrolijk Geluid” gaf een geweldig optreden weg. Voorganger was Mw. Ds. Lyonne Verschoor. “Hoe herken je een slechterik” dat is nog zo eenvoudig niet. Ook in het verhaal van Esther was Haman de slechterik. Hij wilde alle joden dood maken omdat hij ruzie had met Mordechai ook een Jood. Gelukkig heeft God ervoor gezorgd dat het verhaal heel anders afliep. Durven wij net als Esther tegen het kwaad in te gaan?

Zijn wij wel zo dapper of durven wij dan niet. Zijn wij misschien bang dat het kwaad zich dan tegen ons keert. Heeft God wat aan ons als wij bang zijn, als wij niet durven? Durven wij te onderzoeken wat God van ons vraagt? De wereld redden begint bij een mens redden. Wie een mens redt, red de wereld. U kunt de dienst terugluisteren op www.kerkdienstgemist.nl

Komende zondag hoopt Ds. G.J. Robbemont uit Oud-Beijerland bij ons voor te gaan. Het thema van de kindernevendienst komt uit Ester 8:3-8; 9:1-23. Wat kun je doen? De wet om de joden uit te roeien, kan niet veranderd worden. Daarom maakt de koning er een wet bij waarin staat dat zij zich wel mogen verdedigen. Met de kinderen bekijken we het ook op iets kleinere schaal: Wat kun je doen als er iets gebeurd is dat niet zomaar te herstellen is?

Omzien naar elkaar: Afgelopen zaterdag hebben wij in een rouwdienst in de Kerk van Maasdam onder overweldigende belangstelling afscheid genomen van Willem Adriaan Cornelis (Wilco) den Hoed. Wilco was een mensen-mens en had heel veel mensen rondom zich verzameld. Familie, vrienden collega’s, dienst kameraden, leden van het badminton, het Koor waar Wilco lid van was en natuurlijk gemeenteleden te veel om op te noemen. Wij wensen Stefany, Bart en Megan, Laura en Wilco (de vriend van Laura) alle kracht en liefdevolle steun die zij zo nodig hebben. Laten wij dit gezin in onze gebeden opdragen. Ook denken wij aan Fenny en de kinderen Prosman die afgelopen week hun vader en opa hebben begraven. Ondanks zijn ernstige ziekte toch een enorm verlies voor zijn vrouw, de kinderen en kleinkinderen. In onze gemeente zijn nog steeds meerdere zieken.

Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser. Gij voert de strijd, de huld’ is U gewijd. In ’t laatste uur zal ‘k zegevierend ingaan in rust met U die die mij hebt voortgeleid. Evang. Liedbundel 246.

De Boekenbus ‘Stap in de wereld van boeken’ staat zaterdag 2 maart op het kerkplein aan de Raadhuisstraat 37 in Maasdam. De bus is geopend van 9.00 tot 12.00 uur en staat vol met heel veel boeken in allerlei genres voor mensen van 0-100! Tijdens de openingsuren kunt u uw overtollige boeken inleveren. De opbrengst van alle verkochte boeken komt ten goede aan onze kerk.

Ook dit jaar is er weer gelegenheid om een huispaaskaars te bestellen: Tot en met zondag 3 maart as. Is er voor eenieder die daar belangstelling voor heeft gelegenheid om een huispaaskaars te bestellen. De bestellijst ligt achter in de kerk, voor vragen kunt u terecht bij de koster, Rook de Vlaming tel.nr 078 676 4187.

Agenda voor de komende week: Maandag 25 februari 19.00 uur gebedskring

Woensdag 27 februari 10.00 – 12.00 uur inloophuis Gez. Kerken in de RK Kerk te Puttershoek

19.45 – 20.45 uur repetitie cantorij Donderdag 28 februari 10.00 – 12.00 uur inloop “Achter de Plataan” Vrijdag 1 maart 14.30 uur seniorenkring Zaterdag 2 maart 9.00 – 12.00 uur boekenbus.

Tot Slot wil ik u namens de kerkenraad een gezegend weekend en goede week toewensen. En voor diegene die met voorjaarsvakantie gaan geniet ervan goede reis en een behouden thuiskomst toegewenst. Toos Israel Biesheuvel.

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Zondag 24 februari 10.00 uur Ds. G.J. Robbemont uit Oud-Beijerland

Zondag 17 februari: 10.00 uur Ds. Lyonne Verschoor uit Oud-Beijerland dienst voor mensen met een beperking Koffiedrinken na de dienst.

De bloemen gingen afgelopen zondag als teken van groet en hartelijke dankzegging voor de vele jaren waarin hij deel uitmaakte van het bestuur van ons ontmoetingscentrum, als penningmeester, naar Dhr. B. van Rookhuijzen.

Afgelopen zondag hadden wij een gezinsdienst o.l.v. Mw. H. van Dam Pietersen uit Utrecht.

Het was eens anders dan anders. De voorganger besteedde veel tijd aan de kinderen, waardoor het een echte gezinsdienst was. Met de stoelendans in de kerk zat de sfeer er goed in. Nadat Hester van Dam op de kansel begon met haar overdenking, ging zij toch weer naar beneden om een gesprek te houden met de kinderen en zo de uitleg over het verhaal van Esther, Mordechai en Haman met de kinderen op gelijk niveau te bespreken. Het thema “Wat is je Plaats” kwam van begin tot einde goed uit de verf. Je mocht op een andere plaats in de kerk gaan zitten dan je gewend was. Tevens met stoelendans kon je zoeken naar “Wat is je Plaats”. Zo ook Esther in het verhaal, wat was haar plaats? Gelukkig luisterde koning Ahasveros naar koningin Esther en viel Haman in zijn eigen val.

Komende zondag hoopt Ds. Lyonne Verschoor uit de Open Hof Kerk van Oud-Beijerland bij ons voor te gaan. Vanaf eind januari is Ds. Verschoor onze consulent tijdens deze periode. Het thema van de dienst is “Niemand wordt als held geboren” Het is een aangepaste dienst voor mensen met een beperking met medewerking van het kinderkoor “Een vrolijk geluid”. Wij zullen weer de verhalen van Esther horen. Omzien naar elkaar: Afgelopen week ontvingen wij bericht van overlijden van Dhr. Hendrik Cornelis den Haan uit St. Philipsland. Vader van Fenny den Haan en opa van de kinderen Prosman. Fenny’s vader mocht 72 jaar worden. De begrafenis heeft in besloten familiekring plaatsgevonden. Wij wensen Fenny en de kinderen heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd. Dat God hun met Troost en Kracht mag omringen dat bidden wij dit gezin en de familie den Haan toe.

Tevens ontvingen wij zaterdagavond bericht van overlijden van Dhr. Wilco den Hoed op de leeftijd van 61 jaar. Hij was een halfjaar ernstig ziek een halfjaar waarin hij en zijn gezin echt alles gegeven hebben om te overleven. Het heeft helaas niet zo mogen zijn. De ziekte was te sterk om te overwinnen. Wilco zal vanuit de Kerk van Maasdam begraven worden in een dienst die op zaterdagmorgen om 09.30 uur plaats zal vinden. De begrafenis is gepland om ongeveer 11.00 uur in Puttershoek waarna de familie terugkeert naar het ontmoetingscentrum in Maasdam voor de condoleance. Wij wensen Stephanie, Bart en Laura Gods Troostende nabijheid toe voor nu en de komende tijd.

Verder zijn er meerdere zieken in onze gemeente.

Maar gij moogt schuilen bij de Heer, geen kwaad bedreigt uw woning: gij hebt tot schild en tegenweer de allerhoogste koning. Hij gaf zijn engelen bevel dat u geen ding zou schaden; zij zullen u naar Gods bestel behoeden op uw paden. (NLB Ps91-5).

Uitnodiging classicaal college voor de Visitatie: Op maandag 18 februari 2019 wordt een inloopspreekuur gehouden van 19.00 tot 20.00 waarin gemeenteleden in gesprek kunnen met de visitatoren. U kunt alles kwijt dat u van belang acht rondom de situatie waarin onze gemeente momenteel verkeert. Eventueel kunt u ook een schriftelijke reactie achterlaten. Het inloopspreekuur vindt plaats in ons Ontmoetingscentrum. De visitatoren zijn Ds. J.H. Smeets en Dhr. P.N.G.C. Schakel.

U bent van harte Welkom.

De opbrengst van de boekenmarkt van Zaterdag 2 februari In de boekenbus werd verkocht voor € 190,- De opruiming in het OC verkochten we voor € 125,80 Samen is dat € 315,80
Hartelijk dank voor de geboden hulp om de boeken heen en weer te sjouwen!
Natuurlijk ook dank aan de kopers en Boekenmarktvrijwilligers.

 

Ophaalochtend spullen Rommelmarkt

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Zondag 17 februari: 10.00 uur Ds. Lyonne Verschoor uit Oud-Beijerland dienst voor mensen met een beperking Koffiedrinken na de dienst.