Grote uitverkoop van boeken op zaterdag 1 februari.

 
Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Grote uitverkoop van boeken op zaterdag 1 februari.

Zondag 19 januari 10.00 uur Ds. Lyonne Verschoor uit Oud-Beijerland Afscheid (her)bevestiging Ambtsdragers

De bloemen van afgelopen zondag gingen met een hartelijke felicitatie mee met de Doopouders Peter en Anouk van Steenselen-van de Linde.

Afgelopen zondag ging Ds. T. Meijer bij ons voor in een dienst waarin Maas Pieter van Steenselen gedoopt is. Broertje van Job en Tom zoon van Peter en Anouk. Wij lazen uit Psalm 139 vers 1-16. “Gezien worden” God weet alles van ons. Niet zoals de geheime dienst. Hij omvat ons met liefde en genegenheid. Psalm 139 gaat over God die ons door en door kent. “Kennen” betekent in de grondtaal “Liefhebben”. God houdt van ons. God wil een relatie met ons. Hij weet van onze vreugde en verdriet. God is dicht bij ons. Hij legt zijn hand op onze schouder, niet bestraffend maar bemoedigend. “Je bent van mij”. Maas Pieter is door God gewild. Hij is door God gegeven. God is er altijd. Jezus heeft dezelfde naam als God. “Ik ben” en “Ik zal er zijn” Geloven is geen garantie dat je geen tegenslagen kent in je leven maar je naam is door de doop met God verbonden. God zal je altijd vinden en vasthouden door het teken van de doop. Wij worden door God gezien. Hij volgt ons!

Komende zondag hoopt Ds. Lyonne Verschoor bij ons voor te gaan in een dienst van afscheid en bevestiging van ambtsdragers. Wij nemen afscheid van Ouderling J. Vermeulen na een periode van 12 jaar. Diaken Mw. M.L. Hulsbos-de Ruijter en Jeugdouderling Mw. P. van Raamsdonk-de Vries. Bevestiging zal plaatsvinden van Dhr. J.S. van der Vlis als Diaken. Jeugdouderling Dhr. B.S. van den Aardweg gaat verder in een gewijzigde functie als Ouderling met een speciale opdracht. En Ouderling Dhr. H.J. Verplanke, Ouderling-Scriba Mw. A.C. Israel-Biesheuvel en Ouderling-Kerkrentmeester Dhr. W.J. Vermeulen zullen worden herbevestigd voor een periode van 4 jaar. De kinderen van de nevendienst luisteren naar het verhaal uit Johannes 1:29-2:11

Voorproefje De eerste leerlingen verzamelen zich rond Jezus. Ze hebben gehoord dat hij de Messias is. Zij zullen bijzondere dingen meemaken, belooft Jezus. Daarvan krijgen ze een voorproefje op de bruiloft in Kana. Na de dienst drinken wij gezamenlijk koffie in het Ontmoetingscentrum en kunnen wij de scheidende en bevestigde ambtsdragers bedanken en feliciteren.

Omzien naar elkaar: Wij denken aan de fam. Slikboer-Lukas nu hun broer, zwager en oom overleden is. Wij wensen deze familie Gods troostende nabijheid toe. Ook zijn er nog steeds meerdere zieken in onze gemeente. Wij denken speciaal aan Petra Commijs die wel hoopgevende berichten mocht ontvangen maar nog een lange weg moet gaan. Ook denken wij aan Mw. Dorst-van der Steeg en Dhr. Voetee. Wij  leven mee met Fam. van der Perk-van Twist nu Mw. van der Perk in de Hospice is opgenomen. Ook zijn er gemeenteleden die niet genoemd worden maar wel wachten op uitslagen en of behandelingen. Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is en zijn liefde als een lichtstraal doordringt in de duisternis. ’t Werk van God is niet te keren omdat Hij erover waakt en de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt. (ELB 218:2).

Actie Kerkbalans Het college van Kerkrentmeesters wil graag uw aandacht vragen voor de Actie Kerkbalans, welke dit jaar gehouden wordt van zaterdag 18 januari tot en met zaterdag 1 februari. In die periode zult u van ons de brief met antwoordenveloppe in de bus krijgen. Wij bevelen deze actie van harte bij u aan. Voor het onderhoud van kerk en pastorie en het in standhouden van de eredienst zijn wij afhankelijk van uw financiële bijdragen.

Agenda voor de komende week: Maandag 20 januari 19.00 uur Ouderlingenoverleg in het OC 20.00 uur Moderamen overleg.

Woensdag 22 januari 10.00 uur Inloop Gez. Kerken in de RK te Puttershoek. 19.45 uur Repetitie Cantorij

Donderdag 23 januari 10.00 uur Inloop “Achter de Plataan”.

Ten slotte mag ik u namens de kerkenraad een gezegend weekend en goede week toewensen. Met de winter wil het niet erg vlotten het blijft maar regenachtig en nat. Ik hoop dat de zon in uw hart mag schijnen zodat de somberheid niet de overhand krijgt. Kom tot de Vader, Kom zoals je bent Heel je hart, al je pijn is bij Hem bekend de liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt daarmee is alles klaar wanneer jij komt (Opw 599) Toos Israel Biesheuvel (scriba).

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Zondag 19 januari 10.00 uur Ds. Lyonne Verschoor uit Oud-Beijerland Afscheid (her)bevestiging Ambtsdragers

Zondag 12 januari 2020 Maasdam: Ds. T. Meijer uit Puttershoek Bediening van de Heilige Doop

De bloemen zijn in de afgelopen periode naar de volgende gemeenteleden gegaan: Op zondag 22 december naar Fam. M. de Pee van de Gatsedijk met de felicitaties vanwege hun 55-jarig huwelijk. Op 25 december gingen zij naar Petra Commijs ter bemoediging. Op 29 december met hartelijke dankzegging vanuit de gemeente voor de vele werkzaamheden in het afgelopen jaar naar onze kosters Dhr. Rook de Vlaming en Mw. Ali Zilverschoon. 5 januari 2020 naar Mw. Cobi Bijland en Dhr. Arno Domke een en ander ter bemoediging voor de afgelopen moeilijke periode. In de achter ons liggende periode hebben wij mooie en bemoedigende diensten met elkaar mogen vieren. In alle diensten stond het wonder van Jezus geboorte centraal. Bijzonder was de viering op 1e kerstdag met de kinderen van de Nevendienst en onze Cantorij. In de vorm van een musical werd de geboorte en het nieuws van de geboorte aan ons bekend gemaakt.  Ook wij mogen in het licht van Jezus geboorte leven. Hij heeft voor ons onze zonden op zich genomen door naar de aarde te komen en te sterven aan het kruis. Komende zondag hoopt Ds. T. Meijer uit Puttershoek bij ons voor te gaan. De Heilige Doop is aangevraagd door Peter en Anouk van Steenselen voor hun zoontje Maas Pieter van Steenselen. Wij kijken samen met dit gezin uit naar een mooie vreugdevolle en dankbare dienst. Die voor de familie van Anouk op een hele speciale datum plaatsvindt. De datum dat Anouk en haar tweelingbroer, die helaas is overleden, jaren geleden ook het teken en zegel van de doop gekregen hebben. De kinderen van de Nevendienst luisteren naar het verhaal uit: Mattheüs 3:13-17 “Vertrouw me maar” Vandaag lezen we dat Johannes de Doper mensen doopt in de Jordaan. Ook Jezus laat zich dopen. Johannes de Doper snapt daar niets van. Na Jezus’ doop gaat de hemel open en verschijnt er een duif. Omzien naar elkaar: Er zijn nog steeds meerdere zieken in onze gemeente. Wekelijks hangen de briefjes achter in onze kerk met namen en adressen. Laten wij onze naasten niet vergeten een kaartje of telefoontje kan zoveel troost bieden! Speciaal denken wij aan Petra Commijs die deze week weer verschillende onderzoeken moet ondergaan met de vraag “Hoe nu verder”. Ook denken wij aan Mw. Dorst-van der Steeg die nog steeds bezig is met behandelingen. Ook hoopt onze scriba Mw. Israel deze week de uitslag te krijgen van de gemaakte MRI. Wij hopen dat er voor de ernstige pijnklachten een oplossing gevonden kan worden. De komende periode neemt de kerkenraad afscheid van diaken Mw. Hulsbos-de Ruijter. Zij heeft aangegeven na een periode van 4 jaar niet herkiesbaar te zijn. Dhr. J.S. van der Vlis uit Puttershoek is bereid gevonden de taak van diaken op zich te nemen. Ouderling Dhr. J. Vermeulen zal de kerkenraad verlaten omdat hij helaas de maximale periode van 12 jaar ouderling is geweest in de kerkenraad. Ook Jeugdouderling Mw. P. van Raamsdonk-de Vries heeft aangegeven om persoonlijke redenenen te stoppen met werkzaamheden in de kerkenraad. Jeugdouderling Dhr. B.S. van den Aardweg legt zijn functie als jeugdouderling neer en wordt Ouderling met een speciale taak. Dit zal met name het beroepingswerk omvatten. Ouderling Dhr. H.J. Verplanke, Ouderling-Scriba Mw. A.C. Israel-Biesheuvel en Ouderling-Kerkrentmeester Dhr. W.J. Vermeulen hebben zich herkiesbaar gesteld voor een volgende periode van 4 jaar. De afscheid en (her)bevestigingsdienst zal zondag 19 januari 2020 zijn. Actie Kerkbalans Het college van Kerkrentmeesters wil graag uw aandacht vragen voor de Actie Kerkbalans, welke dit jaar gehouden wordt van zaterdag 18 januari tot en met zaterdag 1 februari. In die periode zult u van ons de brief met antwoordenveloppe in de bus krijgen. Wij bevelen deze actie van harte bij u aan. Voor het onderhoud van kerk en pastorie en het in standhouden van de eredienst zijn wij afhankelijk van uw financiële bijdragen. Agenda voor de komende week: Zaterdag 11 januari voor 16.00 kopij inleveren voor het Hervormd Contact. Maandag 13 januari 19.00 uur Gebedskring Dinsdag 14 januari 16.30-17.15 Catechese groep 6,7 en 8. Woensdag 15 januari 10.00 inloop gez. Kerken in de RK Kerk te Puttershoek 19.15 Catechese 13 t/m 16 jaar 19.45 Repetitie Cantorij 20.30 Catechese 16-25 jaar Donderdag 16 januari 10.00 inloop “Achter de Plataan” Vrijdag 17 januari 10.15 Vrouwenbijbelkring. Ten slotte mag ik u namens de Kerkenraad een gezegend en goed 2020 toewensen.  De kerkenraad gaat vol vertrouwen de toekomst tegemoet nu de Beroepingscommissie gevormd is en wij uit mogen zien naar een nieuwe Herder en Leraar : Komt ons in diepe nacht ter ore: de morgenster is opgegaan, een mensenkind voor ons geboren, ‘God zal ons redden’ is zijn naam. Open uw hart, geloof uw ogen, vertrouw u toe aan wat gij ziet: hoe ’t woord van God van alzo hoge hier menselijk aan ons geschiedt. (NLB489 vers 1) Toos Israel Biesheuvel (Scriba)

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Zondag 12 januari 2020 Maasdam: Ds. T. Meijer uit Puttershoek Bediening van de Heilige Doop

Zondag 5 januari 2020: 10.00 uur Mw. E. Kleinjan uit Strijen

De bloemen van afgelopen zondag gingen met een hartelijke groet en beterschapswens naar Mw. L. Blanker-in ’t Veld die na een geslaagde operatie weer thuis mocht komen. Afgelopen zondag ging Mw. J.W. Vree-van Dongen bij ons voor. Gelukkig was haar man ook aanwezig zodat hij als plaatsvervangend organist de dienst kon begeleiden. Wij lazen uit Jesaja 7 vers 10-14 en Mattheus 1 vers 18-25. Hierin lezen wij dat God een droom zendt aan Jozef: de verloofde van Maria. Jozef wilde Maria niet in opspraak brengen en dacht erover om haar te verlaten. God laat Jozef echter inzien dat Maria zwanger is van de Heilige Geest en een zoon zal baren, die hij, Jezus moet noemen. Soms zendt God dromen, om God beter te kunnen begrijpen. Zo’n droom is een Goddelijk teken: Richt je leven op God en durf het te wagen. Net als Jozef die Maria, ondanks, haar zwangerschap trouw bleef, zodat God een nieuw begin kon maken met onze wereld. Komende zondag gaat Mw. B. Broeren uit Puttershoek bij ons voor op de 4e zondag van Advent. De kinderen van de nevendienst luisteren naar het verhaal uit Micha 7: Het wordt weer licht Bij de late (tweede) oogst gaat de plukker door de bijna leeggeplukte wijngaard om te kijken wat er nog te halen valt, wat de eerste ronde nog niet rijp was of vergeten. Zo voelt de profeet Micha zich in Jeruzalem. Het lijkt alsof de stad kaalgeplukt is. Toch wordt een hoopvol visioen geschetst: er zal een nieuw begin komen. Op dinsdagavond 24 December vieren wij met elkaar de geboorte van het kindje Jezus in de Kerstnachtdienst aanvang 22.00 uur de dienst zal geleid worden door Ds. E. Agterhuis uit Heinenoord. Medewerking wordt verleend door “de Diva’s” o.l.v. Mw. Els in ’t Veld. Op woensdag 25 december is het kinderkerstfeest van de kindernevendienst o.l.v. Ds. T. Meijer uit Puttershoek. Extra medewerking wordt verleend door onze “Cantorij” o.l.v. Mw. Els in ’t Veld. Aanvang 10.00 uur. De kinderen luisteren naar het verhaal uit Lucas 2 vers 1-20 Het vertrouwde Kerstevangelie. Geef licht! De herders in het veld horen van een engel dat Jezus geboren is. Aan het eind van het verhaal loven en prijzen ze God; zo verspreiden zij het licht. Ook wij vieren met kerst dat we het licht door mogen geven. Op zondag 29 december hoopt Dhr. J.W. van den Bosch uit Aalsmeer bij ons voor te gaan. Het schema van de kindernevendienst geeft aan dat er verteld wordt uit Lucas 2 Licht in mijn ogen: Vandaag horen we het bijzondere verhaal van Hanna, de oude vrouw die naar Jozef en Maria toekomt bij de tempel. Vele jaren heeft ze God gediend met vasten en bidden. Hij is het licht in haar oude ogen. En nu zien die oude ogen dit kind: het licht van de wereld. Op oudejaarsavond wordt de dienst begeleid door Mw. B. Broeren uit Puttershoek aanvang is 19.30 uur in onze kerk. Als laatste zondag 5 januari 2020 zal de dienst geleid worden door Mw. E. Kleinjan uit Strijen. Het rooster van de nevendienst geeft een lezing uit Mattheus 2 vers 1-12 aan. Zie je het licht? Deze zondag horen we dat wijzen uit het oosten het licht zien. Ze zien een ster opgaan en ze weten: er is een bijzonder mens geboren. Iemand die het waard is dat wij hem eerbewijzen. Koning Herodes wil er alles van weten. Hij kan alleen maar denken aan wat hem bedreigt. Na de dienst op 5 januari is het traditionele “Nieuwjaarswensen” in het Ontmoetingscentrum onder het genot van koffie/thee of limonade. Wij hopen op gezegende samenkomsten en voor alles hierboven genoemd “Deo volente”. Op 26 December 2019 bent u van harte welkom op het Kerstdiner van 16.00 uur tot ca. 19.30 uur in het Ontmoetingscentrum. U kunt zich tot 20 december aanmelden bij Elly Snel 078-6764169 of Joke Moelker 078-6763208 Vervoer kan geregeld worden. Dit jaarlijks terugkerend diner wordt van harte bij u aanbevolen en georganiseerd door diverse vrijwilligers van onze kerk. Omzien naar elkaar: Er zijn nog steeds meerdere zieken in onze gemeente en mensen die het moeilijk hebben. Speciaal noemen wij hier Petra Commijs die is opgenomen in het Erasmus M.C. in Rotterdam vanwege de vele bijwerkingen van de behandeling. Wij bidden voor haar, haar vriend en haar ouders. Wij denken ook aan Mw. Dorst en de vele anderen die hier niet genoemd worden maar wel onze voorbeden nodig hebben. De kerstrommelmarkt van 13 December jl. heeft het prachtige bedrag ad € 1.556,90 opgebracht. Wij willen alle vrijwilligers en kopers hartelijk bedanken voor hun inzet voor onze kerk. Agenda voor de komende weken: Naast alle hierboven genoemde diensten hebben wij de volgende agenda: Maandag 30 december 19.00 uur gebedskring Maandag 6 januari 2020 19.30 uur Kerkenraadsvergadering woensdag 8 januari Inloop gezamenlijke kerken in de RK Kerk te Puttershoek. Donderdag 9 januari Inloop “Achter de Plataan”. Er is een roos ontloken uit barre wintergrond, zoals er was gesproken door der profeten mond. En Davids oud geslacht is weer opnieuw gaan bloeien in ’t midden van de nacht. (NLB 473-1)Ten slotte mag ik u namens de kerkenraad Gezegende Kerstdagen en een goede jaarwisseling toewensen. Dat ook in ons leven het licht van het kerstfeest mag gaan stralen, vertrouwend op Gods nabijheid!

De stichting  Still

Dit filmpje is een introductie van de stichting  Still.De uitgangscollecte tijdens de kerstnachtdienst is voor deze stichting. Meer informatie vind U op  https://stichtingstill.nl/

Wilt U deze stichting steunen dan kan dit door te geven bij de uitgangscollecte of Uw gift over te maken naar NL27INGB0006905837

Toos Israel Biesheuvel (scriba).

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Zondag 5 januari 2020: 10.00 uur Mw. E. Kleinjan uit Strijen

Zondag 15 december : 10.00 uur Mw. J.W. Vree-van Dongen

De bloemen van afgelopen zondag gingen met een hartelijke groet vanuit de gemeente naar Mw. J. Sluimer-Konijnendijk. Afgelopen zondag ging Ds. T. Meijer uit Puttershoek bij ons voor. Wij mochten de woorden uit Micha 4 vers 1-8 en uit Lukas 1 vers 26-33 horen. Micha verteld ons over de profetie van David. God wil via Micha iets vertellen. Micha roept op tot bekering. Er komt een vrederijk ziet Micha in zijn visioen. Hij voorspeld de komst van onze vredebrenger. In Lukas lezen wij van het bezoek van de Engel Gabriel die voor Maria hoopvol nieuws heeft. Deze boodschapper van God brengt ook Hoopvol nieuws voor ons. Wij mogen rekenen op Gods Hulp en Nabijheid. God ziet naar zijn Wereld om. U kunt deze dienst terugluisteren op www.kerkdienstgemist.nl/Zuid-Holland/Maasdam. Komende zondag 3e Advent hoopt Mw. J.W. Vree-van Dongen bij ons voor te gaan. De kinderen van de nevendienst luisteren naar het verhaal uit Micha 6:1-8 Hoe maak je het goed? Als de profeet Micha vertelt dat God teleurgesteld is in zijn volk, reageren de mensen met: ‘Misschien moeten we offers brengen om het goed te maken.’ Maar dat is niet wat God wil. Hij vraagt niet om extra geld in de collectezak, maar om een andere houding: Doe recht en ga de weg van God. Zegen het volk dat vrede wil, maak Israël gerust en stil, wees uw belofte, neem ons aan, Emmanuël, bewijs uw naam! O kom, ja, kom, Emmanuël! Verblijd uw volk, uw Israël! (ELB 99-7) Omzien naar elkaar: Er zijn nog steeds meerdere zieken in onze gemeente en mensen die het moeilijk hebben. Wij denken deze week speciaal aan Mw. L. Blanker-in ’t Veld die als u dit leest een operatie heeft ondergaan. Wij hopen op een voorspoedig herstel en bidden voor genezing. Petra Commijs is begonnen met een behandeling die haar echt ziek maakt. Wij dragen haar op in onze gebeden. Schrijf, mensen, in uw harten, dit, als verdriet u kwelt, uw tranen u verwarren om moeiten ongeteld. Houd moed, tot Hij zal komen, Hij is met u begaan. De trooster uit uw dromen, zie Hem nu voor u staan! (NLB 441-6) Dankbaarheid: De kerkenraad is dankbaar dat de solvabiliteitsverklaring om te mogen beroepen deze week binnen gekomen is. Wij mogen een herder en leraar zoeken voor 100% en voor onbepaalde tijd. Deze week is de cursus “Beroepingswerk” begonnen a.s. dinsdag zal de 2e avond zijn. De kerkenraad hoopt na deze avonden dat de beroepingscommissie compleet is. Als de toestemming om te mogen beroepen van het Breed Moderamen van de Classis Delta binnengekomen is kan het “echte” beroepingswerk beginnen. Uitnodiging: op 26 December 2019 bent u van harte welkom op het Kerstdiner van 16.00 uur tot ca. 19.30 uur in het Ontmoetingscentrum. U kunt zich tot 20 december aanmelden bij Elly Snel 078-6764169 of Joke Moelker 078-6763208 Vervoer kan geregeld worden. Dit jaarlijks terugkerend diner wordt van harte bij u aanbevolen en georganiseerd door diverse vrijwilligers van onze kerk. Wij hopen op een goede opkomst. Kerk in actie. Het is mogelijk om een gratis kerst-cd of adventsboekje te bestellen via www.daaromkerst.nl. Net als voorgaande jaren, toen de actie een groot succes was, kunnen particulieren gratis een kerst-cd bestellen. Daarnaast breidt de organisatie dit jaar uit met een adventsboekje, speciaal voor kinderen Afgelopen week zijn er veel activiteiten geweest. Vandaag vrijdag is de kerstrommelmarkt van 14.00-17.00 uur in het Ontmoetingscentrum. Vrijdagavond worden de lichtjes in de kerstboom aangestoken. Iedereen is van harte welkom om 19.00 uur op het kerkplein. De boom is geplaatst door De Gemeente Hoeksche Waard en Wethouder Dhr. P. van Leenen zal aanwezig zijn namens de gemeente. Medewerking door de kopergroep van “Maasmuziek”.  Agenda voor de komende week: Maandag 16 december 19.00 uur gebedskring 19.00 uur moderamen overleg 20.00 uur ouderlingenoverleg. Dinsdag 17 december 19.30 uur cursus “Beroepingswerk” Woensdag 18 december 10.00 uur inloop gez. Kerken in de RK Kerk te Puttershoek 19.45 uur repetitie cantorij. Zondag 22 december 10.00 uur Mw. B. Broeren-Verschoor uit Puttershoek. Tenslotte: Mag ik u namens de kerkenraad een gezegende adventstijd toewensen: De komst onze Heiland en Verlosser: Het Kind in de Kribbe. Toos Israel Biesheuvel (Scriba)

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Zondag 15 december : 10.00 uur Mw. J.W. Vree-van Dongen

Zondag: 10.00 uur Ds. T. Meijer uit Puttershoek

De bloemen van afgelopen zondag gingen met een hartelijke felicitatie naar Lieneke en Wout van Varik-Smaal vanwege hun 50-jarig huwelijk. Op woensdag 27 november mochten zij gedenken dat zij 50 jaar met elkaar door het huwelijk waren verbonden. Grote Dankbaarheid dat zij dit met hun kinderen en kleinkinderen mochten vieren. Zondag mocht ook de gemeente meevieren met een heerlijke traktatie bij de koffie.

Afgelopen zondag mocht Ds. A.J. den Besten uit Sliedrecht bij ons voorgaan. Wij hoorden de woorden uit Habakuk 3 vers 3-7 en 16-19 en Jesaja 40 vers 1-11. “Hij laat mij over mijn bergen gaan”. Wat is er veel onrust in de wereld en ook rondom ons heen. Het zou je bijna depressief maken. Zoveel problemen: “Hoe moet het verder”. Stakingen Stikstofproblemen, geweld op straat, discriminatie om maar niet te noemen de zwarte pieten discussie. Wat moet onze houding zijn in deze situatie. Kunnen wij nog woorden van Advent spreken? Habakuk spreekt over bergen “Mijn bergen” Hij zorgt voor ons in moeite en pijn en laat niet los de werken van zijn handen. Hoe groot onze zorgen ook mogen zijn Hij houdt onze hand vast. God sloopt onze bergen, van zorgen, moeite en pijn. Niets dreef U uit den hoge naar wat wij mensen zijn, dan liefde, louter liefde. U ziet de schuld en pijn, waarmee wij allen falen, maar houdt die grote last, de wereld met haar kwalen, in uw erbarmen vast (NLB 441-5).

Komende zondag hoop Ds. T. Meijer uit Puttershoek bij ons voor te gaan. De kinderen van de nevendienst zijn in deze adventstijd op weg met Micha. Een stralende dag De profeet Micha voorspelt een stralende dag. Op die dag komen alle mensen samen in de stad van de Heer. Ze zijn vergeten wat oorlog is, hun wapens hebben ze veranderd in gereedschap. En ze zitten ‘in de schaduw’: de plek waar je rustig geniet van een mooie dag.

Omzien naar elkaar: Er zijn nog steeds meerdere zieken in onze gemeente en mensen die eenzaam zijn of rouw dragen. Speciaal noemen wij hier Dhr. Voetee in Huis te Hoecke en Petra Commijs die weer een moeilijke uitslag moet verwerken. Laten wij onze zieken gedenken in onze voorbeden! De Boekenbus ‘Stap in de wereld van boeken’ staat zaterdag 7 december op het kerkplein aan de Raadhuisstraat 37 in Maasdam. De bus is geopend van 9.00 tot 12.00 uur. De winterboeken liggen extra voor u gereed. Net als alle andere genres, voor een kleine prijs. De opbrengst van de verkochte boeken komt ten goede aan de kerk van Maasdam.

Kerst-Rommelmarkt op 13 december a.s. in het ontmoetingscentrum, De markt is geopend van 14.00 uur tot 17.00 uur. U vindt kerstgroen, kerststukken, kransen, elektra, dvd’s en cd’s, huishoudelijke spullen, glaswerk, decoratie, kerstspullen, kaarsen, speelgoed, spellen, kaarten, cadeautjes, kleding, jam, ook voor de inwendige mens is er genoeg te vinden bij de catering. Vrijdag 13 december is er nog een mogelijkheid om spullen op te laten halen. Belt u tot 12 december hiervoor tel. 676 7188 of tel. 676 1430. U kunt ook zelf goede spullen die voor herkansing in aanmerking komen, schoon en compleet zijn brengen tussen 9 en 11 uur. De opbrengst van deze Rommelmarkt komt ten goede aan de kerk te Maasdam.

Op Vrijdag 13 december zullen ook de lampjes in de kerstboom aangestoken worden om 19.00 uur op het kerkplein met het jaarlijkse “Kerstboomzingen”. Zegt het voort zodat zoveel mogelijk mensen aanwezig zijn.

Agenda voor de komende week: zaterdag 7 december: 09.00-12.00 uur de boekenbus op het kerkplein, 16.00 uur uiterlijk inleveren van kopij voor het Hervormd Contact. Dinsdag 10 december 16.30 uur Catechese groep 6-8 19.30 uur Cursus beroepingswerk woensdag 11 december 10.00 uur Inloop Gez. Kerken in de RK Kerk te Puttershoek 19.15 uur Catechese 13-16 jaar 19.45 uur repetitie Cantorij 20.30 uur Catechese 16-25 jaar Donderdag 12 december 10.00 uur Inloop “Achter de Plataan” Vrijdag 13 december 10.15 uur Vrouwenbijbelkring ophaalochtend Rommelmarkt 14.00 uur Kerstrommelmarkt 19.00 uur Zingen bij de Kerstboom. Tenslotte: Mag ik u namens de kerkenraad een goede gezegende Adventstijd toewensen. De tijd van het vooruitzien en verwachting. Licht in onze ogen, redder uit de nacht, geldt uw mededogen nog wie U verwacht? Herder wil behoeden, wie in ’t duister valt. Keer hun lot ten goede, licht dat stralen zal!.(NLB 463 1-3) Toos Israel Biesheuvel (scriba)

 
 
 
 
 

 

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Zondag: 10.00 uur Ds. T. Meijer uit Puttershoek

Zondag 1 december 10.00 uur: Ds. A.J. den Besten uit Sliedrecht 1e Advent

De bloemen van afgelopen zondag gingen als een hartelijke groet en teken van medeleven naar Mw. I. Middelkoop-Kruithof. Afgelopen zondag was het “Eeuwigheidszondag” de laatste zondag van het kerkelijk jaar. In een dienst geleid door Ds. A.P. Noordam uit Dordrecht, kregen alle familieleden die in het afgelopen kerkelijk jaar een naaste verloren hadden de gelegenheid een kaarsje aan te steken ter gedachtenis. Het was een bijzonder ingetogen dienst met medewerking van onze “Cantorij”. De schriftlezingen kwamen uit 2 Koningen 25 vers 27-30, 2 Kronieken 36 vers 20-23 en Jesaja 35. Het leven van de Israëlieten in ballingschap. Zo kan het ook voelen als je een dierbare verloren hebt. Uitzichtloos, eenzaam, verloren en verdrietig. God heeft ons echter iets anders beloofd. Vertrouw maar op Hem, want “Hij zal er zijn”. De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. ‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. (Opw.770) Komende zondag Gaat Ds. A.J. den Besten uit Sliedrecht bij ons voor. Het is 1e Advent. De kinderen van de nevendienst starten ook met het kerst project. Elke week een stapje dichter naar het kerstfeest. Het feest van de geboorte van Jezus. Wie maakt het licht? Deze zondag maken de kinderen kennis met de profeet Micha. Hij gaat naar Jeruzalem om het woord van God te verkondigen. ‘Het is donker in de stad,’ zegt hij. ‘Maar het kan weer licht worden.’ Dat is een hoopvol bericht. Maar wie maakt het licht? Je zult zelf iets moeten doen om het licht te maken. Omzien naar elkaar: Er zijn nog meerdere zieken in onze gemeente. Speciaal noemen wij Dhr. J.C. van der Gaag en Dhr. Voetee die beiden aan bed gebonden zijn met veel pijn. Wij wensen de families heel veel sterkte in deze moeilijke weg. Wij denken ook aan Mw. J. Sluimer-Konijnendijk die deze week diverse onderzoeken moet ondergaan om te ontdekken waar haar klachten vandaan komen. Verder zijn er nog meerdere zieken hier niet met name genoemd. U kunt hun namen en adressen vinden aan de uitgang van onze kerk waar wekelijks de briefjes met namen en adressen hangen. Laten wij hen opdragen in onze gebeden en eens een kaartje sturen of telefoontje plegen. Bericht van de Rommelmarktcommissie: Op vrijdag 13 december as wordt de kerstmarkt gehouden van 14.00-17.00 uur in het Ontmoetingscentrum. Vrijdag 29 november (vandaag) is er nog een ophaalmoment voor uw spullen. Op zaterdag 7 december staat de “de Boekenbus” op het Kerkplein van 09.00-12.00 uur. Op Vrijdag 13 december zullen ook de lampjes in de kerstboom aangestoken worden om 19.00 uur op het kerkplein met het jaarlijkse “Kerstboomzingen”. Zegt het voort zodat zoveel mogelijk mensen aanwezig zijn. Beroepingswerk Alle gemeenteleden die zich aangemeld hadden om plaats te nemen in de beroepingscommissie hebben een uitnodiging ontvangen voor de cursus “Beroepingswerk” Deze cursus wordt gegeven op 10 en 17 december in het ontmoetingscentrum aanvang 19.30 uur. Na afloop van de cursus hoopt de kerkenraad dat de zich een beroepingscommissie gevormd heeft. De gemeente wordt gevraagd om hun voorbede voor alle werkzaamheden rondom het beroepingswerk. Agenda voor de komende week: Maandag 2 december 19.00 uur Gebedskring 19.30 uur Kerkenraadsvergadering Woensdag 4 december 10.00-12.00 Inloophuis Gez. Kerken in de RK Kerk te Puttershoek 19.45 uur repetitie Cantorij Donderdag 5 december 10.00-12.00 Inloop “Achter de Plataan” Zaterdag 7 december 09.00-12.00 De Boekenbus op het Kerkplein 16.00 inleveren kopij tbv het Hervormd Contact. Zondag 8 december 10.00 uur Ds. T. Meijer uit Puttershoek. Tenslotte: Mag ik u namens de kerkenraad een gezegend weekend en goede week toewensen. Een week waarin in menig gezin het Sinterklaasfeest gevierd zal worden. Wat een rijkdom om die kindergezichtjes vervuld van verlangen te kunnen zien. God van leven, eeuwig leven, In de nood bent U nabij. Jezus, leven van mijn leven, Mijn verlosser leeft in mij. (Sela) Toos Israel-Biesheuvel (Scriba)

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Zondag 1 december 10.00 uur: Ds. A.J. den Besten uit Sliedrecht 1e Advent

Zondag: 10.00 uur Ds. A.P. Noordam uit Dordrecht “Eeuwigheidszondag”

De bloemen van afgelopen zondag gingen als teken van medeleven naar Mw. Jopie de Vlaming-van Prooijen. Afgelopen zondag mochten wij het Heilig Avondmaal met elkaar vieren. Voorganger was Ds. F. Renes uit Rotterdam. De schriftlezingen kwamen uit Jesaja 42 vers 5-7 en Mattheus 5 vers 13-16 Een stuk uit de Bergrede waarin Jezus spreekt over “het zout der aarde en het licht van de wereld”. Wij mogen het zout der aarde zijn en het licht in de wereld. Laten wij omzien naar elkaar en een lichtje zijn voor de mensen om ons heen. Het is een opdracht die Jezus ons geeft het moet niet maar het mag. Laten wij aan die opdracht gehoor geven door verder te kijken dan de kerkmuren of de muren van je huis. Er gebeurt zoveel om ons heen dat wij zoutend zout kunnen zijn en lichtend licht. U kunt de dienst terugluisteren op www.kerkdienstgemist.nl/Zuid-Holland/Maasdam Komende zondag is het “Eeuwigheidszondag”. Wij zullen alle overleden gemeenteleden van het afgelopen jaar in onze kerk gedenken. De betreffende families hebben allemaal een persoonlijke uitnodiging ontvangen om tijdens deze dienst hun dierbaren te gedenken en desgewenst een kaarsje aan te steken. Ook voor de overige gemeenteleden is er de mogelijkheid hun geliefden te gedenken. Na afloop van de dienst kunt u elkaar ontmoeten onder het genot van koffie/thee en limonade in het ontmoetingscentrum. Voorganger tijdens deze dienst is Ds. A.P. Noordam uit Dordrecht medewerking wordt verleend door “De Cantorij”. De kinderen van de nevendienst luisteren naar: Maleachi 3:19-24 Dit is niet het einde Het is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Vandaag lezen we het allerlaatste stuk van het Oude Testament. Over de dag die komt waarop alles wat voorbij moet gaan, voorbij is. Je zult je voelen als een springend kalfje dat de stal uit mag, zegt Maleachi. Wij hopen met elkaar op een gezegende dienst. Omzien naar elkaar: Er zijn nog steeds meerde zieken in onze gemeente. Mw. I. Middelkoop-Kruithof en Mw. S. Sluimer Konijendijk zijn gelukkig weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. Wij bidden voor Dhr. J.C. van der Gaag die met zoveel pijn op bed ligt. Ook zijn onze voorbeden voor Petra Commijs die geen vervolgbehandeling mag starten. Wat een moeilijke, niet te begrijpen, uitslag voor deze familie. Ook bidden wij voor Jopie de Vlaming-van Prooijen nu er bij toeval een ziekte is ontdekt met zulle grote gevolgen. Laten wij eens een kaartje sturen de namen en adressen hangen wekelijks achter in onze kerk. Zaterdag 23 november organiseert World Servants een Benefietconcert in de Kerk van Maasdam. Het concert is ten bate van Rwanda en Oeganda: Aanvang 16.00 – 17.30. Aanwezig zullen zijn: kinderkoor ‘een Vrolijk Geluid’, het tienerkoor ‘Differentz’ en de band ‘All4One’. Na afloop is er de mogelijkheid om een hapje en een drankje te nuttigen tegen in kleine vergoeding. De entree zelf zal gratis zijn. Beroepingswerk: De kerkenraad is voorbereidend werk aan het doen om het beroepingswerk op te kunnen starten. Op het moment dat wij van de Classis Delta toestemming krijgen om te mogen beroepen kunnen wij actief aan de gang met onze reeds gevormde beroepingscommissie. Wij hopen op zoek te kunnen gaan naar een nieuwe herder en leraar voor onze gemeente. De Rommelmarkt: Vrijdag 29 november is er voor de Kerstmarkt op 13 december nog een ophaalmoment gepland. Aanmelden van de goederen? Belt u tot 28 november hiervoor  tel. 676 7188 of  tel. 676 1430. Hartelijk dank als u aan ons wilt denken. Agenda voor de komende week: Woensdag 27 november 10.00 uur Inloophuis Gez. Kerken in de RK Kerk te Puttershoek 19.45 uur repetitie Cantorij Donderdag 28 november 10.00 uur inloop “Achter de Plataan” Vrijdag 29 november 10.15 Vrouwenbijbelkring. Ophaalochtend van de Rommelmarkt. Ten slotte: Mag ik u mede namens de kerkenraad een goede week en gezegend weekend toewensen U wil ik danken, grote Levensvorst; Gij hebt gestild mijn honger en mijn dorst. Uw kracht, uw leven daalde in mij neer; in uw gemeenschap wil ik blijven, Heer. (NLB 318: 6) Toos Israel-Biesheuvel(scriba)

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Zondag: 10.00 uur Ds. A.P. Noordam uit Dordrecht “Eeuwigheidszondag”

Zondag 17 november 2019 10.00 uur Ds. F. Renes uit Rotterdam Viering Heilig Avondmaal

De bloemen van afgelopen zondag gingen met een hartelijke groet en beterschapswens naar Mw. C. de Vos-Steenbergen die zaterdag weer uit het ziekenhuis is thuisgekomen. Afgelopen zondag vierden wij Dankdag voor Gewas, Arbeid en Visserij. Ds. E. Agterhuis uit Heinenoord ging bij ons voor. De avondmaalstafel was helemaal gevuld met gaven vanuit de gemeente. Deze gaven zijn maandag verdeeld en bezorgd bij mensen die een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. Fijn dat wij als gemeente Maasdam ook zo onze dankbaarheid konden tonen door te delen van onze overvloed. Wij hoorden de lezingen uit Jesaja 38 vers 1-8 over de zieke koning Hiskia die door God genezen werd en nog 15 jaar verder mocht leven. Ook de Lezing uit Lucas 17 vers 11-19 ging over genezing dit keer van 10 mensen met melaatsheid. Slechts 1 persoon dankte Jezus nadat hij genezen was. Zijn wij nog dankbaar voor ons dagelijks brood, voor onze gezondheid voor ons leven? Danken wij God als wij weer hersteld zijn van de griep of als het goed met ons gaat? God ziet naar ons om hij hoort ons gebed en ziet ons verdriet. Laten wij dan ook vooral onze dankbaarheid aan God geven voor alles in ons leven. Hij heeft ons zijn zoon gegeven zodat wij voor altijd vrij zijn van onze zonden. Komende zondag: gaat Ds. F. Renes uit Rotterdam bij ons voor. Wij hopen dan met elkaar het Heilig Avondmaal te mogen vieren. De kinderen van de nevendienst luisteren naar het verhaal uit Lucas 20:27-38 Wil je dat begrijpen? De Sadduceeën stellen Jezus een (strik?!) vraag over hoe het is in de hemel: Een vrouw is op aarde met zeven mannen getrouwd geweest, omdat de een na de ander overleed. Met wie is ze dan getrouwd in de hemel? Uit het antwoord van Jezus blijkt: al zou je het willen begrijpen, dan nog zou je dat niet kunnen. De kerkenraad heeft gezien de geringe belangstelling moeten besluiten de zanguurtjes niet meer door te laten gaan. Erg jammer maar het kost nogal wat voorbereiding en in de winter moet de kerk verwarmd worden. Omzien naar elkaar: Er zijn nog steeds meerdere zieken in onze gemeente en mensen die het moeilijk hebben. Speciaal noemen wij hier Mw. I. Middelkoop-Kruithof die in het ziekenhuis is opgenomen. Op dit moment ligt Mw. J. Sluimer-Konijnendijk ook in het ziekenhuis. Dhr. J.C. van der Gaag ligt alle dagen met veel pijn op bed in de huiskamer. Mw. Dorst- van der Steeg is onder behandeling en Petra Commijs die als u dit leest de uitslag van de onderzoeken heeft gekregen. Wij hopen met haar dat zij mag starten met een vervolgbehandeling. Ik heb mijn hoop gevestigd op God de Heer die hoort. Mijn hart, hoezeer onrustig, wacht zijn verlossend woord. Nog meer dan in de nachten wachters het morgenlicht blijf ik, o Heer, verwachten uw lichtend aangezicht. (NLB 130 vers 3). Dankbaarheid bij de familie van Steenselen nu op zaterdagavond Maas Pieter geboren is. Derde zoon van Peter en Anouk Wij bidden voor Anouk voor een voorspoedig herstel. De 5 Euroactie van onze diaconie heeft totaal het nettobedrag van € 1.149,97 opgebracht. Dit alles voor ons project van de straatkinderen uit Jog Jakarta. Een geweldig bedrag bedankt aan alle gevers, bakkers verkopers en wat er ook maar gedaan is om de 5 euro te vermeerderen. En natuurlijk aan de medewerkers van de Benefietavond fantastisch. De opbrengst van de Herfst Rommelmarkt van 9 november heeft een prachtig bedrag van € 1.681,95 Opgebracht. Alle vrijwilligers kopers en verkopers en iedereen die ook maar zijn of haar steentje heeft bijgedragen hartelijk dank hiervoor. De agenda van de komende week: Maandag 18 november 19.00 uur Gebedskring en 19.00 uur Moderamen overleg 20.00 uur ouderlingen overleg Dinsdag 19 november 16.30 uur Catechese groep 6,7 en 8 Woensdag 20 november 10.00-12.00 uur inkoop Gez. Kerken in de RK-kerk te Puttershoek. 19.15 uur catechese 12-16-jarigen 19.45 uur repetitie cantorij 20.30 uur catechese 16-25-jarigen. Donderdag 21 november 10.00 uur Inloop “Achter de Plataan”. Ten slotte mag ik u namens de kerkenraad Gods Zegen toewensen. Dank, dank nu allen God met hart en mond en handen, die grote dingen doet hier en in alle landen, die ons van kindsbeen aan, ja, van de moederschoot, zijn vaderlijke hand en trouwe liefde bood. (NLB 704 vers 1) Toos Israel Biesheuvel.

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Zondag 17 november 2019 10.00 uur Ds. F. Renes uit Rotterdam Viering Heilig Avondmaal

Kinderkoor zoekt dringend nieuwe dirigent(e)

Wist u dat er in Puttershoek een heel leuk kinderkoor en tienerkoor is, uitgaande van de Hervormde Gemeente in Puttershoek? Wellicht heeft u één van deze koren wel eens horen zingen. Helaas dreigen deze beide koren binnenkort te gaan stoppen. De enthousiaste dirigente zal stoppen in verband met aankomende gezinsuitbreiding en de huidige pianist heeft al langere tijd aangegeven te willen stoppen.

Wij hopen en bidden dat één of beide koren mogen blijven bestaan.  We zijn dus op zoek naar iemand die zin heeft om te gaan dirigeren. Onze grootste wens is, dat het kinderkoor in ieder geval door kan gaan.

Ligt uw hart bij zingen? Dan is dit misschien wel iets voor u?! Alle dirigenten die ooit het koor gingen dirigeren hadden geen ervaring. Speelt u piano, keyboard of een ander instrument en lijkt het u leuk een koor te begeleiden, wie weet is dit een  kans!

Nog even wat leuke achtergrondinformatie:

Het kinderkoor is een begrip sinds jaren; er is mij ingefluisterd dat het rond 1997 moet zijn geweest dat Hugo de Jonge (nu actief in onze landelijke politiek) het kinderkoor opgericht heeft! Het tienerkoor is een jaar of 6 geleden opgericht door Marissa de Bruijn en op dit moment ook gevuld met een leuke groep jongeren. Aangezien het koor een zeer regionaal en missionair karakter heeft , is voor een dirigent verbondenheid met onze Puttershoekse gemeente geen must, dus vraag ook eens voor ons rond bij naburige gemeentes.

Wilt u meer weten over één van deze functies (er zijn functieomschrijvingen beschikbaar) of wilt u  met uw creatieve ideeën ons helpen bij de zoektocht,  neem dan contact op met:

Nicole van Vliet 06 21902263,

Elleke Smit 078 6766237 of

Mariska van der Zwaal 06 44542819

(what’s app berichtje mag ook).

 

P.S. Schroom niet om eens op een repetitieavond te komen kijken in de Schakel.

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Kinderkoor zoekt dringend nieuwe dirigent(e)